i izvod izsudskog registraimovinapoliticara.cin.ba/dokumenti/registar_kojicdj_s-auto.pdf ·...

Click here to load reader

Post on 03-Jul-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA[Obrazac I 9 II

  , i

  ..........................................?~.~?~.~~.~.~.~.~.~~.~Slijedi tekst na sljede6ej strarif-.:: ::,' . '.. '.'

  " ' ,"

  ~. t "" ",,", .

 • IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

  Osnivaci subjekta upisa i udjeli:

  1) TRANSJUG L Loncar; br.reg.ul. 1-5318 BiH Loncari, Loncari ,JMBG:, 5.000,00 KM u novcu

  Djelatnosti , odnosno poslovi subjekta upisa:

  Nastavak strana 1

 • 50.:10150.:10250.:10350.:30150.:30250.:30350.:40150.:40250.:40350.:40450.:50051.:110

  51.:12051.:13051.:14051.:150

  51.:16051.:17051.: 180

  51.: 19051.:21051.:22051.:23051.:24051.:25051.:31051.:32051.:33051.:34051.:35051.:36051.:37051.:38051.:39051.:41051.:42151.:42251.:43051.:440

  51.:45051.:47051.:51051.:52051.:53151.:53251.:540

  51.:550

  IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

  Trgovina motornim vozilima na velikoTrgovina motornim vozilima na maloPosrednistvo u trgovini motornim vozilimaTrgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozilaTrgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozilaPosrednistvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozilaTrgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priboromTrgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priboromPosrednistvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priboromOdrZavanje i popravak motociklaTrgovina na malo motornim gorivima i mazivimaPosrednistvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama,zivom stokom,tekstilnim sirovinamapoluproizvodimaPosrednistvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodimaPosrednistvo u trgovini gradevinskim drvetom i gradevinskim materijalomPosrednistvo u trgovini masinama, industrijskom opremom, brodovima i avionimaPosrednistvo u trgovini namje~tajem, predmetima i aparatima za domacinstvo i drugimmetalnim proizvodimaPosrednistvo u trgovini tekstilom, odjecom, obucom i koznim proizvodimaPosrednistvo u trgovini hranom, picima i duhanomPosrednistvo specijalizovano za trgovinu odredenim proizvodima ili grupama proizvoda,d.n.Posrednistvo u trgovini raznovrsnim praizvadimaTrgovina na veliko zitaricama, sjemenjem i sto~nom hranomTrgovina na veliko cvijecem i sadnicamaTrgovina na veliko zivom stokomTrgovina na veliko sirovim i stavljenim kozamaTrgovina na veliko sirovim duhanomTrgovina na veliko vocem i povrcemTrgovina na veliko mesom i mesnim praizvodimaTrgovina na veliko mlijekam, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnocamaTrgovina na veliko alkohalnim i drugim picimaTrgovina na veliko duhanskim proizvodimaTrgovina na veliko secerom, ~okoladom i bombonimaTrgavina na velika kafam,

 • 51.:56051.:57051.:61051.:62051.:63051.:64051.:65051.:66051.:70052.:110

  52.:12052.:21052.:22052.:23052.:24052.:25052.:26052.:270

  52.:33052.:41052.:42052.:43052.:44152.:44252.:45052.:46052.:47052.:48152.:48252.:48352.:48452.:48552.:48652.:48752.:50052.:61052.:62052.:63052.:71052.:74055.:11055.:30055.:40060.:21160.:21260.:24063.:12063.:40074.:820

  IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

  Trgovina na veliko ostalim poluproizvodimaTrgovina na veliko ostacima i otpacimaTrgovina na veliko alatnim ma~inamaTrgovina na veliko gradevinskim ma~inamaTrgovina na veliko ma~inama za tekstilnu industriju i ma~inama za ~ivanje i pletenjeTrgovina na veliko kancelarijskim ma~inama i opremomTrgovina na veliko ostalim ma~inama za industriju, trgovinu, zanatstvo j navigacijuTrgovina na veliko poljoprivrednim ma~inama, prikljutcima i orudem, ukljutujuci traktoreOstala trgovina na velikoTrgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretezno hranom, picima iduhanskim proizvodimaOstala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicamaTrgovina na malo vocem i povrcemTrgovina na malo mesom i mesnim proizvodimaTrgovina na malo ribama, ~koljkama i rakovimaTrgovina na malo kruhom,pecivom,kolatima,tjesteninom , bombonima i slatki~imaTrgovina na malo alkoholnim i drugim pieimaTrgovina na malo duhanskim proizvodimaOstala trgovina na malo hranom, picima i duhanskim proizvodima u specijaliziranimprodavaonicamaTrgovina na malo kozmetitkim i toaletnim proizvodimaTrgovina na malo tekstilomTrgovina na malo odjevnim predmetimaTrgovina na malo obucom j koznim proizvodimaTrgovina na malo namje~tajemTrgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domacinstvo , d.n.Trgovina na malo elektritnim aparatima za domacinstvo, radiouredajima i TV uredajimaTrgovina na malo zeljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gradevnskim rnaterijalomTrgovina na malo knjigama,novinama, tasopisima, papirnatom robom i pisa6im priboromTrgovina na malo kancelarijskom opremom i ratunarimaTrgovina na malo satovimaTrgovina na malo sportskom opremomTrgovina na malo igrama i igratkamaTrgovina na malo cvijeeemTrgovina na malo gorivimaOstala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicamaTrgovina na malo polovnom robom, u prodavnicamaTrgovina na malo putem po~teTrgovina na malo na ~tandovima i trZnicamaOstala trgovina na malo izvan prodavnicaPopravak obuce i ostalih koznih predmetaPopravci, d.n.Hoteli i moteliRestoraniBaroviPrevoz putnika u drumskom saobracaju, redovni (Iinijski)Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobra6aju, redovni (Iinijski)Prevoz robe (tereta) u drumskom saobracajuSkladi~tenje robeDjelatnost ostalih agencija u saobracajuDjelatnost pakovanja

  Nastavak strana 3

 • IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

  74.:840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.

  Dru~tvo ee se u okviru registrovane djelatnosti baviti i poslovima spoljno trgovinskog prometa.

  Osobe ovlastene za zastupanje u pravnom prometu:

  1) Mihajlovie Zoran , Brtko distrikt ul. Lejlica br. 146 ,direktor I bez ogranitenja

  Datum 03.09.2010

  Nastavak strana 4