Hrvatska u Doba Arpadovica

Download Hrvatska u Doba Arpadovica

Post on 24-Oct-2014

196 views

Category:

Documents

7 download

TRANSCRIPT

1

HRVATSKA U DOBA ARPADOVIA ( 1102. -1301.)- POTKRAJ 11. STOLJEA POJAVLJUJU SE ZNAKOVI SLABLJENJA MOI HRVATSKOG KRALJEVSTVA - UNUTARNJE SUPROTNOSTI I DINASTIKE BORBE DOVODE DO FEUDALNE ANARHIJE - KRALJ DMITAR ZVONIMIR ( 1075.-1089.) UMIRE BEZ MUKOG NASLJEDIKA, PA POINJU BORBE ZA KRUNU - KRALJICA JELENA, ENA DMITRA ZVONIMIRA I SESTRA UGARSKOG KRALJA LADISLAVA ARPADOVIA, SMATRA DA IMA PRAVO NA PRESTOLJE, ALI S TIM SE NE SLAE DIO HRVATSKOG PLEMSTVA - TAJ DIO HRVATSKOG PLEMSTVA STAJE NA STRANU STJEPANA II. TRPIMIROVIA ( 1089.-1091.), BIO JE NEAK KRALJA PETRA KREIMIRA IV. - MEUTIM, STJEPAN II. JE VE STAR,; DUGO JE VREMENA BIO U SAMOSTANU I SADA VLADA JEDINO OKOLICOM SPLITA,; NIJE DOBIO KRUNU - KADA JE STJEPAN II., KAO POSLJEDNJI TRPIMIROVI UMRO, DIO HRVATSKOG PLEMSTVA SADA STAJE NA STRANU HRVATSKOG VELIKAA PETRA SV( N )AIA - PETAR SV( N )AI ( 1091.- 1097. )VLADA JEDINO DO PLANINE GVOZDA - TADA, 1091., JELENA POZIVA U HRVATSKU SVOG BRATA LADISLAVA ARPADOVIA, KOJI ULAZI NA PODRUJE SLAVONIJE BEZ OTPORA - PO DOLASKU U HRVATSKU, LADISLAV JE 1094. OSNOVAO ZAGREBAKU BISKUPIJU - LADISLAV JE ZA KRALJEVA NAMJESNIKA U HRVATSKOJ OSTAVIO SVOG NEAKA ALMOA UPRAVLJA SLAVONIJOM DO 1095. - TADA U HRVATSKU DOLAZI KOLOMAN ARPADOVI, DRUGI NEAK LADISLAVA ARPADOVIA, KOJI E SE 1097. NA GVOZDU SUKOBITI S PETROM SVAIEM - 1097. NA GVOZDU ILI PETROVOJ GORI GINE PETAR SV(N)AI - IAKO JE KOLOMAN POBJEDIO, ON NE NASTAVLJA OSVAJANJE PREMA DALMACIJI - ON ELI DIPLOMATSKIM PUTEM DOBITI DALMATINSKE GRADOVE, KOJI SU OD 1089. PONOVO POD VLAU BIZANTA, ODNOSNO VENECIJOM

2

- PRIJE NEGO DIPLOMACIJOM DOBIJE DALMATINSKE GRADOVE, KOLOMAN SA HRVATSKIM PLEMSTVOM SKLAPA UGOVOR PACTA CONVENTA - PACTA CONVENTA 1102. MAARSKI KRALJ KOLOMAN ARPADOVI, PRIZNAJE HRVATSKOM PLEMSTVU DA E, KADA GA ONI PRIZNAJU ZA KRALJA, POTOVATI I UVATI NJIHOVE PRIVILEGIJE - TO ZNAI DA E HRVATSKI PLEMII IMATI I DALJE SVOJE POSJEDE I BITI E OSLOBOENI OD PLAANJA POREZA, - HRVATSKI VELIKAI MORAT E OPREMITI VOJSKU, ALI NE ZA OSVAJAKE RATOVE KOLOMANA, NEGO ZA OBRANU HRVATSKE - PACTOM CONVENTOM NASTALO JE HRVATSKO UGARSKO

KRALJEVSTVO ( TRAJE DO 1526.) , ;STVORENA JE PERSONALNA UNIJA - KOLOMAN JE ZA KRALJA OKRUNJEN 1102. U BIOGRADU- PERSONALNA UNIJA- DVIJE DRAVE VEE SAMO OSOBA VLADARA, SVAKA DRAVA ZADRAVA SVOJU SAMOSTALNOST I SUVERENOST, JEDINI ZAJEDNIKI POSLOVI SU ONI VANJSKI POSLOVI ( NPR. VOJSKA ) - NAKON SKLAPANJA UGOVORA SA HRVATSKIM PLEMSTVOM, KOLOMAN SE OKRENUO DALMATINSKIM GRADOVIMA, KOJIMA JE 1105. DAO PRIVILEGIJI - ZNAI, DALMATINSKI GRADOVI PRISTALI SU PRIZNATI KOLOMANA ZA KRALJA, A ZA UZVRAT KOLOMAN SE OBVEZAO DA E DALMATINSKI GRADOVI IMATI SAMOUPRAVU SAMI BIRAJU UPRAVU I SUDCE, - NA PRIVILEGIJ DALMATINSKIM GRADOVIMA KOLOMAN JE

PRISTAO 1105. G. U ZADRU - INAE, ZA VRIJEME KRALJEVA IZ DINASTIJE ARPADOVIA , HRVATSKOMJE U IME KRALJA UPRAVLJAO BAN - CIJELO PODRUJE HRVATSKE BILO JE PODJELJENO NA UPANIJE, NA ELU UPANI , NJIH POSTAVLJA KRALJ - UPANI SU ZA KRALJA KUPILI POREZ - PRED KRAJ KOLOMANOVE VLADAVINE VENECIJA ELI ZAUZETI DALMATINSKE GRADOVE TO ELE JER SU IM DALMATINSKI GRADOVI BITNA UPORITA ZA NJIHOVU PLOVIDBU PREMA ISTOKU - KOLOMANOVA VLADAVINA PRESTAJE 1116. NAKON NJEGA VENECIJA JE ZAVLADALA DALMACIJOM - DALAMCIJU JE, ALI BEZ ZADRA, VRATIO BELA II SLIJEPI (1131.-141.) - BELA III ( 1172.- 1196.) - UVEO TITULU HERCEGA OBNAAO JU JE HRVATSKO-UGARSKI PRESTOLONASLJEDIK ILI NETKO DRUGI IZ KRALJEVE OBITELJI - HERCEG JE DOBIVAO UPRAVU NAD HRVATSKOM KAO KRALJEV SUVLADAR OVIM JE NAGLAENA POSEBNOST HRVATSKIH ZEMALJA

3

- ANDRIJA II ( 1205.- 1235.) NJEGOVA VLADAVINA OBILJEENA JE SLABLJENJEM KRALJEVE VLASTI, - ANDRIJA II SUDIONIK JE 5. KRIARSKOG RATA,; - LOA VLADAVINA ANDRIJE II. IZAZVALA JE OTPOR PLEMSTVA, POSEBNO ONOG NIEG OTVORENA POBUNA- ZATO JE KRALJ BIO PRISILJEN 1222. SAZVATI DRAVNI SABOR - 1222. NA SABORU JE PLEMSTVO PRISILILO KRALJA DA POTPIE DOKUMENT ZLATNA BULA - S NJOM JE OGRANIENA VLAST

KRALJA- PLEMSTVO JE SVOJA PRAVA TREBALO OSTVARIVATI PUTEM STALEKOG SABORA, KRALJ SE OBVEZAO DA E SABOR SAZIVATI SVAKU GODINU - OD TADA NIE PLEMSTVO POSTAJE PUNOPRAVNI IMBENIK U DRAVNOJ UPRAVI - BELA IV ( 1235.- 1270.) POTIE RAZVOJ GRADOVA, JER SE RAZVOJEM GRADOVA RAZVIJA I TRGOVINA KOJA JE PUNILA DRAVNU BLAGAJNU - OSIM TOGA, KRAJEM 12. I U 13. STOLJEU JAAJU POJEDINE VELIKAKE OBITELJI, TO JE UGROAVALO PROVOENJE KRALJEVE VLASTI I UBIRANJE POREZA. ZATO KRALJ UZDIE NOVI SLOJ GRAANSTVO OD KOJI JE MOGAO IMATI KORISTI - BELA IV DAJE GRADOVIMA PRIVILEGIJ SLOBODNOG KRALJEVSKOG GRADA - POSEBNO TO INI NAKON 1241., KADA SU U HRVATSKU PROVALILI TATARI PORAZILI BELU IV. NA RIJECI AJO ( U UGARSKOJ ) - BELA IV. SPASIO SE BIJEGOM I UTOITE NALAZI U TROGIRU, KOJI JE BIO UTVREN GRAD TADA JE BELA UVIDIO VANOST UTVRENIH GRADOVA - 1242. DAJE PRIVILEGIJ SLOBODNOG KRALJEVSKOG GRADA GRADECU, KRAJ ZAGREBA - ZLATNA BULA BELE IV. - SLOBODNI KRALJEVSKI GRADOVI BILI SU IZRAVNO POD VLAU KRALJA - OD VREMENA BELE IV. - JEDINSTVENA KRUNIDBA ZA HRVATSKO UGARSKOG KRALJA - DO BELE IV - DVOSTRUKA KRUNIDBA ZNAILO DA SE UGARSKI KRALJ MORA NAKON KRUNIDBE JO JEDNOM KRUNITI ZA KRALJA HRVATSKE I DALMACIJE TAKO SE NAGLAAVALA POSEBNOST HRVATSKOG KRALJEVSTVA

4

HRVATSKA U VRIJEME ANUVINACA( 1301.- 1382.)- TIJEKOM 12. ST. USPON VELIKAKIH OBITELJI U HRVATSKOJ - POSEBNO SE ISTIU VELIKAI : KAII NA PROSTORU NEKADANJE NERETVANSKE KNEEVINE, A GOTOVO SAMOSTALNO VLADAJU I OTOCIMA BRAOM I HVAROM, SJEDITE IM JE U OMIU KNEZOVI KRKI , OD 1430. NOSE NAZIV FRANKOPANI NA PROSTORU HRVATSKOG PRIMORJA UPRAVITELJI SU KRKA, IMAJU MODRUKU UPANIJU, SENJ ( KASNIJE LIKA, GACKA ) I VINODOL. STANOVNICI VINODOLA I KNEZOVI FRANKOPANI DOGOVORILI SU SE O OBVEZAMA I PRAVIMA VINODOLA PREMA NOVIM VLADARIMA 1288. VINODOLSKI ZAKONIK NAJSTARIJI PISANI ZAKONIK PISAN GLAGOLJICOM NA HRVATSKOM JEZIKU BABONII PODRUJE SLAVONIJE, IMALI SU NASLJEDNU BANSKU AST, POSLIJE MJENJAJU IME U KNEZOVE BLAGAJSKE UBII KRAJEM 12. I PO. 13. STOLJEA NAJJAI HRVATSKI VELIKAKI ROD IMALI POSJEDE U ZALEU ZADRA I IBENIKA,; UPRAVLJAJU VANIM UTVRDAMA BRIBIR I OSTROVICA; IMALI DOIVOTNU BANSKU AST,; - BAN PAVAO I. UBI BIO JE TOLIKO JAK DA JE NOSIO TITULU BAN HRVATSKE I GOSPODAR BOSNE - ZNAI SAMOSTALNO JE VLADAO TIM PODRUJIMA,; UBII SU POMOGLI IBENIKU DA 1298. DOBIJE BISKUPIJU - UBII SU POMOGLI I DOLAZAK NOVE DINASTIJE NA VLAST DINASTIJA ANUVINACA - ANUVINACI VLADAJU HRVATSKOM OD 1301.- 1382. G. - KARLO I ANUVINAC ( 1301.- 1342.) - ODLUIO SKRITI MO HRVATSKIH VELIKAA, POGOTOVO UBIA- ZATO SE 1322. KOD MJESTA BLIZNE ( POLJICE ) SUKOBIO S MLADENOM II. UBIEM MLADEN PORAEN - OVO KORISTI VENECIJA DA BI ZAVLADALA DALMACIJOM - IAKO JE SLOMIO MO UBIIMA, TO NIJE ZNAILO DA JE KARLO I. SLOMIO MO SVIH HRVATSKIH VELIKAA - TO E POI ZA RUKOM NASLJEDNIKU KARLA I.- LUDOVIKU I. VELIKOM - LUDOVIK I VELIKI ( 1342.- 1382.) - SLOMIO MO HRVATSKIH VELIKAA , OJAAO KRALJEVSKU VLAST

5

- OKREE SE RAZVOJU NOVARSKOG GOSPODARSTVA , RUDARSTVA, PROVODI POREZNE REFORME, PROIRIO OVLASTI BANA ( IMALI SUDSKE OVLASTI NAD VELIKAIMA ) - NAKON TO JE SKRIO MO VELIKAA ( TAKO JE UBIIMA ODUZEO UZVRDU OSTROVCU I U ZAMJENU IM DAO ZRIN, PA SU OD TADA UBII POSTALI ZRINSKI) , LUDOVIK I. SE OKREE PREMA VENECIJI, KOJA JE VLADALA DALMACIJOM - ZATO LUDOVIK RATUJE S VENECIJOM 1358. VENECIJA IZGUBILA I PRISTALA NA ZADARSKI MIR VENECIJA SE ODREKLA ISTONE OBALE JADRANA OD KVARNERA DO DRAA ( U ALBANIJI ) - TIME DALMACIJA PONOVO SJEDINJENA SA HRVATSKOM - ZATO TO VENECIJA NIJE POTIVALA ZADARSKI MIR LUDOVIK PONOVO ZARATIO PROTIV VENECIJE VENECIJA IZGUBILA MIR U TORINU 1381. VENECIJA MORALA PLAATI GODINJI DANAK OD 7000 DUKATA - LUDOVIK JE PROVEO BROJNE REFORME, JEDNA OD NJIH JE U VOJSCI STVARANJE BANDERIJALNOG SUSTAVA SVAKI JE VELIKA TREBAO SLUITI KRALJU U RATNIM POHODIMA S VLASTITOM VOJSKOM POD VLASTITOM ZASTAVOM ( BANDIJEROM ). - LUDOVIK UMIRE 1382. BORBE ZA VLAST NA JEDNOJ STRANI MARIJA, KER LUDOVIKA I NJEZIN MU IGMUND LUKSEMBURKI , A NA DRUGOJ STRANI KARLO DRAKI ( NAJSTARIJI LAN DINASTIJE ANUVINACA), POMOGNUT OD POJEDINIH HRVATSKIH VELIKAA.

DRUTVENO POLITIKA PREVIRANJA. GUBITAK DALMACIJE- 1382. UMIRE KRALJ LUDOVIK I., POINJU BORBE ZA VLAST - LUDOVNIK NIJE IMAO MUKOG POTOMKA I NJEGOVA KER MARIJA TREBALA GA JE NASLJEDITI, ALI DIO PLEMSTVA TREBA IZABRATI NOVOG KRALJA TO JE PO NEKIMA TREBAO BITI KARLO DRAKI, ROAK OD LUDOVIKA , A KOJI JE PRIJE OBNAAO AST HERCEGA - IPAK OKRUNJENA JE MARIJA - MEUTIM, TO JE IZAZVALO NEZADOVOLJSTVO HRVATSKIH I UGARSKIH PLEMIA, HRVATSKOG BANA STJEPANA LACKOVIA, A NJIMA SE PRIDRUIO I BOSANSKI KRALJ STJEPAN TVRTKO I. - POEO JE RAT IZMEU TIH DVIJU STRANA

6

- 1385. MARIJA SE ODREKLA KRUNE I ZA KRALJA JE OKRUNJEN KARLO DRAKI , ALI ON JE VRLO KRATKO VLADAO , KARLO DRAKI JE UBIJEN - TO JE DOVELO DO TOGA DA DIO PLEMSTVA, KOJI JE INAE PODRAVAO KARLA DRAKOG, NA PRESTOLJE DOVEDE NJEGOVA MALOLJETNA SINA LADISLAVA NAPULJSKOG - ALI TADA SE 1387. IGMUND LUKSEMBURKI USPIO OKRUNITI ZA HRVATSKO UGARSKOG KRALJA - SVE TO KORISTI BOSANSKI KRALJ TVRTKO DA ZAUZME DIO HRVATSKOG TERITORIJA UZEO TITULU KRALJ DALMACIJE, HRVATSKE I PRIMORJA - 1396. IGMUND LUKSEMBURKI RATUJE PROTIV TURAKA, PORAZ KOD NIKOPOLJA, MISLILO SE DA JE IGMUND MRTAV - ZATO PROTIVNICI IGMUNDA OKRUNILI LADISLAVA NAPULJSKOG 1403. U ZADRU, SINA KARLA DRAKOG, ZA HRVATSKO UGARSKOG KRALJA - TO DOVELO DO NOVOG SUKOBA IZMEU PRISTAA IGMUNDA I PRISTAA LADISLAVA - 1409. LADISLAV NAPULJSKI PRODAO DALMACIJU VENECIJI ZA 100 000 DUKATA - IGMUND LUKSEMBURKI POKUAO VRATITI DALAMCIJU, ALI BRZ USPJEHA - GUBITKOM DALMACIJE HRVATSKA JE IZGUBILA ZNAAJ POMORSKE DRAVE

MLETAKA VLAST U DALMACIJI- NA OSVOJENOM PODRUJU MLETAKE REPUBLIKA JE ORGANIZIRALA SVOJU VLAST - GLAVNI GRAD DALMACIJE ZADAR, U NJEMU SE NALAZI GENERALNI PROVIDUR ( ODGOVORAN DUDU ) , UKINUTA AUTONOMIJA GRADOVA, GOSPODARSTVO PRILAGOENO POTREBAMA I INTERESIMA VENECIJE

OSMANSKA OPASNOST PRIJETI HRVATSKOJ- PRVI PUT SU TURCI ZAPRIJETILI HRVATSKOJ U VRIJEME VLADAVINE IGMUNDA LUKSEMBURKOG, KADA SE IGMUND SA TURCIMA SUKOBIO KOD NIKOPOLJA 1396.

7

- NOVI SUKOB S TURCIMA DOGODIO SE 1413. I TADA JE IGMUND DOIVIO PORAZ - DA BI OBRANIO HRVATSKU OD TURAKA, IGMUND JE 30 TIH GODINA 15.ST. ORGANIZIRAO PROTUTURSKI OBRAMBENI SUSTAV HRVATSKI TERITORIJ JE PODJELJEN NA TRI VOJNIKA TABORA,. - U TIM TABORIMA VELIKAI SU MORALI ORGANIZIRATI OBRANU - NAKON SMRTI IGMUNDA VIE KANDIDATA ZA PRESTOLJE -KORISTE TURCI - 1444. TURCI TEKO PORAZILI VLADISLAVA JAGELOVIA ( HRVATSKO UGARSKOG KRALJA) ,KOJI JE I SAM POGINUO KOD VARNE 1444. - 15. ST. JE U HRVATSKOJ OBILJEENO BORBAMA ZA KRUNU, TURCI TO KORISTE I POMALO OSVAJAJU HRVATSKI TERITORIJ - KADA JE PALA BOSNA 1463., PUT TURCIMA NA HRVATSKU JE OTVOREN -ZATO MATIJA KORVIN ( HRVATSKO UGARSKI KRALJ) OSNIVA JAJAKU I SREBRENIKU BANOVINU TE SENJSKU KAPETANIJU TREBALE SU SLUITI ZA OBRANU OD TURAKA. - NAKON SMRTI MATIJAA KORVINA TURCI PONOVO NAPREDUJU TOME POGODUJU I NESREENE PRILIKE U DRAVI ( SVE VIE SLABI VLAST KRALJA ) - TEAK PORAZ HRVATSKA JE DOIVJELA 1493. NA KRBAVSKOM POLJU TADA SU POGINULI BROJNI HRVATSKI PLEMII, A BAN EMERIK DERENIN BIO JE ZAROBLJEN - POETKOM 16.STR. TURCI DOLAZE DO JADRANSKOG MORA - U BORBAMA PROTIV TURAKA POETKOM 16.ST. POSEBNO SE ISTAKNUO BISKUP I BAN PETAR BERISLAVI, DO NJEGOVE SMRTI 1520. TURCI NISU ZAUZELI NITI JEDAN DIO HRVATSKE - HRVATSKI VELIKAI SU ZA OBRANU OD TURAKA TRAILI POMO IZVAN DRAVE OD PAPE I KRANSKE EUROPE ALI BEZ USPJEHA - TURSKI SULTAN SULEJMAN II. 1521. OSVAJA BEOGRAD OTVOREN PUT PREMA SREDNJEM PODUNAVLJU TADA DOLAZI I DO SUKOBA S HRVATSKO UGARSKIM KRALJEM LUDOVIKOM II. JAGELOVIEM -1526. BITKA NA MOHAU - LUDOVIK II. JAGELOVI JE POGINUO RASPALA SE HRVATSKO-UGARSKA DRAVA

8

DRUTVENI I GOSPODARSKI ODNOSI HRVATSKOG SREDNJOVJEKOVLJA- PRVI TRAGOVI FEUDALNIH ODNOSA JAVLJAJU SE U HRVATSKOJ OD 11. ST. - U KRALJEVINI HRVATSKOJ I SLAVONIJI NA POSJEDIMA VLASTELINA I FEUDALACA IVJELO JE NEKOLIKO GRUPA SELJAKOG STANOVNITVA - OSNOVNU GRUPU SELJAKOG STANOVNITVA INILI SU KMETOVI - U DALMACIJI , UZ KMETOVE, IMAMO I TEAKE - TEACI SLOBODNI LJUDI KOJI SU PRISTALI UZ DAVANJA OBRAIVATI NEIJU ZEMLJU, A NISU BILI, ZA RAZLIKU OD KMETA, OSOBNO VEZANI ZA NJU - SELJACI SU IMALI DVIJE VRSTE DAVANJA: TLAKA ( RADNO DAVANJE ) I NATURALNO DAVANJE ( DIO PRIHODA SA ZEMLJE ILI OD STOKE ) - OSIM OVIH DAVANJA, SELJACI PLAAJU I POREZ DRAVI, A CRKVI PLAAJU CRKVENU DESETINU - ZBOG TEKOG POLOAJA SELJAKA ESTO BUNE - BUNE PUANA U DALMACIJI 1510. BUNA PUANA NA HVARU IZBILA ZATO JER SU PUANI HTJELI SUDJELOVATI U VLASTI HVARSKE KOMUNE, KOJE SU TADA OBNAALI JEDINO PLEMII, BUNA JE UGUENA 1514. - U 16.ST. 1573. IZBILA JE BUNA MATIJE GUBCA - TA JE BUNA BILA NAJVEI SELJAKI USTANAK NA HRVATSKOM PROSTORU - SELJAKA BUNA JE KRVAVO UGUENA MATIJA GUBEC JE POGUBLJEN

SREDNJOVJEKOVNA BOSANSKA DRAVA- BOSNA SE PRVI PUT SPOMINJE SREDINOM 10.ST. PROSTOR OKO GORNJEG I SREDNJEG TOKA RIJEKE BOSNE - ZA PODRUJE BOSNE ESTO SU SE VODILI RATOVI, PA JE ONA ESTO MIJENJALA GOSPODARE- TAKO JE PRIZNAVALA I VLAST HRVATSKE - PRVI POZNATI BAN BOSNE JE BIO BAN BORI, BIO JE VAZAL ARPADOVIIMA - BAN KULIN KRAJ 12. ST. DUBROVAKIM TRGOVCIMA JE DAO POVLASTICE ZA TRGOVANJE PO BOSNI

9

- BAN KULIN IRI GRANICE BOSNE , POTIE RAZVOJ GOSPODARSTVA, NAROITO RUDARSTVA - U 14. ST. TVRTKO I. 1377. OKRUNIO SE ZA KRALJA - KORISTEI SITUACIJU U HRVATSKOJ NAKON SMRTI LUDOVIKA I. ANUVINCA, TVRTKO ZAUZIMA DALMATINSKE GRADOVE: SPLIT, TROGIR, IBENIK, TE OTOKE HVAR, BRA, OLTU, KORULU I 1390. GODINE UZIMA TITULU KRALJ RAKE, BOSNE , HRVATSKE , DALMACIJE I PRIMORJA -KRAJEM 14. ST. TURCI SU POELI UGROAVATI BOSNU, KOJA NAKON SMRTI TVRTKA I. SLABI - SLABLJENJE BOSNE I MEUSOBNE SUKOBE BOSANSKIH VELIKAA ISKORISTILI SU TURCI ZAUZELI BOSNU -1463. - POSLJEDNJI BOSANSKI KRALJ BIO JE STJEPAN TOMAEVI, NJEGOVA ENA KATARINA KOSAA- UTOITE JE NALA U RIMU, OPORUKOM JE BOSNU OSTAVILA PAPI - 1482. TURCI ZAUZELI HERCEGOVINU CRKVA BOSANSKA - POVIJESNI IZVORI PRVI PUT SPOMINJU BOSANSKU BISKUPIJU 1089. GODINE - KRAJEM 12. ST. NA PODRUJU BOSNE IRI SE DUALISTIKO UENJE FORMIRA SE CRKVA BOSANSKA -BOSANSKI KRSTJANI - NA ELU CRKVE BOSANSKE NALAZIO SE DJED, ON JE BIO VRHOVNI DUHOVNI AUTORITET, ALI JE POSREDOVAO I U SVIM SPOROVIMA IZMEU BOSANSKIH VELIKAA - ZBOG SVOG UENJA, CRKVA BOSANSKA BILA JE NA UDARU PAPA - PAPA GRGUR IX. U PRVOJ POLOVICI 13. ST. POSLAO JE U BOSNU DOMINIKANCE DA VRATE KRIVOVJERNIKE POD KATOLIKU CRKVU - DOLASKOM TURAKA DIO STANOVNITVA PRELAZI NA ISLAM

Recommended

View more >