hydraulic gear pumps jt2 - hektos · parametry jednosmÌrnÝch zubovÝch Èerpadel Øady "t2"...

of 31/31
Hydraulic Gear Pumps JT2 Pompy hydrauliczne zębate JT2 producent Jihostroj dystrybutor Hektos www.hektos.eu Hektos - hydraulika siłowa dla przemysłu Pompy hydrauliczne, pompy zębate produkcji Jihostroj email: [email protected] www.hektos.pl tel.: 509 470 703

Post on 17-Jul-2020

8 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Hydraulic Gear Pumps JT2

  Pompy hydrauliczne zębate JT2

  producent Jihostroj

  dystrybutor Hektos

  www.hektos.eu

  Hektos - hydraulika siłowa dla przemysłu Pompy hydrauliczne, pompy zębate produkcji Jihostroj

  email: [email protected]

  tel.: 509 470 703

 • PARAMETRY JEDNOSMÌRNÝCH ZUBOVÝCH ÈERPADEL ØADY "T2"PARAMETRY JMEN. VELIKOSTI T2-4 T2-5 T2-6,3 T2-8 T2-10 T2-12,5 T2-16 T2-20 T2-25 T2-32

  Jmenovitý geometrický objem cm3 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 32

  Otáèky : - jmenovité 1500 - maximální 4000 4000 4000 3600 3600 3600 3200 3200 2800 2000

  - minimální 500

  Tlak na vstupu : - maximální bar + 0,50- minimální - 0,30

  Tlak na výstupu : - max. trvalý bar 280 270 240 200 150- maximální 300 290 260 220 170

  Jmenovitý výstupní prùtok : dm3min-1 5,4 6,8 8,5 10,8 13,6 17,0 21,8 27,5 34,0 43,2

  Kinamatická viskozita oleje : mm2s-1

  - pøi trvalém provozu 20 až 100

  - maximální 1200

  - minimální 10

  Teplota oleje : - minimální °C - 20- maximální + 80

  Teplota okolního prostøedí : °C - 20 až + 55Pøíkon : - jmenovitý kW 3,5 4,5 5,5 7,5 8,5 10,5 13,0 14,0 14,5 13,5Hmotnost : kg 2,3 2,35 2,4 2,5 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,7Smysl otáèení : Oznaèení : R - vpravo, L - vlevoMontážní poloha : libovolnáFiltraèní koeficient bx : b25 75 ? ( pro tlak p2 < 200 bar )

  b10 75 ? ( pro tlak p2 > 200 bar )

  Stupeò zneèištìní pracovní 19 / 16 ( pro tlak p2 < 200 bar )kapaliny tøída ISO 4406 17 / 14 ( pro tlak p2 > 200 bar )Stupeò zneèištìní pracovní 10 ( pro tlak p2 < 200 bar )kapaliny tøída NAS 1638 8 ( pro tlak p2 > 200 bar )

  ( dle høídel. tìsnìní )

  290

  310

  260

  280

  "T2" SERIES GEAR PUMPS (UNIDIRECTIONAL) SPECIFICATIONSNOMINAL SERIES SPECIFICATIONS T2-4 T2-5 T2-6,3 T2-8 T2-10 T2-12,5 T2-16 T2-20 T2-25 T2-32

  Nominal displacement cm3 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 32

  Speed : - nominal min-1 1500 - maximum 4000 4000 4000 3600 3600 3600 3200 3200 2800 2000

  - minimum 500

  - maximum bar + 0,50

  - minimum - 0,30

  -max.continuous bar 280 270 240 200 150

  - maximum 300 290 260 220 170

  Nominal outlet flow : dm3min-1 5,4 6,8 8,5 10,8 13,6 17,0 21,8 27,5 34,0 43,2

  Kinematic oil viscosity : mm2s-1

  - at continuous operation 20 to 100

  - maximum 1200

  - minimum 10

  Oil temperature : - minimum °C - 20- maximum + 80

  Ambient temperature : °C - 20 to + 55Power demad : - nominal kW 3,5 4,5 5,5 7,5 8,5 10,5 13,0 14,0 14,5 13,5Weight : kg 2,3 2,35 2,4 2,5 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,7Direction of rotation : Marking : R - clockwise, L - anti-clockwiseMouting position : any

  Filtration coeffitient bx : b25 75 ? ( for pressure p2 < 200 bar )

  b10 75 ? ( for pressure p2 > 200 bar )

  Contamination class 19 / 16 ( for pressure p2 < 200 bar )

  of fluid to ISO 4406 17 / 14 ( for pressure p2 > 200 bar )

  Contamination class 10 ( for pressure p2 < 200 bar )

  of fluid to NAS 1638 8 ( for pressure p2 > 200 bar )

  280

  Pressure on the outlet :

  Pressure on the intlet :

  290 260

  310

  PARAMETER ZAHNRADPUMPEN DER "T2" REIHEKENNLINIEN DER NENNGRÖSSE T2-4 T2-5 T2-6,3 T2-8 T2-10 T2-12,5 T2-16 T2-20 T2-25 T2-32

  Nennverdrängungsvolumen cm3 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20 25 32

  Drehzahl : - nominal min-1 1500 - maximaldrehzahl 4000 4000 4000 3600 3600 3600 3200 3200 2800 2000

  - minimaldrehzahl 500

  - maximal bar + 0,50

  - minimal - 0,30

  Ausgangsdruck : - dauerdruch bar 280 270 240 200 150- maximaldruck 300 290 260 220 170

  Nenndurchfluss : dm3min-1 5,4 6,8 8,5 10,8 13,6 17,0 21,8 27,5 34,0 43,2

  Kinematische Öl viskositet : mm2s-1

  - bei dauerbetrieb 20 bis 100

  - maximal 1200

  - minimal 10

  Ölteperatur : - minimal °C - 20- maximal + 80

  Umgebungtemperaturbereich °C - 20 bis + 55Leistungsbedarf : -nominal kW 3,5 4,5 5,5 7,5 8,5 10,5 13,0 14,0 14,5 13,5Masse : kg 2,3 2,35 2,4 2,5 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,7Drehrichtung R - rechts, L - linksEinbaulage beliebig

  Filterungskoefizient bx : b25 75 ? ( for Druck p2 < 200 bar )

  b10 75 ? ( for Druck p2 > 200 bar )

  Verunreinigungsgrad der 19 / 16 ( for Druck p2 < 200 bar )

  Arbeitsflüssigkeit Klasse ISO 4406 17 / 14 ( for Druck p2 > 200 bar )

  Verunreinigungsgrad der 10 ( for Druck p2 < 200 bar )

  Arbeitsflüssigkeit Klasse NAS 1638 8 ( for Druck p2 > 200 bar )

  Durchfluss :

  290 260

  310 280

 • 1. ZOBRAZENO JE PRAVOTO�IVÉ �ERPADLO, U LEVOTO�IVÉHO JE SACÍ A VÝTLA�NÉ HRDLO ZAM�N�NO THE CLOCKWISE PUMP IS DRAWN, THE INLET AND OUTLET BRANCHES OF THE ANTI-CLOCKWISE ARE EXCHANGED DIE DARSTELLUNG ZEIGT EINE RECHTSDREHENDE PUMPE, BEI DER LINKSDREHENDE IST DIE DRUCK-UND SAUGSEITE VERTAUSCHT 2. SM�R OTÁ�ENÍ JE DÁN P�I POHLEDU NA HNACÍ H�ÍDEL – �ERPADLO M�ŽE BÝT POUŽITO POUZE V DANÉM SM�RU OTÁ�ENÍ ROTATION WAY IS GIVEN IN THE LOOK AT THE FREE SHAFT END – THE PUMP CAN BE USED IN GIVEN ROTATION ONLY DREHRICHTUNG VON DER ANTRIEBSSEITE AUS GESEHEN – DIE PUMPE DARF NUR IN DER ANGEGEBENEN DREHRICHTUNG ARBEITEN

  ZUBOVÁ �ERPADLA �ADY GEAR PUMPS SERIES, ZAHNRADPUMPEN REIHE

  JEDNOSM�RNÁ – PROVEDENÍ: .16104 NON REVERSIBLE – MODE:, EINESETING – AUSFÜHRUNG:

  T2

  Kreslil : KK 02/06 Solid Edge k÷0,3

  T2-32R.16104T2-32L.16104

  T2-25R.16104T2-25L.16104

  T2-22R.16104T2-22L.16104

  T2-20R.16104T2-20L.16104

  T2-16R.16104 1809856

  T2-16L.16104

  T2-14,5R.16104T2-14,5L.16104

  T2-12,5R.16104T2-12,5L.16104

  T2-11R.16104T2-11L.16104

  T2-10R.16104 1809855T2-10L.16104

  T2-8R.16104T2-8L.16104

  T2-6,3R.16104T2-6,3L.16104

  T2-5R.16104T2-5L.16104

  T2-4R.16104T2-4L.16104

  TYP OBJEDNACÍ �ÍSLO SM�R OTÁ�ENÍ GEO. OBJEM JMEN. TLAK

  TYPE, TYP PURCHASE CODE, BESTELLNUMMER SHAFT ROTATION, DREHRICHTUNG DISPLACEMENT, FÖRDERVOLUMEN MAX.CONT.PRESS., MAX. DAUERDRUCK

  105,5 110,5

  22,0 220 60,2 122,5 127,5

  12,5 260 51,7

  16,0 260 54,7

  14,5 260 53,2

  ROZM�R DIMENSION MASSEN ( mm )

  A B ( C )

  108,5 113,5

  119,0 124,0

  111,5 116,5

  133,0

  20,0 240 58,5

  128,025,0 200 63,0

  92,0

  90,0

  107,5

  106,0

  102,0

  99,0

  97,0

  95,0

  102,5

  101,0

  45,0

  44,0

  46,0

  280

  290

  290

  290

  97,0

  94,0

  50,2

  49,5

  47,5

  5,0

  4,0

  270

  270

  11,0

  10,0

  8,0

  6,3

  139,0 144,032,0 150 68,5

  �����������������

  �����������

  ���

  ����

  ���

  ����

  ����

  ���� �� ��

  !

  "#

  ��

  �$%

  ��� �

  ��� �

  ��� ��� ��

  ��

  ���� &���

  %���

  &���

  ���

  ����

  &���

  ����

  �%

  � ��

  ����

  '��

  ����

  �(�

  ����

  ��� ���

  ��� ���)*

  ���+���

  �+���,���

  �% �

 • 1. ZOBRAZENO JE PRAVOTO�IVÉ �ERPADLO, U LEVOTO�IVÉHO JE SACÍ A VÝTLA�NÉ HRDLO ZAM�N�NO THE CLOCKWISE PUMP IS DRAWN, THE INLET AND OUTLET BRANCHES OF THE ANTI-CLOCKWISE ARE EXCHANGED DIE DARSTELLUNG ZEIGT EINE RECHTSDREHENDE PUMPE, BEI DER LINKSDREHENDE IST DIE DRUCK-UND SAUGSEITE VERTAUSCHT 2. SM�R OTÁ�ENÍ JE DÁN P�I POHLEDU NA HNACÍ H�ÍDEL – �ERPADLO M�ŽE BÝT POUŽITO POUZE V DANÉM SM�RU OTÁ�ENÍ ROTATION WAY IS GIVEN IN THE LOOK AT THE FREE SHAFT END – THE PUMP CAN BE USED IN GIVEN ROTATION ONLY DREHRICHTUNG VON DER ANTRIEBSSEITE AUS GESEHEN – DIE PUMPE DARF NUR IN DER ANGEGEBENEN DREHRICHTUNG ARBEITEN

  ZUBOVÁ �ERPADLA �ADY GEAR PUMPS SERIES, ZAHNRADPUMPEN REIHE

  JEDNOSM�RNÁ – PROVEDENÍ: .35500 NON REVERSIBLE – MODE:, EINESETING – AUSFÜHRUNG:

  T2

  Kreslil : KK 02/06 Solid Edge k÷0,3

  T2-32R.35500T2-32L.35500

  T2-25R.35500T2-25L.35500

  T2-22R.35500T2-22L.35500

  T2-20R.35500 1849071T2-20L.35500

  T2-16R.35500T2-16L.35500

  T2-14,5R.35500T2-14,5L.35500

  T2-12,5R.35500T2-15,5L.35500

  T2-11R.35500T2-11L.35500

  T2-10R.35500T2-10L.35500

  T2-8R.35500T2-8L.35500

  T2-6,3R.35500T2-6,3L.35500

  T2-5R.35500T2-5L.35500

  T2-4R.35500T2-4L.35500

  TYP OBJEDNACÍ �ÍSLO SM�R OTÁ�ENÍ GEO. OBJEM JMEN. TLAK

  TYPE, TYP PURCHASE CODE, BESTELLNUMMER SHAFT ROTATION, DREHRICHTUNG DISPLACEMENT, FÖRDERVOLUMEN MAX.CONT.PRESS., MAX. DAUERDRUCK

  104,5 128,1

  22,0 220 60,2 121,5 145,1

  12,5 260 51,7

  16,0 260 54,7

  14,5 260 53,2

  ROZM�R DIMENSION MASSEN ( mm )

  A B ( C )

  107,5 131,1

  118,0 141,6

  110,5 134,1

  150,6

  20,0 240 58,5

  127,025,0 200 63,0

  91,0

  89,0

  125,1

  123,6

  119,6

  116,6

  114,6

  112,6

  101,5

  100,0

  45,0

  44,0

  46,0

  280

  290

  290

  290

  96,0

  93,0

  50,2

  49,5

  47,5

  5,0

  4,0

  270

  270

  11,0

  10,0

  8,0

  6,3

  138,0 161,632,0 150 68,4

  ��������������

  ����������������

  �� �

  ���

  ��

  �� ���� ��

  �������

  ��

  ����

  ���

  ��������

  ���

  ����

  ��

  ���

  �����������������������������������

  �����

  ��

  ��� ���

  ��

  ���

  ����

  ����

  �����

 • 1. ZOBRAZENO JE PRAVOTO�IVÉ �ERPADLO, U LEVOTO�IVÉHO JE SACÍ A VÝTLA�NÉ HRDLO ZAM�N�NO THE CLOCKWISE PUMP IS DRAWN, THE INLET AND OUTLET BRANCHES OF THE ANTI-CLOCKWISE ARE EXCHANGED DIE DARSTELLUNG ZEIGT EINE RECHTSDREHENDE PUMPE, BEI DER LINKSDREHENDE IST DIE DRUCK-UND SAUGSEITE VERTAUSCHT 2. SM�R OTÁ�ENÍ JE DÁN P�I POHLEDU NA HNACÍ H�ÍDEL – �ERPADLO M�ŽE BÝT POUŽITO POUZE V DANÉM SM�RU OTÁ�ENÍ ROTATION WAY IS GIVEN IN THE LOOK AT THE FREE SHAFT END – THE PUMP CAN BE USED IN GIVEN ROTATION ONLY DREHRICHTUNG VON DER ANTRIEBSSEITE AUS GESEHEN – DIE PUMPE DARF NUR IN DER ANGEGEBENEN DREHRICHTUNG ARBEITEN

  ZUBOVÁ �ERPADLA �ADY GEAR PUMPS SERIES, ZAHNRADPUMPEN REIHE

  JEDNOSM�RNÁ – PROVEDENÍ: .50043 NON REVERSIBLE – MODE:, EINESETING – AUSFÜHRUNG:

  T2

  Kreslil : KK 02/06 Solid Edge k÷0,3

  T2-32R.50043T2-32L.50043

  T2-25R.50043T2-25L.50043

  T2-22R.50043T2-22L.50043

  T2-20R.50043T2-20L.50043

  T2-16R.50043T2-16L.50043

  T2-14,5R.50043T2-14,5L.50043

  T2-12,5R.50043T2-12,5L.50043

  T2-11R.50043 1809906T2-11L.50043

  T2-10R.50043T2-10L.50043

  T2-8R.50043T2-8L.50043

  T2-6,3R.50043T2-6,3L.50043

  T2-5R.50043T2-5L.50043

  T2-4R.50043T2-4L.50043

  TYP OBJEDNACÍ �ÍSLO SM�R OTÁ�ENÍ GEO. OBJEM JMEN. TLAK

  TYPE, TYP PURCHASE CODE, BESTELLNUMMER SHAFT ROTATION, DREHRICHTUNG DISPLACEMENT, FÖRDERVOLUMEN MAX.CONT.PRESS., MAX. DAUERDRUCK

  5,0

  4,0

  270

  270

  11,0

  10,0

  8,0

  6,3

  95,0

  92,0

  48,2

  47,5

  45,5

  43,0

  42,0

  44,0

  280

  290

  290

  290

  90,0

  88,0

  133,5

  132,0

  128,0

  125,0

  123,0

  121,0

  100,5

  99,0

  159,0

  20,0 240 56,5

  126,025,0 200 61,0

  107,0 140,0

  117,0 150,0

  109,5 142,5

  ROZM�R DIMENSION MASSE ( mm )

  A B ( C )

  260 49,7

  16,0 260 52,7

  14,5 260 51,2

  103,5 136,5

  22,0 220 58,2 120,5 153,5

  12,5

  137,0 170,032,0 150 66,5

  �����������������

  �����������

  ���

  ����

  � ����

  ����

  ��������

  ��

  ��� �!��

  "�� #���

  ��" #�������

  !

  �!�

  ��

  �!��

  � ��

  ��$

  ����

  �!��

  �%&��!�'���

  &�&"

  ���%�"�������

  !�� �

  &����

  �(����"�

  ����

  ����&��

  ������

  �� �

  !)*

  �*��

  ��

  �����!)* ! ��

  �!� �

 • 1. ZOBRAZENO JE PRAVOTO�IVÉ �ERPADLO, U LEVOTO�IVÉHO JE SACÍ A VÝTLA�NÉ HRDLO ZAM�N�NO THE CLOCKWISE PUMP IS DRAWN, THE INLET AND OUTLET BRANCHES OF THE ANTI-CLOCKWISE ARE EXCHANGED DIE DARSTELLUNG ZEIGT EINE RECHTSDREHENDE PUMPE, BEI DER LINKSDREHENDE IST DIE DRUCK-UND SAUGSEITE VERTAUSCHT 2. SM�R OTÁ�ENÍ JE DÁN P�I POHLEDU NA HNACÍ H�ÍDEL – �ERPADLO M�ŽE BÝT POUŽITO POUZE V DANÉM SM�RU OTÁ�ENÍ ROTATION WAY IS GIVEN IN THE LOOK AT THE FREE SHAFT END – THE PUMP CAN BE USED IN GIVEN ROTATION ONLY DREHRICHTUNG VON DER ANTRIEBSSEITE AUS GESEHEN – DIE PUMPE DARF NUR IN DER ANGEGEBENEN DREHRICHTUNG ARBEITEN

  ZUBOVÁ �ERPADLA �ADY GEAR PUMPS SERIES, ZAHNRADPUMPEN REIHE

  JEDNOSM�RNÁ – PROVEDENÍ: .54036 NON REVERSIBLE – MODE:, EINESETING – AUSFÜHRUNG:

  T2

  Kreslil : KK 02/06 Solid Edge k÷0,3

  T2-32R.54036T2-32L.54036

  T2-25R.54036T2-25L.54036

  T2-22R.54036T2-22L.54036

  T2-20R.54036T2-20L.54036

  T2-16R.54036T2-16L.54036

  T2-14,5R.54036T2-14,5L.54036

  T2-12,5R.54036T2-12,5L.54036

  T2-11R.54036T2-11L.54036

  T2-10R.54036T2-10L.54036

  T2-8R.54036T2-8L.54036

  T2-6,3R.54036 1809767

  T2-6,3L.54036

  T2-5R.54036T2-5L.54036

  T2-4R.54036T2-4L.54036

  TYP OBJEDNACÍ �ÍSLO SM�R OTÁ�ENÍ GEO. OBJEM JMEN. TLAK

  TYPE, TYP PURCHASE CODE, BESTELLNUMMER SHAFT ROTATION, DREHRICHTUNG DISPLACEMENT, FÖRDERVOLUMEN MAX.CONT.PRESS., MAX. DAUERDRUCK

  5,0

  4,0

  270

  270

  11,0

  10,0

  8,0

  6,3

  95,0

  92,0

  48,2

  47,5

  45,5

  43,0

  42,0

  44,0

  280

  290

  290

  290

  90,0

  88,0

  128,5

  127,0

  123,0

  120,0

  118,0

  116,0

  100,5

  99,0

  154,0

  20,0 240 56,5

  126,025,0 200 61,0

  107,0 135,0

  117,0 145,0

  109,5 137,5

  ROZM�R DIMENSION MASSE ( mm )

  A B ( C )

  16,0 260 52,7

  14,5 260 51,2

  103,5 131,5

  22,0 220 58,2 120,5 148,5

  12,5 260 49,7

  137,0 165,032,0 150 66,5

  �����������������

  �����������

  ���

  ����

  � �����������

  ���

  �����

  !��

  ��

  ��� "�#��

  $�� %���

  ��$ %�����

  ��

  #"

  �#�

  ��

  �#�!

  � ��

  �"

  ��&

  �!��

  !#�!

  �'���#�(���

  ���$

  ���'�$�������

  #�� "�

  ����

  ��

  )�

  �*��

  ��

  !#� "�

  ���

  �#�$

  �����

  �����*�+��*���$'!����(�������������(�

 • 1. ZOBRAZENO JE PRAVOTO�IVÉ �ERPADLO, U LEVOTO�IVÉHO JE SACÍ A VÝTLA�NÉ HRDLO ZAM�N�NO THE CLOCKWISE PUMP IS DRAWN, THE INLET AND OUTLET BRANCHES OF THE ANTI-CLOCKWISE ARE EXCHANGED DIE DARSTELLUNG ZEIGT EINE RECHTSDREHENDE PUMPE, BEI DER LINKSDREHENDE IST DIE DRUCK-UND SAUGSEITE VERTAUSCHT 2. SM�R OTÁ�ENÍ JE DÁN P�I POHLEDU NA HNACÍ H�ÍDEL – �ERPADLO M�ŽE BÝT POUŽITO POUZE V DANÉM SM�RU OTÁ�ENÍ ROTATION WAY IS GIVEN IN THE LOOK AT THE FREE SHAFT END – THE PUMP CAN BE USED IN GIVEN ROTATION ONLY DREHRICHTUNG VON DER ANTRIEBSSEITE AUS GESEHEN – DIE PUMPE DARF NUR IN DER ANGEGEBENEN DREHRICHTUNG ARBEITEN

  ZUBOVÁ �ERPADLA �ADY GEAR PUMPS SERIES, ZAHNRADPUMPEN REIHE

  JEDNOSM�RNÁ – PROVEDENÍ: .54300 NON REVERSIBLE – MODE:, EINESETING – AUSFÜHRUNG:

  T2

  Kreslil : KK 02/06 Solid Edge k÷0,3

  T2-32R.54300T2-32L.54300

  T2-25R.54300T2-25L.54300

  T2-22R.54300T2-22L.54300

  T2-20R.54300T2-20L.54300

  T2-16R.54300T2-16L.54300

  T2-14,5R.54300T2-14,5L.54300

  T2-12,5R.54300T2-12,5L.54300

  T2-11R.54300T2-11L.54300

  T2-10R.54300T2-10L.54300

  T2-8R.54300 1849065

  T2-8L.54300

  T2-6,3R.54300T2-6,3L.54300

  T2-5R.54300T2-5L.54300

  T2-4R.54300T2-4L.54300

  TYP OBJEDNACÍ �ÍSLO SM�R OTÁ�ENÍ GEO. OBJEM JMEN. TLAK

  TYPE, TYP PURCHASE CODE, BESTELLNUMMER SHAFT ROTATION, DREHRICHTUNG DISPLACEMENT, FÖRDERVOLUMEN MAX.CONT.PRESS., MAX. DAUERDRUCK

  5,0

  4,0

  270

  270

  11,0

  10,0

  8,0

  6,3

  95,0

  92,0

  48,2

  47,5

  45,5

  43,0

  42,0

  44,0

  280

  290

  290

  290

  90,0

  88,0

  128,5

  127,0

  123,0

  120,0

  118,0

  116,0

  100,5

  99,0

  154,0

  20,0 240 56,5

  126,025,0 200 61,0

  107,0 135,0

  117,0 145,0

  109,5 137,5

  ROZM�R DIMENSION MASSEN ( mm )

  A B ( C )

  260 49,7

  16,0 260 52,7

  14,5 260 51,2

  103,5 131,5

  22,0 220 58,2 120,5 148,5

  12,5

  137,0 165,032,0 150 66,5

  �����������������

  �����������

  ���

  �������������������������������������

  ���

  �!����" �

  ���#��

  $%���

  � �!&%�!$%���

  '��(

  �%%�����

  ��

  %�� )�#��

  ��� *%��

  �%� *%���

  ���

  #)

  �# ��

  �#��

  � ��

  �)

  �%+

  ��%�

  �#��

  ����)�#&�

  ��� )�

  !%!�

  �)�&�

  ��)�

  T2-32.54300 G 3/4" 16 39 T2-25.54300 G 3/4" 16 39 T2-22.54300 G 3/4" 16 39 T2-20.54300 G 3/4" 16 39 T2-16.54300 G 3/4" 16 39

  T2-14,5.54300 G 3/4" 16 39 T2-12,5.54300 G 3/4" 16 39 T2-11.54300 G 3/4" 16 39 T2-10.54300 G 1/2" 14 33 T2-8.54300 G 1/2" 14 33

  T2-6,3.54300 G 1/2" 14 33 T2-5.54300 G 1/2" 14 33

  T2-4.54300 G 1/2" 14 33

  TYP D E F

 • 1. ZOBRAZENO JE PRAVOTO�IVÉ �ERPADLO, U LEVOTO�IVÉHO JE SACÍ A VÝTLA�NÉ HRDLO ZAM�N�NO THE CLOCKWISE PUMP IS DRAWN, THE INLET AND OUTLET BRANCHES OF THE ANTI-CLOCKWISE ARE EXCHANGED DIE DARSTELLUNG ZEIGT EINE RECHTSDREHENDE PUMPE, BEI DER LINKSDREHENDE IST DIE DRUCK-UND SAUGSEITE VERTAUSCHT 2. SM�R OTÁ�ENÍ JE DÁN P�I POHLEDU NA HNACÍ H�ÍDEL – �ERPADLO M�ŽE BÝT POUŽITO POUZE V DANÉM SM�RU OTÁ�ENÍ ROTATION WAY IS GIVEN IN THE LOOK AT THE FREE SHAFT END – THE PUMP CAN BE USED IN GIVEN ROTATION ONLY DREHRICHTUNG VON DER ANTRIEBSSEITE AUS GESEHEN – DIE PUMPE DARF NUR IN DER ANGEGEBENEN DREHRICHTUNG ARBEITEN

  ZUBOVÁ �ERPADLA �ADY GEAR PUMPS SERIES, ZAHNRADPUMPEN REIHE

  JEDNOSM�RNÁ – PROVEDENÍ: .54407 NON REVERSIBLE – MODE:, EINESETING – AUSFÜHRUNG:

  T2

  Kreslil : KK 02/06 Solid Edge k÷0,3

  T2-32R.54407T2-32L.54407

  T2-25R.54407 1849083T2-25L.54407

  T2-22R.54407 1849032T2-22L.54407

  T2-20R.54407 1849002T2-20L.54407 1849070

  T2-16R.54407 1849001T2-16L.54407

  T2-14,5R.54407 1849048T2-14,5L.54407 1849069

  T2-12,5R.54407T2-12,5L.54407

  T2-11R.54407 1849031T2-11L.54407

  T2-10R.54407T2-10L.54407

  T2-8R.54407 1849000T2-8L.54407

  T2-6,3R.54407T2-6,3L.54407

  T2-5R.54407T2-5L.54407

  T2-4R.54407T2-4L.54407

  TYP OBJEDNACÍ �ÍSLO SM�R OTÁ�ENÍ GEO. OBJEM JMEN. TLAK

  TYPE, TYP PURCHASE CODE, BESTELLNUMMER SHAFT ROTATION, DREHRICHTUNG DISPLACEMENT, FÖRDERVOLUMEN MAX.CONT.PRESS., MAX. DAUERDRUCK

  103,5 131,5

  22,0 220 58,2 120,5 148,5

  12,5 260 49,7

  16,0 260 52,7

  14,5 260 51,2

  ROZM�R DIMENSIONMASSE ( mm )

  A B ( C )

  107,0 135,0

  117,0 145,0

  109,5 137,5

  154,0

  20,0 240 56,5

  126,025,0 200 61,0

  90,0

  88,0

  128,5

  127,0

  123,0

  120,0

  118,0

  116,0

  100,5

  99,0

  43,0

  42,0

  44,0

  280

  290

  290

  290

  95,0

  92,0

  48,2

  47,5

  45,5

  5,0

  4,0

  270

  270

  11,0

  10,0

  8,0

  6,3

  137,0 165,032,0 150,0 66,5

  �����������������

  �����������

  ���

  �������������������������������������

  ���

  �!����" �

  ���#��

  $%���

  � �!&%�!$%���

  '��(

  �%%�����

  ��

  %�� )�#��

  ��� *%��

  �%� *%���

  ���

  #)

  �# ��

  �#��

  � ��

  �)

  �%+

  ��%�

  �#��

  !%!#

  �%+

  ��

  ���%��

  #)�)��

  ��,�����#)-�)�� �%+

  � ����

  ��%�%��

  T2-32.54407 40 20 M8T2-25.54407 40 20 M8T2-22.54407 40 20 M8T2-20.54407 40 20 M8T2-16.54407 40 20 M8

  T2-14,5.54407 40 20 M8T2-12,5.54407 40 20 M8T2-11.54407 40 20 M8T2-10.54407 30 13,5 M6T2-8.54407 30 13,5 M6

  T2-6,3.54407 30 13,5 M6T2-5.54407 30 13,5 M6T2-4.54407 30 13,5 M6

  TYP D E F