hrvatske narodne poslovice

of 18/18
ć Mario Meheš

Post on 26-Jun-2015

403 views

Category:

Documents

34 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Mario Mehe

Trede izdanje Hrvatskih narodnih poslovica vam donosi kolekciju hrvatskih narodnih poslovica popradenih sa povijesnim slikama Otona Ivekovida. Ovu sam knjigu napisao za svakog eljnog mudrosti i znanja, te za svakog tko potuje svoju kulturu i za one koji se ne srame svoje kulture i narodnosti.

Mario Mehe, 11. prosinca 2007., u Zagrebu

2

Ako si krojio sad si dokrojio. Ako je gol, ostaje ipak sokol. Ako je psu pita u dio pala, tepsia je ipak ostala. Ako kuda izgori, dug na odak tvori. Ako svoj svoga i ne hrani, ali teko onomu, tko ga nema, da ga brani. Ako je med i sladak, ne valja prste ugrizati. Ako moe biti, ivi sa svakim u slozi i ljubavi, a ne ivi s nikim u svai Ako nije pravi vra, a ono je bar pogaao.

Batina ima dva kraja. Batina je iz raja izala. Besposlen pop i jaride krsti. Bez muke nema nauke. Bog je prvo sebi bradu stvorio. Boj ne bije zladano oruje, ved srce u junaka. Bolje grob, nego rob. Bolje ikad, nego nikad. Bolje rat, nego pakt. Bolje sprijeiti, nego lijeiti. Bolje vrabac u ruci, nego golub na grani. Bog pravicu, vrag prasicu. Blago onom ko ima prijatelje, teko onome ko ih treba. Bolje je prijatelje uvati nego stvarati. Bolja je istina koja kodi, nego la koja godi. Baci dobro niz vodu, nadi de ga uz vodu. Baba babi grebla lan, da joj projde dan. Bez alata ni zanata. Bez narodne slobode, kao riba bez vode. Bez starca nema udarca. Bez uzde strast, gotova propast. Biber je zerno maleno, al se pred gospodu mede. Bio u Rima, a nije Pape vidio. Bit de braco gade, al neznatno kad de. Blago onom bratu, koji ima seku. Bolje dobar glas nego zlatan pas. Bolje je dati vunu, nego ivu ovcu. Bolje je poteno umerti, neg sramotno iveti. Bolje je zdravom u sirotinji, nego li bogatom u bolesti.

Oton Ivekovid: Nikola ubid Zrinski

3

Brat brata na veala vodi, al' ga opet i odvodi. Bez Boga nita. Brat bratu, a Bog svima. Blago ruci, koja je vrijedna. Bolje da te smrt prijeka digne, nego suza siromaka stigne. Budi siroti otac, pak de i tebi Bog biti. Bolje vide dva oka, nego jedno. Bolje ita, nego nita. Bez zdravlja nema bogatstva. Bolesna pitaju, a zdravu daju. Bolje nita ne znati, nego kojekako. Brat mi mio, koje vere bio.

Cerni eir na delavu glavu. Ciri se kao da je varbu naao. Ciri se kao lisica na ipak. ovjek je ovjeku vuk. Oton Ivekovid: Dolazak Hrvata na Jadran ovjek snuje, Bog odreuje. ime se pametan stidi, time se budala ponosi. ovek je bez ene, kao soba bez stne. ovjeku je na suncu toplo, a djetetu kod majke dobro. ovek po svetu, kao po pela po cvtu. ovjek se mora u znoju kupati, da ne gleda iz tue ruke. ovjek je sam kao dub posjeen. ovik zustane, pensir gre naprid. ovika eka zemlja, pensir eka vitar. istoda je pola zdravlja.

Daleko od oiju, daleko od srca. Djeca dobiju udarce koji su njihovi roditelji zasluili. Dok je nek je, ko u Depana slanine. Dok kuka repom nemane, nede psi za njom. Doli su gosti, da oglou kosti,. Dugoj je bolesti konac motika. Dva bez due, a tredi bez glave. Dva lenjaka oraova vojska. Dva loa obale Miloa.

4

Da je do sove, nebi nigda dana. Danas pita sutra nita. Djeca siju prosu, al' ne nose k nosu. Devete pedi omelo, a desete izgertalo. Doekat de maca, na potoku, vrabca. Dobra gosta i dan dosta. Dojdoe divji, pa izterae pitome. Dok se ovjek sam ne osramoti, ne moe ga nitko osramotiti. Danas ovjek, sjutra crna zemlja. Dok smo, neka smo, kad umremo, da se spominjemo. Dobrota je najvede blago. Domadi je dim jasniji od tuega plamena. Drug drugu ogledalo. Dok je ovjek zdrav i voda mu je slatka. Dojt de sunce i pred naa vrata. Danas jesmo, sutra nismo. Dobar je poetak pola posla. Dok je kruha v kiti, nega glada.

Faljene jagode netrebaju sepeta. Friak kao doljni ervanj.

Grgur Ninski Gdje ima dima ima i vatre. Gdje ima smijeha bude i plaa. Gdje je stida, tu je i potenja. Gdje ima ljubavi, nijedno zlo ne teti. Gdje nema ljubavi, nijedno dobro ne koristi. Gdje koga svrbi, ondje se i oee. Grijeh ne ulazi na usta, nego izlazi. Gdje brat bratu ruku prui, ondi rod netui. Gdi je kolo bez kokana? Gdi je mnogo babah kilavo je dete. Gdi je selo bez pasa, lako je id bez tapa. Gde koza dane, tud loza sane. Gde koga opanak ulji, najbolje zna. Gde se konji igraju, tam magarci padaju. Gdje si bio? Nigdje. to si radio ? Nita. Gde su same strasti, nit' nemore hrasti.

5

Gleda ko tele u nova vrata. Gdje je mnogo rijei, malo je stvora. Gdje se stariji ne sluaju tu nema Bojeg blagoslova. Grjehota i sramota najblie su susjede, uvaj se prve, pa se ne boj druge Gospodski je obedati, a paurski derati. Gluposti, za kojima najvie alimo, su one koje nikad nismo uinili. Guzica vajka prva side.

Herdja se za zlato neprima. Herdjavoj ptici i perje smeta. Hoda kao pas bez gose. Hode kao rakova vojska. Hodi kao muha bez glave. Hvali more, dr se kraja.

I nad popom ima popadija. Ispeci pa reci. Iver ne pada daleko od klade. Oton Ivekovid: Smaknude Matije Gubca na trgu I dorava koko, zrno nae! ispred crkve sv. Marka u Zagrebu I Boga bi privario da more. Ima nezna,izgubi pozna. I palikudi de kuda izgorjeti. Imam djecu, imam svoja krila. I brojene ovce kurjak kolje, a kamo li nebrojene. Ide ko pela na brus. Igra medo u komiluku, dojt de i na naa vrata! Il' dad pada Il' sneg peri, nek se Boja volja veri. I mi smo kolo vodili i barjak nosili! I moja bi majka znala pitu pedi! Istinu trai, pravicu vai. Ila bi baba u Rim da imade s im. Izbira je slab pogaa. Iz oka iz boka. Ide kak megla z Meimorja.

6

Jabuka ne pada daleko od stabla. Jedna lasta ne ini proljede. Jutro je pametnije od veeri. Jedna ugava ovca,sve stado ougavi. Jezik nema kosti ali moe bosti. Jedan je poturica gorji, nego sto Turakah. Jedna teta, sto grehah. Jadan je onaj, koji nema dijela od Boga. Jedno drobi drugo kua.

Kapa glavu pokriva, cipela je uva! Kad eljad nije bijesna, ni kuda nije tijesna. Kad maka ode, mievi kolo vode. Kad na vrbi rodi groe. Kakav otac, takav sin. Kak pri jelu, tak pri djelu. Kako dolo, tako prolo. Krv nije voda. Kud svi Turci tu i doravi Mujo. Ko vina veera, vode rua. Ko s avlom tikve sadi o glavu mu se razbijaju. Ko liti laduje, zimi gladuje. Ko je duan i na Boid je tuan. Kalandora vodna, godina rodna. Ko mui dva ui. Ko de kome, ako ne svoj svome. Kleveta je rana koja uvijek ostavlja brazgotinu. Knjigama mrtvih uvijek ue ive. Ko sije vjetar, anje oluju. Kako radi tako de i zavrit. Krije se ko zmija noge. Komu nije za slogu, taj je proti Bogu. Kad mator pas laje, treba gledat ta je. Kad psa ubije, zavudi ga i za plot. Kad vol barie, na glavu si sam zemlju baca. Kad vile dojdu k oima, Il' vile pud, il' oi skoit.

Knin

7

Kakvi gost onaka ast. Kako tko drobi, onako de i kuat. Kakvi sam da sam, teko onom iji sam. Kersti vuka, a vuk u goru. Kertina izpod zemlje hodi, pak joj e opet trag nahodi. Kesi zube ko lisica na ipak. Ko pokraj pseta legne naplazi se buhah. Ko se ovcom uini kurjaci ga pojedu. Ko rukama med mea, onaj prste oblizuje. Ko svato za zlo prima, on za drutvo nije. Ko za tudjora vunom pojde, sam ostrien kudi dojde. Koga Bog uva, onog top negruva. Koji istinu gudi, s gudalom ga po perstih biju. Koji me je lani bio, ni danas mi nije mio. Koji neljubi svoga brata, onog tudja biju vrata. Koji svojoj kapi dobra nemisli, kako de drugom dobar biti. Koji tudje kraste vredja, svoje povredjuje. Koji uzme enu rad blaga, nameri se na vraga. Kola nemazana kripe. Koliko ljudih, toliko dudih. Komu nije svetovati, onom nije ni pomodi. Kad Bog daje, ne pita, iji si sin. Kova zato klete ima, da ruke neopee. Kud de iver od panja? Kud djavo nemoe , tamo babu alje. Kud puklo da puklo. Kuga nije u Sremu, neg u naem tremu. Kume, neuzdaj se u me, nego u se i u svoje kljuse. Kurjaku u tor put pokazivati. Ko ui, znade. Ko krade, imade. Kakav otac, takav sin. Kud de suza neg na oko? Kam gut se brne rit ti je odzoj.

Lonac ide na vodu dok se ne razbije. Lakome su oi pri pogai. Lanjskog se snega nije bojati. Lasno je delava oiat. Lasno je u depu caru figu pruat. Lisica je lukava, al' joj se ipak koe prodaju. Lovac da uvijek ulovi, zvao bi se nosa. Lukavi je prijatelj gorji od neprijatelja.

Vodotoranj u Vukovaru

8

Lijepo je doneke, dobro dovijeke. Lijen ovjek gotova svoja nesreda . Ljubav je puna jeda i meda.

Mi o vuku, a vuk na vrata. Motati se kao maka oko vrude kae. Majka kderku kara snasi prigovara. Malen lonid friko pokipi. Mari Mara za pudara, kad se grozdja nazobala. Martin u Zagreb, Martin iz Zagreba. Mlad moe, a star mora. Mnogo de mutne vode Orljavom projti. Muno se je kadiom nazvati. Mila majice, bijela crkvice! Mekano je krilo materino. Majka rodila, majka lijeila. Majka bila, majka mila. Majka: puna su, usta. Mrav i pela ue, kako se tee. Mudroj glavi jedno oko dosta.

Oton Ivekovid: Krunidba kralja Tomislava

Narod bez bajke, dijete bez majke. Na muci se poznaju junaci. Nadi iglu u plastu sijena. Navika je dobar sluga, ali lo gospodar. Ne laje pas zbog sela. Ne maljaj vraga na zid. Ne moe imati i ovce i novce. Ne kupuj maka u vredi. Ne stavljaj sva jaja u jednu koaru. Ne tri pred rudo. Nede grom u koprive. Nema kruha bez motike. Nesreda nikad ne dolazi sama. Ne trai kruh nad pogaom. Ni luk jeo, ni luk mirisao. Nije zlato sve to sja.

9

Nikad ne reci nikad. Novac kvari ljude. Novac se na novac lijepi. Ne bleji ovan za janjetom. Ne boj se duke koji laje, nego onoga koji rei. Ne treba raditi kao ostali, nego kao oni koji rade ispravno. Niko nije siromaan da se ne bi obogatio nekom vrlinom. Ni mrava ne bi zgazio. Nije se rodio ko bi svakom ugodio. Nagraiso, kao djavo na veliki petak. Na jedanput se nesazidje grad. Na kurjaka vika, a lisica ivad kolje. Na psu rana, na psu i zarasla. Napali, kao na belu vranu. Nala ljuka perdavca. Na onu se vodku nebacaj, s koje samo vode pada. Neboja je glavu izgubio. Nebudi svaija metla. Necerkni magare dok trava nenikne. Nema ita bez kukolja. Nema zanata bez alata. Nek se znade ija je kuda masna. Nema jila, bez dila. Nemoj biti ljuta da nebude uta, vede budi dobra da ne bude modra. Nevjerni Toma. Nezazvanom gosti mesto za vrati. Nepusti kusonje na valov. Nema otevine bez kerevine. Ni Bogu kolaa, ni caru araa. Nije leta bez Gjurgjeva dana, niti brata dok nerodi majka. Nije plemena bez slavna imena. Nije se jo rodio, koji bi svakom ugodio. Nit budi med , da te jedu, nit jed da te predu. Nit gudi, nit gudila trai. Nije svaki dan Boid. Nije za guske seno. Nije za kermau sedlo. Nit mi je rod nit pomozi bog. Ni u tikvi suda, ni u svakom druga. Nova metla dobro mete. Baanska ploa Nema ovjeka od koga ne bismo mogli neto nauiti. Ne ini sve to moe initi,nego samo to je pravo, pak se nede pokajati. Ne rugaj se onomu, koga valja poaliti. Ne nii gdje te ne siju . Nita se sa zdravljem pomijealo nije. Nije nikakva majstorija meu dobrima dobar biti. Na zaviaj, na obiaj.

10

Ne stani siroti na skut, ne de sebi na sredu. Ni krvniku, Boe, ne daj. Nita se s obrazom nije izmijealo. Novo sito i na klinu visi. Ne more stisnuti i prdnuti. Ni pruna za pensir.

O mrtvima samo najbolje. Zagrebaka katedrala na kraju 19. stoljeda Odijelo ne ini ovjeka. Odijelo ne ini ovjeka, ali zato ini gospodina. Od rakije kuda poskakuje, a od vina kuda, nije mirna. Od inata ni gorjeg zanata. Obiaji od starine tit su jaki domovine. Od budale stoji nie, koji tud ju kudu die. Od dutenja glava neboli. Od jalove krave mleko traiti. Od kud se je nadat da sunce grije, odonud led bije. Od magarca nestvori konja. Od pruta biva hrast. Od sve kradje na Boid ni mesa. Oj nevero nigde te nebilo! Od ovjeka se nita nije otelo. Okolo kere, pa na mala vrata! Od Boga sve dobro poinje. Od reena do stvorena kao od lista do korijena. Oblai toplo, jedi malo, s mjerom pij, ako hode dugo da ivi. Od glave riba smrdi.

Papir trpi sve. Pas koji laje, ne grize. Po jutru se dan poznaje. Poisti prvo pred svojim vratima. Pomozi si sam, pa de ti i Bog pomodi. Pomozi sirotu na svoju sramotu. Pored takvih prijatelja to de mi neprijatelji. Poslije kie dolazi sunce. Poslije kie ne treba kabanica.

11

Poalji lopova da uhvati lopova. Prodati rog pod svijedu. Prvo skoi pa reci: hop! Poklonjenom se konju ne gleda u zube. Prije nego neto upozna, nemoj ni hvaliti ni kuditi. Pala muha na medveda. Pala sekira u med. Pas spade s bervi , da je bervi lanje. Peti toak u kolih. Pobledio ko slepaka tikvica. Podaj rukama , trai nogama. Pokraj suhog derveta i sirovo izgori. Posle boja s kopljem u ternje. Posvirat, pa i za pojas zatad. Prag je kudni najveda planina. Prazne se puke i dva boje. Prije zore nema sunca. Pusti macu pod policu, ona de i na policu. Prui, dohvatit de. Postrada s nerada. Potenje ivljenje, bez potenja bez ivota. Poteno ime ne gine; potenjak vjekovnjak. Prokleta njiva, na kojoj klas ne ostaje. Ptica izvan jata lasno pogine. Potuj brata starijega, i tebe de tvoji mlai. Posluh je otac krepostima, a neposluh svim zloinima. Pokornu glavu sablja ne sijee. Pusti koku u jarak ova de i na slog. Po rni zemlji kruh raste.

Stradun 1917.

Ruka ruku mije. Ruke moe oprat, obraz nikako. Rad i stisnut i izpustit. Rani sirotu na svoju sramotu. Raanj se pravi, a zec u umi. Razumije se kao magarac u kantar. Ribu uit plivat. Rugao se lonac kotlu. Radii Bog pomae. Radi, kao da de sto godina ivjeti, a moli se Bogu, kao da de sjutra umrijeti. Ruka ruku pere, a obraz obedve.

12

Sit gladnom ne vjeruje. Slika govori vie nego tisudu rijei. Svakog gosta tri dana dosta. Sve je dobro to se dobro svri. Sve se vrada, sve se plada. Sve to je dobro kratko traje. Svi putovi vode u Rim. Svjetlo je uvijek na kraju tunela. Strpljen spaen. Srida te gleda, nesrida ti ne da! Stoji mu ko magaretu sedlo. Sad su jaja starija nego kokoi. Dragutin Weingrtner, Hrvatski sabor 1848. godine Sila Boga nemoli. Sloga od Boga, nesloga od zloga. Slogom rastu male stvari, a nesloga sve pokvari. Sloga jai, nesklad tlai. S terbuhom za kruhom. Sperdala se sova senici, a svoju glavu u suanj turila. Skerban spravlja sede vlasi, pokojom se ludjak pase. Svaka baka pod svoj koto pue. Svaka je kvoka na svom gnjezdu jaka. Svaka ptica svomu jatu ide. Svagdje je dobro al' kod kude najbolje. Svaka krava svoje tele lie. Svaka sila za vremena. Svoja kuda, svoja volja, za svakog je ponajbolja. Svud je podi, al' je kudi dodi. S konja na magarca. Svakomu je Bog hrane ostavio. S milim Bogom sve se moe. Svi smo u Bojoj ruci. Sto misli duga ne plada. Svija muka kude ne obara, tua muka gotovo rasulo. Sve podaj, a ovjetva ne daj. Sve za obraz, obraza ni za to. Sirotinjska suza leme probija. Svoj svojega nad jamu vodi, ali opet ne de u jamu da ga turi. Skladna brada nove dvore grade, a neskladna i stare razgrauju. Saka hia ima kria, a negdo celu cirkvu. Svakomu svoja majka mila. Svaka voda s potoidima jaka. Svak sudi po sebi. Sitoj guzici ni ni dobro.

13

Sve se moe, to se hode. Slona brada kudu grade. Svatko je kova svoje srede. Svak ima svoj kri. Svega de biti, a nas nede biti. ilo za ognjilo. to bi gori sad je doli, a to bi doli sad je gori. to moe danas, ne ostavljaj za sutra. to se babi htilo, to se babi snilo. to vie, to bolje. to trijezan misli, pijan govori. to vie rtvuje svoje ja, to je tvoja ljubav jaa i istinitija. to je pravo i Bogu je drago. to bi valjalo da volovi riu, to jarmovi kripe. togod ljubav, sloga stvori, to se nikad nerazori. to je dikla navikla, ko neva je obikla. to je sada naopako, bit de nig'da sve jednako. to je pravo i Bogu je drago. to hasni otcu otcem biti, ako majka sve prebiti. to tko miluje, ono mu je i drago. togod nosi prti, a to jede drobi. to kuc, to muc.

Teko abu u vodu natjerati. Dioklecijanova palaa u Splitu Tiha voda brege dere. Tko kupuje to mu ne treba, prodavat de to mu treba. Tko ne riskira, ne profitira. Tko pita, ne skita. Tko pod drugim jamu kopa, sam u nju pada. Tko prvi, njegova djevojka. Tko rano rani, dvije srede grabi. Tko se zadnji smije, najslae se smije. Tko umije, njemu dvije. Tresla se brda, rodio se mi. Tko se dima ne nadimi, taj se vatre ne nagrije. Tko dobro ini bolje doeka. Ted de voda, kud je i dosad tekla. Terla baba lan da joj projde dan.

14

Teko ovci med kurjaci. Teko toru, oko koga psi nelaju. Teko svakom bez svojega. Terajud lisice iztera kurjaka. Tko de svem svetu pogau namesit? Tko mnogo patio dosta je zapamtio. Tko na mesec laje, izpast de mu zubi. Tko nederi brata za brata, on de tudjina za gospodara. Tko nije zafalan na orahu nije ni na tovaru. Tko nije za sebe, nije ni za drugog. Tko se smije u petak, plae u nedelju. Tko svoje odbacuje, nije ni tueg vrijedan. Tko proti vetru pljuje, popljuvat de se. ko zna bolje iroko mu polje. Trai kruva, nad pogaom. Tue ne diraj, a svoje uvaj. Tko svoga slua, teko njemu, a tko nikoga ne slua, jo tee mu. Tko se sa zlijem drui, on se vazda tui. Tko je dobar junak? Dosta ljudi: dobar junak. Teko drugu bez druga, a slavuju bez luga. Teko svuda svomu bez svojega. Tko se tuemu zlu veseli, neka se svomu nada. Teko tome, tko sve svoje uiva. Tko dobro ini, ne de se dovijeka kajati. Tko nita ne ini, zlo ini. Tko radi, izradi; koji se mui, taj i izmui. Tko se hvali, sam se kvari, tko se tui, sam se rui. Tko Bogu slui, ima dobra gospodara. Teko onom, tko se sam savjetuje. Tajnu uvaj za se, najbolje je. Ban Josip Jelaid Tri ene jedna guska, itav vaar. Tira vodu na svoj melin.

U lai su kratke noge. U nevolji se poznaje prijatelj. U postolareve ene poderane su cipele. U strahu su velike oi. U svakoj ali pola istine. Umiljato janje dvije majke sie. Uzdaj se u se i u svoje kljuse. U zdravom tijelu zdrav duh. U sita oca poprdljiva dica.

15

U cigajnke cera obraz, al' je puna torba. Udala se moma, da je nije doma. Udri zlo da je gorje. U kakvo se kolo dojde, onako se mora igrat. Ular ide s konjem. U more pijesak sipati. U tuoj je ruci uvijek vedi komad. U velikoj vodi hvata se velika riba. U Boga su pune ruke. U ratara crne ruke, a bijela pogaa. U tuemu nije nigda svoga. U mlaega pogovora nema. U svakom zlu ima i dobra.

Vrijeme je novac. Vuk dlaku mijenja, ali dud nikada. Vie se ljudi udavilo u ai nego u moru. Veselo srce i kudelju prede. Vuedolska golubica Vidla baba muhu na tornu, a torna ne vidla. Vidla aba gde se konji kuju, digla nogu da i nju podkuju. Vrana vrani nede oi izgrebsti. Vrag bi i glavu skinuo, al' Bog ni vlasi neda. Vrijeme rani, al' i ljedi. Vie oiju vie vidi, vie ruku vie uradi. Vo se vee za rogove, a ovjek za jezik. Vjeran je drug najbolji brat. Vie je ljudi pomrlo od jela i od pida, nego od gladi i od ei. Vie vrijede dva prsta obraza, nego itav svijet. Vuci po poruci mesa nejedu. Vrime je brime.

Zato to si bez tuih mana, ne misli da si bez mana. Zabrinuo se kao da su mu lae potonule. Zaklao se bez noa. Zapleo se kao pile u kuine. Zaklela se zemlja raju, da se svake tajne znaju. Zapovjedih psu, a pas repu, rep dlaki, a dlaka zaplaka.

16

Zrno do zrna pogaa, kamen do kamena palaa. Zlato se u vatri kua, a ovjek u nesredi. Za ono malo zemlje vade jedni drugima oi, a bit de nam je svima danas sutra puna usta. Zbog sirota sunce grije. Za ne du tuku. Zvonit neznam a prestati nesmijem. eljezo se kuje dok je vrude. uri polako. alost i tuga, otrovna kuga. alostno pseto ko se za rep dade falat. edna preko vode prevesti. ensko je ljeto po Petrovu. ena kudu dri.

ibenik 1920.

17

ISBN 953 001 282 10

18