hu werkconferentie doe je mee! fem

Download HU Werkconferentie Doe je mee! FEM

Post on 19-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HU Werkconferentie Doe je mee! FEM

TRANSCRIPT

 • LIVE MAGAZINE:WERKCONFERENTIE FEM 15/01/2013, UTRECHT

 • 2 LIVE MAGAZINE: WERKCONFERENTIE DOE JE MEE! FEM15 JANUARI 2013

  VERSLAG VAN DE DAG: 15/01/2013

  Live Magazine: HU Werkconferentie FEM

  De werkconferentie Doe je mee! is geor-

  ganiseerd door de Faculteit Economie &

  Management van de Hogeschool Utrecht op

  15 januari 2013 in Stadion Galgenwaard te

  Utrecht. Dit Live Magazine is een sfeer-

  verslag van deze dag.

  Grafisch ontwerp, uitgave en redactie

  O.K. PARKING

  Teksten

  Nynke de Jong

  Fotografie

  Masha Bakker

  Vertaling (Engelstalige versie)

  Zeena Price

  Rechten

  Overname teksten alleen in overleg met de

  uitgever. Aan de inhoud van dit magazine

  kunnen geen rechten worden ontleend.

  Artikelnummer

  FEM_eb_0113_hslm

  Over Live Magazines

  Live Magazines is een concept waarbij we

  tijdens een congres, evenement of workshop

  ter plekke live een magazine maken dat

  dezelfde dag nog af is.

  Live Magazines is een geregistreerd merk en

  concept van O.K. PARKING.

  www.livemagazines.nl

 • 3LIVE MAGAZINE: WERKCONFERENTIE DOE JE MEE! FEM15 JANUARI 2013

 • 4 LIVE MAGAZINE: WERKCONFERENTIE DOE JE MEE! FEM15 JANUARI 2013

  Een zaal vol tafels en stoelen en

  een vaste tafelschikking. Het lijkt

  de eetzaal van een grote bruiloft,

  maar het is de Werkconferentie

  over de toekomst van de FEM. Zon

  250 medewerkers uit alle lagen van

  de faculteit discussiren met elkaar

  over de stip aan de horizon: waar

  moet het met de FEM naartoe?

  Waar staan we in 2020? En hoe

  zorgen we ervoor dat die stip aan

  de horizon een stip blijft, en geen

  zwart gat wordt?

  GROOT DOOR

  KLEINSCHALIGHEIDBREDE WERKCONFERENTIE VAN DE FEM.

  4 LIVE MAGAZINE: WERKCONFERENTIE TOEKOMST FEM15 JANUARI 2013

  VERS

  LAG

  VAN

  DE D

  AG

 • 5LIVE MAGAZINE: WERKCONFERENTIE DOE JE MEE! FEM15 JANUARI 2013

  De handen aan het bordDaarover moet gepraat worden. Dat

  doen we onder leiding van Rob de

  Wilde en zijn mensen van Sigma -

  Real Time BV. Allereerst over de

  vraag wat de uitdaging voor de toe-

  komst zou moeten zijn. Die uitdagin-

  gen liggen op verschillende vlakken,

  zo merken we wanneer we een ronde

  langs de tafels maken. We moeten

  de student kietelen om zijn besluit-

  vorming op orde te krijgen, stelt een

  docent. We hebben een enorme

  overlegstructuur, dat zou wellicht wel

  wat minder kunnen, oppert iemand

  die werkzaam is op de administratie.

  Ook docenten overleggen veel, zo

  wordt geconcludeerd: we moeten de

  handen weer aan het bord krijgen.

  Een ander punt dat wordt aangesne-

  den is de bureaucratie. Een docent

  vindt dat men daar een beetje in door-

  geschoten is. Dat een student al drie

  weken van tevoren moet aangeven of

  hij bij een tentamen aanwezig is. Gek

  worden ze daarvan. De docent krijgt

  meteen repliek van de administratie.

  De bureaucratie is misschien groot,

  maar de samenwerking valt of staat

  met goede communicatie. Het moet

  van twee kanten komen.

  De stip aan de horizonRob van Lambalgen, de directeur van

  de FEM, helpt ons een eind op weg

  richting die stip aan de horizon. Hij

  toont ons een cartoon met daarop

  vier bootjes. We zitten met de HU in

  een roeibootje. We zijn in beweging,

  we gaan de goede kant op. We heb-

  ben een big smile op ons gezicht, zijn

  trots op onze school. Maar we zijn

  nog niet de speedboot.

  Maar waar wil Van Lambalgen zelf

  naartoe? Wat is zijn stip? We zijn

  nu een Business School. En een

  excellente Business School worden,

  dat is mijn aanlokkelijke stip aan de

  horizon. Om dat te bereiken moeten

  we kiezen voor kwaliteit in plaats

  van kwantiteit. Onze school is geen

  fabriek. We hebben een maatschap-

  pelijke functie. We willen mensen

  opleiden die iets kunnen betekenen

  in de maatschappij.

  Wat ook belangrijk is, is verbinding

  met de regionale economie. We

  hebben nu nog een hele grote

  regionale binding van scholen. Maar

  studenten uit heel het land moeten

  naar Utrecht willen komen. Niet

  alleen voor de binnenstad die heel

  gezellig schijnt te zijn, maar ook voor

  het goede onderwijs.

  Maar hoe moeten de afgestudeerde

  studenten afgeleverd worden? Waar

  heeft de maatschappij behoefte aan?

  Van Lambalgen heeft daar wel een

  idee over: Ondernemers zijn heel erg

  belangrijk. Met ondernemers kunnen

  wij wellicht de economische crisis

  overwinnen. En het is wetenschappe-

  lijk bewezen: ondernemers denken en

  handelen anders dan anderen. Maar

  de ondernemerskant raakt binnen de

  FEM nogal eens ondergesneeuwd.

  Hoe krijgen we ondernemerschap

  meer in ons onderwijs verweven?

  Ook al is dit een grote school, maar

  we moeten denk ik toch kleiner gaan

  werken, zegt de directeur. Werken

  in een kleine groep die je prikkelt,

  inspireert, met wie je discussieert.

  Succesvolle ondernemingen moeten

  het hebben van hun kleinschaligheid.

  Misschien zijn wij straks met de FEM

  een cluster van kleine ondernemingen

  die allemaal hetzelfde doel hebben.

  5LIVE MAGAZINE: WERKCONFERENTIE TOEKOMST FEM15 JANUARI 2013

  WE MOETEN DE STUDENT KIETE-LEN OM ZIJN BE-SLUITVORMING OP ORDE TE KRIJGEN

 • 6 LIVE MAGAZINE: WERKCONFERENTIE DOE JE MEE! FEM15 JANUARI 2013

  Niemand kan het alleenGenoeg om over te discussiren.

  En dat wordt aan alle tafels dan ook

  enthousiast gedaan. Er wordt veel

  gesproken over de sfeer op school,

  de kleinschaligheid, de aansluiting

  bij universiteiten en de band met het

  bedrijfsleven. Maar wat aan alle tafels

  te horen is, is dat niemand het alleen

  kan. Als de FEM wil veranderen, beter

  onderwijs wil aanbieden en een fijnere

  school wil worden, dan moet iedereen

  daaraan bijdragen. Voor die verande-

  ringen is een open en eerlijke sfeer

  nodig, met medewerkers die willen

  samenwerken. Wat dat betreft staan

  de neuzen exact dezelfde kant op.

  Wat wil de arbeidsmarkt? En wat wil de student?De directeur kan een visie hebben

  op de toekomst, en de medewerkers

  kunnen hun mening geven, maar

  wat wil het bedrijfsleven eigenlijk?

  Wat voor afgestudeerden willen zij

  in dienst nemen? En wat vinden de

  oud-studenten eigenlijk van de FEM?

  Hebben zij nog tips? Daarom zijn er

  twee oud-studenten en twee werkge-

  vers uitgenodigd om hun licht op de

  materie te laten schijnen.

  Martijn Goudswaard en Dennis Stok-

  man, de een actief bij een werving-

  en selectiebureau en de ander bij

  Zwitserleven, constateren hetzelfde

  probleem bij pas afgestudeerden: ze

  willen te snel. Een opleiding moet

  je voorbereiden op wat je op de

  arbeidsmarkt kunt verwachten, stelt

  Martijn. Starters verwachten nu nog

  teveel. Ze denken meteen manager

  te kunnen worden. Hun startsalaris

  valt dan tegen, en het werk dat ze

  moeten doen, ook. Dennis vindt dat

  de studenten moeten leren om met

  de poten in de klei te staan. Als je

  onderop begint leer je een bedrijf

 • 7LIVE MAGAZINE: WERKCONFERENTIE DOE JE MEE! FEM15 JANUARI 2013

  pas echt kennen. Het kost mij als sta-

  gebegeleider veel tijd en energie om

  die onrealistische verwachtingen bij

  de student uit het hoofd te praten.

  Lieke de Jonge-Dressler en Jantien

  Geerlink, twee alumni van de FEM,

  hebben weer hele andere aanbevelin-

  gen voor de aanwezigen. Lieke pleit

  vooral voor een strengere controle

  voor degenen die er de kantjes vanaf

  lopen. Bij tentamens konden we de

  surveillanten altijd van alles wijsma-

  ken. Sommige studenten gebruikten

  een grafische rekenmachine in plaats

  van een gewone calculator. In zon

  grafische kun je veel meer opslaan.

  Het werkt zo demotiverend wanneer jij

  keihard gestudeerd hebt en je naast je

  iemand op deze manier zijn tentamen

  ziet halen. Jantien legt in haar verhaal

  de focus op de start op de arbeids-

  markt. Je bent als afgestudeerde nog

  niet vakbekwaam. Je bent een starter

  die kan doorleren in zijn of haar eerste

  baan. Wel heeft Jantien veel geleerd

  tijdens haar verplichte stage. Ik zie

  nu bij mijn studie economie aan de

  Universiteit Utrecht dat bachelorstu-

  denten daar helemaal geen ervaring in

  hebben, en dit erg missen.

  In 2020Na de lunch kunnen we met een

  goedgevulde maag weer enthousiast

  verder praten over de toekomst van

  de FEM. Want wat zouden de speer-

  punten van de FEM in 2020 moeten

  zijn? Welke onderwerpen moeten

  over zeven jaar belangrijk zijn?

  Elke groep moet hiervan een Top

  3 maken. E-learning, wordt in het

  ene groepje meteen geroepen. De

  digitalisering zou ook kunnen zorgen

  voor meer aandacht voor studen-

  ten. Alles wat je online zou kunnen

  regelen, moet je online doen. Dat kan

  zoveel tijd schelen.

  En kleiner worden? Is dat een op-

  lossing? De organisatie mag best

  groot blijven, als je daarbinnen maar

  kleinschaliger te werk gaat. De man

  die dit balletje opgooit vindt enthou-

  siast