iibf.cbu.edu.triibf.cbu.edu.tr/db_images/file/ders-icerikleri-218tr.docx  · web viewİşletme ve...

Click here to load reader

Post on 06-Feb-2018

220 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

T.C.

CELAL BAYAR NVERSTES

ktisadi ve dari Bilimler Fakltesi Dekanl

LETME BLM DERS ERKLER

1. Dnem

Semeli Ders Havuzu 1

Ders Ad: Gzel Sanatlar I Resim

Ders Kodu: GSR 1131

Dersin erii: Temel resim kuram ve kavramlar, bir resmi dnem, teknik ve ierik bakmndan analiz edebilecek grsel ve kltrel bilgi ve beceriler, resmin zgn bir ifade arac olarak alglanmas, farkl teknik ve malzemeleri deneyip, sanat eserleriyle rnekleyerek kendi eilimlerine uygun grsel bir dil oluturma yeterliliini gelitirici almalar.

Ders Ad: Gzel Sanatlar I - Mzik

Ders Kodu: GSM 1131

Dersin erii: Mzik kltrmz, ulusal mzik trlerimiz, ozanlarmz, insan sesinin oluumu, dnm, eitleri, doru konuma ve ark syleme kurallar ve ulusal alglarmz.

Ders Ad: Gzel Sanatlar I - Halk Oyunlar

Ders Kodu: GSH 1131

Dersin erii: Oyun Trleri: Zeybekler, Halaylar, Horonlar, Karlamalar, Barlar,

Ders Ad: Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi I

Ders Kodu: AIT 1101

Dersin erii: 1- Atatrk lkeleri ve nklap tarihi dersinin okutulmasnn amac 2- Osmanl Devletinin ykl sebepleri 3- I. Dnya Sava ve sonular

Ders Ad: ktisada Giri

Ders Kodu: IKT 1161

Dersin erii: ktisadi kavramlar, talep, arz, piyasa dengesi, talep ve arz esneklikleri, tketici dengesi, retim sreci, ksa ve uzun dnem maliyetler, retim karar, lek ekonomileri, mal piyasalar, girdi piyasalarna giri, genel denge ve etkinlik. Makro iktisadn kapsam, milli gelir hesaplamas, tketim ve yatrm, arpan analizi, enflasyon, istihdam ve isizlik, ekonomik byme, dviz kurlar, demeler dengesi, maliye politikas, para arz ve talebi, para politikas, mal ve para piyasalar arasnda etkileim, toplam talep, toplam arz, milli gelir ve fiyat dzeyi, makro iktisatta son yllarda gelimeler.

Ders Ad: letme Ynetimi I

Ders Kodu: ISL 1121

Dersin erii: letme ve Ynetimin Temel Kavramlar, Amalar ve evre ile likileri: Temel kavramlar, letmenin amalar, Ekonomik yap iindeki yeri, Ynetici ve giriimci arasndaki fark; letmelerin Snflandrlmas: Byklk, Mlkiyet, Hukuki yap vb. asndan snflandrma; letmelerin Kurulu almalar, Bykl ve Kapasitesi: Kurulu aamalar, Yer seimi, Byklnn belirlenmesi, Kapasite; letme Fonksiyonlar: Ynetim, Organizasyon, Kontrol, Planlama; Organizasyonun leyii: Liderlik ve ynetim, Stratejik ynetim, Deiim, Gruplar, Motivasyon.

Ders Ad: Muhasebe I

Ders Kodu: ISL 1111

Dersin erii: Muhasebenin Fonksiyonlar, Snflandrlmas, Muhasebe ile ilgili taraflar, Muhasebe meslei ve muhasebe belgeleri, Tutulmas gerekli olan ticari defterler, Bilanonun Douu ve Muhasebenin Ak Sreci, Genel Kabul Grm Muhasebe lkeleri, Dnen Varlklara likin Muhasebe Uygulamalar, Duran Varlklara likin Muhasebe Uygulamalar, Yabanc Kaynaklara likin Muhasebe Uygulamalar, zkaynaklara likin Muhasebe Uygulamalar

Ders Ad: Temel Bilgisayar Tekn. Kullanm

Ders Kodu: ISL 1141

Dersin erii: Bilgisayar tanm, ilevleri, tarihesi, evre birimleri; Bilgisayar donanm paralar; Windows 7yi tanmak, kiiselletirmek, denetim masasn ve donatlar kullanmak; Internet ve Bilgisayar gvenlii; MS Word 2010u tanmak, metinler zerinde almak, metinleri biimlendirmek, paragraflar biimlendirmek, tablolar ile almak, sayfa yaps ile almak, eklentiler, bask nizleme ve yazdrma, iindekiler oluturmak ve wordn gelimi zelliklerini kullanmak.

Ders Ad: Hukukun Temel Kavramlar

Ders Kodu: KMY 1121

Dersin erii: Toplumu dzenleyen kurallarn tanmlanmas, bu kurallarn hukukla ilikisi ve karlatrlmas, hukukun fonksiyonlar, pozitif hukukun tanm, blmleri, oluumu ve kaynaklar, kamu hukuku-zel hukuk ayrm, bu ayrmdan hareketle kamu hukukunun ve zel hukukun alt dallarnn ana hatlaryla tanmlanarak ieriklerinin neler olduunun anlatlmas, hukuk kurallarnn snflandrlmas, hukuk kurallarnn yer-zaman ve anlam bakmndan uygulanmas, hukuk kurallarnn uygulanmasnda bavurulan ilkeler, hukuk kurallarnn yaptrm, haklarn tanmlanmas ve snflandrlmas, haklarn konusu, haklarn kazanlmas ve korunmas, haklarn kaybedilmesi

Ders Ad: Trk Dili I

Ders Kodu: TDL 1111

Dersin erii: Dil ve kltr, yeryzndeki diller, tarih boyunca Trklerin kullandklar alfabeler, Trk dilinin tarih dnemleri, Trk dilinin bugnk durumu ve yaylma alanlar, ses bilgisi, biim bilgisi, kelime trleri: isimler, fiiller, zarflar, edatlar, balalar, nlemler, iml kurallar ve noktalama iaretleri.

Ders Ad: Yabanc Dil I - ngilizce

Ders Kodu: YDI 1121

Dersin erii: Balang seviyesinde kelime, dilbilgisi ve drt yetiyi kazandrmak.

Ders Ad: Genel Matematik

Ders Kodu: ISL 1101

Dersin erii: Temel Matematik bilgisi; Fonksiyon trleri; fonksiyon trlerinin iktisadi ve idari bilimlerde nasl kullanldna dair bilgi; faiz ve annite hesaplar

2. Dnem

Semeli Ders Havuzu 2

Ders Ad: Gzel Sanatlar II Resim

Ders Kodu: GSR 1132

Dersin erii: Canl ve cansz objelerden oluturulan kompozisyonlarla farkl yzeyler zerinde farkl tekniklerle almalar yaplmas, kat zerine izgi ile ton ve hacim verme almalar, fzen ile lekesel (kaln izgilerle) desen oluturma, lavi ve kolaj almalar

Ders Ad: Gzel Sanatlar II - Mzik

Ders Kodu: GSM 1132

Dersin erii: Mzik Trleri (dnemler, besteciler, zellikler) ve Temel Mzik Bilgileri (nota yazmann doas ve amac, nota bilgisi) , ritim ve nans bilgisi.

Ders Ad: Gzel Sanatlar II - Halk Oyunlar

Ders Kodu: GSH 1132

Dersin erii: Oyun Trleri: Zeybekler, Halaylar, Horonlar, Karlamalar, Barlar,

Ders Ad: Mikro ktisat

Ders Kodu: IKT 1162

Dersin erii: Mikro iktisadi terimler, tketim kuram, retim kuram, piyasalar da fiyat oluumu, tam rekabet piyasas, aksak rekabet piyasalar, mal ve faktr piyasalar ksmi denge analizi, genel denge analizi.

Ders Ad: letme Ynetimi II

Ders Kodu: ISL 1122

Dersin erii: Ynetim tanm ve ilevleri, retim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, finansman fonksiyonu, insan kaynaklar fonksiyonu.

Ders Ad: Temel Bilgisayar Bilimleri

Ders Kodu: ISL 1142

Dersin erii: Temel MS Excel bilgileri, veri kullanm ve izim yapma, forml ve fonksiyonlarn kullanm, verilerin szlmesi ve sralanmas, temel MS Powerpoint bilgileri slayt oluturma, biimlendirme, dzenleme, slayt grnmleri ve yazdrma uygulamalar

Ders Ad: Yabanc Dil II - ngilizce

Ders Kodu: YDI 1122

Dersin erii: Balang seviyesinde kelime, dilbilgisi ve drt yetiyi kazandrmak.

Ders Ad: Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi

Ders Kodu: AIT 1102

Dersin erii: 1-Atatrk nklaplar 2-Atatrk lkeleri 3-Tek parti dnemi 4-ok partili hayata gei 5-1950 ve sonrasndaki siyasi gelimeler.

Ders Ad: Muhasebe II

Ders Kodu: ISL 1112

Dersin erii: Genel Muhasebe II dersinin ieriinde Muhasebe I dersinde ele alnm olan Muhasebe tanm ve kavramlar ile Muhasebe dnem ii kayt tekniklerinin uygulamalarndan Tek dzen hesap plan ve TFRS erevesinde muhasebe sisteminin ileyiinin ele alnmas, Envanter lemlerinin Aamalar Ve Deerleme lleri, Hazr Deerlerde Envanter Ve Deerleme lemleri, Menkul Kymetlere, Ticari Alacak Ve Dier Alacaklara likin Envanter lemleri, Stoklarn Deerlemesi Ve Envanteri, Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlklarla lgili Envanter Ve Deerleme, Amortisman Yntemleri Ve Uygulamalar, Gelir Tablosu Hesaplarna likin Uygulamalar, Bilano Ve Gelir Tablosu karlmasna likin Uygulamal Monografiler

Ders Ad: Davran Bilimleri

Ders Kodu: ISL 1132

Dersin erii: Davran bilimlerinin amalar ve kullanlan aratrma yntemleri, modern bilim ve bilimsel aratrma ynteminin mant, renme kuramlar, kiilik ve kiilik kuramlar, alglama, tutum, empati ve beden dili, sosyal etki ve uyma, propaganda (etkileyici iletiim), saldrganlk, toplumsal cinsiyet.

Ders Ad: Trk Dili II

Ders Kodu: TDL 1112

Dersin erii: Lisans ve n lisans eitimini alan her renciye, ana dilinin yap ve ileyi zelliklerini gereince kavratabilmek; dil-dnce balants asndan, yazl ve szl ifade vastas olarak, Trkeyi doru ve gzel kullanabilme yetenei kazandrabilmek; retimde birletirici ve btnletirici bir dili hkim klmak ve ana dili bilincine sahip genler yetitirmektir.

Ders Ad: letme Matematii

Ders Kodu: ISL 1102

Dersin erii: Temel Matematik bilgisi; Trev ve diferansiyel, ok deikenli fonksiyonlar, ok deikenli fonksiyonlarn iletme blmnde uygulamalar.

3. Dnem

Ders Ad: Makro ktisat

Ders Kodu: IKT 2163

Dersin erii: 1. Makro Ekonominin Temel Kavramlar 2. Makro ekonominin Yntemine likin Temel Kavramlar 3. Gelir Dalm stihdam ve sizlik 4. Klasik ve Neo-klasik Teori 5. Klasik ve Neo-klasik Teoride Piyasalar 6. Mal ve Hizmet Piyasalar 7. Kapal Ekonomide Milli Gelir Dengesi 8. Toplam Mal Talebinin Bileenleri 9. Mal ve Hizmet Piyasalarnda Genel Denge Analizi 10. arpan Mekanizmas 11. Para Piyasas 12. Para talebi ve Para Arz Analizi 13. Enflasyon-Stagflasyon ve Deflasyon 14. Para Piyasasnda Genel Denge ve Kaymalar 15. Dersin Genel Deerlendirilmesi

Ders Ad: statistik I

Ders Kodu: ISL 2103

Dersin erii: istatistik biliminin urat ilerin rneklerle aklanmas ve buna dayanarak istatistiin tanmlanmas -Ynetimsel olarak karar vermede istatistiin nemi (Belirlilik ve belirsizlik altnda karar verme) -Anaktle ve rneklem -Merkezi eilim lleri -Dalm lleri -Verilerin grafiklerle gsterimi (histogram ve poligonlar, pastagrafii vb.) -Olaslk ve olaslk kurallar -Koullu Olaslk ve Bayes Teoremi -Kesikli Rassal Deikenler ve Olaslk Dalmlar (Binom Dalm, Hipergeometrik dalm, Multinom Dalm ve Poisson Dalm) -Srekli Rassal Deikenler ve Olaslk Dalmlar (NormalDalm, Merkezi Limit Teoremi, stel Dalm, Binom ve Poisson Dalmn Normal Dalma Yaknsamas )

Ders Ad: Finansal Tablolar Analizi

Ders Kodu: ISL 2113

Dersin erii: Muhasebe bilgi sisteminin ktlar olan ve bilgi kullanclarna zellikle planlama, karar alma ve kontrol aamalarnda finansal bilgi ihtiyacn karlayan finansal tablolarn unsurlarn ve ieriklerini, ilgili tablolarn analizinde kullanlan tekniklerin rneklerle ele alnmas.

Ders Ad: Ynetim-Organizasyon

Ders Kodu: ISL 2143

Dersin erii: Ynetim ve organizasyon ile ilgili temel kavramlar, klasik, neo-klasik, modern ynetim ve organizasyon kuramlar ile gnmzde uygulamada ska grlen modern sonras ynetim kavramlar ayrntl olarak incelenmektedir. Motivasyon, liderlik, kltr, stres ynetimi gibi rgtsel davranla ilgili konular da ele alnmaktadr.

Ders Ad: Kamu Maliyesi

Ders Kodu: MLY 2163

Dersin erii: Kamu maliyesinin konusu ve dier bilim dallar ile ilikisi; kamu ekonomik faaliyetleri ve zel kesim ile ilikisi; kamu harcamalarnn tanm, snflandrlmas; kamu harcamalarnn art ve etkileri; kamu finansman, snflandrlmas ve trleri; vergi kavram, fonksiyonlar; vergileme ilkeleri; verginin ekonomik, mali ve psikolojik snrlar; vergide yansma; vergilerin snflandrlmas; gelir, servet ve harcamalar zerinden alnan vergiler; devlet btesi (tanm, fonksiyonlar, ilkeleri, trleri); Trkiyede devlet btesi sistemi ve uygulamas.

Ders Ad: Pazarlama lkeleri

Ders Kodu: ISL 2133

Dersin erii: Pazarlamann Tanm, Kapsam, Geliimi, Pazarlama Kavram ve Yeni Trendler: Pazarlamann Tanm Kapsam ve zellikleri, Pazarlamann Geliimi, Mteri Odakl Pazarlama Anlay, Pazarlama ile lgili Yeni Trendler Pazarlama evresi, Stratejik Planlama ve Pazarlamann Rol: Pazarlamay Etkileyen Makro ve Mikro evre Faktrleri, Pazarlamay Etkileyen letme i Faktrler, letme Ynetiminde Planlama ve Stratejik letme Planlamas, Pazarlama Planlamas ve Pazarlama Ynetim Sreci Rekabet Stratejileri: Rekabet Kavram ve letmeler zerindeki Etkisi, Rekabeti Pazarlama Stratejileri Pazarlama Aratrmas ve Bilgi Sistemi: Pazarlama Kararlar in Bilgi htiyac, Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Aratrmas Kavramlar, Pazarlama Aratrmas Sreci, Pazarlama Aratrmasnda Yeni Teknolojilerden Yararlanlmas, Pazarlama Aratrmasnda Balca Veri Toplama Yntemleri Endstriyel Pazarlar ve Uluslararas Pazarlar: Endstriyel Pazarn Yaps ve zellikleri, Endstriyel Pazarlarn Balca eitleri, Endstriyel Alc Davranlar, Uluslararas Pazarlarn Genel zellikleri, Uluslararas Pazarlar Etkileyen evresel Faktrler Pazar Blmlendirme, Hedefleme, Konumlandrma ve Sat Tahminleri: Pazar Blmlendirmenin Anlam, Yararlar ve Sakncalar, Pazar Blmlendirme Kriterleri ve ekilleri, Pazar Hedefleme ve Hedef Pazar Seim Stratejileri, Konumlandrma Kavram ve Konumlandrma Stratejileri, Sat Tahminleri Mamul: Pazarlama Karar Deikeni Olarak Mamul ve Mamulle lgili Baz Kavramlar; Mamullerin Snflandrlmas ve zellikleri; Mamul Karmasnda Deiiklie Yol Aan Balca Faktrler; Mamul Planlama ve Yeni Mamul Gelitirme; Yeni Mamul Gelitirmenin nemi ve Baarszlk Nedenleri; Yeni Mamul Gelitirme Sreci; Mamul Hayat Seyri ve Pazarlama Stratejileri; Marka, Ambalaj, Hizmet ve Kalite Stratejileri, Mamul Farkllatrma Stratejileri, Moda Olay ve Pazarlamadaki Yeri

Ders Ad: Borlar Hukuku

Ders Kodu: ISL 2123

Dersin erii: Bor ilikisinin kaynaklar; szleme, haksz fiil ve sebepsiz zenginlemeden sorumluluk halleri. Szlemenin kuruluu, geersizlii ve yorumlanmas. Haksz fiil sorumluluunun unsurlar ve hukuki sonular. Sebepsiz zenginleme artlar ve iade borcu. Borcu sona erdiren haller.

4. Dnem

Ders Ad: statistik II

Ders Kodu: ISL 2104

Dersin erii: Tahminleme teorisi (Nokta tahmini ve gven aralklar), hipotez testleri, Ki-kare Analizi, Dorusal regresyon ve korelasyon analizi, ndeksler ve zaman serisi analizleri

Ders Ad: Pazarlama Ynetimi

Ders Kodu: ISL 2134

Dersin erii: Fiyat Alt Karmas Ynetimi: Pazarlama Karar Deikeni Olarak Fiyatn nemi, Fiyatlandrma Hedefleri, Fiyat Kararlarn Etkileyen kar Gruplar, Fiyatlandrma Srecinde Gz nnde Tutulmas Gereken Faktrler, Uygulamada Fiyatlandrma Yntemleri, Nihai Fiyatn Belirlenmesi, Yeni Mamul Fiyatlandrma Stratejileri, Mamul Hattnn Fiyatlandrlmas, Alclarn Fiyat Deiikliklerine Tepkileri. Tutundurma Alt Karmas ve Ynetimi: Pazarlama Karar Deikeni Olarak Tutundurmann nemi ve Etkileri, Btnle, Pazarlama letiimi, Toplam Tutundurma Btesinin Belirlenmesi, Tutundurma Alt Karmas ve Temel zellikleri, Tutundurma Alt Karmas Stratejileri, Tutundurma Alt Karmasnn Seimini Etkileyen Faktrler, Tutundurma Btesinin Belirlenmesi Kiisel Sat ve Sat Gelitirme: Kiisel Satn Tanm, nemi ve Amalar; Sat Grevleri ve Sat eitleri; Sat Srecinin Aamalar; Sat Ynetimi; Sat Gelitirmenin Tanm, nemi ve Amalar; Sat Gelitirme Aralarnn eitleri Reklam ve Halkla likiler: Reklamn Tanm ve nemi, Reklamn Fonksiyonlar ve eitleri, Reklam Plann Yaplmas, Reklam Blmnn Organizasyonu, Reklamn Etkinliinin llmesi, Halkla likilerin Tanm ve nemi, Halkla likilerin Fonksiyonlar, Halkla likilerin eitleri nternette Pazarlama ve Dorudan Pazarlama: Dorudan Pazarlamann Tanm, Amalar ve Yararlar; Dorudan Pazarlamada Mteri Veri Tabannn Rol; Dorudan Pazarlamann Balca eitleri; Elektronik Ticaret; nternetin Pazarlama abalarna Etkisi ve nternette Pazarlama Kavram, nternette Pazarlamann eitleri ve Unsurlar, nternette Pazarlamann Avantajlar ve Dezavantajlar, nternette Pazarlama Stratejileri. Datm Alt Karmas ve Datm Kanallar, Tedarik Zinciri Ynetimi ve Lojistik: Datm Kanallarnn Tanm, Datm Kanallarnn Fonksiyonlar ve nemi, Datm Kanallar eitleri, Balca Datm Kanal Alternatifleri, Datm Kanalnn Seimini Etkileyen Faktrler, Balca Datm Politikalar, Datm Kanallarnda birlii ve atma, Tedarik Zinciri Ynetimi ve Lojistik Kavramlarnn Tanm, nemi ve Geliimi, Lojistiin Temel Fonksiyonlar, Toptanclk ve Perakendecilik Kavramlarnn Tanm ve nemi, Toptanclarn ve Perakendecilerin eitleri ve Fonksiyonlar Pazarlama Uygulamalar ve rgtlenme: Pazarlama Blmnn letme rgt indeki Yeri, Pazarlama Blmnn Organizasyonu, Uygulama Aamasnda Pazarlama abalarnn Ynetimi, Pazarlama abalarnn Denetimi Hizmet Pazarlamas: Hizmetlerin Tanm, nemi, eitleri ve zellikleri; Hizmet Pazarlamas ve Hizmet letmelerinde Pazarlama Anlay; Hizmet letmeleri in Pazarlama Stratejileri Uluslararas Pazarlama: Uluslararas Pazarlamann Tanm, letmelerin Da Alma Nedenleri, letmelerin Uluslararas Pazarlama Pazarlara Katlma Dereceleri, Uluslararas Pazarlara Giri ekilleri, Uluslararas Pazarlar in Stratejik Pazarlama Programnn Hazrlanmas, Uluslararas Pazarlamann Organizasyonu Sosyal - Toplumsal Pazarlama Anlay ve Etik: Pazarlamann Sosyal Adan Eletirileri: Pazarlamann Bireysel Tketiciler zerindeki Olumsuz Etkileri, Pazarlamann Toplum zerindeki Olumsuz Etkileri, Pazarlamann Dier letmeler zerindeki Olumsuz Etkileri; Olumsuzluklar Gidermede Bireysel ve Toplumsal Dzenleyici abalar: Tketicinin Korunmas, evrecilik Akm, Kamusal Dzenlemeler; Sosyal Sorumlu Pazarlama Anlay erevesinde letmecilik Faaliyetleri: Aydnlatlm Pazarlama ve Etik Pazarlama Anlay

Ders Ad: Ticaret Hukuku

Ders Kodu: ISL 2144

Dersin erii: 1. Ticaret hukukunun konusu ve kaynaklar 2. Ticari iletme hukuku 3. irketler hukuku 4. Kymetli evrak hukuku

Ders Ad: letme Aratrma Yntemleri

Ders Kodu: ISL 2154

Dersin erii: Dersin ierii rencileri bilim etii, aratirma yntemleri, ampirik aratirma tasarimi, uygulamasi ve veri analizi konularinda eitmektir

Ders Ad: nsan Kaynaklar Ynetimi

Ders Kodu: ISL 2124

Dersin erii: nsan kaynaklar ynetiminin tarihsel sre ierisindeki geliimi(Endstrileme ve sendikalarn ykseliinden sosyal sermeye anlayna gei), insan kaynaklar ynetiminin fonksiyonlar; planlama, seme, cretlendirme, eitim ve gelitirme, sendikal ilikiler, ok uluslu iletmelerde insan kaynaklar ynetimi, insan kaynaklarnda kltrel farkllklarn ynetimi ve ilgili rnek olaylarn zmleri.

Ders Ad: irketler Muhasebesi

Ders Kodu: ISL 2114

Dersin erii: irketler Muhasebesi dersi, lkemizde ekonomik hayatta faaliyet gsteren irketlerle ilgili zellik arzeden olaylar (irketin kuruluundan tasfiyesine kadar) yasal sre, kayt dzeni ve raporlama olarak ele alr.

Ders Ad: Bankaclk ve Mali Kurumlar

Ders Kodu: MLY 2164

Dersin erii: Finansal Piyasalar Tanm ve eleri; Finansal Aralar Kapsam ve levleri: Dnyada ve Trkiye'de Merkez Bankacl Teori ve Uygulamas; Ticaret (mevduat) Bankacl Teorisi; Dnyada ve Trkiye'de Ticaret Bankaclnn Temel levleri ve Uygulamas; Trkiye'de Kalknma ve Yatrm Bankacl Temel levleri ve Hizmetleri; Menkul Kymet Borsalar ve Trkiye'de MKB; Arac Kurumlar ve Trkiye Uygulamas; Yatrm Fonlar Trkiye Uygulamas; Yatrm Ortaklklar; Faizsiz Bankaclk ve Trkiye Uygulamas

5. Dnem

Semeli Ders Havuzu 5

Ders Ad: Ynetimde Gncel Yaklamlar

Ders Kodu: ISL 3205

Dersin erii: Kreselleme ve rgtler, ulusal ve uluslararas bazda ne kan rgtsel tasarmlar (rnein, sanal rgtler, a rgtler), rgt kltr, liderlik aklamlar, entelektel sermaye ynetimi, isel giriimcilik, zaman ynetimi, outsourcing (d kaynak kullanm), benchmarking (kyaslama), KOBL'ler, nsan Kaynaklar Ynetiminde gncel yaklamlar

Ders Ad: letmelerde Performans lm ve Denetimi

Ders Kodu: ISL 3215

Dersin erii: Performans kavram, boyutlar ve lme yntemleri; performans lm modelleri oluturma, istatistiksel olarak performans lm ve denetimi

Ders Ad: Tutundurma Ynetimi

Ders Kodu: ISL 3225

Dersin erii: Bu ders, tutundurma kavramn ve tutundurma alt karmasn, tutundurma amalarn, iletiim srecini, tutundurma programnn hazrlanmas srecini iermektedir. Ders kapsamnda tutundurma kavram, tutundurma karmas stratejileri ve tutundurma karmasnn seimini etkileyen faktrler ele alnacak, her bir tutundurma alt karmas detayl bir ekilde incelenecektir. Bu balamda Reklam, Halkla likiler, Kiisel Sat, Sat Gelitirme, Kurum Kimlii, rn, Marka ve Ambalaj, Datm ve Fiyatn letiim Boyutu ve Dorudan Pazarlama konular ele alnacaktr.

Ders Ad: Ekonometrik Yntemler

Ders Kodu: IKT 3265

Dersin erii: Ekonometrinin amac ve konusu, Ekonomik modeller, Ekonometri ve Ekonometrik Model Kavramlar, Tahmin Teorisine Giris, ki Deikenli Regresyon Modeli, Anaktle ve rnek Regresyon Denklemleri, Basit En Kk Kareler Yntemi, Parametrelerin Tahmini, Elastikiyet, Korelasyon Katsays, Belirlilik Katsays, Dalma diyagramlarnn nemi, Gauss-Markov Teoremi, Aralk Tahmini, Hipotez testleri (t testi ve F testi), Regresyon ve varyans analizi, EKK modelinde nceden tahmin, Ekonometrik modelin genel deerlendirilmesi, Dorusal olmayan regresyon Modelleri, oklu Regresyon Modelleri: Parametrelerin Tahmini, t Testi, F Testi, Korelasyon Katsays, Belirlilik Katsays, Aralk Tahmini, Hipotez testleri, ki regresyon model katsaylarnn eitliinin testi, Snrl En Kk Kareler: Dorusal eitlik snrlamalarnn testi, Regresyon modellerinin yapsal duraanlnn testi, Regresyonun fonksiyonel eklinin testi, Yapsal test: Chow test, Model seimi, Dorusal Regresyon Modelinin varsaymlar, Normal dalmllk, oklu dorusal balant, Farkl varyansllk, Otokorelasyon

Ders Ad: Promotion Management (English)

Ders Kodu: ISL 3235

Dersin erii: Some topics in the course content are as follows: ntroduction to Promotion Management and Integrated Marketing Communications; The Marketing Communications Process; Fundamentals of Buyer Behavior And Their Reactions to Promotional Messages; Advertising Management; Analysis of Advertising Media; Media Strategy; Public Relations; Personal Selling; Sales Promotion; Direct Marketing; Point-of-Purchase Communications, Packaging, and Branding; Marketing Communication in Distribution and Pricing.

Ders Ad: Saysal Yntemler I

Ders Kodu: ISL 3105

Dersin erii: Saysal yntemlerin nemi ve kullanm alanlar; Dorusal programlama Grafik zm yntemleri; Dorusal programlama uygulamalar, Karar Teorisi, Karar Aalar, Dorusal Programlamada Simplex zm Yntemi

Ders Ad: retim Ynetimi I

Ders Kodu: ISL 3115

Dersin erii: Bu derste rencilerin operasyonlarn stratejik nemini, piyasada nasl rekabet stnl salayabileceini ve operasyonlarn dier retim fonksiyonlarn ile ilikisini kavramas ve operasyonlarn tasarm, retim ynetimi ile ilgili teknikler konusunda fikir sahibi olmas amalanmaktadr.

Ders Ad: letme Finansman

Ders Kodu: ISL 3125

Dersin erii: Finans, finansman, finansal ynetim kavramlar, finansal ynetim fonksiyonlar, finansal ynetim ilkeleri, parann zaman deeri kavram ve finansal ynetimdeki uygulama alanlar, tahvil kavram, eitleri ve deerleme esaslar, hisse senedi kavram ve alternatif deerleme koullar, finansal analiz teknikleri konular ele alnacaktr

Ders Ad: Maliyet Muhasebesi

Ders Kodu: ISL 3135

Dersin erii: Giderlerin snflandrlmas, gider, maliyet, zarar kavramlarnn aklanmas, maliyet unsurlar ve retilen mamullerin maliyeti incelenecek, safha ve sipari maliyetleme teknikleri anlatlacaktr

Ders Ad: Pazarlama Aratrmas

Ders Kodu: ISL 3145

Dersin erii: Ders kapsamnda, pazarlama aratrmas probleminin belirlenmesi, aratrma tasarm, ikincil veriler, anket, gzlem, deney ve kalitatif aratrmalar, leklerin hazrlanmas, rnekleme, verilerin toplanmas, analizi ve raporlanmas yer almaktadr. renilen konularn, gnll bir proje almas sayesinde daha iyi kavranlmas imkan verilmektedir.

6. Dnem

Semeli Ders Havuzu 6

Ders Ad: alma Yaamnda nsan

Ders Kodu: ISL 3206

Dersin erii: Grup Dinamii(Yaps, Geliimi), Gdlenme (Kuramlar ve zendirici Aralar), rgtsel ve Ynetsel Ara olarak letiim, alma Yaamnda nsan Konu Alan Kuramsal Yaklamlar (Bilimsel Ynetim, nsan likileri, K, Sistem, Durumsallk ve nsan Kayna Modelleri), Tatmini (etkileyen deikenler; tatmin ve tatminsizliin sonular), alma Yaamnda Gerilim ve Tkenmilik (Kuramsal yaklamlar, etkileyen faktrler, sonular, ba etme teknikleri), atma Ynetimi (Kuramlar asndan atma, trleri, neden olan faktrler, baa kma yntemleri), Liderlik (kuramlar), G Kaynaklar ve Politika, rgtsel Kltr (Unsur ve trleri).

Ders Ad: Toplam Kalite Ynetimi ve Kontrol

Ders Kodu: ISL 3216

Dersin erii: Toplam Kalite Ynetimi Toplam Kalite Ynetimi teknikleri Mteri odakllk Kalite Sistemleri

Ders Ad: Perakendecilik Ynetimi

Ders Kodu: ISL 3226

Dersin erii: Ders kapsamnda perakendecilerin gnmzn deien karmak perakendecilik ortamnda nasl planlama yapmas gerektii, nasl adaptasyon srecinden gemeleri gerektii gsterilmektedir. Ayrca derste hedef mteri kitlesini belirleme, bilgi toplama, maaza yeri seme, perakende irketini ynetme, perakende satn zellikleri, fiyat stratejilerinin belirlenmesi ve mteri ilikileri konular zerinde durulmaktadr.

Ders Ad: Maliyet Muhasebesi II

Ders Kodu: ISL 3236

Dersin erii: Faaliyete dayal ynetim, hedef maliyetleme, yaam seyri maliyetlemesi, strateji haritalar, dengeli hedeflerle performans ynetimi gibi modern muhasebesel yntemlerin ynetim ve strateji alannda uygulanmasn amalar. Maliyet muhasebesi ile modern stratejik ynetimin ilikisini aklar.

Ders Ad: People at Work (English)

Ders Kodu: ISL 3246

Dersin erii: Group dynamics (structure + development); Motivation (theories + incentive facilities); Communication as Organizational + Managerial Tool); Theoretical approaches which look from human perspective at working life (scientific management, human relations, System, Contingency + HR Models); Job Satisfaction ( effecting factors, results of satisfaction + dissatisfaction); Stress + Burnout at Working Life (theoretical approaches, effecting factors, results, coping technics); Conflict Management (theoretical approaches, types, effecting factors, coping methods); Leadership (theories); Power Sources + Politics; Organizational Culture ( dimensions+ types)

Ders Ad: Saysal Yntemler II

Ders Kodu: ISL 3106

Dersin erii: leri Saysal Yntemler, Duyarllk analizleri Simulasyon Oyun teorisi

Ders Ad: retim Ynetimi II

Ders Kodu: ISL 3116

Dersin erii: Bir retim sisteminin vaz geilmez paralar olan retim srecinin planlanmas ve sonunda da bu planlara gre ktlarn belirlenen standartlara uygun olup olmadnn test edilmesini iermektedir. Bu faaliyetlerin yerine getirilmesi sonucunda, ilemlerin aksamadan ve en uygun maliyete yaplarak mterilere sunulmas beklenmektedir. Bu amaca ulaabilmek iin ise iyi bir planlamann yaplmas, bu planlara uygun srelerin oluturulup yrtlmesi ve son olarak da ilemler yapldktan sonra, srecin en banda yaplan planlara ne derecede ulaldnn belirlenmesi gerekir. Bu dersin kapsam, retim/hizmetlerin planlanmasndan ve kontrolnden olumaktadr.

Ders Ad: Uluslararas Pazarlama

Ders Kodu: ISL 3136

Dersin erii: Ders kapsamnda, uluslararas pazarlamann temel kavramlar, uluslararas pazarlamay etkileyen evresel faktrler, uluslararas pazarlama aratrmalar ve pazarlama faaliyetlerine etkileri, uluslararas pazarlamada dilimlendirme, hedefleme ve konumlandrma, uluslararas pazarlamada rn, fiyat, tutundurma ve datm kararlar ve ihracat pazarlamasna ilikin baz temel bilgiler yer almaktadr.

Ders Ad: Vergi Usul Hukuku

Ders Kodu: MLY 3166

Dersin erii: Vergi hukukunun konusu, Vergi kanunlarnn yorumu, vergilendirmede sorumluluk, vergi mahremiyeti, verginin tarh, teblii, tahakkuk ve tahsili, vergilendirmede sreler, mkellefi denetleme yollar, defter ve belgeler ve kayt nizam, vergi su ve cezalar.

Ders Ad: Finansman Ynetimi

Ders Kodu: ISL 3126

Dersin erii: Finansman Ynetimi dersi kapsamnda, finansman ynetiminin tanm ve nemi, sermaye btelemesi, baaba analizleri, sermaye btelemesinde zel durumlar, risk ve getiri, sermaye yaps kararlar, ksa vadeli finansman ynetimi, nakit ynetimi, alacaklarn ve stoklarn ynetimi ile temett politikalar konular incelenmektedir.

Ders Ad: Vergi Usul Hukuku

Ders Kodu: MLY 3166

Dersin erii: Vergi hukukunun konusu, Vergi kanunlarnn yorumu, vergilendirmede sorumluluk, vergi mahremiyeti, verginin tarh, teblii, tahakkuk ve tahsili, vergilendirmede sreler, mkellefi denetleme yollar, defter ve belgeler ve kayt nizam, vergi su ve cezalar.

Ders Ad: Giriimcilik

Ders Kodu: CBU 4401

Dersin erii: Giriimcilik kavram ve yaklamlar, Trkiyede giriimcilik ve giriimciliin geliimi; giriimcilik sreci: fikir retme, fizibilite analizi, i plan ve strateji, organizasyon tasarm, yeni i takmn kurma, finansman, fikri haklarn korunmas; yeni i planlarnn uygulamaya konmas; organizasyonlarda inovasyon ve deiim; yeni pazarlar yaratma; operasyonel zorluklar ve frsatlar; aile iletmelerinin geliimi ve ynetimi; aile iletmelerinde yaam dngs; ynetim devri plan ve profesyonel ynetime gei; yeil giriimcilik, giriimcilikte baar ve baarszlk rnekleri.

7. Dnem

Semeli Ders Havuzu 7

Ders Ad: Tedarik Zinciri ve Lojistik Ynetimi

Ders Kodu: ISL 4207

Dersin erii: Tedarik Zinciri Ynetimine Giri Tedarik Zinciri Ynetiminin Amac, lkeleri ve Safhalar Tedarik Zinciri Performans Ynetimi Tedarik Zinciri Risk Ynetimi ve Risk Stratejilerinin Seimi Tedarik Zinciri Ynetiminde zel sektr uygulamalar Tedarik Zinciri Ynetiminin Gelecek Trendleri Lojistik kavram, tanmlar Dnyada ve Trkiye'de lojistik ynetiminin geliim sreci Lojistik Sreler Stratejik lojistik planlama ve gelecee dnk lojistik frsatlar Lojistik d kaynak kullanm Lojistik Maliyetleri

Ders Ad: Trev Piyasalar Analizi

Ders Kodu: ISL 4217

Dersin erii: Vadeli lemler Nedir ,Spot-Vadeli lem Karlatrlmas, Futures lemlerin Tarihsel Geliimleri, Futures lem Szlemeleri, Alivre-Futurs Szlemeleri Farkllklar, Futures Szlemeleri Fiyatlandrmalar, Futures Piyasalarnn leyii, Pozisyon Ve Emir Tipleri, Fiyat Tipleri, Teminat Ve Pozisyon Kavramlar, Futures Szlemeleri le Riskten Koruma, Futures Szlemeleri le Speklasyon, Futures Szlemeleri Dayanak Varlklar, Dvize Dayal Futures lemler, Faize Dayal Futures lemler, Hisse Senedine Futures lemler, Futures lemelere Dayal Varlklarn Fiyatlarna Etki Eden Unsurlar, Opsiyon Nedir, Opsiyon Trleri, Opsiyon Tipleri, Temel Opsiyon Stretejileri, Opsiyon Fiyatlama Yntem Ve Modelleri, Opsiyon Stratejileri, Trkiye rnei Vob(Vadeli lem Borsas ), Trev Piyasalarn Pazarlanmas, Riskten Kanma Ve Kazan Kavram, 2008 Krizinin Trev Piyasalarna Etkisi, Yeni Dzenlemeler, Yeni rnler, Sonu Ve Deerlendirme.

Ders Ad: Stratejik Ynetim

Ders Kodu: ISL 4227

Dersin erii: Ana iletme derslerinde kazanlan bilgilerin pratik iletme problemlerin tanmnda analizinde ve zmnde kullanm.

Ders Ad: Tketici Davran

Ders Kodu: ISL 4237

Dersin erii: Tketici Davranlar Kavram ve Pazarlama; Tketici Davran Modelleri; htiyalar ve Tketim; Motivasyon ve lgilenim; Alglama; renme; Tutumlar; Kiilik ve Kendini Tanmlama; Yaam Tarz; Kltr; Sosyal Snflar ve Gruplar; Durumsal Faktrler; Yeniliklerin Yaylmas ve Konumlandrma; rgtsel Satn Alma Davran; letiim.

Ders Ad: Analysis of Derivatives Markets (English)

Ders Kodu: ISL 4247

Dersin erii: What is Futures, Spot-Futures Trading Comparison, Historical Development of Futures Transactions, Futures Contracts, Contracts Alivre-Futurs Differences, Futures Contracts Quotes, Futures Markets Operation, Position and Order Types, Types of Price, Margin and Position Concepts, Futures Contracts and Risk Management protection, Futures Contracts and Speculation, Futures Contracts Underlying assets, foreign-Based Futures Transactions, Interest-Based Futures Transactions, Transactions Shares Futures, Futures Factors Affecting Processing of Check-Based assets, Option What it is, Types of Option, Option Types, Stretejileri Basic Option, Option pricing Methods and Models, Options Strategies, The Case of Turkey Vob (Futures Exchange), Derivative Markets Marketing, Risk Aversion And The Concept of Profit, 2008 Impact of Crisis Derivatives Market, New Regulations, New Products, Conclusion and Evaluation

Ders Ad: Ynetim Muhasebesi

Ders Kodu: ISL 4107

Dersin erii: Maliyet ve ynetim muhasebesinin temel kavramlar aklanacak, Giderlerin snflandrlmas, gider, maliyet, zarar kavramlarnn aklanmas, maliyet unsurlar ve retilen mamullerin maliyeti incelenecek, bte kavram akalnarak, iletme btelerinin oluturulmas detayl olarak uygulanacak, planlama ve kontrol analizleri ve karar analizleri yaplacaktr.

Ders Ad: Endstri likileri

Ders Kodu: ISL 4127

Dersin erii: Endstri likileri Kavram ve Tarihesi; Gelimi lkeler, Gelimekte Olan lkeler, Mslman lkeler ve Trkiyede Endstri likileri Sistemi; Kltrel zellikler; LO, Toplu Pazarlk; i ve Memur Sendikalar; Trk Endstri likileri Sistemini Etkileyen Ekonomik ve Sosyal Sorunlar.

Ders Ad: Kamu Ynetimi

Ders Kodu: KMY 4167

Dersin erii: Kamu ynetimi dersi genel olarak ynetim kavramn, zel ynetim ve kamu ynetimi kavramlarn ve zel olarak da Trk kamu ynetim sistemini incelemektedir. Trk Kamu Ynetimini, genel zelliklerini, bileenlerini, devletin siyasal rejimini ve merkezden ynetim ilkesini iermektedir

Ders Ad: Trkiye Ekonomisi

Ders Kodu: ISL 4167

Dersin erii: Osmanl Devleti'nin son dnemindeki genel ekonomik durum; Cumhuriyet'in ilk yllarndaki ekonomik yap; tek partili dnemlerde uygulanan iktisat politikalar ve bunlarn sonular; ok partili dnemde uygulanan politikalar ve sonular; da alma sreci ve sonular; Trk ekonomisinin dier ekonomilerle kyaslanmas

Ders Ad: Trk Vergi Sistemi

Ders Kodu: MLY 4167

Dersin erii: Gelir vergisi ile ilgili bilgiler ve mkellefiyet; ticari kazan; zirai kazan ve serbest meslek kazanc; gayrimenkul sermaye irad ve menkul sermaye irad; cret, dier kazan ve iratlar; beyan esas ve beyanname trleri; verginin tarh, tahakkuk ve tahsili; kurumlar vergisinin konusu, mkellefleri, istisna ve muafiyetler; kurumlar vergisinde matrahn tespiti; kurumlar vergisinde matrahn tespitinde zel durumlar; kurumlar vergisinde kazancn bildirilmesi; katma deer vergisi; veraset ve intikal vergisi; motorlu tatlar vergisi; emlak vergisi

8. Dnem

Semeli Ders Havuzu 8

Ders Ad: Uluslararas Finansal Raporlama

Ders Kodu: ISL 4208

Dersin erii: Ders kapsamnda; uluslararas finansal raporlama kavram ve temel ieriklerine ilikin bilgiler verilmekte ve uluslararas muhasebe ve mali tablo standartlar rnekleri ile aklanmaktadr.

Ders Ad: Ynetim Bilgi Sistemleri

Ders Kodu: ISL 4218

Dersin erii: Bilgi kavram, bilgi toplumuna gei sreci ve iletme ynetimine etkisi, iletmelerde bilgisayar destekli bilgi sistemi uygulamalar, iletmelerde bilgi sistemlerinin seimi, gelitirilmesi ve kurulmas sreci, iletmelerde bilgi sistemi uygulamalar dersin konular arasndadr.

Ders Ad: letmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik

Ders Kodu: ISL 4228

Dersin erii: Bu derste letme rgtlerinin i ahlak ve sosyal sorumluluklarnn neler olduu ele alnacaktr. Konu kavramlar, yntemler, aralar olarak iletme rgtlerine iselletirilecektir

Ders Ad: Hizmet Pazarlamas

Ders Kodu: ISL 4238

Dersin erii: Hizmet iletmeleri iin daha fazla deer retilmesi amacyla ilenecek konular unlardr: Pazarlamann ve Hizmetlerin Geliimi; Hizmetlerin Tanm, Kapsam ve Snflandrlmas; Hizmet Sektrndeki Gelimeler; Hizmetlerin Temel Karakteristikleri; Hizmet letmeleri; Pazarlama Karmas Elemanlarnn Hizmetlerle likilendirilmesi; Hizmetler Asndan Pazarlama Stratejileri; Profesyonel Hizmetler; Bireysel Hizmetlerde Mteri Tatmin Yntemleri.

Ders Ad: International Financial Reporting (English)

Ders Kodu: ISL 4248

Dersin erii: Uluslararas muhasebe standartlarnn snf ortamnda tartlmas ve uygulamas: Varlklar ve Kaynaklar, Uluslararas muhasebe standartlarnn ilk uygulamas, Nakit Ak Tablosu gibi.

Ders Ad: Denetim

Ders Kodu: ISL 4108

Dersin erii: Denetim ve Deneti Trleri, Bamsz Denetim Meslei ve YMMlik Mesleklerinin Tantm,Denetim Sreci ve Planlamas,Denetim Raporlar, alma Katlar, Kontrol Sstemi,,Denetim Standartlar le lgili Ulusal ve Uluslar Aras Dzenlemeler,Yeni TTKnn Denetim Alanna Getirdii Yenilikler, Mali Tablolarn Denetimi ile ilgili,Bilano ve Gelir Tablosu Analizlerinin yaplmas.

Ders Ad: Maliye Politikas

Ders Kodu: MLY 4168

Dersin erii: Maliye politikasnn tanm ve kapsam. Ekonomik istikrarn gerekletirilmesinde maliye politikasnn rol. Maliye politikasnn uygulanmasna ilikin yntemler. Maliye politikasnn etkinliine ilikin tartmalar. Enflasyonla mcadelede maliye politikas. Enflasyon ve devlet borlar. Durgunlukla mcadelede maliye politikas. Stagflasyonla mcadelede maliye politikas. Bte a sorunu ve bu an finansman.

Ders Ad: Hukuku

Ders Kodu: ISL 4128

Dersin erii: alma hayatna ilikin kavramlar ve ii&iveren ilikileri erevesinde deerlendirilmesi

Ders Ad: letme Politikas

Ders Kodu: ISL 4138

Dersin erii: Bu derste stratejik ynetimin tanm ve temel kavramlar, startejik ynetim sreci, ama ve misyonunun belirlenmesi, dsal analiz ve isel analizlerin yaplmas ve uygun stratejilerin seimi, iletme, blm ve ilevler dzeyinde uygulama planlarnn oluturulmas, belirlenen bu planlara uygun olarak rgtsel yapmn uyarlamas, entegrasyon ve kontrol sistemlerinin seimi, strateji, yap ve kontroln uyumu, sonularn deerlendirilmesi ve geri besleme, SWOT analizi, kriz ynetimi gibi konular irdelenir.

Ders Ad: Sermaye Piyasas Analizi

Ders Kodu: ISL 4118

Dersin erii: Finansal sistem ve unsurlar, Dzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, Finansal arac kurumlar, Operasyon ilemleri, Kamuyu aydnlatma, Finansal aralar ve deerlemesi, Temel ve Teknik analiz