immomaresme 621

Click here to load reader

Post on 23-Mar-2016

238 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Immomaresme La revista immobiliaria del Maresme

TRANSCRIPT

 • as se s so r s immob i l i a r i s

  TEIEL CIM

  Casa esquinera de 310 m2.

  Jardn de 130 m2. Varias terrazas.

  Buhardilla. Garaje para 2 coches.

  326.000

  93 540 90 90www.setclaus.com [email protected]

  imm

  omar

  esm

  e co

  m

  n 621 Del 30 de gener al12 de febrer de 2013

  Per

  a c

  ontr

  acta

  r pu

  blic

  itat:

  publ

  icita

  [email protected]

  mom

  ares

  me.

  com

  Te

  l. 93

  799

  18

  40

  Fax

  93 7

  99 8

  6 35

  P

  UB

  LIC

  ITAT

  QU

  INZ

  EN

  AL

  ED

  ITA

  DA

  PE

  R M

  AS

  ME

  DIA

  21.

  S.L

  . Dip

  sit

  lega

  l: B

  -272

  62-1

  997

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 20132 | Immomaresme

  Aquest any ha comenat amb can-vis importants que afecten de ple el mercat immobiliari, com sn la puja-da de lIVA del 4 al 10 % en lhabi-tatge nou i la desaparici de la des-gravaci fiscal per a ladquisici de primera residncia. Com creu que aquestes mesures, poden afectar el mercat?

  En tot cas qui es ressentir daquesta pujada ser sobretot els actius bancaris, perqu, dobra nova en queda molt poca i no se nest construint. Un altra tema s que daqu a poc te nmeros que tamb acabi pujant lITP del 8% al 10%, i aix s que afecta el mercat de se-gona m, per com que els preus han baixat tant, aix tampoc ser un impediment. En un pis de 100.000 estem parlant de 2.000 , la qual cosa a nivell dhipoteca prcticament no afectar la quota. I referent a la desgravaci fiscal, la meva experin-cia em diu que aquell que es vol com-prar un pis, no ho fa per desgravar fiscalment. Si et vols comprar un pis, tel compres igualment, et desgravi o no et desgravi. s a dir, que aques-tes mesures podrem dir que afecten ms a nivell psicolgic que no pas a nivell real.

  Des que va comenar la crisi ara ja fa 6 anys, el mercat financer sha vist abocat a una srie de canvis que han afectat el mercat immobi-

  liari, com sn el pas de les caixes a banc, la fusi dentitats financeres i per ltim la creaci del banc do-lent, Sareb, per sanejar les entitats financeres. Ara que sembla que ja sha fet tot el que convenia, creu que aix pot comenar a reactivar la concessi dhipoteques?

  A curt termini no, perqu els bancs no tenen diners. Per solucionar aix haurem de tenir ms credibilitat da-vant dEuropa. Abans, els nmeros que feien el bancs o les caixes es-panyoles ning no sels creia, i arran daix ara hem de donar credibilitat i en aquest sentit, el fet de treure la part dolenta perqu la gestioni les-tat a travs del Sareb, deixaran els bancs amb un balanos positius que seran mes crebles davant els fons dinversi i davant de la resta dEuro-pa, i aix tot just ara ha comenat a caminar. s a dir que necessitem un temps perqu tota aquesta maquin-ria comenci a funcionar. De tota ma-nera tamb hem de dir que ara les condicions sn diferents a les que hi havia en lpoca de bonana. Ara per comprar, necessitaries tenir una en-

  trada i complir uns requisits que sn els que shaurien dhaver daplicat sempre. Qui no sigui capa de com-plir aquest requisits, no se li donar la hipoteca. El que no pot tornar a passar s all que amb la hipoteca, et financis la compra dun cotxe o les vacances.

  Penso que encara ha de passar aquest any 2013, perqu el marcat vagi agafant seguretat en aquest sentit i qui realment tingui capacitat de complir els requisits pugui accedir amb ms facilitat al mercat hipote-cari.

  El banc dolent, Sareb, ha recollit actius immobiliaris per valor duns 65.000 milions deuros. Com creu que lacci comercial daquest monstre immobiliari pot afectar el mercat, concretament a Matar i a la comarca?

  Segons les meves informacions, el Sareb ja sest movent per buscar lajuda de les entitats financeres per vendre els seus actius i si pensem que la gran majoria dentitats comp-ten amb agents immobiliaris per aju-

  Actualment s el millor moment des de fa molts anys per comprar

  ACTUALITAT IMMOBILIARIA

  Josep Rivas s el gerent dUrbenia Serveis Immobiliaris, que es va constituir lany 2008 i es troba al carrer Uni, 59, de Matar. Tamb exerceix les funcions de prit judicial i de delegat del Collegi dAgents de la Propietat Immobiliria de Barcelona, a la zona de Matar i Baix Maresme.

  EnTREvISTA A JOSEP RIvAS, gEREnT DURBEnIA SERvEIS IMMOBILIARIS

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 2013 Immomaresme | 3

  dar a la collocaci daquests actius tot fa pensar que possiblement al-guns agents immobiliaris puguin ges-tionar les visites daquests actius, per ara be aix son pensaments meus, en cap moment ho estic afir-mant. De tota manera tamb haig de dir que la gran majoria daquest ac-tius concretament a Matar es troben en barriades, per la gran demanda davui en dia est centrada en altres zones on no hi ha aquest tipus de producte, s a dir, que on pot afectar aquesta oferta ser en aquells nuclis on hi ha molt producte procedent de les entitats bancries, per en les al-tres zones no afectar tant.

  Un estudi fet per un portal immo-biliari dmbit nacional parla duna caiguda de mxim dun 30% i que els compradors encara demanen per tancar loperaci dun 15 o 20% addicional, s a dir, que estarem parlant que per vendre actualment shaurien de posar els preus a un 45 o 50% sobre mxims. Aquesta reali-tat tamb la podrem subscriure en aquesta zona?

  I tant que s, de fet aqu a Mata-r, dels preus que es van pagar a fi-nals del 2007 que seria el mxim del mxim, ha baixat tranquillament el mercat un 50%, i en segons quines barriades podrem parlar de ms dun 70%. I si es tracta dun centre neurl-gic com pot ser, el casc antic, la Rie-ra etc. potser estarem parlant dun 40%. Tamb et podria dir que cases per exemple del cam de la Serra de Matar que sestaven venent al vol-tant dun mili deuros, a dia davui no es venen per sobre dels 350.000 .

  A Matar hi ha molta diferncia entre cases i pisos. Els pisos com que hi ha molta ms demanda, els preus han caigut, per no tant com a les cases. Avui aqu a Matar, ca-ses per sobre dels 400.000 les

  veig impracticables, si no s que es venguin a gent que ve de fora amb diners, perqu aqu qui tenia accs a aquest tipus de cases era lempresa-ri mig que ha patit molt i encara est patint i ara t dificultats per accedir a aquest tipus dhabitatge.

  Creu que el 2013 continuar caient el preu? A quin ritme? Quan creu que es pot aturar aquesta caiguda?

  Caure ms el preu, crec que no, el que passa s que el que vulgui ven-dre per sobre del preu del mercat ac-tual, pensant que el preu encara no ha baixat tant, shaur dadaptar al preu de mercat si vol vendre.

  Actualment els nmeros ja surten, per exemple, nosaltres tenim habitat-ges que si els compres et surten ms barats que si els llogues. Aix signifi-ca que per la compra duna vivenda, ja li pots treure un rendiment entre el 8% i el 10%. En aquestes circum-stncies ja no s lgic que segueixi baixant. Ara si alg vol vendre una habitatge i per vendrel, ha de baixar el preu, s ms perqu el preu que te-nia no era el del mercat que per una altra cosa. Amb els preus actuals, ja no t sentit que vaixin ms. Actual-ment s el millor moment des de fa molts i molts anys per comprar.

  El preu del lloguer tamb va cau-re durant lany passat, encara que duna forma ms moderada. Com veu el comportament del mercat del lloguer durant el 2013 a Matar?

  La demanda de lloguer segueix pu-jant, perqu la gent amb tot el que ha passat encara t por de comprar, per loferta tamb ha crescut molt perqu en aquesta situaci molts propietaris, en lloc de vendre sesti-men ms llogar, amb la qual cosa els preus es van ajustant. Per exemple, un pis duna habitaci que abans el trobaves entre 600 i 650 ara el tro-

  bes per 400 o 450 i un pis de 3 habitacions seminou, mxim 700 . De tota manera crec que els preus durant aquest any encara shaurien dajustar una mica ms.

  Un dels aspectes positius s que lany passat va comenar a repun-tar la inversi immobiliria per part dels estrangers, aix tamb sha no-tat al Maresme? Creu que aquesta tendncia anir a lala? Quins sn majoritriament els estrangers que sinteressen pel Maresme?

  Els estrangers que sinteressen pel Maresme acostumen a ser rus-sos, belgues, anglesos i alemanys. Per el que busquen, sn cases en llocs tranquils al costat de Barcelona i de la costa, i aix ho troben ms a la comarca que no pas a Matar. Ma-tar s una ciutat i el seu centre fins ara sempre ha estat per sobre del mar, s ara que es comena a obrir al mar. s com el port de Matar que hauria de tenir molta ms vida que la que t. Aix fa que aquest tipus din-versor no trobi a Matar el que est buscant. Ara sest treballant per canviar aquesta tendncia per en-cara s aviat. El mercat destrangers a Matar podrem dir que no arriba al 5% del total i a la comarca podrem parlar dentre el 15% i el 20%.

  Voldria destacar alguna cosa que no li hagi preguntat i que cregui inte-ressant de comentar?

  Comentar a la gent que no es dei-xi influenciar massa per les notcies, perqu a les notcies s tot molt glo-bal, i que es deixi assessorar pels professionals de Matar, que sn els que coneixem el mercat. I sobretot aconsellar a aquells que puguin com-prar, que ho facin, perqu realment ara s el millor moment.

  Text: Enric Puche / Foto: Cedida

  ACTUALITAT IMMOBILIARIA

  En aquest nmero, immomaresme.com inicia una nova secci dedicada a publicar entrevistes a les diferents agencies immobiliries de la comarca, amb la voluntat de poder donar informaci de quina s la situaci del mercat en la nostra zona dinflun-cia. En aquest sentit volem reflectir a travs daquesta nova secci els comportament del mercat a la comarca del Maresme diferenciant tres zones, amb caracterstiques molt diferenciades, com sn el Baix Maresme, Matar i lAlt Maresme.

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 20134 | Immomaresme

  93 753 38 71 651 91 04 59 615 23 63 68Assessors Immobiliaris

  Finques DorcaC A B R I L S

  NECESITAMOS VIVIENDAS DE ALQUILER

  ALQUILER - ALQUILER - ALQUILER - ALQUILER

  REF. 01109-A CABRILS. Torre 240m2 refor-mada, parcela 550m2, piscina y vistas al mar. Saln-comedor con chimenea y s/ terraza. Gran cocina-office. 2 Baos. 4 Hab (1 Suite en plan-ta). Garaje y jardn. Impecable,cerca Club de Tenis. Tambin alquiler con opcin a compra.

  1.400

  REF.0830 CABRILS. Torre en una sola planta con jardn torre de 200m2 en parcela de 750m2 con jardn y vistas. Saln - comedor con chime-nea y salida a terraza. Cocina lavadero. 4 Habi-taciones dobles. Dos baos. Porche. Trastero. Barbacoa y garaje.

  1.250

  REF. 0640-A CABRILS. Torre de 320m2 en parcela de 950m2 con jardn y vistas. Saln-comedor, cocina-office, dos baos com-pletos, una habitacin individual, tres habitacio-nes dobles, bodega, trastero, piscina interior y garaje. Se alquila con o sin muebles.

  1.200

  REF. 0780-A. CABRILS. Torre adosada obra nueva 200m2, centro, con zona comunitaria y piscina. Saln comedor con chimenea. Cocina office equipada. Aseo. 3 hab (1 suite), 2 baos. Estudio con solarium. Sala polivalente 40 m2. Trastero. Cuarto mquinas. Pk.

  1.150

  REF. 0400 CABRILSAmplio piso de 120 m2. Saln-comedor con chimenea y salida a terraza. Cocina office. La-vadero. 3 Habitaciones (1 suite) bao completo. Zona comunitaria con piscina. Tenis. Futbol y zona infantil. Plaza de parquing y gran trastero.

  1.000

  REF.0825 CABRILS

  Piso de 74m2 obra nueva todo en parquet y mu-cha luz. Saln comedor. Cocina. 3 Habitaciones (1 suite). Otro bao. Trastero y zona de aparca-miento, centro Cabrils.

  800

  REF. 01078 CABRILS. Casa de pueblo de 140m2 de 3 plantas en el centro, a un paso de todos los servicios. Saln-comedor con chim. Cocina-office. Aseo. 4 Hab. 1 Bao. Lavadero y estudio con chim. y salida a balcn. Muy buena situacin con mucho sol.

  750

  REF. 01274CABRILS

  Piso cntrico de 70m2 en zona residencial agra-dable. Saln-comedor. Cocina. 3 Habitaciones (1 suite). Otro bao. Terraza con vistas al mar y mucho sol.

  650

  REF. 01279 CABRILS. tico de 65m2 en muy buen estado con terraza. Zona Sta. Elena cerca escuelas y servicios. Saln-comedor con chime-nea y s/ terraza. Cocina-office. Aseo. Bao. 3 Hab. Baos y cocina reformados. Con electro-domsticos. Calef. gas. Pk. En zona residencial.

  650

  REF. 01259. CABRILSPlanta baja de 70m2 en el centro de la po-blacin, en zona tranquila, cerca de todos los servicios. Saln-comedor. Cocina. Lavadero. 2 Habitaciones. 1 Bao. 1 Galera cubierta. Se alquila sin muebles.

  600

  REF. 01194CABRILS

  tico de 110m2 centro poblacin con gran te-rraza. Saln-comedor con chimenea. Cocina. Lavadero. 4 Habitaciones. 2 Baos. Balcn tra-sero. Garaje y trastero.

  650

  REF. 01208CABRILS

  Piso de 90m2 en el centro de la poblacin, cer-ca todos los servicios. Saln-comedor. Cocina. Aseo. 4 Habitaciones. Bao. Lavadero. Plaza de parking.

  650

  registre dagents immobiliarisde Catalunya aicat 3459

  REF. 0983-A CABRILS. Oportunidad! Torre adosada de 220m2 centro poblacin con piscina y tenis. Saln-comedor. Cocina-office. Aseo. 4 habitaciones (1 Suite). Otro bao. Altillo. Terra-za. Garaje. Zona residencial tranquila y agrada-ble cerca escuelas y servicios.

  1.000

  REF. 01148-A. VILASSAR DE DALTOPOrTunIDAD. tico 65m2 con terraza de 30m2 con sol y vistas. Saln-comedor con chi-menea y salida a terraza. Cocina. Lavadero. 3 Habitaciones (1 Suite). Otro bao. Buena zona, en pleno centro.

  650

  REF. 01257-A. VILASSAR DE DALTPiso planta baja de 55m2 zona residencial tran-quila cerca piscina y autobs. Saln-comedor. Cocina. Lavadero. 1 Bao. 2 Hab. Se alquila con cocina equipada (electrodomsticos) y aire acond. con bomba a calor.

  500

  REF. 0296-A CABRILS. Torre adosada esqui-nera 240 m2. 2 plantas con jardn propio en la mejor zona comunitaria de Cabrils con piscinas, tenis, pistas y juegos. Gran saln comedor con chimenea. Cocina office. Aseo. 4 Hab (1 suite). 1 Bao. Porche. Gje y bodega completa con chim.

  1.400

  LTIMA TORRE

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 2013 Immomaresme | 5WWW.FINQUESDORCA.COM

  REF. 01232 CABRILSTorre de 220m2 en parcela de 800m2 con agradable jardn y vistas. Saln-comedor con chimenea y salida a terraza. Cocina-office. Aseo. 5 Habitaciones (1 Suite en planta). Otro bao. Gran sala polivalente. Garaje. Muy buena relacin calidad-precio.

  490.000

  REF. 01114 CABRILSTorre de 299m2 seminueva en parcela de 1.211m2 con jardn, barbacoa y piscina. Saln-comedor con salida a terraza. Coci-na-office. Aseo. 4 Habitaciones (1 en planta baja y 1 Suite con terraza). Otro bao. Lavadero. Despensa. Sala juegos. Gara-je. Todo impecable con aire acondicionado y cerca poblacin.

  495.000

  REF. 01270 CABRILS

  Torre de 210m2 en parcela llana de 550m2 con jardn y pisci-na. Saln-comedor con salida a jardn. Cocina-office. Aseo. 4 Habitaciones (1 Suite y 1 en planta baja). Garaje. Torre muy cmoda solo en dos plantas con mucho sol y vistas.

  485.000

  Ctra. de Cabrils, 12 (delante gasolinera) - 08348 CABRILS www.finquesdorca.com - [email protected]

  REF. 0705 CABRILSCentro del pueblo. Piso amplio y exterior de 140m2. 4 habi-taciones dobles, armarios empotrados. 2 baos. Gran saln comedor con chimenea y salida a terraza. Cocina office equi-pada. Cuarto mquinas. Calefaccin. Parking. Excepcional zona comunitaria ajardinada con piscina, tenis, etc.

  278.000

  REF. 01150 CABRILSTorre 180m2 en parcela llana de 600m2 en pleno centro de Cabrils con sol y vistas. Saln-comedor con chimenea y salida a terraza. Cocina-office. Lavadero. 4 Habitaciones. 2 Baos. Trastero. Jardn con huerto. Torre muy cmoda toda reforma-da en pleno centro y a un buen precio.

  290.000

  REF. 01204 CABRILSOportunidad!! Torre de 90m2 en una sola planta en parcela llana de 742m2 con jardn y piscina. Saln-comedor con chi-menea y salida a terraza. Cocina. Lavadero. 4 Habitaciones. 1 Bao. Aseo. Garaje independiente. Torre muy cmoda en urbanizacin de prestigio con mucho sol.

  325.000

  REF. 01277 VILASSAR DE DALTImpecable piso de 90m/2 centro poblacin todo reformado con exquisito gusto. Saln-comedor con salida a balcn. Cocina. Lavadero. 3 Hab. 1 Bao. 1 Aseo. Excelente piso con calefac-cin. Aire acondicionado. Cerramientos de aluminio con doble cristal. Soleado a un paso de todos los servicios.

  225.000

  REF. 0328 VILASSAR DE DALTCasa de pueblo esquinera de 160 m2. Centro Vilassar de Dalt. Totalmente reformada con plaza de parking. Saln con chimenea. Comedor. Cocina. Cuarto de mquinas. Despensa. 3 hab. 2 baos. Terraza con barbacoa. Estudio. Todo nuevo. Suelos de gres. Ventanas aluminio y calefaccin. Impecable.

  NUEVO PRECIO 250.000

  REF. 0994 CABRILSTorre adosada esquinera de 220m2 con jardn propio, centro con zona comunitaria y piscina. Saln-comedor con chimenea y salida a porche y jardn con barbacoa. Cocina-office. Aseo. 3 Hab (1 suite). Otro bao. Estudio con solarium y garaje con trastero. Impecable, muy buen estado, para entrar a vivir.

  385.000

  REF. 01269 VILASSAR DE DALTTorre de 300m2 en parcela llana de 500m2 con jardn y pis-cina cerca poblacin. Saln-comedor. Cocina-office. Aseo. 5 Habitaciones (1 Suite y 1 en planta baja). Otro bao. Lava-dero. Bodega. Trastero. Sala polivalente y garaje. Excelente oportunidad y precio!

  450.000

  REF. 01109 CABRILSTorre de 240m2 toda reformada en parcela de 550m2 con pis-cina y vistas al mar. Saln-comedor con chimenea y salida a terraza. Gran cocina-office. 2 Baos. 4 Habitaciones (1 Suite en planta baja). Garaje y jardn. Torre impecable con buenas vistas y cerca Club de Tenis.

  450.000

  REF. 01192 VILASSAR DE DALT

  tico de 67m2 con terraza de 18m2 todo reformado, centro poblacin con excelentes vistas al mar. Saln-comedor. Coci-na abierta. 3 Habitaciones (2 dobles). 1 Bao. Lavadero con aseo. Trastero. Buenas vistas y mucho sol.

  190.000

  OPORTUNIDAD

  OPORTUNIDAD

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 20136 | Immomaresme

  MAGNFICA TORRE EN URBANIZACIN CAN TEIXID ALELLA...

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 2013 Immomaresme | 7

  MAGNFICA TORRE EN URBANIZACIN CAN TEIXID ALELLA...

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 20138 | Immomaresme

  VIVIR EN SANT VICEN DE MONTALT...EN ALQUILER Y VENTA

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 2013 Immomaresme | 9

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 201310 | Immomaresme

  ALQUILER o VENTA TEI. Magnfica casa en planta ubicada en conjunto residencial de 4 viviendas con 500m2 construidos en par-cela llana de 1.300m2 con piscina privada. 5 dormitorios , 3 baos, saln comedor con chimenea, cocina oficce, bodega, garaje 5 ve-hculos... Ref: 2257 Alquiler: 3.000/mes Venta: 1.200.000

  VENTA ALELLA. En zona residencial con magnfico entorno. Vivienda 300m2, parcela 1.150M2 con piscina. Saln come-dor con chim., cocina office 25m2, dorm. doble y bao, suite con vestidor, bao y s/ exterior, 3 dorm. dobles y bao com-pleto. Garaje. Impecable... Ref: 3364 Precio: 599.000

  ALQUILER o VENTA ALELLA. Magnfica torre estilo clsi-co cataln de 597m2, parcela de 1.700M2, piscina, varios porches y zona verde, en uno de los mejores residenciales. Impresionantes vistas mar... Ref: 3293 Alquiler: 3.900 Precio:1.900.000

  ALQUILER TEI. Torre en zona residencial 400m2, parce-la ajardinada 800m2 con piscina y vistas mar. Gran cocina office, saln con chimenea s/ porche-jardn, 4 dorm. dobles (1 suite con vestidor y s/ tza) 3 baos. Sala polivalente. Gje 3 veh. Amueblada y equip... Ref: 6325 Alquiler: 3.000/mes

  ALQUILER I VENTA EL MASNOU. Complejo residencial Bell Resguard, con 2 piscinas y equipamientos deportivos cerca del mar, colegios, zona comercial... Pisos de diferentes pre-cios y tipologias... Precio venta y alquiler: Infrmese

  ALQUILER o VENTA TEI. Torre 500m2, parcela 600m2, pis-cina y vistas mar. Gran saln comedor, cocina office s/ terra-za, 4 dorm. (1 suite y 1 doble suite), 4 baos, aseo, lavadero. En planta piscina, saln, cocina, bao y sala polivalente. Gje... Ref: 6490 Alquiler: 3500/mes Venta: 1.550.000

  ALQUILER PREMI DE DALT. Piso seminuevo 132m2, saln comedor con salida a terraza, 3 dorm. (1 tipo suite), 2 ba-os, cocina oficce, lavadero, 2 plazas de aparcamiento, tras-tero. Calef, aire acond. En complejo residencial con piscina comunitaria. Impecable... Ref. 6274. Alquiler: 1250/mes

  VENTA PREMI DE DALT. Magnfica torre seminueva 490 m2, parcela 1100 m2, piscina, espectaculares vistas mar. Saln comedor, cocina off., 4 dorm., saln con chimenea, 3 baos, 1 aseo, saln cocina alternativo, garaje. Ascensor. Impeca-ble!... Ref. 3192 Precio: 990.000

  VENTA TEI - EL MASNOU. En conjunto residencial, vivienda de 210m2. En planta: saln comedor s/ patio 70m2, cocina office y aseo. 1a planta: amplia suite y pequea terraza (an-tes 2 dorm), 2 dorm. y bao. Estudio 60m2. Garaje 2 c., la-vadero y trastero. Impecable... Ref: 2242. Precio: 298.000

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 2013 Immomaresme | 11

  VENTA VIEDOS EN ALELLA!Excepcional propiedad rodeada de viedos en explotacin, su magnfica situacin permite disfrutar de unas espectaculares vistas al mar, montaa y al pueblo de Alella. La finca tiene 30.357,50m2 y la vivienda 320m2 ms 150m2 de garaje. La vivienda se distribuye en 2 plantas dispone en planta de 2 salones con chimenea y salida a terraza de 30m2, comedor con salida a jardn y cocina office, 3 dormitorios dobles y 2 baos. Planta superior: sala de estar, 2 dormitorios, bao y mirador con vistas. Zona ajardinada con piscina, barbacoa, privacidad, naturaleza...Ref: 3371 Precio: 2.300.000

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 201312 | Immomaresme

  [email protected] 93 540 59 94 678 69 97 10AVD. JOAn XXIII, 41 EL MASnOu

  BrH-484 ALELLA. Torre de 500 m2 constr., parcela 1480 m2. Saln comerdor 70 m2, cocina office, 5 hab (3 suites), 6 baos, 2 salas polivalentes. Sala cine, gimna-sio. Piscina climatizada con jacuzzi y piscina desbordante. Ascensor. Domotizada. Garaje 3 vehculos. EN VENTA Y ALQUILER

  BrH-501 EL MASNOU. CEnTRO. OBRA SEmI nuEVA. tico dplex de 80 m2. con terraza de 18 m2. Saln comedor, cocina, 3 habitaciones, 1 bao, plaza de parking y trastero. Espectaculares vistas al mar desde las 2 plantas. 260.000

  BrH-512 EL MASNOU. CEnTRO. Fabuloso apartamento 120 m2. Saln comedor amplio con techos altos y vistas mar. Terraza 16 m2, cocina reformada. 1 suite con su bao, 1 doble, 1 individual. 1 bao grande para estas dos hab. Lavadero y trastero. Calef. recin reformado. ALQUILER: 1.250

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 2013 Immomaresme | 13

  [email protected]

  BErHOuSESErVICIOS InMOBILIArIOS

  [email protected] WWW.BErHOuSE.COM

  BrH-369 MATAR. CAn QuIRZE. OBrA nuEVA. Torre a 3 vientos de 260 m2 en dos plantas con jardn de 300 m2. Saln comedor de 45m2, cocina office de 25 m2, 5 hab (2 en planta, 1 suite con vestidor), 3 baos. Garaje para 3 coches. Vistas al mar. Zona ajardinada con piscina comunitaria. VENTA: 790.000 / ALQUILER: 2000 /mes

  BrH-337 ALELLA. Torre a 3 vientos de 395 m2 con jardn de 307 m2. Saln-comedor con chimenea de 60m2.Cocina office. Sala de aguas. 4 Habitacio-nes (1 suite). 2 Baos. 1 Aseo. A/e. A/a. Sala polivalente de 130m2. Piscina privada. Garaje para 2 coches. 715.000 (119 M)

  BrH-509 EL MASNOU. ZOnA CEnTRO. Magnfica casa adosada de 220 m2, jardn de 60 m2. Amplio saln comedor con salida a jardn y terraza, cocina moderna con zona office, 4 hab, 3 baos. Estudio buhardilla con terraza. Garaje 2 coches y motos. 350.000

  BrH-514 EL MASNOU. OCATA. Planta baja 90m2 con patio 60m2. Totalmente rehabilitada manteniendo el encanto de casa de su poca en vigas y techos. Saln comedor, cocina integrada, 2 hab, 2 baos. Trastero y 1 hab. indep. en el patio. Venta: 350.000 / Alquiler: 1.250

 • Av. Verge de Montserrat, 22 bx08392 SANT ANDREU DE LLAVANERES

  Av. del Doctor Bassols, 75-77 bx08913 BADALONA

  93 795 29 06

  Sant andreu de LLavanereSPis de 80 m2, sal-menjador, cuina 3 habitacions arma-ris encastats, 1 bany, 1 aseo, terrassa, plaa de prking, zona comunitria i piscina.

  v: 130.000

  Sant andreu de LLavanereS. Planta baixa de 100 m2 se-minou, zona platja. Saln-menjador s/ jard 20 m2. Cuina office, 3 habitacions amb arm encastats, 2 banys com-plets. 2 places parking, mplia zona comunitria i piscina. Impecable estat de conservaci.

  v: 258.000

  arenYS de Mar. OCASI. PIS DEFINITIU. A 30 mts de la Riera Pare Fita, 1er amb ascensor de 78 m2. Totalment reformat, 3 dormitoris, ampli balc al carrer, zona comer-cial amb tots els serveis. Pati, calefaccio. Directe entitat bancaria.

  a COnSuLtar

  ACTIU BANCARI OCASI

  Matar-Centre. Loft seminou a Plaa Fivaller. 40 m2, 1 hab, cuina-menja-dor i bany. Estat impecable. Edifici amb gran presncia i molt proper al Casc Antic. Renda Mensual garantida 350 . Ascensor. Exterior al carrer.

  v:70.000 (opci lloguer per 350 /mes)

  arenYS de Mar. CARRER DOEDES, 51. 3er pis amb ascen-sor de 90 m2, molt ben situat i presentat, amb 3 dormitoris (2 dobles), banys, aseo, ampli menjador i cuina off. Ca-lefacci, 2 grans balcons. Sol i tranquillitat assegurada. Prquing opcional.

  a COnSuLtar

  arenYS de Mar. ATENCI INVERSORS I PARTICULARS. Inte-ressant pis de 3 anys, impecable, davant mateix del port, amb grans vistes panormiques sobre el litoral, 4rt dala-da, ascensor, PARKING I TRASTER inclosos. Molt modern, 1 habit, banys i cuina. Aire condicionat, calefacci.

  a COnSuLtar

  Sant andreu de LLavanereS. LLOGUER.Piso tic de 55 m2 situat en el centre del poble, sal-menjador con cuina incorporada, 1 habitaci con armari encastat, 1 bany, terrassa de 10 m2. Sostres de fusta, tot exterior i molt assolellat.

  LL: 480 /mes

  Matar. CENTRE / CARRER MARI ANDREU, 1. Pis de 67 m2, 3 dormotoris, bany i cuina reformats, ampli balc amb grans vistes, carrer cntric i tranquil, assolellat, molt ben situat, ideal inversors o joves parelles. Destaca la seva lluminositat.

  a COnSuLtar

  Matar. CAM DE LA SERRA. DPLEX de 153 m2, com una casa, impecable, 4 dormitoris, gran estudi, sal men-jador de 42 m2 amb xemeneia, 2 balcons al carrer, vistes, cuina office, terrassa jardn, 2 banys complets. Preu sense competncia. Activu bancari.

  v: 220.000

  Canet de Mar. URB. EL GRAU PLATJA. Magnfica viven-da de 300 m2, seminova, amb jard a 3 vents amb petita piscina. Ascensor, garatge 3 coches, 4 dorm., gran estudi (apto per despatx), vistes immillorables mar, 2 salons men-jador. Entorn residencial de gran nivell. Noms 5 anys.

  a COnSuLtar

  arenY de Munt. CASA DE POBLE NOVA. Acollidora i mo-derna vivenda de 80 m2, en dues plantes al ben mig de la vila. Disseny elegant i llumins, 2 dormitoris, balc al carrer, menjador, cuina, 2 banys. AC. Preu immillorable. Situada a 100 mts de la riera i 50 mts de lesglsia.

  a COnSuLtar

  Matar. ZONA CARRER ISERN. Pis al centre, seminou amb terrassa i ascensor, molt acollidora, moderna e ideal per a inversors. 50 m2 , 1 hab. Molt a prop Parc Central. Calefacci, aa-cc., bonic edifici. Rendabilitat minima ga-rantida del 5,5 %. Parking incls .

  a COnSuLtar

  ISIDRE GARCA SOLERAdministrador de finques

  Collegiat n3610

  OCASI IMMILLORABLE ACTIU BANCARI

  IDEALINVERSORS

  Cartera eSPeCIaL Per a

  IDEALINVERSORS

  IDEALINVERSORS

  IDEALINVERSORS

  IDEALINVERSORS

  aCtIuS dIreCteS dentItat BanCarIa PreuS a COnSuLtar aMB FInanaMent PreFerenCIaL

  IDEALINVERSORS

  PREUIMMILLORABLE

  PISESTRELLA

 • [email protected]

  Compra Venda LLoguersadministraci de finquesassegurances generals

  Sant andreu de LLavanereS. Pis centre poble de 120 m2 amb zona comunitria i piscina. Sal-menjador amb xemeneia, cuina office, 4 hab. armaris enc., 2 banys, ter-rassa, galeria, plaa de prking, totalment reformat, aca-bats 1a qualitat, tot exterior. Zona molt tranquilla.

  v: 280.000

  OPORTUNITAT

  Sant andreu de LLavanereS. Casa adossada seminova de 215 m2 situada en zona platja, sal-menjador, cuina office, 3 habitacions armaris encastats (1 suite) 2 banys, 1 aseo, estudio con sortida a terrassa, terrassa jard de 27 m2. Impecable estat de conservaci.

  v: 330.000

  Sant andreu de LLavanereS. Pis de 120 m2 ubicat a la zona platja. Sal-menjador amb cuina office totalment equipada, 4 habitacions amb ar-maris encastats, 2 banys, mplia terrassa, plaa dapar-cament.

  v: 260.000

  Sant andreu de LLavanereS. Casa aparellada de 250 m2. Centre puoble. Sal-menjador de 40 m2. Cuina offi-ce, 4 hab. amb arm enc. (1 suite), 2 banys, 1 aseo, estudi, garatge 1 cotxe, porxo, terrassa, jard privat de 80 m2. mplia zona comunitria i piscina.

  v: 495.000

  arenYS de MuntLOFT SEMINOU AMB PARKING I TRASTER. 45 m2, 1 habita-ci, cuina menjador,bany complet, prking amb traster, tot incls. Edifici de 7 anys molT proper ales escoles muni-cipals. Ideal inversors. Exterior al carrer.

  v: 70.000

  Sant andreu de LLavanereSApartament de 65 m2 al centre del poble. Disposa de sal amb cuina americana, 2 habitacions. Armaris encas-tats, 1 bany. En perfecto estat, tot exterior, vistes.

  v: 135.000

  PreMI de Mar. VALL PREMI. Gran pis de 90 m2, 3 dorm. (abans 4), sal de 32 m2, cuina off espectacular, comple-tament exterior al ser cantoner, alt i amb ascensor. Interi-orment nou a estrenar amb unes reformes de 1er nivell. Grans vistes panormiques. Balc 12 m2. Superequipat.

  v: 180.000

  Sant andreu de LLavanereSPis de 120 m2 situat a zona platja, sal-menjador amb xemeneia, cuina office, 4 hatacions armaris encastats, (1 suite), mplia terrassa, plaa de prking, i zona comuni-tria amb piscina.

  v: 260.000

  Sant vICen de MOntaLt. CASA TORRE SEMINOVA A 3 VENTS. 260 M2, IMPECABLE, 5 Dormitoris, 3 banys, gran sala estudi de 120 m2, no li falta detall, acabats de 1a qualitat, vistes a poble i mar, parking, calefacci. NO MO-BLES. Terrasses i ampli jard.

  LLoguer: 1.200 /mes

  Sant andreu de LLavanereSBaix dplex de 109 m2 amb terrassa de 26 m2, en el cen-tre del poble, sal-menjador, cuina office, 3 habitacions, 2 banyos, traster. Finca seminova en perfecte estat.

  v: 200.000

  Sant andreu de LLavanereS. Casa a 3 ventos 240 m2. en zona platja. Sal-menjador, cuina office, 3 hab armaris encastats (1 suite), amplies golfes molt lluminosa amb sor-tida a amplies terrassess, 2 banys, 1 aseo, jard- terrassa de 60 m2. Zona comunitria i piscina, vistes al mar.

  v: 380.000

  PreMI de Mar. CARRER NRIA 74. GRAN PIS definitiu amb 3 DORMITORIS, 85m2, 2 BANYS, GRAN BALC TIPUS TERRASSA, ascensor, molt reformat, assolellat i amb vistes directes a la zona comunitria, jard i piscina, calefacci, edifici elegant. OCaSI exCePCIOnaL.

  a COnSuLtar

  InverSOrS - aLta rendaBILItat

  OCASI EXCEPCIONAL

  aCtIuS dIreCteS dentItat BanCarIa PreuS a COnSuLtar aMB FInanaMent PreFerenCIaL

  IDEALINVERSORS

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 201316 | Immomaresme

  immomaresme comEL PoRTAL IMMoBILIARI DEL MARESME

  El nostre disseny s atractiu i de qualitat per fer mes agradable la cerca.

  Sarriba a la fitxa del immoble amb 2 clicks. La rapidesa en arribar al producte fa la cerca ms efica.

  Promocionem al Mareme com a zona residencial deprimera qualitat al costat de Barcelona i de la costa.

  Informem de les caracterstiques de la poblaci i de la seva vida social amb noticies rellevants, en la mateixa fitxa del immoble.

  EN QUE ENS DIFERENCIEM

  DISSENY I AGILITAT

  Informaci: Enric Puche Tel. 93 799 18 40 / 677 59 78 36 [email protected] www.immomaresme.com

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 2013 Immomaresme | 17

  immomaresme comEL PoRTAL IMMoBILIARI DEL MARESME

  Panell de control amb un sistema fcil i gil per la gesti de la cartera dimmobles.

  Introducci dimmobles sense lmit per 0 al mes.

  Banner a la home

  Banner al llistat de la poblaci

  Pack destacat

  PER A LES AGENCIES IMMOBILIRIES

  COM ENS PROMOCIONEM

  Forta inversi amb SEo i ADWoRDS

  Anuncis en la Revista Immomarsme que distribueix 20.000 exemplars a la comarca.

  Anuncis a TRIBUNA Maresme mes a mes que distribueix 30.000 exemplars a la comarca.

  immomaresme com

  Informaci: Enric Puche Tel. 93 799 18 40 / 677 59 78 36 [email protected] www.immomaresme.com

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 201318 | Immomaresme

  NICOINQUES Des de 1958

  Passeig del Castanyer, 1 TEIwww.finquesmonico.com

  93 540 20 06LLOGUERS

  TEI SAnT BErGEr. Fantstica casa, espectaculars vistes, de 360 m2, parcella 770 m2., 4 hab (1 mplia suite i 3 hab. dobles), 2 banys, ampli sal menjador, cuina, sala jocs, garat-ge 2 cotxes, jard i piscina a la part superior casa. 2.500 /mes

  ALELLA. Casa moderna amb magnfiques vistes de 500 m2 en parcella 1488 m2. 5 hab (4 suites), despatx, cuina de 30 m2 piscina interior climatitzada amb jacuzzi i piscina exterior desbordant, gimns, sala de cinema i garatge. 5.000 /mes

  TEI SAnT BERGER. Casa moderna 400m2, 6 hab, 3 banys, sal menjador 70 m2 amb xemeneia, cuina, terras-sa, ,garatge 4 c., jard amb piscina, vistes mar. 3000 /mes

  SELECCI DE CASES

  TEI. Pis cntric de 67 m2, 2 habitacions, 1 bany, sal men-jador, cuina, terrassa, ascensor, pk. Moblat. 700 /mes

  TEI. Casa al centre del poble de 85 m2., 3 hab, 2 banys, sal menjador, cuina, aparcament 1 cotxe. 800 /mes

  TEI. Pis baix reformat el centre de 3 habitacions, 1 bany, sal menjador, cuina, 2 balcons. 650 /mes

  EL mASnOu. Casa en el centre prop estaci, 3 habitaci-ons, 2 banys, sal amb llar de foc, menjador, cuina, rebost i golfes. 1100 /mes

  TEI Casa en casc urb de 176 m2, vistes al mar i munta-nya, 4 habitacions, sal menjador, 2 bays, aseo, garatge 1 cotxe, jard 200 m2. 1300 /mes OPCIO DE COmPRA

  TEI. Casa de 344 m2, 4 hab (1 suite), 2 banys, 1 aseo, salo menjador de 50 m2, cuina office, despatx i sal, garatge, jard particular i zona comun. piscina. 1500 /mes

  PREmI DE mAR. Casa allada de 300 m2., parcella 528 m2, sal menjador 40 m2, 6 hab (1 suite), 3 banys , cuina 24 m2, sala de jocs, garatge,3 cotxes, jard amb piscina. 1.600 /mes

  TEI. Pis cntric de planta baixa de 3 habitacions, salo men-jador, cuina, 1 bany, traster. 525 /mes. Prking opcional.TEI. Local comercial 80 m2. Apte per despatx. 650 /mes

  LOCALS DE LLOGUEREL mASnOu. Oficina de

  95 m2. 700 /mes

  EL mASnOu. Oficina de 110 m2. 1.100 /mes

  TEI. Local 80 m2. 600 /mes

  TEI. Local 160 m2. 1.100 /mes

  TEI. Local 200 m2. 500 /mesTEI. Pis de planta baixa, 3 habitacions, 1 bany, sal menja-dor, cuina, sortida 10 m2. 500 /mes

  TEI. Pis centric de 3 habitacions (2 dobles), 1 bany, sal menjador, cuina. 650 /mes

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 2013 Immomaresme | 19

  TEI Casa de poble cntrica de 110 m2. 3 habitacions, 1 bany, 1 aseo, salo menjador, sala destar, cuina, terrassa de 24 m2. 270.000

  TEI. Pis nou de 3 habitacions, sal menjador, 2 banys, cuina, terrassa de 14 m2, 2 places de prking amb traster i zona comunitria amb piscina. 290.000

  TEI. Cases dobra nova. 4 hab., 2 banys, 1 aseo, sal menjador, cuina, estudi, terrassa, solrium, jard i zona comunitria amb piscina garatge 2 c. Des de 510.000

  TEI. Casa adossada de obra nova 294 m2, 5 hab (2 suites), 4 banys, amb garatge 4-5 cotxes y jard. Acabats de primerssima qualitat, casa amb molta illuminaci, molt bona ubicaci, zona tranquilla, cuina equipada. 500.000

  TEI

  Parcella plana de 600 m2. Cntrica.

  250.000 TEI. St. Berger. Casa adosada de disseny 298 m2, molt ben orientada, zona molt tranquila, 4 hab, 2 banys, 1 aseo, sal menjador molt ampli, cuina-office, garatge 2 vehicles i motos, jard 250 m2. zona com. piscina. 645.000

  EL mASnOu Casa modernista de 280 m2 i 150 m2 de terrassa-jard, a 150 m. del mar, 4 habitacions + despatx, 2 suites, 4 banys. 615.000

  PREmI DE mAR. GrAn VIA. Pis de 90m2., 4 hab, 2 banys, sal menjador, cuina, terrassa 5 m2. 250.000

  TEI. SAnT BErGEr. Espectacular casa dobra vista amb vistes al mar i BCn de 337 m2, 4 hab (2 grans suites), 3 banys, 1 lavabo, sal menjador llar de foc, cuina office, estudi, varies terrasses, jard piscina i garatge. 795.000

  VENDA

  TEI Casa en el casc urb de 176 m2, vistes al mar i mun-tanya, 4 habitacions, 2 banys, aseo, sal menjador, cuina, garatge 1 cotxe, jard de 200 m2 420.000

  mOnTGAT. Pis amb vistes al mar de 102 m2 i 9 de terras-sa, 3 habitacions (1 suite), 2 banys, sal menjador gran cuina, zona comunitria amb piscina. 380.000

  VILASSAR DE DALT casa cmoda d1 sola planta 250 m2, solar 714 m2, 4 hab (1 suite), 3 banys, sal menjador 35 m2, cuina, terrasses, garatge 2 c., jard piscina. 540.000

  TEI Casa aparellada cantonera impecable dobra vista de 280 m2, parcella 492 m2, 4 hab (1 suite), 2 banys, 1 aseo, sal menjador 30 m2, cuina terrassa solrium 25 m2, ga-ratge 2 c., jard piscina, gran barbacoa. 725.000

  ARGEnTOnA. Espectacular casa dOBrA nOVA de 370 m2 en solar de 470 m2, 6 habitacions (1 suite), 3 banys, 1 aseo, cuina menjador de 80m2, terrassa, jard amb pisci-na, garatge 3 cotxes. 790.000

  PREmI DE mAR. Fantstica casa reformada, 1 lnia mar, 325 m2, solar 601 m2. 4 hab (1 suite), 3 banys, aseo, am-pli sal menjador 40 m2, cuina 24 m2, golfes 10 m2, jard, piscina, terrasses, bodega 50 m2 i garatge 2 c. 640.000

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 201320 | Immomaresme

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 2013 Immomaresme | 21

  Tel. 93 707 75 75 [email protected]

  ZONA PRIVADA S.L.P R O M O C I I C O N S T R U C C I

  els millors acabats PersoNalitZats

  Cuines de la marca Santos, Aixetes marca Grohe, Aluminis marca K-line automatitzades, terres i banys a escollir, portes lacades en blanc, Silestone...

  Casa de tres plantes, de 240m2 a 4 vents, vistes en zona residencial a tocar lautopista i la platja. Consta de menjador-estar de 35m2, 3 habitacions dobles, cuina-office de 14m2, garatge amb sala de polivalent. Acabats de gamma alta.

  aLeLLa. 370.000

  vILaSSar de Mar 395.000

  Planta baixa: Menjador-estar 30 m2,cuina-office, bany, possibilitat dhabitaci o cuina ms gran. Planta pis: possibilitat de 3 o 4 hab. Planta garatge: per 2 cotxes, sala polivalent.

  Cases apareLLades de 2 pLanTes I garaTge

  LtIMaCaSa

  Possibilitat de golfes

  en COnStruCCI

  A TOCAR LA PLATJA

  COMPreM SOLarS aL BaIx MareSMe

  aLeLLaA TOCAR LA PLATJAPRCTICA I CMODE

  Casa a 4 vents, vistes al mar, 2 plantes, molt cmode, menjador-estar de 30m2, cuina-office de 15m2, 4 habitacions (1 suite amb vestidor, 3 dobles), garatge en planta.

  360.000

  eL MaSnOuA TOCAR DEL MERCAT MUNICIPALCases de 300m2, 90m2 de planta. 4 Habitacions de matrimoni, cuina-office de 15m2, menjador-estar de 36m2, garatge 4 cotxes, sala polivalent. Jard de 140 m2.

  390.000

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 201322 | Immomaresme

  Asociacin de Profesionales y EmpresariosGestores de la Propiedad InmobiliariaCarnet prof. n 1204

  Tel. 93 754 05 02

  TASACIONES GRATUITAS A NUESTROS CLIENTES POR UN PRITO OFICIALGestor de la propiedad inmobiliaria intermediario en la promocin de edificaciones prito judicial inmobiliario

  Carrer La Xinesca, 37 (local 5) VILASSAR DE MAR Fax 93 754 05 03STUDI IMMOBILIARI

  registre dagents immobiliarisde Catalunya n 3890 (Studicrom S.L.)

  A-1205 VILASSAR DE mAR. Z. Xinesca. Piso seminuevo 90mts, 3 hab., 2 baos, cocina office con galera, saln comedor 24 mts con salida a terraza 6 mts vistas mar. Pk. Z. comunitaria piscina. 850 /mes

  A-1170 VILASSAR DE mAR. Z. Xinesca. Piso seminuevo de 80mts, 3 hab. ext., 2 baos, cocina off. con galera, saln comedor 25 mts, terraza 6 mts. Plaza pk y trastero. 810 /mes

  A-1190 VILASSAR DE mAR. Z. biblioteca. Piso reformado de 80mts, 3 hab. dobles ext., 1 bao, cocina con galeria, saln comedor 25 mts con terraza 6 mts vistas mar. pk. z. comunitaria con piscina.800 /mes

  ALQuILER

  S-0690 VILASSAR DE mAR. Z. Xinesca. unifamiliar adosada seminueva, 3 hab. (1 suite) + gran estudio con solarium, 2 ba-os, 1 aseo, cocina office, saln comedor 30 mts salida a porche-jardn 50 mts. Bo-dega con chimenea. Pk 2 coches y motos.

  450.000

  S-0677 VILASSAR DE mARZ. Xinesca. Piso seminuevo de 90mts, 3 hab., 2 baos, cocina off. con galera, sa-ln comedor 25 mts.Terraza 6 mts vistas mar. Plaza pk y trastero.Z. comunitaria con piscina.

  253.000

  S-0658 VILASSAR DE mAR

  Zona xinesca. Piso reformado de 80mts, 3 hab., 2 baos, cocina con galeria, saln comedor 25mts, terraza 8mts. Zona comu-nitaria con piscina.

  180.000

  S-0685 VILASSAR DE mAR. A 1a lnea de mar. tico dplex con espectaculares vistas al mar, de 96mts + terraza 56mts, 2 hab. suites, 2 baos, 1 aseo, cocina 18mts, saln comedor 40mts con salida a gran terraza. Plaza pk. nico en la zona!

  250.000

  S-0625 VILASSAR DE mAR. Z. Cen-tro. unifamiliar adosada de 250mts mas terraza-jardn de 80mts, 4 hab. (1 suite) + estudio con solarium, 2 baos,1 aseo, co-cina office, Saln comedor 30mts, bodega con chimenea, pk 2 coches.

  410.000

  S-0679 CABRERA DE mAR. Z. Playas. Piso reformado de diseo con espectacu-lares vistas al mar. De 90 mts + 12 mts terraza, 3 hab. ext., 1 bao, gran cocina off 20 mts, saln comedor 35 mts. Plaza pk. Z. comunitaria con piscina y equipamien-tos deportivos. 235.000

  [email protected]

  S-0684 VILASSAR DE mAR. Zona residencial. Piso reformado de 105mts, terraza 6mts, 4 hab. ext. (1 suite), 2 baos, cocina 12mts, salon co-medor 25mts. Trastero. Zona comunitaira con piscina.

  235.000

  S-0667 VILASSAR DE mAR.

  Zona centro. Piso alto de 120mts, 4 hab.ext., 2 baos, cocina con galeria exterior, saln comedor 30mts, terraza 14mts vis-tas mar. plaza de parking.

  249.000

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 2013 Immomaresme | 23

  C/ Can Bassols, 16-1808329 TEI (BARCELOnA)

  93 540 48 [email protected]

  ASESSORS IMMObILIARIS

  Casa de pueblo 130m2 en 2 plan-tas en el CEnTRO DE TEI. Exterior. 4 habitaciones (1 triple con terraza de 10m2, una doble, + una sencilla y otra con mbito de des-pacho). Con des-pensa. En perfecto estado de conser-vacin, con buenos acabados (carpin-tera de aluminio y

  vidrios dobles). Cocina recin reformada, incluye microondas. Calefac-cin. Bao completo y aseo. llar de foc en un amplio saln-comedor. El terrado de 20m2, le otorga unos magnficos y envidiables 180 de vistas mar/pueblo y montaa. Garaje 2 coches. Buen acceso en transporte pblico a la estacin.

  850 /mes. REF.-01A

  Piso 3 habitacio-nes, todo exterior, muy bien conser-vados, en TEI, ZOnA PuEBLO ESPAOL. El dor-mitorio principal es doble (11m2), y una de las sen-cillas tiene arma-rios empotrados. El saln-comedor forma un espacio muy luminoso con una terraza de 6m2 con vistas al pueblo y acceso al terrado de 25m2 con barbacoa, que ofrece desde cualquier punto de la casa unas magnficas vistas mar/montaa. 1 bao completo con armario empotrado. Cocina pe-quea y equipada de 6m2. 3 real. Finca sin ascensor. Buen acceso en transporte pblico a la estacin.

  700 /mes. REF.-02A

  Casa 4 VIEnTOS de 225m2. 5 habitaciones, 2 en suitte y 3 dobles. PArCELA DE 560M2. Garaje 2 coches. Estilo rstico. Cocina office de 20m2. Ge-neroso saln-comedor con chimenea de lea, con una generosa terraza, que se convierte en un lugar ideal para el descanso y la vista. Habitaciones, todas exteriores. Suitte, con vestidor, baos completos y terraza, miran sobre el mar y el jardn. Dependencia a resaltar, la espectacular habitacin con mbito de despacho con salida a la terraza de 50m2 desde donde la vista se dirige al mar. Zona ajardinada con piscina y barbacoa. Detalles: chimenea de lea, puerta blindada, cristal doble aislante gres cermico y terracota Toda ella es una casa y mar, y montaa.

  REF.-1025 450.000

  450.000

  El mejor balcn al mar y la montaa. Urbanizacin La Molassa (Tei)

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 201324 | Immomaresme

  Ac

  Ab

  Ad

  os

  Alt

  A c

  Ali

  dAd

  Vi

  vien

  das

  de

  1, 2 y

  3 d

  orm

  itori

  os

  Pla

  zas

  de

  park

  ing

  en e

  l m

  ismo e

  difi

  cio

  ViVi

  en

  dAs

  en

  el

  cen

  tRo

  co

  ns

  tRu

  cc

  in

  de t

  iPo

  tR

  Ad

  icio

  nAl

  ed

  ific

  ios

  An

  t ll

  us

  VilA

  ss

  AR

  de M

  AR

  ceR

  cA d

  e l

  Aes

  tAc

  in

  Ren

  fe

  MAtA

  R

  ed

  ific

  ioR

  on

  dA P

  RiM

  Vi

  vien

  das

  de

  1 y

  2 h

  abit

  acio

  nes

  tic

  os d

  plex d

  e

  2 o

  3 h

  abit

  acio

  nes

  con t

  errazas

  Ac

  Ab

  Ad

  os

  d

  e A

  ltA

  cAli

  dAd

  Locales t

  ipo l

  ofts.

  Pis

  os d

  e 2

  habit

  acio

  nes.

  tic

  os d

  e 2

  habit

  acio

  nes

  con t

  erraza p

  riv

  ada.

  ViVi

  en

  dAs

  en

  un

  A

  zon

  A e

  xclu

  siV

  A j

  un

  to

  Al

  PAR

  c c

  en

  tRAl

  Res

  iden

  ciA

  lPAR

  c c

  en

  tRAl

  MAtA

  R

  zon

  A c

  oM

  un

  itAR

  iA

  co

  n j

  AR

  dn

  Y P

  isc

  inA

  lt

  iMo

  s

  Pis

  os

  en

  Ve

  ntA

  ViVi

  en

  dAs

  de o

  bR

  An

  ueVA

  en

  Ven

  tAC/

  Ent

  ena

  , 157

  , 5 1

  BA

  RCEL

  ONA

  Tel.

  93 3

  22 6

  8 11

  Viv

  iendas d

  e 3

  y 4

  dorm.

  Plantas b

  ajas c

  on

  jardn

  priv

  ado.

  tic

  os d

  e 3

  y 4

  dorm.

  Acabados a

  lta c

  alid

  ad

  Res

  iden

  ciA

  lle

  s P

  ined

  es

  VilA

  ss

  AR

  de M

  AR

  GR

  An

  zo

  nA c

  oM

  un

  itAR

  iA c

  on

  Pis

  cin

  A Y

  zo

  nAs

  AjA

  Rd

  inAd

  As

  jun

  to A

  lA

  bib

  lio

  tec

  A

  eR

  nes

  t ll

  uc

  H

  ww

  w.i

  nmob

  iliar

  iaoc

  ean.

  com

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 2013 Immomaresme | 25

  616 65 89 40 (24 h.) www.agency-immobiliaria.com

  C/ Llus Jover, 90 Vilassar de Mar Telf. 93 759 88 33

  ref. 1022CALDES DESTRAC

  OBrA nuEVA CASA MInIMALISTA. 480.000

  ref. 1211CABRERA DE mAR

  Piso 130 m2 con zona comuntaria y 2 pk.290.000

  ref. 959VILASSAR DE DALT

  Casa de 2 plantas con piscina.550.000

  ref. a953VILASSAR DE mAR

  Adosada 215 m2 con jardn 70 m2.585.000

  ref. 1120CABRERA DE mAR

  Casa de 350 m2 en parcela de 1300 m2 plana.

  ref. a1257SAnT AnDREu DE LLAVAnERES

  Excelente piso de 145 m2 con piscina y 2 pk. Vistas a mar.

  ALQUILER: 1.000 /mes ALQUILER: 1.500 /mesALQUILER: 1.400 /mes

  ref. 1250 EL mASnOuCasa a 4 vientos con piscina, vistas a mar.

  450.000

  ref. 949 VILASSAR DE mARApartamento 45 m2

  junto a estacin de tren.130.000

  ref. 1258 PREmI DE mARPiso de 130 m2, 4 habitaciones

  con piscina y parking. 330.000

  ref. 1041 VILASSAR DE mAREl encanto de una casa de

  pueblo de 150 m2 con 3 hab. 460.000

  ref. 1131 ARGEnTOnACasa de revista de 330 m2

  en parcela con vistas, pocos aos. 440.000

  ref. 1227 CABRILSCasa de 210 m2 de 4 aos con vistas

  panormicas desde toda la casa.550.000

  ArA A

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 201326 | Immomaresme

  OBRA NUEVA EN CANOVELLES

  ESTRENE PISO9 NICOS PISOS DE 90M2

  TILES DE 3 HABITACIONES

  POR 180.000 GRAN ZONA COMUNITARIA PRIVADA

  CON PISCINA Y PARQUE INFANTIL

  609 11 79 04

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 2013 Immomaresme | 27

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 201328 | Immomaresme

  TEI

  mAGnFICA CASA 3 VIEnTOS COn JARDn DE 100m2 Y PISCInA. 130m2 COSnTRuIDOS En PLAnTA mAS DOSSituada en un entorno residencial, muy exclusivo, a escasos metros del centro de la Vila de Tei. unifamiliar con dos dormitorios en suitte, con A/E y dos baos (baera y ducha hidromasaje), en la 2 planta. una sala de estar difana de 25m2, una habitacin

  sencilla y un aseo de cortesa, en la 1 planta. La cocina se integra con un generoso saln-comedor (30m2), en la planta baja, con acceso directo al jardn y garaje. Toda la casa tiene mucha luz, con sol directo todo el da y vistas montaa. Los materiales y

  acabados de calidad (suelos gres rstico, parquet, doble acristalamiento) le proporcionan unos acabados impecables. Y la luz de la vivienda proporciona una sensacin de bienestar y sosiego. Se entrega perfecta.

  3900.000

  93 540 48 68 [email protected]

  Cunto cuesta un sueo?Urbanizacin La Molassa

  trIbunamaresmemesames

  El primer dijous de cada mes amb els lectors

  Propera sortida: 7 de febrer

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 2013 Immomaresme | 29

  Avda. Puig i Cadafalch, 40 [email protected]

  Tels: 93 756 18 86 699 752 160

  LLOGUERSARGEnTOnA. Z. CAP. 3er pis dalada, 3 hab,itacions sal menjador amb sortida a balc, cuina independent, safareig exterior, 1 bany com-plet. Ref.818 ............................................................................550/mes

  ARGEnTOnA. Z. PLAA VENDRE. Pis nou duna habitaci, cuina ame-ricana, 2 terrasses. Bomba calor fred. Ref. 820 ......................550/mes

  ARGEnTOnA. Pis totalment reformat, sal menjador amb sortida a bal-c, cuina, 3 hab (2 dobles), calef a gas i aire condicionat. ....575 /mes

  ARGEnTOnA. Z. CENTRE. Pis de 95 m2 amb 4 habitacions, gran men-jador amb sortida balc, cuina independent, safareig exterior, 1 bany. Ref. 812...................................................................................580/mes

  ARGEnTOnA Z. CENTRE. 1er pis dalada de 130 m2, amb entrada independent, disposa de 3 hab. (1 suite) totes amb armaris encastats, gran menjador, sala destar amb font interior, cuina office, 1 bany com-plet, 1 aseo, pati ext. Ref. 819 .................................................650/mes

  Ref. 822 ARGEnTOnA. Z. ST SEBASTI Casa a 3 vents 305 m2. 4 habdobles, estudi amb solrium, gran sal menjador llar de foc i sortida pati 75 m2, cuina office i garatge + traster 130 m2 .......................1.100

  ARGEnTOnA. Z. CAN BALADIA. Xalet de 300 m2 en parcella de 1.500 m2. 4 hab. dobles (1 suite), sala polivalent, gran sal menjador amb sortida a jard, cuina office, 2 banys, 1 aseo, garatge. Z. de barbacoa amb forn de llenya, piscina i jocs nens. Ref. 806 ................. 1.500/mes

  ARGENTONA. prop Del collegi les Fonts. casa dobra vista de 333 m2 construts en parcela de 350 m2, gran sal menjador amb accs a cuina office, una suite en planta baixa, i en planta primera dues habitacions dobles i un bany. excellents acabats. piscina particular. 598.000

  ARGENTONA. zona can cires. casa a quatre vents dobra nova 350 m2 edificats en parcela de 1100 M2, gran menjador, cuina office de 18 m2 amb sortida a porxo, 6 habitacions (una suite de 26 m2), excellents acabats. piscina, fronton i pou propi.PREU A CONSULTAR.

  LTIM LOFT: 92.800

  DPLEX: 189.800

  PLACES DAPARCAMENT INCLOSES

  ARGENT

  ONA

  PLAA

  NOVA. O

  BRA NO

  VA

  ARGENT

  ONA

  C/ ST. M

  IQUEL.

  OBRA N

  OVA

  PISOS AMB TERRASSA I PLAA DAPARCAMENT DES DE 149.000

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 201330 | Immomaresme HABITATgE i DECORACI

  Allar el jard a lhivern

  Tenir a casa vegetaci autctona pot ajudar a prevenir que es geli, ja que est acostumada a les tempe-ratures de la zona. no obstant aix davant situacions imprevistes com per exemple baixons bruscs, hem de prendre algunes precaucions.

  Quan escoltem en les predicci-ons que el fred es va a incrementar duna forma significativa, hem de ta-par amb plstic totes les plantes ja que s un dels millors allants per a aquests casos.

  QUIn tIPUS DAllAnt UtIlItzAr?

  normalment en totes les tendes es-pecialitzades en jardineria disposen daquest tipus delements per a la teva casa. Cada tipus de planta ha destar en un entorn que sadapti a les seves necessitats.

  solament semprava en agricultura i ara podem usar-ho en el nostre jard.

  Es tracta dun allant ms que re-comanable per utilitzar en qualsevol tipus de plantaci. s reciclable, lleuger i reutilitzable ja que podem rentar-ho fcilment. Totes aquestes qualitats fan dell un element molt cmode per protegir la nostra vege-taci del fred.

  A lAbrIC DEl Sol

  Les gelades arriben amb fora du-rant la nit aix que aquest s el moment del dia en el qual hem de cobrir les plantes. Durant el dia s millor mantenir-les destapades i en una zona assolellada perqu els doni la llum i laire suficient.

  text: www.repsol.com

  Per exemple, si tenim un petit hort podem cobrir-ho amb un tnel de polietil que mantingui el sl calent i permeti aix que segueixi el seu creixement habitual.

  Si les nostres plantes sn molt sensibles i tenim bastant espai en el nostre jard, podem construir un hivernacle que les mantingui en condicions ptimes. Si no dispo-sem de molt lloc podem reutilitzar les bosses de la compra i fer mini-hivernacles que allin a cada planta de forma individual i senzilla.

  PolIProPIl, El MAtErIAl MS ProfESSIonAl

  Els avanos tecnolgics permeten que elements que abans solament sutilitzaven en sectors especialit-zats arribin a les nostres llars. Est s el cas del polipropil, que abans

  Quan apreta el fred les plantes es poden ressentir si no les cuidem b, per aix s aconsellable que tinguem a m els allants convenients per evitar que es congelin. El plstic pot realitzar aquesta tasca i ajudar-nos al fet que el nostre jard tingui un aspecte adequat encara que el temps no acompanyi.

 • Del 30 de gener al 12 de febrer de 2013 Immomaresme | 31

  FINQUES MIRALLESLloguers Compra Venda Assegurances Administraci de comunitats OLLEGIAT

  C/ ngel Guimer, 13 08339 Vilassar de Dalt Tel. 93 753 31 02 www.finquesmiralles.com

  LLOGUER

  V414VILASSAR dE dALtPis de 75m2, reformat, 3 habitacions, 1 bany, menjador amb balc, cuina amb eixida, bomba de calor, finca sense ascensor. 470

  V399VILASSAR dE dALtApartament de 45m2, 1habitaci,calefacciradial, cuina office, terrassa, opci de llogar amb prquing. 540

  V417-1VILASSAR dE dALtPlanta baixa dobra nova de 60m2, 2 habitacions, cuina office, 1 bany, pati de 7m2, amb bomba de calor. 550

  V409-2VILASSAR dE dALtPis de 40m2, amb 2 habitacions, 1 bany, cuina office, entrada independent des del carrer. 550

  V370VILASSAR dE dALttic de 80m2, 3 habitacions, 2 banys complets, cuina,menjadoramb llar de foc, terrassa de 20m2, finca sense ascensor. 580

  V349VILASSAR dE dALtPlanta baixa dobra nova, 60m2, 2 habitacions, cuina office, pati, 1 bany, bomba de calor, amb mobles i electrodomstics. 600

  V437PREMI dE MARPis al centre de la Gran Via, 3 habitacions, amplia cuina, menjador amb sortida a la terrassa, en molt bon estat, finca amb ascensor. 600

  V294VILASSAR dE MARPis de 80m2, amb 3habitacions, 1 bany, menjador, terrassa 10m2, amplia cuina amb eixida, zona Atlntida. 690

  V13EL MASNOUPis de 95m2, 4 habitacions, 2 banys complets, cuina amb eixida, ampli menjador, terrassa, calefacci, zona comunitria amb piscina. 690

  V42-1VILASSAR dE dALtCasa de poble de 100m2 en 2 plantes, menjador amb llar de foc, 4 habitaci-ons, bany i w.c., pati de 10m2, al centre. 700

  V129-7VILASSAR dE dALtCasa de poble amb garatge per a 3 cotxes, 4 habitacions, 2 banys, cuina reformada, calefacci de gas, llar de foc, al centre. 900

  V202-2VILASSAR dE dALtPis de 90m2, amb 3 habi-tacions, armaris encastats, menjador de 25m2, amplia cuina, 2 banys complets, prquing. 750

  V433VILASSAR dE dALtCasa de 125m2, jard de 160m2 amb traster i sala de mquines, 3 habitacions i estudi, calefacci de gas, prquing. 1.150

  V398VILASSAR dE dALtTorre 236m2 en parcella 400m2 amb piscina, garatge, 3 hab, 3 bany complets, menjador amb llar de foc, calef. gas, zona la Cisa. 1.700

 • BE

  rH

  Ou

  SE

  SE

  rV

  ICIO

  S In

  MO

  BIL

  IAr

  IOS

  935.

  405.

  994

  678.

  699.

  710

  ww

  w.b

  erh

  ou

  se.c

  om

  Avd

  a Jo

  an X

  XIII

  , 41,

  El m

  asn

  ou

  Q

  uie

  re a

  lqu

  ilar

  su v

  ivie

  nd

  a?

  nos

  otro

  s le

  ayu

  dam

  os.

  Sl

  o ne

  cesi

  tam

  os 2

  sem

  anas

  !!S

  in n

  ing

  n

  co

  ste

  par

  a u

  sted

  . Sin

  co

  mis

  ion

  es

  L

  lm

  eno

  s ah

  ora

  !!67

  8.69

  9.71

  0