hrvatski jezik-mmuhoberacdjurii†

Post on 06-Jan-2016

98 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pripreme za maturu

TRANSCRIPT

 • www.pripreme-pomak.hr Polaznik

 • Nakladnik Pomak, Zagreb 1. Ferenica 45 tel.: 01/24 50 904, 01/24 52 809 mtel.: +385 (91) 513 6794 www.pripreme-pomak.hr Za nakladnika Branko Lemac Dizajn ovitka minimum d.o.o. Autori: Povijest knjievnosti Autori i djela (skripta prema gimnazijskom programu iz hrvatskog jezika) Mira Muhoberac, prof. Svjetska knjievnost do baroka Svjetska drama u 20. stoljeu Hrvatska knjievnost od srednjeg vijeka do 18. stoljea Dalibor Jurii, prof. Svjetska knjievnost do klasicizma (osim drame 20. stoljea) Hrvatska knjievnost od romantizma Hrvatski jezik (dodatak) Pomak, Zagreb, 2009. Intelektualno je vlasnitvo, poput svakog drugog vlasnitva, neotuivo, zakonom zatieno i mora se potovati (NN 167/03). Nijedan dio ove skripte ne smije se preslikavati ni umnaati na bilo koji nain, bez pismenog doputenja nakladnika. Skripta slui iskljuivo za internu uporabu na teajevima koji se, u okviru Priprema Pomak, odravaju kao pripreme za polaganje ispita iz hrvatskog jezika i knjievnosti na Dravnoj maturi.

 • PomakPripreme za Dravnu maturu 1

  POVIJEST KNJIEVNOSTI

  AUTORI I DJELA

  (skripta prema gimnazijskom programu iz hrvatskog jezika)

  PRIPREMILI:

  Mira Muhoberac

  SVJETSKA KNJIEVNOST DO BAROKA SVJETSKA DRAMA U 20. STOLJEU

  HRVATSKA KNJIEVNOST OD SREDNJEG VIJEKA DO 18. STOLJEA

  Dalibor Jurii SVJETSKA KNJIEVNOST OD KLASICIZMA (OSIM DRAME 20. STOLJEA)

  HRVATSKA KNJIEVNOST OD ROMANTIZMA

 • PomakPripreme za Dravnu maturu 2

  KLASINA KNJIEVNOST

  TEMELJNA CIVILIZACIJSKA KNJIEVNA DJELA

  BABILONSKO-ASIRSKA KNJIEVNOST

  GILGAME

  Gilgame je najvee i najistaknutije djelo babilonsko-asirske knjievnosti. Najstariji

  motivi potjeu iz sumerskoga doba, a samo je djelo nastalo oko 1700. prije Krista.

  Konaan oblik zapisan je na dvanaest nepotpuno sauvanih ploa, a pronaen je u

  knjinici asirskoga cara Asurbanipala (7. stoljee prije Krista). Ep je sadrajno

  podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu (od prve do sedme ploe) prripovijeda se o

  prijateljevanju kralja Gilgamea, sumerskoga, babilonskoga i asirskoga nacionalnoga

  junaka, s Enkiduom, ovjek kojega karakterizira velika snaga i odrastanje u prirodi

  meu divljim ivotinjama. Drugi dio epa (od osme do dvanaeste ploe) prati

  dogaanja nakon Enkiduove smrti, a posveen je opisima Gilgameove tuge za

  prijateljem, Gilgameova straha od smrti i njegovih pokuaja da stekne besmrtnost.

  Premda je u formalnom smislu jednostavan i siromaan, Gilame se ubraja u najvea

  djela ovjeanstva: ep obiluje motivima koji e biti razraeni u biblijskoj i grkoj

  mitologiji (opi potop, ovjek napravljen od gline i oivljen, zmija koja krade

  besmrtnost, silazak u podzemlje, pojedini Gilgameovi pothvati kao predloak

  Heraklova mita, itd.) i brojnim uzoritim primjerima, unato pesimistikom ustroju i

  nesretnom zavretku, upornosti u traenju odgovora na temeljna pitanja ivota i smrti

  koja su oduvijek muila i mue ljudski rod.

 • PomakPripreme za Dravnu maturu 3

  HEBREJSKA KNJIEVNOST

  BIBLIJA

  (Knjiga Postanka, Knjiga Izlaska, Judita, Pjesma

  nad pjesmama, Psalmi, Evanelje po Ivanu)

  Biblija je zbornik svetih knjiga judaizma i kranstva nazivanih i Sveto pismo Staroga

  i Novoga zavjeta, a dobila je ime prema grkoj rijei biblia (u znaenju: knjige).

  Nastajala je od 13. stoljea prije Krista do 1. stoljea za vrijeme Krista. Knjige Staroga

  zavjeta ine izbor religioznih i svjetovnih tekstova bogate starohebrejske knjievnosti, a

  za svoje ih je potrebe prikupilo i sredilo idovsko sveenstvo u razdoblju od 400. do

  100. godine prije Krista. Svi ti tekstovi, nastajali su od 13. do 1. stoljea prije Krista,

  svoj konaan oblik dobili su od 10. do 1. stoljea prije Krista, a napisani su u prozi,

  stihu ili u dramskom obliku, u Bibliji su razvrstani u povijesne knjige (meu njima su i

  knjige Pentateuha ili idovski Tora Zakon), mudrosne knjige (u njih se ubrajaju i

  Pjesma nad pjesmama i Psalmi) i proroke knjige. Veina starozavjetnih knjiga

  napisana je hebrejskim jezikom, a samo manji dio srodnim aramejskim; pojedine su

  knjige bile donedavno bile poznate samo u grkom prijevodu, a neke najmlae knjige

  bile su i napisane na grkom. Starozavjetne knjige, nastajale u razliitim razdobljima i

  pod utjecajem raznih knjievnosti, meusobno se izrazito razlikuju u duhu i izrazu.

  Biblijski likovi postali su opim dobrom ovjeanstva i beskrajno su puta obraivani u

  europskoj knjievnosti i umjetnosti (najee: Adam i Eva, Kain i Abel, Abraham i

  Izak, Lot i njegove keri, Samson i Dalila). Poznavanje Biblije uvjet je za svako

  dublje poznavanje i razumijevanje europske kulturne batine. Novi zavjet (1. stoljee

  nakon Krista) priznaju samo kranske crkve, a pisan je najveim dijelom grkim

  jezikom i

  sastoji se od evanelja, djela apostolskih, poslanica i Otkrivenja Ivanova ili Apokalipse.

 • PomakPripreme za Dravnu maturu 4

  Knjievna vrijednost novozavjetnih spisa zaostaje za vrijednou starozavjetnih spisa.

  Znimku ine pojedini ulomci i Otkrivenje, koje je meu svim novozavjetnim knjigama

  duhom i izrazom najblie starozavjetnim knjigama.

  Knjiga Postanka (Geneza, 13. 4. stoljee prije Krista), kojom zapoinje Biblija, prva

  je knjiga Petoknjija (gr. Pentateuh), koje se prema predaji veim dijelom pripisuje

  Mojsiju (13. stoljee prije Krista), ali je do nas dolo u tekstu nastalom izmeu 8. i 4.

  stoljea prije Krista. Jednostavnim, jasnim i jezgrovitim stilom u Knjizi Postanka

  iznosi se idovsko vjerovanje o stvaranju svijeta, odnosno o stvaranju Zemlje i svemira,

  o prvim ljudima, o izgonu prvi ljudi iz raja i opem potopu te povijest idova do

  odlaska u Egipat. U mnogim je dijelovima vidljiva veza s babilonskom i

  staroegipatskom mitolokom literaturom.

  U Knjizi izlaska svjedoi se o izlasku Izraelaca iz egipatskoga ropstva. Spoznali su

  Boju milost i zatitu te su prema Bogu osjeali duboku zahvalnost. Mojsije je

  iskoristio upravo taj njihov zanos da bi od dvanaest plemena stvorio jedan narod koji

  e se nadati boljoj budunosti koja je zajamena Sinajskim savezom. Nakon toga Boji

  je narod kroz pustinju vodio u predvorje Obeane zemlje.

  U biblijsku knjigu Mudre izreke skupljene su u 6. ili 5. stoljeu prije Krista dvije

  zbirke poslovica, zbirka pounih izreka i usporedaba iz kasnijih stoljea. Kao knjievna

  vrsta mudrosne su pouke bile omiljene na starom Istoku. Autorstvo dvjema zbirkama

  poslovica predaja pripisuje idovskom kralju i graditelju jeruzalemskoga hrama

  Salomonu (vladao je u 10. stoljeu prije Krista).

  Knjiga o Jobu (5. stoljee prije Krista) ubraja se u tzv. mudrosne biblijske knjige, a

  prethodnike joj pronalazimo u sumerskoj i babilonskoj te staroegipatskoj knjievnosti.

  Napisano u obliku tetralogije s prologom i epilogom, sa stalnim smjenjivanjem proze i

  stihova, dri se jednim od najljepih i najdubljih dijelova biblijske knjievnosti. U

  velikoj je mjeri utjecala na eurospku knjievnost, pa i na Goetheova Fausta.

 • PomakPripreme za Dravnu maturu 5

  Propovjednik (3. stoljee prije Krista), jedna od mudrosnih knjiga, raspravlja o

  trpljenju, o smislu ivota i smrti, napisana je najveim dijelom u prozi. Pisac je

  nepoznat.

  Izaijina proroka knjiga: najstarija od tzv. prorokih knjiga pripisuje se Izaiji (8.

  stoljee prije Krista), starozavjetnom proroku i savjetniku na dvoru judejskih kraljeva,

  premda je vei njezin dio nastao kasnije, kao djelo Izaijinih uenika. Izaija je u svojim

  spisima predvidio propast Izraela, dolazak Mesije i smak svijeta, pa se novozavjetna

  literatura esto poziva na njegove izreke. Slikama i izrazom svojih alegorijskih vizija

  Izaija je djelovao na svu kasniju apokaliptinu literaturu.

  Pisac je jedne od tzv. biblijskih prorokih knjiga i kraljevski savjetnik i svjedok

  propasti Jeruzalema Jeremija (7. do 6. stoljee prije Krista), koji je napisao i knjigu od

  pet tualjki, previenih za pjevanje.

  Psalmi (nastajali od 11.do 4. stoljea prije Krista) pjesme su za pjevanje uz glazbenu

  pratnju te najvaniji oblik hebrejske religiozne poezije. Biblijska knjiga psalama sastoji

  se od 150 pjesama razliita karaktera; to su hvalospjevi (himne), tubalice, zahvalnice,

  pokornike, liturgijske, hodoasnike, poune i proroke pjesme. Predaja je psalme

  pripisivala kralju Davidu, kojemu vjerojatno pripadaju najstariji psalmi, a znatan dio

  psalama nastao je u doba babilonskoga suanjstva. Psalmi su lirski zaokruene cjeline,

  ali nisu pisani u stihovima, nego u proznim stavcima ili versetima razne duine, koji se

  ritmiki i sadrajno dijele na dva dijela. Oblik verseta, koji nasljeduje formalne strane

  egipatske himne i babilonske pokornike pjesme, s paralelizmom lanova, preao je i u

  ostalu hebrejsku poeziju, a odigrao je veliku ulogu i u stvaranju slobodnoga stiha.

  Knjiga o Jobu (5. stoljee prije Krista) ubraja se u tzv. mudrosne biblijske knjige, a

  prethodnike joj pronalazimo u sumerskoj i babilonskoj te staroegipatskoj knjievnosti.

  Napisano u obliku tetralogije s prologom i epilogom, sa stalnim smjenjivanjem proze i

  stihova, dri se jednim od najljepih i najdubljih dijelova biblijske knjievnosti. U

 • PomakPripreme za Dravnu maturu 6

  velikoj je mjeri