IEDEREEN MEE MET HET WONEN ?

Download IEDEREEN MEE MET HET WONEN ?

Post on 26-Dec-2014

669 views

Category:

Entertainment & Humor

1 download

DESCRIPTION

ACW Vorming 8 maart 2012 - Iedereen mee met het wonen ? Zoektocht naar nieuwe woonvormen.

TRANSCRIPT

1. IEDEREEN MEE MET HET WONEN ? ZOEKTOCHT NAAR NIEUWE WOONVORMEN MAART 2012 2. Programma Inleiding Lespoir: een zoektocht naar een woning Community land trust: zoektocht naar financiering Samenhuizen en samenwonen: een zoektocht naar een nieuwe inhoud Samenhuizen en samenwonen: een zoektocht naar oplossingen Biloba: zoektocht naar wonen en zorg Documentaire over lespoir 3. 14 nouveaux logements la rue Fin Molenbeek14 nieuwe woningen in de Finstraat in Molenbeek 4. Terrein: Finstraat Sint-Jans-MolenbeekTerrain: rue Fin Molenbeek Saint-Jean 5. Partenaires / partnersFonds du Logement / WoningfondsMaison de Quartier / Buurthuis BonnevieCIRELEspoirAvec le soutien de / met steun vanCommune de Molenbeek / Gemeente MolenbeekPolitique des Grandes Villes / GrootstedenbeleidBruxelles Environnement / Leefmilieu Brussel 6. 3 objectifs3 doelstellingen Rponse la crise du logement: crer des logements abordables via laccs la proprit Antwoord op wooncrisis: betaalbare koopwoningen voor grote gezinnen Participation Participatie Logements durables Duurzame woningen 7. Principes de base cahier de chargeprincipes lastenboek bewoners Eviter conflits de cohabitation Conflicten rond gemeenschappelijke ruimtes voorkomen Duplex, image petite maison Duplexappartementen, huisjes Beaucoup de lumire naturelle Natuurlijke lichtinval Terrasses et jardins individuels Terrassen of individuele tuintjes Economiser lnergie Energie besparen Image positive Positief imago Prix abordable Betaalbare prijs Qualit et durabilit des matriaux Kwaliteit en duurzaamheid materialen 8. Visite maison passive / Bezoek passiefhuis 9. Runion dinformation maisons passives /Infovergadering over passiefhuis 10. Signature convention Fonds du Logement /ondertekening conventie Woningfonds 11. Participation la fte du quartierDeelname aan buurtfeest 12. Prsentation 7 projets darchitecture voorstelling 7 architectuurprojecten 13. Etudier les projets avec lEspoirBespreking van de projecten met lEspoir 14. Rencontre avec le bourgmestreOntmoeting met de burgemeester 15. Reunions de chantier /werfvergaderiingen 16. Ambassadeurs pourlconomie dnergieAmbassadeurs voorrationeelenergieverbruik 17. http://espoirmolenbeek.blogspot.com http://espoirmolenbeek.blogspot.com 18. IEDEREEN MEE MET HET WONEN ? Community land trust Zoektocht naar andere financiering 19. recht op wonen en recht op de stad viaCommunity Land Trusts 20. Wat is een Community Land Trust? Non profit Die gronden verwerft om er woningen (en andere functies) op te realiseren Blijft voor altijd eigenaar van de grond Maar verkoopt de woningen erop (aan een betaalbare prijs) Zorgt dat de woningen voor altijd betaalbaar blijven Begeleidt de eigenaars Verniewende beheersformule 21. Waarom een Community Land Trust in Brussel?Waar kan CLT antwoord op bieden?- Wooncrisis- Bestaande oplossingen botsen op hun limiet- Dreigende gentrificatie- Dualisering tegengaan door nieuwe visie op eigendomWat is meerwaarde van CLT?- Voordelen sociale huurwoningen combineren met voordelen aankoopsteun- Sociale cohesie- Extra stap op de woonladder- Begeleiding voor eigenaars- Werkt ook in dalende markt- Lokale economie 22. Brussel heeft potentieel voor CLT Woonbeleid gericht op eigendomsverwerving CLT-model gedragen door verenigingsleven Missende schakel tussen bestaande huisvestingsorganisaties Wijkcontracten en andere gewestelijke, federale en Europese middelen voor stadsontwikkeling Grote interesse bij publiek 23. Wortels ineen langetraditie vanutopischevisie ensociale strijd 24. De aarde als gemeenschappelijk bezit Chief Seattle Het grote opperhoofd in Washington heeft gesproken: hij wenst ons land te kopen Hoe kan je de lucht, de warmte van het land kopen of verkopen? Dat is voor ons moeilijk te bevatten. Als wij de frisheid van de lucht en de sprankeling van het water niet kunnen bezitten, hoe kan u het dan van ons kopen? 25. Grondbezit als bron van uitsluiting en armoede, gemeenschapsgrond als bron van gelijkheid Henry George (1839-1897) Welnu, dit is de remedie tegen de onrechtvaardige en oneerlijke verdeling van welvaart in onze moderne beschaving, en van al het kwaad dat er uit voortvloeit: we moeten de grond gemeenschappelijk bezit maken Progress and poverty (1879) -Speculatie en grootgrondbezit zijn de grootste bronnen van ongelijkheid en armoede -Een enkelvoudige belasting (single tax) op de onverdiende meerwaarde van de grond 26. Een model voor ideale nieuwe tuinstedengebaseerd op gemeenschappelijk grondbezit Ebenezer Howard (1850-1928) Garden Cities of Tomorrow (1898) -Een model voor een ideale stad -Tuinsteden met gemengde functies, in een cirkel rondom de grote steden -Scheiding eigendom grond en eigendom woningen -Democratisch bestuurd door de bewoners 27. 30 tuinsteden gerealiseerd in EngelandGrote invloed. Echos in tuinsteden in Belgi (bv. Logies en Floral in Brussel)Letchworth Garden City (1903) eerste en grootste tuinstad 33 000 inwoners Handel, industrie, Opbrengst wordt genvesteerd in de gemeenschap Wordt nog steeds beheerd en bestuurd op basis van dezelfde utopische principes 28. Een vruchtbare ontmoeting - 1964: 1000 mile walk for peace komt aan in Albany, Georgia. - 20 vredesactivisten worden 2 maand opgesloten. - Bob Swann en Slater King ontmoeten mekaar en starten briefwisseling - Hoe economische onafhankelijkheid voor Afro-Amerikanen in hetBob Swann landelijke zuiden? Slater King 29. Gramdan-beweging:Een model voor landhervorming Vinoba Bhave (1895-1982) - Spirituele opvolger van Ghandi - 1951: Bhoodan-mars (grond-gift) - Bhoodan-beweging wordt Gramdan- beweging (dorps-gift) 30. 1969-1980: langzame ontwikkeling Geplande gemeenschappen Aandacht voor huisvesting Prioriteit voor de armsten (bevrijdingstheologie) Ontwikkeling van beheersmodel met inbreng van de gemeenschap 31. Hoe werkt een CLT? 32. 1. Trust is eigenaar van grond Trust verwerft en behoudt grond ten behoeve van gemeenschap en individuele leden gemeenschap. Bij ons: - Onbebouwde terreinen (bv.wijkcontracten) - Leegstaande gebouwen - Bestaande woningen (via aankoopsubsidie) 33. 2. Scheiding eigendeom grond en eigendom woning Gebouw is eigendom van de bewoner (of coperatieve) Grond wordt geleased (in Burlington: 25 $ per maand) Grond is eigendom van CLT Bij ons? - Recht van opstal, erfpacht, - Voorbeelden : Louvain-la-Neuve, Etterbeek, Fesocolab, 34. 3. Eeuwigdurende betaalbaarheid voor laagste inkomens Woningen betaalbaar maken: Trust geeft subsidie bij aankoop (grondwaarde) Woningen betaalbaar houden: Bij herverkoop: Subsidie en 75% meerwaarde terug naar trust Oorspronkelijke waarde en 25 % meerwaarde naar verkoper (+ waarde verbeteringswerken) Trust koopt huis aan marktwaarde (voorkooprecht) Trust verkoopt opnieuw: subsidie en deel van meerwaarde gaat naar volgende koper 35. Aantal gezinnen met laag inkomen dat toegang tot eigen woning krijgt dankzij overheidssteun van 2.172.207$ Conventionele subsidies vs. Community Land Trust 36. Overheidssteun nodig om 357 gezinnen met laag inkomen te helpen eigenaar te worden Conventionele subsidies vs. Community Land Trust 37. 4. Trust = gemeenschap Eigenaars CLT- huizen Leden van de gemeenschap Overheid 38. Gemeenschap bestuurt trust Non-profit Open ledenorganisatie (bewoners en anderen) Gemengd bestuur bew oners andere leden overheid 39. 5. Blijvende verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid voor het land in eigendom Verantwoordelijkheid naar de gemeenschap: goed gebruik van het land Verantwoordelijkheid naar de bewoners: informatie en vorming, beschikbaar bij financile problemen, advies renovatie en onderhoud,... 40. Champlain Housing Trust 41. Een stad die weerstand biedt aan de crisis Sinds het begin van de crisis in juli 2007 zijn er in Burlington geen uitdrijvingen geweest na gedwongen verkoop van woningen van wanbetalers. Aandacht van de internationale instanties World Habitat Award in 2008 42. Burlington en de CLTs 400 km ten noorden van New Jaren 80: gewild bij New- York Yorkers als tweede residentie 30 000 bewoners 43. 25 jaar later 1500 huurwoningen 430 woningen gemengde eigendom 115 appartementen en cooperatieven 6000 m2 commercile ruimte 44. Mogelijke strategin in Belgi, opties voor Brussel 45. Mogelijke formules- Met Woningfonds, spaargroepen, in wijkcontract (naar voorbeeld LEspoir)- Gemeenschapswonen- Individuele aankoop via premie- Collectieve aankoop en renovatie- Duurzame wijken- Verkoop sociale woningen- Problemen met mede-eigendom in appartementsgebouwen- Noodkopers- Verzilverd wonen- Campings 46. Gemengde functies- Huurwoningen via SVKs- Commercile ruimtes- Lokalen voor verenigingen- Volkstuintjes, stadslandbouw 47. Horizontale splitsing eigendom- Afstand van recht van natrekking, recht van opstal (maximum 50 jaar)- Verlengen via accessoire opstalrechten: - Erfpacht (99 jaar) - Erfdienstbaarheid van steun (onbeperkt in tijd) 48. Juridische Structuur- Stichting eigenaar vastgoed- VZW voor dagelijkse werking- Bestaande investeringscoperatie (Credal) als partner voor genteresseerde investeerders- Vastgoedcertificaten 49. Structuur van deTrust COMMUNITY LAND TRUST VZW Stichting ExterneOperationele van coperatie Openbaar Aanbrengen structuur Nut kapitaal Eigenaar vastgoed- patrimonium operaties 50. Drie niveaus Gewestelijke trust: eigenaar van de gronden, sluit contracten af, investeert, Lokale kernen (op termijn uit te bouwen). Ontmoeting, prospectie, Gebouw (mede-eigendom, coperatie,) beheer van het gebouw, ontmoeting 51. Toegang via spaarkas, spaargroepen Kandidaat-kopers worden lid van spaarkas Alternatief voor wachtlijst Engagement van bij inschrijving Kandidaat-kopers worden lid, met eigen vertegenwoordiging Concrete projecten worden voorbereid via spaargroep Toewijzing op basis van ancienniteit 52. Samenwerking rond projecten Bouwheer: Woningfonds, Habitat et Humanisme, aankoopgroep met CLT als gedelegeerd bouwheer Voorbereiding en begeleiding kopers: via spaargroepen, verenigingen integratie via wonen Leningen: Brussels Woningfonds Communicatie en samenwerking met buurt: lokale verenigingen, buurtcomits Projectcordinatie: Community Land Trust 53. 5 projecten in onderzoek Au Quai (Molenbeek) Groepswonen, SVK-woning, repetitielokalen, zaaltje Zelfbouw Vandepeereboom (Molenbeek) 30 50 woningen, 2 gemeenschapslokalen Bouwheer woningfonds Spaargroep in oprichting 54. 5 projecten in onderzoek Slachthuissite (Anderlecht) 30 woningen (boven winkels) Priv-eigenaar, promotor Habitat et Humanisme Verheydenstraat (Anderlecht) 8 woningen en zaal Eigenaar parochie. Gemeenschappelijke aankoop? Liedts (Schaarbeek) 8 gemeenschapswoningen bejaarden Bestaande woningen worden gentegreerd in project 55. Besluit 56. Combineert voordelen van sociale huurwoningen en aankoopsteun Financieel interessant voor de overheid Met als extra: gemeenschapsvorming 57. IEDEREEN MEE MET HET WONEN ?Samenhuizen en samenwonen: een zoektocht naar een nieuwe inhoud van wonen 58. Wonen met meer-waardeSamenhuizen : knelpunten Roland Kums Samenhuizen vzw maart 2012 59. Algemene knelpuntenrelatief onbekendBabylonische spraakverwarringvooroordelenrechtsongelijkheid door verschillende interpretatie wetgeving op lokaal vlak 60. huisdelen pocketneighborhood 61. Knelpunten ervarenn.a.v. enqute onderzoek Samenhuizen in Belgi 62. Knelpunten huisdelen 63. Knelpunten centraal wonen / cohousing 64. Knelpunten architect / ruimtelijke ordening 65. Knelpunten architect / ruimtelijke ordening 66. Knelpunten huisdelen (vnl. huursector)contracteninschrijving in de gemeenteuitkeringen: alleenstaanden worden als samenwonendbeschouwd Leefloon Sociale zekerheid: Werkloosheid Pensioenen Ziekte en invaliditeit ...stedenbouw: eensgezinswoning of meergezinswoning 67. Knelpunten pocket neighbourhoods 1Momenteel nog vnl. in de koopsector.Groep: groepsvorming / groepsproces beslissingsmodel / aansluitingsovereenkomst aantrekken genteresseerden instroombeheersing interne vaardigheden en competenties cruciaal lange realisatietijd: gemiddeld 7 jaar vertrekkers 68. Knelpunten pocket neighbourhoods 2Site site vinden stedenbouwkundige vergunning timing van startgroep niet gelijklopend met planningvanuit overheid aanleg nutsvoorzieningen aanspraak op bep. premies of subsidies architecten niet gewend om met een groep particulierente werken ... 69. Knelpunten pocket neighbourhoods 3Financieel: Hypothecaire leningen: samenhuizen onbekend bij banken / geen voor CVBA Verdeelsleutels verbouwingen / aankoop Lange realisatietijdJuridisch: Geschikte structuur vinden Notarissen niet bekend met samenhuizen 70. Knelpunten politiekVlaanderen & Brussel: resolutie Vlaams ParlementCommissie Wonen: voorstel van decreet GroenWoonbeleidsplan Freya VandenbosscheOp lokaal vlak: hier en daar opgenomen in beleidsplannenof bestuursakkoordenSamenhuizen erkend als socio-culturele beweging t/m2015. 71. Knelpunten : wat doet samenhuizen ?Startgids voor samenhuizers (sinds 2003)Knelpuntennota (sinds 2006)BekendmakingAdvies en begeleiding op vraagAdviescheques (Luchtkasteelfonds, KBS) vanaf maart2012Campagne lokaal beleid 2012 72. Sporen naar oplossingenApart statuut of statuten voor vormen van Samenhuizen inVlaamse WooncodeOmzendbrieven interpretatie bestaande wetgevingSamenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijenvergemakkelijkenInplannen ruimte voor andere vormen van wonenOndersteuning vanuit gemeenten en steden 73. Vragen, suggesties, feedback... ? 74. Wonen met meer-waardewww.samenhuizen.be

Recommended

View more >