İçindekiler. 1 uyarı işaretleri...

of 68 /68
Tip 202610.0 Çözünmüş oksijen için Transmitter ve terminal kutusu / çalıştırma ünitesi B 20.2610.0 İşletme Talimatları 12.05/ 00394433

Author: others

Post on 30-Aug-2019

7 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Tip 202610.0 znm oksijen iin Transmitter ve

  terminal kutusu / altrma nitesi

  B 20.2610.0 letme Talimatlar

  12.05/ 00394433

 • indekiler 1 Uyar iaretleri .................................................................... ....... 5

  1.1 kaz iaretleri .................................................................................................5

  1.2 Not iaretleri ..................................................................................................5 2 Genel ........................................................................................... 6

  2.1 nsz ............................................................................................................6

  2.2 Oksijen lm sisteminin dzeni ...................................................................7 3 Oksijen transmitteri dTRANS O2 01 ....................................... 11

  3.1 Uygulama alanlar .......................................................................................11

  3.2 Yap .............................................................................................................11

  3.3 Fonksiyon ....................................................................................................12

  3.4 Etki ..............................................................................................................12 4 Enstrman tanmlamas .......................................................... 14

  4.1 Tabela .........................................................................................................14

  4.2 Tip atamas .................................................................................................14 5 Enstrman aklamas ............................................................. 15

  5.1 ki telli transmitter iin teknik bilgi ..........................................................15

  5.2 Terminal kurusu / altrma nitesi iin teknik bilgi ............................16 6 Montaj ....................................................................................... 17

  6.1 ki telli transmitter ........................................................................................17

  6.2 Ak yuvalar ...............................................................................................18

  6.3 Daldrma armatrleri ...................................................................................20

  6.4 Sspansiyon armatrleri .............................................................................22

  6.5 Yzey armatrler .........................................................................................24

  6.6 Taban, kol, zincir ile destek stunu ve koruyucu tente ................................26

  6.7 Terminal kutusu / altrma nitesi .............................................................28 7 Kurulum .................................................................................... 30

  7.1 Genel ..........................................................................................................31

  7.2 Temel versiyon (terminal kutusu) ............................................................31

 • indekiler 7.3 Standart versiyon (altrma nitesi) ....................................................34

  7.4 Maksimum versiyon (PSU'lu altrma nitesi) ....................................36 8 Kurulum program ................................................................... 38

  8.1 Fonksiyon ...................................................................................................38 9 Devreye sokma ............................................................... ......... 39

  9.1 Balatma .....................................................................................................39 10 Kalibrasyon ..................................................................... ........ 40

  10.1 Genel ..........................................................................................................40

  10.2 Kalibrasyon .................................................................................................40 11 alma ekli ............................................................................ 43

  11.1 Fonksiyon ...................................................................................................43

  11.2 lm modu grnm ..............................................................................44

  11.3 alma esas .............................................................................................45

  11.4 Konfigrasyon seviyesi ...............................................................................45

  11.5 Parametre seviyesi .....................................................................................47

  11.6 zel fonksiyonlar ........................................................................................54

  11.7 KOD ............................................................................................................54 12 Bakm ........................................................................................ 56

  12.1 znm oksijen iin iki telli transmitter ...................................................56

  12.2 Sensr modlnn deitirilmesi ................................................................57 13 Arzalarn ve bozukluklarn giderilmesi .......................... ....... 59

  14 Ek ..................................................................................... ......... 62

  14.1 Konfigrasyon ncesinde ............................................................................62 15 Delme diyagram ....................................................................... 65

 • 1 Uyar iaretleri 1.1 kaz iaretleri

  Tehlike Bu sembol talimatlar gz ard edildiinde veya doru ekilde takip edilmediinde kii iin tehlikeli olabilecek durumlar belirtir.

  Uyar Bu sembol talimatlar gz ard edildiinde veya doru ekilde takip edilmediinde ekipman veya veri iin hasarla sonulanabilecei durumlarda kullanlr.

  1.2 Not iaretleri

  Not Bu sembol bir bildiriye dikkatinizi ekmek iin kullanlr.

  Referans

  Bu sembol baka blmlerde daha fazla bilgi olduunu iaret etmektedir.

  abc1 Dip not Dipnotlar metin ierisindeki belirli noktalar ifade eden iaretlemelerdir. Dipnotlar iki paradan oluur: Metindeki iareti ve dipnot metninin kendisi Metindeki iaretiler srasyla numaralandrlm st simgeler halinde dzenlenir.

  Eylem Bu sembol gerekleecek eylemin aklandn gstermektedir. Bireysel admlar bu yldz ile iaretlenmitir. rnek: Yldz vidalar kartn.

  5

 • 2 Genel

  2.1 nsz Ltfen enstrman altrmadan nce kullanm klavuzunu okuyun. Klavuzu tm kullanclarn her zaman ulaabilecekleri bir yerde muhafaza edin. Ltfen gerekli yerlerde bu klavuzu gelitirmemize yardmc olun.

  nerileriniz bizim iin deerlidir. Telefon 0216 455 8652 Faks: 0216 455 8135

  Gerekli tm ayarlar bu kullanm klavuzunda aklanmtr. Fakat, balangta herhangi bir glk ile karlarsanz ltfen enstrman zerinde izin verilmeyen ilemleri gerekletirmeyin. Enstrman garantisini tehlikeye sokabilirsiniz. Bu tr durumlarda ltfen en yakn ofise bavurun.

  Uyar lm hcresinde oluabilecek ani bir arza yetersiz veya ar oksijen eklemesine neden olabilir. Bu durum canllar iin zararl olabilir (rnein gletlerdeki balklar veya atk su ileme tesislerindeki mikroorganizmalar). Bu tr durumlar iin uygun tedbirler alnmaldr.

  6

 • 2 Genel

  2.2 Oksijen lm sisteminin dzeni

  Temel model, Tip 202610/80...

  - ki telli transmitter JUMO dTRANS O2 01 - 8 m ek kablo - Kalibrasyon iin butonlu terminal kutusu/ altrma nitesi Temel model bir PLC veya bir kayt enstrmanna dorudan balant iin tasarlanmtr. Kalibrasyon fonksiyonu lokal olarak balatlabilir. Transmitterin konfigrasyonu iin opsiyonel kurulum program kullanlabilir. ki telli transmitter iin besleme ayr bir g kayna (opsiyonel) ile salanr, rnein JUMO TN-22, baknz Veri Sayfas 95.6024.

  7

  JUMO dTRANS O2 01 iki telli transmitter iin 24 V

  DC besleme

  PLC Grselletirme veya benzeri

  Oksijen iin 2-telli

  balant sinyali k (4 20 mA)

  lm noktasndaki scaklk

  opsiyonel (Pt1000)

  znm oksijen (DO) iin iki telli transmitter

  Terminal kutusu (Temel model)

 • 2 Genel Temel model, Tip 202610/80...

  JUMO d TRANS Az 01 (Veri Sayfas 20.2550), kenar boyutu 96 x 48mm ile temel model iin uygun bir gsterge/kontrolrdr. Bu enstrman bir PLC veya kayt enstrmanna dorudan balantnn gerekli olmad yerlerde tavsiye edilmektedir. JUMO dTRANS Az 01 ayrca iki telli transmitter iin gerekli 18 V DC beslemeyi salamaktadr. Ayrntlar iin baknz Veri Sayfas 20.2550.

  8

  Terminal kutusu (Temel model)

  Gsterge / kontrolr

  JUMO dTRANS Az01

  Standart klar 2 rle + 1 lojik k

  opsiyonel*:

  Oksijen iin 2-telli balant sinyali k (4 20 mA)

  - analog k 0(4) 20 mA veya 0 10 V elektrikse olarak yaltml - ek rleler (rnein, alarm) - arayzler (Modbus / Jbus, RS422 / RS485) - arayzler Profibus-DP - olas kombinasyonlar iin baknz, Veri Sayfas 20.2550

  lm noktasndaki scaklk

  dTRANS Az 01'den 24 V DC besleme

  znm oksijen (DO) iin iki telli transmitter 1

 • 2 Genel Standart model, Tip 202610/81...

  altrma nitesi (Standard model)

  SERVICE

  Oksijen iin 2-telli balant sinyali k (4 20 mA)

  Scaklk iin iki telli transmitter ve JUMO

  dTRANS O2 01 iki teli transmitteri iin iki yedek

  24 V DC besleme

  - PLC - Grselletirme

  PGM

  EXIT

  CAL

  2 telli balant Scaklk iin sinyal

  k 2 (4 20 mA)

  - veya benzeri

  znm oksijen (DO) iin iki telli transmitter

  Temel model gibidir ancak bir ekran ve ilave altrma tularna sahip altrma nitesine (terminal kutusu yerine) sahiptir. ki telli transmitter ve altrma nitesi ayr bir g kayna (opsiyonel) ile beslenir, rnein JUMO TN-22, baknz Veri Sayfas 95.6024. Scaklk iin opsiyonel iki telli transmitter ilave g kaynana (rnein JUMO TN-22) ger eksinim duy ar. E nstrman membranl tu takmndan veya operatr tarafndan altrlr. Enstrman altrma nitesi ile konfigre edilir.

  9

  SERVICE

  CALEXITPGM

 • 2 Genel Tam (maksimum) model, Tip 202610/82...

  altrma nitesi (Maksimum model)

  Besleme

  110 240 V AC veya 2030 V AC/DC

  Oksijen iin sinyal k

  (4 20 mA)

  PGM

  EXIT

  SERVICE

  CAL

  2 rle k

  Scaklk iin sinyal k 2

  (4 20 mA)

  - PLC - Grselletirme - veya benzeri

  znm oksijen (DO) iin iki telli transmitter

  Standart modelde olduu gibidir. altrma nitesi oksijen ve scaklk iin iki telli transmitterleri kendi g kaynayla besler. k sinyali her durumda 4 - 20 mA standart sinyaldir. Ayrca bu modelde alarm oluturma ve limit gzetimi iin iki ayr programlanabilir rle bulunur. Ekran arka aydnlatmaldr.

  10

  SERVICE

  CALEXITPGM

 • 3 Oksijen transmitteri dTRANS O2 01

  3.1 Uygulama

  Genel Enstrman sudaki znm oksijenin srekli lm iin uygundur.

  Genel uygulama alanlar

  - Aktifletirme havuzlarnda O2 ierii lm. lm sinyali gzetim iin ve bir kontrol parametresi olarak kullanlr.

  - Atk su ileme tesislerinin k ksmndaki O2 ieriinin kontrol - Balkl gletleri ve iftliklerinde O2 ieriinin lm ve kontrol (tatl ve tuzlu su). - ehir suyu gzetimi, rnein rmaklar, gller, rezervuarlar vb.

  - me suyunda O2 zenginletirilmesi

  3.2 Yap

  of the dTRANS O2 01'nin yaps

  Oksijen transmitteri unlardan oluur: - transmitter elektronikleri (1) ile gvde ve balant kablosu (2). - sensr modl (3) ve koruyucu kutu (4)

  (opsiyonel olarak ek koruyucu film ile beraber) lm hcresinin fonksiyonu

  znm oksijen iin lm hcresi alkalik elektrolit ile membran kaplamal galvanik hcredir. lm hcresi unlardan oluur: - deerlendirme birimi iin iki balant kontana sahip hcre gvdesi - gm katot - kurun anot - elektrolit - Oksijen geirgen (gzeneksiz) Teflon membran. Hcre ve rnek akkan

  arasndaki snr yzeyini oluturur.

  11

  (2)

  (1)

  (3)

  (4)

 • 3 Oksijen transmitteri dTRANS O2 01

  Oksijenin, membrann elektrokimyasal tepkimesi sonucu yaylmasyla katot ince bir elektrolit filmi vastasyla membran ile dorudan kontak kurar.

  3.3 Fonksiyon

  Transmitterin fonksiyonu

  Transmitter 2 telli esasa gre alr. rnein, k transmitter tarafndan ekilen akmn oransal kiplenimdir (4 - 20 mA). k sinyali llecek ortamdan elektrikse olarak yaltlr.

  lm hcresinin fonksiyonu

  Hcre har ici bi r g kaynana gereksinim duymaz. nk oksijen indirgeme iin gereken yaklak 850 mV minimum gerilim ksm tepkimeler (1) ve (2) vastasyla dahili olarak oluturulur.

  (1) O2 + 2H2O + 4e- 4OH- E (O2) = +401mV (katodik tepkime) (2) 2Pb + 4OH- 2PbO + 2H2O + 4e- E (Pb) = -576mV (anodik

  tepkime) Toplam O2 + 2Pb -> 2PbO E = 977mV Eer alan diren ile katot ve anot arasnda bir elektrik balants salanrsa akm indirgenmi oksijene ve rnek akkanda znm oksijene doru orantl ekilde akacak. Hcrede sfr akm yoktur. Bu, oksijen olmadnda gerilim olmayaca ve lm akm olmayaca anlamna gelir.

  3.4 Etki

  lm sinyalinde lm sinyali aadaki faktrlerden etkilenir: - membrann oksijen geirgenlii - suda oksijenin doygunluk znrl - tuzluluk (tuz ierii) oran ve - suyun buhar basnc Bu faktrler scakla baldr. Membrann oksijen geirgenlii zel olarak tasarlanr. Bu malzemeye, membrann kalnlna ve deformasyonuna baldr. Dier faktrler fiziksel olaylar aklar. EN 25 814'de listelenmitir. Yukarda bahsedilen faktrler ve bunlar scaklkla ilikisi mikroilemci kontroll deerlendirme elektronikleri tarafndan dikkate alnr ve kompanze edilir. lm ortamndaki basn dalgalanmalar k sinyalini olumsuz etkileyecektir.

  12

 • 3 Oksijen transmitteri dTRANS O2 01 Atmosferik basncn etkisi

  Gnmzn kalibrasyon yntemleriyle (duygun buharl havada lm sinyalinin okunmas), atmosferin basn dikkate alnmaldr. nk yukardaki tablolar 1013 mbar normal atmosferik basnc iaret eder. lm aygt yklendii zaman: - rakm girilir. Atmosferin basncn havaya bal dalgalanmalarn lm

  deikeninde az miktarda etkisi olduundan bunlar otomatik olarak hesaba katlmaz.

  - veya mevcut atmosferik basn llr transmitterde ve girilir. dTRANS O2 01 her iki giri seeneini de sunmaktadr. Giriler kurulum programyla veya altrma nitesi zerinde yaplr.

  Tuzluluk Tuzluluk suda znm tuz ieriini gsterir (% arlk olarak)

  letkenlik ve tuzluluk arasndaki iliki aadaki adresi verilen internet sayfasnda aklanr:

  http://oc.unesco.org/oceanteacher/resourcekit/M3/Converters/ SeaWaterEquationOfState/Sea%20Water%20Equation%20of%20State%20Calculator.htm

  13

  http://oc.unesco.org/oceanteacher/resourcekit/M3/Converters/
 • 4 Enstrman tanmlamas

  4.1 Tabela

  M.K. JUCHHEIM GmbH&Co Fulda Germany www.jumo.net

  JUMO dTRANS O2 01 Typ: 202610/80-500-2000-08-28 F - Nr.:12345678 00 0 0051 0004

  DC 19...31V

  M.K. JUCHHEIM GmbH&Co Fulda Germany www.jumo.net

  JUMO dTRANS O2 01 (Bedieneinheit) Typ: 202610/80-500-2000-08-28 F - Nr.:12345678 00 0 0051 0004

  DC 19...31V

  transmitterde terminal kutusunda / altrma nitesinde

  4.2 Tip atamas

  (1) Temel tip

  202610 znm oksijen (DO) iin iki telli transmitter (2) Temel tipe ekler

  80 Temel model 1 81 Standart model 1 82 Maksimum model 1

  (3) k (ilave scaklk k) X 006 4 20 mA (dahili besleme)

  X 405 4 20 mA (harici besleme) X X 500 Diren k Pt1000

  (4) Oksijen aral X X X 2000 0 2 ... 0 50 mg/litre (programlanabilir)

  (5) Kablo uzunluu (transmitter) X X X 08 8 m

  (6) Besleme X 23 110 240 V AC +10/-15% 48 63 Hz X 25 20 53 V AC/DC 48 63 Hz

  X X 28 19 31 V DC , +-0% (2-telli transmitter) (7) Dil

  X X 1 Almanca (standart) X X 2 Trke X X 3 Franszca X X 4 spanyolca

  X = kombinasyon mmkndr

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sipari kodu 202610 / - - 2000 - 08 - - Sipari rnei 202610 / 81 - 500 - 2000 - 08 - 28 - 1

  1 zel model: Kabul edilebilir dzeyde birikinti oluumu bekleniyorsa oksijen

  transmitterinin koruyucu kutusu koruyucu membran ile birlikte salanabilir. Ancak bu membran sensr cevabn geciktirecektir.

  14

  http://www.jumo.net/http://www.jumo.net/
 • 5 Enstrman aklamas

  5.1 ki telli transmitter iin teknik bilgi

  Besleme 19 31 V DC; nominal 24 V DC; 8 VA

  zin verilen ortam scakl

  -5 ... 50C

  8 m Balant kablosu uzunluu

  Elektrik balants

  Vida terminalleri

  Yldrm korumas

  Kaba ve ince koruma

  Elektromanyetik uyumluluk (EMC)

  EN 61 326'a gre

  lm aral 0 2 to 0 50 mg/litre (programlanabilir)

  standart ayar: 0 20 mg/litre => 4 20 mA lm birimleri

  mg/litre veya % doygunluk standart ayar: mg/litre

  Doruluk 1% aralk sonu (20 mg/litre)

  Scaklk kompanzasyonu

  0 ... +50C

  Atmosferik basn kompanzasyonu

  atmosferik basncn girilmesiyle: 500 1500 hPa (mbar) rakm girii ile: 03000 m standart ayar: 300 m rakm veya 976 hPa

  Tuzluluk (tuz ierii kompanzasyonu)

  040 g/kg standart ayar: 0 g/kg

  k sinyali znm oksijen iin:

  4 20 mA, aralkta serbeste leklenebilir standart ayar: 4 20 mA => 0 20 mg/litre scaklk iin: diren deeri olarak Pt1000 (at 0C'de 1000 , DIN 45921, Snf B uyarnca) sabit ayar: 0 20 mA ya gre 0 ... 50C

  15

 • 5 Enstrman aklamas Yk

  Tip 80 (temel model) znm oksijen UB 11 V

  0.02 A

  Tip 81 (standart model) znm oksijen / scaklk UB 17 V

  0.02 A

  Tip 82 (maksimum model) znm oksijen / scaklk 350 Ohm

  Cevap sresi oksijen lm (25C'de): t90 < 180 sn

  scaklk: t90 < 300 sn

  Ak hz minimum 5 cm/sn

  Gvenli basn 20C de maksimum 6 bar

  Koruma EN 60 529'a gre IP68

  Gvde materyali

  gvde: paslanmaz elik 1.4305 sensr bal ve koruyucu kutu: PVC

  Arlk yaklak 700 g

  5.2 Terminal kurusu / altrma nitesi iin teknik bilgi Besleme terminal kutusunda / altrma nitesindeki tabelaya baknz

  Grafik ekran grnr alan: 56 x 21 mm arka plan aydnlatmas (maksimum modelde)

  zin verilen ortam scakl

  temel model: -10 ... +70C standart ve maksimum model: -10 ... +50C

  Elektrik balants

  taklabilir vida terminalleri

  Yldrm korumas

  kaba ve ince koruma

  Elektromanyetik uyumluluk (EMC)

  EN 61 326'ya gre

  Koruma

  Gvde materyali

  EN 60 529'a gre IP65 panel montaj iin: EN 60 529 a gre IP65 Macrolon (polikarbonat, PC)

  Arlk yaklak 500 g

  16

 • 6 Montaj

  6.1 ki telli transmitter

  Montaj biimleri

  Transmitter tip 202610 bir G1 A (1" boru) diine (1) (mavi baln alt tarafnda) sahiptir ve uygun daldrma veya ak yuvalarnda vidalanabilir.

  (1)

  (2)

  alma pozisyonu

  Tercihen membran (2) aa bakacak ekilde dikey pozisyonda. Alternatif transmitter pozisyonlarna elverisiz ak koullar altnda izin verilir fakat yatay pozisyonda deil. Membrann yukar ynde yerleimine izin verilmez!

  lm noktas

  Yuvann yeri daha sonraki bir zamanda kalibrasyon iin kolayca eriilebilecek bir yer olmaldr. Destek stunlarnn ve yuvalarn gvenli ekilde sabitlendiinden ve titreimin bulunmadndan emin olunmaldr. Teknelere daldrlarak altrma iin seilecek yer tipik iletkenlik veya konsantrasyonun rnei olmaldr.

  n montaj Batrlm ekilde altrma iin gvenlik nedenlerinden dolay modllerin

  dayankl bir yzeyde tekneden biraz uzaklkta n montaj nerilir. Daha sonra istenilen yerde son montaj gerekletirilebilir.

  Transmitterin vidalanmas ve vidalarnn kartlmas

  Balant kablosu serbest ekilde dnebilir olmaldr! Kablo bklmemelidir! Kabloda gl gerilimlere izin vermeyin. zellikle kabloyu ekmeyin.

  17

 • 6 Montaj

  6.2 Ak armatrleri

  Uygulama Ak armatrleri dTRANS O2 01 oksijen transmitterini yerletirmek iin

  kullanlr. Armatrler akkan tayan boru hattnda veya ama borusunda dorudan monte edilir. Armatrn zel yaps sensrler ierisinde doru ak salar ve bylece lm hatalarndan kanlm olur. Boru yerleimini planlarken takip eden noktalar dikkate alnmaldr: Transmitterin veya armatrn kendisinin dzenli ekilde bakmn ve

  temizliini salamak iin armatr hazr ekilde ulalabilir konumda olmaldr.

  - Ama borusu lmleri nerilmitir. Kapatma vanalar salanmtr ve bylece transmitter kartlabilir.

  - Sistemlerin scaklk veya basn gerilimlerine maruz kald yerlerde armatr ve transmitter gereksinimleri karlamaldr.

  Armatr ve transmitterin materyallerinin uyumluluu (rnein kimyasal uyumluluk) sistem tasarmcs tarafndan kontrol edilmelidir.

  Ak armatr, keli yuva

  Materyal: PVC zin verilen scaklk: +5 ... +50C Gvenli basn: 1 bar'a kadar Balant: zc kayna soketleri Proses balants: T-paras DN50, 45 Sat No. 20/00398137

  18

  Sensr montaj PVC

  Union somun 2" boru PVC

  znm oksijen (DO) iin iki telli transmitter

  T-paras DN50, 45 PVC

  Ak yn

 • 6 Montaj Ak armatr, hortum balants

  Materyal: gvde PVC boru klipsi

  PP zin verilen scaklk: +5 ... +50C Gvenli basn: 1 bar 'a kadar Balant: G1/4 (1/4" boru) (8 x 6 mm apnda hortum iin.) Sat No. 20/00398142

  19

  1" boru

  Sensr montaj PVC

  Union somun 2" PVC

  Ak gvdesi PVC

  Boru klipsi

  znm oksijen (DO) iin iki telli transmitter

  Ak yn

  1/4" boru balants (hortum ap 8x 6mm iin)

 • 6 Montaj

  6.3 Daldrma armatrleri

  Uygulama Daldrma armatrleri dTRANS O2 01 oksijen transmitterini yerletirmek iin

  kullanlr. Armatrler verilen boru klipslerini kullanarak geitlerde veya ak konteynrlarda monte edilmitir. eitli daldrma uzunluklar ile farkl daldrma derinlikleri kolaylatrlmtr. Tasarm aamasnda takip eden noktalar dikkate alnmaldr: - Transmitterin veya armatrn kendisinin dzenli ekilde bakmn ve

  temizliini salamak iin armatr hazr ekilde ulalabilir konumda olmaldr. - Armatr ve transmitterin materyallerinin uyumluluu (rnein kimyasal

  uyumluluk) sistem tasarmcs tarafndan kontrol edilmelidir. Daldrma armatr

  Materyal: Daldrma tp PVC boru klipsi PP

  zin verilen scaklk: +5 ... +50C Gvenli basn: 1 bar'a kadar Kablo bilezii: Pg11 Koruma: IP65 EN 60 529 Daldrma uzunluu: 500 mm Sat No. 20/00398131 Daldrma uzunluu: 1500 mm Sat No. 20/00398135 Sonraki sayfadaki diyagrama baknz.

  20

 • 6 Montaj

  21

  Kablo bilezii Pg11, polikarbonat

  Terminal bal PVC

  znm oksijen (DO) iin iki telli transmitter

  Koruyucu tp PVC

  EL=

  dal

  drm

  a uz

  unlu

  u

  Boru klipsi PP

 • 6 Montaj

  6.4 Sspansiyon armatrleri

  Uygulama Sspansiyon armatrleri dTRANS O2 01 oksijen transmitterini yerletirmek iin

  kullanlr. Armatrler ncelikle ak kaplarda lm iin kullanlmaktadr. Armatr kabn yan tarafndan uzakta kelepe ile zincirden aslarak konumlandrlmtr. eitli daldrma uzunluklar ile farkl daldrma derinlikleri kolaylatrlmtr. Tasarm aamasnda takip eden noktalar dikkate alnmaldr: - Transmitterin veya armatrn kendisinin dzenli ekilde bakmn ve

  temizliini salamak iin armatr hazr ekilde ulalabilir konumda olmaldr. - Armatr (ve bununla birlikte transmitter) sarka tipi hareketlerin sonucunda

  kabn yan tarafna vurmamaldr. - Armatr ve transmitterin materyallerinin uyumluluu (rnein kimyasal

  uyumluluk) sistem tasarmcs tarafndan kontrol edilmelidir. Sspansiyon armatr

  Materyal: Daldrma tp PVC paslanmaz elik kelepe

  zin verilen scaklk: +5 ... +50C Gvenli basn: 1 bar'a kadar Kablo bilezii: Pg11 Koruma: IP65 EN 60 529 Daldrma uzunluu: 150 mm Sat No. 20/00398148 Daldrma uzunluu: 500 mm Sat No. 20/00398143 Daldrma uzunluu: 1500 mm Sat No. 20/00398144

  Sonraki sayfadaki diyagramlara baknz.

  22

 • 6 Montaj

  23

  Koruyucu tp PVC

  Terminal bal PVC

  Kablo bilezii Pg11, polikarbonat

  Paslanmaz elik kelepe

  EL=

  dal

  drm

  a uz

  unlu

  u

  znm oksijen (DO) iin iki telli transmitter

 • 40

  140

  150

  6 Montaj

  60

  Kelepe

  1" boru

  Terminal bal PVC

  80

  znm oksijen (DO) iin iki telli

  transmitter

  6.5 Ak armatrleri

  Uygulama Ak armatrleri dTRANS O2 01 oksijen transmitterinin monte edildii yerde

  daldrma armatrn monte etmek iin kullanlr. Armatrler ncelikle ak teknelerde lm iin kullanlmaktadr. Armatrnn eitli daldrma tp uzunluklar ile farkl daldrma derinlikleri kolaylatrlr. Tasarm aamasnda takip eden noktalar dikkate alnmaldr: - Transmitterin veya armatrn kendisinin dzenli ekilde bakmn ve

  temizliini salamak iin armatr hazr ekilde ulalabilir konumda olmaldr.

  - Su dalgalanmalarn derinliinde armatrn (ve bununla birlikte transmitterin) su seviyesi dk olduu zaman nehir yatann veya kanaln tabanna arpmamas salanmaldr.

  - Armatr ve transmitterin materyallerinin uyumluluu (rnein kimyasal uyumluluk) sistem tasarmcs tarafndan kontrol edilmelidir.

  24

 • 330

  6 Montaj Ak armatr Materyal: PVC zin verilen scaklk: +5 ... +50C Armatr montaj: 40 mm

  Sat No. 20/00397483 Uygun daldrma armatr

  Daldrma uzunluu: 500 mm Sat No. 20/00398131 Daldrma uzunluu: 1500 mm Sat No. 20/00398135

  Armatr (hareketli)

  znm oksijen iin iki telli transmitterli daldrma armatr

  Ak

  ca. 850

  25

 • 6 Montaj

  6.6 Taban, kol ve zincirli destek stunu ve koruyucu tente

  Uygulama Bu aksesuar kabn yan tarafnda montaj iin tasarlanmtr. dTRANS O2 01

  oksijen tr ansmitteri sspansiyon armatrlerinde monte edilebilir. Farkl daldrma derinlikleri ve kabn kenarndan olan mesafeler kol ve zincir ile kolaylatrlmtr. Kouyucu tente terminal kutusunun ve altrma nitesini hava koullarna kar korumaktadr. Boru montaj takmn kullanarak terminal kutusu veya altrma nitesi bir boruya (30 - 50 mm apnda) eklenebilir. Tasarm aamasnda takip eden noktalar dikkate alnmaldr: - Transmitterin veya armatrn kendisinin dzenli ekilde bakmn ve

  temizliini salamak iin armatr hazr ekilde ulalabilir konumda olmaldr. - Armatr (ve bununla birlikte transmitter) sarka tipi hareketlerin sonucunda

  kabn yan tarafna vurmamaldr. - altrma nitesi dorudan gne na maruz braklmamaldr. - Armatr ve transmitterin materyallerinin uyumluluu (rnein kimyasal

  uyumluluk) sistem tasarmcs tarafndan kontrol edilmelidir. Taban, kol ve zincir ile destek dikmesi

  Materyal: Stun paslanmaz elik Taban alminyum dkm Kol paslanmaz elik Zincir paslanmaz elik Universal balant noktas alminyum dkm Sat No. 20/00398163

  Boru montaj takm

  Materyal: paslanmaz elik Sat No. 20/00398162

  Koruyucu tente

  Materyal: paslanmaz elik Sat No. 20/00398161

  Sspansiyon armatr

  Materyal: nceki blme baknz. Sat No. 20/00398143 veya

  20/00398144 Sonraki sayfadaki diyagrama baknz.

  26

 • appr

  ox. 1

  700

  6 Montaj

  Terminal kutusu veya altrma nitesi

  Koruyucu tente

  Boru montaj takm

  Kenetleme kaldrac ile universal balant noktas (ayarlanabilir)

  yaklak 1500

  Zincir

  Kol

  (ayarlanabilir)

  Destek stunu znm oksijen iin iki telli transmitter iin sspansiyon armatr

  Taban

  Destek stunu veya dikey boru hatt

  Koruyucu tente

  altrma nitesi

  Boru montaj takm Boru montaj takm

  27

 • 6 Montaj

  6.7 Terminal kutusu / altrma nitesi Montaj alan Daha sonradan kalibrasyon iin alann hazr ekilde eriilebilir olduundan

  emin olun. Sabitleme eleman sabitlenmeli ve titreimden uzak tutulmaldr.

  Direkt gne ndan koruyun.

  Delme ablonu

  Sabitleme braketleri olmadan duvar montaj iin iaretlemeler yapmak amacyla bu iletme talimatlarnn son sayfasnda bir delme ablonu eklenmitir.

  Duvar braketleri (teslimatta dahil edilmitir)

  Terminal kutusu / altrma nitesindeki drt sabitleme braketini vidalayn. Sabitleme braketleri 90 admlarla dndrlebilir.

  Braketleri sabitleyerek terminal kutusunu / altrma nitesini duvar veya plakaya monte edin (vidalar, dbeller vb. kullann).

  Koruyucu tente

  (opsiyon) Duvar montaj: Koruyucu tente terminal kutusu / altrma nitesi ve duvar arasnda monte edilir. Boru montaj: Koruyucu tente terminal kutusu / altrma nitesi ve boru montaj takm arasnda monte edilir.

  28

  134

  149

  140

  120

  56

  161

  77

  94

  23

  94

  65

  50

  20

  19

  SERVICE

  CALEXITPGM

 • 6 Montaj Boru montaj (opsiyon)

  Boru montaj takmn terminal kutusu / altrma nitesi (ve gerekirse koruyucu tente) 30 - 50 mm apndaki borularda monte edilebilir.

  Panel montaj Panel montaj iin sadece gvdenin st ksm monte edilir.

  Drt viday (2) kartn ve kapa (3) an. Tornavida ile yay (1) kaldrn ve yan taraftan itin.

  Kapa (3) bir tarafa ein ve yaydan dar bastrn (1).

  Panel kesikliini ve delme deliklerini delme ablonuna uygun ekilde hazrlayn.

  Kapa (3) panele takn ve verilen vidalar (2), burlar (4) ve somunlar (5) kullanarak sabitleyin.

  29

  (2)(3)

  (1)

  (4)

  (5)

 • 7 Kurulum

  Elektrik balants sadece yetkili personel tarafndan yaplmaldr.

  Kablo seimi, enstrmann montaj ve elektrik balants VDE 0100 "1000 V altndaki Nominal Gerilimler ile G Devrelerinin Montaj ile ilgili Dzenlemeler veya uygun yerel dzenlemelerin gereksinimleri ile uyumlu olmak zorundadr.

  Elektrik balants sadece yetkili personel tarafndan yaplmaldr. Enstrmanda alrken hareketli paralar ile temas edilecei zaman

  enstrmann elektrik balants kesilmi olmaldr. Elektromanyetik uyumluluk EN 61 326'ya uygun olmaldr. Giri, k ve besleme kablolarn ayr ayr ve birbirlerine paralel

  olmayacak ekilde yerletirin. Sensor ve arayz kablolar bkml kondktrler ile korunmu kablolar

  olmaldr. Kablolar, akm tayan bileenlere veya kablolara yakn olacak ekilde yerletirmeyin. Bir utaki topraklama korumasn enstrmann TE terminaline balayn.

  Enstrmandaki TE terminali topraklanm olmaldr. Topraklama kablosu g kayna kablolar ile ayn iletken ara kesitine sahip olmaldr. Topraklama kablolar kaynan topraklama tarafna bal olan bir ortak topraklama noktas iin yldz konfigrasyonu biiminde yerletirilmelidir. Topraklama balantlarnda dm olumasna izin vermeyin. rnein bunlarn bir enstrmandan bir baka enstrmana balayn.

  Enstrman patlama tehlikesi olan alanlarda kullanm iin uygun deildir. Hatal montajn dnda enstrmandaki olas yanl ayarlamalar sradaki

  prosesin alma eklini etkileyebilir veya hasara neden olabilir. Metal destek stunlar ve armatrler iin ltfen ulusal topraklama

  dzenlemelerine dikkat edin!

  30

 • O2 i

  letim

  i ii

  n 8

  kutu

  plu

  bal

  ant

  kabl

  osu

  7 Kurulum

  7.1 Genel Terminal kutusu / altrma nitesinin almas

  "Panel montaj, sayfa 29.

  Tekli iletkenleri balamak iin terminal kutusu / altrma nitesindeki taklabilir vida terminallerini (1) kartn. Balant kablolarn Pg bileziklerinden (2) geirin.

  7.2 Temel model (terminal kutusu)

  Balant diyagram

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  TE

  (9)

  + (10)

  DC 24 V O2 e-l (11)

  - (12)

  (13)

  (14)

  Pt1000 (15)

  31

  (2)(1)

 • 7 Kurulum ki telli transmitterin terminal atamas

  Renk Terminal kutusundaki terminal Sinyal Pembe 1 RXD Yeil 2 GND Sar 3 TXD Beyaz 4 b Pt1000 K.rengi 5 a Pt1000 Krmz 6 +e / -I Mavi 7 -e / -I Ekran 8 Gri 11 Kalibrasyon balangc

  Balant Vida terminalleri Terminal kutusunun terminal atamas

  Besleme 19 31 V DC

  10 L+ 12 L-

  Giri (znm oksijen iin iki telli transmitterden)

  k (znm oksijen) 4 20 mA, 2-telli Beslemede 4 ... 20 mA orantl akm k (lm noktas scakl) Pt1000 Diren sinyali

  1 2 3 4 5 6 7 8

  11

  10 L+ 12 L- 14+ 15-

  32

 • 7 Kurulum Balant

  D alan

  Kontrol odas

  + Besleme gerilimi

  - 24 V DC 1...8

  10 / 12

  14 / 15

  Setup

  Terminal kutusu

  znm oksijen iin iki telli transmitter

  PLC PC Gsterge Kontrolr

  - Giri 4 20 mA

  + (znm oksijen)

  + Besleme 24 V DC

  - (opsiyonel)

  - lm noktas scakl iin giri

  + 4 20 mA (opsiyonel)

  33

 • O2 i

  letim

  i ii

  n 8

  kutu

  plu

  bal

  ant

  kabl

  osu

  7 Kurulum

  7.3 Standart model (altrma nitesi)

  Balant diyagram

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  (7)

  (8)

  TE

  (9)

  O2 e-l

  + (10)

  (11)

  - (12)

  (13)

  + (14)

  Temp. E-l

  - (15)

  ki telli transmitterin terminal atamas

  Renk altrma nitesindeki terminal Sinyal Pembe 1 RXD Yeil 2 GND Sar 3 TXD Beyaz 4 b Pt1000 K.rengi 5 a Pt1000 Krmz 6 +e / -I Mavi 7 -e / -I Ekran 8 Gri ak, terminale balamayn NC (Normalde Kapal)

  Balant Vida terminalleri

  altrma nitesinin terminal atamas

  Besleme 19 31 V DC znm oksijen iin transmitter

  10 L+ 12 L-

  Besleme (opsiyonel) 19 31 V DC lm noktas scakl iin transmitter

  14 L+ 15 L-

  34

 • 7 Kurulum

  Balant Vida terminalleri Giri (znm oksijen iin iki telli transmitterden)

  k (znm oksijen) 4 20 mA, 2-telli Beslemede 4 ... 20 mA orantl akm k (lm noktas scakl) Beslemede 4 ... 20 mA orantl akm

  1 2 3 4 5 6 7 8

  10 L+ 12 L- 14+ 15-

  Balant

  D alan

  Kontrol odas

  1...8

  10 / 12

  14 / 15

  Setup

  + Besleme - gerilimi

  24 V DC

  altrma nitesi

  PLC PC Gsterge Kontrolr

  Giri - 4 20 mA + (znm oksijen)

  znm oksijen iin iki telli transmitter

  + Besleme gerilimi 24 V DC

  - (opsiyonel)

  - lm noktas

  scakl iin giri + 4 20 mA

  (opsiyonel)

  35

 • O2 i

  letim

  i ii

  n 8

  kutu

  plu

  bal

  ant

  kabl

  osu

  7 Kurulum

  7.4 Maksimum versiyon (PSU'lu altrma nitesi)

  Balant diyagram

  (1)

  (2)

  L1 Besleme

  N

  (3) NC 16

  (4) Kontak 1 ortak 17

  (5) ak 18

  (6) NC 19

  (7)

  (8)

  Kontak 2 ortak 20 ak 21

  TE

  O2 e-l

  (9)

  - (10)

  + (11)

  (12)

  Sck. e-l

  + (13) -

  (14)

  (15)

  ki telli transmitterin terminal atamas

  altrma nitesinin terminal atamas

  Renk altrma nitesindeki terminal Sinyal Pembe 1 RXD Yeil 2 GND Sar 3 TXD Beyaz 4 b Pt1000 K.rengi 5 a Pt1000 Krmz 6 +e / -I Mavi 7 -e / -I Ekran 8 Gri ak, terminale balamayn NC (Normalde Kapal)

  Balant Vida terminalleri Besleme L1 110 240 V AC, +10%/-15%, N 48 63 Hz 20 53 V AC/DC 48 63 Hz

  36

 • 7 Kurulum

  Balant Vida terminalleri Giri (znm oksijen iin iki telli transmitterden)

  k (znm oksijen) 4 20 mA, 2-telli Akm evrimi bir kayt enstrman veya terminaller 10 ve 11 arasndaki bir jumper ile her zaman kapal tutulmaldr. k (lm noktas scakl) 4 20 mA, 2-telli

  1 2 3 4 5 6 7 8

  10 L- 11 L+ 13 L+ 14 L-

  Balant D alan

  Kontrol odas

  PLC PC Gsterge Kontrolr

  1...8 10 / 11 14 / 13 Setup

  - znm altrma nitesi

  L1 / N

  oksijen iin giri + 4 20 mA

  lm noktas

  - scakl iin + giri

  4 20 mA (opsiyonel)

  znm oksijen iin iki telli transmitter

  Besleme

  37

 • 8 Kurulum Program

  8.1 Fonksiyon

  Yaplandrlabilir parametreler

  Kurulum program (opsiyon olarak mevcut) enstrmann belirli ihtiyalar kolaylkla karlayabilmesi iin kullanlabilir. - lm biriminin ayarlanmas (mg/litre veya %). - Ortalama atmosferik basncn veya rakmn hesaplanmas - Tuzluluk (tuz ierii) orannn ayarlanmas - Aralk limitlerinin ayarlanmas - klarn aralk d sinyallere verecei cevaplarn ayarlanmas - lm noktasnn aklamas (19 karakterli etiket numaras). - Limit karlatrclarn fonksiyonlarnn ayarlanmas (lk). - Dijital filtrenin ayarlanmas - Sensr modlnn eiminin ayarlanmas veya kontrol edilmesi - vb.

  Transmitterle veri transferi ilemi sadece transmitter elektrik kaynana bal olduu zaman yaplabilir. Baknz, Blm 7 "Kurulum", sayfa 30.

  Balant Kurulum arayz ve analog k elektriksel olarak yaltmldr. PC arayz kablosunu balarken transmitterin veya PC nin beslemesinin elektriksel olarak topraklanmamasn salamak zorunludur (rnein bir batarya beslemeli notebook tercih edilir). Eer g kayna (besleme izolatr) kullanlamyorsa, 2 telli transmitter g kayna olarak 9 V blok batarya kullanarak yaplandrlabilir.

  24 V DC

  Oksijen iin 2-telli balant sinyali k

  (4 20 mA)

  ki telli transmitter JUMO dTRANS O2

  01 iin besleme - PLC - Grselletirme - veya benzeri

  Eklenti adaptr (kurulum setinde

  dahil edilir)

  znm oksijen iin iki telli transmitter

  Arayz kablosu (95/00301315)

  38

 • 9 Devreye sokma

  9.1 Balang

  Transmitter sorunsuz alma iin fabrikada test edilir ve almaya hazr ekilde teslim edilir. Membrana (3) dokunulmamal veya kirletilmemelidir! Normal alma srasnda sensr modlnn anotu zerinde grimsi tordular oluabilir. Bu tortu lm hcresinin dzgn almasn etkilemez. lm ortamndaki basn dalgalanmalar k sinyalini olumsuz etkileyecektir.

  Kalibrasyon iin hazrlama

  Koruyucu kutu (1) ile halkay (2) transmitterden (5) kartn. Sensr modln (3) paketinden kartn ve transmittere (5) takn. Contaya (4) dikkat edin!

  Koruyucu kutu (1) ile halkay (2) transmitter (5) zerinde vidalayn.

  G verin, Blm 7 Kurulum, sayfa 30.

  Sensr modlnn almas iin bekleyin (yaklak 2 saat). Eer lm dk oksijen konsantrasyonlu bir alanda gerekletirilirse hcrenin elektrolitindeki fazladan oksijen ilk nce kullanlacandan alma zaman biraz uzayabilir.

  39

  (1)

  (2)

  (3)(4)

  (5)

 • 9 Devreye sokma

  Oksijen hcreleri kalibrasyondan nce altrlmaldr. Bu durum hcrenin transmittere balanmas ve su buyar ile doymu havada deiiklik okumas duruncaya kadar srekli olarak alaca anlamna gelir. Not: Doygun buharl hava su yzeyinin birka santimetre yukarsndadr. Oksijen hcresi su yzeyine mmkn olduunca yakn olmal ancak slanmamaldr! Kalibrasyon sadece lm yeterince stabil olduu zaman anlaml olur. Eer tamamen almayan bir oksijen hcresi kalibre edilirse lmlerin sonraki hesaplamalar iin yanl bir eim kullanlacaktr. Bunun olumasn nlemek iin transmitter kalibrasyon srasnda oksijen hcresinin sinyal stabilitesini izler. Eer kalibrasyon srasnda sinyal sapmas ok bykse veya sensrn eimi 150% den byk olarak hesaplanrsa bir hata mesaj oluacak ve kalibrasyon iptal edilecektir. Eskime, ypranma ve saklama koullarna bal olarak oksijen hcreleri kendi orijinal paketlerinde farkl alma zamanlarna ihtiya duyabilir. Bu bir arza deildir. Oksijen hcresi alrken elektrolitin katoduna ulaan oksijen katottaki indirgeme tarafndan kullanlacaktr. Daha sonra rnek ortamn sensr katoduna ulaan oksijen okunacaktr. alma srasnda oksijen hcresi ar oksijen konsantrasyonunu lecektir. Elverisiz koullar altnda alma sresi birka saat olabilir. Eer kalibrasyon tamamlandktan sonra enstrman sensr eimini 150% den fazla olarak hesaplyorsa kalibrasyon baarsz olarak kabul edilecek ve sonu elenecektir. alma zaman sabit bir lm grnnceye kadar uzatlmaldr. Scaklk 101.325 kPA hava basnc ile

  sudaki oksijen ierii 0C 14.62 mg/l 0C 12.77 mg/l

  10C 11.29 mg/l 15C 10.08 mg/l 20C 9.09 mg/l 25C 8.26 mg/l 30C 7.56 mg/l 35C 6.94 mg/l 40C 6.41 mg/l

  Enstrman kalibre edin, Blm 10 Kalibrasyon, sayfa 40

  Yksek dorulukta lmler iin 24 saat sonra kalibrasyonu tekrarlayn.

  40

 • 10 Kalibrasyon

  10.1 Genel

  Ne zaman kalibrasyon yaplmal?

  - devreye sokma srasnda - sensr modl deitirildiinde - besleme gerilimi olmadan uzun sre almama sonrasnda

  Uygulamaya zel kalibrasyon evrimleri

  - ime suyu: 1 ... 6 ay - su kaynaklarnn gzetimi

  (rmaklar veya gller): 1 ... 4 ay - kentsel atklar: 2 hafta ... 3 ay - endstriyel atklar: 1 hafta ... 2 ay

  Birok durumda transmitter baln temizlemek yeterli olacaktr. "Temizlik, sayfa 56. lm ortamndaki basn dalgalanmalar k sinyalini olumsuz etkileyecektir.

  10.2 Kalibrasyon

  Genel Transmitter kalibrasyon srasnda sensr modlnn zel karakteristikleri ile

  uyumludur. Bu transmitterin lm sistemi sfr noktas kalibrasyonunu gerektirmediinde dolay kalibrasyon tek noktal kalibrasyon olarak gerekleir. Kalibrasyon genellikle iki ekilde gerekletirilebilir: - doygun buharl havada rnein su yzeyine yakn yerde. Sensr kuru

  tutulmaldr! - doygun haval suda. Bunun iin su hava ile doyuncaya kadar

  havalandrlmaldr. Hava kalibrasyonu Doygun haval su oluturmak zor olduu iin endstriyel lmlerde hava

  kalibrasyonunun daha basit bir yntemidir. n koullar - Transmitter, terminal kutusu / altrma nitesi ve gsterge balanmal ve

  beslenmelidir. Blm 7 Kurulum, sayfa 30.

  - Sensr modl (membran ve/veya opsiyonel koruyucu film) darda temiz ve kurudur.

  - Transmitter havadadr ve mmkn olduunca su yzeyine yakndr.

  Sensr, kalibrasyon srasnda kuru tutulmaldr!

  40

 • 10 Kalibrasyon Kalibrasyon

  Membran zarar grmemelidir! lm sinyali kalibrasyon srasnda deiebilir! Transmitter tarafndan altrlan kontrol aygtlar ve PLC'ler istenmeyen ekilde davranabilir! k sinyali servis akm olarak tanmlanan deere (normalde 18 mA) ayarlanacaktr.

  Transmitteri rnek akkandan kartn. Nemli bez veya snger ile transmitterin d ksmn temizleyin ve daha

  sonra kurutun (zellikle membran). Ayn ekilde sensr modl ve koruyucu membran arasndaki kir veya birikintileri temizleyin.

  Transmitteri su yzeyinin biraz zerinde yerletirin ve transmitter scaklk kompanzasyon zamannn (yaklak 20 dk) gemesi iin bekleyin. Dorudan gne ndan koruyun.

  Transmitterin basnl sistemlerden kartlmasndan sonra k sinyalinin stabil olmas iin bekleyin.

  k sinyali stabil olduktan sonra tuuna basarak kalibrasyonu balatn. Tua basl tutun (2 saniyeden uzun). k sinyali servis akm olarak tanmlanan deere (normalde 18 mA) ayarlanacaktr. Kalibrasyon prosedr otomatik olarak gerekleir. Yaklak 15 dakika srer ve otomatik olarak sonlanr.

  CAL

  znm oksijen iin transmitter kalibrasyon prosedr srasnda doygunluk lmne (%) deiir.

  LC ekran (standart veya maksimum modellerde kalibrasyonu gsterir. Eer ayn anda kurulum program aktif ise lm ekran mg/l den % e deiecektir. Kalibrasyonun sonunda 100% gsterilmesi gerekmeyecektir nk eim iin eski deer kalibrasyon srasnda aktiftir.

  Ekransz model iin baarl kalibrasyon

  Kalibrasyon baaryla tamamland zaman znm oksijen iin iki telli transmitter lm moduna geer (mg/l). 20C su scaklnda yaklak 9 mg/l oksijen ierii grntlenecektir. lm aral iin k sinyali (4 20 mA ya uygun olarak 0 20 mg/l) yaklak 11.2 mA olacaktr.

  PGM

  Ekranl model iin baarl kalibrasyon

  tuuna basarak yeni belirlenen sensr eimini kabul edin ve kalibrasyonu tamamlayn.

  EXIT

  tuuna basldnda kalibrasyon iptal edilir ve sensr eimi iin orijinal deer korunur.

  Tm enstrman modelleri iin

  znm oksijen iin iki telli transmitter lm iin rnek akkana daldrlabilir.

  41

 • 10 Kalibrasyon

  SERVICE Ekranl modeller iin

  (SERVICE) tuuna basn - servis modu terk edilir ve k grnen deeri takip eder.

  Kalibrasyon baarsz

  Eer tuuna bastktan sonra 15 dakika ierisinde stabil deer olumuyorsa znm oksijen iin iki telli transmitter servis modunda kalacaktr. k akm servis akmnda tanmlanan deerde kalacaktr (fabrika ayar 18 mA. Temel model:

  CAL

  tuuna basn (yaklak 1 saniye). Eski kalibrasyon verisi geri yklenecek ve znm oksijen iin iki telli transmitter tekrar lm moduna geecektir (eski kalibrasyon verisiyle).

  Standart ve maksimum modeller: LC ekran hata sinyali verir.

  EXIT tuuna basl tutun. Eski kalibrasyon verisi geri yklenecek ve znm oksijen iin iki telli transmitter tekrar lm moduna geecektir.

  CAL tuuna basarak kalibrasyonu yeniden balatn. Tua basl tutun (2 saniyeden uzun). k sinyali servis akm olarak tanmlanan deere (normalde 18 mA) ayarlanacaktr.

  Baarsz kalibrasyon tekrar edildikten sonra sensr modlnn deitirilmesi gerekecektir. Blm 12.2 Sensr modlnn deitirilmesi, sayfa 57.

  Kalibrasyonu iptal edin

  Sadece standart ve maksimum modellerde mmkndr. EXIT tuuna basn.

  42

  CAL

 • 11 alma ekli

  11.1 Fonksiyon

  Temel modelin n grnm

  (1)

  (1) CAL tuu, kalibrasyonu balatmak iin

  Standart / maksimum modelin n grnm

  (1) PGM tuu Girileri onaylayn / parametrelerde gei yapn.

  (2) EXIT tuu kaydetmeden girii iptal edin; kalibrasyonu iptal edin

  (3) AAI tuu Deeri azaltn / seimi deitirin.

  (4) YUKARI tuu deeri arttrn / seimi deitirin.

  (5) LC ekran (6) SERVICE tuu

  Servis fonksiyonunu arn.

  (7) CAL tuu

  kalibrasyonu balatn

  43

  (5)

  (6)

  (7)

  (4)(3)(2)

  (1)

 • 11 alma ekli

  11.2 lm modunda ekran

  (1) (2) (3) (4)

  K1 K2 ALARM SETUP SERVICE

  (7)

  (6)

  Measurement 10.25

  18.5C mg/l

  (5)

  (1) Konfigre edilmi K1 ve K2 kontaklarnn durumlarnn grnm Eer karakterler grnebiliyorsa ilgili kontak aktiflemi demektir. (2) Geerli alarm durumlarn gsterir (rnein kalibrasyon alarm, aralk

  d lm).

  (3) Kurulum kablosunun balandn gsteren sinyaller. Eer DATA grnrse sadece transmitter ve PC iletiim kuruyordur. Transmitter ve altrma nitesi arasnda iletiim yoktur. SETUP veya DATA durumunda lmler LC ekranda gncellenmez.

  (4) Enstrman servis modundadr. znm oksijen iin akm k daha nceden ayarlanan deere ulam ve sabit tutulmu.

  (5) lm ve birim burada gsterilir. (6) Bu alanda ortamn llen scakl ve birim gsterilir. (7) Transmitterin geerli alma durumu (lm veya kalibrasyon)

  burada gsterilir.

  44

 • 11 alma ekli

  11.3 alma esas

  Seviyelerle alma

  lm modu

  PGM

  > 2 sn

  Konfigrasyon

  seviyesi

  PGM

  EXIT

  EXIT

  veya zaman am yaklak

  25 sn)

  Parametre seviyesi

  Zaman am (yaklak 25 sn)

  11.4 Konfigrasyon seviyesi

  alma ekli

  (2)

  (1)

  O2 INPUT TEMPERATURE INPUT

  ANALOG OUTPUT

  RELAY 1

  (3)

  (4)

  (1) Seilebilir dier parametreler

  (2) tuuyla ayarlar seilebilen ve daha sonra deitirilebilen konfigrasyon parametresi.

  (3) Yukar ok; yukarda gsterilen ek parametrelerden birisini semek iin yukar tuu kullanldnda grnr.

  (4) PGM

  Aa ok; aada gsterilen ek parametrelerden birisini semek iin aa tuu kullanldnda grnr.

  45

 • 11 alma ekli Konfigrasyon seviyesindeki ayarlar

  lm modu

  PGM

  > 2 sn

  O2 GR

  SICAKLIK GR

  ANALOG IKI

  RLE 1

  RLE 2

  SERVS

  ALIMA

  EXIT *

  EXIT *

  EXIT *

  EXIT*

  EXIT *

  EXIT *

  EXIT *

  Sayfa 48

  Sayfa 49 Sayfa 50 Sayfa 51 Sayfa 52 Sayfa 52 Sayfa 52

  * veya zaman am (yaklak 25 sn)

  46

 • 11 alma ekli

  11.5 Parametre seviyesi

  alma ekli

  (1)

  (2) (3)

  O2 INPUT

  UNIT

  mg/l

  (1) Konfigrasyon seviyesinde seilmi parametre (2) Parametre seviyesinde deitirilebilen parametre.

  tuuna basarak sonraki parametreye gein. PGM

  (3) YUKARI veya AAI tularn kullanarak farkl ayarlar arasnda sein veya deerleri deitirin. tuuna basarak onaylayn.

  PGM

  47

 • 11 alma ekli O2 GR parametre seviyesindeki ayarlar

  Konfigrasyon seviyesi O2 GR

  PGM

  Seim / deer aral

  Standart

  O2 BRM

  PGM

  EXIT

  veya

  zaman am

  mg/l veya % mg/l

  BASIN KOMP.

  PGM

  ATMOSFERK BAS. RAKIM

  PGM

  EXIT

  veya zaman am

  EXIT

  veya

  zaman am

  ATMOSFERK BASIN veya RAKIM 500 1500 hPa veya 0 3000 m

  ATMOSFERK BASIN 976 hPa veya 300 m

  TUZLULUK

  PGM

  KORUYUCU MEMBRAN

  PGM

  O2 OFFSET

  PGM

  FLTRE ZAMANI

  PGM

  EXIT

  veya

  zaman am

  EXIT

  veya

  zaman am

  EXIT

  veya

  zaman am

  EXIT

  veya

  zaman am

  0 100% 0 HAYIR veya EVET HAYIR -5.0 5.0 0.0

  0.0 100.0 3.0

  EM O2

  [%]

  EXIT

  veya zaman am

  50.0 200.0 100.0

  48

 • 11 alma ekli SICAKLIK GR parametre seviyesindeki ayarlar

  Konfigrasyon seviyesi SICAKLIK GR

  Seim / deer aral

  Standart

  PGM

  SICAKLIK BRM EXIT

  C veya F C

  PGM

  SICAKLIK OFFSET EXIT

  -5.0 ... 5.0 C 0.0

  PGM

  FLTRE ZAMANI [SN] EXIT

  0.0 100.0 1.0

  PGM

  SICAKLIK KOMP.

  PGM

  EXIT

  veya

  zaman am

  OTOMATK veya SABT

  OTOMATK

  MANEL SICAKLIK

  EXIT -10.0 ... 60.0C 18.0

  veya zaman am

  49

  veya zaman am

  veya zaman am

  veya zaman am

 • 11 alma ekli ANALOG IKI parametre seviyesindeki ayarlar

  Konfigrasyon seviyesi ANALOG IKI

  PGM

  Seim/Deer aral

  Standart

  LEKLEME 4 mA

  PGM

  LEKLEME 20 mA

  PGM

  ARALIK STNDE

  EXIT

  veya

  zaman am

  EXIT

  veya

  zaman am

  EXIT

  -199.9 199.9 0.0 mg/l -199.9 199.9 20.0 mg/l 3.6 veya 22.0 mA 22.0

  veya

  zaman am

  Scaklk k Modele gre: diren sinyali Pt1000 veya sabit ayar: 0 20 mA ya gre 4 ... 50C

  50

 • 11 alma ekli RLE 1 veya RLE 2 parametre seviyesindeki ayarlar

  Konfigrasyon seviyesi RLE 1 veya RLE 2

  PGM

  Seim / deer aral

  Standart

  LMT DEER

  PGM

  HSTEREZS

  PGM

  EKME GECKMES

  PGM

  IKARMA GECKMES

  PGM

  EXIT

  veya

  zaman am

  EXIT

  veya zaman am

  EXIT

  veya zaman am

  EXIT

  veya zaman am

  -199.9 199.9 0.0 0.01 99.9 0.01 0.0...9999 sn 0.0 0.0...9999 sn 0.0

  FONKSYON K1 (K2)

  PGM

  EXIT

  veya zaman am

  YOK x > w O2 x < w O2 x > w SCK. x < w SCK.

  YOK

  K1 (K2) ARALIK ST

  PGM

  EXIT

  veya

  zaman am

  AKTF veya AKTF DEL

  AKTF

  KONTAK TP K1 (K2)

  EXIT

  veya zaman am

  AIK veya KAPALI

  AIK

  51

 • 11 alma ekli SERVS parametre seviyesindeki ayarlar

  Konfigrasyon seviyesi SERVS

  PGM

  Seim / deer aral

  Standart

  ANALOG IKI [mA]

  PGM

  EXIT

  veya

  zaman am

  3.6 21.0 18.0

  K1, SERVS LE

  PGM

  EXIT

  veya

  zaman am

  AKTF veya AKTF DEL

  AKTF

  K2, SERVS LE EXIT

  veya zaman am

  AKTF veya AKTF DEL

  AKTF

  52

 • 11 alma ekli ALIMA parametre seviyesindeki ayarlar

  Konfigrasyon seviyesi ALIMA

  PGM

  Seim / deer aral

  Standart

  KOD

  PGM

  EXIT

  veya

  zaman am

  0 999.9 0

  KOD FONKSYONU

  PGM

  EXIT

  veya

  zaman am

  AKTF veya AKTF DEL

  AKTF DEL

  LCD AYDINLATMASI

  EXIT

  veya

  zaman am

  HER ZAMAN AIK

  HER ZAMAN KAPALI

  ALIMADA

  Temel ve standart modellerde: HER ZAMAN KAPALI Maksimum modelde: ALIMADA

  53

 • 11 alma ekli

  11.6 zel fonksiyonlar

  Zaman am Eer 25 saniye boyunca hibir tua baslmazsa transmitter lm moduna geri

  dner. stisna: SERVICE fonksiyonu ve Kalibrasyon prosedrleri srasnda zaman am fonksiyonu aktif deildir.

  SERVS Bu fonksiyon transmitteri veya sensr incelerken ya da temizlerken bal

  sistemlerdeki bilinmeyen tepkileri nlemek iin kullanlr.

  Aktivasyon, SERVICE tuuna basarak (2 saniyeden daha uzun). Programlamaya bal olarak sinyal k sabit bir deere ayarlanr. (fabrika ayar: 18 mA) "SERVS parametre seviyesindeki ayarlar", sayfa 52. Etkisizletirme, SERVICE tuuna tekrar basn.

  KALBRASYON

  CAL tuuna bastnzda (2 saniyeden daha uzun) kalibrasyon prosedr balayacaktr. k sinyali servis akm olarak tanmlanan deere (normalde 18 mA) ayarlanacaktr.

  Kalibrasyon prosedr otomatik olarak gerekleir. Yaklak 15 dakika srer ve otomatik olarak sonlanr. Kalibrasyon, sayfa 40

  11.7 KOD

  Yasaklama Transmitter KOD fonksiyonunu aktifletirerek izinsiz almalara kar korunur.

  sayfa 52. Aktif KOD fonksiyonu ile KOD fonksiyonunun etkisizletirilmesinden farkl hibir eylem gerekletirilemez.

  Aktif KOD fonksiyonu ile ekran rnei

  O2 INPUT CODE

  UNIT mg/l

  (1)

  (1) KOD fonksiyonunun aktif olduunu gsterir.

  54

 • 11 alma ekli

  Hareket noktas lm modudur. KOD fonksiyonunun aktifletirilmesi

  PGM tuuna basarak (2 saniyeden uzun) konfigrasyonu balatn.

  AAI tuuna tekrarl olarak basarak ALIMA konfigrasyonuna gelin.

  tuuna basarak ALIMA konfigrasyonunu sein.

  PGM

  PGM

  tuuna tekrarlayarak basn ve KOD fonksiyonu parametresini sein.

  YUKARI veya AAI tularna basarak AKTF veya AKTF DEL arasnda sein.

  PGM

  tuuna basn (AKTF seimini onaylayn). KOD fonksiyonu imdi aktiftir.

  tuuna tekrarl olarak basn ve lm moduna geri dnn.

  EXIT

  Hareket noktas lm modudur.

  tuuna basarak (2 saniyeden uzun) konfigrasyonu arn. KOD kilit ama- girilerin etkinletirilmesi

  PGM

  AAI tuuna tekrarl olarak basarak ALITIRMA konfigrasyonuna gelin. tuuna basarak ALIMA konfigrasyonunu sein.

  PGM

  PGM

  tuuna basarak KOD parametresine gelin. YUKARI veya AAI tuuna basarak deeri (300) sein. tuuna basarak 300 deerini onaylayn.

  Tam alma mmkndr.

  PGM

  tuuna tekrarl olarak basn ve lm moduna geri dnn. (geici) ksa sreli.

  EXIT

  KOD kilitleme - girilerin yasaklanmas

  Yanl kod girildiinde (tm 0 ve 300 haricindeki tm deerler) veya besleme kapatlp aldnda transmitter kilitlenir. Yukarda aklanan prosedr takip edin: "KOD kilit ama - girilerin etkinletirilmesi"

  KOD fonksiyonunun kapatlmas

  Hareket noktas lm modudur. tuuna basarak (2 saniyeden uzun) konfigrasyonu balatn.

  PGM

  AAI tuuna tekrarl olarak basarak ALIMA konfigrasyonuna gelin. tuuna basarak ALIMA konfigrasyonunu sein.

  PGM

  PGM

  tuuna tekrarlayarak basn ve KOD fonksiyonu parametresini sein.

  YUKARI veya AAI tularna basarak AKTF veya AKTF DEL arasnda sein. tuuna basn (AKTF DEL seimini onaylayn).

  PGM

  KOD fonksiyonu imdi aktif deildir. tuuna tekrarl olarak basn ve lm moduna geri dnn.

  EXIT

  Hareket noktas lm modudur.

 • 12 Bakm

  12.1 znm oksijen iin iki telli transmitter

  Keskin veya sivri ulu nes nelerle emmbrana v eya (opsiyonel) koruyucu filme dokunmayn! Membrana veya (opsiyonel) koruyucu filme zarar vermeyin! lm sinyali bakm srasnda deiebilir! Transmitter tarafndan altrlan kontrol aygtlar ve PLC'ler istenmeyen ekilde davranabilir!

  Genel Bakm iini kolaylatrmak amacyla elektrolit ve/veya membrann deitirilmesi tahmin edilemez. Hizmet srelerinin sonunda (genellikle elektrolit tkendikten sonra) hepsi birden deitirilir. lm ilemi srasnda aada aklanan bakm ii dzenli aralklarla gerekletirilmelidir. Bir kayt defteri veya ajandada bakm plannn girilmesi tavsiye edilir. Aralklar birikinti veya kirlilik derecesine gre verilir.

  Temizlik

  Membran zerindeki kirler lm hatalarna neden olabilir. Normal alma srasnda sensr modlnn anotu zerinde grimsi tordular oluabilir. Bu tortu lm hcresinin dzgn almasn etkilemez.

  Uygun fra kullanarak ime suyuyla transmitter gvdesini temizleyin. Fray membran veya koruyucu filme srmeyin!

  Membran veya opsiyonel koruyucu filmi yumuak snger ve suyla temizleyin.

  Tuz birikintilerini kartn (gerekirse). Transmitteri ime suyuna veya 1-5% hidroklorik asit zeltisine daldrn (en fazla 10 dakikaya kadar). Daha sonra ime suyuyla durulayn.

  lm fonksiyonunun test edilmesi

  Membran temizleyin ve kurutun.

  45 dakika kadar bekleyin - enstrman 20C de yaklak 9.09 mg/litre gstermeli veya yaklak 100% duygunluk konsantrasyonunu gstermelidir. Ek scaklk deerleri EN 25 814'den alnabilir.

  Yeniden kalibrasyon Blm 10 Kalibrasyon, sayfa 40

  56

 • 12 Bakm

  12.2 Sensr modlnn deitirilmesi

  Sensr modlnn teorik olarak maksimum mr doygun hava ve 20C'de 5 yldr.

  Normal alma srasnda sensr modlnn anotu zerinde grimsi tordular oluabilir. Bu tortu lm hcresinin dzgn almasn etkilemez. Sensr modl deitirildikten sonra znm oksijen iin ik i telli transmitter yeniden kalibre edilmelidir. Blm 10 Kalibrasyon, sayfa 40

  Sensr modl takldktan sonra kalibrasyona balamadan nce 30 dakika bekleyin. Sebep: Elektrolitteki ar oksijen katotta azaltlmaldr. Scaklk kompanze edilmelidir.

  Ne zaman deitirilmeli?

  - membran zarar grdnde - tekrarlanan kalibrasyon doru kalibrasyon sonularn oluturamadnda.

  Deitirme

  (1) Koruyucu kutu (gerektiinde opsiyonel koruyucu film ile) (2) Union somun (3) Sensr modl (4) Conta (5) Transmitter

  karma Koruyucu kutunun (1) vidalarn skn ve kartn.

  Union somunu (2) skn.

  Sensr modln (3) transmitterden (5) kartn, dz tutun.

  57

  (1)

  (2)

  (3)(4)

  (5)

 • 12 Bakm Kurulum

  Sensr modln (3) transmittere (5) takn, dz tutun. Contann (4) doru ekilde yerletiinde emin olun.

  Union somunu (2) sktrn.

  Koruyucu kutunun (1) vidalarn skn.

  58

 • 13 Arza ve bozukluklarn giderilmesi Arza / bozukluk Olas sebep Dzeltme Tedbirler

  Okuma yok Sensr tepkisi yok

  Besleme salanmam Besleme gerilimini kontrol edin. "Kurulum, sayfa

  30.

  Elektrik balantsn kontrol edin. "Kurulum, sayfa 30.

  Ak yok Ak kontrol edin.

  Blm 5.1 ki telli transmitterin teknik bilgisi, sayfa 15.

  Membran kirlenmi

  Membran temizleyin. "Temizlik, sayfa 56.

  Grnen deer ok yksek.

  Sensr hasarl Sensr deitirin. Sensr modlnn deitirilmesi, sayfa 57. Yeniden ayarlayn. Kalibrasyon, sayfa 40

  Hcre membrann temizleyin "Temizlik, sayfa 56 ve / veya: k sinyali stabil olana kadar bekleyin ve tekrar kalibre edin. Kalibrasyon, sayfa 40.

  Sensr hasarl Sensr deitirin. Sensr modlnn deitirilmesi, sayfa 57. Yeniden ayarlayn. Kalibrasyon, sayfa 40.

  59

 • 13 Arza ve bozukluklarn giderilmesi

  Arza / bozukluk Olas sebep Dzeltme Tedbirler

  Grnen deer ok dk

  Grnen deer deiiyor.

  Cevap sresi ok uzun

  Hcre membrann temizleyin "Temizlik, sayfa 56 ve / veya: k sinyali stabil olana kadar bekleyin ve tekrar kalibre edin. Kalibrasyon, sayfa 40.

  Ak yok Ak kontrol edin. Sensr hasarl Sensr deitirin.

  Sensr modlnn deitirilmesi, sayfa 57. Yeniden ayarlayn. Kalibrasyon, sayfa 40.

  lm kablosunda grlt mdahalesi

  Alan kontrol edin Kurulum programyla filtre zamann (zaman sabiti) O2 azaltn.

  Koruyucu membran kartn. Sensr modlnn deitirilmesi, sayfa 57. Not: Koruyucu membran sensr modln mekanik hasara kar korur.

  Blm 5.1 ki telli transmitterin teknik bilgisi, sayfa 15.

  lm ve kontrol kablolarn besleme kablosundan ayrn.

  60

 • 13 Arza ve bozukluklarn giderilmesi

  Arza / bozukluk Olas sebep Dzeltme Tedbirler

  Dk oksijen konsantrasyonlu alanlarda lm yaparken: grnen deer ok yksek, beklenen lm deerine ulalmad, okunan deer kalibrasyondan sonra beklenmedik ekilde dyor.

  alma zaman ok ksa. Hcredeki elektrolit alma aamas srasnda katotta kullanlan ar oksijeni ieriyor.

  alma zamann uzatn ve tekrar kalibre edin.

  Yeterli uzunlukta alma sresi sein. Sadece grnen deer sabit olduunda kalibre edin.

  61

 • 14 Ek

  14.1 Konfigrasyon ncesinde

  Eer enstrman parametrelerinin bir saysnn enstrmanda deitirilmesi gerekiyorsa o halde bunlarn aadaki tabloda not edilmesi ve daha sonra verilen srada bu parametrelerin dzenlenmesi nerilmektedir.

  Aadaki liste deitirilebilir parametrelerin maksimum saysn gstermektedir.

  Tip ve konfigrasyona bal olarak enstrmannz listelenen parametrelerden bazlarn gstermeyebilir. Ayr seviyelerin kilidini kaldrmak iin kodlar, "KOD", sayfa 54.

  Parametre Seim / deer aral Fabrika ayar

  Yeni ayar

  Sayfa

  O2 GR O2 BRM mg/l veya % mg/l BASIN KOMP. RAKIM veya

  ATMOS. BASIN RAKIM

  RAKIM 0 3000 m 300 ATMOS. BASIN 500 1500 hPa 976 TUZLULUK 0 100% 0 48 KORUYUCU MEMBRAN EVET veya HAYIR HAYIR O2 OFFSET -5.0 5.0 0.0 FLTRE ZAMANI 0.0 100.0 3.0 EM O2 50.0 200.0% 100.0 SICAKLIK GR SICAKLIK BRM C veya F C SICAKLIK OFFSET -5.0 5.0 0.0 FLTRE ZAMANI 0.0 ... 100.0 sn 1.0 49 SICAKLIK KOMP. OTOMATK SABT OTOMATK

  MANEL SICAKLIK -10.0 ... 60.0C 18.0 ANALOG IKI LEKLEME 4 mA -199.9 199.9 0.0 LEKLEME 20 mA -199.9 199.9 20.0 49 ARALIK STNDE 3.6 veya 22.0 mA 22.0 RLE 1 veya 2 LMT DEER -199.9 199.9 0.0 HSTEREZS 0.01 99.9 0.01

  51 EKME GECKMES 0.0 999.9 0.0 IKARMA GECKMES 0.0 999.9 0.0

  62

 • 14 Ek

  Parametre Seim / deer aral Fabrika ayar

  Yeni ayar

  Sayfa

  FONKSYON K1 veya FONKSYON K2

  K1 veya K2

  YOK x > w O2 x < w O2 x > w SCK. x < w SCK.

  YOK

  51

  ARALIK STNDE AKTF veya AKTF DEL AKTF KONTAK TP K1 veya K2 AIK veya KAPALI AIK SERVS ANALOG IKI 3.6 21.0 18.0 K1, SERVS LE AKTF veya AKTF DEL AKTF 52 K2, SERVS LE AKTF veya AKTF DEL AKTF ALIMA KOD 0 999.9 0 KOD FONKSYONU AKTF veya AKTF DEL AKTF DE.L

  Temel ve std.modeller:

  LCD AYDINLATMASI

  HER ZAMAN AIK HER ZAMAN KAPALI ALIMADA

  HER ZAMAN 53 KAPALI

  Maksimum model

  ALIMADA

  63

 • 120.

  5

  121.

  6

  15 Delme diyagram

  100.5

  Not: 1. ablonu uygun yzeye sabitleyin. 2. Delikleri an ( 4.5 mm ve 10 mm apnda). 3. Delme testeresi veya benzeri bir aleti kullanarak

  iaretlenen izgi boyunca ablonu delin. 4. apaklar giderin.

  108.6

  65