hrvatski crveni kriŽ - crveni-kriz- · pdf fileako ste za koje od navedenih vrsta robe...

Click here to load reader

Post on 28-Oct-2019

10 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • HRVATSKI CRVENI KRIŽ

  DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SVETI IVAN ZELINA

  I Z V J E Š Ć E O R A D U ZA 2014. GODINU1

  PODACI O DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA

  Adresa: Vatrogasna 3, 10380 Sv. Ivan Zelina

  Broj telefona: 01/20 60 415 Broj telefaksa: 01/20 60 415

  E-mail adresa: crveni.kriz.zelina@zg.t-com.hr Internet adresa: -

  PODACI O PREDSJEDNIKU DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA

  Ime i prezime: Mirjana Hranjec Banovec, dr.med. Broj mobitela: 091 30 10 415

  Adresa stanovanja: Pavleka Miškine 4, 10380 Sv. Ivan Zelina Broj telefona: 01 / 20 10 415

  PODACI O RAVNATELJU DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA

  Ime i prezime: Branka Puhelek Broj mobitela: 099 20 60 415

  Adresa stanovanja: Planinska 1, 10360 Sesvete Broj telefona: 01 2008 769

  ______________________________________________________________ 30. Siječnja 2015. Potpis ravnatelja i pečat društva Crvenog križa

  Datum

  1 svi podaci u ovom izvješću daju se sa stanjem na dan 31. prosinca godine za koju se izvješće podnosi i odnose se samo na tu godinu

  mailto:crveni.kriz.zelina@zg.t-com.hr�

 • RAČUNALA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA

  Tabela 27

  Redni broj Tip (naziv) i karakteristike računala Monitor Pisač Za koje potrebe se koristi?

  Da li je oprema zadovoljavajuća ?

  1 2012. PC računalo MSGW Pro Officw i 123 2010, 22" LED, LG E2260V 2010., Samsung MFP SCX 4824 FNuredsko poslovanje da

  2 2012. Prijenosno računalo HP Pavilion g6-2002sm, B5EO4EA 2007., 17"LCD, Samsung (…) EPSON LQ 570+ programi da

  3 2007. PC računalo AMD Athlon 3 GHz,512 MB RAM,200 GB HDD 1997., HP Laser jet 6L knjigovodstvo da

  4 2004.,CELERON 2,4 GHz, 256 MB RAM, 40 GB HDD, CD RW ddk da

  5

  ...

  Objašnjenje: Za računalo navedite naziv i glavne karakteristike: godinu nabave, cijenu, monitor, procesor, veličinu memorije i tvrdog diska. (Primjer: 2009, 5000 Kn, LCD 17", Intel Core2Duo procesor, 2GB memorije, 500 MB na tvrdom disku)

  Druga računalna oprema

  Ako posjedujete drugu računalnu opremu (ADSL modem, Wireless - bezičnu mrežu, scanner ili slično) molimo da navedete koju: proizvođača, model i karakteristike. (Primjer: T-Com ADSL sa bežičninim router-om)

  Ne posjedujemo, ugovorno T-com Programske (Software-ske) licence

  Ako posjedujete programske (software-ske) licence molimo da navedete koju: proizvođača i količinu opis. (Primjer: Microsoft Windows Professional x2)

  Ako trebate Microsoft programske software-ske licence molimo da navedete koje (HCK možda dobije mogućnost nabave licenci u trajanju od 2 godine za 5-10% od tržišne vrijednosti)

  Microsoft Windows, Microsoft office

  Telefonske linije

  Imate li telefonsku centralu? ne Navedite broj direktnih telefonskih linija: 1 Na koliko od tih direktnih telefonskih linija je spojen:

  - Samo jedan telefon: - Više od jednog telefona: 1

  Imate li ADSL priključak za Internet? da Imate li bežični Internet (Wireless - preko router-a)? da Navedite broj mobilnih linija i ime operatera 1, T-com

 • Tabela 26

  dobra prikupljena i poslana drugim primateljima GODINA : 2014

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 primatelj primatelj primatelj primatelj primatelj primatelj

  JEDINICA GDCK UKUPNO ROBA MJERE HCK VINKOVCI ŽUPANJA HRANA KG 3192 324 3516 HIGIJENA KG 8838 180 9018 PELENE KOM 120 120 ULOŠCI KOM POKRIVAČI KOM 10 10 MADRACI KOM OBUĆA PAR ODJEĆA KOM PEĆI KOM DONJE RUBLJE SET POSTELJINA SET 34 34 KUHINJSKI SETOVI KOM SJEMENJE KG SETOVI ALATA SET 80 80 POSTELJINA KG 930 930 ODJEĆA KG 1808 20 1828 VODA L 957 90 1047 KUĆ. UREĐAJI KOM 17 3 20 PLAST. PRIBOR KG 44 44 METLE KOM 116 116 KER.SPUŽVE KOM 30 30 STRECH FOLIJA KG 25 25 IGRAČKE KG 148 148

  U redak PRIMATELJ upišite naziv primatelja za pojedina dobra (npr GDCK Županja) U tablicu unesite i pomoć eventualno poslanu u inozemstvo U stupac 1 u prazne rubrike dopišite robu koja nije navedena (šatori, plastične folije, cerade, krevete, itd.) U stupac 2 upisujete jedinicu mjere za dodanu vrstu robe u stupcu 1. Ako ste za koje od navedenih vrsta robe koristili drugu jedinicu mjere, napišite tu vrstu robe u novi redak s drugom jedinicom mjere. Molimo da robu upisujete u zadanim jedinicama mjere

 • Tabela 25

  dobra primljena i raspodijeljena korisnicima na području DCK GODINA : 2014

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 donator donator donator donator donator donator

  JEDINICA

  ROBA MJERE UKUPNO HRANA KG 7000 7000 HIGIJENA KG 1700 1700 PELENE KOM ULOŠCI KOM POKRIVAČI KOM MADRACI KOM OBUĆA PAR 100 100 ODJEĆA (KG) KOM 3000 3000 PEĆI KOM DONJE RUBLJE SET POSTELJINA SET KUHINJSKI SETOVI KOM SJEMENJE KG SETOVI ALATA SET

  U redak DONATOR upišite naziv donatora za pojedina dobra U stupac 1 u prazne rubrike dopišite robu koja nije navedena (šatori, plastične folije, cerade, krevete, itd.) U stupac 2 upisujete jedinicu mjere za dodanu vrstu robe u stupcu 1. Ako ste za koje od navedenih vrsta robe koristili drugu jedinicu mjere, napišite tu vrstu robe u novi redak s drugom jedinicom mjere. Nije potrebno unositi dobra i količine dobivene iz centralnog skladišta HCK

  broj volontera educiranih za prihvat i raspodjelu humanitarne pomoći _____ 20

  broj volontera koji su tijekom 2014 sudjelovali u prihvatu i raspodjeli humanitarne pomoći_______ 50

  broj osoba koje su tijekom 2014 primili* humanitanu pomoć_____ 300

  * Molimo Vas da u ovu rubriku unesete broj osoba koje su tijekom 2014 bili na bilo koji način korisnici humanitarne pomoći, materijalne (hrana, higijena…) ili tehničke (isušivači, pumpe za vodu, inv. pomagala…..) Molim vas da sve korisnike koji su primili istu ili različite vrste pomoći u više navrata tijekom 2014, u ukupnoj brojci iskažete samo jednom.

 • Tabela 24.

  PREVENCIJA STRADAVANJA OD MINA

  ODRŽANA PREDAVANJA

  Mjesto predavanja

  (npr. škola, mjesni odbor, lovačko društvo i sl.)

  Predavanja

  broj

  Muškarci

  broj

  Žene

  broj

  Djeca

  broj

  Ukupno

  broj

  Ukupno

  LOKALNI PROJEKTI - IGRALIŠTA ZA DJECU

  Broj Naziv projekta Sudionika-broj

  Ukupno

  Objava u medije

  Broj Naziv tiska Naziv radio postaje Naziv TV postaje

  Ukupno

 • IZVORI FINANCIRANJA U 2014.GODINI I PLAN ZA 2015.GODINU

  tabela 23

  VLASTITI IZVORI iznos u kunama redni br. naziv 2014. 2015.

  1 članarina 408,00 1.000,00 2 tečajevi prve pomoći za vozače 0 0 3 tečajevi prve pomoći na radu 0 0 4 od donacija 0 0 5 akcije solidarnosti 18.325,00 15.000,00 6 kasice 4.910,00 5.000,00 7 ostalo 49.153.00 62.000,00

  ukupno 72.796,00 83.000,00

  OSTALI IZVORI

  redni br.

  naziv 2014. 2015.

  U kunama % iz proračuna temeljem Pravilnika

  U kunama % iz proračuna temeljem Pravilnika

  1 iz proračuna: - za redovne djelatnosti 189.192,00 207.000,00 - za ugovorene programe 268.778,00 275.000,00

  2 - za DDK 56.660,00 55.000,00 Ukupno (u kunama) 514.613,00 537.000,00 sveukupno: vlastiti i ostali izvori (u kunama) 587.409,00 620.000,00

 • tabela 22 IMOVINA DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA

  Radni prostor - vlastiti Radni prostor - unajmljeni m2 m2 kancelarijski

  46

  predavaonice

  45

  skladište

  136

  ostalo

  vrsta vozila (tip) komada Opel Meriva 1

  vrsta vozila (tip) na korištenju komada

  uredska oprema komada pisaći stroj 1 telefaks 1 fotokopirni stroj 1 radio stanica 0 telefonska linija 1 računalna i komunikacijska oprema tabela 27 foto i video oprema komada TV prijemnik 1 videorekorder 1 video kamera 0 foto aparat 1

 • INFORMATIVNO PROMIDŽBENA DJELATNOST ODNOSI S JAVNOŠĆU

  Tabela 21. Broj emitiranih/objavljenih vijesti na radiju, TV, (lokalnoj ili nacionalnoj), broj objavljenih vijesti u tisku (lokalni i nacionalni tisak, tjednici, magazini i sl.) u svezi rada i djelatnosti društva HCK i naziv medija koji su najviše pratili akcije/događanja:

  Broj obavljenih

  Upišite naziv medija koji su tijekom izvještajne godine najviše pratili Vaše akcije ili događanja

  Medij vijesti Radio TV Tisak Radio 24

  1. Radio Zelina JabukaTV Prigorje.hr Prigorski glasnik

  Televizij a

  2 2.

  Tisak 12 3.

  Podaci o održanim konferencijama za novinstvo i priopćenjima za javnost:

  Broj

  Konferencije za novinstvo Priopćenja za javnost

  Odnosi s javnošću - objavljivanje vijesti iz rada društva na internetu Objavljujete li vijesti/informacije o vašem radu na internetu? a) Da, na našim Web stranicama FB profil GdCk Sv Ivan Zelina b) Ne c) Da, na stranicama (navedite čijim):

  __________________________

  Koliko često objavljujete vijesti na Web stranicama/internetu?

  a) tjedno b) mjesečno c) kvartalno d) promptno po događaju

 • Tabela 20 OSTALI PROGRAMI1

  1 posebni programi koji nisu obuhvaćeni ostalim tabelama u izvješću (npr. program či