Il-Maskil u l-Femminil

Download Il-Maskil u l-Femminil

Post on 24-Dec-2014

4.847 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. (Ra el jew mara) Maskil jew Femminil </li> <li> 2. Nom jista jkun ta ens maskil (ra el) Pietru, kelb,ktieb jew ta ens femminil (mara) Saverja, kelba, mejda. </li> <li> 3. qattus qattusa </li> <li> 4. bidwi bidwija </li> <li> 5. professur professura </li> <li> 6. Toninu Tonina </li> <li> 7. mar mara </li> <li> 8. fenek fenka </li> <li> 9. tabib tabiba </li> <li> 10. ija xtara kelb u qattus . O ti xtrat kelba u qattusa . </li> <li> 11. I - iemel kiel karrotta. Id-debba kielet karrotta. </li> <li> 12. It- tifel mar dawra ma missieru . It- tifla marret dawra m ommha . </li> <li> 13. <ul><li>Tonina marret il-ba ar. </li></ul>Tonin u mar il-ba ar. </li> <li> 14. <ul><li>It-tifel twil u gustu reba premju. </li></ul>It-tifla twila u gustua rebet premju. </li> <li> 15. <ul><li>Missieri mar jixtrili ikkulata tajba. </li></ul>Ommi mar ret t ixtrili ikkulata tajba. </li> <li> 16. Oti dejjem tginni nagmel ix-xogol tal-iskola. ija dejjem jginni nagmel ix-xogol tal-iskola. </li> <li> 17. It-tabiba aret lill- pazjenta fid-dar tagha . It-tabib ar lill- pazjent fid-dar tiegu . </li> </ul>