i̇letişim hukuku 2 - hukuki temeller pdf

Click here to load reader

Post on 22-Jun-2015

2.820 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Hukuku Dersi Sunumu Öğr. Gör. Mustafa CINGI

TRANSCRIPT

  • 1. T.C. ERCYES NVERSTES LETM FAKLTES LETMHUKUKU r. Gr. Mustafa CINGI KTLE LETM ZGRL ve HUKUK TEMELLER Koordinatr

2. B U D E R S T E 1. Siyasal Rejimler ve Hukuk 2. Anayasal Temeller 3. Uluslararas Dzenlemeler 4. Kanuni Dzenlemeler 5. Sinirlamalar 3. 1 4. SYASAL REJMLER & HUKUK letiim sistemi ile siyasal sistem arasndaki ilikiler uzun yllardr tartlmaktadr. Konuyla ilgili olarak yaplan almalarn temelinde, iletiim sisteminin siyasal sistemden etkilenerek, siyasal sisteme gre ekillendii olgusu yatmaktadr. 5. SYASAL REJMLER & HUKUK 6. SYASAL REJMLER & HUKUK OTORTER KURAM Bu sistemde basn zgrlnden sz edilememektedir. Ynetim erkini elinde bulunduran g, basn kontrol altna alarak varln srdrme ve pekitirme amac gtmektedir. 7. SYASAL REJMLER & HUKUK Dolaysyla bu tr sistemlerde basn siyasal otoritenin gdm ve denetiminde varln srdrmek durumundadr. Gizli veya ak sansr, rvet verme, vergi oranlarn artrma gibi yntemlerin gnmzde bile siyasal otorite tarafndan basn kontrol altna almak iin kulland grlmektedir. 8. SYASAL REJMLER & HUKUK TOTALTER SOSYALST KURAM Bu sistemlerde medya, iktidarn dorudan denetim ve gzetimi altnda bulunduundan, zel mlkiyete konu olamamaktadr. Komnist Partinin yayn organ konumundaki medyaya parti amalar dorultusunda yayn yapma esas getirilmitir. 9. SYASAL REJMLER & HUKUK Snfsz topluma ulama ideali dorultusunda yaynlarna ekil ve ierik verilen medya, parti amalarn eletirememekle birlikte, yalnzca kullanlan yntem ve aralar dorultusunda ksmi eletiri getirebilmektedir. 10. SYASAL REJMLER & HUKUK LBERAL (ZGRLK) KURAM letilerin serbest pazar ortamnda alnp satlan bir meta olarak grld bu sistemde, dileyen herkesin hibir kstlama ve nkoul olmakszn alana girebilecei belirtilmektedir. 11. SYASAL REJMLER & HUKUK Arz ve talebin bir araya geldii zgr ve serbest pazar ortamnda, rasyonel davranaca dnlen bireylerin zgr iradeleriyle seim yapaca belirtilmektedir. 12. SYASAL REJMLER & HUKUK Seme eylemi sonucunda bireylerin iyi iletilere ynelerek bunlar alaca, kt ve zararl iletilerin ise talep bulamadndan pazar terk edecei n grlmtr. 13. SYASAL REJMLER & HUKUK Liberal Medya Kuramnn Bat Avrupa lkeleri ile A.B.D.deki uygulamalarnda, balangta ngrlemeyen birtakm skntlar yaanmas zerine, A.B.D. de oluturulan Hutchins Komisyonunun almalar sonucunda literatre Sosyal Sorumluluk Kuram adyla yeni bir kuram girmitir. 14. SYASAL REJMLER & HUKUK Basn alannda grlen mlkiyet younlamalarnn had safhaya ulamas, basnn halka kar olan sorumluluklarn ikinci plana itmesi, tamamen ticari kayglar nedeniyle ilan ve reklam verenlerin, yaynlarn nitelik ve nicelii zerinde etkinliinin artmas gibi olgular kuramn k noktalarn oluturmaktadr. 15. SYASAL REJMLER & HUKUK Demokrasinin tm kurum ve kurallaryla ilerlik salamas ve varln srdrebilmesi iin basna byk grevler dt noktasndan hareket eden Sosyal Sorumluluk Kuram ile, basnn bamszl ile topluma kar grev ve sorumluluklar arasnda bir denge kurmas gerektii ne srlmtr. 16. SYASAL REJMLER & HUKUK Trkiyedeki iletiim sisteminin genel grnm sizce nasl? 17. 2 18. ANAYASAL TEMELLER Kitle iletiim hukukunun temel erevesi Anayasada yer alan dzenlemelerde belirlenmitir. 19. ANAYASAL TEMELLER Haberleme zgrl (Md. 22) Herkes, haberleme hrriyetine sahiptir. Haberlemenin gizlilii esastr. Milli gvenlik, kamu dzeni, su ilemesinin nlenmesi, genel salk ve ahlakn korunmas veya bakalarnn hak ve usulne gre verilmi hkim karar olmadka, yine bu sebeplere bal olarak gecikmesinde saknca bulunan hallerde de kanunla yetkili klnm merciin yazl emri bulunmadka; haberleme engellenemez ve gizliliine dokunulamaz. Yetkili merciin karar yirmi drt saat iinde grevli hkimin onayna sunulur. Hkim, kararn krk sekiz saat iinde aklar; aksi halde karar kendiliinden kalkar. stisnalarn uygulanaca kamu kurum ve kurulular kanunda belirtilir. 20. ANAYASAL TEMELLER Dnce ve Kanaat zgrl (Md. 25) Herkes, dnce ve kanaat hrriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amala olursa olsun kimse, dnce ve kanaatlerini aklamaya zorlanamaz; dnce kanaatleri sebebiyle knanamaz ve sulanamaz. 21. ANAYASAL TEMELLER Dnceyi Aklama ve Yayma zgrl (Md. 26) Herkes, dnce ve kanaatlerini sz, yaz, resim veya baka yollarla tek bana veya toplu olarak aklama ve yayma hakkna sahiptir. 22. ANAYASAL TEMELLER Dnceyi Aklama ve Yayma zgrl (Md. 26) DKKAT! Bu hrriyetlerin kullanlmas, milli gvenlik, kamu dzeni, kamu gvenlii, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin lkesi ve milleti iin blnmez btnlnn korunmas, sularn nlenmesi, sulularn cezalandrlmas, Devlet srr olarak usulnce belirtilmi bilgilerin aklanmamas, bakalarnn hret veya haklarnn korunmas veya yarglama grevinin gereine uygun olarak yerine getirilmesi amalaryla snrlanabilir. 23. ANAYASAL TEMELLER Bilim ve Sanat Hrriyeti (Md. 27) Herkes, bilim ve sanat serbeste renme ve retme, aklama, yayma ve bu alanlarda her trl aratrma hakkna sahiptir. 24. ANAYASAL TEMELLER Basn zgrl (Md. 28) Basn hrdr, sansr edilemez. Basmevi kurmak izin alma ve mali teminat yatrma artna balanamaz. 25. ANAYASAL TEMELLER Basn zgrl (Md. 28) Basn hrriyetinin snrlanmasnda, Anayasann dnceyi aklama ve yayma hrriyeti ve bilim ve sanat hrriyetinin snrlandrlmasna ilikin hkmleri uygulanr. 26. ANAYASAL TEMELLER Basn zgrl (Md. 28) Tedbir yolu ile datm hkim kararyla; gecikmesinde saknca bulunan hallerde de kanunun aka yetkili kld merciin emriyle nlenebilir. Datm nleyen yetkili merci, bu kararn en ge yirmi drt saat iinde yetkili hkime bildirir. Yetkili hkim bu karar en ge krk sekiz saat iinde onaylamazsa, datm nleme karar hkmsz saylr. 27. ANAYASAL TEMELLER Basn zgrl (Md. 28) Devletin lkesi ve milliyetiyle blnmez btnlnn, milli gvenliin, kamu dzeninin, genel ahlakn korunmas ve sularn nlenmesi bakmndan gecikmesinde saknca bulunan hallerde de kanunun aka yetkili kld merciin emriyle toplatlabilir. 28. ANAYASAL TEMELLER Basn zgrl (Md. 28) Trkiye de yaymlanan sreli yaynlar, Devletin lkesi ve milliyetle blnmez btnlne, Cumhuriyetin temel ilkelerine, milli gvenlie ve genel ahlaka aykr yaymlardan mahkum olma halinde, mahkeme kararyla geici olarak kapatlabilir. Kapatlan sreli yaynn aka devam niteliini tayan her trl yayn yasaktr; bunlar hkim kararyla toplatlr. 29. ANAYASAL TEMELLER Sreli ve Sresiz Yayn Hakk (Md. 29) Sreli veya sresiz yayn nceden izin alma ve mali teminat yatrma artna balanmaz. 30. ANAYASAL TEMELLER Basn Aralarnn Korunmas (Md. 30) Kanuna uygun ekilde basn iletmesi olarak kurulan basmevi ve eklentileri ile basn aralar, su aleti olduu gerekesiyle zapt ve msadere edilemez veya iletilmekten alkonulamaz. 31. ANAYASAL TEMELLER Kamu Tzel Kiilerinin Elindeki Basn D Kitle letiim Aralarndan Yararlanma Hakk (Md. 31) Kiiler ve siyasi partiler, kamu tzel kiilerinin elindeki basn d kitle haberleme ve yaym aralarndan yararlanma hakkna sahiptir. Bu yararlanmann artlar ve usulleri kanunla dzenlenir. 32. ANAYASAL TEMELLER Dzeltme ve Cevap Hakk (Md. 32) Dzeltme ve cevap hakk, ancak kiilerin haysiyet ve ereflerine dokunulmas veya kendileriyle ilgili geree aykr yaynlar yaplmas hallerinde tannr ve kanunla dzenlenir. 33. 3 34. ULUSLARARASI DZENLEMELER Teknolojik ilerlemelerin ba dndren bir hza ulamasna bal olarak, uluslararas toplum kreselleme kavramyla tanmtr. Sanayi Toplumu > Bilgi Toplumu > Kreselleme 35. ULUSLARARASI DZENLEMELER e kapal toplumlarn yaamlarn kapal bir ekilde devam ettirebilmelerinin olanaksz hale geldii gnmzde, toplumlararas ilikilerin younluuna bal olarak dnya neredeyse tek toplumlu bir yapya dnmtr. 36. ULUSLARARASI DZENLEMELER Yakn iliki ve etkileim ierisinde bulunan lkeler, uluslar aras ilikilerin, etkileimin ya da iletiimin younlamasna bal olarak uluslar aras hukuk kurallarnn olumasna ynelik giriimlerde bulunmulardr. lkelerin byk ounluunun kabul ettii anlamalarla ekillenen uluslar aras hukuk kurallar, lkelerin dier lkeleri etkileyen faaliyetlerinin yannda kiilerin lke snrlarn aarak dier lkeleri etkileyen faaliyetlerinin de dzenlenmesine ynelik olarak uygulanmaktadr. 37. ULUSLARARASI DZENLEMELER Konu iki temel belgede dzenlenmitir. Bu belgelerden biri nsan Haklar Evrensel Beyannamesi, dier ise Avrupa nsan Haklar Szlemesidir. 38. ULUSLARARASI DZENLEMELER nsan Haklar Evrensel Beyannamesi Birlemi Milletler rgt zellikle dnyann neresinde olursa olsun, gerekletirilen insan haklar ihlallerinin dnya kamuoyunda duyurulmas konusunda byk abalar gsteren kitle iletiim aralarnn korunmas ve almalarnn kolaylatrlmas noktasnda ye lkelerin belli taahhtler altna girmesine ynelik almalar yrtmtr. 39. ULUSLARARASI DZENLEMELER nsan Haklar Evrensel Beyannamesi Yrtlen abalar sonrasnda taraf lkelerin kabul ettii, kitle iletiim aralarnn korunmasn da kapsayan bir beyanname, bir ortak metin uluslar aras dzeyde yrrle konulmutur. 40. ULUSLARARASI DZENLEMELER nsan Haklar Evrensel Beyannamesi 19. Maddeye gre; Her ferdin fikir ve ifade hrriyetine hakk vardr. Bu hak fikirlerinden dolay rahatsz edilmemek, lke snrlar sz konusu olmakszn bilgi ve fikirleri her vastayla aramak, elde etmek ve yayma hakkn zorunlu klar hkm getirilmitir. 41. ULUSLARARASI DZENLEMELER Avrupa nsan Haklar Szlemesi Avrupa nsan Haklar Szlemesi kapsamnda dzenlenen ve uluslar aras korunmaya alnan bir ksm haklarn arasnda kitle iletiim aralarnn kullanlmas suretiyle gerekletirilmesi zorunlu olan ifade zgrl bulunmaktadr. Avrupa nsan Haklar Szlemesi nin 10. Maddesi ifade zgrlyle birlikte kitle iletiim zgrln dzenlemitir. Bu dzenlemeye gre; 42. ULUSLARARASI DZENLEMELER Avrupa nsan Haklar Szlemesi 1. Her birey ifade ve aklama hakkna sahiptir. Bu hak yorum yapabilme zgrln resmi makamlarn mdahalesi ve memleket snrlar sz konusu olmakszn, haber veya fikir almak veya vermek hrriyetini ierir. Bu madde, lkelerin radyo, sinema veya televizyon iletmelerini bir msaade rejimine balamalarna engel deildir. 43. ULUSLARARASI DZENLEMELER Avrupa nsan Haklar Szlemesi 2. Kullanlmas grev ve sorumluluu gerektiren bu hrriyetler, demokratik toplulukta, zorunlu nlemler olarak, milli gvenliin, toprak btnlnn veya kamu gvenliinin/kamu dzeninin, kamu dzenini korumann, suun nlenmesinin, saln veya ahlakn, bakalarnn hret veya haklarnn korunmas, gizli haberlerin ifasna mani olunmas veya adalet kuvvetinin stnlnn ve tarafszlnn salanmas iin ancak ve kanunla belirli usullere, artlara veya kstlamalara veya yaptrmlara tabi tutulabilir. 44. ULUSLARARASI DZENLEMELER Snr tesi Televizyon Szlemesi Avrupa Konseyine ye lkeler, televizyon yaynclnn ulusal snrlar amas sonrasnda, yaynclk faaliyetlerinin bir dzen ierisinde devam etmesini salamaya ynelik olarak ortak bir metin zerinde anlamlar ve szleme imzalamlardr. 45. ULUSLARARASI DZENLEMELER Snr tesi Televizyon Szlemesi Avrupa Snr tesi Televizyon Szlemesi, kitle iletiim hukukunun uluslar aras kaynaklar arasnda, bu alan dorudan dzenleme konusu yapan en nemli metni oluturmaktadr. 46. ULUSLARARASI DZENLEMELER Snr tesi Televizyon Szlemesi Televizyon yayncl konusunda tanmlar, ykmllkler, yaynclarn bilgi vermeleri, yaynclarn sorumluluklar, cevap hakk, haber alma hakk, reklam dzeni, snr tesi yaynclkla ilgili bir komisyon kurulmas ve komisyon raporlar ve benzeri konular dzenlenmi bulunmaktadr. 47. ULUSLARARASI DZENLEMELER Snr tesi Televizyon Szlemesi Televizyon szlemesi i hukukumuzda bir kanun metni gibi dorudan uygulama alan bulmakta ve idari yarg yerleri tarafndan dikkate alnarak uyumazlklarn zmnde yol gsterici olmaktadr. Trkiye 07.09.1992 tarihinde bu szlemeyi imzalamtr. 48. ULUSLARARASI DZENLEMELER Snr tesi Televizyon Szlemesi Bu szlemeden sonra da televizyon yayncl ve benzeri snr tesi yaynlar konusunda uluslar aras szlemeler yaplmas yoluna gidilmitir ve gidilmeye devam edilmektedir. 49. ULUSLARARASI DZENLEMELER Snr tesi Televizyon Szlemesi Televizyon Yaynlarnn Korunmasna Dair Szleme Televizyon Filmleri Vastasyla Programlarn Mbadelesine Dair Avrupa Antlamas Birlemi Milletler Uluslararas Dzeltme Hakk Szlemesi ve benzeri szlemeler kitle iletiim yayncl alannda uluslararas hukukun zemininin oluturmaktadr. 50. 4 51. KANUN DZENLEMELER Kanun koyucu, kitle iletiim kurulularn, alanlarn ve aralarn dorudan ilgilendiren dzenlemeler getirdii gibi, kitle iletiim alann dolayl olarak etkileyen dzenlemeler de getirmitir. Bu dzenlemeler yazl basn alann, radyo ve televizyon alann, bilgi edinme hakkn dzenleyen kanunlar olarak karmza kmaktadr. 52. KANUN DZENLEMELER Basn Kanunu 09.06.2004 tarih ve 5187 Sayl Basn Kanunu, 1950 tarihli 5680 Sayl Basn Kanununu yrrlkten kaldrm ve basn zgrln ve basn zgrlnn kullanmn gnmz koullarnda yeniden dzenlemitir. 53. KANUN DZENLEMELER Basn Kanun Basn kanunu, basnla ilgili temel kavramlardan, uyulmas gereken temel ilkelere, basn zgrlnn ieriinden tanmlanmasna, yayn kurulularnn yaplandrlmasna, cezai ve hukuki sorumlulua, dzeltme ve cevap hakkna kadar pek ok konuyu dzenlemitir. 54. KANUN DZENLEMELER Radyo ve Televizyon Kurulu ve Yaynlar Hakknda Kanun Radyo ve televizyon yaynlar eitli gerekelerle nceleri devletlerin tekellerinde kalm, zel sektrn bu alanda faaliyet gstermesine izin verilmemiken; zaman ierisinde ortaya kan fiili durum bir Anayasa deiiklii ile yasal zemine kavuturulmutur. 55. KANUN DZENLEMELER Radyo ve Televizyon Kurulu ve Yaynlar Hakknda Kanun 13.04.1994 Tarih ve 3984 Sayl Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yaynlar Hakknda Kanun ilk defa zel sektrn radyo ve televizyon yaynclna girmesine izin vermi ve alan dzenlemitir. Magicbox, Teleon, InterStar, Kanal 6 vs. 56. KANUN DZENLEMELER Radyo ve Televizyon Kurulu ve Yaynlar Hakknda Kanun Kanunun getirdii bir baka yeni dzenleme ise, zel radyo ve televizyonlarn yaynclk faaliyetlerinin takibiyle grevli olmak zere, dzenleme, gzetim ve denetim yetkilerine sahip, gerektiinde idari nitelikte yaptrmlar uygulayabilen bir kamu kurumu olan Radyo ve Televizyon st Kurulu nun kurulmasdr. 57. KANUN DZENLEMELER Radyo ve Televizyon Kurulu ve Yaynlar Hakknda Kanun 3984 sayl Kanun, RTK n oluumunu, grev, yetki, sorumluluk ve alma yntemini ayrntl olarak dzenlemitir. 58. KANUN DZENLEMELER Trkiye Radyo ve Televizyon Kanunu lk olarak 1964 ylnda 359 sayl kanun ile bir kamu tzel kuruluu olarak TRT kurulmutur. 11.11.1983 Tarihli 2954 Sayl Trkiye Radyo ve Televizyon Kanunuyla radyo ve televizyon alannda devlet yaynclna ilikin dzenlemeler getirilmitir. 59. KANUN DZENLEMELER Bilgi Edinme Hakk Kanunu Bilgi edinmeyi bir hak olarak dzenleyen 09.10.2003 Tarih ve 4982 Sayl Bilgi Edinme Kanunu, kitle iletiim faaliyetlerinin kamu yararna yaplan bilgi salama/bilgi aktarma faaliyeti olduunu aka dzenlemese de ortaya koymutur. 60. KANUN DZENLEMELER Bilgi Edinme Hakk Kanunu Bilgi edinme bireyin birey olarak var olmasn salayan dncelere sahip olabilmesi ve kendi kendini ifade etmesi asndan birincil neme sahip bir arttr. Bilgi edinme yollar kapal bireylerin dnce ve ifade konusunda zgr bulunmas anlaml olmayacaktr. 61. KANUN DZENLEMELER Bilgi Edinme Hakk Kanunu Bireyin bilgi edinme yollarnn ak olmasndan anlalacak ilk ey ise kamuya yararl faaliyetler olarak tanmlanan kitle iletiim faaliyetlerinin bireylere doru bilgi aktarmasnn nnn almasdr. 62. KANUN DZENLEMELER Bilgi Edinme Hakk Kanunu Bilgi edinme, bireyin yaamn devam ettirme srecinde, zorluklar ama ve kolayl yakalama amacna ynelik olarak, senteze ulaabilmek iin evresinden veriler toplamasdr. 63. KANUN DZENLEMELER Bilgi Edinme Hakk Kanunu Bilgi toplumuna geilmesi, kitle iletiim aralarnn dnyay tek bir lke haline getirmi olduu gerei, lke snrlarn yok sayan sosyal ve ekonomik faaliyetlerin hzla artmas ve siyasi snrlarn anlamszlamasyla birlikte bilgi aknn btn insanla ynelmesi bilgi edinmeyi bir zgrlk haline getirmektedir. 64. KANUN DZENLEMELER Bilgi Edinme Hakk Kanunu Bilgi aknn engellenmemesi, bireylerin bilgiye ulaabilmesi, gereklerin gizlenmemesi vb. olumsuz tavrn devletten beklenmekte olmas, bilgi edinmenin zgrlk boyutuyla ilgilidir. 65. KANUN DZENLEMELER Bilgi Edinme Hakk Kanunu zgrlk olarak bilgi edinme, Dnce zgrl, Basn zgrl, Kitle letiim zgrl, Haberleme zgrl gibi zgrlklerle i ie gemi bir zgrlktr. 66. 5 67. SINIRLAMALAR Kitle iletiim faaliyetlerinin Anayasal ve yasal dzenlemelere tabi tutulmas, kitle iletiim faaliyetlerinin yrtlmesi srasnda uyulmas gereken kurallarn belirlenmesi, faaliyetleri yrtecek kurum ve kurulularn nasl kurulacaklar, grev ve sorumluluklarn neler olduu, uyulmas gereken yasaklar ve benzeri konularn yasada yer almas anlamna gelir. 68. SINIRLAMALAR Temel olarak kitle iletiim faaliyetlerinin snrlandrlmasnda iki farkl uygulama karmza kar. Bunlardan birincisi olumlu snrlandrma yani kitle iletiim faaliyetlerinin nasl yrtleceini gsterme eklinde iken dieri, kitle iletiim faaliyetleri srasnda yaplmamas gerekenleri belirleyecek ortaya konulan olumsuz snrlamalardr. 69. SINIRLAMALAR Olumlu Snrlamalar Olumlu snrlamalar olarak ifade edilen dzenlemeler, kanun koyucunun Basn Kanunu, Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yaynlar Hakknda Kanun, Trkiye Radyo ve Televizyon Kanununda yer alan dzenlemelerle Anayasann ilgili maddelerinde yer alan ve zgrlklerin kullanlmasn dzenleyen / kullanlmasna yol gsteren dzenlemelerdir. 70. SINIRLAMALAR Olumsuz Snrlamalar Kitle iletiim faaliyetleri srasnda uyulmas gereken olumsuz snrlamalar, kitle iletiim aralarnn ve alanlarnn yaynclk faaliyetleri srasnda uymalar gereken yasaklar, daha dorusu yaplmamas gereken ileri ifade eder. 71. SINIRLAMALAR Olumsuz Snrlamalar Olumsuz snrlamalarn temelinde Anayasada yer alan yasaklar yer almaktadr. Basn Kanununda yer alan yayn yasaklar kitle iletiim faaliyetlerinin snrlandrlmasnda dikkat eken yasaklardan biridir. Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yaynlar Hakknda Kanun da bir dier rnek olarak verilebilir. 72. SINIRLAMALAR Olumsuz Snrlamalar Baz kanunlarda sula mcadele, kamu dzeninin korunmas, ulusal gvenlik ve benzeri konulardan dolay kitle iletiim kurum ve kurulularnn yaynlarna snrlandrmalar getirmitir. 73. SINIRLAMALAR Olumsuz Snrlamalar Bu balamda Olaanst Hal Kanunu, Trk Ceza Kanunu, Terrle Mcadele Kanunu, Sporda iddet ve Dzensizliin nlenmesi Hakknda Kanun gibi eitli kanunlarda kitle iletiim faaliyetlerinin snrlandrlmasna dair dzenlemeler yer almaktadr. 74. TEEKKRLER r. Gr. Mustafa CINGI [email protected] 75. Trkiyedeki letiim Sisteminin Medya ve Siyaset likilerine Yansmalar* Metin IIK (Prof. Dr.) *Medya ve Siyaset isimli kitapta blm. Edt: Zlfikar DAMLAPINAR (Do. Dr.) Kitle letiim Hukuku Prof. Dr. Nusret lker OLAK Kaynaklar 76. Kaynaklar Medya Hukuku Av. Dr. Bar GNAYDIN Kitle letiim Hukuku Prof. Dr. Kayhan EL Prof. Dr. Yener NVER