hrvatska kvaliteta i izvorno hrvatsko · 2016-08-26 · hrvatska kvaliteta i izvorno hrvatsko •...

of 11 /11

Author: others

Post on 30-Jun-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko

  • znakovi su registrirani u Državnom zavodu za intelektualno

  vlasništvo

  • obuhvaćaju 43 razreda Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga

  • znakovi su registrirani kao jamstveni žigovi

  – mogu ih upotrebljavati svi poslovni subjekti koji ispunjavaju određene kriterije

  kvalitete

  – nositelj žiga daje potvrdu proizvodu i /ili usluzi o podrijetlu, načinu proizvodnje,

  kvaliteti i drugim bitnim značajkama

 • CILJEVI

  • stvaranje povjerenja i odanosti kupaca proizvodima i uslugama koji su

  nosioci znakova „Hrvatska kvaliteta“ i „Izvorno hrvatsko“

  • jačanje nacionalne svijesti o sposobnosti stvaranja vlastitih proizvoda i

  usluga utemeljenih na vlastitom znanju i tradiciji

  • stvaranje prepoznatljivoga domaćeg proizvoda i usluge koji će svojom

  kvalitetom pridonijeti razvoju gospodarstva i ujedno ga promovirati na

  domaćem i svjetskom tržištu

  • kroz programe „Hrvatska kvaliteta” i „Izvorno hrvatsko”, promovirati članice

  koje su korisnici znakova (publikacije, objave u medijima, sajmovi, poslovne delegacije, B2B susreti)

  • isticanje važnosti kvalitete kao osnove konkurentnosti na tržištu

 • • dodjeljuje se proizvodima koji su proizvedeni u Hrvatskoj i uslugama koje se

  pružaju na teritoriju Hrvatske

  • jamči da je proizvod i/ili usluga natprosječne kvalitete i pouzdan/a na tržištu

  • utječe na kupca prilikom odluke o odabiru proizvoda ili usluge

  • priznanje je poslovnom subjektu za njegov proizvod i/ili uslugu

 • • potrebno je zadovoljiti kriterije znaka “Hrvatska kvaliteta”

  • predstavljaju autohtoni hrvatski proizvodi i usluge koji su proizašli iz:

  − hrvatske tradicije,

  − razvojno-istraživačkog rada,

  − inovacije i

  − invencije

 • 1.Kordun - Lav d. o. o.

  – Pribor za jelo „Vinodol” i „Dubrovnik”

  2. Dalekovod proizvodnja d. o. o.

  – Kompresione stezaljke i spojnice

  3. Franck d. d.

  – Jubilarna kava, Gloria, Espresso kava i Čipi čips

  4. Heineken Hrvatska d. o. o.

  – Karlovačko svijetlo pivo

  – Karlovačko 0,0% Maxx

  5.Badel 1862 d. d.

  – Badel Pelinkovac

  – Stara Badel šljivovica

  6.Dukat d. d.

  – Zagrebački sir, Podravec, Dimsi

  – Mliječni namaz Dukatela, SenSia, Ribanac

  7. Podravka d.d.

  – Vegeta

  8. Kraš d.d.

  − Bajadera

  − Griotte desert

  Tvrtke čiji proizvodi imaju znak 18 godina

 • 1. Tekstil Lio d. o. o. – Posteljina - pokrivači, jastuci, nadlošci

  2. Samoborka d. d. – Teranil, Terapol, Samoterm, Teratekt

  3. Lipovica d. o. o. – Radijatori model Solar

  4. Chromos boje i lakovi d. d. – Luxal, Chromoden lak za parkete, Fasadex,

  – Chromolux TOP, Chromolux TON

  5. Poljodar Tim d. o. o. – Zlatko - sjeme hibridnog kukuruza

  6. Cedevita d. o. o. – Kalnička - gazirana prirodna mineralna voda

  – Kala - prirodna izvorska voda

  – Cedevita

  7. Zagrebačka pivovara d. o. o. – Ožujsko pivo, Ožujsko cool, Tomislav

  8. Delt papir d. o. o. − Olala salvete: papirnate i platnenopapirnate

  9. Zagorka d. o. o. – Kaljeve peći i kamini

  10. Zlatarska radionica Križek d. o. o. – Kolekcija Dubrovački nakit, Slavonski nakit,

  Kolekcija Morčić

  11. Tvornica ulja Čepin d. o. o. – Suncokretovo ulje TENA, Čepinsko biljno

  jestivo ulje, Frigal

  12. PZ Pošip – Pošip - vrhunsko vino

  13. Labud d. o. o. – Čarli

  14. Mijukić Prom d. o. o. – Dalmatinski pršut – Premium,

  – Dalmatinska panceta

  15. Trenton d. o. o. − Bakalar bianco, Fileti slanog inćuna

  16. Darna d. o. o. – Ovo liker, Chocolate Cocktail, Pelinkovac

  17. Pršutana Gradina d. o. o. – Studenački pršut

  18. Keramika Modus d. o. o. – Keramičke pločice

  Tvrtke čiji proizvodi imaju znak 10 godina

 • Kako aplicirati za „Hrvatska kvaliteta” i „Izvorno hrvatsko”?

  • Svi kandidati koji prođu inicijalnu provjeru aplikacije podvrgnuti su

  ispitivanju tehničke komisije koja kroz priloženu dokumentaciju

  provjerava ispunjavanje osnovnih zahtjeva.

  • Ukoliko dostavljena dokumentacija kandidata nije dostatna, zatražit

  će se dopuna dokumentacije uz prijedloge i smjernice za

  ispunjavanje kriterija.

  • Tehnička komisija posjećuje kandidata u svrhu pregleda proizvodnje

  ili pružanja usluge

  • Stručno mišljenje se temelji na rezultatima ispitivanja i zadovoljavanja

  kriterija kvalitete sukladno kategoriji kojoj proizvod ili usluga pripada

 • …..

  • Tehničku komisiju čini skupina stručnjaka prema vrsti proizvoda ili

  usluge

  • Odluku o dodjeli „Hrvatska kvaliteta” i „Izvorno hrvatsko” donosi

  Savjet vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda i usluga kojeg

  čine predstavnici državnih institucija Republike Hrvatske.

  • Novi korisnik znaka sklapa ugovor o pravu uporabe znaka sa

  Hrvatskom gospodarskom komorom.

 • KONTAKTIRAJTE NAS

  Odjel za upravljanje kvalitetom

  telefon: 01/4561 551

  faks: 01/ 4561 614

  elektronička adresa: [email protected]

  internetska stranica: http://znakovi.hgk.hr/

  mailto:[email protected]://znakovi.hgk.hr/http://znakovi.hgk.hr/