İ n temeller sat tekn - · pdf filehidrolik denge kabı ne zaman gereklidir ve nasıl...

Click here to load reader

Post on 31-Jan-2018

223 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Vie

  ssm

  ann

  Aka

  dem

  ieV

  orla

  ge

  01/2

  010

  V

  iess

  man

  n W

  erke

  Hogeldiniz

  TESSAT TEKNNN TEMELLER

 • Vie

  ssm

  ann

  Aka

  dem

  ieV

  orla

  ge

  01/2

  010

  V

  iess

  man

  n W

  erke

  Program ierii:

  Istma sisteminin komponentleri Kapal stma sistemleri: tek ve ift borulu sistemler, Tichelmann sistemi, mobil sistem ve yerden stma sistemi Istma tesisatnda boru tipleri Boru ap seimi Boru izolasyonu seimi D hava scaklna bal iletme 3-yollu karm vanas seimi Istma pompas, nt pompa ve Z-pompa seimi Scak su ihtiyacnn hesaplanmas ve boyler seimi Radyatr seimi Termostatik vana Kapal scak sulu stma sistemlerinde emniyet donanm Membranl genleme tank seimi Emniyet ventili seimi Hidrolik denge kab ne zaman gereklidir ve nasl boyutlandrlr?

  TESSAT TEKNNN TEMELLER

 • Vie

  ssm

  ann

  Aka

  dem

  ieV

  orla

  ge

  01/2

  010

  V

  iess

  man

  n W

  erke

  Is datm

  ISITMA SSTEMNN KOMPONENTLER

  Is retimi

  Is aktarm

 • Vie

  ssm

  ann

  Aka

  dem

  ieV

  orla

  ge

  01/2

  010

  V

  iess

  man

  n W

  erke

  Sv yakt Gaz yakt Is Pompas Gne

  ISITMA SSTEMNN KOMPONENTLEREnerji kaynaklar ve s reticileri

 • Vie

  ssm

  ann

  Aka

  dem

  ieV

  orla

  ge

  01/2

  010

  V

  iess

  man

  n W

  erke

  Borular zolasyon Pompalar

  Karm vanalar

  ISITMA SSTEMNN KOMPONENTLERIs datm

  Membranlgenleme tanklar

  Denge kaplar

  Emniyet ventilleri

 • Vie

  ssm

  ann

  Aka

  dem

  ieV

  orla

  ge

  01/2

  010

  V

  iess

  man

  n W

  erke

  ISITMA SSTEMNN KOMPONENTLERIs aktarm

  Radyatrler

  Termostatikvanalar

  Yerden stma sistemleri

 • Vie

  ssm

  ann

  Aka

  dem

  ieV

  orla

  ge

  01/2

  010

  V

  iess

  man

  n W

  erke

  ISI DAITIMIBoru ebekesi

  Pompal scak sulu kapal stma sistemleri zellikle yeni binalarda geniuygulama alanlarna sahiptir.

  Doal sirklasyonlu veya ak stma sistemleri artk hemen hemen hiyaplmamaktadr.

  nk ak sistemlerde ak genleme tanklarndan sisteme oksijen girii nedeniyle sistem elemanlarnda korozyon ve tesisat suyunda amurlanma meydana gelmektedir. Bu da stma sistemindeki kazan, boru, pompa, 3-yollu vana, radyatr gibi tm komponentlerde hasar ve arzalara yol amaktadr.

 • Vie

  ssm

  ann

  Aka

  dem

  ieV

  orla

  ge

  01/2

  010

  V

  iess

  man

  n W

  erke

  By-pass tertibat : stma gcne gre,akn % 50 ila 70 i by-pass hattnn ilerisine doru iletilir.

  ISI DAITIMIBoru ebekesi Tek borulu sistem

  Avantajlar:- Basit ve dk maliyetli bir sistemdir

  Dezavantajlar:- Seri balanm radyatrlerin giri scakl, boru hatt ilerledike

  azalr. Hattaki bir sonraki radyatrn boyutlar ayn olsa bile stmagc der.- Hattaki scaklk d ok fazla olaca iin seri balanabilecek

  radyatr says snrldr. - Seri balanm radyatrler (yksek direnler) nedeniyle yksek

  gte bir pompa gerektii iin pompann elektrik sarfiyat fazla olmaktadr.

  1

  1

  3/41

  1/2

 • Vie

  ssm

  ann

  Aka

  dem

  ieV

  orla

  ge

  01/2

  010

  V

  iess

  man

  n W

  erke

  ISI DAITIMIBoru ebekesi ift borulu sistem

  Avantajlar:- Mevcut ve kullanlr durumdaki binalarda en yaygn olarak uygulanan sistemdir- Paralel balanm radyatrlerin giri scakl, boru hatt ilerledikeayn kalr. Hattaki dier radyatrlerin stma gcnde azalma olmaz- Paralel balanm radyatrler (dk direnler) nedeniyle yksek gte bir pompa gerekmez. Pompa basma ykseklii, sadece kritik (direnler asndan en elverisiz) hattaki elemanlarn basnkayplar tarafndan belirlenmektedir.

  Debi ayarl termostatik vanalar

 • Vie

  ssm

  ann

  Aka

  dem

  ieV

  orla

  ge

  01/2

  010

  V

  iess

  man

  n W

  erke

  ISI DAITIMIBoru ebekesi Tichelmann sistemi

  Tichelmann sistemi, ift borulu sistemin deiik bir uygulamasdr. Her radyatrn kollektrden gelen ve kollektre dnen hat uzunluklarnn toplam eittir.

  En ksa gidi hatl radyatr en uzun dn hattna sahiptir.En uzun gidi hatl radyatr en ksa dn hattna sahiptir.

  Avantajlar:- Tichelmann sistemi her radyatrden eit seviyede aksalamaktadr. Bu sistem ile verimsiz radyatr olmamaktadr.Her bir radyatr vanasnda reglaj yapmaya gerek yoktur.- Tm oda kenarlarna epeevre radyatr yerletirilmi stma devrelerinde ilave borulama maliyeti olmadan uygulanabilir.

 • Vie

  ssm

  ann

  Aka

  dem

  ieV

  orla

  ge

  01/2

  010

  V

  iess

  man

  n W

  erke

  ISI DAITIMIBoru ebekesi Mobil sistem

  Kaynak: Vesbo, Frat Plastik

  Hazr koruyucu spiral klfl PE-X boru

  Tek bir kolon klarak, katlardaki kollektr kutularndan her bir radyatre ap ierisinden gidi-dnborular denir. Kollektrl sistem olarak da adlandrlr. Borular apn iine dendii iin genellikle yeni binalarda uygulanr.

  PE-X stma borular, yksek scaklkta (70 ila 90 C) iletmede genlemeden dolay apa ve zemine zarar vermesin diye daha byk aptaki koruyucu spiral klf borularn ierisinden geirilir ve bu sayede koruyucu spiral klf boru ve stma borusu arasnda genleme iin bo hacim kalr. Bu hacimdeki hava, ayn zamanda s yaltm salayarak borularn getii mekanlarn gereksiz yere snmasna ve skaybna engel olur. Koruyucu klf boru, bklme esnasnda kesit daralmasna sebebiyet vermemesi iin spiral boru olarak temin edilmelidir. Montaj kolayl salamas asndan, hazr koruyucu spiral klflPE-X borular da piyasada mevcuttur. Radyatre giden koruyucu spiral klf boru krmz renkte, radyatrden dnen ise mavi renktedir. Bylece balantlar yaplrken yanllk yapma riski azaltlr.

 • Vie

  ssm

  ann

  Aka

  dem

  ieV

  orla

  ge

  01/2

  010

  V

  iess

  man

  n W

  erke

  ISI DAITIMIBoru ebekesi Mobil sistem

  Avantajlar:

  - Dekoratiftir, daire iinde gz rahatsz eden radyatr borulamas grlmez, mekanlarda kullanm alanndaraltmaz.- Her bir radyatr iin kolon klmasna gerek kalmaz ve kolon says bire iner. Her katta beton tabya delinmesi ileri azalr. Kolon malzeme ve iilik maliyetleri ile montaj sreleri azalr. - Kat ilerinde deme hz yksektir. En yaygn yntem olarak, her katta ana kolondan her bir radyatre ayr gidi-dn borular zemine serilir. Borular kangal halinde temin edildiinden nakliyesi kolaydr. Fittings kaynatma ilemleri olmadndan, kaynak makinesi v.b. zel alet gerektirmeden kolay ve hzlmontaj yaplr. - Her katta ana kolondan her bir radyatre ayr gidi-dn borular dendiinden kritik hattn boru uzunluu, dolays ile basn kayplar azalr. Kat ii borulamalarda fittings kullanlmadndan lokal akkayplar dktr. Daha az basma yksekliine sahip kk bir pompa kullanlarak ilk yatrm ve iletme maliyetleri azaltlr. - Plastik borunun hasar grmesi durumunda, koruyucu spiral klf iindeki boru ekilir ve yeni boru itilir. Borunun getii yerleri krp amaya gerek kalmaz. Ayrca boru deiimi srasnda sadece kollektrdeki ilgili hattn gidi-dn vanalar kapatlarak konuttaki dier odalarn stmas kesilmez.- Borularn servis mr iletme scaklna ve basncna gre deiken olup, 50 yla kadar kabilmektedir.

 • Vie

  ssm

  ann

  Aka

  dem

  ieV

  orla

  ge

  01/2

  010

  V

  iess

  man

  n W

  erke

  ISI DAITIMIBoru ebekesi Mobil sistem

  PE-X mobil sistem borularn denmesinde dikkat edilecek noktalar:

  - 0C nin altndaki scaklklarda deme yaplmamaldr. Demenin yaplabilmesi iin borular ortam scaklnda (20C) depolanmaldr.

  - PE-X borular gne na maruz braklmamaldr.

  - PE-X borular d darbelere kar korunmaldr.

  - Borular gergin olarak denmeli, keskin dnler yaplmamaldr. Aksi halde PE-X boru deiiminde yeni borularn koruyucu klf borulardan geirilmesi mmkn olmaz.

  - Zemindeki apa giri ve klardaki 90'lik bkmelerde ke dzeltici kullanlmaldr. Ke dzelticiler borularn genlemesini dengeleyerek atlama ve szntlar engeller.

  - PE-X borunun zeminden karak radyatre balanabilmesi iin radyatr kapatma vanalarnn az taraf aa bakacak ekilde olmaldr. Vanalarn az tarafnn duvara bakmas durumunda, bklen boruda gerilim oluur ve ortaya kan zayf noktalarda atlamalar oluabilir.

 • Vie

  ssm

  ann

  Aka

  dem

  ieV

  orla

  ge

  01/2

  010

  V

  iess

  man

  n W

  erke

  ISI DAITIMIBoru ebekesi Mobil sistem

  Kollektrden 6 adet radyatre datm

  Kollektrden ke dzelticiler ile apa boru girii

  aptan ke dzelticiler ile radyatre boru k

  Ke dzeltici

  Kromajluzatma ubuu

  Kaynak: Vesbo

 • Vie

  ssm

  ann

  Aka

  dem

  ieV

  orla

  ge

  01/2

  010

  V

  iess

  man

  n W

  erke

  ISI DAITIMIBoru ebekesi Mobil sistemRadyatr balant ekilleri:

  - Balantlarda radyatrlerin giri ve klarna vana koyulmaldr. Gerektiinde tesisat suyu boaltlmadan ve stma sistemi alrken tek bir radyatr, vanalar kapatlarak tesisattan ayrlabilir. Radyatrn st balant aznda hava alma prjr olmaldr.

  - Viessmann kombilerde panel radyatrlerde 1,6 metre radyatr uzunluuna kadar ayn taraftan gidi-dn balantlaryaplabilmektedir. 1,6 metreden uzun radyatrler, kombi pompasnn radyatr ii sirklasyonu tam yapabilmesi ve radyatrden tam sl verim alnabilmesi iin farkl taraflardan apraz balanmaldr.

  - Radyatrler asla alttan gidi ve stten dn olarak balanmam