œ¾†in鬧...

Download œ¾†in鬧 è·¨®Œ¹´‰‡ç„11œˆè™ - é›»­ç‰ˆ

Post on 23-Mar-2016

233 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

「Now」英文即為「現在」之意,「鬧」在中文裡有「擾亂」之涵義。「Now」與「鬧」就字義而言兩者是毫無關聯,但就讀音來說,兩者念法卻如此相近,雖然兩者字義南轅北側,對未來人來說,這兩個字彙如同相隔兩地、失散多年的孿生兄弟,他們搭在一起如同未來人回到現代的精神指標,那即是「回到現在擾亂一番」。

TRANSCRIPT

 • 2014 01 03

 • 2

 • 32014 01 03

  +886.2.8621.0599 +886.2.8621.0577 561-3 futurempublish@gmail.com

  371-1 +886.2.2965.3347 +886.2.2965.3455 service@mountainsh.com

  ISSN 33XX 67XX 2014 01

  inhttps://www.facebook.com/futuremaninnow

  FUM-001FUM-002FUM-001

  FUM-001

  FUM-003FUM-004

  FUM-005FUM-005FUM-002FUM-006FUM-007FUM-006

  FUM-003

 • 4CONTENTS

  PAGE / 06.

  PAGE / 10.

  PAGE / 18.

  2058

  MABAO

  FUM-05 # 04

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

  (2011 7 27) 2053

  2058 (Dotage Disorder)

  (2011 7 27)

  (Dotage Disorder)

 • 10MABAO

 • 11 MABAO

 • 12MABAO

 • 13 MABAO

 • 14MABAO

  2050MABAO

  MABAO

  MABAO

 • 15 MABAO

  LOGO

  MABAO

  MABAO

  MABAO

  MABAO

  MABAO

  MABAO

  MABAO

 • 16MABAO

  MABAO

  MABAO

  MABAO

  MABAO

  MABAO

 • 17 MABAO

  MABAO

 • 18FUM-05 # 04

 • 19

  in 12

  -

Recommended

View more >