ielts writing task 2 - ielts- ielts writing & speaking online course – ielts fighter 2...

Download IELTS WRITING TASK 2 - ielts- IELTS Writing & Speaking Online Course – IELTS Fighter 2 NHل»®NG ؤگIل»€U

Post on 12-Oct-2019

25 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • IELTS Fighter – The leading center in Vietam

  Webiste: http://ielts-fighter.com Fanpage: https://www.facebook.com/ielts.fighter/ Hotline: 0963 891 756

  IELTS Writing & Speaking Online Course – IELTS Fighter

  1

  IELTS WRITING AND

  SPEAKING ONLINE

  COURSE

  UNIT 4:

  TỔNG QUAN VỀ

  IELTS WRITING TASK 2

  http://ielts-fighter.com/ https://www.facebook.com/ielts.fighter/

 • IELTS Fighter – The leading center in Vietam

  Webiste: http://ielts-fighter.com Fanpage: https://www.facebook.com/ielts.fighter/ Hotline: 0963 891 756

  IELTS Writing & Speaking Online Course – IELTS Fighter

  2

  NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ

  BÀI THI TASK 2

   Đây là phần thi thứ hai của bài thI IELTS WRITING học

  thuật (IELTS Academic Writing Test)

   Cần viết một bài luận có độ dài ít nhất là 250 từ trong vòng

  40 phút

   Phần thi task 2 chiếm 2/3 tổng số điểm của phần thi

  Writing

   Các câu hỏi sẽ liên quan đến những vấn đề quen thuộc mà

  mọi người trên thế giới quan tâm

  http://ielts-fighter.com/ https://www.facebook.com/ielts.fighter/

 • IELTS Fighter – The leading center in Vietam

  Webiste: http://ielts-fighter.com Fanpage: https://www.facebook.com/ielts.fighter/ Hotline: 0963 891 756

  IELTS Writing & Speaking Online Course – IELTS Fighter

  3

  TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

   Task achievement: Khả năng hoàn thành yêu cầu của

  bài

  - Trả lời hết các yêu cầu của đề bài

  - Trình bày ý kiến phù hợp, liên quan

  - Giải thích đầy đủ các ý kiến

  - Dùng ví dụ cụ thể, thích hợp để chứng minh cho ý kiến

   Coherence and Cohesion: Bài viết phải có tính mạch lạc

  và liên kết giữa các câu, sử dụng từ nối chính xác hợp

  - Bố trí bài viết thành các đoạn văn có logic

  - Mỗi đoạn văn sẽ dùng để nói về một ý chính

  - Bài viết bắt buộc phải có đoạn mở bài và kết bài

  - Chứng minh cho luận điểm bằng cách giải thích và đưa ví

  dụ chứng minh

  - Sử dụng các từ đồng nghĩa để thay đổi cụm từ liên kết

   Lexical Resource: Vốn từ vựng phong phú

  - Sử dụng từ đồng nghĩa chính xác, có liên quan

  - Kiểm tra lại lỗi chính tả và cách dùng từ

  http://ielts-fighter.com/ https://www.facebook.com/ielts.fighter/

 • IELTS Fighter – The leading center in Vietam

  Webiste: http://ielts-fighter.com Fanpage: https://www.facebook.com/ielts.fighter/ Hotline: 0963 891 756

  IELTS Writing & Speaking Online Course – IELTS Fighter

  4

   Grammatical Range and Accuracy: Sử dụng đúng và đa

  dạng các cấu trúc ngữ pháp

  - Sử dụng đa dạng các câu đơn và câu ghép

  - Sử dụng đa dạng các cấu trúc câu

  - Kiểm trả lại bài viết

  http://ielts-fighter.com/ https://www.facebook.com/ielts.fighter/

 • IELTS Fighter – The leading center in Vietam

  Webiste: http://ielts-fighter.com Fanpage: https://www.facebook.com/ielts.fighter/ Hotline: 0963 891 756

  IELTS Writing & Speaking Online Course – IELTS Fighter

  5

  BỐ CỤC BÀI VIẾT

   Introduction: Mở bài

   Supporting Paragraph 1: Thân bài 1

   Supporting Paragraph 2: Thân bài 2

   Conclusion: Kết luận

  CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

  TRONG BÀI THI TASK 2

  1. Argumentative/Opinion/Agree or Disagree

  Đối với dạng bài opinion, đề bài yêu cầu bạn phải đưa ra quan

  điểm về ý kiến được nêu ra trong đề bài. Hãy chắc chắn rằng ý

  kiến của bạn được nêu ra trong đề bài và giải thích ý kiến của

  mình trong phần thân bài.

  Example:

  Some people think that all teenagers should be required to do

  unpaid work in their free time to help the local community.

  They believe this would be benefit both the individual

  teenager and society as a whole

  Do you agree or disagree?

  http://ielts-fighter.com/ https://www.facebook.com/ielts.fighter/

 • IELTS Fighter – The leading center in Vietam

  Webiste: http://ielts-fighter.com Fanpage: https://www.facebook.com/ielts.fighter/ Hotline: 0963 891 756

  IELTS Writing & Speaking Online Course – IELTS Fighter

  6

  2. Discussion (Disscuss both views)

  Trong đề bài sẽ có hai quan điểm về một vấn đề và bạn phải nêu

  ý kiến của mình về cả hai quan điểm đó. Mỗi quan điểm phải có

  độ dài là tương đương nhau. Nếu như đề bài có yêu cầu bạn đưa

  ra quan điểm cá nhân thì bạn không cần thiết phải viết thành

  một đoạn riêng mà chỉ cần lồng quan điểm cá nhân vào phần mở

  bài hoặc kết bài

  Example:

  Nowadays anima experiments are widely used to develop new

  medicines to test the safety of other products. Some people

  argue that these experiments should be banned because it is

  morally wrong to cause animal to suffer, while others are in

  favor of them because of their benefits to humanity.

  Discuss both views and give your own opinion.

  3. Problem & Solution

  Dạng bài này yêu cầu người viết đưa ra nguyên nhân và hướng

  giải quyết về một vấn đề nào đó, trong đó bạn chỉ cần dành một

  đoạn thân bài đề viết về nguyên nhân và đoạn còn lại để viết về

  phương hướng giải quyết.

  Example:

  In the developed world, average life expectancy is increasing.

  What problems will this cause for individuals and society?

  http://ielts-fighter.com/ https://www.facebook.com/ielts.fighter/

 • IELTS Fighter – The leading center in Vietam

  Webiste: http://ielts-fighter.com Fanpage: https://www.facebook.com/ielts.fighter/ Hotline: 0963 891 756

  IELTS Writing & Speaking Online Course – IELTS Fighter

  7

  Suggest some measures that could be taken to reduce the

  impact of ageing populations.

  4. Advantgae and Disadvantage

  Dạng đề này rất dễ nhận dạng và chia bố cục, một đoạn thân bài

  cho advantages và đoạn thân bài còn lại cho disadvantages.

  Example:

  In order to solve traffic problems, governments should tax

  private car owners heavily and use the money to improve

  public transportation.

  What are the advantages and disadvantages of such a

  solution?

  5. 2-part Question

  Dạng đề này cũng tương đối đơn giản, đề bài có hai câu hỏi và

  yêu cầu bạn trả lời từng câu cùng với nêu ra lý do cũng như ví dụ

  để chứng minh cho câu trả lời của mình. Đối với từng câu hỏi ta

  cũng sẽ viết câu trả lời thành 1 đoạn thân bài.

  Example:

  Happiness is considered very important in life.

  Why is it difficult to define?

  What factors are important in achieving happiness?

  http://ielts-fighter.com/ https://www.facebook.com/ielts.fighter/

 • IELTS Fighter – The leading center in Vietam

  Webiste: http://ielts-fighter.com Fanpage: https://www.facebook.com/ielts.fighter/ Hotline: 0963 891 756

  IELTS Writing & Speaking Online Course – IELTS Fighter

  8

  CÁC BƯỚC LÀM BÀI

  Bước 1: Phân tích đề

  Đầu tiên, các bạn nên dành 1-2 phút để phân tích những yếu tố

  sau của đề bài:

   Keyword: Từ khóa trong đề bài

   Micro-keyword: Từ khó nhỏ hơn trong đề bài

   Instruction word: Từ khoá chỉ yêu cầu, hướng dẫn của đề

  bài

  Example:

  Some people say that the best way to improve public health is

  by increasing the number of sport facilities. Others, however,

  say that this would have little effect on public health and that

  other measures are required. Discuss both these views and

  give your own opinion.

   Keyword: public health

   Micro-keyword: sport facilities

   Instruction word: discuss, give opinion

  Bước 2: Lập dàn ý

  Tiếp theo, các bạn nên dành 5-10 phút lập dàn ý cho bài viết của

  mình. Cách này sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian làm bài thi và

  khiến bạn mắc ít lỗi sai hơn khi làm bài bởi bạn đã có đầy đủ ý

  http://ielts-fighter.com/ https://www.facebook.com/ielts.fighter/

 • IELTS Fighter – The leading center in Vietam

  Webiste: http://ielts-fighter.com Fanpage: https://www.facebook.com/ielts.fighter/ Hotline: 0963 891 756

  IELTS Writing & Speaking Online Course – IELTS Fighter

  9