iluminované rukopisy...iluminovaný rukopis (manuskript) byla rukou psaná kniha, doplněná...

16
JMÉNO ŽÁKA Pracovní listy Hravý architekt 2016 k výstavě ARCHITEKTURA PRO KORUNU LIDÉ A ARCHITEKTURA V DOBĚ KARLA IV. Téma č. 2: Iluminované rukopisy a písařské dílny Na obrázku: Detail iluminované iniciály “B“, Liber viaticus Jana ze Středy, 1355—1360, ze sbírek Národního muzea 2

Upload: others

Post on 25-Feb-2020

19 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Iluminované rukopisy...Iluminovaný rukopis (manuskript) byla rukou psaná kniha, doplněná obrázky, často zdobená zlatem a stříbrem. Obrazový doprovod zahrnoval názorné

JMÉNO ŽÁKA

Pracovní listy Hravý architekt 2016k výstavě

ARCHITEKTURA PRO KORUNULIDÉ A ARCHITEKTURA V DOBĚ KARLA IV.

Téma č. 2:

Iluminované rukopisy a písařské dílny

Na obrázku: Detail iluminované iniciály “B“, Liber viaticus Jana ze Středy, 1355—1360, ze sbírek Národního muzea

2

Page 2: Iluminované rukopisy...Iluminovaný rukopis (manuskript) byla rukou psaná kniha, doplněná obrázky, často zdobená zlatem a stříbrem. Obrazový doprovod zahrnoval názorné

Většina středověkých knih z období před vynálezem knihtisku (kolem roku 1450) vznikla ve skriptoriu. Skriptorium byla klášterní písařská dílna, kde se knihy opisovaly ručně. Takto se opisovaly především Bible nebo její části: žaltáře, epistoláře, evangeliáře, dále se psaly duchovní sborníky, mariánské skladby, moralistní traktáty, chorální knihy, vesměs tedy náboženská literatura, ale ve Francii se opisovaly i kroniky, spisy antických autorů a jiná světská literatura. Jediný písař by Bibli opsal za dva až tři roky, proto si práci dělili: někteří psali text, jiní zvýrazňovali jeho části, jiní ho zdobili iluminacemi. V iluminátorských dílnách byly nepostradatelné „náčrtníky“ (knihy vzorů, návodů na provedení maleb, kombinací barevných odstínů a receptur pro přípravu barev a jejich pojení). Byly opisovány, kombinovány a doplňovány o vlastní zkušenosti malířů.

SKRIPTORIA – PÍSAŘSKÉ DÍLNY

02

ILUMINACE Z RUKOPISU LIBER VIATICUS JANA ZE STŘEDY, 1355—1360, ZE SBÍREK NÁRODNÍHO MUZEA

PÍSAŘ VE SKRIPTORIU

Page 3: Iluminované rukopisy...Iluminovaný rukopis (manuskript) byla rukou psaná kniha, doplněná obrázky, často zdobená zlatem a stříbrem. Obrazový doprovod zahrnoval názorné

Nejstarší rukopisy se psaly na listy papyru, později se psalo na pergamen. Papyrus se vyráběl lepením lisovaných stonků stejnojmenné rostliny, pergamen, který byl velmi drahý, vznikal opracováním jemné ovčí kůže. Například na opsání jednoho kodexu o 600–800 stránkách bylo potřeba kůže z 300–400 ovcí.

K psaní se užíval uhlíkový inkoust ze sazí, nebo dražší hnědý inkoust z trnkové kůry. Později se užíval inkoust duběnkový. Barvy se vyráběly z hlíny, z polodrahokamů nebo ze zlata. Desky vázaných knih byly ze dřeva s koženým přebalem, zdobeným sponami a puklemi.

03

Iluminovaný rukopis (manuskript) byla rukou psaná kniha, doplněná obrázky, často zdobená zlatem a stříbrem. Obrazový doprovod zahrnoval názorné ilustrace k textu, bordury, miniatury a iniciály.

Bordura je ozdobné orámování, okraj textu, obvykle s geometrickým, zvířecím nebo rostlinným ornamentem.

Miniatura je drobný obrázek, původně ilustrace středověkého rukopisu.

Iniciála je první písmeno slova. Iniciála se od ostatního textu výrazně odlišovala velikostí, barvou nebo tvarem, někdy byla doplněna obrázkem (iluminací). Umístěna je na začátek stránky, kapitoly nebo odstavce. Písaři, kteří rukopis psali, pro iniciály vynechávali místo. Iniciály se psaly červeným inkoustem a do nich se malovaly různé ozdoby, ornamenty a výjevy (miniatury).

DUBĚNKY

STŘEDOVĚKÉ PSACÍ NÁČINÍ

Page 4: Iluminované rukopisy...Iluminovaný rukopis (manuskript) byla rukou psaná kniha, doplněná obrázky, často zdobená zlatem a stříbrem. Obrazový doprovod zahrnoval názorné

Liber Viaticuslatinský rukopis ze sbírek Národního muzea

1355—1360

ILUMINOVANÝ RUKOPIS (MANUSKRIPT) S ILUSTRACEMI - FOLIUM

04

BORDURA

INICIÁLA

TEXTOVÉ ZRCADLO

TEXT GOTICKÝM PÍSMEM

MINIATURA

Page 5: Iluminované rukopisy...Iluminovaný rukopis (manuskript) byla rukou psaná kniha, doplněná obrázky, často zdobená zlatem a stříbrem. Obrazový doprovod zahrnoval názorné

05

GOTICKÉ PÍSMO (MINUSKULE)

GOTICKÉ PÍSMO (MAJUSKULE)

Gotické písmo – bylo lomené a poměrně obtížně čitelné.

Staroslovanské písmo – cyrilice (tímto písmem se psalo ve skriptoriu benediktýnského kláštera v Emauzích – Na Slovanech).

Majuskule bylo velké písmeno abecedy, verzálka.

Minuskule bylo malé písmeno abecedy, minuska.

PÍSMO

ILUMINACE Z RUKOPISU LIBER VIATICUS JANA ZE STŘEDY, 1355—1360, ZE SBÍREK NÁRODNÍHO MUZEA

STAROSLOVANSKÉ PÍSMO - CYRLICE

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Za b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

SOUČASNÁ ABECEDA

PRO SROVNÁNÍ:

Page 6: Iluminované rukopisy...Iluminovaný rukopis (manuskript) byla rukou psaná kniha, doplněná obrázky, často zdobená zlatem a stříbrem. Obrazový doprovod zahrnoval názorné

06

JAK SE DO KNIH MALOVALO-

POSTUP PŘI TVORBĚ ILUMINACE

Povrch pergamenu byl před nanášením iluminací upraven (broušen) ostrým nožíkem, přírodní pemzou, směsí pemzy, křídy a kalafuny, chlebem z těsta s drceným sklem nebo vaječnými skořápkami. Po broušení byl povrch sjednocen vtíráním pojiva, pergamenového klihu, bílku s křídou, nebo klihu s olovnatou bělobou. Připravený pergamen byl pak podle propíchnutých dírek nalinkován, často celá složka najednou. Od začátku karolínského období se pro linkování užívaly šablony. Původně bylo linkování tzv. „slepé“, prováděné špičatým nástrojem bez barvy, od 13. století se linkovalo olůvkem a inkoustem. Následně provedl iluminátor přípravnou podkresbu, kterou finální malba zakryla. Podkresba vznikala do 11. století „na slepo“, stejně jako linkování byla vyrývána ostrým nástrojem, později se prováděla olůvkem, nebo zředěným inkoustem. Prvním krokem při nanášení barev bylo zlacení (fólií nebo zlatým inkoustem). Užívalo se i stříbro, měď, cín, bronz a mosaz. Fólie byla položena na pojivo (bílek nebo arabská guma). Následovala podmalba těla iniciály pigmentem a byl vymalován ornament. Na závěr bývala vytvořena lišta okolo iniciály a provedeny závěrečné kontury. Zlacení mohl provádět pomocník – na rozdíl od podkresby a závěrečné malby, kterou měl na starosti mistr.

ILUMINACE Z RUKOPISU LIBER VIATICUS JANA ZE STŘEDY, 1355—1360, ZE SBÍREK NÁRODNÍHO MUZEA

NEJZNÁMĚJŠÍ ILUMINOVANÉ RUKOPISY Z NAŠEHO ÚZEMÍ

K nejznámějším iluminovaným rukopisům patří Pasionál abatyše Kunhuty, Velislavova bible, Bible Václava IV., Liber Viaticus, cestovní brevíř Jana ze Středy, Brevíř křížovnického velmistra Lva, Evangeliář Jana z Opavy nebo Misál Jana ze Středy.

Známým iluminátorem a písařem byl Jan z Opavy.

Page 7: Iluminované rukopisy...Iluminovaný rukopis (manuskript) byla rukou psaná kniha, doplněná obrázky, často zdobená zlatem a stříbrem. Obrazový doprovod zahrnoval názorné

Gelnhausenův kodexv iluminaci Jan Lucemburský na koni

přelom 14. a 15. stoletíMoravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Jihlava,

fond Archiv města Jihlava do roku 1848, oddělení Úřední knihy a rukopisy, i. č. 17 – Právní sborník A Jana z Gelnhausenu,

fol. 49v, 53r, 56r.

07

Pasionál abatyše KunhutyNárodní knihovna ČR

XIV.A17, fol. 3v

Liber Viaticusze sbírek Národního muzea

1355—1360

Olomoucká kniha památná(kodex Václava z Jihlavy)

Lucemburští panovníci Václav IV., Karel IV. a JoštStátní okresní archiv Olomouc, Archiv města Olomouc

1430 - 1492inv. č. 89, sign. 1540, fol. Ir

Page 8: Iluminované rukopisy...Iluminovaný rukopis (manuskript) byla rukou psaná kniha, doplněná obrázky, často zdobená zlatem a stříbrem. Obrazový doprovod zahrnoval názorné

08

ÚKOL Č. 1ÚKOL Č. 1

NAVRHNĚTE BORDURU - OZDOBNÝ OKRAJ STRÁNKY

Zadání:

Ručně psané texty ve středověkých knihách byly často lemovány zdobeným okrajem, bordurou. Zde máte připravené různé vzory takových ozdobných okrajů. Zkuste tyhle vzory dokreslit do volných okének.

Pokud vám připadá, že je to moc složité, alespoň si borduru vybarvěte vodovými barvami.

Zkuste na zvláštní papír nakreslit vlastní návrh ozdobného okraje. Jednotlivé prvky, které se mají opakovat, si můžete i vymyslet a různě je kombinovat.

Info pro pedagoga — didaktický postup:

S dětmi si pedagog povídá o bordurách, ozdobných knižních okrajích, upozorní děti na opakování určitých dekorativních prvků (lístků, květin, uzlíků), které se na okraji střídají v určitém rytmu.

Které prvky se opakují nejvíc? Které méně často? Které jsou na borduře jenom jednou? Který vzor se vám nejvíc líbil? Který vzor se vám kreslil nejlépe?

Nejprve si děti jednotlivé ozdobné okraje prohlédnou a řeknou, které prvky se opakují a které jsou jedinečné. Pak zkusí na volné místo v pracovním listu borduru nakreslit. V případě, že jim motiv připadá příliš složitý, mohou si předkreslené pouze vybarvit nebo nakreslit zjednodušeně první, nejjednodušší vzor.

Kresebné linie by měly děti provádět tužkou nebo tuší, aby se jim při barevném dokončení obrázku akvarelovými barvami linie bordury nerozpíjely.

Pak děti mohou zkusit stejným způsobem na zvláštní papír nakreslit vlastní návrh bordury.

Page 9: Iluminované rukopisy...Iluminovaný rukopis (manuskript) byla rukou psaná kniha, doplněná obrázky, často zdobená zlatem a stříbrem. Obrazový doprovod zahrnoval názorné

09

ÚKOL Č. 1

Page 10: Iluminované rukopisy...Iluminovaný rukopis (manuskript) byla rukou psaná kniha, doplněná obrázky, často zdobená zlatem a stříbrem. Obrazový doprovod zahrnoval názorné

10

ÚKOL Č. 2ÚKOL Č. 2

JAK SE PSALO PÍSAŘŮM V PÍSAŘSKÉ DÍLNĚ?

Zadání:

Prohlédněte si gotické písmo a srovnejte je s dalšími typy písma.

Vzpomínáte, jak jste se učili psát v první třídě jednotlivá písmenka? Připadá vám gotické písmo jednodušší nebo složitější než naše?

Zkuste si napsat slovo, jméno nebo větu gotickým písmem (Bruncvík, lev, drak)

Info pro pedagoga — didaktický postup:

Děti si nejprve prohlédnou, jak vypadalo gotické písmo, mohou je srovnat s jinými typy písma – viz staroslovanské písmo cyrilice, současné typy písma. Pedagog si s dětmi písmo prohlíží, společně určují rozdíly (lomené křivky, tenké a široké tahy atd.). Děti si pak mohou vybrat písmeno, zkusit si ho nakreslit tužkou nebo perem. Je možné rovněž vpisovat tvary písmen dřívkem do destičky z modelíny – když se tvar tolik nepovede, je možné jej hned smáznout. Přitom je možné upozornit děti na to, že v historii se písmo cvičilo zapisováním na dřevěné destičky, pokryté vrstvou vosku.

V pracovním listu mají děti připravenou „písanku“ – podobnou, jakou znají z první třídy. Je třeba, aby si procvičily poněkud nezvyklé tvary gotického lomeného písma tak, aby dokázaly sestavit jednoduché slovo.

Page 11: Iluminované rukopisy...Iluminovaný rukopis (manuskript) byla rukou psaná kniha, doplněná obrázky, často zdobená zlatem a stříbrem. Obrazový doprovod zahrnoval názorné

11

jméno žáka

ÚKOL Č. 2

Page 12: Iluminované rukopisy...Iluminovaný rukopis (manuskript) byla rukou psaná kniha, doplněná obrázky, často zdobená zlatem a stříbrem. Obrazový doprovod zahrnoval názorné

12

ÚKOL Č. 3

Zadání:

Prohlédněte si, jak vypadaly iniciály – velká začáteční písmena na začátku některých slov nebo odstavců. Byla to písmenka s obrázkem nebo dekorem uvnitř. Na protější straně máte jednu z iniciál předkreslenou. Zkuste si podle své nálady:A iniciálu vybarvitB obtáhnout kontury (obrysy) iniciály a celý obrázek vybarvitC nakreslit iniciálu podle vzoruD na volné místo nakreslit iniciálu podle vlastního nápadu.

Info pro pedagoga — didaktický postup:

Pedagog si s dětmi prohlédne vyobrazené iniciály, upozorní je na drobný obrázek uvnitř písmene a nechá děti podle nálady pracovat na vybraném úkolu. Děti si zkusí nakreslit iniciálu B, kterou pak využijí při dalším úkolu.

ÚKOL Č. 3

Page 13: Iluminované rukopisy...Iluminovaný rukopis (manuskript) byla rukou psaná kniha, doplněná obrázky, často zdobená zlatem a stříbrem. Obrazový doprovod zahrnoval názorné

ÚKOL Č. 3

13

A B

C D

Page 14: Iluminované rukopisy...Iluminovaný rukopis (manuskript) byla rukou psaná kniha, doplněná obrázky, často zdobená zlatem a stříbrem. Obrazový doprovod zahrnoval názorné

14

ÚKOL Č. 4

Zadání:

Poslechněte si vyprávění o Bruncvíkovi a nakreslete příběh.

Info pro pedagoga — didaktický postup:

Pedagog přečte dětem legendu o Bruncvíkovi a požádá je, aby zkusily nakreslit příběh jako komiks – pro snazší orientaci jsou u obrázků uvedena čísla, odpovídající jednotlivým částem textu. Děti nakreslí obrázky příběhu (znak orlice, cesta do ciziny s družinou, boj lva s drakem, vítězství Bruncvíka a lva, znak lva) do připravených polí pracovního listu. Na stránce mají rovněž místo na nadpis a prostor pro zpracování úvodní iniciály. Dokreslený list formátu A4 je možné vyjmout a nalepit na papír formátu A3 a kolem příběhu nakreslit ještě borduru, kterou si děti vymyslely a vyzkoušely v úkolu číslo 1. Výsledkem práce tedy bude vlastnoručně vyrobená kompletní stránka rukopisu formátu A3, kterou si děti mohou vystavit. Samozřejmě je možné zpracovat s dětmi tímto způsobem jakýkoliv jiný příběh, pověst nebo legendu.

LEGENDA O BRUNCVÍKOVI

1 Ve znaku orliceRytíř Bruncvík byl synem českého knížete Žibřida, který pro svou zemi vydobyl do znaku orlici. Bruncvík se rozhodl, že pro svou zemi získá erb ještě honosnější a krásnější.

2 Cesta do cizinyBruncvík svolal svou družinu a v jejím čele se vypravil do světa. Při svém putování zažíval nejrůznější neuvěřitelná dobrodružství. Jednoho dne, když na koni projížděl mezi skalami, uslyšel hluk velkého boje.

3 Boj lva s drakemKdyž přijel blíž, uviděl mohutného bílého lva, jak bojuje s velikým šupinatým drakem. Protože byl Bruncvík velmi statečný, pustil se po boku lva do boje.

4 Vítězství Bruncvíka a lvaS Bruncvíkovou pomocí lev draka nakonec přemohl a zabil. Lev byl Bruncvíkovi za jeho pomoc velice vděčný a od té doby ho doprovázel na každém kroku.

5 Ve znaku levKdyž se pak společně vrátili do Čech, získal Bruncvík za svou statečnost do českého znaku svého přítele bílého lva.

ÚKOL Č. 4

Page 15: Iluminované rukopisy...Iluminovaný rukopis (manuskript) byla rukou psaná kniha, doplněná obrázky, často zdobená zlatem a stříbrem. Obrazový doprovod zahrnoval názorné

1 2

3

4 5

15

Page 16: Iluminované rukopisy...Iluminovaný rukopis (manuskript) byla rukou psaná kniha, doplněná obrázky, často zdobená zlatem a stříbrem. Obrazový doprovod zahrnoval názorné

Obsahová náplň: Helga HrabincováGrafický design: Tereza Krejčová

Vydává: Czech Architecture Week© Všechna práva vyhrazena.

Žádná část tohoto katalogu nesmí být reprodukována, kopírovánaa elektronicky šířena bez písemného souhlasu autorů.

Projekt

ARCHITEKTURA PRO KORUNULIDÉ A ARCHITEKTURA V DOBĚ KARLA IV.

www.hravyarchitekt.cz