IELTS Exam Preparation (Speaking&Listening)

Download IELTS Exam Preparation (Speaking&Listening)

Post on 22-Jan-2018

514 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ol><li> 1. HNG DN N TP IELTS Speaking &amp; Listening NG MNH LINH,MA H NI, 2015 Ti liu bin son ni b dng trong o to cc chng trnh thc s lin kt quc t </li><li> 2. TI LIU N TP IELTS ThS Ng Mnh Linh,HQGHN MC LC TNG QUAN V BI THI IELTS .....................................................3 QUY TRNH NG K THI IELTS..................................................4 NHNG IU CN BIT TRC KHI NG K THI IELTS....5 CCH TNH IM BI THI IELTS ..................................................7 CU TRC BI THI SPEAKING ....................................................12 </li><li> 3. TI LIU N TP IELTS ThS Ng Mnh Linh,HQGHN TNG QUAN V BI THI IELTS K thi nh gi c 4 k nng: Nghe, Ni, c,Vit. Ba thnh vin ng s hu k thi IELTS: IDP-IELTS Australia, Trung tm Kho th i hc Cambridge v Hi ng Anh. Hai loi hnh thi: IELTS Academic v IELTS General. IELTS Hc thut (Academic) c cng nhn rng ri nh l yu cu ngn ng u vo cho tt c cc kha hc i hc v Sau i hc v l tiu chun nh gi liu ng vin sn sng cho vic theo hc cc chng trnh i hc v Sau i hc c ging dy bng ting Anh. IELTS Tng qut (General) thch hp cho tt c nhng ai chun b ti cc nc ni ting Anh hon tt chng trnh trung hc hoc vi mc ch nhp c. Hng nm, c trn 1,4 triu th sinh thi IELTS vi mc ch du hc, nh c hay xin vic lm. IELTS c hn 6.000 c s o to v t chc ti 135 quc gia cng nhn nh Anh, c, M, Canada, New Zealand, </li><li> 4. TI LIU N TP IELTS ThS Ng Mnh Linh,HQGHN QUY TRNH NG K THI IELTS 1. n cc trung tm ng k thi IELTS nhn mu n ng k thi v c hng dn in n ng k. 2. Th sinh chun b: - in vo n ng k thi (theo mu). - 2 nh chp c 4 x 6 khng qu 6 thng k t ngy ng k, khng eo knh. - Bn sao h chiu hoc chng minh nhn dn hp l ( Cc giy t ny phi trong thi hn s dng, khng b rch nt hoc ty xa). Trung tm thi s yu cu xut trnh bn gc ca nhng giy t ny i chiu. - L ph IELTS l 4.500.000 ng. Th sinh ng k d thi c th yu cu thc hin th tc chp hnh v ln vn tay ngay ti ti c s thi hoc luyn thi ielts khi n ng k 2 ngy trc ngy thi. Th sinh tnh xa c th yu cu thc hin th tc ny vo ngy thi ngay ti a im thi. Xin vui lng thng bo cho Trung tm thi yu cu ca bn. 3. Sau khi nhn c n ng k thi &amp; ph d thi, Trung tm thi s xc nhn vi th sinh v ngy gi v a im thi IELTS. </li><li> 5. TI LIU N TP IELTS ThS Ng Mnh Linh,HQGHN NHNG IU CN BIT TRC KHI NG K THI IELTS 1. Bao nhiu lu th IDP c mt k thi? IELTS c t chc 3 4 ln trong mt thng ti H Ni v TP. H Ch Minh, v cc tnh ln cn. 2. Ph dch v L ph ng k thi IELTS: 4.500.000 ng / th sinh / ln thi In thm kt qu th 2 gi n cc trng/t chc: 200.000 ng/bn i ngy thi: 350.000 ng Phc kho kt qu thi: 2.200.000 ng 3. a im thi IELTS u? Cc k thi IELTS c t chc thng xuyn ti H Ni v TP. HCM. a im thi c la chn l cc khch sn hoc cc hi trng ln vi iu kin c s vt cht, m thanh, nh sng v bo mt theo tiu chun quc t. Th sinh s c thng bo a im thi Vit ngay khi ng k thi (nu a im c xc nh) Th i gian va i a im thi Noi se c thng ba o tai nga y thi chinh th c hoc th sinh s c thng bo th i gian va a im qua Phiu bo thi, email hoc in thoi. 4. Nhng vt dng th sinh c php mang vo phng thi? Th sinh ch c php mang theo: Chng minh th hoc H chiu ban gc ( dng khi ng k) Bt vit thng dng. Bt ch s c cung cp ti k thi. IDP c quyn kim tra v t chi khng cho php th sinh mang vo phng thi nhng vt dng b nghi ng. 5. Nhng vt dng th sinh KHNG C PHP mang vo phng thi </li><li> 6. TI LIU N TP IELTS ThS Ng Mnh Linh,HQGHN in thoi di ng-T trang c nhn-Cc loi hnh thit b in t. Lu : Th sinh khng nn mang theo tin v vt dng c nhn gi tr n khu vc thi v t trang c nhn s phi ngoi phng thi v IDP khng chu trch nhim v vic mt mt c ca th sinh. Th sinh no c tnh s dng cc phng tin sao chp li ni dung hoc mang thi ra khi phng thi s b hy b kt qu thi v v vic s c trnh bo ln c quan c thm quyn. 6. Nhng lu quan trng khc Lch thi c th thay i ph thuc vo s lng th sinh ng k v a im thi. Thi Vit (Nghe, c, Vit) c tin hnh vo bui sng (9 gi - 12 gi) ca ngy thi chnh thc. Thi Ni c tin hnh cng ngy hoc trong khong thi gian 5 ngy trc/sau ngy thi chnh thc. Nu khng nhn c thng tin v thi gian v a im thi, th sinh cn ch ng gi in n vn phng IDP xc nhn vic ng k hon tt. </li><li> 7. TI LIU N TP IELTS ThS Ng Mnh Linh,HQGHN CCH TNH IM BI THI IELTS Thang im ca IELTS l t 1 9. Trn bng kt qu ca th sinh s th hin im ca tng k nng thi. Phn im tng s c tnh da trn im trung bnh cng ca 4 k nng. im tng ca 4 k nng s c lm trn s theo quy c chung nh sau: Nu im trung bnh cng ca 4 k nng c s l l .25, th s c lm trn ln thnh .5, cn nu l .75 s c lm trn thnh 1.0. V d: Mt th sinh c s im nh sau: 6.5 (Nghe), 6.5 (c), 5.0 (Vit) v 7.0 (Ni). im tng ca th sinh ny l IELTS 6.5 (25 4 = 6.25 = 6.5) Tng t cch tnh, mt th sinh c s im nh sau: 5.0 (Nghe); 4.5 (c), 5.0 (Vit) v 5.0 (Ni). Nh vy im tng s l IELTS 5.0 (19.5 4 = 4.875 = 5.0) Trong trng hp th sinh c s im l 7.5 (Nghe), 7.0 (c), 7.0 (Vit) v 7.0 (Ni). Nh vy im tng ca th sinh ny l IELTS 7.0 (28.5 4 = 7.125 = 7.0) Cch chm im ca c 2 dng bi thi: hc thut (AC) v khng hc thut (GT). im khc bit gia 2 bi thi ny l v th loi v ngn ng s dng trong bi thi. Hu ht thi ca loi hnh hc thut thng c nhiu t vng kh v cu trc cu phc tp hn. Do vy, cng mt im s nhng thng thng s cu tr li ng ca loi hnh khng hc thut (GT) yu cu phi nhiu hn loi hnh hc thut (AC). </li><li> 8. TI LIU N TP IELTS ThS Ng Mnh Linh,HQGHN LCH THI IELTS NM 2015-2016 Ngy thi Hnh thc thi 24 Thng 10 2015 Hc thut v Tng qut 31 Thng 10 2015 Hc thut 7 Thng 11 2015 Hc thut v Tng qut 14 Thng 11 2015 Hc thut 21 Thng 11 2015 Hc thut v Tng qut 5 Thng 12 2015 Hc thut v Tng qut 12 Thng 12 2015 Hc thut v Tng qut 19 Thng 12 2015 Hc thut 9 Thng 1 2016 Hc thut v Tng qut 14 Thng 1 2016 Hc thut 23 Thng 1 2016 Hc thut v Tng qut </li><li> 9. TI LIU N TP IELTS ThS Ng Mnh Linh,HQGHN 20 Thng 2 2016 Hc thut v Tng qut 27 Thng 2 2016 Hc thut 05 Thng 3 2016 Hc thut v Tng qut 12 Thng 3 2016 Hc thut 19 Thng 3 2016 Hc thut v Tng qut 2 Thng 4 2016 Hc thut v Tng qut 16 Thng 4 2016 Hc thut 21 Thng 4 2016 Hc thut 7 Thng 5 2016 Hc thut 19 Thng 5 2016 Hc thut v Tng qut 19 Thng 5 2016 Hc thut v Tng qut 28 Thng 5 2016 Hc thut </li><li> 10. TI LIU N TP IELTS ThS Ng Mnh Linh,HQGHN 4 Thng 6 2016 Hc thut v Tng qut 16 Thng 6 2016 Hc thut 18 Thng 6 2016 Hc thut 25 Thng 6 2016 Hc thut 9 Thng 7 2016 Hc thut 14 Thng 7 2016 Hc thut 16 Thng 7 2016 Hc thut v Tng qut 30 Thng 7 2016 Hc thut v Tng qut 4 Thng 8 2016 Hc thut v Tng qut 20 Thng 8 2016 Hc thut v Tng qut 27 Thng 8 2016 Hc thut 10 Thng 9 2016 Hc thut v Tng qut </li><li> 11. TI LIU N TP IELTS ThS Ng Mnh Linh,HQGHN 15 Thng 9 2016 Hc thut 24 Thng 9 2016 Hc thut 8 Thng 10 2016 Hc thut v Tng qut 22 Thng 10 2016 Hc thut 29 Thng 10 2016 Hc thut v Tng qut 5 Thng 11 2016 Hc thut 19 Thng 11 2016 Hc thut v Tng qut 26 Thng 11 2016 Hc thut 3 Thng 12 2016 Hc thut v Tng qut 10 Thng 12 2016 Hc thut v Tng qut 17 Thng 12 2016 Hc thut </li><li> 12. TI LIU N TP IELTS ThS Ng Mnh Linh,HQGHN CU TRC BI THI SPEAKING (11-14 pht) Bao gm 3 phn: 1. Phn 01: Khong 4-5 pht. Hnh thc: Hi &amp; Tr li. Tc t cu hi: Thng chm v trung bnh. Ni dung: Xoay quanh nhng ti v bn thn, s thch, gia nh, qu qun, hc tp hoc vic lm, bn b, cc ti kh gn gi vi tng c nhn. 2. Phn 02: Khong 3 pht (1 pht chun b, 1-2 pht ni, sau Gim kho s hi 1 n 2 cu.) Hnh thc: Bn s c trao mt mu giy+bt ch yu cu bn ni v mt ch c th. Sau gim kho s hi bn mt hoc hai cu v ch ny kt thc phn thi. Ni dung: Khong 50% l cc Topic v m t 1 ngi no , 30% l v cc a im du lch hay mt ni no , v cc dng khc. 3. Phn 03: 4-5 pht Hnh thc: Bn s c hi thm v ch trong Phn 2. Cc cu hi ny to c hi cho bn tho lun thm v cc vn v nim tru tng. Ni dung: Gim kho s hi tp trung v chuyn su vo ti cc th sinh va trnh bnh trong phn 2. Bnh thng s c mt s dng cu hi nh: Tng lai ca vn bn ang cp, so snh vn trong qu kh v hin ti, nh hng ca n nh th no Cch tnh im: Gim kho s cho im tng phn, bao gm: S lu lot v tnh gn kt ca bi ni- Fluency and Coherence, Vn t - Lexical Resource, Ng php Grammatical Range and Accuracy v Cch pht m Pronunciation. S im cho mi phn l nh nhau. </li><li> 13. TI LIU N TP IELTS ThS Ng Mnh Linh,HQGHN Tham kho: Cch nh gi c th cho 4 k nng trn vi mc im 5.0, 6.0,7.0 Band Fluency and Coherence Lexical Resource Grammatical Range and Accuracy Pronunciation 5 Gi c tc ni nhng vn cn vp, lp li C kh nng ni v nhng ch quen thuc hoc khng quen thuc, nhng vn t vng vn c i cht gii hn. Bit s dng cch ni khc din t kin mt cch tng i. S dng cu trc n gin vi chnh xc tng i. S dng gii hn nhng cu trc phc tp nhng cha nhiu li c th gy ra hiu nhm. Bit pht m c bn nhng chnh xc cha cao, vn cn mc li. 6 C kh nng ni kh di mc d i khi vn b lp, sa li, phn vn, cha mch lc.Bit cch ni , chuyn on nhng thnh thong vn cha thc s ph hp. C 1 vn t rng c th ni v cc ch vi thi gian di, lm sng t mc d cn i cht kh hiu.Cch din t theo cch ring ca mnh kh thnh cng. S dng cu trc n gin ln phc tp 1 cch kh tt.C th vn sai st nhiu khi s dng cu trc phc tp nhng vn lm ngi nghe hiu c. S dng nhng cch pht m kh tt nhng vn cha hon ton thnh tho v chnh xc.C th lm ngi nghe vn hiu c cho d i khi b st pht m vi m tit hay khng r rng. 7 Ni tri chy, mch lc r rng trong khong thi gian di m khng cn nhiu c gng, cch chuyn linh hot Vn t vng rng v c th ni rt nhiu lnh vc v ch khc nhau.S dng nhng t t ph bin, thnh ng, vi ch 1 vi li. S dng cu trc phc tp linh hot tuy thnh thong vn c i cht li ng php. Ging band 6 nhng c cht ci thin v lm tt hn. </li><li> 14. TI LIU N TP IELTS ThS Ng Mnh Linh,HQGHN CU TRC BI THI LISTENING Gm 4 phn, mi phn 10 cu hi, thi gian lm bi 30 pht. Bn s nghe bn on ghi m c thoi v m thoi bi mt s ngi bn x - v vit cu tr li cho cc cu hi. Phn thi ny bao gm cc cu hi kim tra nng lc ca bn trong vic nm bt cc chnh v thng tin thc t tht chi tit, kh nng nhn thc quan im v thi ca ngi ni, kh nng hiu c mc ch ca vn c ni n v kh nng theo kp s trnh by cc kin. Nhiu ting v ging ni ca ngi bn x c s dng v bn s c nghe tng phn ch mt ln duy nht. Thi Nghe ging nhau cho c hai hnh thc Hc thut v Tng qut. Phn 1 Mt on m thoi gia hai ngi trong ng cnh x hi hng ngy, chng hn nh mt mu m thoi ti mt i l thu nh. Phn 2 Mt on c thoi trong ng cnh x hi hng ngy chng hn nh mt bi din vn v cc tin ch a phng. Phn 3 Mt mu m thoi gia ti a bn ngi trong ng cnh gio dc hoc o to, chng hn nh mt gio vin tr ging ti trng i hc v mt sinh vin ang tho lun v bi tp. Phn 4 Mt on c thoi v ch hc tp, chng hn mt bi ging i hc. </li></ol>

Recommended

View more >