hrvatski crveni križ gradsko društvo crvenog križa dubrovnik filehrvatski crveni križ...

Click here to load reader

Post on 31-Aug-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Hrvatski Crveni kri Gradsko drutvo Crvenog kria DUBROVNIK

  Program rada 2019. g.

  Gradsko drutvo Crvenog kria DUBROVNIK

  Obala Ivana Pavla II 61, Dubrovnik

  tel./fax.: 020/418811;

  e-mail: [email protected] i [email protected] Internet: www.crvenikrizdubrovnik.hr Facebook: Crveni kri Dubrovnik

  Twitter: [email protected]_Dubrovnik

  IBAN: HR5924070001100021186

  OIB: 82198802097

  RNO: 0132012

  Upisan u registar udruga pod brojem:19000016

  mailto:[email protected]:[email protected]://www.crvenikrizdubrovnik.hr/
 • Program rada Gradskog drutva Crvenog kria Dubrovnik - 2019. g.

  u slubi humanosti od 1878. godine

  2

  Sadraj

  1 UVOD .................................................................................................................................................................................................. 3

  2 SKUPTINA I ODBOR GDCK DUBROVNIK .......................................................................................................................... 4

  3 RAZVOJ GDCK DUBROVNIK ...................................................................................................................................................... 5

  3.1 Centar za edukaciju GDCK Dubrovnik ...................................................................................................................... 5

  4 DJELATNOSTI I PROGRAMI GDCK DUBROVNIK ............................................................................................................. 6

  4.1 Sluba traenja ..................................................................................................................................................................... 6

  4.2 Programi socijalne skrbi ................................................................................................................................................. 6

  4.2.1 Pomo socijalno najugroenijem stanovnitvu ........................................................................................... 6

  4.2.2 Skrb za beskunike .................................................................................................................................................. 7

  4.2.3 Klub 65+ ....................................................................................................................................................................... 7

  4.2.4 Dobrosusjedska pomo .......................................................................................................................................... 7

  4.2.5 Posudionica medicinskih i ortopedskih pomagala .................................................................................... 7

  4.3 Programi unaprjeenja zdravlja i zdravstvene zatite ....................................................................................... 8

  4.3.1 Prva pomo.................................................................................................................................................................. 8

  4.3.2 Dobrovoljno davanje krvi ..................................................................................................................................... 8

  4.3.3 Bolnica bezbolnica ................................................................................................................................................... 9

  4.3.4 Crveni kri brine o Vaem zdravlju .................................................................................................................. 9

  4.3.5 Skrb za osobe s invaliditetom ............................................................................................................................. 9

  4.3.6 Prevencija ovisnosti ................................................................................................................................................ 9

  4.4 Priprema i djelovanje u kriznim situacijama ....................................................................................................... 10

  4.5 Programi za djecu i mlade ............................................................................................................................................ 11

  4.5.1 Klub mladih .............................................................................................................................................................. 11

  4.5.2 Natjecanje mladih HCK ....................................................................................................................................... 11

  4.5.3 Klub 25 ....................................................................................................................................................................... 11

  4.5.4 Crveni kri u Gradu ............................................................................................................................................... 11

  4.5.5 Prva pomo u djejim vrtiima ........................................................................................................................ 11

  4.5.6 Terenska jedinica .................................................................................................................................................. 11

  4.6 Spaavanje ivota na vodi ............................................................................................................................................. 12

  4.7 Zajednike akcije Hrvatskog Crvenog kria ......................................................................................................... 12

  4.8 Meunarodna suradnja ................................................................................................................................................. 13

  5 PROMIDBA I ODNOSI S JAVNOSTIMA ............................................................................................................................ 13

  6 VOLONTERI .................................................................................................................................................................................. 14

  7 FINANCIRANJE ............................................................................................................................................................................ 14

 • Program rada Gradskog drutva Crvenog kria Dubrovnik - 2019. g.

  u slubi humanosti od 1878. godine

  3

  1 UVOD

  Na temelju l. 3. Zakona o Hrvatskom Crvenom kriu NN 71/2010 i Statuta Gradskog

  drutva Crvenog kria Dubrovnik, osnovni ciljevi Hrvatskog Crvenog kria su:

  ublaavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oruanim sukobima, velikim

  prirodnim, ekolokim, tehnolokim i drugim nesreama, s posljedicama masovnih

  stradanja i epidemijama,

  doprinos unapreenju i zatiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene

  i ekoloke kulture granana,

  poticanje i unapreenje solidarnosti, promicanje volonterstva i meusobnog

  pomaganja te socijalne sigurnosti graana.

  Ostvarenju ciljeva Hrvatski Crveni kri pristupa potujui prava i slobode svake osobe,

  neovisno o rasi, boji koe, spolu, jeziku, vjeri, politikom ili drugom uvjerenju,

  nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, roenju, naobrazbi, drutvenom poloaju

  ili bilo kojem drugom razlikovnom kriteriju.

  Hrvatski Crveni kri je humanitarno i dobrovoljno drutvo od ope koristi koje djeluje na

  osnovi misije i naela Meunarodnog pokrete Crvenog kria i Crvenog polumjeseca:

  humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i

  univerzalnost. Hrvatski Crveni kri uiva posebnu zatitu i skrb Republike Hrvatske.

  GDCK Dubrovnik programe provodi u skladu sa Zakonom o Hrvatskom Crvenom kriu

  (NN 71/10), Statutom Hrvatskog Crvenog kria (NN 56/16), Statutom GDCK Dubrovnik,

  Stratekim planom Hrvatskog Crvenog kria i Strategijom 2020 Meunarodne federacije

  drutava Crvenog kria. Strategija 2020 Meunarodne federacije ima tri strateka cilja:

  1. spasiti ivote, zatiti osnovne uvjete za ivot i pridonijeti oporavku nakon

  katastrofa i kriznih situacija;

  2. omoguiti zdraviji i sigurniji ivot i

  3. promicati socijalno ukljuivanje i kulturu mira i nenasilja.

  Svaki od ovih stratekih ciljeva ima i oekivane rezultate:

  1. za cilj 1. su: djelotvorna priprema kapaciteta za odgovarajui i uinkovitiji odgovor

  na katastrofe i krizne situacije; smanjivanje smrtnosti, gubitaka, tete i drugih

  posljedica katastrofa i kriznih situacija i bre uspostavljanje funkcioniranja

  zajednice nakon katastrofa i kriznih situacija.

 • Program rada Gradskog drutva Crvenog kria Dubrovnik - 2019. g.

  u slubi humanosti od 1878. godine

  4

  2. za cilj 2. su: bolje zdravlje pojedinaca i zajednice u cjelini te vea dostupnost

  javnozdravstvene skrbi, smanjivanje izloenosti i vulnerabilnosti u prirodnim i

  nesreama izazvanima ljudskim djelovanjem, pojaavanje svijesti o vanosti

  ekoloki odrivih uvjeta za ivot.

  3. za cilj 3. su: bolje razumijevanje temeljnih naela i smanjivanje stigmatizacije i

  diskriminacije, nia razina nasilja i mirno pomirenje socijalnih razlika, puna

  integracija osoba s manjim mogunostima u njihove zajednice.

  Gradsko drutvo Crvenog kria Dubrovnik djeluje na podruju Grada Dubrovnika i opina:

  Konavle, upa dubrovaka, Dubrovako Primorje, Ston, Janjina, Trpanj i Mljet, kao

  neprofitna pravna osoba u rjeavanju humanitarnih pitanja, organiziranju zdravstvenih i

  socijalnih p