iedereen doet mee Zwolle doet mee Zwolle ... wonen en we moeten bezuinigen. Het is daarom nodig om de zorg, ... Aan ondersteuning doet iedereen mee.....met Sociale wijkteams

Download iedereen doet mee Zwolle  doet mee Zwolle ... wonen en we moeten bezuinigen. Het is daarom nodig om de zorg, ... Aan ondersteuning doet iedereen mee.....met Sociale wijkteams

Post on 06-Feb-2018

217 views

Category:

Documents

3 download

TRANSCRIPT

ziedereen doet meeondersteuning voor elkaarZwolleaiedereen doet meeOndersteuning voor elkaar Meer informatieElke maand op de gemeentepagina De Wijzer in de Peperbuswww.zwolle.nl/sociaaldomeinwww.twitter.com/IedereenDoetMee www.facebook.com/IedereenDoetMeeZwolleColofonDeze uitgave is bedoeld om belangstellenden en betrokkenen te informeren over manier waarop de gemeente Zwolle de ondersteuning aan inwoners wil organiseren. Het gaat hier om een voornemen en wetten zijn nog niet vastgesteld. De informatie in deze uitgave kan nog wijzigen.Gemeente Zwolle Augustus 2014...zodat iedereen doet meeDe manier waarop de gemeente Zwolle inwoners wil ondersteunen, doen we vanuit de gedachte: iedereen doet mee. De term participatiesamenleving wordt hiervoor ook wel gebruikt. Dat lijkt nieuw, maar dat is niet zo. We kennen heel veel voorbeelden van inwoners, vrijwilligersorganisaties, verenigingen die een bijdrage leveren zodat anderen mee kunnen blijven doen. Iedereen doet naar eigen kracht mee om de ander of zich zelf te helpen. Dat varieert van een vriendendienst door de boodschappen te doen voor een zieke buurman, huishoudelijke hulp door mantelzorgers, tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid van wijkbewoners voor een buurt waar kinderen veilig kunnen spelen. Iedereen meedoet dooreigeninzet vooranderenenelkaar voordesamenleving metwerk,onderwijs,vrijwilligerswerk, mantelzorg, vriendendienst Wat verandert er voor u...Inwoners die nu al ondersteuning, hulp of zorg hebben, vragen zich misschien af of er ook wat voor hen verandert. Dat is niet met een paar antwoorden te geven, omdat dat per persoon en per begeleidingsvraag verschilt. U kunt in dat geval het beste de vragen voorleggen aan uw huidige begeleider. ziedereen doet meeondersteuning voor elkaarziedereen doet meeondersteuning voor elkaarziedereen doet meeondersteuning voor elkaarIedereen doet meeEen groot deel van onze tijd brengen we thuis in het gezin door. Dichtbij huis gaan we naar school, ontspannen we in het buurthuis, de speeltuin om de hoek of bij de sportvereniging verder op in de wijk. Sommige mensen werken in hun eigen wijk, vrijwillig of betaald en veel voorzieningen liggen op een steenworp afstand. Ik zie dat er heel veel gebeurt in de wijken en dat buurtbewoners elkaar steunen bij tegenslag en elkaar weten te vinden als er iets georganiseerd moet worden. Maar het komt ook voor dat bewoners elkaar niet kennen of opzoeken en van elkaar niet weten dat ze zich zorgen maken. Of men klopt bij niemand aan, omdat ze niet weten bij wie. Zij hebben een extra steun in de rug nodig.Er gaat het een en ander veranderen in de ondersteuning aan inwoners. U heeft er misschien al wat over gehoord of gelezen. De gemeente Zwolle krijgt er op 1 januari 2015 nieuwe ondersteu-ningstaken bij en wordt daardoor voor een groot deel verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners. Steeds meer ouderen blijven langer zelfstandig wonen en we moeten bezuinigen. Het is daarom nodig om de zorg, hulp en ondersteuning anders te gaan organiseren. De toegang tot ondersteuning gaan we midden in de wijk organiseren met toegankelijke Sociale wijkteams, zodat we met alle kracht die er in een wijk zit er samen voor zorgen dat iedereen mee doet.Nelleke Vedelaar, wethouder gemeente ZwolleAan ondersteuning doet iedereen mee... Aan ondersteuning doet iedereen mee......met Sociale wijkteamsVoorkomen is beter dan genezen. Met tijdige en een lichte vorm van hulp, kan voorkomen worden dat kleine vragen grote problemen worden. Dat is beter mogelijk als de ondersteuning dicht bij huis te vinden is of daar waar mensen komen zoals werk en school. We gaan de ondersteuning aan inwoners regelen via Sociale wijkteams. De mensen die in het Sociaal wijkteam werken, werken nu ook al in de hulpver-lening. Ze zijn goed opgeleid en hebben veel ervaring. Zij werken nauw samen met mantelzorgers, vrijwilligers en bijvoorbeeld de huisarts, de wijkverple-ging en specialistische hulp. Zo kunnen meerdere vragen tegelijk opgepakt worden. Alle inwoners, oud, jong, met een lichamelijke of verstandelijke beperking of bijvoorbeeld chronische ziekte kunnen voor ondersteuning terecht bij het wijkteam.Kernbegrippen in de ondersteuning die het Sociale wijkteam biedt zijn: dichtbij, zelfredzaamheid, inzet van sociaal netwerk, maatwerk en n huishouden, n plan, n begeleider....voor ondersteuningsvragen U kunt straks terecht bij medewerkers van het Sociale wijkteam voor allerlei ondersteuningsvragen. Bijvoorbeeld over werk en inkomen, schulden, opvoed- en opgroeivragen, dagbesteding, hulp in huis of bijvoorbeeld voor begeleiding om je leven op orde te krijgen. Als er speci-alistische hulp nodig is of ondersteuning (elders in de stad) beter aansluit bij de behoefte, dan wordt die er bij gehaald. Maar er is meer, zoals vrije tijd en betrokkenheid. Wijkbewoners kunnen ook bij het wijkteam terecht als ze iets willen doen, zoals vrijwilligerswerk en contact.Sociale wijkteams ningangtotondersteuning deskundigebegeleidingvanprofessionals allerleivragen makkelijke,tijdigehulp, want zichtbaar en dichtbij samenwerkenenafstemmeninhet wijkteam enverbindingmethuisarts,wijkverpleging, specialistische hulpOndersteuningsvragen opvoed-enopgroeiondersteuning begeleidinginenaanhuis werk,inkomen,dagbesteding vrijetijd,meedoenencontact...met de aanpakDe ondersteuning is gericht op het behouden of terugkrijgen van de zelfredzaamheid, en de inzet van bekende mensen, mantelzorgers of vrijwilligers in de omgeving. Met ander woorden: we helpen mensen om zichzelf en om anderen te helpen. Waar mensen dit (deels) niet zelf of met hulp van anderen kunnen, bieden organisaties die samenwerken in of met het Sociale wijkteam de ondersteuning.We gaan uit van wat iemand wl kan. We bieden aanvullende ondersteuning als die nodig is. Geen standaardpakketten, maar maatwerk omdat iedereen en iedere situatie verschillend is.Een medewerker van het Sociale wijkteam bekijkt samen met de inwoner wat er nodig is. Zijn er meer vragen of problemen dan wordt daarvoor n plan gemaakt, zodat de De aanpak zelfstandig, zelfredzaam naar vermogen inzetvansociaalnetwerk,bekenden inzetmantelzorgers,vrijwilligers formelezorgenvoorzieningenalsvangnet persoonlijkmaatwerk nplan,nbegeleider regiebijinwonerproblemen in samenhang en tegelijkertijd kunnen worden opgepakt. We noemen deze werkwijze: n huis-houden, n plan, n hulpverlener. Zijn er meer instellingen, personen betrokken dan wordt er nauw samengewerkt.Voor alle duidelijkheid: professionele zorg laten we niet doen door vrijwilligers of buren. En we gaan mantelzorg niet verplichten. Per situatie wordt bekeken welke onder-steuning nodig is: informele of formele zorg, vrijwilligershulp of mantelzorg of een combinatie.Aan ondersteuning doet iedereen mee...

Recommended

View more >