iktibar tak bertepi siri 6

Post on 19-Feb-2018

247 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Iktibar Tak Bertepi Siri 6

  1/113

 • 7/23/2019 Iktibar Tak Bertepi Siri 6

  2/113

  Persatuan Zawiyah As-Syaziliyyah Internasional - Malaysia

  Hakcipta karya asal Syeikh Dr Mahmoud MrGlani

  Cetakan Pertama : ZulHijjah 1436H - September 2015M

  Hakcipta terpelihara tidak dibenarkan mengulang siar mana-mana bahagian

  artikel, illustrasi dan isi kandungan buku dalam apa jua bentuk dan

  dengan apa cara sekalipun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik,

  rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulisPersatuan Zawiyah As-Syaziliyyah Internasional - Malaysia

  Diterbitkan olehPersatuan Zawiyah As-Syaziliyyah Internasional - Malaysia

  BAIT SYDNA SYEIKH ABDUN NASIR ALHASANINo. 2 Jalan Gunung Nuang U11/9A, Bukit Bandaraya SS U11,

  40170 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan,

  Malaysia.

  Zawiyah As-Syaziliyyah Internasional - MalaysiaPustaka Sufi Arab - Terjemahan Melayu

  Rahmat Muhamad

  Penerbit EksekutifDr Mahmoud MrGlani

  PenulisDr Mahmoud MrGlani

  PenterjemahRahmat Muhamad

  Reka Bentuk kulit dan KandunganAbdul Jalil Shukor

  Diedar OlehPersatuan Zawiyah As-SyaziliyyahInternasional - Malaysia

 • 7/23/2019 Iktibar Tak Bertepi Siri 6

  3/113

  TAK BERTEPIIktibarSyeikh Dr. Mahmoud MrGlani

  alih bahasa :

  Rahmat Syazili

  -siri 6-

 • 7/23/2019 Iktibar Tak Bertepi Siri 6

  4/113

  Daftar Isi

  Sekapur Sireh 1

  Khabar Berita Dari Bumi Tuhan -6 4

  Khabar Berita Dari Bumi Tuhan -7 10

  Aku Berpergian Kepada Tuhanku -1 15

  Aku Berpergian Kepada Tuhanku -2 17Aku Berpergian Kepada Tuhanku -3 19

  Hdad -1 21

  Hdad -2 25

  Hdad -3 28

  Iktibar Tak Bertepi -1 31

  Iktibar Tak Bertepi -2 33Si Cerdik Faham Dengan Isyarat -1 36

  Si Cerdik Faham Dengan Isyarat -2 38

  Si Cerdik Faham Dengan Isyarat -3 41

  Si Cerdik Faham Dengan Isyarat -4 44

  Si Cerdik Faham Dengan Isyarat -5 47Si Cerdik Faham Dengan Isyarat -6 51

  Si Cerdik Faham Dengan Isyarat -7 55

  Marilah Saling Berta`aruf -1 58

  Marilah Saling Berta`aruf -2 59

  Marilah Saling Berta`aruf -3 60

  Marilah Saling Berta`aruf -4 62

  Marilah Saling Berta`aruf -5 64

 • 7/23/2019 Iktibar Tak Bertepi Siri 6

  5/113

  Alangkah baiknya Kalau... 67

  Umat Terbaik 71

  Allahumma Robbana... 75

  Sekularisme 76

  Bukan Engkau... Tapi DIA! -1 79

  Makar Orang Bakhil 82

  Jiran 84

  Akhir Zaman -1 87Akhir Zaman -2 88

  Akhir Zaman -3 90

  Akhir Zaman -4 92

  Akhir Zaman -5 95

  Akhir Zaman -6 97Akhir Zaman -7 100

  Akhir Zaman -8 102

  Akhir Zaman -9 104

 • 7/23/2019 Iktibar Tak Bertepi Siri 6

  6/113

  Sidna As-Syeikh Al-KamilAs-Syarif Abdun Nasir Al-Hasani As-Syazili

  Sidna As-Syeikh Al-KamilAs-Syarif Abdun Nasir Al-Hasani As-Syazili

 • 7/23/2019 Iktibar Tak Bertepi Siri 6

  7/113

  1

  Sekapur Sireh

  *

  *

  Alhamdulillah dengan limpah kurnia dariNyasekarang terbitlah siri keenam dari koleksi terjemahanMelayu artikel guru murrobbi kami Syeikh Dr.Mahmoud MrGlani Al-Husayni putera kota MadinahAl-Munawwarah dari asal teks Bahasa Arabnya yangbeliau siarkan secara berterusan di laman Facebooksejak bertahun-tahun.

  Penulisan beliau yang menyentuh berbagai topik

  dan secara khusus memfokus kepada usaha-usahauntuk menghidupkan kembali hati dan naluri insanMuslim dan nonmuslim di zaman kita telah membuka

 • 7/23/2019 Iktibar Tak Bertepi Siri 6

  8/113

  2

  mata, akal dan sanubari kami murid-murid beliau ditanah air, ia telah membantu memperbetul berbagaikesalahfahaman kami serta meluruskan halatuju dalamhidup untuk menempuh jalan menuju ALLAH.

  Maka inilah kami bukukan artikel-artikel Syeikhkami itu buat peringatan dan obor menerangi hayat...untuk kita sekarang dan buat generasi yang mendatang.

  .

  -Penerbit-

 • 7/23/2019 Iktibar Tak Bertepi Siri 6

  9/113

 • 7/23/2019 Iktibar Tak Bertepi Siri 6

  10/113

  4

  Khabar BeritaDari Bumi Tuhan -6

  11 September 2014

  Ada seorang murid sejati (ALLAH jua yang lebihmengetahui) pengikut seorang syeikh tareqatsufi.

  Murid ini telah bersungguh-sungguh mengkhidmatisyeikh lagi sanadnya itu siang dan malam24

  jam sehari dan 7 hari seminggu dia mengkhidmatisyeikhnya, teman-temannya dan zawiyah.

  Gigihnya dia berkhidmat sampaikan bila sudahberkahwindia cuma pulang sehari semingguberziarah kepada isterinyaboleh jadi hanya untukbeberapa jamkemudian balik semula dengansegera

  Satu hari pun tak sanggup dia lalui tanpa melihat

  syeikhnya, bicara dengan syeikhnya dan mendengarkata-kata syeikhnya.

 • 7/23/2019 Iktibar Tak Bertepi Siri 6

  11/113

  5

  Sepanjang waktu dan sepenuh umurnyadiisidengan zikir, khidmat, menyambut rombongan tamudan muridin

  Makin lama makin melebar jaringan jemaahhinggalah masjid kecil warisan syeikh kepada syeikhnyakini sudah jadi zawiyah besar.

  Apabila masjid itu direnovasi menjadi zawiyah

  besar dibuatkanlah bilik khas untuk syeikh dan bilikkhas untuk si murid sejati.

  Melalui bimbingan syeikhnya meningkatlah simurid dari tahap ke tahap hingga dialah yang menjadi

  juru istikharah kepada syeikhnya. Contohnya untuk

  menerima murid baru dalam tareqat, menerimapelajaran baru untuk peningkatan dan lain-lainperkara

  Bilangan murid pun makin bertambah danberkembang di gugusan negerinya. Tentunya apabilabilangan murid bertambah kuantiti perhatian

  kepada mereka pun berkuranglalu muncul danbertambahlah biang masalah.

  Di sini timbullah berbagai masalah kepada si muridtua yang sejatilagi baik hati ini. Apakah semua itumerupakan ujiaan dan cobaanatau kerana suatusebab lainALLAH jua yang lebih mengetahui.

  Tapi inilah yang telah menyayat hati sayadikeranakannya saya hari ini menulis tentang dia.

 • 7/23/2019 Iktibar Tak Bertepi Siri 6

  12/113

  6

  1- Dia gigih berzikir, baik hati, pemurah, bercahayabaik akhlak, tawadhuk, senyum manis, menunaikahhajat orang.saya sayang kepadanyasaya telah kenaldia sejak lebih 30 tahun.

  2- Dia seorang yang tulus lagi cinta dan fana kepadasyeikhnyabegitulah dia hatta walau pun selepasdiasingkan dari zawiyahnya (kerana macam-macam

  fitnah orang padanyayang dibuat oleh murid-muridyang baru yang masih mentah dengan masyrab sufi).

  Mereka yang dengki atau yang menyalahimenyerangnya dengan ganas dan kasar yang bukanmain-main tiap masa berlalu ada saja cerita baru sayadengar ALLAH tetap bersama dan menolongnya

  saya tangisi nasibnya dari dulu hingga sekarang.

  Saudara saudariku sidang pembaca budiman parakesayangan di timur dan barat dunia

  Puak yang bersangka-sangka dengan sangkaannya,yang menyulam tipu daya dengan tipu dayanya, yang

  berdusta dengan dustanya, yang mengotori dengankotorannya

  puak-puak ini objektif mereka sentiasa satu, yaitumeruntuhkan tasawuf islami yang sunni yang iyalahmaqam ihsandengan berbagai jalan, cara, wasilah,teknik dan helah saya mohon pada semua untukmengambil pencerahan, kefahaman, untuk beramaldan mengetahui

 • 7/23/2019 Iktibar Tak Bertepi Siri 6

  13/113

  7

  1- Kata mereka sebab dia (si murid sejati itu)diasingkanialah kerana dia menganjurkan satupertandingan menghafaz qasidah Al-Burdah As-Syarifah tanpa izin tuan syeikhnyakerana dalam jalantareqat mereka tidak ada maulid, tidak ada qasidah,tidak ada madah-madahyang ada hanya zikir danzikir.

  2- Kata mereka lagidengan arahan dari syeikh diaberistikharah untuk mengetahui siapakah dia khalifahpengganti selepas tuan syeikh. Istikharah ini dia lakukanselama bertahun-tahuntiap kali selepas musim hajisetiap tahun. Sepanjang-panjang tahun itu masih jugabelum muncul dalam istikahrahnya siapakah khalifah

  itunamun tiba-tibapada tahun itu terzahirlah dalam istikharah

  bahawa dirinyalah khalifah pengganti selepassyeikhnya.

  Murid-murid baru khususnya golongan berada

  dan mereka yang berpengaruh lagi berkepentingan ituini menolaknya kerana dia khadam kepada syeikhnyadan zawiyahnyadia bukan penuntut ilmu, dia tidakpernah mengaji ilmudia tidak terbilang dari kalanganulama.

  3- Kata mereka lagituan syeikh telah mengkasyaf

  kepadanya dan menemukan dia dengan hadrat saiyidissadaat Saiyidina wa Maulana Muhammad .

 • 7/23/2019 Iktibar Tak Bertepi Siri 6

  14/113

  8

  Natijahnya ialah dia menyombong dan berlagaksyeikh di hadapan syeikhnyasebab inilah diadiasingkan.

  Ada juga yang menggunakan istilah kasar denganberkata dia dihalau (yang cakap begitu adalahmusuh-musuhnya).

  Wala hawla wala quwwata illa billahil `aliyyil `azhim,

  kami mohon perlindungan ALLAH dari dicabutpemberiaan selepas menerima kurnia,kami mohonistighfar kepada ALLAH dari kejahilan selepas ilmudari kehinaan selepas mulia.

  Murid-murid baru memusuhi dia pada sumber

  rezekinyamereka mengancam mahu memukul danmembunuhnyasaya bertemu dengannya dalamkeadaan dia ketakutan.

  Untuk apa ini semua berlaku ???....Kenapa ???...inisebahagian dari fitnah-fitnah akhir zaman

  Dia jadi asing dan masuklah dia dalam daerahpengasingan bersama orang-orang asingbahkan diamasuk ke rumahnya sendiri ibarat tetamu.

  Saya akhiri kisahnya dengan ucapan yang sayadengar dari saiyidi wa maulay As-Syeikh Sidna AbdunNasir Al-Hasani

  :

  ....

 • 7/23/2019 Iktibar Tak Bertepi Siri 6

  15/113

  9

  ...

  Tak mungkin bagi ALLAH melantik wali yangjahiltak mungkin bagi ALLAH melantik waliyang bakhil jika ALLAH melantiknya nescayaALLAH pasti mengajarnya dan menjadikan dia

  pemurah

  Kalau sudah begitu apa lagi yang nak saya katakanAllahumma Robbana taubatk