Informació PDI

Download Informació PDI

Post on 11-Mar-2016

216 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Les pissarres interactives. Collecci TAC-3. Una nova eina per treballar a l'aula. Edita Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament .

TRANSCRIPT

 • les pissarres digitals interactives collecci TAC-3

  Una nova eina de treball a laula

  Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyament

 • Generalitat de Catalunya Departament dEnsenyament

  Elaboraci: Servei de Tecnologies per a lAprenentatge i el ConeixementEdici: Servei de Comunicaci i PublicacionsGener de 2011ISBN: 978-84-393-8691-9

  Aquest llibre est publicat amb una llicncia Creative Commons Reconeixement-No comercial- Compartir igual 3.0 Espanya.Per veuren una cpia, visiteu: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca

  Els termes de la llicncia impliquen que aquest material pot ser: reprodut, distribut i comunicat pblicament sempre que sen reconegui lautoria; reprodut, distribut i comunicat pblicament sempre que ls no sigui comercial, i utilitzat per generar una obra derivada sempre que aquesta quedi subjecta a una llicncia idntica a aquesta.

 • ndex

  1. Introducci ....................................................................................................................................... 5

  2. Qu sn ............................................................................................................................................. 6 2.1. Tipologia ..................................................................................................................................... 7

  3. Per a qu serveixen ........................................................................................................................... 9 3.1. El perqu de lxit ....................................................................................................................... 9 3.2. Avantatges ................................................................................................................................. 9 3.3. Programari ................................................................................................................................ 10 3.4. Evoluci de la PDI .................................................................................................................... 10

  4. On i com es poden installar ........................................................................................................... 12

  5. Com es poden utilitzar .................................................................................................................... 15 5.1. La classe disposa de PDI sense porttils (0x1) ........................................................................ 15 5.2. La classe disposa de PDI i dordinadors porttils per a lalumnat (2x1-1x1) ........................... 16 5.3. La classe disposa de PDI i de lector de documents ................................................................ 17 5.4. La classe disposa de PDI, dordinadors porttils per a lalumnat i de programari de gesti daula, pissarra mbil o sistema de resposta mltiple ............................................ 19 5.5. La classe disposa dordinadors porttils per a lalumnat i de programari de gesti daula: PDI virtual ..................................................................................................... 21

  6. Exemples daplicaci ...................................................................................................................... 23

  7. Referncies ..................................................................................................................................... 24

  8. Adreces dinters ............................................................................................................................ 25

  Annex: Models daplicaci ................................................................................................................... 28

 • 5LES PISSARRES DIGITALS INTERACTIVES

  1. Introducci

  La pissarra digital interactiva (PDI) s una eina molt til en la tasca diria a laula, per la qual cosa ha tingut gran acceptaci en lactivitat docent. La seva utilitzaci no implica ne-cessriament que es faci servir com a eina multimdia; tamb es pot utilitzar noms com a pissarra tradicional.

  La facilitat daplicaci fa que no calgui una formaci prvia per fer-la servir: totes les eines sn molt intutives, noms amb un petit moviment podem inserir imatges, sons, vdeos, etc.

  s un aven important respecte als altres recursos que shan usat amb anterioritat: lmi- nes, diapositives, televisi, radiocasset...

  El fet dutilitzar el llapis electrnic, o fins i tot el dit, directament sobre la super- fcie dna un plus al nostre treball.

  A ms, permet que mentre estem drets puguem interaccionar amb els i les alum-nes duna manera directa i no estiguem davant la pantalla de lordinador, cosa que ens fa perdre aquesta connexi amb el grup classe.

  Lensenyament interactiu implica ls destratgies que estimulen i motiven els i les alum- nes, que aprenen ms i amb ms eficcia.

  No hi ha dubte que la utilitzaci dels recursos multimdia s un avantatge respecte als que hem fet servir fins ara i, com que no crea una dificultat afegida perqu ls s molt senzill i intutiu, lxit hi est gaireb assegurat.

  Els resultats destudis recents1 confirmen que quan sha fet servir la PDI com a eina daprenentatge a laula durant un temps, i es troba integrada a la prctica docent di- ria, hi ha una correlaci positiva entre el seu s i els resultats de lalumnat tant en la mo- tivaci com en laprenentatge.

  Aquest document t com a objectiu donar la informaci bsica i general sobre aquest re- curs educatiu.

  La PDI s una eina educativa de gran abast, que sadapta

  a una mplia gamma de temes i edats.

  1. Agence des Usages TICE, Ministre de lducation Nationale (France) .

 • 6LES PISSARRES DIGITALS INTERACTIVES

  2. Qu sn

  Les pissarres digitals interactives sn bsicament un dispositiu de presentaci que in-teractua amb un ordinador. Les imatges de lordinador es mostren a la pantalla a travs dun videoprojector i es poden manipular i controlar mitjanant un llapis o marcador, o di-

  rectament amb el dit. Els elements que interaccionen entre si sn els segents:

  Un ordinador

  Un videoprojector

  Una pantalla o superfcie de protecci sobre la qual sinteracciona

  El programari adequat

  Les imatges de lordinador es poden manipular i controlar

  des de la PDI mitjanant un llapis o marcador,

  o directament amb el dit.

  Elements principals duna pissarra digital interactiva

 • 7LES PISSARRES DIGITALS INTERACTIVES

  A ms daquests elements bsics hi ha daltres que sn gaireb imprescindibles:

  Connexi a Internet

  Equip de so

  Accs a una xarxa local on poder localitzar o desar els recursos que cal fer servir.

  Altres recursos que poden ser molt eficaos sn els segents:

  Ordinadors per a lalumnat

  Cmera web

  Lector de documents

  A la secci de referncies hi ha un seguit denllaos a programes daprenentatge de les principals PDI que hi ha actualment al mercat.

  2.1. Tipologia

  La BECTA (British Education Communi-cation and Technology Agency) classifica aquestes pissarres, segons la tecnologia digital que utilitzen, en les tres segents: pissarres tctils, pissarres electromagn-tiques i pissarres amb tecnologies dinfrarojos-ultrasons.

  Pissarres tctils

  La superfcie de projecci t dues membranes, una de les quals (lexterior) s sensible al tacte i permet detectar la pressi que shi exerceix amb qualsevol objecte: retolador es- tndard, dit... Aquesta pressi posa en contacte les dues membranes, fet que permet loca-litzar el punt assenyalat.

  Exemples: Smart Board2 i TeamBoard.3

  Es classifiquen en tctils, electromagntiques i dinfrarojos-ultrasons.

  Pissarra tctil

  2. .3.< http://www.teamboard.com/>.

 • 8LES PISSARRES DIGITALS INTERACTIVES

  Pissarres electromagntiques

  Aquestes pissarres tamb inclouen una superfcie de projecci que cont una malla que detecta el senyal del punter o llapis en tota la superfcie mitjanant una tecnologia elec- tromagntica. Aquesta malla envia a lordinador el senyal infraroig del punter i localitza el punt assenyalat. Per fer aix cal un llapis o apuntador electrnic.

  Exemples: Promethean4 i InterWrite5

  Pissarres amb tecnologia dinfrarojos-ultrasons

  Aquests tipus de pissarres es componen dun dispositiu que es fixa a qualsevol superfcie vertical i llisa mitjanant ventoses, imants o tires adhesives. Amb ella es fan servir llapis electrnics especfics o retoladors estndard en carcassa especial. Per transmetre la seva posici envien una espurna de llum infraroja, que s detectada pel dispositiu i traduda a coordenades cartesianes, utilitzades per ubicar el ratol. Tot seguit, una rfega dultrasons permet el sincronisme entre els dos senyals.

  Exemples: eBeam6 i Mimio.7

  Pissarra electromagntica

  4. .5. .6. .7. .

 • 9LES PISSARRES DIGITALS INTERACTIVES

  3. Per a qu serveixen

  3.1. El perqu de lxit

  Sempre que es disposi de les infraestructures tecnolgiques adequades, les PDI possibi- liten tenir duna forma senzilla i gil:

  presentacions ms atractives grcies a la utilitzaci de colors, marques i lnies de dife- rents amples i mides;

  accs immediat a la informaci;

  utilitzaci de les eines multimdia: Internet, vdeo, udio, imatges...;

  interacci amb altres perifrics, com el lector de documents o la cmera de vdeo;

  adaptaci als diferents estils daprenentatge: aprendre amb el tacte, el so o la imatge motiva lalumnat;

  aprenentatge a distncia: diverses persones poden connectar-se des de ms dun lloc i al mateix temps;

  utilitzaci per a alumnes amb dificultats motores;

  exposici de treballs personals fets amb anterioritat;

  correcci collectiva ms efica;

  desar la feina feta; al