huis aan huis week36

Download Huis aan Huis week36

Post on 23-Jul-2016

307 views

Category:

Documents

26 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Huis aan Huis

TRANSCRIPT

 • RENIE SOOS ONDER KERKVerbouwd kolenhok doet al 45 jaar dienst als jeugdsoos Akohol

  2

  ALTIJD NAT ACHTER DE ORENWereldtoppers wakeboarden komende zondag in actiebij wedstrijden Rutbeek

  5

  Aftrap in plaats van uittrap

  FC Twentekeeper Sonny Stevens verrichtte gisteren letterlijk de aftrap van de jaarlijkse goededoelenactie van het Bonhoeff er College. Onder het motto Jongeren voor elkaar, Bonhoeff er voor Enschede gaan de leerlingen en medewerkers dit jaar zo veel mogelijk geld inzamelen voor de kinderafdeling van het MST en het Kloek-huis, een stichting die opvang en begeleiding biedt aan kinderen met een beperking. Lees verder op pagina 11. Foto: Robert Hoetink

  Alcoholverkopers gecontroleerd

  ENSCHEDE - De gemeente start binnenkort met gerichte con-troles op de naleving van de Drank- en Horecawet. Dat betekent dat eigenaren en beheerders van alle zeshon-derd objecten die in Ensche-de alcoholhoudende drank verkopen op hun hoede moe-ten zijn.Recentelijk wees een lan-delijk onderzoek uit dat de naleving van de Drank- en Horecawet onvoldoende is. Staatsecretaris Van Rijn toonde zich teleurgesteld in de resultaten en heeft de verschillende verantwoor-delijke partijen gevraagd om de naleving substantieel te verbeteren. De gemeen-

  tes zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de vorig jaar in werking getre-den Drank- en Horecawet (DHW). Voorheen was dit de landelijke overheid. Bij deze verschuiving van taken is geen budget meeverhuisd. De gemeenteraad heeft nu de keuze gemaakt dat we de nieuwe wet strakker moeten handhaven. Dat betekent dat er voor andere gebieden iets minder aandacht zal zijn. Het werk moet immers met dezelfde mensen worden gedaan. Dat vertelt Niels Knobben, teamleider hand-having openbare ruimte.

  Lees verder op pagina 3

  Drank beter in de peiling

  KLIK & WIN ACTIE

  Naar Film by the Sea met overnachtingGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  www.singelloop-enschede.nl

  18e

  Zondag 13 september 2015

  Schrijf nu in!Start / finishin het Volkspark (vanaf 12:30)

  Geef eens eendierenarts cadeau

  Dierenartsbon

  Het unieke cadeau voor iedere dierenvriend!

  Meer info op www.dierenartsenpraktijktonnema.nl

  Hengelosestraat 290

  7521 AM ENSCHEDE

  053 - 434 57 77

  Hollandse TOP Slaboontjes 500 gram 1.00 Uit eigen keuken Ya Ya salade 200 gram 1.50 Tukker Tuffels Bildtstar aardappelen 5 kilo 2.99

  Vers

  van

  Uw

  Gro

  ente

  man

  geld

  ig d

  onde

  rdag

  t/m

  zat

  erda

  g

  PompoenBurg. M. van Veenlaan 106

  7543 AB Enschede (053) 431 34 58

  info@uwgroentemanpompoen.nl Volgt u ons al?

  www.twitter.com/uwgroentemanwww.facebook.com/uwgroenteman

  Zomaar in het

  diepe springen?

  Bij ons dus niet!

  www.zwemwater.nl

  Overijssel

  werkt!

  www.overijssel.nl/coalitieakkoord

  Zomaar in het

  diepe springen?

  Bij ons dus niet!

  www.zwemwater.nl

  Boerderij kopen

  van de provincie?

  In Overijssel wel!

  www.overijssel.nl/vastgoed

  WONEN EN SLAPEN

  Heel veelvoordeel!Zie elders in de krant

  EnschedeCentraal

  Officile informatie van:

  zie elders in deze krant

  EIJSSINK

  WOONPLEIN ENSCHEDE SCHUTTERSVELD 16 053-4359633Kijk op de website van decokayeijssink.nl voor nog meer aanbiedingen!

  VERF BEHANG ZONWERING GORDIJNEN VLOEREN WOONACCESSOIRES

  Pets Place EnschedeDe Heurne 39 aWesseler-Nering 38

  Pets Place hondenvoedingAdult geperste brokken 18 kg

  Nu20.95

  Pets Place kattenvoeding4 kg varianten tonijn, vleesmix,vismix en gevogeltemix

  Nu9.99

  Geldigva

  n22

  julit/m

  4au

  gustus

  Geldigvan2t/m

  15septem

  ber

  Vertrouw oponze wijkzuster

  Bel: 085 - 77 38 777

  www.triviummeulenbeltzorg.nl

  Vertrouw oponze wijkzuster

  Bel: 085 - 77 38 777

  www.triviummeulenbeltzorg.nl

  De door de Enschedese Wielervereniging Het Oosten en Wielervereniging Lonneker georganiseerde Markenrit trok zondag 570 deelnemers. Dat is 220 meer dan twee jaar geleden. Vorig jaar werd de veldtoertocht afgelast wegens vorst. In 2012 trok de karavaan voor het eerst door de Lonneker molen. Dat gebeurde nu weer en het leverde wederom mooie plaatjes op. Helemaal nieuw was de passage door de koeienstal van Hems Averink op t Kotkamp in Twekkelo. Foto: Robert Hoetink

  Lonneker molen decorstuk in toertocht

  Usseleres wordt 60-kilometerzone

  Stadsdeelwethouder Patrick Welman is ingenomen met het besluit: Deze maatregel draagt aanzienlijk bij aan de veiligheid van de bewoners en hun kinderen. Met de po-litie is afgesproken dat zij er op toeziet, dat de snelheids-beperking wordt gerespec-teerd. Bovendien verwachten we dat in de toekomst, als

  de nieuwe N18 er ligt, het probleem van sluipverkeer sterk vermindert omdat dan de aanleiding wegvalt. Met name de Keuperweg wordt veel gebruikt als sluiproute tussen de Windmolenweg en de Haaksbergerstraat. De ver-binding kan en wil men niet afsluiten, omdat deze veel ge-bruikt wordt door de bewo-

  ners zelf en door agrarirs die aan weerszijden van de snel-weg A35 gronden hebben. Het instellen van een 60-kilo-meterzone is op dit moment inhoudelijk en fi nancieel de beste oplossing om de ver-keersoverlast te beperken.

  WapenfeitNamens de Buurtkring Us-selo reageert voorzitter Elly Huijsman verheugd: Het doorsnijden van onze buurt-schap destijds door de A35 en de toekomstige N18 vergt veel van de bewoners en de leefbaarheid. Het bereiken nu van een 60-kilometerzone op onze Usseler Es, mt een blij-vende open verbinding naar de Marssteden en omgeving kan daarom met recht een wapenfeit worden genoemd. Daar zijn we echt trots op. Nadat de noodzakelijke pro-cedure is doorlopen, is de 60-kilometerzone naar verwach-ting rond de zomer een feit.

  DE POLITIE ZIET ER OP TOE DAT DE BEPERKING WORDT GERESPECTEERD

  Gemeente Enschede, politie, bewoners en belangenverenigingen hebben met elkaar afgesproken dat de Usseleres een 60-kilometerzone moet worden. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens van bewoners om de overlast door sluipverkeer te beperken en de veiligheid te vergroten.

  Met zestig over de es

  Arthur Adam columnist

  ENSCHEDE - Arthur Adam ten Cate (33) gaat vanaf deze week eens in de maand een column voor deze krant verzorgen over zijn passie muziek. De Enschedese mu-zikant stond onder andere aan de wieg van het Twents Songschrijvers Gilde.

  verwijs naar bladzijde 9

  ALS VIP NAAR DE BIOSCOOPWij geven viparrangementen weg voor de fi lm Flits en het Magische Huis (3D)

  huisaanhuisenschede.nl

  SAXION PROEFT VAN POLITIEKHet gaat om ziek veel geld en om over zeshonderd miljoen te beslissen, vind ik nogal wat

  2

  Vertrouw op onze wijkzuster

  Bel: 085 - 77 38 777

  www.triviummeulenbeltzorg.nl

  Dirk Enschede

  Blijf je verbazenRijnstraat 84

  Oogstplein 26

  Vanaf nu

  lke zondaggeopend!van 12.00 uur - 18.00 uur

  Open Dagen

  15 - 21uur

  ENSCHEDE MA 27 JANHENGELO DI 28 JANALMELO WO 29 JANVROOMSHOOP WO 29 JANRIJSSEN DO 30 JANw w w . r o c v a n t w e n t e . n l / o p e n d a g e n

  Haarman.nl+HHIWWZHOSanitair

  Centrale verwarmingLoodgieterswerk

  Lipperkerkstraat 12

  053 - 432 44 76

  PompoenWinkelcentr. Boswinkel Enschedewww.uwgroentemanpompoen.nl

  volg ons ook op twitter @uwgroenteman

  Vers

  van

  Uw

  Gro

  ente

  man

  geld

  ig d

  onde

  rdag

  t/m

  zat

  erda

  g Uit eigen keuken Cruspy salade 200 gram 1.00Zoet / zuur Kanzi appelen per kilo 2.00Mandarijnen Nieuwe oogst

  15 voor 3.00

  EnschedeCentraal

  Officile informatie van:

  zie elders in deze krant

  Uw kostbaarheden zijn goud waard!

  Inkoop Verkoop VeilingVerpanden Beleggen

  Haaksbergerstraat 133Enschede

  di. t/m za. 9.30-17.00 uur

  www.goudwisselkantoor.nl

  IEDERE EER

  STE

  EN LAATSTE

  ZONDAG

  VAN DE MAA

  ND

  KOOPZONDAG

  UITINENSCHEDE.NL/WINKELEN

  GOEDKOOP PARKEREN OP DE LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND? KIJK OP DE WEBSITE.

  KLIK & WIN ACTIE

  Win kaarten voor de HuishoudbeursGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

  www.huisaanhuisenschede.nlWoensdag 2 september 2015

  Enscheders knippen hennep in OldenzaalOldenzaal - Vier Enschede-ers zijn zaterdag op heter-daad betrapt bij het oogsten van heppen in een woning in Oldenzaal. In de woning aan de Hunenveldlaan werd een hennepkwekerij aangetrof-fen met 140 oogstrijpe plan-ten. De vier hennepknippers zijn direct aangehouden. De politie hield later een vijfde man aan.

  Oud-Boekelose als Eva PerronBoekelo - De in Boekelo op-gegroeide Jacqueline Quar-tero vertolkt vrijdag en za-terdag in het Theaterhotel te Almelo de rol van Eva Perron in de musical Evita! Deze door Andrew Loydd Webber geschreven musical over het leven van de legen-darische Argentijnse first lady wordt die avonden van-af 20.00 uur opgevoerd door Musical Producties Twente.

  Jacqueline ging na de open-bare basisschool te Boekelo naar het Ichthus College (nu Bonhoeffer College) aan de Bruggertstraat in Enschede. Na de havo ging zij naar Groningen voor een studie Communicatie- en Informa-tiewetenschappen. Zingen en dansen bleven altijd haar grote hobbys en nu heeft ze de grootste vrouwenrol uit de musicalwereld te pakken.

  Huijts overledenEnschEdE/EibErgEn - Zater-dag is Greetje Huijts (75) overleden. Zij was jarenlang samen met haar in 2005 overleden man Peter de drij-vende kracht achter Jazzpo-dium de Tor. Huijts woonde in Eibergen.

  Boeken, cds, wijnenen meer

  in de