il ... geometrie analitica si diferentiala,.,,). programarea aobf103 2 1 1-e 5 calculatoarelor in...

Download Il ... geometrie analitica si diferentiala,.,,). Programarea AOBF103 2 1 1-E 5 calculatoarelor in limbajul

If you can't read please download the document

Post on 23-Jan-2020

26 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Universitatea "DUNĂREA DE JOS" din Galaţi MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTUIJUI

  Aprobat,

  "

  Facultatea de ŞTIINŢA CALCULATOARELOR Domeniul: INGINERIA SISTEMELOR Specializarea: Automatică şi Informatică Aplicată Titlul absolventului: Inginer Diplomat în Ingineria Sistemelor Durata studiilor: 4 ani Forma de învăţământ: cursuri de zi Valabil incepand cu 1 octombrie 20Il

  1. Cerinţe pentru obţinerea Diplomei de inginer în Ingineria Sistemelor 254 Credite, din care: 216 - credite la disciplinele obligatorii

  24 - credite la disciplinele opţionale Total: 240 -credite la discipline obligatorii si optionale

  PLAN DE ÎNv ĂTĂMÂNT,

  2. Structura anului universitar (în săQtămâni) Anul Activităţi Sesiuni de examene Practică Vacanţe

  de didactice studiu Sem Sem. Iarna Vara Toamna Iarna Primăvară Vara

  . 1 II Anul 1 14 14 4 4 2 O 2 1 11 Anul II 14 14 4 4 2 2 2 1 Il -Anul 14 14 4 4 2 "'1 2 1 7.)

  ~MÂNih 1-"

  " .•'>,•••\~ fi )\~~ 14 10 4 3 2 "'1 2 1 O.) f;;~!I IV ~ ~,e:: ~ p _____ . ~ ~ RECTOItAT • r.;

  ~~:~8..Nl~r pc săptămână ~ "j:(.~ ~Jj.

  r.- 1 A

 • ANUL SEMESTRUL 1 SEMESTRUL II 1 26 26 II 26 26 III 26 26 IV 26 26

  4. Modul de desfasurare a disciplinelor opţionale: Pentru anii I şi II se efectueaza o singura disciplina din fiecare pachet prezentat Pentru anii III şi IV se efectuează o singura disciplină din setul de discipline opţionale prezentate ; Disciplinele optionale aferente semestrelor 6,7 si 8 se vor defăşura în regim de APC (activitate de proiectare cercetare). Titularul disciplinei este coordonatorul APC-ului; Evaluarea APC-ului se va face pe bază de proiect elaborat în echipa sub îndrumarea coordonatorului de APC ; În cadrul activităţii de APC şi al proiectului de evaluare, activitatea de proiectare va fi preponderentă; Disciplinele obligatorii şi opţionale (APC-ul) aferente semestrului 8 se desfasoară pe 10 săptamani.

  5. Condiţii de Înscriere în anul de studii următor. Condiţii de promovare a unui an de studii. Condiţii de revenire. Conform regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor.

  6. Examenul de obtinere a diplomei de inginer 1. Diploma de inginer se obţine în urma acumulării a 240 credite la disciplinele obligatorii şi opţionale derulate pe 8 semestre si a 10 credite în urma susţinerii Proiectului de Diplomă; 2. Perioada de elaborare a Proiectului de Diplomă: semestrul 8. 2. Practica proiect de diploma se va desfasura în ultimele 4 săptămani (din 14) ale semestrului 8. 3. Perioada de susţinere a proiectuluide diplomă:15-30 iunie; 4.Examenul de diplomă este punctat cu 10 credite:

 • cifre)

  C-disciplină complementară; XXX-ultimile cararactere ale codificarii sunt: anul de studii(prima cifra), numarul curent în anul de studiu (ultimile două

  Exemplu: Eloectrotehnică AOBD 106- disciplina de la specializarea A.LA, obligatorie, din domeniu (Domeniul IS), anul 1, disciplină cu numărul curent 06 din lista disciplinelor anului 1.

 • ANULI

  ista disciplinclor obligatorii din anull(UG-FSC-IS-AIA) Nr Discipline Cod disc. Cod disc. Semestrul 1 (SI) Semestrul II (S2) Crt obligatorii prcce- C S L P For Nr. C S L P For NI.

  dcnta ma credi ma credi de te de te

  verif verif

  1. Analiză matematică AOBFIOI 2 2 - - E 4 2. Algebra liniara, AOBFI02 2 2 - - E 4

  geometrie analitica si diferentiala,., Programarea AOBF103 2 1 1 E 5,). - calculatoarelor in limbajul C

  4. Modelarea AOBFI04 2 - 2 - E 4 proceselor fizico- chimice

  5. Grafică asistată de AOBF105 1 - 2 - V 4 calculator

  6. Electrotehnică AOBDI06 3 1 1 - E 6 7. Matematici speciale AOBFI07 AOBFI02

  ,., 2 E 5,) - -

  8. Limbaje de AOBFI08 AOBFI03 2 - 2 - E 5 programare orientate pe obiecte

  9. Fizica AOBFI09 AOBDI06 2 - 2 - E 5 10. Mecanică si roboti AOBDl10 AOBFI04 2 1 E

  ,.,- - ,) 11. Mecatronică si AOBDlll AOBD106 2 - 1 - V 3

  ~OM~/~~11i~rosisteme de ~~/~ tionare~~f12°~ ode:r;ce, AOBFl12 AOBF102 ,., 2 E 6,) - -

  r- ;:;; REC ORAT. ul pa' el ŞI ~7 ~V C ~~ ~ ~~. " ,

  ~~~- (A>! ~ ~

  - - - - -']

 • I distribuit I I Total ore obligatorii pe săptămână 1 6 6 14 " 7- .J - - -

  2 24 5E+ 27 24 5E+ 27

  IV IV

  Lista disciplinelor optionale din anul 1 (UG-FSC-IS-AIA) Nr Discipline Cod disc. Cod disc. Semestrul 1 (SI) Semestrul II (S2) Crt opţionale prece- C S L P For Nr. C S L P For Nr.

  denta ma credi ma credi de te de te

  verif verif

  Pachet A 13. Limba engleză AOPCl13 - 1 - - V 2 - 1 - - V 2 14. Limba franceză AOPC114 - 1 - - V 2 - 1 - - V 2

  Pachet B 15. Educatie fizica AOPC115 - 1 - - V 1 - 1 - - V 1 16. Sport de echipa AOPC116 - 1 - - V 1 - 1 - - V 1

  Total ore opţionale pe săptămână - 2 - - - 2 - - 2 " 2.J

  2V

  - ----- Total general anul 1 (UG-FSC-AIA

  Total Semestrul 1 Semestrul II discipline Orei Examene+ Credite Orei Examene+ I Credite obliaatorii si saptamana Verificari saptamana Verificari

  26 SE+3V 31 26 SE+3V I 31

  ;;

 • ANUL II Lista disciplinelor obligatorii din anul II(UG-FSC-IS-AIA)

  Nr Discipline Cod disc. Cod disc. Semestrul 1 (SI) Semestrul II (S2) Crt obligatorii prece- C S L P For Nr. C S L P For Nr.

  dcnta ma credi ma credi de te de te

  verif verif

  17 Programare in AOBD201 AOBDI08 2 - 2 - E 4 limbaj de asamblare

  18 Sisteme de operare AOBD202 AOBD108 2 - 1 - V 4 19 Electronică AOBD203 AOBFI09 2 - 1 - E 4

  analogică 20 Programarea în AOBF204 AOBDI08 2 - 1 - V 4

  limbajul Java 21 Electronică digitală AOBD205 AOBDI06 2 - 1 - E 4

  şi circuite de . comutaţie

  22 Tehnici de AOBD206 AOBFI07 2 - 2 - E 4 procesare a datelor AOBFl12

  23 Analiza şi sinteza AOBD207 AOBDI06 2 - 1 1 E+P 3E+ dispozitivelor 2P numence

  24 Structura si AOBD208 AOBFI03 2 - 2 - E 4 arhitectura AOBFI08

  ~~ calculatoarelor ~~(\ Il •..f~.t'" ~..;Reţele de AOBD209 AOBF204 2 - 2 - E 4~ ' '1-. ~

  ::= ~ &\" ţalculatoare rn m RECTO~ , '" ..~ : '~) s IA gontrm şY(ehmcl AOBD210 AOBF204 2 1 E '")- - .J

  ~0G- .• V~~~"0~!!#_~V c

 • ANUL II Lista disciplinelor obligatorii din anul II(UG-FSC-IS-AIA)

  Nr Discipline Cod disc. Cod disc. Semestrul 1 (S1) Semestrul II (S2) Crt obligatorii precc- C S L P For Nr. C S L P For Nr.

  denta ma credi ma credi de te de te

  verif verif

  17 Programare in AOBD201 AOBDI08 2 - 2 - E 4 limbaj de asamblare

  18 Sisteme de operare AOBD202 AOBD108 2 - 1 - V 4 19 Electronică AOBD203 AOBF109 2 - 1 - E 4

  analogică 20 Programarea în AOBF204 AOBDI08 2 - 1 - V 4

  limbajul Java 21 Electronică digitală AOBD205 AOBDI06 2 - 1 - E 4

  şi circuite de . comutaţie

  22 Tehnici de AOBD206 AOBFI07 2 - 2 - E 4 procesare a datelor AOBFl12

  23 Analiza şi sinteza AOBD207 AOBDI06 2 - 1 1 E+P 3E+ dispozitivelor 2P numence

  24 Structura si AOBD208 AOBFI03 2 - 2 - E 4 arhitectura AOBFI08

  ~ ~ calculatoarelor ~~(\ Il..- ~

  ~$~.t'" ~~ Reţele de AOBD209 AOBF204 2 - 2 - E 4~ , '1-. ~ ~ ~ ~ \iI ţalculatoare rn m RECTO,~ . ... ..~~ ~h /A}gontml ~lmlcl AOBD210 AOBF204 2 1 E "- - .) _ 6. .• ft /'

  ~~ ~·,~t'~~ 4 6

 • de programare avansată

  27 Baze de date AOBD211 AOBFI03 2 - 2 - V 4 AOBFI08

  28 Masurări AOBD2I2 AOBDI06 2 - 2 - E 4 electronice şi traductoare

  29 Bazele sistemelor AOBS213 AOBFI07 "l 2 E 5.J - - automate

  30 Practica 2saptamani AOBS214 52 ore(26x2) V 1 Total ore obligatorii pe săptămână 14 - 9 1 13 - Il -

  24 5E+ 29 24 5E+ 25 2V IV

  Lista urscrpuneror opuonare om anur 11 tUu-J:i~L-l~-AlAJ Nr Discipline Cod disc. Cod disc. Semestrul 1 (S1) Semestrul II (S2) C11 opţionale precc- C S L P For Nr. C S L P For Nr.

  denta ma credi ma credi de te de te

  verif verif

  Pachet A 30. Limba engleză AOPC214 - 1 - - - - 1 - - V 4 31. Limba franceză AOPC215 - 1 - - - - 1 - - V 4

  Pachet B 32. Educatie fizica AOPC216 - 1 - - V 1 - 1 - - V 1 33. Sport de echipa AOPC217 - 1 - - V 1 - 1 - - V 1

  Tot~ .'"~ • of ,: l' ~" ~ I I~ ~;f"a~ .!"..' -c • c~.;:;:::- "'-kl.t'? 1-

 • Total general anul II (UG-FSC-AIA) Total Semestrul 1 Semestrul II discipline Orei Examene+ Credite Orei Examene+ Credite obligatorii si saptamana Verificari saptamana Verificari optionale pe 26 SE+3V 30 26 SE+3V 30 saptamana

  ANUL III Lista disciplinclor obligatorii din anul II(UG-FSC-IS-AIA)

  Nr Discipline Cod disc. Cod disc. Semestrul 1 (SI) Semestrul II (S2) Crt obligatorii prccc- C S L P For Nr. C S L P For Nr.

  denta ma credi ma credi de te de te

  verif verif

  34 Teoria sistemelor în AOBD301 AOBS213 3 - 1 - E 5 abordare structurală

  35 Sisteme automate AOBS302 AOBS213 2 - 2 - E 5 . discrete

  36 Proiectarea AOBD303 AOBD208 3 - 1 1 E+P 4E+ sistemelor cu 2P microprocesoare

  37 Modelarea şi AOBD304 AOBS213 2 1 V "1- - .J simularea sistemelor cu evenimente discrete

  ~~~:~ ~esoarc digitale AOBS305 AOBD207 2 - 2 - E 5c;;.~~1'-\~r) :J. ",~ 1 AOBD308~ ~ n1na

  ~(g RE< 39 ,~ J l • '.~ : ~"";f ~~,I''"tilV'r:fi:." ~ '" L.~, V'· •.•• ' •. 1

 • 40 Structuri şi AOBD307 AOBD208 2 - 1 - E 3 arhitecturi multi procesor

  41 Sisteme de operare AOBS308 AOBD202 2 - 1 - E 3 în timp real

  42 Proiectarea AOBS309 AOBD202 2 1 E "- - .) interfeţelor AOBD210 utilizator

  43 Identificarea AOBD310 AOBS302 2 - 1 1 E+P 3E+ sistemelor 2P

  44 Comunicaţii

View more