imunologija novo.docx

28
Pitanje 1 Nije još odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije označeno Označi pitanje Tekst pitanja Inaktivirane vakcine: Odaberite jedan odgovor: sadrže mikroorganizme koji se ne mogu razmnožavati sadrže mikroorganizme koji se mogu razmnožavati su atenuirane vakcine izazivaju jači imunološki podražaj od živih vakcina Pitanje 2 Nije još odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije označenoOznači pitanje Tekst pitanja Atenuirane vakcine: Odaberite jedan odgovor: izazivaju slabiju imunološku reakciju od inaktiviranih vakcina sadrže mikroorganizme koji nisu izgubili patogenost imunost stečena njihovom primjenom je kraća nego kod inaktiviranih vakcina sadrže mikroorganizme koji su izgubili patogenost Pitanje 3 Nije još odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije označenoOznači pitanje Tekst pitanja Životinja se ne može aktivno imunizirati primjenom gamaglobulina. Odaberite jedan odgovor: Točno Netočno Pitanje 4 Nije još odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije označenoOznači pitanje Tekst pitanja Aktivni imunitet se stiče: Odaberite jedan odgovor: primjenom živih vakcina adsorpcijom antitijela iz kolostruma primjenom hiperimunih seruma transplacentarnim prenosom antitijela

Upload: djordje-vukovic

Post on 10-Nov-2015

352 views

Category:

Documents


13 download

TRANSCRIPT

Pitanje 1 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Inaktivirane vakcine: Odaberite jedan odgovor: sadre mikroorganizme koji se ne mogu razmnoavati sadre mikroorganizme koji se mogu razmnoavati su atenuirane vakcine izazivaju jai imunoloki podraaj od ivih vakcinaPitanje 2 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Atenuirane vakcine: Odaberite jedan odgovor: izazivaju slabiju imunoloku reakciju od inaktiviranih vakcinasadre mikroorganizme koji nisu izgubili patogenostimunost steena njihovom primjenom je kraa nego kod inaktiviranih vakcinasadre mikroorganizme koji su izgubili patogenost Pitanje 3 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja ivotinja se ne moe aktivno imunizirati primjenom gamaglobulina. Odaberite jedan odgovor:Tono Netono Pitanje 4 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Aktivni imunitet se stie: Odaberite jedan odgovor:primjenom ivih vakcina adsorpcijom antitijela iz kolostrumaprimjenom hiperimunih seruma transplacentarnim prenosom antitijela

Pitanje 5 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Aktivni imunitet je: Odaberite jedan odgovor:kada organizam ivotinje sam stvara antitjela protiv antigenanastao resorpcijom imunoglobulina iz kolostruma nastao unosom gotovih antitijela u organizam nastao prenosom antitijela preko placente Pitanje 6 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Aktivni imunitet se stie: Odaberite jedan odgovor: absorpcijom antitijela iz kolostruma transplacentarnim prenosom antitijela nakon primjene hiperimunih seruma nakon preleane bolesti Pitanje 7 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja ok organi su: Odaberite jedan odgovor:organi u kojima se nalaze elije koje na svojoj povrini imaju vezane IgGorgani u kojima se nalaze elije koje na svojoj povrini imaju vezane IgA organi u kojima se nalaze elije koje na svojoj povrini imaju vezane IgM organi u kojima se odigrava anafilaktina reakcija poslije ponovnog unosa alergena u organizam ivotinje Pitanje 8 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Nositelji preosjetljivosti kasnog tipa su: Odaberite jedan odgovor: komplement B-limfociti antitijela T-limfociti

Pitanje 9 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Alergija: Odaberite jedan odgovor: iskljuivo se javlja pri prvom kontaktu organizma sa alergenomje hiperreaktivnost imunolokog sistema pri prvom kontaktu organizma sa alergenom nije posredovana sa IgEse javlja poslije ponovnog kontakta organizma sa alergenom Pitanje 10 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Koja klasa imunoglobulina se prva stvara kod infekcije: Odaberite jedan odgovor: IgM IgA IgD IgG IgE Pitanje 11 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Koja klasa imunoglobulina je najzastupljenija u organizmu: Odaberite jedan odgovor: IgD IgG IgE IgM IgA Pitanje 12 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Kod alergijske reakcije najdominantniji su: Odaberite jedan odgovor: IgE IgA IgM IgD IgG

Pitanje 13 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Antigeni kojima je potrebna pomo drugih elija za aktivaciju B-limfocita nisu T-zavisni antigeni. Odaberite jedan odgovor: Tono Netono Pitanje 14 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Antigeni kojima je potrebna pomo drugih elija za aktivaciju B-limfocita nisu T-nezavisni antigeni. Odaberite jedan odgovor: Tono Netono Pitanje 15 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Antigeni kojima je potrebna pomo drugih elija za aktivaciju B-limfocita nazivaju se T-nezavisni antigeni. Odaberite jedan odgovor: Tono Netono Pitanje 16 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Celularni imuitet nije posredovan B-limfocitima. Odaberite jedan odgovor: Tono Netono Pitanje 17 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Humoralni imunitet nije posredovan T-limfocitima. Odaberite jedan odgovor: Tono Netono Pitanje 18 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Antigen zavisna faza nastanka B-limfocita u isto vrijeme ne predstavlja imunoloki odgovor organizma ivotinje. Odaberite jedan odgovor: Tono Netono

Pitanje 19 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Plazmociti su: Odaberite jedan odgovor: senzibilisani T-limfociti NK-elije elije iz kojih nastaju T-senzibilisani limfociti elije koje stvaraju specifina antitijela Pitanje 20 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Recirkulacija limfocita nije: Odaberite jedan odgovor: kretanje limfocita iz krvi u limfne vorove, pa ponovo u krv kretanje limfocita iz primarnih u sekundarne limfne organe aktivan prolazak limfocita kroz zid kapilara Pitanje 21 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Memorijske elije koje nose informacije o jednom antigenu tite organizam protiv svih antigena. Odaberite jedan odgovor: Tono Netono Pitanje 22 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja ivotinje se pasivno ne mogu imunizirati primjenom inaktivisanih vakcina. Odaberite jedan odgovor: Tono Netono Pitanje 23 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Senzibilisani limfociti se ne koriste za pasivnu imunizaciju. Odaberite jedan odgovor: Tono Netono

Pitanje 24 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Hiperimuni serumi: Odaberite jedan odgovor: sadre antitijela ivotinje koja je preboljela bolestsadre antitijela koja se ne mogu koristiti u profilaktike svrhe sadre antitijela stvorena viekratnom vakcinacijom ivotinja sadre antitijela koja se ne mogu koristiti u terapijske svrhe Pitanje 25 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Imunitet koji se stie nakon primjene hiperimunih seruma je: Odaberite jedan odgovor: vjetaki pasivniprirodni pasivni prirodni aktivni vjetaki aktivni Pitanje 26 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Imunitet koji se stie nakon primjene rekovalescentnih seruma je: Odaberite jedan odgovor: vjetaki aktivni prirodni pasivni vjetaki pasivni prirodni aktivni Pitanje 27 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Imunitet koji se stie nakon resorpcije imunoglobulina iz hiperimunih seruma je: Odaberite jedan odgovor: vjetaki pasivni vjetaki aktivni prirodni pasivni prirodni aktivni

Pitanje 1 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja ivotinja se ne moe aktivno imunizirati primjenom gamaglobulina. Odaberite jedan odgovor: Tono Netono Pitanje 2 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Mrtve vakcine:Odaberite jedan odgovor: sadre mikroorganizme koji se ne mogu razmnoavati sadre mikroorganizme koji se mogu razmnoavati, ali ne mogu izazvati bolest su atenuirane vakcine sadre specifina antitijela Pitanje 3 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja ivotinja se ne moe aktivno imunizirati primjenom atenuiranih vakcina. Odaberite jedan odgovor: Tono Netono Pitanje 4 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Aktivni imunitet je: Odaberite jedan odgovor: nastao resorpcijom imunoglobulina iz kolostruma kada organizam ivotinje sam stvara antitjela protiv antigena nastao unosom gotovih antitijela u organizam nastao prenosom antitijela preko placente Pitanje 5 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Aktivni imunitet se stie: Odaberite jedan odgovor: transplacentarnim prenosom antitijela adsorpcijom antitijela iz kolostruma primjenom hiperimunih seruma primjenom ivih vakcina

Pitanje 6 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Aktivni imunitet: Odaberite jedan odgovor: nastaje nakon vjetakog unosa antigena u organizam nastaje transplacentarnim prenosom antitijela Pitanje 7 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Arthus-ova reakcija je prouzrokovana imunim kompleksima stvorenim u viku: Odaberite jedan odgovor: komplementa antigena hormona antitijela Pitanje 8 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja ok organi su: Odaberite jedan odgovor: organi u kojima se nalaze elije koje na svojoj povrini imaju vezane IgE organi u kojima se nalaze elije koje na svojoj povrini imaju vezane IgM organi u kojima se nalaze elije koje na svojoj povrini imaju vezane IgAorgani u kojima se nalaze elije koje na svojoj povrini imaju vezane IgG Pitanje 9 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Alergija: Odaberite jedan odgovor: se javlja poslije ponovnog kontakta organizma sa alergenom nije posredovana sa IgE iskljuivo se javlja pri prvom kontaktu organizma sa alergenom je hiperreaktivnost imunolokog sistema pri prvom kontaktu organizma sa alergenom

Pitanje 10 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Lizini: Odaberite jedan odgovor: sakupljaju topive antigene u vee hrpice i taloe ih uz pomo aktiviranog komplementa otapaju elijunastaju u reakciji na globuline sakupljaju antigen u hrpice Pitanje 11 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Koja klasa imunoglobulina se prva stvara kod infekcije: Odaberite jedan odgovor: IgE IgM IgD IgG IgA Pitanje 12 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Specifina antitijela se mogu boriti protiv bilo kojeg antigena nezavisno od toga da li je on izazvao njegovo stvaranje. Odaberite jedan odgovor: Tono Netono Pitanje 13 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Zbir funkcionalanih i nefunkcionalnih grupa antigena ine valencu antigena. Odaberite jedan odgovor: Tono Netono Pitanje 14 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Svi antigeni su globulini. Odaberite jedan odgovor: Tono Netono

Pitanje 15 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Zbir funkcionalanih i nefunkcionalnih grupa antigena ne ine valencu antigena. Odaberite jedan odgovor: Tono Netono Pitanje 16 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Imunoloka reakcija je: Odaberite jedan odgovor: unos senzibilisanih T-limfocita u organizam specifian odgovor imunolokog sistema na stranu materiju stanje nereaktivnosti na unijeti antigen unos senzibilisanih B-limfocita u organizam Pitanje 17 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Celularni imuitet nije posredovan B-limfocitima. Odaberite jedan odgovor: Tono Netono Pitanje 18 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Imunitet je: Odaberite jedan odgovor: adaptivanneadaptivanmogue ga je stei iskljuivo vakcinacijom nita od navedenog nije osobina imuniteta Pitanje 19 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Dijapedeza je: Odaberite jedan odgovor: prolazak limfocita kroz endotel kapilara kretanje limfocita prema mjestu izluivanja hemotaksijskih tvari kretanje limfocita iz primarnih u sekundarne limfoidne organe kretanje limfocita u cirkulaciji

Pitanje 20 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Plazma elije (plazmaciti) su: Odaberite jedan odgovor: elije koje nastaju iz T-limfocita elije koje nastaju iz B-limfocita elije bez kojih ne bi mogao pokrenuti elijski imunoloki odgovor elije koje su odgovorne za celularni imunite Pitanje 21 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja T-limfociti: Odaberite jedan odgovor: stvaraju antitijela su odgovorni za celularni imunitet su odgovorni za humoralni imunitet stvaraju antigene Pitanje 22 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja ivotinje se pasivno ne mogu imunizirati primjenom inaktivisanih vakcina. Odaberite jedan odgovor: Tono Netono Pitanje 23 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Antitoksinski serumi: Odaberite jedan odgovor: sadre toksoid sadre antitijela stvorena viekratnom vakcinacijom ivotinja toksoidom sadre antitijela stvorena viekratnom vakcinacijom ivotinja monoklonalnim antitijelima sadre oslabljen toksin Pitanje 24 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Imunosni pripravci se koriste u profilaktike i terapijske svrhe. Odaberite jedan odgovor: Tono Netono

Pitanje 25 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Imunitet koji se stie nakon resorpcije imunoglobulina iz hiperimunih seruma je: Odaberite jedan odgovor: prirodni pasivniprirodni aktivni vjetaki pasivni vjetaki aktivni Pitanje 26 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Pasivni imunitet nije: Odaberite jedan odgovor: nastao resorpcijom imunoglobulina iz kolostruma nastao nakon primjene hiperimunih seruma imunitet stvoren nakon preleane bolesti nastao transplacentarnim prenosom antitijela Pitanje 27 Nije jo odgovoreno Broj bodova od 1,00 Nije oznaenoOznai pitanje Tekst pitanja Imunitet koji se stie nakon resorpcije imunoglobulina iz kolostruma je: Odaberite jedan odgovor: vjetaki aktivniprirodni pasivni vjetaki pasivni prirodni aktivni

Pitanje1Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaivotinja se ne moe aktivno imunizirati primjenom gamaglobulina.Odaberite jedan odgovor:TonoNetonoPitanje2Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaDavanje oslabljenog patogena ivotinji u cilju stvaranja imuniteta naziva se:Odaberite jedan odgovor:antigenstvaranje antigenavakcinacijaelijski odgovorPitanje3Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaivotinja se moe aktivno imunizirati primjenom ivihvakcina.Odaberite jedan odgovor:TonoNetonoPitanje4Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaAktivni imunitet nije:Odaberite jedan odgovor:nastao nakon vakcinacijenastao nakon preleane bolestiimunitetnastaonakon transplacentarnog prenosa antitijelaPitanje5Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaAktivni imunitet se stie:Odaberite jedan odgovor:adsorpcijom antitijela iz kolostrumaprimjenom hiperimunih serumatransplacentarnim prenosom antitijelaprimjenom ivih vakcinaPitanje6Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaAktivni imunitet:Odaberite jedan odgovor:nastaje nakon vjetakog unosa antigena u organizamnastaje transplacentarnim prenosom antitijelaPitanje7Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaAlergija se javlja kod ivotinja koje su predhodno senzibilisane na odreeni alergen.Odaberite jedan odgovor:TonoNetonoPitanje8Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaNositelji preosjetljivosti kasnog tipa su:Odaberite jedan odgovor:antitijelakomplementT-limfocitiB-limfocitiPitanje9Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaSupstance koje izazivaju alergijsku reakciju nazivaju se:Odaberite jedan odgovor:makrofazipatogenialergeniantigeniPitanje10Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaNa Fc fragmentu se nalazi aktivno mjesto molekule antitijela.Odaberite jedan odgovor:TonoNetonoPitanje11Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaLizini:Odaberite jedan odgovor:nastaju u reakciji na globulineuz pomo aktiviranog komplementa otapaju elijusakupljaju antigen u hrpicesakupljaju topive antigene u vee hrpice i taloe ihPitanje12Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaNa Fab fragmentu se ne nalazi aktivno mjesto molekule antitijela.Odaberite jedan odgovor:TonoNetonoPitanje13Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaAntigeni kojima je potrebna pomo drugih elija za aktivaciju B-limfocita nazivaju se T-nezavisni antigeni.Odaberite jedan odgovor:TonoNetonoPitanje14Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaSvi antigeni su globulini.Odaberite jedan odgovor:TonoNetonoPitanje15Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaReakcija antigen-antitielo je specifina i odreena je posebnom konfiguracijom antigenih determinanti.Odaberite jedan odgovor:TonoNetonoPitanje16Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaHumoralni imunitet nije posredovan T-limfocitima.Odaberite jedan odgovor:TonoNetonoPitanje17Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaImunoloka tolerancija je:Odaberite jedan odgovor:otpornost prema tetnim materijamanespecifini imunoloki odgovor na stranu materijuspecifini imunoloki odgovor na stranu materijuizostanak imunoloke reakcije na jedan ili vie antigenaPitanje18Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaImunoloka reakcija je:Odaberite jedan odgovor:odgovor organizma na unijeti antigennita od navedenogunos senzibilisanih T-limfocita u organizam ivotinjestanje nereaktivnosti organizma na unijeti antigenPitanje19Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaMemorijske elije koje nose informacije za jedan antigen tite organizam protiv tog istog antigena.Odaberite jedan odgovor:TonoNetonoPitanje20Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaHemotaksa je:Odaberite jedan odgovor:kretanje prema mjestu izluivanja interleukinastvaranje haptenaprolazak limfocita kroz zid kapilarastvaranje antitijelaPitanje21Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaHemotaksa je:Odaberite jedan odgovor:stvaranje senzibilisanih T- limfocitakretanje limfocita prema mjestu oslobaanja hemijskih tvari nazvanih hemotaksijske tvaristvaranje haptenastvaranje antitijelaPitanje22Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaImunosni pripravci se koriste iskljuivo u terapijske svrhe.Odaberite jedan odgovor:TonoNetonoPitanje23Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaImunosni pripravci se koriste u profilaktike iterapijske svrhe.Odaberite jedan odgovor:TonoNetonoPitanje24Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaRekonvalescentni serumi sadre:Odaberite jedan odgovor:uzronika bolestiantitijela stvorena viekratnom vakcinacijomoslabljene patogeneantitijela od ivotinje koja je preboljela bolestPitanje25Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaImunitet koji se stie nakon primjene gotovih antitijela je:Odaberite jedan odgovor:prirodni pasivnivjetaki pasivniprirodni aktivnivjetaki aktivniPitanje26Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaPasivni imunitet:Odaberite jedan odgovor:imunitet poslije primjeneatenuiranih vakcinanastaje poslije preleane bolestinastaje poslije resorpcije antitijela iz kolostrumanastaje poslije vakcinacijePitanje27Nije jo odgovorenoBroj bodova od 1,00Oznai pitanjeTekst pitanjaImunitet koji se stie nakon resorpcije imunoglobulina iz kolostruma je:Odaberite jedan odgovor:prirodni pasivniprirodni aktivnivjetaki pasivnivjetaki aktivni

1.Inaktivirane vakcine: izazivaju slabiji imunoloki podraaj od ivih vakcina.2. Vakcinacijom se ne stvara steena imunost. FALSE3. Mrtve vakcine: sadre mikroorganizme koji se ne mogu razmnoavati4. Imunitet steen nakon preleane bolesti naziva se: prirodni aktivni.5. Aktivni imunitet nije: imunitet nastao nakon primjene hiperimunih seruma.6. Aktivni imunitet: je kada organizam ivotinje sam stvara antitijela na uzronika bolesti.7. Arthus-ova reakcija je prouzrokovana imunim kompleksima stvorenim u viku:antitijela.8. Senzibilisane elije su: elije koje poslije kontakta organizma sa antigenom na svojoj povrini imaju vezane IgE na svojoj membrani.9. ok organi su: organi u kojima se nalaze elije koje na svojoj povrini imaju vezane IgE.10. Sva antitijela su imunoglobulini. TRUE11. Antiglobulini: nastaju u reakciji na primljene imunoglobuline.12. Sva antitijela nisu imunoglobulini. TRUE13. Zbir funkcionalanih i nefunkcionalnih grupa antigena ine valencu antigena. TRUE14. Antigeni kojima je potrebna pomo drugih elija za aktivaciju B-limfocita nazivaju se T-zavisni antigeni. TRUE15. Valenca antigena predstavlja broj molekula antitijela koje se vezuju za antigen. TRUE16. Nespecifini imunitet nije: specifina otpornost prema odreenom antigenu.17. Specifini imunitet: moe nastati prirodnim ili vjetakim putem.18. Antigen zavisna faza nastanka B-limfocita u isto vrijeme predstavlja imunoloki odgovor organizma ivotinje. TRUE19. Plazmociti su: elije koje stvaraju specificna antitijela.20. Primarni limfoidni organ u kojem se B-limfociti razvijaju iz matine elije je:kostana srz.21. Memorijske elije koje nose informacije za jedan antigen tite organizam protiv tog istog antigena. TRUE22. Imunosni pripravci se ne koriste u profilaktike svrhe. FALSE23. Imunosni pripravci se ne koriste u terapijske svrhe. FALSE24. Rekonvalescentni serumi sadre: antitijela od ivotinje koja je preboljela bolest25. Koja od navedenih tvrdnji je tana za pasivni imunitet: nastaje nakon resorpcije imunoglobulina iz kolostruma.26. Pasivni imunitet nije: nastao poslije vakcinacije.27. Koja od navedenih tvrdnji je tana za pasivni imunitet: nastaje transplacentarnim prenosom antitijela.