hÜseyİn tanriverdİ ak partİ mkyk Üyesİ manİsa mİlletvekİlİ

Download HÜSEYİN TANRIVERDİ AK PARTİ MKYK ÜYESİ MANİSA MİLLETVEKİLİ

If you can't read please download the document

Post on 10-Jan-2016

48 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HÜSEYİN TANRIVERDİ AK PARTİ MKYK ÜYESİ MANİSA MİLLETVEKİLİ. Yeni Büyükşehir Yasası ve Manisa’ya etkileri. Celal Bayar Üniversitesi Manisa-18 Şubat 2013. YEREL YÖNETİMLERİN İŞLEVİ VE ÖNEMİ. Yerel yönetim, yerel halkın kendi eliyle seçtiği organlarca yönetilmesini anlatan bir sistemdir. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Yeni Bykehir Yasas ve Manisaya etkileri

  Celal Bayar niversitesiManisa-18 ubat 2013

 • Yerel ynetim, yerel halkn kendi eliyle setii organlarca ynetilmesini anlatan bir sistemdir. Yerinden ynetim olarak da anlan yerel ynetim, yre halknn kendi eliyle setii organlarca ynetilmesine dayal bir ynetim sistemidir.

  Yerel ynetimler ehirlerde ehirle ilgili hizmetleri yerine getirmekle grevlidirler.

  *YEREL YNETMLERN LEV VE NEM

 • * Yeni bin yln temel dinamii hi phesiz yerel ynetimlerdir.

  Yerel ynetimleri gl olan lkelerde demokrasinin de insan haklarnn da, evrensel hukuk normlarnn da iyi ilediine hep beraber ahit olmaktayz.

  amzda nemi ve ilevi giderek artan yerel ynetimlerin nmzdeki srelerde daha da belirleyici olaca aktr.YEREL YNETMLERN LEV VE NEM

 • AK Parti

  Deiimin ve dnmn ncs bir partidir.

  Bu anlamda da Trkiyenin medeniyet yarnda geri kalmamas iin hem yasal dzenlemeleri an gereklerine gre revize ederken, te yandan kurumlarn kresel rekabet edebilme kapasitelerini artrmay amalamaktadr.

  YEREL YNETMLER ANLAYIIMIZ

 • * lkelerimizin geliimi, insanlarn refah dzeyinin artrlmas iin ehirlerin kresel rekabet ve ibirliine hazr olmas, ehirlerin farkl alanlarda MARKA EHRLERe dntrlmesi gereklidir.

  AK Parti olarak bizim yerel ynetimler anlaymz, yerel dinamiklerin harekete geirilerek, yerel topluluklarn ekonomik, sosyal, kltrel ve siyasal alanda srdrlebilir kalknma ilkelerine uygun olarak geliimini salamay hedeflemektedir. YEREL YNETMLER ANLAYIIMIZ

 • Yerel ynetimler,DEMOKRASNN BEDR,

  DEMORKASNN KILCAL DAMARLARIDIR. Yerel demokratikleme, demokratik sistemin salam atlm temeli olarak grlebilir.

  zellikle byk kentlerde yaanan g ve nfus art sonucu hizmetlerin aksamas ve gecikmesi bu alanda yaanan sorunlarn yerinde zm iin yeni bir perspektif gerektiini ortaya koymutur.

  YEREL YNETMLER ANLAYIIMIZ

 • Bu erevede lkemizde de son yllarda yerel ynetimlerimizde, hem hizmet anlaynda, hem de mevzuat alannda birok nemli gelimeler olmutur.

  Yaanan deiim ve dnm sonrasnda yerel ynetimlerde yeni dneme ait terim ve kavramlar ortaya kmtr.

  *YEREL YNETMLER ANLAYIIMIZ

 • Yerel istihdam, konut a, gecekondulama, Altyapnn gelitirilmesi, evrenin tarihi ve kltrel deerlerin korunmas vb. ekillerde sralanan sorunlarn zmnde, yerel ynetimlerin tartlmaz bir yeri vardr.

  Bu bakmda, hzl kentlemeyle birlikte yerel ynetimlerin nemi daha da artmtr.

  YEREL YNETMLER DNAMK BR YAPIYA SAHPTR

 • AK Parti, Yerel Ynetimlere verdii nemi aka gstermi,

  Merkezi ynetimde olan bir ok imkan ve kaynak yerellik ve yerindelik anlayyla yerel ynetimlere devredilmitir.

  Bu kapsamda belediyelerimizin ve il zel idarelerimizin lekleri de gznne alnarak grev, yetki ve sorumluluklar ile ilgili dzenlemeler yerel ynetimler reformu kapsamnda srdrlmektedir.

  *YEREL YNETMLER DNAMK BR YAPIYA SAHPTR

 • AK PART DNEMNDEK YEREL YNETMLERLE LGL YASAL DZENLEMELERBykehir Belediyesi Kanunu10/07/2004 tarih ve 5216 sayl,

  l zel daresi Kanunu22/02/2005 tarih ve 5302 sayl,

  Mahalli dare Birlikleri Kanunu26/05/2005 tarih ve 5355 sayl

  Belediye Kanunu03/07/2005 tarih ve 5393 sayl

  l zel darelerine ve Belediyelere GBVGden Pay Verilmesi Hakknda Kanun02/07/2008 tarih ve 5779 sayl

 • *6- Bykehir Snrlar erisinde le Kurulmas Hakknda Kanun- 06.03.2008 tarih ve 57474 sayl

  7- Kentsel Dnm Kanunu- 31/05/2012 tarih ve 28309 Sayl

  8- Orman vasfn yitirmi arazilerle ilgili 2B kanunu 26/04/2012 tarih ve 28275 sayl

  9- Cumhuriyet tarihinin en byk projelerinden birisi olan KYDES hayata geirilmitir. 05.10.2005 gn ve 62217

  10- 6360 sayl 13 lde Bykehir Belediyesi ve Yirmi Alt le Kurulmasna Dair Kanunlar hayata geirilmitirAK PART DNEMNDEK YEREL YNETMLERLE LGL YASAL DZENLEMELER

 • Yaptmz yasal dzenlemelerleyerel ynetimlerimiz;

  dari, mali ve teknik kapasiteleri glendirilmi,

  Hizmet maliyetleri drlm ve kaynak israfnn nne geilmi,

  Bykehir belediye tekilat bulunan yerlerde gl ve hizmet kapasitesi yksek ile belediyelerinin oluturulmas salanmaktadr.YEREL YNETMLER REFORMU

 • *arpk kentlemenin nlenmesi salanmtr,

  Btn bunlar AK PART dneminde gerekletirilen deiim ve dnmn birer gstergesidir.

  kardmz yasal dzenlemelerle hem yerel ynetimlerimizi glendirdik, yeni ve gelien artlara gre hareket etmelerini saladk, hem de gelirlerini artrdk.

  AK Parti, Yerel Ynetimlerde reform ieren dzenlemeleri yaparken MAL VE DAR ZERKL gzeterek ve Adem-i merkeziyetilik anlayyla, yerellik ve yerindelik ilkelerine dayal olarak yapmtr.YEREL YNETMLER REFORMU

 • Bykehir belediyeleri1984 ylnda hayatmza girmi olan st kademe belediyelerdir.

  Bu belediyeler 1982 Anayasasnn 127. maddesindeki "byk yerleim yerlerinde zel ynetim biimleri oluturulabilir" hkmne dayanlarak 1984 ylnda kurulmaya balanmtr. BYKEHR BELEDYELERNN TARHES

 • *Trkiyedeki ilk bykehir belediyeleri 1984de ANKARA-STANBUL ve ZMRde kuruldu.

  1986 ylnda ADANA,

  1987 ylnda BURSA, GAZANTEP ve KONYA,

  1988 ylnda ise KAYSER Bykehir statsne geirildi.

  1993 ylnda ANTALYA, DYARBAKIR, ESKEHR, ERZURUM, MERSN,KOCAEL ve SAMSUNdur.

  2000 ylnda da SAKARYA Bykehir Belediyesi kuruldu.BYKEHR BELEDYELERNN TARHES

 • 6360 sayl 13 lde Bykehir Belediyesi ve 26 le Kurulmas ile Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun,

  TBMMde 12 Kasm 2012 tarihinde kabul edildi.Resmi Gazete Says: 28489Kabul Tarihi : 12 Kasm 2012 - Kanun No: 6360 Cumhurbakan tarafndan 5 Aralk 2012de onayland ve Resmi Gazetede 6 Aralk 2012de yaymlanarak yrrle girdi.

  6360 SAYILI 13 YEN BYKEHR KURULMASINI SALAYAN YASAL DZENLEME

 • YEN 13 BYKEHR BELEDYES

  S.NOL ADINFUS-2012 ADNKSS.NOL ADINFUS1AYDIN 1.006.5418MANSA1.346.1622BALIKESR1.160.7319MULA 851.1453DENZL950.55710TEKRDA 852.3214HATAY 1.483.67411TRABZON 757.8985K.MARA 1.063.17412ANLIURFA 1.762.0756MARDN 773.02613VAN 1.051.9757MALATYA 762.366

 • Bu Kanunla;

  Nfusu 750.000in zerinde olan illerimiz bykehir belediyesine dntrld.

  Bykehir belediyelerinin snrlar il snr oldu.

  Bykehir ile Belediyelerinin snrlar daile snr olarak belirlendi.

  Bykehirlerdeki il zel idareleri kaldrld.Genel Hatlar ile 6360 Sayl Kanun

 • *

  Belde belediyelerinin ve kylerin (orman kyleri dahil) tzel kiilikleri kaldrlarak mahalleye dntrld.

  Bykehire dntrlen illerde 24 yeni ile kuruldu.

  Kanunla nfusu 2.000in altnda olan 526 belde belediyesinin tzel kiilii sona erdirildi.

  Genel Hatlar ile 6360 Sayl Kanun

 • Bykehir Kanunu ile;

  mar Btnl salanacaktr.

  Mahalli hizmetler, idarenin btnl ilkesine uygun bir ekilde yrtlecek kamu grevlerinde birlik salanacaktr,

  Toplum yarar ve evre sal korunacaktr.

  Mahalli ihtiyalar gerei gibi karlanacak,

  Genel Hatlar ile 6360 Sayl Kanun

 • * Tzel kiilii sona eren Belediyelerde alan personellerin hibirinin hak kayb olmayacaktr.

  Yerel demokrasi daha da glenecek,

  niter yapmz kesinlikle bozulmayacaktr. Halkmzn ynetime katlmas adna, il snr iinde yaayan tm semenlerin Bykehir Belediyesi ve ile belediyesi iinde oy kullanmas salanmtr.

  Hesap sorma ve verme ilkeleri esas alnmtr.

  Bykehir Belediyelerinin GBVGden aldklar paylar %5den %6a karlmtr.Genel Hatlar ile 6360 Sayl Kanun

 • TK 2011 yl ADNSK sonularna gre nfusu 2.000in altnda olan belediyelerin tzel kiilikleri ilk mahalli idareler genel seiminden geerli olmak zere kaldrlarak bu belediyeler kye dnecektir.

  TZEL KL KALDIRILAN BELDE VE KYLER

  TOPLAMBELDEKY(29 BB)29 BB(TM BELDELER)52 L (NFUSU 2.000NN ALTINDA)KYORMAN KY1023559-33(526)6.4309.652154916.082

 • Kanun genel itibariyle, ilk mahalli idareler seiminde yrrle girecek olup;

  Mevcut ky ve belde belediyelerinin tzel kiilii ilk mahalli idareler seimine kadar devam edecektir.

  Mevcut il ve ile belediyeleri de halihazr statlerini ilk mahalli idareler seimine kadar srdreceklerdir.

  Belediyelerin bu Kanunla sorumluluk alanna giren yerleim yerlerine seimden nce hizmet gtrebilmesine imkan saland.TZEL KL KALDIRILAN BELDE VE KYLER

 • YEN BYKEHRLERN LE BELEDYELER

  lMerkez le NfusuYeni Kurulacak le SaysMevcut le SaysMevcut le Nfuslarnn ToplamAYDIN255.292116743.871BALIKESR331.788218822.526DENZL540.989118401.289HATAY464.9474111.474.223MALATYA488.247013269.683MANSA356.702215904.512MARDN138.85019625.183K.MARA545.70429508.506MULA97.207211741.117TEKRDA173.16238656.711TRABZON305.231117452.122ANLIURFA763.090310953.164VAN445.915211576.617Toplam4.899.658241669.215.850

 • TRKYEDEK YEREL YNETMLERN SAYILARI

  MEVCUTDURUMYENDURUMBYKEHR BELEDYES16+13 = 29BYKEHR LE BELEDYES143+357 = 500L BELEDYES65- 13 = 52LE BELEDYES749- 331 = 418BELDE BELEDYES1.977-1551 = 426TOPLAM BELEDYE2.950-1525 = 1.425L ZEL DARES81 -13 = 52KY*34.283-15589 = 18.694

 • Kanunla tzel kiilii kaldrlan il zel idaresi, belediye ve kylerin,

  Menkul ve gayrimenkulleri stndeki tasarruflar, Yeni personel istihdam,mar uygulamalar veBorlanmalar snrlandrld,Ayrca katlm sonrasnda bunlarn paylam da dzenlendi.

  Tzel kiilii sona erdirilen il zel idarelerine, kylere ve belediyelere yaplan artl balarn ba amacna uygun kullanlmas zorunlu hale getirildi.

  Yeni Kanun Ne getiriyor ? Tzel Kiilii sona eren mahalli idarelerde neler olacak ?

 • Yeni kurulan ile belediyelerine, merkezi bte yedek denek tertibinden bir defaya mahsus GBVGnden alacaklar aylk payn 3 kat kadar ilave kaynak aktarlacaktr.

  Yeni Kanun Ne getiriyor ? Hizmetler Nasl Grlecek ? Bykehir, bykehi