ilmastonmuutokseen sopeutuminen kunnan mistأ¤ ilmastonmuutokseen sopeutumisessa on kyse? ......

Download Ilmastonmuutokseen sopeutuminen kunnan Mistأ¤ ilmastonmuutokseen sopeutumisessa on kyse? ... •The

Post on 06-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ilmastonmuutokseen

  sopeutuminen kunnan

  toimissa

  Etäluento 18.3.2020

  Maaria Parry, ts. yksikön päällikkö, Helsingin seudun ympäristöpalvelut

 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen kunnan toiminnassa

  • Mitä on odotettavissa – pitääkö meidän sopeutua?

  • Mistä sopeutumisessa on kyse?

  • Sopeutumisen ohjauskeinoja

  • Sopeutumisen suunnittelu kunnassa

  • Luontopohjaiset ratkaisut

 • Mitä on odotettavissa – pitääkö meidän sopeutua?

 • Millainen tulevaisuus meillä on edessä?

 • Miten ilmasto muuttuu Suomessa?

  • Meritulvan riski on kasvussa

  • Vuodenaikaan nähden lämpimät jaksot yleistyvät

  ja pitenevät

  • Rankkasateet voimistuvat kesäisin

  • Jäätävät sateet yleistyvät

  • Talvisin sadepäivien lukumäärä kasvaa

  • Lumipeitekausi lyhenee

  • Maaperän roudan syvyys vähenee ja kesto lyhenee

  • Vesistöjen jääpeite ohenee ja jääpeiteaika lyhenee

  Lähde: Sää- ja ilmastoriskit Suomessa

  – Kansallinen arvio (VNK 2018)

 • Ilmastonmuutoksen seurauksia ja vaikutuksia kaupungeissa

  Merenpinta nousee

  Lämpötilat nousevat

  Routa vähenee

  Helleaallot yleistyvät

  Lumisumma vähenee

  Puutiaiset aktiivisia

  Rankkasateet

  voimistuvat

  Hulevesihaasteet

  Rakennusten kosteus

  Myrskyvahingot

  Meritulvat

  Monimuotoisia

  suoria ja välillisiä

  vaikutuksia

  Sopeutumisen

  suunnittelu

  kaupungissa ei ole

  vain esimerkiksi

  ympäristötoimen

  tehtävä!

  Liukkaat kelit

 • Mistä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa on kyse?

 • Vaaratekijä – altistuminen – haavoittuvuus –kehikko

 • Sopeutumisen ja varautumisen suunnittelu

  Ilmastoriskien kartoittaminen

  Haavoittuvuuden arviointi

  Tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen

  Sään ääri-ilmiö

  Vahinkojen korjaaminen, oppiminen

  Varautuminen

  Sopeutuminen

  > +2 °C

  ilmastoon

 • Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ohjauskeinoja

 • Sopeutumisen ohjauskeinoja eri tasoilla

  YK ja EU

  • Pariisin sopimus: osapuolilta odotetaan lisääntyviä toimia myös sopeutumisen osalta

  • The EU Strategy on Adaptation to Climate Change

  Kansallinen taso

  • Ilmastolaki (2015): sopeutumispolitiikka osaksi ilmastopolitiikkaa

  – Kansallinen sopeutumissuunnitelma 2022

  Kaupunkien ja kuntien taso: esimerkkinä pääkaupunkiseutu

  • Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategia 2012-2020

  • Helsinki: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset

  • Kaupunginjohtajien ilmastositoumus Covenant of Mayors

  • Sopeutumista edistäviä toimenpiteitä useissa eri ohjelmissa ja linjauksissa (seuraava dia)

 • Sopeutumiseen liittyviä ohjelmia, linjauksia ja työkaluja pääkaupunkiseudulla

  • Helsinki: – Sopeutumisen linjaukset 2019

  – Hulevesiohjelma 2018

  – Viherkattolinjaus 2016

  – Viherkerroin-työkalu asemakaavoituksessa

  • Espoo – Hulevesiohjelma päivitettävänä

  – Vieraslajilinjaus 2018

  – Luonnonhoidon toimintamalli

  – Sopeutumisen toimenpiteet SECAP:ssa

  • Vantaa – Hulevesiohjelma 2009

  – Vihertehokkuustyökalu

  – SECAP-työ aloitettu

  • Helsinki & Espoo – Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

 • Käynnistys Ilmastoriskien ja

  haavoittuvuuksien kartoitus

  Tavoitteiden ja toimenpiteiden

  määrittely Toimeenpano

  Viestintä

  Seuranta ja arviointi

  Sopeutumisen suunnittelu kunnassa

 • 1. Sopeutumisen suunnittelun käynnistäminen

  • Kunnan päätös käynnistää sopeutumistoimet

  • Motiivi voi tulla

  1. Havaituista muutoksista ja koetuista vahingoista

  2. Viisaasta ennakoinnista, koska se on usein myös taloudellisesti järkevää

  3. Lainsäädännön uudistuksesta tai sen ennakoinnista

  4. Saataville tulleen rahoituksen myötä (esim EU-hankkeet)

 • 2. Ilmastoriskien ja haavoittuvuuksien kartoitus

  • Mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on kunnan

  – Asukkaiden terveyteen

  – Rakennuskantaan

  – Infrastruktuuriin

  – Luonnonympäristöihin ja lajistoon

  • Millaisia haavoittuvuuksia kunnassa on?

  – Väestön ikärakenne

  – Rakennusten ikä ja säänkestävyys

  – Tulvariskialueilla sijaitsevat rakennukset

  – jne

  • Millaisia varautumis- ja sopeutumiskeinoja kunnassa on jo otettu käyttöön?

  – Hulevesien hallinta

  – jne

 • 2. Ilmastoriskien ja haavoittuvuuksien kartoitus

  • Kunnan kaikkien toimialojen asiantuntijat mukaan pohtimaan!

  – Työpajat, ideariihet, ”asiantuntijatuuletus”

  • Muiden tekemien ilmastoriskiraporttien hyödyntäminen

  • SYKE:n tulvariskikartat

  • Rankkasateiden todennäköisyydet

  (ilmasto-opas.fi → mitoitussade)

  • Konsulttityönä hankkiminen

 • 3. Tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely

  • Visio

  – Kunnianhimoinen tavoitteen muotoilu pidemmälle tulevaisuuteen

  – Pks sopeutumisen strategia: ”Ilmastonkestävä kaupunki – tulevaisuus rakennetaan nyt”

  • Tavoitteet ja linjaukset

  – Esim. ”Viherrakenteen määrää lisätään rakennetussa kaupunkiympäristössä”, ”hulevesien hyvällä hallinnalla estetään lisääntyvästä sateisuudesta aiheutuvat haitat” jne

  – Mietittävää: Voidaanko tavoite saavuttaa? Miten toteutumista mitataan? Voidaanko tavoitteen toteutumiseen sitoutua?

  • Toimenpiteiden muotoilu

  – Millä keinoilla tavoitteisiin päästään?

  – Esim. ”Tuotetaan kunnan asukkaille tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumisesta”

  – Esimerkkejä toimenpiteistä voi etsiä jo olemassa olevista sopeutumisen ohjelmista ja linjauksista

 • Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian

  linjaukset

 • 4. Toimeenpano

  • Sopeutumisen vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden kirjaaminen yhdeksi

  ohjelmaksi/strategiaksi

  TAI

  • Tavoitteiden ja toimenpiteiden vieminen muihin asiakirjoihin

  Joka tapauksessa:

  • Resurssien määrittely

  • Kunnan toimialojen, sidosryhmien ja kohderyhmien osallistaminen ja sitouttaminen

  • Kunnanvaltuustolle päätettäväksi!

 • 5. Viestintä, seuranta ja arviointi

  • Viestinnän haasteet:

  – Ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät vielä tule ”iholle” → hyväksyntä sopeutumistoimille?

  – Uskomus siitä, että tulevaisuudessa asiat on automaattisesti paremmin

  – Ilmastonmuutoksen vaikutusten monimuotoisuus: jotkin asiat ovat täällä jo (esim. hellepäivät

  lisääntyneet), jotkin tulevat vasta pidemmällä aikavälillä

  • Viestintää sidosryhmäkohtaisesti

  • Toimenpiteiden seuranta ja valtuustolle raportointi esim. vuosittain / kahden vuoden välein

  • Arviointia esim. kuntien välisellä vertaisarvioinnilla

  • Indikaattoriseuranta käynnistetty pääkaupunkiseudulla (www.hsy.fi/sopeutuminen )

  http://www.hsy.fi/sopeutuminen

 • Työkaluja sopeutumisen suunnittelun tueksi

  https://ilmastotyokalut.fi/ https://www.ilmastoviisasalue.fi/

  https://ilmastotyokalut.fi/ https://www.ilmastoviisasalue.fi/

 • Ilmastokestävän kaupungin suunnitteluopas

  Tietoa ja työkaluja sopeutumisen suunnittelun tueksi

  • Hulevesien hallintaan

  • Lämpösaarekeilmiön huomioimiseen

  • Viherrakenteen kehittämiseen

  Paljon linkkejä esimerkkeihin ja lisätietoihin!

 • Ilmastoviisasalue.fi – Työkalu asemakaavatasoiseen suunnitteluun

  • Toimenpidekortit erityisesti asemanseutujen

  suunnittelun avuksi

 • Luontopohjaiset ratkaisut

  • Monihyötyisyys: terveysvaikutukset, viihtyvyys,

  sopeutuminen, luonnon monimuotoisuus

  • Hulevesien hallinta, hellesuojelu

  • Haaste: vaatii kokonaisvaltaista suunnittelua ja

  laajaa yhteistyötä

  • Ks esim. VNK Policy Brief: Luonnosta ratkaisuja

  kaupunkisuunnittelun haasteisiin

  https://tietokayttoon.fi/documents/1927382/2116852/16-2019-Luonnosta+ratkaisuja+kaupunkisuunnittelun+haasteisiin/1e9f3ed1-f402-a61e-d5cd-66d4a8d6467a/16-2019-Luonnosta+ratkaisuja+kaupunkisuunnittelun+haasteisiin.pdf?version=1.0

 • Tulevaisuuden sopeutumistarve?

  www.Ilmasto-opas.fi

  Ilmastonmuutoksen

  hillinnän onnistumisella on

  suuri merkitys

  sopeutumistarpeeseen

  http://www.ilmasto-opas.fi/

 • Puhtaasti parempaa arkea | En rent bättre vardag | Purely better, every day

  Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

  Helsinki Region Environmental Services Authority

  Kiitos!

  maaria.parry@hsy.fi

Recommended

View more >