ian fleming - moonraker

of 110/110
Ian Fleming MOONRAKER Agent 007 James Bond

Post on 18-Dec-2015

63 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bond 007

TRANSCRIPT

Ian Fleming

Ian Fleming

MOONRAKER

Agent 007

James Bond

1955.

Dve tridesetosmice prasnue istovremeno.

Odjek pucnja nekoliko puta se odbi o zidove podzemne prostorije, a onda nastupi tiina. Dems Bond kao sredini ventilator usisava pramenje dima koje se kretalo prema njemu sa oba kraja prostorije. U desnoj ruci jo je imao oseaj kako je potegao i pucao jednim trzajem i to mu je ulivalo sigurnost. Izbaci u stranu burence detektiv-specijal kolta" i ostade ekajui sa revolverom uperenim u pod dok je instruktor prelazio onih dvadesetak jardi prema njemu kroz polumrak uzane prostorije.

Bond primeti da se instruktor ceri.

-Prosto ne mogu da verujem - ree on. - Ovog puta sam

vas sredio!

Instruktor mu prie.

-Ja sam u bolnici, ali vi ste mrtvi, ser-ree.

U jednoj ruci drao je grudnu metu, u drugoj polaroid-snimak ne vei od dopisnice. On ga prui Bondu, pa se obojica okrenue stolu, na kome je bila stona lampa sa zelenim titom i uz nju veliko uveliavajue staklo.

Bond uze lampu i nae se nad fotografiju. Bila je to njegova slika snimljena blicom. Oko desne ruke odblesak be-log plamena. Onda usmeri lupu paljivo na levu stranu svog tamnog sakoa. Posred srca videla se siuna svetla taka.

Bez reci, instruktor poloi veliku belu grudnu metu pod svetlost lampe. Srce je bilo obeleeno crnim krugom oko tri

ina u preniku. Tano ispod njega i pola ina u desno bila je rupa od Bondovog metka.

-Kroz levi zid trbuha i napolje kroz leda - ree instruk

tor zadovoljno, pa izvadi olovku i nakraba neto na ivici

mete. - Dvadeset rundi i dugujete mi sedam funti i est pe-

nija, ser - dodade ravnoduno.

Bond se nasmeja i izbroja mu novac.

-Idueg ponedeljka duplo - ree.

-to se mene tie, u redu - odvrati instruktor. - Ali, ma

inu ne moete pobediti. ser. Iako hoete u tim za Djuer

trofej, treba da malo odmorimo tridesetosmicu i pozabavi

mo se remingtonom". Sa onim dugakim metkom kalibra

dvadeset dva, koji su sada napravili, potrebno je najmanje

7900 krugova od moguih 8000 pa da ovek pobedi. Najve

i broj pogodaka mora da bude u centar, a on je kao iling

koji drite ispred nosa. Na razdaljini od sto jardi kao da ga

uopte nema.

-Do avola i Djuer trofej! - ree Bond. - Ja hou va

novac. - On istrese u aku neispaljene metke i zajedno sa

revolverom ih spusti na sto. - Vidimo se u ponedeljak. U

isto vreme?

-U deset sasvim odgovara, ser - odvrati instruktor po

vlaei nanie dve ruice na gvozdenim vratima.

Osmehivao se za Bondom, koji je odlazio uz strme stepenice prema prizemlju. Bio je veoma zadovoljan Bondovim pucanjem, ali nije ni pomiljao da mu kae da je najbolji strelac u Slubi. To je smeo da zna samo M, a uz njega i ef odeljenja, kome e biti naloeno da Bondove rezultate toga dana unese u njegov poverljivi dosije.

Bond proe kroz vrata presvuena upavom tkaninom na vrhu stepenica i ode do lifta, koji e ga odneti na osmi sprat visoke, sive zgrade u blizini Ridents Parka - glavnog taba Tajne slube. Bio je zadovoljan, ali ne i oduevljen postignutim rezultatom. Kaiprst mu se trzao u depu dok je razmiljao kako da postigne jo taj minimalni dodatak brzine i pobedi mainu - tu komplikovanu maginu kutiju punu trikova, koja je isticala metu tano tri sekunde, ispaljivala u njega zrak svetlosti iz prazne tridesetosmice i sve to

snimala dok je on stajao i pucao iz kruga nacrtanog kredom na podu.

Vrata lifta se otvorie i Bond ue. Liftboj je mogao da oseti miris kordita koji se irio od njega. Svako ko je dolazio iz prostorije za gaanje nosio je taj miris. On ga je vo-leo. Podseao ga je na vojsku. On pritisnu dugme za osmi sprat i spusti patrljak leve ruke na kontrolnu ruicu.

Da je bar svetio bilo bolje, razmiljao je Bond. Ali M. je insistirao da se vebe u gaanju obavljaju pod to loijim uslovima. Mutna svetlost i cilj koji uzvraa hitac zaista su bili dobra kopija stvarne situacije. Razbucali kartonski cilj mecima ne dokazuje nita", tako je glasila jedina uvodna reenica u priruniku o odbrani malim orujima.

Lift uspori i stade. Bond stupi u ukastosmei hodnik Ministarstva rada, zatim u uurbani svet devojaka koje nose fascikle, vrata to se otvaraju i zatvaraju, priguene zvonjave telefona, izbacujui iz svesti razmiljanja o gaanju i pripremajui se za redovni, rutinski posao u tabu.

Otiao je do poslednjih vrata na desnoj strani. Bila su bezlina kao i sva ostala pored kojih je proao. Bez brojeva. Ako bi ovek imao posla na osmom spratu, a kancelarija mu nije bila tu, odmah bi se pojavio neko da ga odvede do kancelarije koju trai i da ga potom otprati do lifta.

Bond kucnu i prieka. Pogleda na sat. Jedanaest. Ponedeljak je pakleni dan. Dva dana prekopavanja po fascikla-ma i dosijeima. Napolju su i vikendi, uopte uzevi, bili radni dani. Provaljivalo se na prazne spratove. Ljudi su fo-tografisani u kompromitujuim situacijama. Saobraajne nesree" izgledale su bolje i istraivane povrnije tokom vikendake klanice na putevima. Stizale su nedeljne vree iz Vaingtona, Istanbula i Tokija i sve je to valjalo razvrstati. Moda u njima ima neto za njega.

Vrata se otvorie. Imao je svoj svakodnevni trenutak zadovoljstva to ima tako lepu sekretaricu.

- Dobro jutro, Lil - ree on.

Briljivo dozirana toplina njenog osmeha dobrodolice pade za desetak stepeni.

-Dajte mi taj sako - ree ona. - Osea se na kordit. I ne

zovite me Lil. Znate da to mrzim. .

Bond skide sako i predade joj ga.

-Svako koga krste Lelija Ponsonbi mora da se navikne

na ime od milja.

Stajao je pored njenog pisaeg stola u malom predsoblju, kome je ona na neki tiain dala neto humaniji izgled nego to je kancelarijski, posmatrajui je kako kai njegov sako na metalni okvir otvorenog prozora.

Bila je visoka i tamnokosa, sa nekom uzdranom, nena-ruenom lepotom, kojoj su rat i pet godina rada u Slubi dodali neto ozbiljnosti. U koliko se uskoro ne uda, razmiljao je Bond po stoti put, ili ne nade ljubavnika, njen hladni, autoritativni izgled lako moe da preraste u usedeliki i ona e se tada pridruiti armiji ena koje su se udale za karijeru.

Bond joj je esto govorio o tome, a on i jo dva lana odeljenja OO u vie navrata su vrili odlune napade na njenu vrlinu. Ona se ophodila s njima na isti hladan, materinski nain (koji su oni, da bi zatitili svoj ego, meu sobom nazivali frigidnou), a sutradan bi im ukazivala sitne panje i ljubaznosti, kako bi im stavila do znanja da prihvata svu krivicu na sebe i da im oprata.

Nisu znali da je ona smrtno zabrinuta kad bi se oni nali u opasnosti i da ih poednako voli. Meutim, nije imala na-meru da se emotivno vee za nekog oveka koji moe da bude mrtav ve sledee nedelje. Bila je savrena istina daje rad u Tajnoj slubi neka vrsta robije. eni nije ostajalo mnogo prostora za neke druge veze. Mukarcima je bilo lake. Oni su uvek imali izgovor za povremene avanture. to se tie njih, brak, ena i deca nisu dolazili u obzir ako je trebalo da od njih bude bilo kakve koristi na bojitu", kako se to obino nazivalo. Ljubavna veza izvan Slube automatski je od ene stvarala rizik za sigurnost". U krajnjem sluaju, ena je mogla da bira: ili da podnese ostavku i posveti se normalnom ivotu, ili da ostane doivotna konku-bina kralju i otadbini".

Lelija Ponsonbi znala je da je stigla skoro do take kad e

morati da se odlui, a svi njeni instinkti govorili su joj da ode odavde. Ali, njena svakodnevna drama i romansa zatoenog slavuja sve vre je zakljuavala u svet ostalih devo-jaka u tabu, pa je svaki dan izgledalo sve tee ostavkom izdati oinski lik koji je Sluba poela da predstavlja.

Ipak, ona je bila jedna od devojaka kojima su u celoj zgradi najvie zavideli. Bila je lan malog drutva glavnih sekretarica, koje su imale pristup u najvee tajne Slube -Bisernog drutva", kako su ih iza lea nazivale ostale de-vojke, ironino aludirajui na njihovo moguno provincijsko ili kensingtonsko poreklo. Zasad, to se tie kadrovskog rasporeda, njena sudbina e biti da se za dvadesetogo-dinjicu rada njeno ime u zlatotisku nae na dnu Novogodinje poasne liste, meu medaljama za funkcionere Odbora uzgajalita riba, Uprave pota, Instituta za enska pitanja,

sve dole do dna spiska slubenika Britanske imperije: Mi Lelija Ponsonbi, glavna sekretarica u Ministarstvu odbrane."

Ona se okrete od prozora. Na sebi je imala bluzu na ruiaste i bele pruge i jednostavnu tamnoplavu suknju.

Bond se osmehnu gledajui u njene sive oi.

-Zovem vas Lil samo ponedeljkom - ree. - Ostalim da

nima mis Ponsonbi. Ali, nikad vas neu zvati Lelija. Zvui

kao ime iz neke nepristojne pesmice. Ima li poruka?

-Ne - ree kratko, a onda popustljivo: - Meutim, go

mile materijala su vam na stolu. Nita hitno. Samo, toga je

grozno mnogo. Ah, da, uje se preko minkerske veze da je

008 otiao. Odmara se u Berlinu. Nije li to divno?

-Kad ste to uli? - brzo je pogleda Bond.

-Pre pola sata.

Bond otvori vrata i veliku kancelariju sa tri stola. Zatvorivi vrata za sobom, doe do prozora i zagleda se u zelenilo poznog leta u Ridents Parku. Dakle, Bil je to ipak uinio. Do Penemundea i natrag. Odmor u Berlinu zvuao je loe. Mora da je u jadnom stanju. Pa, morae da saeka novosti iz jedinog izvora u zgradi - prostorije za odmor devojaka, koju je osoblje u svom 'nemonom besu nazivalo minkerska veza".

Bond uzdahnu i sede za sto i privue gomilu mrkih fascikli, obeleenih crvenom zvezdom, znakom strogo pover-Ijivog materijala. A sta je sa 0011? Ve je dva meseca otkako je nestao u Prljavo pola milje" u Singapuru. Ni glaska otada. I sve to dok on, Bond, 007, stariji od trojice u Slubi koji su zasluili dvostruku nulu, sedi za svojim udobnim stolom, bavi se kancelarijskim poslovima i flertuje sa sekretaricom!

On slee ramenima i odluno otvori prvu fasciklu. Unutra je bila detaljna mapa june Poljske i severoistone Ne-make. Isticala se crvena linija, koja je povezivala Varavu sa Berlinom. Tu se nalazio i podui tekst otkucan na maini sa naslovom Glavna pruga: Dobro uhodani put za bekstvo sa Istoka na Zapad.

Bond izvadi metalnu tabakeru i crni upalja ronson" i stavi ih na sto. Zapali cigaretu od makedonskog duvana sa tri zlatne crte oko osnove, jednu od onih koje je Mor-lends" u Grosvenor Stritu pravio za njega. Onda se nae napred u okretnoj stolici i poe da ita.

Za Bonda je to bio tipian poetak obinog radnog dana. Samo dva ili tri puta godinje stizao je nalog koji bi raunao na njegove posebne sposobnosti. Ostatak godine obavljao je poslove starijeg civilnog slubenika sa radnim vremenom priblino od deset do est; ruak, obino u kan-tini; vee, u kartanju sa bliskim prijateljima ili kod Krok-forda", ili bi vodio ljubav bez mnogo strasti sa jednom od tri udate ene, koje su mu bile na raspolaganju; tokom vikenda igrao bi golf za veliki ulog u nekom od klubova blizu Londona.

Nije odlazio na odmor, ali je obino dobijao dve nedelje odsustva posle svakog posebnog naloga, pored eventualnog bolovanja. Dobijao je hiljadu i pet stotina funti godinje, platu glavnog slubenika Civilne slube, a imao je sops-tvenih hiljadu funti godinje, osloboenih poreza. Kad bi bio na zadatku, mogao je da potroi koliko god eli. Tako je tokom ostalih meseci u godini mogao da ivi veoma lagodno od dve hiljade funti godinje u neto iznosu.

Imao je mali ali udoban s'tan blizu Kingz Rouda, postari-

ju domaicu - pravo blago po imenu Mej - i bentli kupe" od 4,5 litre iz 1930, superopremljen, koji je on struno preuredio tako da je mogao da ide sto milja na sat kad god mu padne na pamet.

Na to je troio sav svoj novac, elei da na bankovnom raunu ima to manje kad bude ubijen, jer, kad bi pao u depresiju, sa sigurnou je raunao da e to biti pre njegove etrdeset pete.

Proi e jo osam godina pre nego to ga automatski skinu sa liste 00 i daju mu posao u tabu. Najmanje jo osam gadnih zadataka. Verovatno esnaest. Moda i dvadeset etiri. Previe.

U velikoj staklenoj pepeljari ve je bilo pet opuaka pre nego to je Bond zavrio memorisanje svih detalja Glavne pruge". Onda crvenom olovkom krenu preko niza cifara i slova, koji je poinjao sa M, na prednjoj strani fascikle. Na dnu je bio 00". On tu stavi mali znak i dodade broj 7, pa baci fasciklu na gomilu obavljeno".

Bilo je dvanaest sati. Bond uze sledei predmet i otvori ga. Poticao je od Radio-obavetajnog odseka NATO, Samo za informaciju", i nosio je naslov Radio-oznake".

Bond privue ostatak gomile i baci pogled na pvru stranu svake fascikle. Nosile su ovakve naslove:

Inspektoskop - aparat za otkrivanje krijumarene robe."

Filipon - japanska smrtonosna droga."

Moguna mesta za skrivanje begunaca na vozovima. No. 11. Nemaka."

Smer metodi. No. 6. Kidnapovanje."

Peti pravac za Peking."

Vladivostok. Fotografski pregled sa amerikog tander-deta."

Bonda nije iznenadila udna meavina koju je trebalo da pregleda. Odsek 00 Tajne slube nije se bavio tekuim operacijama ostalih odseka ili odeljenja, ve samo sutinskim podacima koji su mogli da budu korisni ili instruktivni za tri oveka u Slubi, ije su dunosti ukljuivale i ubistvo - njima je moglo biti nareeno da ubiju. Nita od tih fascikli nije bilo hitno. Nikakva akcija nije zahtevana od njega niti od

dvojice njegovih kolega, osim da svaki od njih ukratko pri-belei brojeve onih predmeta za koje smatra da ostala dvojica treba da ih proitaju kad se ponovo nadu u tabu. Kad odsek 00 zavri sa svim tim, predmeti e otii na svoje konano odredite, u arhivu.

Bond ponovo uze predmet NATO".

Gotovo neizbean nain" - itao je - kojim se svaka linost otkriva po sitnicama u ponaanju pokazuje se kroz nedvosmislene karakteristike ruke" svakog radio-operatera. Ruka", ili nain kucanja poruke, specifina je i prepoznatljiva za one koji su uvebani u primanju poruka. Ona se takoe moe detektovati vrlo osetljivim mehanizmima. Ilustracije radi, 1943. Radio-obavetajni biro Sjedinjenih Drava iskoristio je tu injenicu da otkrije neprijateljsku radio-stanicu u ileu, kojom je rukovao neki Pedro", mladi Nemac. Kad je ileanska policija slegla obru oko stanice, Pedro" je umakao. Godinu dana kasnije, strunjaci za prislukivanje locirali su novi ilegalni odailja i mogli su da prepoznaju Pedra" kao operatera. Kako bi prikrio svoju ruku", on je tupkao levom, ali ta varka nije imala efekta i on je bio ulovljen."

Radio-istraivanje NATO u poslednje vreme eksperi-mentie sa jednim oblikom ureaja za ifrovanje, koji se moe privrstiti za doruje operatera i blago deluje na ner-vne centre koji upravljaju miiima ake. Meutim..."

Na Bondovom stolu bila su tri telefona. Crni je sluio za spoljne pozive, zaleni za vezu sa kancelarijskim telefonima, a crveni je bio veza samo sa M. i sa efom personala. Poznato brundanje crvenog telefona razbi tiinu u prostoriji.

Bio je to M-ov ef personala.

-Moe li da doe gore? - upita prijatan glas.

-M? - upita Bond.

-Da.

-Zna li se o emu se radi?

-Samo je rekao da bi eleo da te vidi ako si tu negde.

-U redu - ree Bond i spusti slualicu.

Uze svoj sako, ree sekretarici da e biti kod M. i da ga ne eka. Potom izae iz kancelarije i uputi se prema liftu.

Dok ga je ekao, razmiljao je o onim prilikama kad bi, usred dosadnog dana, crveni telefon iznenada razbio tiinu i bacio ga iz jednog sveta u sasvim drugi. Slee ramenima. Ponedeljak! Mogao je da oekuje nevolje.

- Deveti - ree Bond i ude u lift.

Deveti sprat bio je vrh zgrade. Vei deo zauzimale su Komunikacije", paljivo biran tim operatera, ije su jedino polje interesovanja predstavljali mikrotalasi, suneve pege i Hevisajdov jonski sloj. Iznad njih, na ravnom krovu, nalazila su se tri zdepasta jarbola jednog od najmonijih predajnika u Engleskoj, koji je bronzana ploa na ulazu imenovala kao Radio-ispitivanja Ud." Ostali zakupci prostorija u zgradi nazivali su se Univerzal eksport", Braa Delani (1940), Itd.", Korporacija Omnium" i Istraivanja (Mis E. Tvining, SBI)".

Mis Tvining bila je jedina stvarna osoba. Pre etrdeset godina, ona je bila Lelija Ponsonbi. Sada, penzionisana, se-dela je u maloj kancelariji u prizemlju i provodila dane ce-pajui cirkularna pisma, plaajui otplate i poreze svojih ljubaznih zakupaca i utivo se otresajui trgovakih putnika i ljudi koji su eleli neto da izvezu ili poprave radio-aparat.

Na devetom spratu bilo je veoma tiho. Kad je Bond izaao iz lifta, skrenuo levo i uputio se hodnikom preko mekog tepiha prema vratima iza kojih su u kancelarijama bili M. i njegov lini personal, jedini zvuk bio je jedva ujno, visoko pitanje, tako da bi ovek morao da napne sluh kako bi ga uo.

Bez kucanja on proe kroz zelena, upava vrata i stupi u prostoriju na kraju hodnika.

Mis Manipeni, M-ova privatna sekretarica podie pogled sa pisae maine i osmehnu mu se. Sviali su se jedno drugom, a ona je znala da se Bond divi njenom izgledu. Na sebi je imala isti tip bluze kao i njegova sekretarica, samo sa plavim prugama.

-Nova uniforma, Peni? - upita Bond.

-Lelija i ja oblaimo se slino - nasmeja se ona. - Bacile

smo novi i meni je pripalo plavo.

Iz susedne sobe, kroz otvorena vrata, zau se frktanje. ef personala, ovek Bondovih godina, izae otud sa podrugljivim osmehom na bledom, premorenom licu.

-Dosta s tim - ree. - M. eka. Ruak posle toga?

-Sjajno - ree Bond, pa ue kroz vrata iza mis Manipeni

i zatvori ih za sobom. Iznad njih se upali zeleno svetio. Mi

Manipeni podie obrve gledajui u efa. On zavrte glavom.

-Mislim da nije posao, Peni - ree. - Poslao je po njega

s neba pa u rebra - dodade i vrati se u svoju sobu, svako

dnevnom poslu.

Kad je Bond uao, M. je sedeo za svojim velikim pisaim stolom palei lulu. Naini neodreen pokret upaljenom ibicom prema stolici s druge strane stola. Bond sede na nju. M. mu dobaci jedan kratak, otar pogled kroz dim iz lule i baci kutiju sa ibicama na praznu konu povrinu na stolu.

-Dobro si se odmorio? - upita iznenada.

-Da, ser, hvala na pitanju - ree Bond.

-Vidim, jo si preplanuo - pogleda ga M. uoavajui

njegovo negodovanje. U sutini, on nije zavideo Bondu na

odmoru koji je bio upola oporavak. Nagovetaj kriticizma

izbijao je iz puritanca i jezuite, koji borave u svim voama

na svetu.

-Da, ser - ree Bond neodreeno. - Vrlo je toplo blizu

ekvatora.

-Sasvim tako - ree M. - Zasluan odmor. - On prevrte

oima bez smisla za humor. - Nadam se da ta boja nee du

go. Uvek je sumnjivo videti oveka u Engleskoj. Ili nemaju

posao kojim bi se bavili, ili to rade kvarc-lampom. - On se

ostavi te teme kratko odmahnuvi lulom.

Zatim vrati lulu u usta i odsutno poe da pucka. Ugasila se. On se mai ibice i utroi izvesno vreme da je ponovo raspali.

-Izgleda da emo se ipak doepati onog zlata - ree naj

zad. - Prialo se o tome na sudu u Hagu, ali taj Aenhajm

je dobar advokat.

-Dobro je - ree Bond.

Za trenutak je vladala tiina. M. je piljio u glavu svoje lule. Kroz otvoren prozor dopirao je udaljeni um londonskog saobraaja. Jedan golub slete na sims prozora lepeui krilima, pa odmah odlete.

Bond pokua da proita bilo ta na vremenom licu, koje je tako dobro poznavao i kome je pripadalo toliko njegove vernosti. Ali sive oi bile su spokojne, a mala kucavica, koja je uvek tukla na desnoj slepoonici kad bi M. bio napet, nije se pokazivala.

Iznenada, Bond posumnja da je M. zbunjen. Obuze ga oseanje da on ne zna odakle da pone. Bond je eleo da mu pomogne. Uspravi se na stolici i odvrati pogled. Gledao je u svoje ruke i dokono akao jedan neravan nokat.

M. podie oi s lule i proisti grlo.

-Ima li neka posebna posla, Demse? - upita neodre

eno.

Demse"! To nije bilo uobiajeno. U ovoj sobi M. obino nije koristio imena.

-Samo kancelarijski posao i uobiajeni poslovi - ree

Bond. - Imate neto posebno za mene, ser?

-U stvari, imam - ree M, pa se namrti na Bonda. - Ali

to nema nikakve veze sa slubom. Gotovo lina stvar. Po

mislio sam da bi mogao da mi pomogne.

-Svakako, ser - odvrati Bond oseajui olakanje to je

M. najzad probio led. Moda je neko od roaka starog o

veka zapao u nevolju a on nije eleo da trai uslugu od

Skotland Jarda. Uena moda. Ili droga. Bio je zadovoljan

to je M. je bio strana cepidlaka kad su u pitanju vlasnitvo

i personal Vlade. To to je nameravao da Bonda upotrebi u

privatne svrhe svakako mu je izgledalo kao da krade novac

od drave.

-I mislio sam de e tako reagovati - ree M. nabusito. -

Neu da ti oduzimam mnogo vremena. Trebalo bi da jedno

vee bude dovoljno. - On napravi pauzu. - Dakle, uo si za

oveka koji se zove ser Hjugo Dreks.

-Svakako, ser - ree Bond, koga je iznenadilo to ime. -

ovek ne moe da otvori novine a da ne proita neto o

njemu. Sandi ekspres" objavljuje sve o njegovom ivotu. Izvanredna pria.

-Znam - ree M. kratko. - Sad mi daj injenice onako

kako ih ti vidi. Hou da znam da li se slau sa mojim.

Bond se za trenutak zagleda kroz prozor sreujui misli. M. nije voleo neodreene razgovore. Hteo je detaljnu priu, bez ovaj-onaj". Bez zadnjih misli i okolienja.

-Pa, ser - ree Bond najzad - pre svega, taj ovek je na

cionalni junak. Javnost mu je privrena. ini mi se da u ve

likoj meri pripada istoj kategoriji u koju spadaju Dek

Hobs ili Gordon Riards. Gaje prava oseanja prema nje

mu. Smatraju daje jedan od njih, ali u proslavljenoj verziji.

Neka vrsta supermena. On sam ba nije naroita slika, sa

svim onim oiljcima od ratnih rana i pomalo je galamdija

i razmetljivac. Ali, oni to vole. To ga ini nekom vrstom

Lonsdejl-figure, ali vie iz njihove klase. Vole to ga prija

telji zovu Hager" Dreks. To mu daje pomalo aromu uda

ka i ne bi me udilo da kod ena izaziva prijatnu jezu. A on

da, kad pomislite ta taj sve ini za ovu zemlju iz sopstve-

nog depa, i to daleko vie nego to bi i jedna vlada bila ka

dra da uradi, zaista je neobino to jo niko ne zahteva da

ga postave za predsednika vlade.

Bond primeti kako hladne oi postaju jo ledenije, ali je bio reen da svojim divljenjem prema Dreksovim zaslugama ovlai oi starog oveka.

-Najzad, ser - nastavi on razlono - izgleda da je on ovu

zemlju uinio sigurnom od rata za mnogo godina unapred.

A nije mnogo iznad etredesete. Prema njemu oseam isto

ono to i veina ljudi. Pored svega, tu je jo i tajanstve

nost oko njegovog stvarnog identiteta. Ne iznenauje me

to ga ljudi ak prilino ale, mada je multimilioner. ini

se da pripada vrsti usamljenika uprkos veselom nainu

ivota.

M. se suvo osmehnu.

-Sve to zvui vie kao prirepak onoj prii u Ekspresu".

On je svakako izuzetan ovek. Ali kakvo je tvoje miljenje

o injenicama? Ne mislim da znam vie nego ti. Verovatno

manje! Ne itam novine ba paljivo, a o njemu nema dosi-

jea osim u Ministarstvu rata, a ona nisu ba blistava. Pa le-po. Staje sutina prie u Ekspresu"?

- ao mi je, ser - ree Bond - ali injenice su prilino oskudne. Uglavnom - pogleda on ponovo kroz prozor da bi se koncentrisao - tokom proboja u Ardenima etrdeset etvrte, Nemci su mnogo koristili gerilce i sabotere. Dali su im prilino sablasno ime vukodlaci". inili su svakovrsne tete na sve strane. Vrlo dobri u kamufliranju i pozadinskim akcijama svih vrsta, mnogi od njih delovali su jo dugo poto je ardenski front probijen i mi preli Rajnu. Trebalo je da nastave ak i kad mi okupiramo zemlju. Meutim, pokupili su se im su stvari krenule loe po njih. Jedan od njihovih najboljih pogodaka bio je bacanje u vazduh jednog poveznog taba izmeu amerike i britanske armije. Mislim da su ih nazivali Kombinovano pojaanje. Bila je to mea-vina pripadnika svih saveznikih jedinica, amerikih vezi-sta, britanskih ambulantnih kola, svega i svaega. Vukodlaci" su uspeli da miniraju trpezariju i kad je dolo do eksplozije, odleteo je ak i dobar deo poljske bolnice. Bilo je preko sto mrtvih i ranjenih. Bio je avolski posao da se sva ta tela razvrstaju. Jedno od engleskih tela bio je Dreks. Pola lica mu je razneto. Potpuna amnezija trajala je itavu godinu, pa i posle toga niko, pa ni on sam nije znao ko je. Tako, posle godinu dana po razliitim bolnicama, Dreksa su, kroz dosije Ministarstva rata uvrstili meu nestale. Kad su naili na dokumenta nekog dalekog roaka, koji se zvao Hugo Dreks, nekakvo siroe koje je pre rata radilo na dokovima u Liverpulu, taj je pokazao zainteresovanost, a fotografija i lini opis slagali su se manje ili vie sa izgledom naeg oveka kako je morao izgledati pre one eksplozije. Otada je poeo da se oporavlja. Poeo je pomalo da govori

ostvarima kojih se seao i lekari su se veoma ponosili nji

me. Ministarstvo rata je pronalo oveka koji je sluio u is

toj pionirskoj eti sa Hjugom Dreksom. On je doao u bolnicu

irekao kako je siguran da je taj ovek Dreks. Tako se stvar

sredila. Nikakvi oglasi nisu doveli drugog Hjuga Dreksa i ovaj

je konano otputen krajem 1945, sa platom unazad i penzi

jom za punu nesposobnost.

-Ali, on i dalje tvrdi da ne zna ko je - prekide ga M. -

On je lan Blejdsa". esto igram karte s njim i posle toga

veeramo zajedno i razgovaramo. On kae kako ponekad

ima snano oseanje da je ve bio tu". esto odlazi u Li-

verpul i pokuava da ulovi svoju prolost. Kako bilo da bi

lo, ta ima jo?

Bond je sklopio oi priseajui se.

-Izgleda da je nestao tokom tri godine posle rata. Onda

je u Sitiju poelo da se uje o njemu sa svih strana sveta.

Berza metala prva je ula za njega. Izgleda da je monopoli-

sao veoma dragocenu rudu zvanu kolumbit. Svako je eleo

udeo u tome. Ima veoma visoku taku topljenja. Bez njega

je nemogue napraviti det maine. Na svetu ga ima sasvim

malo. Tek nekoliko tona proizvede se svake godine, uglav

nom kao sporedni produkt nigerijskih rudnika kalaja.

Dreks je svakako bio dalekovid u pogledu dolaska ere de-

tova i stavio je apu na ono u emu e se najvie oskudeva-

ti. Mora da je odnekud nabavio 10.000 funti, jer Ekspres"

tvrdi da je 1946. kupio tri tone kolumbita, koji ga je stajao

oko 3.000 po toni. Od jedne amerike vazduhoplovne fir

me zaradio je 5.000 funti na toj koliini, jer se njima veoma

urilo. Tada je poeo da otkupljuje rudu za est meseci, de

vet meseci, godinu dana unapred. Za tri godine imao je

monopol. Ko god je eleo kolumbit, morao je da se obrati

Dreksu. Sve to vreme igrao je manje igre na slian nain, sa

elakom, sisalom, crnim biberom, svuda gde je na mari

mogla da se stekne dobra pozicija. Naravno, ulazio je u ri

zike na robnom tritu, ali je imao smelosti da zadri nogu

na papuici ak i kad bi situacija postala vrua kao pakao. I

kad god bi zgrnuo kapital, on ga je dalje obrtao. Na primer,

bio je jedan od prvih koji je kupio iscrpene rudnika u Ju

noj Africi. Sada se iz njih vadi uranijum. Jo jedan izvor bo

gatstva.

M. je mirnim oima gledao u Bonda. Sluao je puckajui na lulu.

-Naravno - nastavi Bond, zadubljen u svoju priu - sve

to nagnalo je Siti da se pita ta se, do avola, dogaa. Rob

ni meetari neprekidno su pominjali Dreksovo ime. to

god da su traili, Dreks je to ve imao i nudio po daleko veoj ceni nego to su oni bili spremni da plate. Operisao je iz Tangera, slobodne luke, bez carine i bilo kakvih ogranienja. Do 1950. ve je bio multimilioner. Onda se vratio u Englesku i poeo da troi. Bukvalno je razbacivao. Najbolje kue, najbolja kola, najlepe ene. Loe u Operi, u Gu-dvudu. Prvoklasna stada u Dersiju. Prvoklasno meso. Prvoklasni dvogoci. Dve jahte. Novac za pobednika Voker kupa". Sto hiljada funti Fondu za poplave. Krunski bal za medicinske sestre u Albert Holu... Nije bilo nedelje da on ne zapljusne naslovne strane novina na ovaj ili onaj nain. A sve vreme je bivao sve bogatiji i ljudima se to dopadalo. Bile su to arabljanske noi". Osvetlio im je ivot. Ako ranjeni vojnik iz Liverpula moe toliko da postigne za pet godina, zato ne bi i oni ili njihovi sinovi? To je izgledalo tako lako kao ubaciti lopticu u divovski fudbalski stadion.

-Onda je dolo njegovo zaprepaujue pismo kraljici:

Vae velianstvo, smem li se usuditi ga budem toliko pre

nagljen..." i, naravno, tipian naslov preko ele stranice

Ekspresa" sutradan PRENAGLJENI DREKS", i pria

o tome kako poklanja Britaniji sve zalihe kolumbita za iz

gradnju superatomske rakete, sa dometom koji pokriva

skoro sve glavne gradove u Evropi - neposredni odgovor

svakom ko pokua da baci atomsku bombu na London. Na-

meravao je da priloi deset miliona funti iz sopstvenog de

pa, imao je ve i plan rakete i bio spreman da okupi ekipu

da je izgradi. Poeli su meseci oklevanja i ve je svako po

stao nestrpljiv. Onda je predsednik vlade objavio da je

nacrt usvojen od strane Vumera Rejnda" u Ministarstvu

snabdevanja i da je kraljica sa milostivim zadovoljstvom

odluila da prihvati dar u ime britanskog naroda i da je da-

rodavcu dodelila viteku titulu.

Bond zaslade, gotovo zanet priom o tom izuzetnom o-veku.

-Da - ree M. - Mir naem vremenu - ovoga puta."

Seam se tog naslova. Pre godinu dana. A sada je raketa

skoro gotova. Munrejker." I, koliko ujem ona e i moi

ono to je on obeao. Vrlo udno.

On utonu u utanje i zagleda se kroz prozor. Onda se okrete i pogleda preko stola u Bonda.

-Toliko o tome - ree polako. - Ja ne znam mnogo vie

od tebe. Izvanredna pria. Izuzetan ovek. - Zaslade, raz

miljajui. - Ima samo jedna stvar - dodade M. kuckajui

krajem kamia lule o svoje zube.

-Kakva stvar, ser? - upita Bond.

M. kao da se odluivao. Onda blago pogleda u Bonda.

-Ser Hjugo Dreks vara na kartama.

-Vara na kartama?

-Tako sam rekao - odvrati M. suvo namrtivi se. - Zar

ti ne izgleda udno da multimilioner vara na kartama?

Bond se osmehnu pomirljivo.

-Ne toliko udno kao sve ostalo, ser - ree. - Poznavao

sam veoma bogate ljude koji su varali sami sebe kad bi re

dali pasijans. Ali to se ne slae sa predstavom koju sam

imao o Dreksu. Malo je krnji.

-U tome je stvar - ree M. - Zato to radi? I ne zaboravi

da varanje na kartama jo uvek moe da uniti oveka. U

takozvanom visokom drutvu, to je gotovo jedini prestup

koje moe da te dotue, ma ko ti bio. Dreks to radi tako ve

sto, da ga jo niko nije uhvatio. Istini za volju, sumnjam da

je iko uopte posumnjao u njega, izuzev Bazildona. On je

predsednik Blejdza". On me poseuje. Ima nejasnu ideju

da ja neto petljam sa Obavetajnom. U prolosti sam mu

pomogao oko jedne ili dve neprilike. Traio je savet od me

ne. Rekao je kako ne eli halabuku u klubu, naravno, ali

pre svega eli da sprei Dreksa da napravi budalu od sebe.

On ga oboava kao i svi mi i boji se incidenta. ovek ne

moe da sprei da takav skandal prodre u javnost. Mnogi

opunomoeni ministri su lanovi i uskoro bi poelo o tome

da se pria u lobiju. Onda bi se toga dokopale traerske ru

brike. Dreks bi morao da se povue iz Blejdza", a potom

bi usledila akcija nekog njegovog prijatelja protiv klevete.

Tranbi Kroft iz poetka. Bar tako radi mozak Bazil-

donov, a ni ja ne vidim stvari na drugi nain. U svakom sluaju - privodio je M. razgovor kraju - pristao sam da pomognem i - on se bezlino osmehnu Bondu - tu uskae ti. Ti najbolje igra karte u celoj Slubi. - On se ironino na-smei. - A moda bi i voleo da se pozabavi onim kazino-posliima, koje tako voli. Setih se da smo potroili grdne pare na sve ono varanje na kartama dok nisi stao na rep onim Rumunima u Monte Karlu pre rata.

-Momak se zvao Stefi Espozito - tiho ree Bond i mra

no se osmehnu. - Amerikanac. Primorao me je da nedelju

dana radim po deset sati dnevno da bih nauio ono to se

zove puke u kupi" i kako da delim s vrha, sa dna iz sredi

ne pila. O tome sam tada napisao dug izvetaj. Mora daje

zakopan negde u arhivi. Taj je znao sve mogue trikove.

Kako da uglaa keeve tako da se pil uvek see na njima;

obeleavanje ivice ili are na poleini iletom; pakovanje;

podizanje laktom - to je mehanika naprava u rukavu ko

jom se uzima karta. Pa onda trbunjak", sreivanje celog

pila tako da bude za manje od milimetra ui s obe strane, s

tim to se ostavlja oblo ispupenje na vanim kartama, ke-

evima na primer. Odsjaj, to su ogledalca privrena na

prstenje ili s donje strane glave od lule. U stvari - dodade

Bond - u tom poslu u Monte Karlu mnogo mi je pomogao

svetlosni ita". Jedan krupije upotrebljavao je nevidljivo

mastilo, koji je samo odreena grupa mogla da proita kroz

specijalne naoari. Ali Stefi je bio divan momak. Skotland

Jard nam ga je pronaao. Bilo je dovoljno da samo jednom

promea karte ve je mogao da izvue iz pila sva etiri ke-

ca. Pravi maioniar!

-Zvui malo previe profesionalno za jednog od naih

ljudi - komentarisao je M. - Takva rabota zahteva sate i sa

te vebanja svaki dan, ili bar sauesnika, a ja ne verujem da

takvog moe da pronae u Blejdzu". Ne, u tom njegovom

varanju nema nieg senzacionalnog i po svemu to je mi je

poznato, to mora da bude fantastina srea. udno je. On

ak nije ni posebno dobar igra. Uostalom, igra samo

brid. Meutim, suvie esto on ide na uloge, ili dupliranja,

ili finese koje su apslutno fenomenalne - potpuno protiv

svih moguih ansi. Ili pravila. Ali uspeva. On je uvek veliki pobednik, a u Blejdzu" se igra u velike svote. Nije izgubio ni elu jednu nedeljnu lanarinu otkako se ulanio pre godinu dana. Mi u klubu imamo dva ili tri igraa koji spadaju meu najbolje na svetu i ni jedan od njih nikada nije postigao takav rekord za dvanaest meseci. O tome se govori u formi ale, ali ja mislim da je Bazildon u pravu i da neto treba uiniti. ta misli, kojim sistemom se Dreks slui? Bond je eznuo za rukom. Mora da je ef odustao od njega jo pre pola sata. Mogao je da razgovara sa M. o varanju satima, a M. koji nikada nije izgledao zainteresovan za hranu ili spavanje, sve bi sasluao i zapamtio. Meutim, Bond je bio gladan.

-Raunajui da on nije profesionalac, ser, i da nije u

stanju da preparira karte na bilo koji nain, ostaju samo

dva odgovora. Ili ima naina da vidi karte, ili ima sistem

signalizacije sa kompanjnom. Da li esto igra sa istim lju

dima?

-Uvek menjamo partnere posle svake partije - ree M.

- osim ako nije u pitanju direktni izazov. Kad su gostinske

veeri, ponedeljkom i etvrtkom, onda ti je partner tvoj

gost. Dreks gotovo stalno dovodi oveka po imenu Mejer,

svog berzanskog meetara. Simpatian momak. Jevrejin.

Vrlo dobar igra.

-Moda bih mogao neto da kaem kad bih posmatrao -

ree Bond.

-To sam i hteo da kaem - ree M. - Kako bi bilo da

navrati veeras? Bar e dobiti dobru veeru. Nai emo

se tamo oko est. Uzeu ti neto novaca na piketu, pa emo

malo da posmatramo brid. Posle veere, odigraemo par

tiju ili dve sa Dreksom i njegovim prijateljem. Ponedeljkom

su uvek tamo. U redu? Ne prekidam te u nekom poslu?

-Ne, ser - ree Bond sa osmehom. - Veoma bih voleo

da doem. Neto kao godinji odmor, a ipak radi. Ako taj

Dreks vara, staviu mu do znanja da sam to primetio i to e

biti dovoljno da ga opomene. Ne bi mi bilo milo da ga vi

dim uvaljenog u sos. Je li to sve, ser?

-Da, Demse - ree M. - I hvala ti na pomoi. Mora da

je Dreks teka budala. Oigledno aknut. Ali nije on ovek za koga sam zabrinut. Ne bih voleo da reskiram da bilo ta krene naopako sa tom njegovom raketom. A Dreks je ve sam po sebi munrejker". Pa, vidimo se u est. I ne brini oko odee. Neki od nas se oblae za veeru, drugi ne. Veeras neemo. Najbolje da sad malo obradi jagodice pristi-ju mirglom ili ta ve vi kockari radite.

Bond mu uzvrati osmeh i ustade. Bie to vee koje obeava. Dok je iao prema vratima i izlazio, razmiljao je o tome kako je najzad M. razgovarao sa njim a da to nije bilo prekriveno senkom.

Sekretarica je jo uvek bila za stolom. Pored pisae maine bio je posluavnik sa sendviima i aom mleka. Ona otro pogleda u Bonda, ali sa njegovog lica nije mogla da proita nita.

-Verujem da je digao ruke - ree Bond.

-Jo pre jednog sata - odvrati mi Manipeni prekorno. -

Ve je pola tri. Za koji trenutak e se vratiti.

-Idem dole do kantine pre nego to se zatvori - ree on.

- Kaite da u mu platiti ruak idui put.

On joj se osmehnu i ode hodnikom prema liftu.

U kantini je bilo samo nekoliko ljudi. Bond je sedeo sam i jeo list sa rotilja, veliku meanu salatu kojoj je dodao senfa, malo sireta sa tostom i pola boce belog bordoa". Popio je dve crne kafe i vratio se u svoju kancelariju do tri. Upola opsednut problemom koji mu je izloio M, brzo je pregledao ostatak fascikle NATO, pozdravio se sa sekretaricom obavestivi je gde e biti te veeri i u pola etiri iste-rao svoja kola iz slubene garae koja je bila iza zgrade.

-Alternator vam se malo uje, ser - ree mu bivi mehani

ar RAF, koji je pazio na Bondov bentli" kao da je njegov. -

Pogledau ga sutra ako vam nije potreban za vreme ruka.

-Hvala - ree Bond. - Bie u redu. - Zatim paljivo istera

kola preko parkinga u Bejker Strit uz tamno bubnjanje auspu

ha irokog dva ina.

Petnaest minuta kasnije bio je kod kue. Ostavi kola ispod granatog drvea na malom trgu, uputi se u prizemlje prepravljene kue iz doba regentstva i ue u dnevnu sobu

opremljenu bibliotekom. Posle kraeg traenja izvue knjigu Skarn o kartama" iz police, pa je baci na rezbareni sto u stilu ampira pored velikog prozora.

Onda ode u omanju spavau sobu sa zlatno-belim tapeti-ma i tamnocrvenim zavesama, svue se i manje-vie uredno baci odelo preko tamnoplavog prekrivaa dvostrukog leaja. Ode u kupatilo i na brzinu se istuira. Pre nego to je izaao, pogleda svoje lice u ogledalu i zakljui kako uopte nema nameru da rtvuje ivot predrasudama i brije se dva puta na dan.

Sive oi, koje su ga posmatrale iz ogledala, imale su onaj dodatni sjaj, koje se u njima pojavljivao kad god bi bio obuzet problemom koji ga zanima. Mravo, tvrdo lice davalo im je gladan, borbeni izraz. Bilo je neeg hitrog i napetog u njegovim pokretima dok je prstima prelazio preko donje vilice i nestrpljivim potezom etke za kosu uklanjao uperak koji mu se nadneo nad desnu obrvu. Kroz svest mu proe da e se oiljak preko desnog obraza manje videti kad preplanula boja izbledi. Mehaniki baci pogled niz svoje nago telo i konstatova da je ona gotovo nepristojno bela povrina to je ostala ispod kupaih gaica sada ve manje otro oiviena. Osmehnu se setivi se neega i vrati se u spavau sobu.

Deset minuta kasnije, u koulji od teke svile i tamnopla-vim pantalonama od mornarikog sera, sa nogama u tam-noplavim arapama i sjajno izglancanim crnim mokasina-ma, sedeo je za stolom, sa pilom karata u jednoj ruci nad otvorenim izvanrednim Skarnovim udbenikom varanja.

Za pola sata, poto je na brzinu preleteo poglavlje o metodama, uvebavao je osnovni mehaniki zahvat" (tri prsta savijena oko due strane .pila, a kaiprst na uoj, gornjoj strani okrenutoj od njega), pokrivanje dlanom" i lano presecanje". Njegove ruke automatski su izvodile te osnovne zahvate, dok su njegove oi itale, i bio je zadovoljan otkriem da su mu prsti spretni i sigurni i da karte ne odaju nikakav um ak i kad izvodi veoma teko ponitavanje seenja" jednom rukom.

U pola est baci karte na sto i sklopi knjigu.

Ode u spavau sobu, napuni veliku crnu tabakeru cigaretama i stavi je u boni dep, veza crnu pletenu kravatu od svile i obue sako. Onda proveri da li mu je ekovna knjiica u novaniku.

Za trenutak je stajao razmiljajui. Zatim odabra dve be-le svilene maramice, paljivo ih savi i gurnu ih u bone depove sakoa.

Pripali cigaretu i vrati se u dnevnu sobu. Ponovo sede za sto i ostade oputen desetak minuta, gledajui kroz prozor na prazan trg i razmiljajui o onome to je ba trebalo da pone i o Blejdzu", verovatno najpoznatijem privatnom klubu za kartanje na svetu.

Taan datum osnivanja Blejdza" bio je nepoznat. Druga polovina devetnaestog veka videla je otvaranje mnogih kafeterija i igranica, a prostorije i vlasnici esto su se sme-njivali sa promenljivom modom i sudbinom. Uajts" je osnovan 1755, Almaks" 1764, Bruks" 1774, a iste godine je i Savuar vivr", kolevka budueg Blejdza" otvorio svoja vrata prema Parks Stritu, u mirnoj umalosti Sent Dejmsa.

Savuar vivr" bio je previe ekskluzivan da bi opstao i za godinu dana je sebe osudio na smrt. Tada, 1776. godine, Horas Volpol je zapisao: Novi klub otvara se kod Sent Dejms Strita, i ponosi se time to prevazilazi sve svoje prethodnike. Godine 1778. Blejdz" se prvi put pominje u jednom pismu istoriara Gibona, koji ga je povezivao sa imenom osnivaa, nekog Nemca po imenu Longamp, u to vreme gazde Dokej kluba" kod Njumarketa.

Izgleda da je Blejdz" od poetka bio uspean. Godine 1782. vojvoda od Virtemberga uzbueno pie svom mlaem bratu: To je zaista klub nad klubovima! Ima etiri ili pet stolova koji rade u isto vreme i gde se igraju vist ili pi-ket, a posle toga pravi kockarski sto. Igrao sam na dva u isto vreme. Dva sanduka sa po 4.000 gvineja jedva da bi bila dovoljna da pokriju promet za samo jednu no."

Pominjanje kockarskih stolova je moda klju koji otkriva tajnu napredovanja kluba. Dozvola da se igra hazard, ta opasna i omiljena igra, dobijena je od uprave, koja je prekrila sopstvena pravila, a ona su glasila: Nikakva igra

nije dozvoljena osim aha, vista, piketa, kribaa, kadrila, ombre i tredvila."

U svakom sluaju, klub je nastavio da cveta i do dananjih dana je ostao dom za najvie, otmeno" kockanje na svetu. Nije vie aristokratski kao to je nekada bio, za to se postarala preraspodela bogatstva, ali je jo uvek najeksklu-zivniji klub u Londonu. lanstvo je ogranieno na dve stotine, a svaki kandidat mora da zadovolji dva uslova da bi bio primljen: mora imati ponaanje dentlmena i sto hiljada funti u gotovu ili vrednosnim papirima.

Nezavisno od kocke, prednosti Blejdza" bile su toliko poeljne da je uprava morala da odredi da svaki lan mora da zaradi ili izgubi pet stotina funti godinje za raun klupskih prostorija ili da plati godinju lanarinu u iznosu od dve stotine pedeset funti. Hrana i pie su najbolji u Londonu, a nikakvi rauni se ne plaaju, jer se na kraju svake ne-delje trokovi pokrivaju podjednako iz zarade pobednika. Raunajui da oko pet hiljada funti svake nedelje promeni vlasnika za stolovima, davanje nije tako bolno, a gubitnici imaju satisfakciju da neto spaavaju od propasti. Takvi obiaji objanjavaju poteni postupak prema kockarima koji ne dolaze esto.

Posluga je ono to gradi ili rui svaki klub, a posluga u Blejdzu" je neuporediva. Pola tuceta konobarica u sali za obede raspolagale su lepotom tako visokog nivoa, da su neki od mlaih lanova bili poznati po tome to su ih verco-vali na pristupne balove i, ako bi tokom noi neka od devo-jaka pristala da se sa partnerom iskrade u neku od dvanaest spavaih soba iza klupskih prostorija, na to se gledalo kao na stvar lana kluba.

Postoji jo jedna ili dve finese koje doprinose luksuzu tog mesta. Samo potpuno nove novanice i metalni novac cir-kuliu u prostorijama i, ako bi neki od lanova ostao da prenoi, sluga koji donosi jutarnji aj i Tajms" obavezno sav njegov novac zamenjuje novim. Nijedne novine ne dolaze na itanje pre nego to budu ispeglane. Kua obezbe-duje sapune i losione za kupatila i spavae sobe. Portirska loa direktno je povezana sa Lendbrouksom". Klub dri

najbolje loe na najveim trkalitima, na Lordsu Henliiu i Vimbldonu, a lanovi koji putuju u inostranstvo automatski se smatraju lanovima vodeih klubova u svakoj stranoj prestonici.

Ukratko, lanstvo u Blejdzu", u zamenu za sto funti pri stupne takse i pedeset funti godinje lanarine, obezbeuje standarde viktorijanskog luksuza uz mogunost da se zaradi ili izgubi, u najveoj udobnosti, bar dvadeset hiljada funti godinje.

Razmiljajui o svemu tome, Bond je zakljuio da e te veeri uivati. U ivotu je igrao u Blejdzu" dvanaestak puta, a poslednji put je gadno opekao prste u jednoj velikoj igri pokera. Meutim, izgledi za jednu skupu partiju brida i mogunosti da digne nekoliko, za njega ne ba nevanih sto-tinak funti, stvarali su u njemu napetost iekivanja.

A tu je, naravno, i taj posli sa ser Hjugom Dreksom koji elo vee moe uiniti donekle dramatinim

Nije ga uznemiravao udni predznak koji se pojavio dok je vozio Kingz Roudom prema Sloun Skveru, sa polovinom panje usmerenom na saobraaj i drugom polovinom koja se bavila onim to predstoji.

Bilo je nekoliko minuta do est i ula se grmljavina. Nebo je pretilo kiom. Odjednom je postalo mrano. Visoko iznad druge strane skvera, jedna kurana elektrina reklama poe da se pali i gasi. Dolazak tame uinio je da katodna cev pokrene mehanizam koji e firmu drati upaljenu ele noi, sve dok rana svetlost, oko est ujutru ne prekine strujno kolo u osetljivoj cevi.

Iznenaen velikim crvenim slovima, Bond stade uz ivinjak, izae iz kola i pree na drugu stranu ulice kako bi bolje pogledao ogromna slova na nebu.

Ah, to je, znai! Neka slova bila su zaklonjena susednom zgradom. Bila je to jedna od onih uobiajenih elovih " reklamama letnje motorno ulje: SUMMER SHELL IS HERE."

Bond se nasmeja u sebi, vrati se do kola i odveze se dalje.

Kad je prvi put ugledao reklamu, upola zaklonjenu zgradom, ona je glasila sasvim drukije:

HELL IS HERE... HELL IS HERE... HELL IS HERE..." Da, ta poruka je glasila: OVDE JE PAKAO!"

Bond ostavi bentli" ispred Bruksa i peice zae za ugao Park Strita.

Proelje Blejdza", u stilu brae Adam, bilo je oko jednog jarda uvueno u odnosu na susedne zgrade. U blagoj polutami delovalo je elegantno. Tamnocrvene zavese bile su navuene preko lunih prozora u prizemlju, sa obe strane ulaza. Uniformisani sluga pojavi se za trenutak navlaei iste takve zavese na tri prozora na spratu. Kroz srednji prozor Bond je mogao da opazi glave i ramena dvojice ljudi zanetih igrom, verovatno trik-trakom, pomisli on, hvatajui odsjaj jednog od tri blistava lustera, koji obasjavaju uvenu prostoriju za kockanje.

Bond ue kroz pokretna vrata i uputi se prema starinskoj portirskoj loi, u kojoj je sedeo Brevet, uvar Blejdza" i savetnik i intimni prijatelj bar polovine lanova.

-'Bro vee, Brevet. Da li je admiral tu?

-Dobro vee, ser - ree Brevet, koji je Bonda poznavao

kao jednog od povremenih gostiju kluba. - Admiral vas e

ka u sali za kartanje. Mome, otprati gospodina Bonda do

admirala. ivlje, pobogu!

Dok je iao za uniformisanim momkom preko izlizanog crno-belog mermernog poda u holu i uz prostrano stepenite sa elegantnom balustradom od mahagonija, Bond se se-ti prie kako su prilikom jednih izbora u kutiji pronali devet glasakih kuglica, iako je samo osam lanova uprave bilo prisutno. Prialo se da je Brevet, koji je kutiju nosio od jednog do drugog lana, priznao predsedniku kako se toliko bojao da kandidat nee biti izabran, da je i sam stavio jednu kuglicu. Niko nije imao primedaba. Uprava bi se radije odrekla svog predsednika, nego portira ija porodica je ve sto godina zauzimala isti poloaj u Blejdzu".

Momak otvori jedno krilo visokih vrata na vrhu stepeni-

ta i pridra ga da Bond moe da proe. U dugoj prostoriji nije bilo mnogo sveta. Bond vide kako M. sedi sam i reda pasijans u udubljenju na levoj strani prozora sa tri luka. Otpusti momka i uputi se preko tekog tepiha, opaajui u va-zduhu bogatu aromu dima od cigara, tihe glasove koji su dopirali od tri stola gde se igrao brid i otro kotrljanje kocki na navidljivom stolu za tu igru.

-Eto i tebe - ree M. kad je Bond priao. On pokaza na

fotelju s druge strane stola. - Samo da zavrim s ovim. Ovaj

Kanfuld" mi se mesecima nije otvorio. Pie?

-Ne, hvala - odvrati Bond, pa sede i pripali cigaretu po-

smatrajui sa uenjem koliko se M. koncentrisao na pasi

jans.

M. je izgledao kao bilo koji lan bilo kog kluba u Sent Dejms Stritu. Tamnosivo odelo, tesna bela kragna, umi-ljena takasta tamnoplava kravata prilino labavo vezana, tanka crna traka koja dri naoari bez okvira, a inilo se da ih M. koristi jedino da bi proitao jelovnik, otro mornar-sko lice sa jasnim, otrim mornarskim oima. Bilo je teko poverovati da je samo sat ranije igrao partiju sa hiljadu ivih ahovskih figura protiv neprijatelja Engleske; da je moda i veeras sveza krv na njegovim rukama, ili uspena provala, ili gnusno saznanje o nekom odvratnom sluaju uene.

ta bi sluajni posmatra mogao da pomisli o njemu, komandantu Demsu Bondu, nosiocu medalje Sv. orda, dobrovoljnom oficiru Kraljevske mornarice", koji je tako-e neto u Ministarstvu odbrane", o prilino mrzovoljnom mladom oveku, oko sredine tridesetih, i koji sedi nasuprot admiralu? Ima neeg hladnog i opasnog na tom licu. Izgleda prilino zgodno. Moda ima neke veze sa pokretom u Malaji. Ili u Najrobiju. Neto se pokretom Mau-mau. vrst momak. Ne izgleda kao neko ko se esto moe sresti u Blejdzu".

Bond je znao da deluje na neki nain strano, neengleski. Znao je da je ovek kome je teko da se prikrije. Posebno u Engleskoj. On slee ramenima. Vano je bilo ono izvan granice. Nikada nije dobijao zadatke u Engleskoj. Van ju-

risdikcije Slube. U svakom sluaju, te veeri nee morati da se prikriva. Bila je to ista rekreacija.

M. frknu i baci karte na sto. Bond automatski pokupi karte, promea ih na Skarnov nain, sastavljajui dve polovine brzim rafalom, pri emu se karte ne odvajaju od stola. Onda poravna pil i gurnu ga u stranu.

M. mahnu jednom konobaru u prolazu.

-Karte za piket, Taneru, molim vas.

. Konobar se udalji i ubrzo se vrati sa dva tanka pila. Ski-de sa njih omote i spusti ih na sto zajedno sa dve belenice. ekao je.

-Viski i sodu - ree M. - Sigurno nee nita?

Bond pogleda na svoj sat. Bilo je pola sedam.

-Mogu li da dobijem martini? - ree. - Napravljen sa

votkom. I sa velikom krikom limuna.

-Bukuri - proguna M. kratko poto je konobar oti

ao. - Sada u da ti uzmem funtu-dve, a onda idemo da po

gledamo brid. Na prijatelj se jo nije pojavio.

Pola sata igrali su igru u kojoj strunjak gotovo uvek moe da pobedi ak i ako mu ne ide karta. Na kraju igre, Bond se nasmeja i odbroja tri funte.

-Morau ovih dana malo da se pomuim i zaista nauim

piket - ree. - Jo vas nikad nisam pobedio.

-Sve je pitanje memorije i prepoznavanja prednosti - re

e M. zadovoljno i dokraji svoj viski sa sodom. - Idemo da

vidimo kako teku stvari sa bridom. Na ovek igra za Ba-

zildonovim stolom. Doao je pre desetak minuta. Ako ne

to primeti, samo klimni glavom i idemo dole da popria

mo o tome.

On ustade. Bond poe za njim.

Dalji kraj prostorije poeo je da se puni. Brid se igrao za pola tuceta stolova. Za okruglim pokerskim stolom ispod sredinjeg lustera trojica su delila ipove na pet gomilica ekajui da im se prikljue jo dva igraa. Sto u obliku bubrega za bakaru jo uvek je bio pokriven i verovatno e tako ostati dok ne proe veera, kada e biti upotrebljen za men-d-fer.

Bond je iao za admiralom uivajui u prizoru u drugoj

prostoriji, u zelenim oazama, u zveckanju aa dok su konobari prolazili izmeu stolova, amoru glasova iz koga bi povremeno izbio iznenadni uzvik ili srdaan smeli, u oblaku plavog dima to se dizao kroz tamnocrvene abaure lampi iznad sredine svakog stola. Puls mu se ubrza od svega toga, a nozdrve mu se lako proirie dok su dva oveka prolazila dugakom odajom i pridruivala se ostalima.

M. i Bond nehajno su lutali izmeu stolova, pozdravljajui se sa igraima, sve dok nisu stigli do poslednjeg stola ispod Lorensovog portreta Lepog Bramela, iznad kamina brae Adam.

-Duplo, do avola! - odjeknu veseo glas igraa koji je

sedeo okrenut leima Bondu. Bond se zamiljeno zagleda

u gustu riu kosu, koja je bila sve stoje mogao da vidi. On

da pogleda levo, u zamiljeni profil lorda Bazildona. Pred-

sednik Blejdza" zavalio se unazad i kritiki gledao niz svoj

nos u karte, koje je drao podalje, kao neki redak predmet.

-Karte su mi tako izuzetne, da sam primoran da dupli-

ram va ulog dragi moj Drekse - ree on, pogleda preko

stola u svog partnera. - Tomi - dodade - ovo ide na moj ra

un ako ispadne naopako.

-Kojeta - ree njegov partner. - Mejer? Bolje izvlaite

Dreksa.

-Nemam petlje - ree sredoveni rumeni ovek koji je

igrao sa Dreksom. - Ne licitiram - dodade i uze cigaru sa

mesingane pepeljare i paljivo je stavi meu usne.

-Ni ja ne licitiram - ree Bazildonov partner.

-Ni ja - zau se Dreksov glas.

-Pet trefova duplo na duplo - ree Bazildon. - Va red,

Majeru.

Bond pogleda preko Dreksovog ramena. Dreks je imao keca pika i keca herca. On ih brzo sastavi i izbaci drugog herca, koga Bazildon uze kraljem.

-Pa - ree Bazildon - ima etiri aduta protiv mene,

ukljuujui i damu. Isteraemo je od Dreksa. - On izbaci

adut protiv Dreksa. Mejer ga pokupi damom.

-Grom i pakao! - ree Bazildon. - ta ta dama radi kod

Mejera? Neka sam proklet! Ostalo je svejedno moje. - On

rairi karte po stolu i pogleda u svog partnera. - Moe li ti da tue, Tomi? Dreks duplira, a Majer dri damu! - U njegovom glasu bilo je sasvim prirodno ogorenje. Dreks se zakikota.

-Nije valjda da ste oekivali da moj partner ima jarbo-

ro"?- ree veselo.-Pa, to je jo etiri stotine iznad crte. Vi

delite. - On presee karte Bazildonu i igra se nastavi.

Znai, prethodnu rundu je delio Dreks. To bi moglo da bude vano. Bond pripali cigaretu u sluajno se zagleda u Dreksov potiljak. M. prekide njegovo razmiljanje.

-Sea se mog prijatelja, komandanta Bonda, Bazile?

Palo nam je na um da malo igramo brid veeras.

Bazildon se osmehnu Bondu.

-Dobro vee - ree on, pa zaokrui rukom s leva na desno.

- Mejer, Dejnderfild, Dreks. - Ona trojica kratko podigoe

pogled a Bond klimnu glavom, pozdravljajui sve za stolom. -

Admirala svi znate - dodade predsednik i poe da deli karte.

Dreks se upola okrete na stolici.

-Ah, admirale - ree buno. - Drago mi je da ste na pa

lubi, admirale! Pie?

-Ne, hvala - ree M. sa tankim osmehom. - Ve sam

popio.

Dreks baci pogled na Bonda, koji uhvati odsjaj riih brkova i prilino hladnih oiju.

-A vi? - upita Dreks povrno.

-Ne, hvala - odvrati Bond.

Dreks se okrete stolu i pokupi karte. Bond je gledao kako ih velike, zalupaste ake slau. Onda krete oko stola razmiljajui.

Dreks nije slagao svoje karte onako kako veina igraa ini: Redao je samo crvene i crne, i to ne redom, tako da je bilo vrlo teko videti ta ima, pogotovu za njegove susede,' ako bi poeleli da zavire. Bond je znao da su igrai koji tako dre karte veoma oprezni.

On stade pored kamina, izvadi cigaretu i pripali je na plamiku malog plamenika ugraenog u srebrnu reetku -ostatak iz dana pre upotrebe ibice - koja je izvirila iz zida pored njega.

Sa mesta gde je stajao mogao je da vidi Mejerove karte, a ako bi nainio korak u desno, i Bazildonove. Pogled na ser Hjuga Dreksa bio mu je neometen, pa je mogao dobro da ga osmotri dok je ovaj bio usredsreden na igru.

Dreks je ostavljao utisak oveka krupnijeg od normale. Bio je fiziki veliki - Bond je pretpostavljao da je visok bar est stopa - a ramena su mu bila izuzetno iroka. Imao je krupnu, etvrtastu glavu. Gusta crvenkasta kosa bila je po-deljena po sredini. Sa svake strane, kosa se u uvojcima sputala prema slepoonicama kako bi, pretpostavljao je Bond, sakrila to vei deo sjajne nabrane koe koja mu je pokrivala vei deo desne strane lica. Druge posledice plastine operacije mogle su da se vide na desnom uhu, koje nije bilo isto kalo levo, i na desnom oku, koje je bilo hirur-ka greka. Bilo je primetno vee od levog oka zbog nabi-ranja pozajmljene koe, upotrebljene da se ponovo naprave oni kapci, i izgledalo je bolno i podliveno krvlju. Bond je sumnjao da je uopte mogue da se to oko sklopi. Vero-vatno ga je Dreks nou pokrivao.

Kako bi sakrio to vei deo neprijatno nabrane koe koja mu je pokrivala pola lica, Dreks je nego.vao guste rie brkove, a bakembarde je pustio sve do usnih resica. I na obrazima je imao uperke dlaka.

Opti utisak koji je ostavljao to lice - bujna riemrka kosa, snaan nos i isturena vilica, rumena koa - bio je dree-i. Bonda je podseao na upravnika cirkusa. Suprotnost otrine i hladnoe levog oka pojaavala je tu slinost.

Neotesani, nasilni, vulgarni galamdija. To bi bila Bon-dova procena da nije znao tota o Dreksovim sposobnostima. Kroz glavu mu proe da je veliki deo utiska koji je Dreks ostavljao mogao da se pripie njegovoj ideji da uzme imid savremenog kicoa iz doba regenstva - bezopasno preruavanje oveka sa unitenim licem, koji je takoe i snob.

Istraujui dalje, Bond zapazi da se Dreks prilino znoji. Iako je napolju povremeno grmelo, vee je bilo prohladno, pa ipak je Dreks stalno brisao lice i vrat velikom maramicom. Puio je neprekidno, gasei virdiniju" sa filterom

posle dvanaestak dimova i odmah palei novu iz kutije sa pedest komada koji je drao u depu sakoa. Njegove velike ake, ije su nadlanice bile prekrivene gustim crvenkastim dlakama, neprekidno su bile u pokretu, bilo da su radile sa kartama, maale se upaljaa pored iroke, pljosnate kutije za cigarete ispred njega, igrale se kovrdom na slepoonici, ili maramicom brisale lice i vrat. Povremeno bi stavljao prst u usta i grickao nokat. ak i sa ove daljine Bond je mogao da vidi da su mu svi nokti izgrieni do kraja.

Same ake bile su snane i spretne, ali sa palevima neto nije bilo kako treba i Bond se pitao staje to. Najzad je ustanovio da su neprirodno dugaki i doseu ak do prvog zgloba na kaiprstu.

Svoje ispitivanje Bond je zavrio na Dreksovom odelu, koje je bilo skupo i veoma ukusno skrojeno - tamnoplavo, na dva reda dugmadi, sa povuenim manetnama, koulja od teke svile sa krutom kragnom, nenametljiva, crno-belo karirana kravata, skromna dugmad za koulju, koja su ipak mirisala na Kartijea", i veliki zlatni Patek Filip" sat na crnom konom gajtanu.

Bond pripali novu cigaretu i usredsredi se na igru, preputajui svojoj podsvesti da svari detalje Dreksove pojave i ponaanje, koje mu se inilo znaajnim i moglo biti od koristi pri otkrivanju zagonetke njegovog varanja - nain koji je tek valjalo dokuiti.

Pola sata kasnije, karte su zatvorile krug.

-Ja delim - ree Dreks autoritativno. - Jo jedna igra i

biemo dovoljno iznad crte. Nego, Maks, gledaj da pokupi

neto keeva. Dosadilo mi je da sam obavljam ceo posao.

- Delio je glatko i polako unaokolo, i dalje se tiranski ega-

ei sa ostalima. - Druga igra - obrati se Bondovom kom

panjonu, koji je seo izmeu njega i Bazildona. - ao mi je

to ekate toliko dugo. Kako bi bilo da se ogledamo posle

veere? Maks i ja emo povesti vas i komandanta... kako

se zvae? Kako ono rekoste da mu je ime? Je li dobar igra?

-Bond - ree M. - Dems Bond. Da, mislim da bi nam

to odgovaralo i te kako. ta ti misli, Demse?

Bondove oi bile su prikovane za pognutu glavu i spore

ruke oveka koji je delio karte. Da, to je to! Ulovio sam te, kopile! Odsjaj"! Prokleti, jednostavni odsjaj", koji ne bi izdrao ni pet minuta u profesionalnoj igri! M. primeti bljesak sigurnosti u Bondovim oima kad su se pogledali preko stola.

-Fino - ree Bond veselo. - Ne bi moglo biti bolje. - On

naini jedan neprimetni pokret glavom. - Kako bi bilo da

mi pokaete knjigu opklada pre veere? Uvek ste govorili

da bi me zanimala.

-Da - klilmnu glavom M. - Hajde. Ona je u kancelariji

sekretara. Posle Bazildon moe da doe dole, napravi nam

po koktel i saopti rezultat svoje borbe na ivot i smrt. - On

ustade.

-Poruite ta elite - ree Bazildon dobacivi otar po

gled admiralu. - Sii u im ih opeljeimo.

-Dakle, oko devet - ree Dreks prenosei brz pogled sa

M. na Bonda. - Pokaite mu opkladu u vezi sa devojkom u

balonu. - On pogleda svoje karte. - Izgleda da u probiti

plafon kockarnice. - Tri bez aduta! - dobaci pobedonosni

pogled Bazildonu. - Strpajte to u svoju lulu i popuite!

Odlazei iz prostorije, Bond nije uo Bazildonov odgovor.

utke su sili niz stepenice i otili u kancelariju sekretara. U sobi je bilo mrano. M. upali svetio i sede u okretnu stolicu ispred pretrpanog stola. Okrete stolicu kako bi mogao da gleda u Bonda, koji je otiao do nezaloenog kamina i vadio cigaretu.

-Imamo sree? - upita gledajui u njega.

-Da - ree Bond. - On vara, to je sigurno.

-Ah - odvrati M. bezbojno. - A kako to radi?

-Samo kad deli - ree Bond. - Znate da ispred njega

stoji ona velika srebrna kutija za cigarete, sa njegovim upa

ljaem? On nikad ne uzima cigarete iz nje. Ne eli da otisci-

ma prstiju zaprlja povrinu. Kutija je od glatkog srebra i

dobro uglaana. Kad deli, ona je gotovo sakrivena ispod

karata i njegovih velikih aka. I ne pomera ruke odatle.

Deli na etiri gomilice blizu sebe. Svaka karta se ogleda u

poklopcu kutije. Ona je gotovo isto tako savrena kao ogle-

dalo, mada sasvim bezazleno stoji tamo. Ako je on zaista tako dobar biznismen, podrazumeva se da ima savrenu memoriju. Seate se da sam vam govorio o odsjaju"? Pa, to je jedna verzija tog trika. Nije udo to igra tako fantastino samo ponekad. Dupliranje koje smo videli bilo je sasvim lako. On je znao da se dama nalazi kod njegovog partnera. Sa dva keca koja je drao duplirao je na sigurno. U ostalim deljenjima igra proseno. Ali, ogromna je prednost u tome to zna raspored karata u svakom etvrtom delje-nju. Nije udo to uvek dobija.

-Ali ovek ne moe da primeti da on to radi - bunio se M.

-Sasvim je normalno da ovek gleda dole dok deli karte

-ree Bond. - To svako radi. A on to jo pokriva i tim svo

jim egaenjem, koje je mnogo ee nego kad deli neko

drugi. Mislim da ima veoma dobar periferni vid, ono to

kod nas na lekarskim pregledima u Slubi tako visoko oce-

njuju. Vrlo irok ugao vida.

Vrata se otvorie i Bazildon ue. Bio je naroguen. Zatvori vrata za sobom.

-Prokleto Dreksovo licitiranje! - dreknu on. - Tomi i ja

smo mogli da idemo na etiri herca samo da smo uspeli da

licitiramo. Oni su iskoristili keca herca, est noenja trefom

i kecom i kraljem karo. Pored toga su imali jo i jednu da

sku" u piku. Devet noenja! Tano devet! Kako je samo

imao obraza da otvori tri bez aduta, to mi ne ide u glavu!

-Malo se primirio. - Pa, Majlse - ree - ima li tvoj prijatelj

odgovor na sve to?

M. dade znak Bondu i ovaj ponovi ono to je malopre ispriao.

Lice lorda Bazildona postajalo je sve ljue kako je Bond govorio.

-Proklet ovek - prasnu kad je Bond zavrio. - ta, do

avola, hoe s tim? Prokleti inilioner! Valja se u novcu!

Nalazimo se pred lepim skandalom. Jednostavno, morau

to da kaem upravi. Nismo imali sluaj varanja jo od rata

etrnaeste do osamnaeste! - Hodao je gore-dole po prosto

riji. Klub je ubrzo bio zaboravljen dok je razmiljao o zna

aju samog Dreksa. - I jo kau da e ta njegova raketa biti

uskoro gotova. On dolazi ovamo jednom ili dva puta ne-deljno na relaksaciju. Ama, taj ovek je nacionalni heroj! To je uasno!

Bazildonov gnev se stiao pri pomisli na sopstvenu odgovornost. Okrete se admiralu traei pomo.

- Pa, Majlse, ta sada da radim? On je u ovom klubu uzeo hiljade funti, a drugi su ih izgubili. Uzmi samo ovo ve-e. Moj gubitak, naravno, nije bitan. Ali ta emo sa Dejn-derfildom? Sluajno znam da je zaglibio u nevolje na berzi u poslednje vreme. Ne znam kako mogu izbei da to kaem upravi. Ne mogu to da izbegnem, pa ma ko daje Dreks! A ti zna ta to znai. Uprava ima deset lanova. Sigurno ima da procuri. A onda, eto ti skandala. Kau mi da taj ,,mun-rejker" ne moe bez Dreksa, a novine stalno istiu da budunost zemlje zavisi od te stvari. To je avolski ozbiljan posao. - On zaslade i baci pogled pun nade na M, a zatim na Bonda. - Postoji li neka alternativa? Bond ugasi cigaretu.

-On se moe zaustaviti - ree Bond mirno. - To jest -

dodade sa tankim osmehom - ako nemate nita protiv da

bude nadigran na sopstveni nain.

-Do avola, radite to god znate - ree Bazildon bez

dvoumljenja. - Na ta mislite? - Na Bondovu sigurnost, u

njegovim oima se pojavila nada.

-Pa - ree Bond - mogu da mu stavim do znanja da sam

ga otkrio i da mu istovremeno ogulim kou na njegov na

in. U svakom sluaju nadrljae i Mejer. Moe da izgubi

pozamanu svotu kao Dreksov partner. Da li je to bitno?

-Tako mu i treba - ree Bazildon, obuzet olakanjem i

spreman da prihvati svako reenje. - On se ionako uortaio

sa Dreksom. Zgrnuo je dosta igrajui s njim. Ne misli

te...?

-Ne - ree Bond. - Siguran sam da on nema pojma ta

se dogaa, mada su neke od Dreksovih licitacija i za njega

pravi ok. Pa - okrete se on Majlsu - smatrate li da je to u

redu, ser?

M. je razmiljao. Pogleda u Bazildona. Nije bilo sumnje ta ovaj misli. On pogleda u Bonda.

-U redu - ree. - to mora biti mora. Nisam ba odu

evljen tom idejom, ali potpuno razumem Bazildona. Sve

dok moe da uspeva u tome i - osmehnu se on - dok ne

trai od mene da mukam sa kartama... Ja nemam dara

za to.

-Ne - ree Bond, pa zavue ruke u depove sakoa i do

dirnu dve svilene maramice. - Mislim da treba da se bacim

na posao. Potrebna su mi dva pila upotrebljenih karata,

po jedan u svakoj boji, i deset minuta samoe.

Bilo je osam sati kad su Bond i M. proli kroz visoka dvokrilna vrata na drugoj strani galerije iznad stepenita, koja su vodila u prekrasnu belo-zlatnu trpezariju Blej-dza".

M. se pravio da ne uje Bazildonov poziv za veliki centralni sto, gde su jo dva mesta bila prazna. On vrstim korakom proe do kraja jednog reda od est manjih stolova, pokaza Bondu na udobnu fotelju i pogleda po prostoriji. Onda sede levo od Bonda, okrenut leima prema ostalima.

Glavni konobar bio je iza Bondovih leda. On stavi veliki jelovnik pored njegovog tanjira, a drugi prui Majlsu. Pri vrhu jelovnika elegantnim zlatnim slovima bilo je ispisano Blejdz". Ispod toga bila je itava uma nanizanih redova.

-Ne mui se da sve to ita - ree M. - osim ako ima

neku posebnu ideju. Jedno od prvih pravila kluba, i jedno

od najboljih, bilo je da svaki lan moe da narui bilo koje

jelo, ali mora da ga plati. Isto vai i danas, osim to ne mo

ra da plati. Samo narui ta eli. - On podie pogled pre

ma konobaru. - Da li je preteklo neto od ovog beluga"

kavijara, Portfilde?

-Da, ser. Prole nedelje je stigla nova koliina.

-U redu - ree M. - Za mene kavijar. Punjeni bubreg i

reanj one izvanredne slanine. Graak sa mladim krompiri-

ima. Jagode u trenjevai. ta e ti, Demse?

-Ja prosto ludujem za dobro dimljenim lososom - ree

Bond, pa pokaza na jelovnik. - Jagnjei kotleti. Poto je

maj, isto povre kao i vi. pargla sa bearnekim sosom svu-i izvanredno, I moda reanj ananasa. - On se zavali i od-gurnu jelovnik.

-Hvala bogu za oveka koji zna ta hoe! - ree M. pa

pogleda u konobara. -Jeste li sve zapisali, Portfilde?

-Da, ser - osmehnu se konobar. - A ne biste li jednu

dobru kost sa sri posle jagoda, ser? Danas su nam sa sela

doneli pola tuceta i ja sam jednu sauvao specijalno za vas.

-Svakako. I sami znate da ne mogu da im odolim. Loe

po mene, ali tu pomoi nema. Sam bog e znati ta to vee

ras proslavljam. Recite Grimliju da doe, molim vas.

-On je ve ovde, ser - ree konobar oslobaajui put

konobaru koji slui pie.

-A, Grimli! Malo votke, molim vas. - On se okrete Bondu. - Ne onaj tvoj koktel. Ovo ti je pravi predratni volfmit" iz Rige. Voleo bi malo uz svog dimljenog lososa?

-Veoma - odvrati Bond.

-A ta zatim? - upita M. - ampanjac? Ja u pola boce

rozea. Muton Rotild" iz trideset etvrte, Grimli, molim

vas. A ti ne obraaj panju na mene, Demse. Ja sam star

ovek. ampanjac nije dobar za mene. Imamo mi neka do

bra ampanjska vina, zar ne, Grimli? Bojim se, nita od

onoga o emu si mi ti priao, Demse. To ne viamo esto

u Engleskoj. Tejtinder", zar ne?

Bond se osmehnu na njegovo dobro pamenje.

-Da - ree - ali to je samo moje pomodarstvo. U stvari,

iz razliitih razloga, ba bih pio ampanjac veeras. Moda

je najbolje da to prepustim Grimliju.

Konobar je bio polaskan.

-Ako smem da predloim, ser, dom perinjon" iz et

rdeset este. Ja shvatam da ga Francuzi prodaju samo za

dolare, ser, pa ga ne moete esto videti u Londonu. Mi

slim da je to poklon od Ridensi kluba" u Njujorku, ser.

Ba sada imam neto malo na ledu. To je predsednikovo

omiljeno pie, pa mi je naloio da ga svake veeri imam pri

premljeno, za sluaj da ga poeli.

Bond se osmehnu u znak saglasnosti.

-Neka bude tako, Grimli - ree M. - Dom perinjon".

Iznesite ga odmah, molim vas.

Pojavi se konobarica i spusti korpicu sveeg tosta na sto zajedno sa srebrnom posudom dersijskog butera. Kad se nagla nad sto, njena crna suknja se oea o Bondovu ruku i on podie pogled prema ivahnim, blistavim oima ispod mekog okvira kose. Njen pogled se za deli sekunde susrete s njegovim, a onda se ona tiho udalji. Dok je odlazila, Bond je pratio pogledom beli pregib njenog struka i utir-kani okovratnik. Oi mu se skupie. Priseti se kako su pre rata devojke u Parizu bile odevene sa istom uzbudljivom ozbiljnou. Sve dok se ne bi okrenule i pokazale stranjice.

On se nasmeja u sebi. Zakon Marte Riarda" sve je iz-menio.

M. koji je prouavao njihove susede, okrete se.

-Zato si tako tajanstven oko tog ampanjca?

-Pa, ako nemate nita protiv, ser - objasni Bond, poma

lo sam napet veeras. Trebalo bi da izgledam vrlo pripito

kad doe vreme. Nije Iako odigrati tu ulogu ukoliko ne de-

lujete dovoljno ubedljivo. Nadam se da vam nee zadavati

brigu ako kasnije budem izgledao nakresan.

-Tvoja glava je kao kamen - slee M. ramenima. - Pij

koliko hoe, Demse, ako to moe da bude od koristi. Ah,

stie votka!

Kad mu je M. nasuo tri prsta votke iz oznojane boce, Bond uze malo crnog bibera izmeu pristiju i rasu ga po povrini pia. Biber polako potonu na dno ae ostavivi nekoliko zrna na povrini. Bond ih izvadi vrhom prsta. Onda izrui pie pravo u grlo i stavi au sa ostacima bibera natrag na sto.

M. mu uputi upitan, pomalo ironian pogled.

-Tom triku su me nauili Rusi onda kad ste me poslali u

ambasadu u Moskvi - ree Bond izvinjavajui se. - esto se

nade malo smrdljivog ulja na povrini u sluaju da je loe

destilisano. Otrovno je. U Rusiji, gde ovek ima na raspo

laganju punu kadu pia, potpuno je normalno da se ma

lo bibera baci na povrinu u ai. To odvue ulje na dno. To

sam morao da radim, a sada mi je prelo u naviku. Naravno, ne bih eleo da nanesem uvredu klupskom vollfmitu" -osmehnuse on.

-Sve je u redu - proguna M. suvo - sve dok ne pone

da sipa biber u Bazildonov omiljeni ampanjac.

Promukli smeh dopre od stola na drugoj strani prostorije. M. baci pogled preko ramena, pa se posveti svom kavijaru.

-ta ti misli o tom Dreksu? - upita preko zalogaja tosta

sabuterom.

Bond se poslui jo jednim renjem dimljenog lososa iz srebrne posude. Imao je blago lepljivu strukturu, kakvu mogu da postignu samo hajlendski konzervatori, sasvim drukiju od sasuenih skandinavskih proizvoda. On savi sasvim tanku kriku mrkog hleba sa buterom u rolnu i poe glasno da razmilja.

-Nekome moe veoma da se dopadne njegovo ponaa

nje. Isprva sam bio iznenaen to ga uopte trpite ovde. -

On pogleda sagovornika, koji slee ramenima. - Meutim,

to nije moja briga, a klubovi bi ionako bili dosadni da nije

^ekscentrika. U svakom sluaju, on je nacionalni heroj i mi-

lioner i, oigledno, podesan kartaro. Naroito kad ne pot

pomae svoje anse - dodade on. - Ali vidim da je on od

one vrste ljudi kakve sam uvek zamiljao. Punokrvan, ne

milosrdan, prepreden. Ima petlje. Ne iznenauje me stoje

dospeo dotle. Ono to ne shvatam je zato ga ini srenim

da sve to razbacuje. To njegovo varanje. ta time hoe da

dokae? Da moe da potue svakoga u svemu? Izgleda da u

kartanje unosi toliko strasti kao da se ne radi o igri, nego o

odmeravanju snaga. Dovoljno je samo da mu pogledate

nokte. I previe se znoji. Tu negde ima previe napetosti.

To se ispoljava i u tim njegovim groznim alama. Nadam se

da u uspeti da se savladam. To njegovo ponaanje moe

da izazove oveka. Jo mi nije uao pod kou, ali neu

oklevati da ga nabodem na vrlo otru iodu veeras -

osmehnu se on. - Ako samo naleti.

- Znam na ta misli - ree M. - Ali ne sme biti suvie strog prema tom oveku. Najzad, veliki je korak od liver-

pulskih dokova, ili odakle je ve doao, do ovoga gde je sada. A on je jedan od onih ljudi koji su roeni takvi kakvi jesu. Nema veze sa snobovtinom. Mislim da i njegovi pajtai iz Liverpula takode smatraju da je galamdija, kao i ovi u Blejdzu". to se tie varanja, verovatno u njemu postoji neka uvrnuta crta. Smem da kaem da se u svom usponu koristio mnogim preicama. Nekoje rekao: da bi ovek postao bogat, moraju mu pomoi znaajni sticaji okolnosti i neprekidna srea. Izvesno je da sposobnosti nisu dovoljne da bi neko postao bogat. Bar je takvo moje iskustvo. Na poetku, kad se domogne prvih deset ili sto hiljada, stvari moraju da teku tano kako treba. A u poslovima sa robom posle rata, sa svim onim ogranienjima i restrikcijama, ve-rujem da je esto sve zavisilo od sposobnosti da tutne hiljadu funti u pravi dep. inovnici. Ljudi koji se razumeju samo u sabiranje, deljenje i - utanje. Korisni ljudi.

M. zaslade dok su donosili sledee jelo. Sa njim stie ampanjac u srebrnoj posudi sa ledom, a uz nju i specijalna korpica sa pola boce rozea.

Konobar zaduen za pie saeka dok nisu izrazili svoj sud o vinu i onda se udalji. Dok je odlazio, jedan momak prie stolu.

-Komandant Bond? - upita.

Bond prihvati omot koji mu je pruio i otvori ga. Izvadi paketi u tankom papiru i paljivo ga otvori ispod stola. U njemu je bio beli prah. Uze srebrni no za voe sa stola i sakupi vrhom pola sadrine paketia. Onda se mai ae sa ampanjcem i istrese praak u nju.

-ta je sad to? - upita M. pomalo nestrpljivo.

Na Bondovom licu nije se pojavio ni traak izvinjenja. Nije M. bio taj koji treba da obavi posao te veeri. Bond je znao ta radi. Kad god bi imao da obavi posao, preduzimao bi sve mogue prethodne mere, tako da bi to manje bilo preputeno sluaju. Tako, ako bi neto krenulo naopako, onda bi to obino bilo nepredvidivo.

-Benzedrin - ree on. - Pre veere sam telefonirao svo

joj sekretarici da mi ga poalje iz apoteke u tabu. To je

ono to mi je potrebno da sauvam sve svoje sposobnosti

veeras. Zgodno je uiniti nekoga previe samouverenim, ali i ovo moe da pomogne. - On promea ampanjac koricom tosta tako da se beli praak vrteo u krug sa mehurii-ma. Onda u jednom gutljaju isprazni au. - Praak nema nikakav ukus - ree - a ampanjac je zaista izvanredan. M. se popustljivo osmehnu.

-To je tvoj pogreb - ree. - A sada, bolje da nastavimo

veeru. Kakvi su bili kotleti?

-Prvoklasni - odvrati Bond. - Mogao sam da ih seem

viljukom. Najbolja engleska kuhinja je ujedno najbolja na

svetu, posebno u ovo doba godine. Uzgred, za kolike uloge

emo igrati veeras? Ne brinem mnogo. Treba da dokusu-

rimo te pobednike. Ali bih voleo da znam koliko e to da

kotaDreksa.

-Dreks voli da igra za ulog koji on naziva jedan i je

dan" - ree M, sluei se jagodama koje su upravo donete

na sto. - Skroman ulog ako ne zna ta on u stvari znai.

Zapravo, desetica vredi za sto i sto funti po partiji.

-Oh - ree Bond sa potovanjem. - Shvatam.

-Meutim, on je savreno srean kad igra dva i dva" ili

ak tri i tri". Podie i do takvih cifara. Uobiajena partija

brida u Blejdzu" nosi oko deset poena. U jedan i jedan"

to je dvesta funti. A ovde se igraju velike partije brida.

Nema ogranienja i pravila, pa ima dosta hazardiranja i

blefiranja. Ponekad to ak lii na poker. Tu su ti izmeani

mnogi igrai. Neki od njih su najbolji u Engleskoj, drugi su

uasno neobuzdani. Kao da uopte ne mare koliko gube.

General Bili, ovaj iza nas - pokaza M. glavom - nema poj

ma koja je koja boja. Krajem nedelje on je nekoliko stotina

na gubitku. Nije ga briga. Ima loe srce. Nema porodicu.

Gomile prihoda od jute. Ali Daf Saderlend, onaj to deluje

otrcano, odmah do predsednika, pravi je ubica. Namlati

oko deset hiljada godinje u klubu. Sjajan momak. Izvanre

dan kartaki stil. Nekada je igrao ah za Englesku.

Posle pargle, Bondu je ostalo malo apetita za ananas. On usu ostatak ledenog ampanjca u svoju au. Oseao se izvanredno. Uinak benzerdina i ampanjca savreno se dopunjavao sa onim koji je ostavila savrena hrana. Prvi

put on usmeri svoju panju sa razgovora i veere na trpezariju.

Scena je bila blistava. U prostoriji je bilo oko pedeset ljudi, veina obuena za veeru, svi komotni, svi zadovoljni izuzetnom hranom i piem i svi pod nadahnuem opte zainteresovanosti za velike kockarske izglede koji predstoje, za veliki slem", as pot" i bacanje kockica. Moglo je biti varalica ili moguih varalica meu njima, ljudi koji tuku svoje ene, onih sa perverznim nagonima, pohlepnih ljudi, kukavica, lazova.... Ali otmenost ove prostorije svima je dala neku vrstu aristokratskog izgleda.

Na suprotnoj strani, iznad stola sa hladnim jelima, pretrpanog jastozima, pitama, peenicama i delikatesima u aspiku, visio je nedovreni Romnijev portret gospoe Fic-herbert u prirodnoj veliini. Gospa je provokativno gledala prema Fragonarovoj Partiji karata", ogromnom platnu koje je upola pokrivalo suprotni zid iznad Adamovog kamina. Na uzdunim zidovima, sa obe strane, u sredini svake povrine u pozlaenom okviru, nalazila se po jedna retka gravira Kluba paklene vatre", na kojoj se svaka figura nosila neko skatoloko ili magino obeleje. Iznad toga, sve do tavanice, nizao se friz od gipsanih reljefa, sainjen od izrezbarenih urni i cvetnih venaca, isprekidan kapitelima od iljebljenog gipsa, koji su uokvirivali prozore i visoka dvostruka vrata, na kojima je bila delikatno izvajana tjudorska rua, ukraena trakom.

Dok je Bond pio u toploj otmenosti te scenografije, neke od grupe poee da ustaju. Kao reka kretali su se prema vratima izmenjujui izazove, opklade i podsticaje da poure i to pre se bace na posao. Ser Hjugo Dreks, ije je dlakavo lice sijalo od veselog iekivanja, iao je sa Mejerom prema njima.

-Pa, gospodo - ree veselo kad je stigao do stola. - Da

li su jagnjad spremna za klanje i guske za erupanje? - On

se isceri i naini krvoloan pokret prstom preko svoga grla.

- Mi idemo napred. Poneemo sekiru i korpu. Jeste li ve

napisali testamente?

-Pridruiemo vam se za koji trenutak - odvrati M. mir

no. - Krenite napred i pripremite karte.

-Nee nam biti potrebna pomo nikakvih trikova - na-

smeja se Dreks. - Nemojte da vas ekamo! - On se okrete i

uputi se vratima. Mejer ih obli neodreenim osmehom pa

pode za nj im.

-Kafu i brendi popiemo u sali za kartanje - proguna

M. Bondu. Ovde se ne pui. Dakle? Imamo li skovane pla

nove?

-Moram da ga nakljukam za klanje. Zato ne brinite ako

vam se uini da idem previsoko - ree Bond. - Treba da

igramo normalno dok ne doe pravi trenutak. Biemo pa

ljivi kad on deli. Naravno, on moe da zameni svaku kartu i

nema nikakvog razloga da nama daje dobre kombinacije,

ali siguran sam da e u nekim potezima biti prilino upla

en. Nemate nita protiv da sednem levo od njega?

-Ne - ree M. - Jo neto?

Bond je za trenutak razmiljao.

-Samo jedna stvar, ser - ree. - Kad nastupi pravi tre

nutak izvadiu belu maramicu iz depa sakoa. To e biti

znak da treba da vam bude podeljen jarboro". Molim vas

da onda licitiranje prepustite meni.

Dreks i Mejer su ih ekali. Bili su zavaljeni u fotelje i pu-ili kabinet havane".

Na stoiima pored njih bila je kafa uz velike ae brendija. Dok su M. i Bond prilazili, Dreks je skidao omot sa novog pila karata. Drugi pil bio je rairen pred njim na zelenoj oji.

-Ah, eto i vas - ree Dreks, pa se nae napred i presee.

Ostali uinie isto. Dreks je odneo pobedu, pa odlui da

ostane gde jeste i da se igra sa crvenim kartama.

Bond sede s njegove leve strane. M. zaustavi konobara u prolazu.

-Kafu i klupski brendi - ree, pa uze jednu tanku crnu

cigaru, ponudivi i Bonda, koji prihvati. Onda uze crveni

pil i poe da mesa.

-Ulozi? - upita Dreks gledajui u njega. Jedan i je-

dan"? Ili vie? Bie mi zadovoljstvo da vam ponudim pet i pet".

-Jedan i jedan" e biti dovoljno za mene - ree M. -

Demse?

Dreks presee karte.

-Pretpostavljam da va gost zna u ta se uputa? - upita

otro.

-Da - re Bond kratko i osmehnu se Dreksu. - A vee

ras se oseam posebno velikoduno. ta biste eleli da uz

mete od mene?

-Sve do poslednjeg penija - veselo ree Dreks. - Koliko

imate?

-Rei u vam kad ne ostane vie nita - ree Bond i iz

nenada odlui da bude nemilosrdan. - Rekli su mi da je

pet i pet" vaa granica. Pa, da igramo tako.

Gotovo pre nego to je sve izgovorio, ve se pokajao zbog svojih reci. Pedeset futni na stotinu! Pet stotina funti opklade! etiri loe igre bile bi njegov dvostruki godinji prihod! Ako neto krene naopako, on e izgledati prilino glupo. Morae da pozajmi od M. A M. nije ba neki bogat ovek. Iznenada shvati da ova smena igra moe da se zavri veoma runom guvom. Na elu je osetio peckanje znoja. Prokleti benzedrin! I.od svih ljudi, ba on je dozvolio da ga izazove takvo lajavo kopile kakav je Dreks! A ovo ak nije ni slubeno. Celo ovo vee bilo je nekakva socijalna pantomima i za njega je znailo manje nego nita. ak je i M. upetljan u to sasvim sluajno. A eto, sasvim iznenada, dozvolio je da bude uvuen u duel sa ovim multimilione-rom, u kockanju za sve to je Bond imao u pravom smislu reci, i to samo zato to je taj ovek imao prljave navike i on je eleo da mu oita lekciju. A ta ako lekcija omane? Bond je proklinjao sebe zbog pokriva koji bi ranije, u toku dana, bio nezamisliv. ampanjac i benzedrin! Nikada vie!

Dreks je gledao u njega sa sarkastinom nevericom. On se okrete Majlsu, koji je jo uvek nezainteresovano meao karte.

-Pretpostavljam da va gost stoji iza svog predloga -

ree.

Neoprostivo!

Bond vide kako njegovom partneru navire krv u vrat, pa u lice. M. za trenutak prestade da mea karte. Kad je nastavio, Bond zapazi da su mu ruke mirne. M. podie pogled i odluno izvadi tanku cigaru izmeu zuba. Glas mu je bio savreno kontrolisan.

-Ako mislite - ree - da li ja stojim iza predloga svoga

gosta, odgovor je da".

On levom rukom presee karte Dreksu, a desnom otrese pepeo u bakarnu pepeljaru na uglu stola. Bond zau kratko itanje kad je vreli pepeo pao u vodu.

Dreks iskosa mirnu preka M. i uze karte.

-Svakako, svakako - ree brzo. - Nisam mislio... - On

ne zavri reenicu, nego se okrete Bondu. - Onda, u redu -

ree gledajui radoznalo u njega. Pet i pet". - On se okre

te svom partneru. - Koliko bi ti da uzme, Mejeru? Neka

bude est i est".

-Jedan i jedan" je za mene sasvim dosta, Hageru - izvi-

njavao se Mejer. - Osim ako ti eli da uzmem vie - pogle

da on zabrinuto u svog partnera.

-Naravno, ne - ree Dreks. - Ja volim visoke igre. Uop-

te uzevi, nikad mi nije dosata. E pa - ree on poinjui da

deli - idemo!

Bondu odjednom vie nije bio vaan visok ulog. Iznenada, sve to je eleo bilo je da ovom dlakavom majmunu da ivotnu lekciju, i to takvu da je se sea celog ivota, da se sea Bonda, da se sea M-a, da se sea kad je poslednji put varao u Blejdzu", da se sea koje je doba dana bilo, kakvo je vreme bilo i ta je veerao.

Zbog vanosti svega toga, Bond je zaboravio na mun-rejker". Ovo je bila privatna stvar izmeu njih dvojice.

Dok je posmatrao povremeno pogleda dole, na kutiju za cigarete izmeu aka i oseao kako ovek hladno memorie karte koje prolaze iznad njene glatke povrine, Bond je iz svesti isterao svaki traak kajanja, oslobodio se krivice zbog onoga to treba da se desi i usredsredio panju na igru. On se udobno zavali na stolici i nasloni laktove na kona doruja. Onda izvadi tanku cigaru iz usta, stavi je na

nagorelu bakarnu ivicu pepeljare pored sebe i mai se kafe. Bila je crna i vrlo jaka. On isprazni solju i podie loptastu au sa dobrom koliinom bledog brendija. Dok je srkutao prvi, a onda otpio vei gutljaj, pogleda preko ivice ae u M. Ovaj susrete njegov pogled i kratko se osmehnu.

-Nadam se da ti se svia - ree on. - Potie sa jednog od

Rotildovih imanja u Konjaku. Pre stotinak godina jedan

lan porodice zavetao nam je po jedno bure godinje. To

kom rata skrivali su svake godine to nae bure i onda su

nam, 1945, poslali sve odjednom. Otada pijemo samo dupli

konjak. A sad - ree on sakupljajui karte - valja nam se

koncentrisati.

Bond podie svoje karte. Bile su prosene. Dva i po brza noenja, sve ratrkano. On uze cigaru, povue jo jedan dim i ugasi je u pepeljari.

-Tri trefa - ree Dreks.

Bond nije prijavio nita.

Mejer prijavi etiri trefa.

M. nita.

Bond je razmiljao. Ovoga puta nije imao karte da prijavi igru. Preventivna najava - Dreks zna da njegov partner moe da podigne. Moda M. ima savreno dobre karte za licitaciju. Na primer, moda su svi herevi kod nas. Ali M. nikad ne najavljuje. Verovatno e oni realizovati ta etiri trefa.

I realizovali su, uz pomo jednog seenja Bondove karte. Ispostavilo se da M. nije imao herca, ali je imao dugi karo niz, bez kralja, koji se nalazio kod Mejera i mogao je da bude ulovljen. Dreks nije imao dovoljno dugaak niz da najavi tri. Ostali trefovi bili su kod Mejera.

U svakom sluaju, razmiljao je Bond delei karte kao sledei, imali smo sree da izbegnemo poziv.

I dalje su imali sree. Bond objavi bez aduta". M. mu pomoe sa tri poena, tako da postigoe overtrik". Na Me-jerovo deljenje padoe na est karo, ali u sledeem, M. otvori etiri pika. Bondova tri mala aduta i strani kralj i dama bili su mu dovoljni da ispuni kvotu.

Prvi krug dobili su M. i Bond. Dreks je izgledao uzbu-

en. U prvom krugu izgubio je devet stotina funti i inilo se da ih karta nee.

-Idemo odmah dalje? - upita on. - Nema smisla preki

dati.

M. se osmehnu Bondu. Obojica su imala istu misao. Dreks je eleo da deli. Bond slee ramenima.

-Nemam primedbi - ree M. - Ove fotelje su veoma

udobne.

-Bar do sada - ree Dreks, sad ve mnogo veselije.

I sa razlogom. U sledeem deljenju, on i Mejer najavie i realizovae mali slem" u piku, za koji su im bila potrebna i dva uasavajua seenja. Oba je izveo Dreks, posle itave predstave pantomime, uz puno ah" i hm", uz glasne komentare o svojoj dobroj srei.

-Hageru, ti si sjajan! - ree Mejer servilno. - Kako to

samo, do avola, uspeva?

Bond pomisli kako je vreme da zaseje prvo seme.

-Dobra memorija - ree on.

Dreks ga otro pogleda.

-Kako to mislite dobra memorija"? - upita. - Kakve to

veze ima sa seenjem vaih karata?

-Hteo sam jo da dodam i oseaj za karte" - odvrati

Bond meko. - To su dve osobine koje krase dobrog igraa.

-Ah, da - ree Dreks polako. - Shvatam - dodade pru

ajui karte Bondu, koji je, delei, oseao kako ga taj o-

vek pomno posmatra.

Igra se nastavila proseno. Karte nikako nisu htele da postanu vrue", a niko nije bio voljan da reskira. M. je kontrirao Mejeru u jednoj neopreznoj najavi etiri pika i smakao mu dva, ali je u sledeem deljenju Dreks izae za tri bez aduta. Bondov dobitak iz prvog kruga se istopio. Gubitak je ak bio malo vei.

-Je li neko za pie? - upita M. presecajui Dreksu kartu

za trei krug. - Demse? Jo malo ampanjca? Druga boca

uvek ima bolji ukus.

-Ba bi mi prijalo - ree Bond.

Konobar doe. Ostali naruie viski i sodu.

Dreks se okrete Bondu.

-Potrebno je da ova igra malo ivne - ree. - Idemo na

stotku za ovo deljenje. - On podeli karte. Leale su u ured

nim gomilicama na sredini stola.

Bond pogleda. Oteeno oko sijalo je prema njemu crvenkastim sjajem. Drugo je bilo hladno, tvrdo i podsme-ljivo. Sa svake strane irokog, kljunastog nosa nakupile su se kapljice znoja.

Bond se pitao da li mu je pustio bubu u glavu u vezi sa mogunom sumnjom u ispravnost njegovog deljenja. Odlui da ga ostavi u tom podozrenju. Bilo je to jo sto funti gubitka, ali to e njemu biti dobar izgovor za kasnije podizanje uloga.

-Na vae deljenje? - osmehnu se. - Pa... - odmeravao

je imaginarne anse. - Moe. U redu. - U glavi mu se stva