iloq folder

Click here to load reader

Download iLOQ Folder

Post on 02-Jul-2015

310 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De basis van het iLOQ sluitsysteem met elektronische sleutels is de unieke "selfpowerd"iLOQ cilinder, die zich voedt met de elektriciteit die opgewekt wordt door het insteken van de sleutel.(geen batterij en voeding in de cilinder of sleutel) Uitermate geschikt voor: scholen, woning stichtingen, kantoorpandenen luxe woningen.

TRANSCRIPT

  • 1. iLOQ Digital Locking. No Batteries.

2. iLOQ S10 - Oulu muziek theateriLOQ S10 - LM Engstrm Hoge school, GotenburgHet Tirkkonen Huis (Monument), Tampere Oulus Postkantoor Woning coperatie HaukkaHelsinki Kathedraal - St. Johns KerkiLOQ S10 - ett komplett lssystemwww.iLOQ.com 3. Het iLOQ S10 sluitsysteem is betrouwbaar, vanhoge kwaliteit en is kostenefficint, terwijl hettegelijkertijd milieuvriendelijk is. Het kent hoog-staande veiligheid en biedt tevens eenvoudig enflexibel management van toegangsautorisaties.iLOQ S10 is eenvoudig te installeren en volledigschaalbaar. En ja, iLOQ S10 heeft geen batterij-en of bekabeling nodig.iLOQ cilinders zijn self-powered door gebruik temaken van de energie die opgewekt wordt doorde insteekbeweging van de sleutel in de cilinder.www.iLOQ.com iLOQ Digitale Locking. No battery. 4. Waarom iLOQ S10? Kies iLOQ S10 wanneer je het beste en meest veilige sluitsysteem wenst. Flexibel toegangsbeheer, tijd besparen en het milieu. Tevens ervaart u enorme voordelen op de kosten en logistiek. iLOQ S10 is een uitermate geschikt sluitsysteem voor; scholen, kan- toorgebouwen, bankengebouwen, luxe woningen, woning copera- ties, recreatie en industrile toepassingen.Vooruitstrevend BlokkeerSpaar tijd, geldsluitsysteemgeautoriseerdeen het milieusleutels Gepatenteerde self-powered Eenvoudige, snelle installatie elektromechanische cilinder. Volledig programmeerbare en onderhoud. Zonder batterijen metsloten en sleutels. Geen kabels of batterijen gecodeerde digitale Bewezen communicatie- en nodig. identificatie. softwaretechnologien. Kostenefficint beheer. Sterke coderings- en Eenvoudig te gebruiken Minimaliseert de kosten van beveiligingseigenschappen. software interface. verloren sleutels. Eenvoudige en snelle blokkering van verloren sleutels.iLOQ Digitale Locking. No battery.www.iLOQ.com 5. HevelcilinderiLOQ C10S.50 beveiligtlockers, postkasten enmeubilair.NetwerkmoduleiLOQ N001 is een netwerkmodulevoor management van toegangenop afstand en het op afstand Sluitsysteem beheerprogrammeren van sleutels. Veelzijdig toegangsmanagement: Meer dan 32.000 sleutels, 1.000.000 sloten. Snel blokkeren van verloren sleutels. Gebeurtenissenrapportage. Optionele tijdbegrensde toegang. Gedecentraliseerd netwerkmanagement 24/7.HangslotDe iLOQ H10S-hangslotenvoor het beveiligen van (vuil)containers, koelcellen, hekwerkenen technische ruimten.SleutelDe iLOQ K10S-sleutels zijn digitale sleutelszonder batterij, die niet gekopieerd kunnenworden. Alle sleutels zijn mechanisch identiek.Toegangsrechten worden opgeslagen in deCilindersleutel en kunnen flexibel veranderd worden.iLOQ-cilinders zijn self-powereden maken gebruik van de energiedie opgewekt wordt door debeweging van de sleutel in decilinder - een milieuvriendelijke Programmeerapparaatoplossing die geen batterijen of Met het iLOQ P10S-bekabeling vereist. programmeerapparaat Key reader communiceer je eenvoudig met De iLOQ R10S-Key reader unit de iLOQ-sleutels en -cilinders. biedt eenvoudig management van, deurautomaten, slagbomen en alarmsystemen, die werken met iLOQ-sleutels. www.iLOQ.com iLOQ Digitale Locking. No battery. 6. iLOQ S10 Hetcomplete sluitsysteemHet iLOQ S10-sluitsysteem biedt een moderne internet-based service oplos-sing voor een veilig en geavanceerd beheer van cilinders en sleutels. De basisvan het iLOQ S10-sluitsysteem met elektronische sleutels is de unieke self-powerd iLOQ S10-cilinder, die zich voedt met de elektriciteit die opgewektwordt door het insteken van de sleutel. Het systeem biedt een compleet pak-ket aan cilinder varianten.Het iLOQ S10-sluitsysteem is ontwikkeld voor organisaties die hoogstaan-de beveiliging vereisen, gecombineerd met flexibel management van de toe-gangsautorisaties.iLOQ Digitale Locking. No battery. www.iLOQ.com 7. iLOQ K10S Robuust en duurzaam tot maariLOQself-powered Zwaar gecodeerde liefst -40C. sleutelidentificatie.gecodeerdedigitale cilinder Flexibele voorraad & snelle levering Opslag van geautoriseerd enintelligente sleutelDe ILOQ C10S-cilinder Toegangsrechten worden in de ongeautoriseerde sleutelinvoerenDe iLOQ K10S is een heeft een compleet sleutel geprogrammeerd. (meer dan 800).batterij-loze elektronische Het is niet nodig de cilinders te self-powered digitale O.a. leverbaar als Scandinavischsleutel, volwaardigprogrammeren.sleutelherkenning en ovaal en europrofiel cilinder (DIN).beschermd tegen kopiren Toegangsrechten worden gewist naheeft geen batterijen of Snel en eenvoudige installatie. teruggave van de sleutel. Identiek aan mechanisch cilinders.dankzij de extremebekabeling nodig. De sleutel kan oneindig lang Functioneert tot -40C.SHA-1-codering. hergebruikt worden. Een nieuwe sleutel kan een oude (kwijtgeraakte) sleutel uitschakelen.iLOQ S10 sluitsysteem Omschrijving en restricties vaniLOQ N001- De netwerkmodule maakt het mogelijk toegangsrechten.om iLOQ-cilinders aan te sluiten opmanagement servicenetwerkmodule Verloren sleutels op een Blacklisthet management van het iLOQ S10-De iLOQ S10- sluitsysteem De iLOQ N001- zetten. sluitsysteem door middel van eenmanagement service is netwerkmodule Gebeurtenissen overzichtEthernet-netwerk, waardoor de autorisatieseenvoudig te gebruiken Gedecentraliseerd locatiebeheer. maakt hetvan de cilinder bijgewerkt kunnen wordensoftware voor het beheer van Werkt 24/7 via internet met hetmanagement open de gebeurtenissen opgehaald kunneniLOQ-cilinders en -sleutels. Software as a Service (SaaS)-afstand mogelijk van worden via het netwerk. principe. Het maakt ook het bijwerken van sleutelaangesloten iLOQ- Eenvoudige installatie. toegangsrechten mogelijk met behulp vancilinders en het Continue veilige gegevensopslag ende hotspot voor sleutelprogrammering, dieprogrammeren op back-up.verbonden is met de netwerkmodule en Automatische software updates. afstand van iLOQ genstalleerd is op bijvoorbeeld de muur Altijd beschikking over actueleK10S-sleutels. van een gebouw. informatie. Voorwaardelijke toegangsfunctie; kalender gestuurd middels S10 of d.m.v. een extern contact (On/Off schakelaar, alarm, domotica of zorgalarmering)www.iLOQ.com iLOQ Digitale Locking. No battery. 8. iLOQ P10S- Online en offlineiLOQ C10S.50 Eenvoudig te installeren.programmering van cilinders Maakt flexibel en veiligprogrammeerapparaatHevelcilinderen sleutels beheer van toegangsrechtenHet iLOQ-Het iLOQ C10S.50 meubelslot Gebeurtenissen uitlezen mogelijk.programmeerapparaat zorgtbeveiligt lockers, postkasten en De iButton DS1963 Controle rapportage (vanvoor eenvoudige en snelle gecodeerde beheerders token, meubilair. meer dan 500 voorgaandeprogrammering van iLOQ- garandeert hoogstaandegebeurtenissen)sleutels en -sloten.veiligheid Keuze uit USB en/ofBluetoothverbindingiLOQ H10S hangslot Beschikbaar in verschillende iLOQ R10S Key reader Zeer comfortabel en maten met varirende hoogstaande veiligheidDe iLOQ H10S-hangslotenDe iLOQ R10S-Key reader unit beugelsterktes en -lengtes. Maakt flexibel en veiligvoor het beheer vanbiedt eenvoudig management Maakt flexibel en veiligbeheer van toegangsrechtentoepassingen met hangsloten. van, deurautomaten, slagbomen beheer van toegangsrechten mogelijk. mogelijk. en alarmsystemen, die werken Controle rapportage (van Controle rapportage (van met iLOQ-sleutels. meer dan 500 voorgaande meer dan 500 voorgaandegebeurtenissen). gebeurtenissen). Eenvoudig te installeren. Hoogstaande beveiliging.iLOQ Digitale Locking. No battery. www.iLOQ.com 9. iLOQ S10 De innovatieve prijswinnende beveiligingsoplossingen.Het iLOQ S10-sluitsyteem heeft verschillende prijzen gewonnen in de bevei-ligingsbranche. De voordelen van iLOQ in vergelijking met andere systemenzijn duidelijk. iLOQ DigitaalMechanisch Digitaal Sluitsysteem Sluitsysteem Sluitsysteem op batterijenSleutelcodering Ja NeeJaCilindercoderingJa NeeJaLange levensduur sleutelJa Ja Nee (wanneer batterij is toegepast)Lange levensduur cilinder Ja Ja Nee (wanneer batterij is toegepast)Gebruik van sleutel om slot te programmeren Ja NeeNeeTijdbeperkte toegangJa, OptioneelNeeOptioneelHerprogrammering van sleutelJa NeeJa (vaak gedeeltelijk mechanisch beperkt)Eenvoudigde Sleutelprogrammering op afstand Ja NeeNeeHerprogrammering van sleutelJa NeeJa (vaak gedeeltelijk mechanisch beperkt)Uitlezen van gebeurtenissen uit cilinders Ja NeeJaVoorwaardelijke toegangsrechten via schakelaarOptioneelNeeNeeOnafhankelijk van batterij- of stroomvoorzieningsrisicos Ja Ja NeeVorstbestendigJa Ja NeeLevering en voorraadSnel Langzaam Langzaam (in geval van mechanische sleutels)SysteemonderhoudZelden Moeilijk KostbaarGedecentraliseerd actueel beheerJa NeeNeeGrafische plattegronden Ja NeeNeeBehandeling van beveiligingsgevoelige informatieGecodeerdDoor producent/leverancier Door producent/leverancieMilieuvriendelijkheid Ja NeeNeeKosten sleutels Laag Hoog HoogMogelijkheid van uitbreiden naar een compleet op afstandJa NeeNeebeheerd systeemSysteemonderhoud en -beheer via Saas-architectuur Ja NeeNeeDe president van Finland reikte de INNOSUOMI Award uit aan iLOQ in 2008.iLOQ won twee internationaal hoog aangeschreven toperkenningen uit de be-veiligingssector: De IFSEC Security Industry Award en de Detektor Internatio-nal Award. iLOQ ontving een tweede Detektor Innovative Achievement Awardin 2010. Sinds 2012 is ILOQ lid van Cleantech o.a. dankzij de economisch enmilieu verantwoorden producten. WINNERwww.iLOQ.comiLOQ Digitale Locking. No battery. 10. Daarom iLOQ S10iLOQ S10 staat voor vooruitstrevende toegangsbeveiliging. Het sys-teem biedt snelle en eenvoudige blokkering van verloren sleutels, be-taalbare installatie en onderhoud, efficint beheer van volledig pro-grammeerbare cilinders en sleutels, en de beste toegangsbeveiligingop de markt. Alle sluitsystemen worden gemaakt voor een lange le-vensduur. iLOQ S10 betekent een heel leven lang besparen op voor-uitstrevend toegangsbeheer. Waarom risicos nemen als u het bestekunt kiezen?iLOQ Digitale Locking. No battery. www.iLOQ.com 11. www.iLOQ.com iLOQ Digi

View more