inburgering (johan van de waal, cp-ict)

Download Inburgering (Johan van de Waal, CP-ICT)

Post on 27-Jun-2015

405 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Inburgering Schakelen en verbinden door gegevensmanagement Johan van der WaalManager CP-ICT Inwonerszaken

2. Schakelen en verbinden:gemeentelijke dienstverlening 3. Vangesloopt bushokjenaar duurzaam werk! 4. Een korte introductie Dennis 19 jaar, sloopt op een mooiezondagavond een bushokje, Welkom bij de politie 5. Wat vinden wij als maatschappij wel wenselijk en waar liggen onze ambities? Sociale samenhang, omdat ieder mens telt en we iedereen nodig hebben Aanval op de schooluitval Van probleemwijken naar prachtwijken Deltaplan inburgering Kansen voor kinderen Iedereen doet mee Veiligheid begint bij voorkomen 6. Terug naar de introductieDennis 19 jaar, sloopt op een mooie zondagavondeen bushokje, Welkom bij de politie, DennisMaar er is meer aan de hand, hij: staat ongemotiveerd in het leven heeft grote schulden gaat niet naar school en heeft geen diploma heeft geen werk en inkomen heeft geen woning volgt inburgeringscursus 7. Waarmee kunnen we Dennis helpen? Passende opleiding Hulpverlening Traject schuldhulpverlening Woning Hulp bij het vinden van werk Basisinkomen 8. Is Dennis uniek? Kahdija 26 jaar, wil graag werkenWelkom bij het CWI Maar:Is net gestart met inburgeringtrajectMidden in een scheidingGeen afgeronde opleidingZorg over zoontje van 3 jaarZonder inkomenIs het huis uitgezet, dus dakloos 9. Dossier Views Kinddossier Klantdossier Leerdossier Medicatiedossier Patintdossier Etc. 10. Organisatie Views Belasting IBGdienst provinciegemeenteUWV/CWIetc.KvK 11. KetensonderwijswerkLO MOCWILBOMBOHBOUWV RIB UOGSD Burger X zorgCons.B. Huisarts Spec. GGD Jeugdz. 12. Relatieve mismatch We leveren de gewenste diensten maaronvoldoende gekoppeld, We leveren de gewenste diensten maarsoms te laat. 13. Hoe komt het dat we Dennis en Kahdija zo slecht helpen? Systemen gevuld met informatie die tijdens deze processen is verzameld Goed opgeleid, Processen als basis voor systemen Niet in isolement Aan het werk,Met brood op de plank Taken en verantwoordelijkheden uitgedrukt inop straat en in huizenRust processen Functies met taken en verantwoordelijkheden Beleid belegd bij organisaties met afdelingen en functies Wetten doorvertaald naar lokaal en organisatie beleid Departementen vertalen doelen naar wetten 14. Waaromgentegreerde dienstverlening? Burgers (dus ook mensen die moeteninburgeren) hebben behoefte aan publiekediensten, Burgers hebben vaak behoefte aan gekoppeldedienstverlening, Burgers zien alle publieke dienstverlening als 1, Burgers komen vaak al met grote problemen bijons binnen. 15. Wat hebben we gedaan?Gentegreerde dienstverlening Zoeken naar gezamenlijk doelen Klantdoelen ipv organieke doelen Dienstverlening koppelen aan klantdoelen Wanneer heeft jongere recht op dienstverlening Wie moet deze dienstverlening aanbieden Vanuit de klant, gebeurtenissen in het leven van de klant Gemodelleerd en gevalideerd met verschillende business experts CWI, GSD, Jeugdzorg, UWV, leerplicht, inburgering, RIB en RMC Inbedding informatie uit DKD (Digitaal Klantdossier) 16. De burger viewoverheid overheidoverheid bedrijf bedrijfdiensten dienstendienstendienstendiensten Samenhangende dienstverlening Overheid.nl(Thematische) portals 17. Werkgevers RIBOnderwijs- CWIinstellingenKeten vanUWVRMCOnderwijsketen Werk en Inkomen Leerplicht /GSDEducatie Gemeente Gentegreerde dienstverlening PolitieHulpverleningZorg- instellingen ReclasseringStrafrechtketen ZorgketenOpenbaarHulpverlening-Ministerie instellingen CP-ICT 18. Digitaal Klantdossiereen begin 19. Schakelen en verbinden: gegevensmanagement Onderwijs/jongerenketen Zorgketen Inkomensketen Hulp- Leer- Wmo- Gemeente Hulp- Water-RMCCIZ CAK verlening plichtaanbieders Belastingverlening schapRente-Onder- Zorg- Zorg- Krediet-ROC GemeenteBDBKRgratiewijs kantoren aanbieders bank Elektronisch patintendossier CWIGemeente UWVGemeenteElektronisch kinddossier GegevensmanagementNuts-Corpo-GemeenteKvK BD JustitieKvKbedrijvenraties GBABRIKadas-UWV SVB IBG SIODUWV IBGter Werk- BAGNHRCWI RDW GemeenteVISBDRDW geversDigitaal klantdossier W&IBasisregistratiesHandhaving 20. Wat lost dit op? Services maken dienstverlening mogelijk opiedere plaats in de keten Gegevens 1 maal aanleveren daarnahergebruik mogelijk door ketenpartners Voorinvullen van formulieren Beschikbare informatie raadplegen en zelfook hergebruiken door werkzoekende Op 1 plaats correcties doorgeven Terugmelding door professionals naarbasisregistraties 21. Klantdossier Bepaalt welke acties nodig zijn en wie die kan uitvoerenSignaal invoerenMaakt dienstverleningsplanVerdeelt taken Volgt het klantproces Attendeert oprelevante gebeurtenissen 22. Waar doen we het ook alweer voor? Voor mensen als Dennis en Kahdija: de klant! Bereiken van gezamenlijke klantdoelen Effectievere dienstverlening Gebruik maken van elkaars informatie Administratieve lastenverlichting Etc. 23. Dank voor uw aandacht!

Recommended

View more >