hrestomatija islamskih tekstova

Click here to load reader

Post on 20-Oct-2015

286 views

Category:

Documents

19 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dokument sadrži više tekstova preuzetih sa interneta iz oblasti akide, fikha i ostalog od eminentnih autora.

TRANSCRIPT

 • 1

  HRESTOMATIJA ISLAMSKIH TEKSTOVA

 • 2

 • 3

  SADRAJ

  AKIDA

  Islamsko vjerovanje u stihovima ............................................................................................ 7

  Hadis o kaburskoj patnji i uivanju ........................................................................................ 11

  Da li je dehennem vjean ..................................................................................................... 14

  Da li su poslanici bili bezgrjeni ljudi? .................................................................................. 17

  Propis vrijeanja Allaha i Njegovog Poslanika ...................................................................... 19

  Propis zabranjenih zakletvi ..................................................................................................... 21

  Stanje ehlu-l-fetre na Ahiretu ................................................................................................. 26

  FIKH

  Da li se dodirivanjem polnog organa gubi abdest ................................................................... 33

  Propisi vezani za menstruaciju ................................................................................................ 38

  Da li se pri odlasku na seddu sputaju prvo koljena ili ruke ................................................. 41

  Smijanje u namazu .................................................................................................................. 46

  Propis klanjanja dume na dan Bajrama ................................................................................. 50

  Pravni propisi zajednike dove za muslimane koje zadesi nesvakidanja nevolja ................ 55

  Da li e muslimani cijeloga svijeta zajedno zapostiti ............................................................. 61

  Sehur vrijednosti i neki propisi ............................................................................................ 66

  Jednostavan nain obavljanja hadda i umre ....................................................................... 69

  enino obavljanje hadda bez mahrema .............................................................................. 76

  Pravni propisi o kurbanu ........................................................................................................ 83

  Nain podjele kurbanskog mesa ............................................................................................ 98

  Prisustvovanje sahrani nemuslimana ................................................................................... 101

  Kome idu djeca nakon ponovne majine udaje ................................................................... 106

  Propisi u vezi sa izgubljenim imetkom ................................................................................ 110

  Selem - kupovina uz plaanje unaprijed .............................................................................. 116

  Murabeha - prodaja po narudbi kupljene stvari uz profit .................................................. 120

  Da li je enski glas avret ...................................................................................................... 126

  Da li se oblaenje turbana, palestinskih marama, galabija i sl. smatra islamskom nonjom..130

  O nazivanju selama samo sa rijei 'selam' ........................................................................... 135

 • 4

  Da li je dozvoljeno traiti prava pred neislamskim sudovima u nudi ............................ 136

  Obdukcija (autopsija) u svijetlu erijata ........................................................................... 141

  NOVOTARIJE, NOVOTARI, SEKTE, OBIAJI

  Pobijanje svih 10 dokaza utemeljenosti proslave mevluda .............................................. 147

  Kratak osvrt na sufizam i sufijske tarikate ....................................................................... 161

  Kratki dosje o sirijskim Alevitima ................................................................................... 166

  urevdan ........................................................................................................................ 173

  Zijaret i ljubljenje dlake Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem ..................................179

  Istina o Homeiniju ............................................................................................................ 182

  ta prigovarate Amru Halidu ............................................................................................ 191

  UENJACI I VELIKANI UMMETA

  Islamski uenjaci prisutni u Medini .................................................................................. 197

  Najpoznatiji uenjaci selefijske da've danas ...................................................................... 202

  ejh Ahmed akir .............................................................................................................. 205

  RAZNO

  Kada se petkom usliava dova? ......................................................................................... 211

  Imam Ibn Betta o stanju ljudi svoga vakta ........................................................................ 214

  Istina o ubistvu Husejna, radijallahu anhu ........................................................................ 215

  Isukana sablja na one koji kaljaju ast Muavije ................................................................. 220

  Ko je bio Ataturk ................................................................................................................ 228

  Koji je prijevod znaenja Kurana na bosanski jezik najvjerodostojniji i najtaniji .......... 234

  Jo jedno lice ekstremizma o erijatskoj (ne)opravdanosti nikaba .................................. 236

  Dihad, ene i ostale strahote ............................................................................................. 241

  Odnos medija prema 'vehabijama' ...................................................................................... 244

  Opasnost relativiziranja principa vjere ................................................................................ 249

 • 5

  ADIKA

 • 6

 • 7

  Islamsko vjerovanje u stihovima

  Ako eli muslimanom biti od islama mora nauiti

  ono to te muslimanom ini zatim ustrajati na Istini,

  naueno znanje primjeniti Poslanika pri tome sljediti

  u Dennet e ui samo tako drugim putem ne moe nikako.

  Prvi vadib ovjeku svakome tevhid init Allahu Jednome

  Njega istinskim Bogom smatrati

  sva boanstva lana nijekati

  samo On ibadet zasluuje nikad se drugom ne upuuje

  Allah Vladar i Gospodar svega

  nema savrenog osim Njega

  upravlja i vlada stvorenjima

  opisan je potpunim svojstvima

  sve ovo je znaenje tevhida na kome je graena akida.

  Tevhid se ponitava i kvari ine jednu od sljedeih stvari:

  Neko djelo velikog nevjerstva

  il velikog irka mnogobotva

  ak ibadet uini nekome pored Boga stvorenju jadnome.

  Svi moramo tevhida imati

  po Sunnetu Rabbu robovati

  zatim pet namaza obavljati

  i zekat na imetak davati

  u godini ramazan postiti

  a u ivotu had obaviti,

  nae vjere ovo su stubovi poznati ko islamski ruknovi.

  Sutina je u Allaha iman mumin biti, ne samo musliman

  u Boije vjerovat meleke Njegove knjige i poslanike

  u smrt i to nakon nje dolazi i to kako nalau dokazi.

  U predznake Sudnjeg dana vjeruj

  za njega se spremaj i oekuj

  vjeruj u kabursko uivanje ispitivanje i kanjavanje

  Sudnji dan pred Bogom okupljanje

  izlaganje djela i vaganje

  sunetlije sa Havda e piti novotare meleki odbiti

  svako djela svoja e vidjeti knjige e im u ruke sletjeti

  neki teak raun polagati drugima e Allah oprostiti

  plate nam za djela odrediti

  i pravedno svima presuditi

  svima prava njihova vratiti

  zulumar e za zulum platiti

  nevjernike u vatru poslati

  muslimani sami e ostati,

  a sa njima i svi munafici

  bili su skriveni nevjernici.

  Tu e im se Allah pojaviti i svima im seddu narediti

  Potkoljenicu im pokazati licemjere tada prokazati

 • 8

  nee moi seddu uiniti Allah e im lea ukoiti

  nakon toga e im narediti svi e prema Dennetu krenuti

  Sirat uprija e ih ekati da je prjee svako e morati

  munafici bez svjetla ostati

  u spratove najdublje propasti

  dehenemsko gorivo postati i zauvjek u njemu ostati.

  Na Siratu tama je velika

  tanka je to uprija i glatka

  na kojoj su kuke postavljenje

  da epaju za vatru spremljene

  koji takve grijehe inie da Rabbovu milost propustie

  dok e neki ispravni vjernici Allahovom dobrotom sretnici

  na drugu stranu Sirata proi do dennetskog uivanja doi.

  U Allahov kader vjerujemo

  sudbinom ga od Boga zovemo

  ali se na to ne oslanjamo

  ve nareeno izvravamo

  jer svi znamo ta je nareeno a ne znamo ta je odreeno

  Allah je sve sto e biti znao zatim je to znanje zapisao

  da se desi tako On je htio

  te je svakome djela stvorio

  ovako se ispravno vjeruje

  Allahova odredba potuje.

  Da bi bio brate od sretnika

  i dennetskih vjenih stanovnika

  mora i sljedee stvari znati i u njih bez sumnje vjerovati:

  Iman ine rijei i djela samo tako vjera ti je cjela

  dijeli se iman na ogranke

  pa po tome razlikuj vjernike

  poveava se dobrim djelima a umanjuje se grijesima

  haridije ovdje pretjerae nevjernikom grjenika smatrae

  a murdije djela izbacie velku tetu vjeri nanesoe.

  Zatim je ispravno vjerovati

  Allahu sva svojstva pripisati

  kojima je Sebe opisao

  i imena kojim se nazvao

  u Kuranu govoru Njegovom ili Sunnetu Poslanikovom

  ali znati da je On savren i niemu od stvorenja slian

  ve potvrditi bez poreenja ili kakvoe odreivanja,

  vjerovati bez iskrivljivanja,

  ili Rabbu svojstva negiranja.

  Uzvieni Gospodar govori tako nam Kuran i Sunnet zbori

  nad svime se Allah uzdigao

  iznad Ara kojeg je stvorio

  uzdignut je biem i svojstvima uzvien i velian srcima

  savren u svim svojim djelima nazvan je najljepim imenima

  oi ima i njima sve vidi

 • 9

  toga se pravi vjernik ne stidi

  jer ovako u Kuranu stoji drugaije u hak se ne broji

  te sve druge Boije osobine prihvati se Kuranske istine

  ne budi mutezila, dehmija, maturidija, ni earija!

  U Boje evlije vjerujemo al u tome ne pretjerujemo

  ibadetom ih ne veliamo ve se samo Allahu klanjamo

  od Njegove kazne strahujemo

  Njegovoj se milosti nadamo

  zato nemoj biti kaburdija ve ti samo budi sunetlija.

  Sav efaat od Boga se trai bez Njegove dozvole ne vai

  Allahove dozvole znaenje Njegovo je brate nareenje

  da se onaj koji pravo ima

  na efat za drugog zauzima

  a kojim je Allah zadovoljan

  i ve da mu oprosti je voljan.

  Tevesul to u dovi se trai na jedan od tri naina vai:

  Molit Rabba Njegovim svojstvima ili pak tvojim dobrim djelima

  ili da za tebe brate dovi

  neki vjernik poboni a ivi

  svaki drugi tevesula oblik

  moe biti irk mali il velik.

  Velki irk u vjenu vatru vodi mali irk iz vjere ne izvodi

  al je vei od grjeha velikih kod Uzvienoga omraenih

  isti propis s kufrom je velikim

  i malim kod Allaha prezrenim.

  Svaki od velikih grijenika vjerujemo da je od vjernika

  sve dok smatra grijeh zabranjenim

  od Allaha, a ne dozvoljenim.

  Smatramo da je tekfir od vjere

  al samo po propisima vjere

  a nikako kao to to ine sljedbenici strasti, neistine.

  Muslimanskoj vlasti se pokori

  da te Allah u vatri ne gori

  protiv njih ti pobunu ne dii od akide haridija bjei.

  Sve ashabe Resula volimo

  i o njima loe ne zborimo

  a prvim halifama smatramo

  i zato se nagradi nadamo:

  Ebu Bekra, Omera, Osmana

  zatim Aliju, to je istina

  koja nevjernicima ne prija

  pa ne budi ija-Rafidija,

  zatim ene naeg Poslanika, to su majke iskrenih vjernika,

  Ehlul-bejt Poslanikov volimo

  i o njima loe ne zborimo

  Nasibije zbog toga mrzimo i da su u zabludi drimo,

  put selefa iskreno sljedimo pa da kao oni uspijemo!

  Koga hoe Allah upuuje i na istini ga usmruje

 • 10

  a drugoga u zabludi dri i pravedno u Vatri ga pri

  jer On zna ta svako zasluuje nepravda Mu osobina nije.

  Obaveza volit je vjernike

  a suprotno tome nevjernike,

  spram imana vjernika volimo

  a spram grjeha njegova mrzimo,

  dobroinstvo svakome inimo Poslanika u tome slijedimo.

  Filozofiju ne prihvatamo

  ve se srednjeg puta mi drimo

  trae time put ka vjenoj srei Ihsan stepen vjere je najvei:

  Ko da vidi Boga robovati jer zna da te On gleda i prati.

  Od svih sekti mi se odriemo za Sunnet se Resulov drimo

  pa se Bojoj milosti nadamo u Dennetu Rabba da gledamo.

  Dennet i Dehenem su istina dva stvorenja ve su ureena

  da u vatri pate nevjernici

  te neki vjernici grijenici

  zauvjek ostaju nevjernici

  privremeno pate se grjenici,

  dok je Dennet milost Allahova vjeni poklon vjernom od robova

  da u njemu vjeno uivaju bez zastora u Rabba gledaju

  pa se brate dragi moj potrudi

  te od ispravnih vjernika budi

  u Allaha ispravno ti vjeruj

  po Sunnetu Poslanika djeluj

  volei sve to u Islam spada od Boga se strahuje i nada.

  Bila je to akida Islama

  od Allaha nareena nama

  napisah je na putu za Rijad

  iz Medine do tamo i nazad

  hvala Rabbu to je olakao i veliku blagodat mi dao

  Salavat i selam Poslaniku

  Allahovom robu, miljeniku!

  Autor: Jasmin Duri, prof. akide

 • 11

  Hadis o kaburskoj patnji i uivanju

  Ber b. Azib, radijallahu anhu, kae: Izali smo s Allahovim Poslanikom, sallallahu

  alejhi ve sellem, da ispratimo denazu jednog ovjeka od ensarija. Kada smo stigli kod

  kabura, tijelo jo nije bilo zakopano, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sjeo

  kraj kabura a mi smo sjeli oko njega. Bili smo mirni kao da su nam na glavama ptice. U ruci

  je imao tap kojim je kuckao po zemlji. U drugoj predaji: Svoj pogled dizao bi prema gore i

  sputao.

  Zatim je podigao glavu i rekao: Utjeite se Allahu od kaburskih kazni a u

  drugoj predaji: O Allahu! Tebi se utjeem od kaburske kazne! To je rekao dva ili tri

  puta, a zatim je rekao: Zaista, kada Allahov rob, vjernik, naputa ovaj svijet i ide na

  budui, dou mu meleci s nebesa, bijela izgleda i sjajnih lica kao Sunce, sa sobom nose

  dennetsku odjeu i dennetski miris. Priblie mu se i sjednu na udaljenosti do koje

  dopire njegov vid.

  Nakon toga mu se priblii Melek smrti i sjedne pored njegove glave, pa kae: O

  lijepa i dobra duo! a u predaji: O smirena duo! Idi oprostu Gospodara svoga i

  Njegovom zadovoljstvu. Zatim izae klizei poput kapljice koja klizi sa vrha posude.

  Kada prihvati duu, ne biva u njegovoj ruci ni koliko je tren oka, a odmah je meleci

  prihvaaju i postave u haljine (kefine) i namiriu mirisom. Od nje se proiri najljepi

  miris kakvog na Zemlji nema, potom se, nosei je, penju u visine. Kada god prou pored

  grupe meleka, svi odmah upitaju: Koja je ovo plemenita dua? A meleci odgovaraju:

  To je taj i taj sin tog i tog spominjui njegova najljepa imena i nadimke kojim su ga

  ljudi zvali na Zemlji.

  Tako biva sve dok ne dou do zemaljskog neba. Zatim zatrae dozvolu za

  prolazak i biva im dozvoljeno pa ih prate bliski meleci na svakom nebu sve do neba koje

  slijedi i sve tako dok ne dou do sedmog neba. Allah, azze ve delle, tada kae: Piite

  knjigu Moga roba u Ilijjunu i vratite ga na Zemlju, jer Ja sam ih stvorio od zemlje, u

  nju u ih ponovo vratiti i iz nje e biti oivljeni i drugi put.

  Zatim se njegova dua vrati u tijelo i tada mu dou dva meleka koja ga podignu

  da sjedne i ponu ispitivati: Ko je tvoj Gospodar? A on e odgovoriti: Moj Gospodar

  je Allah. Koja je tvoja vjera? oni e ponovo upitati, a on e odgovoriti: Moja vjera

  je Islam. A ko je onaj ovjek koji vam je poslan? upitat e oni, a on e rei: On je

  Allahov Poslanik, sallallah alejhi ve sellem.

  Zatim e ga dva meleka upitati: A kako si sve to znao? itao sam Allahovu

  knjigu, vjerovao u ono to pie u njoj i sve potvrdio odgovorie on.

  Zatim e doi glas s nebesa: Istinu je rekao Moj rob pa mu pripremite posteljinu

  iz Denneta, obucite ga dennetskom odjeom i otvorite mu prolaz ka Dennetu.

  Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zatim ree: Do njega e dopirati

  dennetski lijep i ugodan miris, a kabur e se proiriti koliko njegove oi mogu dokuiti.

 • 12

  Zatim e mu doi ovjek lijepa izgleda, u lijepoj odjei, lijepog mirisa i rei: Raduj se

  onome to e te razveseliti. Ovo je dan koji ti je bio obeavan On e ga zatim upitati: A

  ko si ti? Lii mi na onoga koji donosi dobro. A on e rei: Ja sam tvoje dobro djelo

  koje si inio.

  A u drugoj predaji: Zatim e se otvoriti dennetska i dehenemska vrata. Potom

  e mu se pokazati mjesto u Vatri i rei: Ovo ti je bilo predvieno boravite, pa ti ga je

  Allah zamijenio mjestom u Dennetu

  Zatim e rei: Gospodaru moj, ubrzaj Sudnji dan da bi se susreo sa svojom

  porodicom i imetkom.

  Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon toga ree: A Allahov rob,

  nevjernik, kada naputa ovaj svijet i odlazi na budui, dou mu s neba meleci, crnih lica

  i stranog izgleda, sa sobom nose platno od kostrijeti. Priblie mu se i sjednu na

  udaljenosti do koje dopire njegov vid.

  Nakon toga mu se priblii Melek smrti i sjedne pored njegove glave, pa kae: O

  prljava duo, izlazi i idi Allahovoj srdbi. Zatim e mu uzeti duu i upati je kao to se

  vru oeg vadi iz vlane vune. Kada prihvati duu, ne biva u njegovoj ruci ni koliko je

  tren oka, a odmah je meleci prihvaaju i ne putaju je dok je ne postave u platno od

  kostrijeti. Zatim se iz nje osjeti smrad kao najgori smrad leine koji postoji na Zemlji, a

  potom se, nosei je, penju u visine. Kada god prou pored grupe meleka, svi odmah

  upitaju: Koja je ovo pokvarena dua? A meleci odgovaraju: To je taj i taj sin tog i

  tog spominjui njegova najrunija imena i nadimke kojim su ga ljudi zvali na Zemlji.

  Tako biva sve dok ne dou do zemaljskog neba. Zatim zatrae dozvolu za

  prolazak, ali im se nee otvoriti.

  Zatim je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prouio: Njima se kapije

  nebeske nee otvoriti, i prije e ue kroz iglene ui proi nego to e oni u Dennet ui.

  (El-Earaf, 40)

  Allah, azze ve delle, e tada rei: Piite njegovu knjigu u Siddin u najnioj

  zemlji. Zatim e njegova dua biti protjerana s neba. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi

  ve sellem, tada je prouio: A onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan bie kao

  onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki

  predio odnio. (El-Hadd, 31)

  Tada se njegova dua vrati u tijelo i dou mu dva meleka koja ga podignu da

  sjedne i ponu ispitivati: Ko je tvoj Gospodar? A on e odgovoriti: Ah! Ah! Ne znam!

  Koja je tvoja vjera? oni e ponovo upitati, a on e odgovoriti: Ah! Ah! Ne znam! A

  ko je onaj ovjek koji vam je poslan? upitat e oni, a on e rei: Ah! Ah! Ne znam!

  U drugoj predaji: uo sam ljude da neto govore pa sam i ja to govorio. Oni e

  tada rei: Ne zna i nisi htio da zna!

 • 13

  Glas sa nebesa e povikati: Lae on! Pripremite mu posteljinu od vatre i otvorite

  mu prolaz do Vatre. Do njega e dopirati njena vruina i smrad a kabur e mu se

  stisnuti tako da e kosti pored kostiju prolaziti.

  Zatim e mu doi ovjek runog lica, rune odjee, odvratnog smrada i rei:

  Raduj se onome to e te raalostiti, ovo je dan koji ti je bio obeavan. On e upitati:

  A ko si ti? Lii mi na onog koji donosi zlo. A on e odovoriti: Ja sam tvoje loe djelo!

  U drugoj predaji je dolo: Zatim e mu dovesti ovjeka koji je slijep, gluh i nijem,

  u ruci e imati kandiju od eljeza. Kad bi njom brdo udareno pretvorilo bi se u

  prainu. Udarit e ga tako da e ga pretvoriti u prainu. Zatim e ga Allah vratiti u

  prvobitno stanje, a ovaj e ga udariti drugi put. On e tada pustiti krik, tako da e ga svi

  uti osim ljudi i dina.

  Tada e povikati: Gospodaru, nemoj da nastupi Sudnji dan.

  Hadis su zabiljeili, u priblinim verzijama, imami Ahmed (18614), Ebu Davud

  (4755), Ibn Made (1549), Abdur-Rezzak (6737), Ibn Ebi ejbe (12059), Hakim (107),

  Bejheki u uabul-iman (395) i drugi s vjerodostojnim lancem prenosilaca.

  Ovu predaju vjerodostojnom su ocjenili Ebu Avane, Ibn Mende, Hakim, Ibnul-Kattan,

  Ibnul-Kajjim, Hejsemi i drugi, a dobrom Munziri, Ibn Tejmije i Albani.

  (Vidi: Et-tergibu vet-terhib, 4/197; erh hadisin-nuzul, 2/84; Medmuul-fetava, 4/290;

  Idtimaul-dujuil-islamijje, str. 58; Tehzib Sunen Ebi Davud, 2/427-429; Medmeuz-zevaid,

  3/173; Telhisul-habir, 2/264; Ahkamul-denaiz, str. 159)

  Ibn Ebil-Izz el-Hanefi, rahimehullah, kae: Svi uenjaci ehli-sunneta su jednoglasni

  da je ispravno ono na to upuuje ovaj hadis. (erhu-akideti-tahavije, 2/607)

  Osnova ovog hadisa je kod imama Muslima u Sahihu (2871) u skraenoj verziji.

  Takoer, hadis je kod Buharije (1338) i Muslima (2870) od Enesa, radijallahu anhu,

  ali se u njemu spominje samo pitanje o Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.

  U nekim predajama se spominje da se dva meleka , koja postavljaju pitanja, zovu

  Munkir i Nekir, a Allah, delle enuh, najbolje zna. (Vidi: erhu-akideti-tahavijje, 2/604;

  Fethul-Bari, 3/237; Silsiletus-sahiha, 3/465)

  Priredio: Amir I. Smaji

 • 14

  Da li je dehennem vjean

  Priredio: Sead ef. Jasavi, prof.fikha

  Ono to s poetka moramo naglasiti jeste da nema nijednog mjesta u Ibnu Tejmijinim

  knjigama koje eksplicite govore o tome da je dehhenem prolazan. ejh u'ajb Arnaut jedan

  je od mnogih savremenika koji ovaj stav spoitava ejhul-islamu Ibnu Tejmijji i hafizu Ibnul-

  Kajjimu, to se moe vidjeti i u njegovoj knjizi erhut-Tahavijje, na 422. str., a od ega su oni

  potpuno isti. Napominjemo i to da nam sama njihova djela i knjige, i to na nekoliko mjesta,

  eksplicite govore o vjenosti i neprolaznosti dehennema, kao npr.:

  ejhul-islam Ibnu Tejmijje kae: Dehm b. Safvan smatra da Allahovo znanje i

  njegove odredbe imaju kraj, i da Njegovi postupci imaju kraj, i da dennet i dehennem

  nestaju kao i njihovi stanovnici, tako da e na kraju samo Allah ostati!? Ali, istina je da

  dennet i dehennem nee nestati i da su oni vjeni, i da e dennetlije vjeno uivati u

  dennetu, i da e dehennemlije vjeno biti kanjavani u dehennemu i svemu tome nema

  kraja, kao to nema kraja ni Allahovom znanju niti Njegovim odredbama! (Pogledaj: Der'ut-

  te'arud, 1/403.)

  Selef i imami ovoga ummeta kao i sav ehlu-sunnet vel-dema'at, su sloni na tome da

  ima stvorenja koja nee nestati, niti u potpunosti propasti, poput Denneta i Dehennema i

  'Ara itd.. Da e sva stvorenja nestati to su zastupali neki apologetiari-novotari poput

  Dehma b. Safvana i onih koji se s njim sloie od mu'utezila, i ostali slini njima. Ovo je

  neispravan stav, i u suprotnosti je sa Allahovom Knjigom, sunnetom Njegova poslanika,

  sallallahu alejhi ve sellem, i idma'om selefa ovoga ummeta u emu se moe jasno primjetiti

  vjenost denneta i njegovih stanovnika, kao i vjenost ostalog, to sve ne moemo sada

  spominjati na ovom paretu papira. Jedan dio apologetiara i filozofa je iznosio i logike

  dokaze nemogunosti nestanka svih stvorenja, a Allah najbolje zna! (Pogledaj: Medmu'ul-

  Fetava, 18/307.; Bejanu Telbisil-Dehmijje, 1/581.)

  ejhul-islam Ibnu Tejmijje nam u svojim djelima eksplicite potvruje konsenzus

  islamskih uenjaka da je dehennem vjean, i ak odgovara dehmijama na njihove zablude

  pa kako da se njemu pripie neki drugi stav mimo ovog?

  ejhul-islam Ibnu Tejmijje spominje i iji je stav prolaznosti dehennema tj. kae da

  je to stav Dehma b. Safvana, elnika dehmijja, i Ebu Huzejla el-'Allafa, elnika mu'utezila

  pa kako da on zastupa njihove stavove!?

  ejhul-islam Ibnu Tejmijje kae: Imam dehmijja, Dehm b. Safvan i Ebul-Huzejl el-

  'Allaf, imam mu'utezila, stava su da dogaaji (havdis) ne mogu biti vjeni ni u budunosti ni

 • 15

  u prolosti. Dehm je smatrao ako je to tako, to onda iziskuje nestanak denneta i

  dehennema, i propast svega osim Allaha, kao to i nekada sve to nije postojalo osim Njega.

  Selef/prve generacije kao i imami mezheb su ovakvo razmiljanje zanegirali dehmijjama, a

  bilo je i onih koji su ih zbog toga proglasili nevjernicima, zbog toga to Allah kae: To je

  ono to vam se obeava za Dan u kome e se raun polagati; to e, doista, blagodat Naa

  biti, koja nikada nee prestajati! (Sad, 53-54.); ili: Ovakav Dennet obean je onima koji

  se budu Allaha bojali: vrtovi s rijekama, s plodovima kojih uvijek ima i s trajnom

  hladovinom. (Er-Ra'd, 35.) (Pogledaj: Minhadus-Sunneti en-nebevijje, 1/310.)

  Ono to je za uenje jeste i to da ejh Ibnu Abdul-Hadi, navodei djela ejhul-islama

  Ibnu Tejmijje, spominje i njegovo zasebno djelo koje ima na ovu temu:

  Pravilo u odgovoru onima koji smatraju da su dennet i

  dehennem prolazni

  (Pogledaj: 76 )

  ejh el-Kari u svome odgovoru Ibnu Arebiju kae: to se tie toga da Ibnu Tejmijje

  el-Hanbeli smatra da e nevjernici na kraju ipak izai iz Vatre to je sama potvora i la na

  njega! (Pogledaj: Er-reddu 'alel-ka'iline bivahdetil-vudud, str. 86.)

  A ta kae hafiz Ibnul-Kajjim?

  On kae: S obzirom da se ljudi dijele na tri skupine: dobre bez primjese zla, zle bez

  primjese dobra, i one koji u sebi imaju i dobra i zla, stoga se i njihova stanita dijele na troje:

  kua sutog dobra (dennet), kua sutog zla (dehennem) i ove dvije kue nikako ne

  nestaju, i kua pripremljena za one koji u sebi nose i dobro i zlo i to je kua/stanite koja e

  nestati; to je stanite grijenika, a u dehennemu nee vjeno ostati nijedan od grijenika-

  muvehhida, jer e oni - nakon to budu kanjeni za svoje grijehe - biti izvedeni iz dehennema

  i uvedeni u dennet, tako da nee ostati vjeno nita osim kue samog dobra (denneta) i kue

  samog zla (dehennema)! (Pogledaj: El-vabilus-sajjib, 1/24.)

  Dovde su stigle noge dvije skupine (onih koji smatraju da je dehennem vjean i onih

  koji smatraju da je prolazan), i ini mi se da ovo pitanje nee nai ovako obraeno na

  drugome mjestu. Ako bude reeno: A gdje je stalo vae stopalo u ovom velikom i tekom

  pitanju koje je za nekoliko puta vee od sveg dunjaluka bie reeno: Stalo je kod rijei

  Allaha d..: Tvoj Gospodar, zaista radi ta hoe! (Hud, 107.); dovde je stiglo stopalo

  emirul-mu'minina Alije b. Ebi Taliba r.a., kada je naveo ulazak dennetlija u dennet, i

  dehennemlija u dehennem, govorei o detaljima sa kojima e se susresti tamo, nakon ega

  je rekao: A potom e Allah uraditi ono ta bude On elio!; dovde su stigla stopala mnogih, a

 • 16

  ono to smo po ovom pitanju rekli, ak i u cijeloj knjizi ta je od toga tano, od Allaha je, i

  On ga je dao, a to se nae od pogrenog od mene je i od ejtana, a Allah i Njegov Poslanik

  su isti od toga! (Pogledaj: Hadijel-Ervah, 1/274.)

  Ja sam po ovom pitanju na stanovitu i miljenju emirul-mu'minina Alije b. Ebi

  Taliba r.a.: Dennetlije e ui u dennet, a dehennemlije u dehennem to opisa

  najljepim rijeima i opisom a potom ree: Nakon toga e Allah postupiti sa svojim

  stvorenjima onako kako On hoe i eli! (ifa'ul-'Alil, 1/264.)

  Mudrost Njegova je iziskivala da naini jedno stanite/kuu za tragaoca Njegova

  zadovoljstva tako to e Mu biti pokoran, to e Njegovoj zapovjedi prednost davati, i to e

  Ga voljeti a to je dennet, u emu ima svake vrste zadovoljstva... i jedno stanite/kuu za

  tragaoca razloga/sebeba Njegove srdbe i ljutnje, koji e svojim prohtjevima prednost davati u

  odnosu na Njegovo zadovoljstvo, koji e na svaki nain nastojati da kontrira Njegovim

  zapovjedima, koji e raditi ono to Mu je mrsko od rijei i djela; koji e Ga opisivati onako

  kako Mu to ne dolikuje, koji e negirati ono s ime su doli Njegovi poslanici od opisa

  savrenstva i svojstava veliine a to je dehennem, u emu ima od svake vrste neugodnosti...

  i ta dva stanita su vjena! (Pogledaj: Tarikul-hidretejn, 1/230.)

 • 17

  Da li su poslanici bili bezgrjeni ljudi?

  Pitanja: Da li su poslanici bili bezgrjeni ljudi i da li su inili velike ili male grijehe?

  Odgovor: U dostavljanju poslanice i vjerskih propisa poslanici su bili bezgrjeni: nisu

  zaboravljali nita od Allahove objave, osim ako Allah nije odredio da neto zaborave kada je

  neki propis bio derogiran. Uzvieni Allah stavio je Sebi u obavezu da poslanika Muhammeda,

  sallallahu alejhi ve sellem, podui Objavi i da je nakon toga ne zaboravlja i obavezao se da u

  njegovom srcu sakupi Kuran, rekavi: Mi emo te nauiti da izgovara pa nita nee

  zaboraviti osim onoga to e Allah htjeti (El-Ala, 6-7); Mi smo duni da ga saberemo

  da bi ga ti itao. A kada ga itamo, ti prati itanje njegovo, a poslije, Mi smo duni da ga

  objasnimo(El-Kijama, 17-19). Poslanici su bili bezgrjeni u dostavljanju objave od Allaha,

  Uzvienog Gospodara, i oni od Boije objave nita nisu prikrivali. Rekao je Uzvieni Allah:

  O Poslanie, kazuj ono to ti se objavljuje od Gospodara tvoga ako ne uini, onda

  nisi dostavio poslanicu Njegovu a Allah e te od ljudi tititi. (El-Maida, 67)

  Vjerovjesnici su, takoer, bili zatieni od velikih grijeha, poput zinaluka, alkohola i

  sl. to se, pak, tie malih grijeha, veina uenjaka smatra da nisu bili zatieni od malih

  grijeha, a ako bi se desilo da poine neki mali grijeh, Uzvieni Allah upozorio bi ih na to, a

  oni na tome ne bi ustrajavali, nego bi se brzo kajali i grijehe ostavljali.

  U tom je kontekstu Ibn Tejmijje, rahimehullahu, rekao: Miljenje da su vjerovjesnici

  bili zatieni od velikih grijeha, a nezatieni od malih grijeha, zastupa veina islamskih

  uenjaka i svih frakcija. tavie, to je miljenje i veine islamskih racionalista. Ebu Hasan el-

  Amdi spominje da je to miljenje Eaira, a to je miljenje i veine mufessira, kao i hadiskih i

  fikhskih eksperata. tavie, od selefa, naih prethodnika, imama, ashaba, tabiina i tabi-tabiina,

  prenesena su samo miljenja koja se podudaraju sa ovim. (Medmul-fetava, 4/319)

  Dokazi da su vjerovjesnici mogli zapasti u male grijehe i da ih je Allah nakon toga

  upozoravao i vraao ispravnom putu, jesu sljedei:

  Govor Uzvienog Allaha o Ademu, alejhis-selam: Tako Adem nije Gospodara svoga

  posluao i s Puta je skrenuo. Poslije ga je Gospodar njegov izabranikom uinio, pa mu

  oprostio i na Pravi put ga uputio (Ta-ha, 121-122). Ovo je dokaz da je Adem poinio

  grijeh, te da ga je Allah na to upozorio i da se Adem pokajao.

  Rijei Uzvienog: Musa ga udari akom i usmrti. Ovo je ejtanov posao!,

  uzviknu, on je, zaista, otvoreni neprijatelj koji u zabludu dovodi! Gospodaru moj, ree

  onda, ja sam sm sebi zlo nanio, oprosti mi! I On mu oprosti, On, uistinu, prata i On

  je milostiv. (El-Kasas, 15-16) Musa, alejhis-selam, priznao je svoj grijeh i traio od Allaha

  da mu oprosti nakon to je grekom ubio Kopta i Allah mu je uistinu grijeh oprostio.

  Rijei Uzvienog: I Davud se uvjeri da smo Mi ba njega na kunju stavili, pa oprost

  od Gospodara svoga zamoli, pade licem na tle i pokaja se. I Mi smo mu to oprostili, i on

  je, doista, blizak Nama i divno prebivalite ga eka. (Sd, 23-24) Davud, alejhis-selam,

 • 18

  pogrijeio je jer je pourio sa presudom prije nego to je sasluao drugog parniara u sporu u

  kojem je sudio.

  Naeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, Uzvieni Allah u nekoliko

  navrata ukorava, a jedni od tih ajeta su na poetku sure Et-Tahrim: O Vjerovjesnie, zato

  sebi uskrauje ono to ti je Allah dozvolio u nastojanju da ene svoje zadovolji? A

  Allah prata i samilostan je (Et-Tahrim, 1). Isto tako, ukorio ga je po pitanju zarobljenika

  Bitke na Bedru i dogaaja sa slijepcem Ibn Ummu Mektuma, radijallahu anhu.

  Ipak, ima onih koji mogunost da su poslanici zapadali u grijeh glorificiraju i smatraju

  nevjerovatnom i neprikladnom, te stoga spomenute i druge njima sline citate pogreno

  tumae. Takav stav izgradili su na dvije postavke:

  Prva postavka: Uzvieni Allah naredio je da slijedimo poslanike i za njima se

  povodimo, a naredba da se oni slijede iziskuje da sve to oni ine bude prikladno za

  slijeenje, te da je svako njihovo djelo i ubjeenje oblik pokornosti Bogu. Kada bi bilo

  dozvoljeno da poslanici zapadaju u grijehe, to bi rezultiralo proturjenou i kolizijom, jer to

  bi znailo da se u tom grijehu koji poine poslanici spajaju dvije kontradiktornosti, a to su:

  naredba da se to djelo ini, s obzirom da nam je nareeno da slijedimo poslanike, i zabrana da

  to djelo inimo, jer je to grijeh.

  Ova bi sumnja bila opravdana kada bi grijeh bio skriven i nejasan, tako da se moe

  pomijeati sa pokornou i dobrim djelom, meutim, Uzvieni Allah upozorava Svoje

  poslanike na to i ukazuje na pogreku, te im daje nadahnue da se, bez imalo odgaanja,

  pokaju i oprost zatrae.

  Druga postavka: Grijesi se ne podudaraju sa potpunou i savrenstvom, nego su

  mahana i nedostatak. Ova je postavka tana ukoliko grijeh ne poprati tevba i pokajanje, jer

  tevba brie grijeh i mahanu i ne negira potpunost, a onaj ko se pokaje ne zasluuje ukor nakon

  pokajanja. tavie, esto se deava da ovjek nakon pokajanja bude bolji nego to je bio prije

  grijeha. Poznato je da nijedan poslanik nije poinio grijeh a da nije pourio sa tevbom

  pokajanjem i traenjem oprosta. Za poslanicima se ne povodi u grijehu, nego u brzini i

  iskrenosti pokajanja nakon poinjenog grijeha. Grijeh je neminovan da bi mogli biti praktian

  uzor u tevbi i pokajanju, a nakon tevbe, oni su samo potpuniji nego to su bili prije grijeha.

  Allah najbolje zna!

  Odgovorio: Mr. Hakija Kanuri

 • 19

  Propis vrijeanja Allaha i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

  Autor: ejh muhaddis Sulejman b. Nasir El-Ulvan, hafizahullah

  Ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tabi'ini i oni koji su doli

  nakon njih, od ehli-sunneta, su sloni da onaj koji kae ili uradi neto to je jasni i

  nedvosmisleni kufr - nevjerstvo biva nevjernikom bez uslovljavanja toga sa ohalavljivanjem.

  Takoer, uenjaci su jednoglasni da nevjerstvo moe biti poricanjem neega od vjere,

  utjerivanjem u la, okretanjem i nepridavanjem panje vjeri i erijatskim propisima. Moe da

  bude i izgovaranjem, kao psovanjem Allaha i psovanjem Njegovog Posalnika, sallallahu

  alejhi ve sellem, ismijavanjem s vjerom i njenim propisima, i moe da bude s djelom, kao

  injenjem sedde kipovima, injenjem tevafa oko kaburova, prinoenjem rtvi dinima ili

  kipovima.

  A moe da bude i sa ostavljanjem neega, kao ostavljanjem dijela u potpunosti, a

  Ishak b. Rahujje, rahimehullah, i drugi su spomenuli konsenzus ashaba po pitanju nevjerstva

  onoga koji namjerno ostavlja namaz.

  Dolo je kod imama Muslima u "Sahihu" putem Ibnu Durejda, od Ebu-Zubejra El-

  Mekkija, a on od Dabira, radijellahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve

  sellem, rekao: "Izmeu ovjeka i izmeu irka ili kufra je ostavljanje namaza." Rije "El-

  Kufr" (koja je dola u arapskom tekstu hadisa) kada doe u odreenom lanu sa elifom i

  lamom (tj. "el") upuuje na veliki kufr.

  Ali, po po pitanju nevjerstva ostavljaa namaza dolo je razilaenje meu imamima

  mezheba, pa je rekla skupina da ne biva nevjernikom sve dok ne porekne njegovu obaveznost.

  Druga skupina rekla je da onaj koji ostavlja namaz ini veliki kufr radi konsenzusa ashaba po

  tom pitanju, ali razilaze se po pitanju znaenja ostavljanja namaza, pa jedni kau da biva

  nevjernikom ostavljajui jedan namaz do isteka njegovog vremena, a drugi kau da ne biva

  nevjernikom dok ne ostavi namaz u potpunosti.

  Ukratko, sljedbenici ehli-sunneta ne proglaavaju druge nevjernicima samim tim to

  ine grijehe, niti za bilo koji grijeh, kao to to rade Haridije i Muatezile tako to proglaavaju

  nevjernicima radi velikih grijeha i smatraju grijehom ono to nije grijeh i za to veu propise

  onih koji upadnu u kufr, a nekada ljudima sude po onome to oni vide da proizilazi iz njihovih

  rijei i govora. To je esto prisutno meu njima u zadnjim generacijama. Ne prave razliku u

  sputanju propisa izmeu djela i pojedinca, niti izmeu jednog pitanja i drugog, a nekada

  proglaavaju nevjernicima i one koji se sa njima ne slau u tim njihovim devijacijama. Njihov

  opis je doao na jeziku Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Ubijaju

  sljedbenike islama a ostavljaju sljedbenike evsana - kipova." Hadis su zabiljeili Buhari i

  Muslim od Ebu Se'ida, radijellahu anhu.

  Ehlu-sunnet je sredina izmeu Haridija i Murdija. Ne tekfire velike grijenike svek

  do ne ohalale te grijehe, niti govore kao Murdije da grijesi ne kode imanu, ili da ne biva

 • 20

  nevjernikom onaj ko uini djelo nevjerstva sve dok ga ne ohalali, jer je to batil - neispravno

  po Kur'anu, sunnetu i konsenzusu islamskih uenjaka.

  Tako, onaj koji opsuje Uzvienog Allaha, ili opsuje Njegovog Poslanika, sallallahu

  alejhi ve sellem, biva nevjernikom, bez uslovljavanja da to ohalali. O tome su mnogi alimi

  prenjeli jednoglasan stav islamskih uenjaka.

  Kae Ishak b. Rahujje, rahimehullah: "Islamski uenjaci su sloni da onaj koji opsuje

  Allaha, azze ve delle, ili opsuje Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili odbije i

  porekne neto od onoga to je Allah objavio, ili ubije poslanika od Allahovih poslanika a pri

  svemu tome prihvata ono to Allah objavljuje biva nevjernikom."

  Sulejman b. Nasir el-'Ulvan

  Burejda, 03. 06. 1421 god. po H.

  Prijevod: Amir I. Smaji

 • 21

  NE INITE DRUGE ALLAHU RAVNIM! (erijatski propis zabranjenih zakletvi)

  Zahvala pripada Allahu, azze ve delle, i neka je Salavat i Selam na Poslanika,

  sallalahu alejhi ve sellem, njegovu asnu porodicu i sve plemenite ashabe.

  Allah, delle enuh, je na Gospodar i Gospodar svih svjetova. On je uzvien i daleko

  od svake manjkavosti koja mu se pripisuje, svjesno ili nesvjesno, i niko Mu ravan

  nije, Slavljen neka je On i vrlo visoko iznad onoga to oni govore! (El-Isra, 43). On iz

  neivog stvara ivo, a iz ivog neivo, sva stvorenja su Njega potrebna, a On, azze ve delle,

  neovisan je od svakog, O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavistan i

  hvale dostojan. Ako hoe, uklonie vas i nova stvorenja dovesti, to Allahu nije

  teko. (Fatir, 15-17).

  Sva stvorenja veliaju, slave i oboavaju Uzvienog Allaha, osim nepokornih dinna i

  ljudi, Njega veliaju sedmera nebesa, i Zemlja, i oni na njima; i ne postoji nita to ga ne

  velia, hvalei Ga; ali vi ne razumijete velianje njihovo. On je doista blag i mnogo

  prata. (El-Isra, 44)

  Uzvieni, delle enuh, zabranjujui nam da poistovjeujemo stvorenja sa Njim

  kae: Zato ne pripisujte Allahu sudruge a ve ste spoznali! (El-Bekare, 22), tj. spoznali ste

  da Allah nema sudruga i da mu niko nije ravan u stvaranju, opskrbi, odredbi i ibadetu, pa

  kako onda da oboavate zajedno sa Njim i druga boanstva nakon to ste spoznali tu istinu.

  To je, zaista, najvee udo i najgluplja glupost.

  ejh Abdur-Rahman b. Hasan, rahimehullah, rekao je: Znaj da se injenje drugih

  Allahu ravnim dijeli na dvije vrste: 1) da uini nekog Allahu ravnim usmjeravajui mu

  ibadete ili neku od vrsta ibadeta to je veliki irk, 2) ono to spada u mali irk, kao da ovjek

  kae: Ono to Allah hoe i ti!, ili Da nema Allaha i tebe!, ili djelimino uljepavanje

  ibadeta u oima drugih (Fethul-Medid, str. 67).

  Ibn Abbas, radijallahu anhuma, rekao je: Pod sudruzima (ar. el-endad) misli se na

  irk, koji je skriveniji od hoda mrava na crnom kamenu u tamnoj noi. To je da kae: Tako

  mi Allaha i tvoga ivota, ili Tako mi moga ivota, ili da kae: Da nije njegovog psa, doli

  bi nam kradljivci., ili Da nema patki u kui, doli bi nam kradljivci., ili kada ovjek kae

  svome prijatelju: Ono to hoete Allah i ti., ili Da nije bilo Allaha i toga i toga. Nemoj

  spominjati toga i toga, jer je to sve irk. Biljei ga Ibn Ebi Hatim u Tefsiru (229).

  Da bi musliman upotupunio svoj tevhid koji je glavni uzrok ulazka u Dennet

  mora da ga oisti od svih vidova izravnjavanja nekog ili neeg od stvorenja sa Uzvienim

  Allahom, makar to bilo samo na jeziku, kao zakletva neim drugim mimo Allahom, jer je i to

  jedna vrsta injenja drugih Allahu ravnim.

  Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve

  sellem, da je rekao: Onaj ko se kune od vas, neka se kune sa Allahom ili neka

  uti! Biljee ga Buhari (2533) i Muslim (4346).

 • 22

  Imam Nevevi, rahimehullah, rekao je: Mudrost u zabrani zaklinjanja neim drugim

  mimo Allaha je u tome da je zaklinjanje s neim vid velianja istoga, a istinsko velianje je

  karakteristino samo za Allaha, pa je iz tog razloga zabranjeno druge dizati na taj stepen.

  (El-Minhad, 11/105).

  Hafiz Ibn Hader, rahimehullah, rekao je: Iz spoljanosti hadisa moe se zakluiti da

  je zakletva dozvoljena samo Allahom, ali uenjaci su sloni da je zakletva ispravna sa

  Allahom, Njegovim biem i uzvienim svojstvima. (Fethul-Bari, 11/647).

  Abdur-Rahman b. Semure, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi

  ve sellem, rekao: Nemojte se zaklinjati svojim oevima niti tagutima! Biljei ga Muslim

  (1648).

  Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve

  sellem, rekao: Nemojte se zaklinjati oevima, niti majkama, niti kipovima. Nemojte se

  zaklinjati osim Allahom, a ni Allahom se ne kunite osim iskreno. Biljee ga Ebu Davud

  (3250) i Nesai (3769) i hadis je vjerodostojan kao to su smatrali Ibn Hibban, Ibnul-

  Mulekkin, Albani i drugi, iako mu je Imam Darekutni, rahimehullah, prigovorio. (El-Ilel,

  10/57).

  Ibn Omer, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve

  sellem, rekao: Ne zaklinjite se oevima vaim! Onaj ko se zakune Allahom neka iskren

  bude, a onaj kome se drugi zakune Allahom neka bude zadovoljan s tim. Onaj ko ne

  bude zadovoljan s Allahom, takav nije od Njega. Biljei ga Ibn Made (2101), a Hafiz Ibn

  Hader, Muhammed b. Abdul-Vehhab, Sulejman b. Abdullah i drugi kau da je lanac

  prenosilaca hasen (dobar). (Vidi: Fethul-Bari, 11/653; Tejsirul-Azizil-Hamid, 517).

  Sad b. Ubejde, prenosi da je Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, uo ovjeka kako

  se kune: Ne, tako mi Kabe!, pa mu je rekao: Doista sam uo Allahovog Poslanika,

  sallallahu alejhi ve sellem, kako kae: Ko se zakune neim drugim mimo Allahom doista

  je poinio kufr (nevjerstvo) ili irk (mnogobotvo)!

  Biljee ga Ahmed (6072), Ebu Davud (3253) i Tirmizi (1535), a vjerodostojnim su ga

  ocijenili Ibn Hibban, Hakim, Munziri, Ibnul-Mulekkin, Albani i drugi. (Vidi: Bedrul-munir,

  9/458; Telhisul-habir, 4/411; Irvaul-galil, 8/282). Neki od uenjaka poput Tahavija i

  Bejhekija prigovorili su ovom hadisu, zato to se Sad b. Ubejde nije susreo sa Ibn Omerom,

  radijallahu anhuma, ali je ipak ispravno da je se susreo sa njim i da je hadis sahih, a takoer,

  znaenje hadisa podupiru mnoge druge predaje.

  Pod irkom u ovom hadisu misli se na mali irk, a ne na veliki, kao to je stav

  velike veine islamskih uenjaka. (Vidi: Tejsirul-Azizl-Hamid, str. 514). Ali, ako bi se dotini

  zakleo neim drugim mimo Allahom, veliajui ga i smatrajui da je zakletva s njime bolja i

  vrjednija, ili na istom stepenu kao i zakletva Allahom, onda je rije o velikom irku koji

  poinioca izvodi iz vjere da nas Allah, azze ve delle, sauva.

  Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, rekao je: Da se zakunem Allahom lano drae

  mi je nego da se zakunem drugim mimo Allaha iskreno! Predaju su zabiljeili Ibn Ebi ejbe

 • 23

  (12414), Abdur-Rezzak (15929) i Taberani uKebiru (8902), a Munziri, Hejsemi i Albani

  smatrali su je vjerodostojnom. (Vidi: Et-Tergibu vet-terhib, 3/372; Medmeuz-zevaid,

  4/318; Irvaul-galil, 8/285).

  U govoru Ibn Mesuda, radijalahu anhu, moemo uoiti razumijevanje ove plemenite

  vjere kojim je Uzvieni Allah, delle enhu, nadario ashabe Allahovog Poslanika, sallallahu

  alejhi ve sellem. Lana zakletva Uzvienim Allahom je grijeh i nepokornost prema Njemu,

  ali, zakletva neim drugim mimo Allahom je mali irk, koji je iako poinioca ne izvodi iz

  vjere jedan od najveih grijeha, pa makar bio i iskren u zakletvi.

  ejh Abdur-Rahman b. Kasim, rahimehullah, pojanjavajui izreku Ibn Mesuda kae:

  To je zato to je lana zakletva Allahom veliki grijeh, a zakletva drugim mimo Allaha irk i

  kufr. Iako je rije o malom irku, on je opet vei grijeh od svih drugih velikih grijeha po

  konsenzusu ispravnih prethodnika (selefa). (Haijetu kitabit-tevhid, str. 303).

  Kae ejhul-islam Ibn Tejmijje: Zakletva neim drugim mimo Allahom je irk, a

  zakletva Allahom je tevhid. Tevhid koji u sebi ima primjesu lai bolji je od irka koji u sebi

  ima primjesu iskrenosti (Medmuul-fetava, 1/81).

  Iz spomenutog vidimo veliku pogreku onih koji se uz Allaha, delle enuh, zaklinju

  Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, ili nebesima i Zemljom, vjerom, damijom i sl. Jo

  vea nedaa je kada se to ini u javnosti i od strane ljudi koji se smatraju vjerkim autoritetima

  i predvodnicima.

  Kae imam mufessira Ibn Derir et-Taberi: Onaj ko kae tako mi Kabe, ili

  Dibrila, ili Mikaila ili Adema, ili Have, ili Nuha, ili kae Tako mi Allahove kazne,

  ili Allahove nagrade takav je rekao rijei koje treba ignorisati i upustio se u ono to je

  zabranio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pa je obavezan traiti oprosta za taj

  grijeh (Vidi: erhu Sahihil-Buhari, Ibn Bettal, 6/96).

  Hafiz Ibn Abdil-Berr, rahimehullah, rekao je: Nije se dozvoljeno zaklinjati neim

  drugim mimo Allaha, azze ve delle, u svim prilikama i situacijama, i to je stvar na kojoj su

  svi sloni.

  I rekao je: Zaklinjanje sa stvorenjima ima isti propis kao i zaklinjanje sa oevima,

  nita od toga nije dozvoljeno

  I rekao je: Svi uenjaci su sloni da je zakletva neim drugim mimo Allaha pokuena

  stvar, zabranjen postupak, nije dozvoljeno nikome da to ini, ali razilaze se da li je obavezan

  iskup. (Et-Temhid, 14/366-367).

  Kae Ibn Hubejre: Uenjaci su sloni da se ne treba zaklinjati s onima koji se veliaju

  mimo Allaha, kao sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, (Vidi: Fethul-Bari, 11/652).

  Poznati hanefiski uenjak Bedruddin El-Ajni, rahimehullah, rekao je: Zaklinjanje neim

  drugim mimo Allahovim imenima i svojstvima je prezreno, svejedno radilo se o Poslaniku,

  Kabi, melecima, emanetu, dui i dr. (Umdetul-kari, 24/490).

  ejh Abbur-Rahman b. Kasim, rahimehullah, rekao je: erijatski tekstovi koji

  zabranjuju zaklinjanje drugim mimo Allahom, svi zajedno, dostiu stepen mutevatira (najvei

 • 24

  stepen vjerodostojnosti) i ukazuju nam da je to vrsta irka, ali ne izvodi poinioca iz vjere.

  Uenjaci su jednoglasni da zakletva ne biva osim Allahom ili Njegovim svojstvima, a takoer,

  svi od njih su sloni da je zakletva neim drugim mimo Allaha zabranjena. (Haijetu kitabit-

  tevhid, str. 303).

  Napomena: Malikije i veina afijskih pravnika na stavu su da je zakletva neim

  mimo Allahom ipak samo pokuena i da ne dostee stepen stroge zabrane, ali prethodno smo

  vidjeli pored jasnih i nedvosmislenih dokaza da su neki od uenjaka prenjeli konsenuz

  (idma) uleme o zabrani. Kao da im je stav onih koji su smatrali to djelo samo pokuenim bio

  nepoznat, ili su ga smatrali iznimnim i odbaenim (azom), a Allah najbolje zna.

  (Vidi: Minhatul-Allam, 9/328-329).

  Kae ejh Sulejman b. Abdullah, rahimehullah: Svi uenjaci su sloni da je

  zabranjeno zaklinjati se drugim mimo Allaha, i ne uzima se u obzir miljenje uenjaka koji

  su naknadno doli, koji su smatrali da se pod zabranom misli na pokuenost, to miljenje je,

  doista, nitavno (batil). Kako da neko kae da je samo pokueno ono to je Allahov Poslanik,

  sallallahu alejhi ve sellem, nazvao kufrom ili irkom ne, nego je to haram. Radi toga je bilo

  drae Ibn Mesudu, radijallahu anhu, da se lano zakune Allahom nego da se iskreno zakune

  nekim drugim. To nam ukazuje da je zakletva nekim drugim mimo Allahom vei grijeh od

  lai, iako je la zabranjeno djelo u svim vjerama, iz ega nam je jasno da je zakletva drugim

  mimo Allahom od najveih grijeha. (Tejsirul-Azizil-Hamid, str. 511).

  Na kraju, ostalo je da odgovorimo na nedoumicu mnogih: Zato se Allah, delle

  enuh, u Kuranu, kune nekim Svojim stvorenjima, kao u ajetima: Tako mi vremena,

  Tako mi zore, Tako mi Sunca, itd.?

  Islamski uenjaci, poput Ibn Abdil-Berra, Nevevija, Ibn Hadera i drugih, spomenuli

  su dva odgovra na to pitanje: 1) da je znaenje ajeta Tako mi Gospodara vremena, Tako mi

  Gospodara zore itd, tj. da je rije Gospodar izostavljena samo u vanjtini; 2) da se

  Uzvieni Allah, delle enuh, kune ime hoe od Svojih stvorenja, dok je nama to zabranio,

  a On nee biti pitan za ono to radi, a oni e biti pitani. (El-Enbija, 23). (Vidi: El-

  Istizkar, 5/203; El-Minhad, 11/105; Fethul-Bari, 11/650).

  Poznati tabin Amir b. urahbil e-abi, rahimehullah, rekao je: Stvoritelj se zaklinje

  s im hoe od Svojih stvorenja, dok se stvorenja ne zaklinju osim sa Stvoriteljem. (Tefsir Ibn

  Kesir, 7/54).

  Onaj koji se zakune neim drugim mimo Allahom, azze ve delle, obavezan je da se

  pokaje i iskupi od svog grijeha obnavljajui svoje vjeovanje rijeima ehadeta, kao to je

  preneseno u vjerodostojnom hadisu da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,

  rekao: Ko se zakune, pa kae u svojoj zakletvi Tako mi Lata i Uzzaa!, neka kae: la

  ilahe illellah. Biljee ga Buhari (4860) i Muslim (1647) od Ebu Hurejre, radijallahu anhu.

  Musab b. Sad, rahimehullah, prenosi od svog oca Sada b. Ebi Vekkasa, radijallahu anhu, da

  je rekao: Jednom prilikom sam se zakleo Latom i Uzzaom, pa sam otiao Allahovom

  Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: Zakleo sam se Latom i Uzzaom? a on mi

 • 25

  ree: Reci: La ilahe illellah tri puta, pljucni na lijevu stranu tri puta, zatrai kod Allaha

  utoite od ejtana i nemoj se vie vraati na taj grijeh. Biljee ga Ahmed (1590), Nesai

  (3777), Ibn Made (2097) i Ibn Ebi ejbe (3/481) i drugi a vjerodostojnim ga je smatrao Ibn

  Hibban.

  Ovde se misli na obnavljanje vjerovanja od manjkavosti i nesvjesnog velianja kipova,

  a ne misli se na obnavljanje vjeovanja u znaenju ponovnog ulazka u islam radi poinjenog

  nevjerstva. (Vidi: Tejsirul-Azizil-hamid, str. 514).

  Zato, dragi brate i sestro, Allaha veliajte i slavite jezicima, srcem i djelima, onako

  kako Mu to dolikuje, jer to je obaveza svih ljudi: Oni ne veliaju Allaha onako kako Ga

  treba veliati; a itava Zemlja e na Sudnjem danu u aci Njegovoj biti, a nebesa e u

  desnici Njegovoj smotana ostati. Slavljen neka je On i vrlo visoko iznad onih koje Njemu

  smatraju ravnim! (Ez-Zumer, 67).

  Allah, delle enuh, zna najbolje!

  Napisao: Amir I. Smaji

  Medina, 19. 01. 1434. / 03. 12. 2012.

 • 26

  Stanje ehlu-l-fetre na Ahiretu

  Islamski uenjaci su se razili po pitanju onih do kojih nije dola istina, a tu spadaju

  oni koji su ivjeli u vremenu kada nisu dolazili poslanici, ili su ivjeli u mjestu do kojeg nije

  doao islam, ili se radi o onima koji su umrli u djetinjstvu, a roditelji su im bili nevjernici pa

  ih kao takvi nisu poduili islamu.

  Najispravnije miljenje islamskih uenjaka jeste da e oni koji pripadaju kategoriji

  ehlu-l-fetreh biti iskuani na Sudnjem Danu, pa ko se pokori Allahu ui e u Dennet, a ko

  odbije bie stanovnik Dehennema.

  Postoji puno predaja koje govore o ovome i mogu se nai u Ibn-Kesirovom komentaru

  Kur'ana u govoru o ajetu:

  "... a nismo kanjavali, dok ne bismo poslali poslanika." (Prijevod znaenja, El-Isra

  15)

  Navest emo jednu od predaja:

  " " " "

  ( : :

  : :

  :

  :

  .

  Zabiljeili su imam Ahmed u Musnedu i El-Bejheki u knjizi El-I'atikad od El-Esveda

  b. Seri'a da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selem, rekao: etiri osobe e se pravdati na

  Sudnjem Danu: gluh ovjek koji nita nije uo, luak, oronuo starac i ovjek koji je

  umro u periodu izmeu dva poslanika. Onaj koji je bio gluh rei e: 'Moj Gospodaru,

  kada je Islam doao ja nita nisam uo.' Luda osoba e rei: 'Moj Gospodaru, kada se

  Islam pojavio djeca su na mene izmet bacala.' Oronula stara osoba e rei: 'Moj

  Gospodaru, kada je Islam doao, ja nita nisam razumio.' Onaj koji je umro u vremenu

  izmeu dolaska dvojice poslanika, rei e: 'Moj Gospodaru, nije mi doao Tvoj

  poslanik.' Pa e On uzeti od njih obeanje da e mu pokorni biti, pa e im narediti da

  uu u vatru. Ko ue u nju bie mu hladna i spasonosna, a ko ne ue, bit e odvuen u

  nju.

  Kae Ibn Kesir: Po ovom pitanju ima vjerodostojnih predaja, a ima i dobrih, kao i

  slabih predaja koje se uzdiu na stepen dobrih zbog ostalih vjerodostojnih i dobrih predaja.

 • 27

  Takoer, kada se nae po jedom pitanju vie meuzavisnih predaja koriste se kao dokaz

  nakon prouavanja i razmatranja istih. (Ibn Kesir 58/5)

  : .

  Hafiz Ibn-Hader, u kontekstu govora o ovom pitanju, kae: Oni (ehlu-l-fetreh) e na

  Onom svijetu biti iskuani tako to e im se narediti da uu u Vatru. Pa ko ue ta e mu vatra

  biti hladna i spasonosna, a ko odbije ui bie kanjen. Predaju biljei El-Bezzar preko Enesa i

  Ebu S'eida, radijallahu anhuma. Takoer, biljei je i Taberani od Mu'aza b. Debela. I zaista

  je istina da e pripadnik ehlu-l-fetre biti iskuan na Sudnjem Danu kao i luak. I rekao je

  Bejheki u knjizi El-I'atikad da je ovo ispravan stav. (Fethul-Bari, 246/3)

  : : :

  " "

  .

  Neki islamski uenjaci, poput imama Ibn-Abdulberra, odbacili su miljenje da e

  nakon smrti biti iskuenje za ehlu-l-fetreh, pa su rekli: ivot poslije smrti je za nagradu ili

  kaznu i nije mjesto iskuenja i tamo nema naredbi i zabrana. Takoer, on smatra da se ne

  moe od ovjeka traiti da ue u Vatru kad ovjek nije u stanju da pristane na tako neto, a

  Allah nikoga ne optereuje preko njegovih mogunosti.

  Islamski uenjaci su odgovorili protiv ovog stava i uoptenim i preciznim odgovorima.

  Uoptene odgovore su dali Ibn-Kesir i Ibn-Tejmije, a preciznijim i detaljnijim odgovorom je

  odgovorio Ibnul-Kajjim, ak je odgovorio sa 19 razliitih taki gledita.

  Sutina uoptenih odgovora na stav Ibn-Abdulberra je u tome da nakon smrti nije

  samo nagrada i kazna nego e pored nagrade i kazne biti i iskuenja, kao to je iskuenje u

  Berzehu koje nije upitno ni kod samog Ibn-Abdulberra. Takoer, zagovornici stava da e na

  Sudnjem danu biti iskuenje za ehlu-l-fetreh kau da nakon smrti nema iskuenja nego samo

  nagrada i kazna ali tek nakon ulaska dennetlija u Dennet i dehennemlija u Dehennem.

  Kae Ibn-Tejmijje u knjizi Medmu'u-l-fetava: Teklif (zaduenje obavezama) se u

  potpunosti zavrava ulaskom u Kuu nagrade, a to je Dennet i Kuu kazne, a to je

  Dehennem. A prije toga na Sudnjem danu i u Berzehu ljudi e biti ispitivani, pa e ovjek u

  Berzehu biti upitan: 'Ko ti je Gospodar, koja je tvoja vjera i ko je tvoj poslanik?' A Uzvieni je

  rekao: 'Na Dan kada se Noga otkrije i kad budu pozvani da seddu uine, oni nee to biti u

  stanju' U vjerodostojnim hadisima je potvreno da e se Allah na Sudnjem Danu pokazati

 • 28

  svojim robovima, kao to je hadis: 'Neka svaki narod slijedi ono to je oboavao. Tako e

  mnogoboci ii za svojim kipovima i lanim boanstvima, a vjernici e ostati dok im se ne

  prikae Gospodar u liku kakvom ga ne znaju pa ga nee moi prepoznati. Zatim e im se

  prikazati u liku u kakvom e ga prepoznati pa e mu uiniti seddu a lea licemjera ostae

  ukoena poput kravljih rogova. Htjet e da Mu seddu uine, ali to nee biti u stanju.' Pa je

  spomenuo Njegove rijei: 'Na Dan kada se Noga otkrije i kad budu pozvani da seddu uine,

  oni nee to biti u stanju' (Medmu'ul-fetava, 4/303.-304.)

  ( : :

  ( :

  ( :

  .

  Ibn-Kesir u svom tefsiru, na govor Ibn-Abdulberra: Kako da se trai od nekoga da

  pristane na ulazak u Vatru kada je taj pristanak nezamisliv, odgovara: Ovo nije dovoljan

  argument protiv ispravnih predaja, jer Allah e narediti ljudima na Sudnjem danu da preu

  preko Sirat-uprije, a to je most koji je tanji od dlake, a otriji od sablje. Prelazie vjernici

  preko njega srazmjerno svojim djelima, tako da e neki proi brzo poput munje, neki poput

  vjetra, neki kao jahai konja, neki e prei hodajui, a neki ak i puui, dok e neki pasti sa

  mosta na lice u Vatru. A ono to se navodi u pogledu njih (ehlu-l-fetre) nije vee od

  ovoga.ukazuje da ipak na Sudnjem Danu ima iskuenja. ak je ovo iskuenje vee od

  iskuenja ehlu-l-fetre.

  Ibn-Kajim rezimira sve ovo i dodaje:

  Ono to proizilazi iz ovih hadisa (koji govore da e ehlul-fetre biti iskuani na

  Sudnjem Danu) u skladu je sa Kur'anom i erijatskim pravilima i to je i pojanjenje onoga o

  emu nas Kur'an obavjetava, a to je da niko nee biti kanjen osim nakon uspostavljanja

  dokaza nad njim. Ehlul-fetre su od onih nad kojima nije uspostavljen dokaz na ovom svijetu

  pa je neminovno da nad njima bude uspostavljen dokaz na Sudnjem Danu koji je za to

  najprei i najpogodniji zbog njegovog stanja i prizora. Svjedoiti e razni svjedoci protiv

  ljudi, iznosie se dokazi i ljudi e se raspravljati pred svojim Gospodarem i svako e iznositi

  svoja opravdanja a nee opravdanja biti od koristi nepravednima .... Ovaj stav je

  vjerodostojno potvren u predajama od skupine ashaba. Od njih se vjerodostojno prenosi

  samo ovaj stav, dok stav da e oni (ehlu-l-fetre) biti sluge stanovnicima Denneta

  vjerodostojno se prenosi samo od Selmana. Na tu temu ima jedan merfu' hadis, a hadisi o

  ispitivanju i iskuenju su brojniji, vjerodostojniji i poznatiji ... To to e im se narediti da uu

 • 29

  u Vatru nije iz kazne prema njima. Kako da budu kanjeni a nemaju grijeha? Nego se radi o

  tome da se iskuaju i ispitaju: da li bi se pokorili Allahu ili bi Mu bili neposluni. Ako bi bili

  pokorni i uli u Vatru: ne bi im nakodila i bila bi im hladna i spasonosna. A ako bi bili

  nepokorni i odbili ui u nju zasluili bi kaznu zbog suprotstavljanja Njegovoj naredbi.

  (Ahkamu ehli-zimme, 2/1158-1148)

 • 30

 • 13

  HKIF

 • 32

 • 33

  Da li se dodirivanjem polnog organa gubi abdest?

  Pitanje: Ako osoba koja je u stanju dunupluka odlui da se okupa i pri samom kupanju

  dodirne svoj polni organ, da li je duna da uzme abdest ili ne?

  Odgovor: Ovo pitanje usko je povezano sa razilaenjem meu uenjacima po pitanju da li

  dodirivanje spolnog organa kvari abdest. U knjizi erhul-mumti' stoji: Uenjaci, Allah im se

  smilovao, se razilaze po pitanju da li dodirivanje polnog organa i analnog otvora kvari abdest

  na nekoliko miljenja:

  Prvo miljenje: Dodirivanje polnog organa kvari abdest. Ovaj stav zastupaju hanbelijski

  uenjaci i potkrepljuju ga sljedeim dokazima:

  1. Hadis kojeg prenosi Busra bint Safvan r.a. u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi

  ve sellem, rekao: Ko dodirne svoj polni organ neka se abdesti.

  2. Hadis kojeg prenosi Ebu Hurejre r.a.: Ako neko od vas rukom dodirne svoj polni organ

  bez ikakvog zastora onda je duan da se abdesti.

  3. Dodirivanje polnog organa moe dovesti do buenja strasti kod ovjeka i moe dovesti

  do toga da iz polnog organa procuri mezij a da ovjek to ni ne osjeti. Samim tim kaemo da se

  propis vee za ono to podstine sumnju u postojanje neistoe ba kao to je sluaj sa

  dubokim snom.

  Drugo miljenje: Dodirivanje polnog organa ne kvari abdest. Ovo je miljenje hanefijskih

  uenjaka a potkrepljuju ga sljedeim dokazima:

  1. Talk b. Ali prenosi hadisu kojem stoji da je on pitao Allahovog Poslanika, sallallahu

  alejhi ve sellem, o ovjeku koji u namazu dodirne svoj polni organ, da li je duan da se

  abdesti? Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je odgovorio: Ne, zaista je polni organ samo

  dio tebe.

  2. Osnova je postojanje istoe tj. abdesta i od ove osnove se ne moe odstupili osim uz jak

  i jasan dokaz, a hadisi koje prenose Busra bint Safvan i Ebu Hurejre r.a. su slabi pa samim tim

  kaemo da je osnova postojanje abdesta a ne njegovo gubljenje a znamo da je Poslanik,

  sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Osoba ne odstupa od namaza dok ne uje zvuk ili ne osjeti

  miris.

  Tree miljenje: Dodirivanje polnog organa sa strau kvari abdest dok dodirivanje bez strasti

  ne kvari abdest. Ovo miljenje u sebi objedinjuje dokaze oba prethodna mljenja. Dakle,

  imamo spoj izmeu hadisa kojeg prenosi Busra r.a. i hadisa kojeg prenosi Talk b. Ali r.a.

  Fikhsko pravilo nalae da se najprije pokuaju objediniti dokazi prije nego to se pristupi

  postupku traganja za preferirajuim miljenjem, jer prilikom objedinjavanja miljenja u obzir

 • 34

  se uzimaju dokazi obje skupine dok se prilikom odabira preferirajueg miljenja u principu

  uzimaju dokazi jedne skupine dok se dokazi druge skupine ostavljaju po strani.

  U prilog ovom miljenju idu i rijei Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ...zaista je polni

  organ samo dio tebe. Zaista, ako dodirne svoj polni organ bez strasti onda je to kao da si

  dodirnuo bilo koji drugi organ na svome tijelu i pri tome ne gubi abdest. S druge strane,

  dodir polnog organa sa strau kvari abdest jer postoji mogunost da e takav dodir dovesti do

  izlaska neega to e pokvariti abdest a da ti i ne osjeti da je tekuina izala. Dakle, ako se

  polni organ dodire sa strau onda je osoba duna da abdesti, dok dodir bez strasti za sobom

  ne povlai obavezu uzimanje abdesta.

  etvrto miljenje: Onome ko dodirne svoj polni organ mustehab (pohvalno) je da se abdesti,

  pa makar taj dodir bio sa strau. Ovo miljenje zastupa ejhul-islam Ibn Tejmijje. Ako

  kaemo da je abdest mustehab u ovoj situaciji to znai da ima utemeljenje u erijatskim

  tekstovima i da shodno tome izvrilac zasluuje nagradu. Takoer, abdest u ovoj situaciji je

  pohvalno uzeti iz predostronosti.

  Saetak i zakljuak: Ako ovjek dodirne svoj polni organ pohvalno je da se nakon toga

  abdesti bez obzira da li taj dodir bio sa ili bez strasti. No, ako dodir bude sa strau onda je

  miljenje koje kae da je obavezan da se abdesti izrazito jako, ali ja ne obavezujem druge na

  to miljenje mada je za osobu bolje da iz predostronosti uzme abdest nakon dodira polnog

  organa sa strau. Ovo je miljenje ejh Usejmin, rahimehullah, iznio u komentaru knjige

  erhul-Mumti'.

  Nakon ovoga ejh Usejmin, rahimehullah, u komentaru knjige Bulugul-meram (1/256) kazao

  je da je osoba koja svoj polni organ dodirne sa strau obavezna da uzme abdest, dok dodir

  polnog organa bez strasti ne kvari abdest.

  Shodno ovome kaemo da strastveno dodirivanje polnog organa prilikom uzimanja gusula za

  sobom povlai obavezu da osoba nakon gusula uzme abdest. S druge strane, ako dodirivanje

  polnog organa ne bude sa strau u tom sluaju osoba nije duna da se abdesti po zavretku

  gusula.

  Izvor: http://islamqa.com/ar/ref/82759

 • 53

  .

  " " : " :

  : : ( :

  . ) : ( -1

  : ( -2 . ) : (

  -3 .

  : :

  : 1 . ) : (

  . 2 . : (

  .

  :

  .

 • 63

  : (

  .

  . : ( : (

  . :

  :

  .

  :

  . -1

  - 2 : (

  .

  : - 3 .

  :

  :

  .

  :

  . "

 • 73

  259/1 " " (

  .

  .

  :

  184 (444 : ( ( .

  .

  .

  : " 44/1 "" (

  . "

  , : " : 94/9 "" (

  . "

  : " , ,

  " ;

  ." . : . " 211/1 "" (

  .

 • 38

  Propisi vezani za menstruaciju?

  Pitanje: ta je ena duna uiniti ako, vjerujui da je menstruacija prestala, pone

  obavljati namaz te zatim otkrije ponovnu pojavu krvi ili druge tekuine? Po emu se razlikuje

  istihaza od hajza i kako je prepoznati?

  Odgovor: Poremeaj u menstrualnom ciklusu otvara mnoge dileme oko istoe,

  namaza i drugih vjerskih propisa koji se za to veu. S obzirom da se mjeseni ciklus (hajz)

  mijenja shodno ivotnoj dobi i tjelesnom stanju ene, potrebno je ukazati na pravila koja

  reguliu ovaj propis na osnovu kojih ena moe znati propise istoe ma kakve promjene se

  desile.

  Prvo: Kod veine ena mjesenica traje 6 ili 7 dana, a period istoe 23 ili 24 dana, ali

  deava se i da traje vie ili manje od toga. Mnogi islamski pravnici miljenja su da mjeseni

  ciklus ene traje najkrae no i dan, a najdue 15 dana. Ibn Tejmijje smatra da ne postoji

  najkraa i najdua granica, nego kad god se pojavi krv hajza sa svojim poznatim osobinama,

  to se smatra menstruacijom, bez obzira trajala ona dugo ili kratko. Rekao je: Hajz je naziv za

  koji je Uzvieni Allah vezao mnoge propise u Kuranu i sunnetu, ne odredivi njegov najkrai

  i najdui period, niti duinu perioda istoe izmeu dva hajza, iako je to pitanje uestalo i

  ummet je u potrebi za poznavanjem njegovih propisa. Lingvistiki, hajzom se naziva, bez

  razlike, dui ili krai period, a ko u tome odredi neku granicu, nije postupio u skladu sa

  Kuranom i sunnetom. (Medmuul-fetava, 19/237)

  Drugo: Zavretak ciklusa prepoznaje se po jednom od dva znaka:

  pojavom bijele tekuine koju maternica isputa na kraju ciklusa,

  potpuni prestanak curenja.

  ene, ashabijke, pitale su Aiu, radijalahu anhuma, o znakovima po kojima se zna

  prestanak hajza, te kada bi se na pamuku nakon to ga stave na mjesto hajza vidjeli tragovi

  ute tekuine, govorila bi: Ne pourujte (ne mislite da je hajz zavrio) sve dok ne vidite

  bijelu tekuinu. (imam Malik, Muvetta, br. 128; Bejheki, El-Kubra, br. 1486, hadis je sahih

  po ocjeni Albanija, Irvaul-galil, br. 198)

  Ako se nakon zavretka uobiajenog ciklusa ponovo pojavi uta ili smea tekuina,

  pojava te tekuine ne tretira se hajzom. Na to ukazuje predaja Ummu Atijje, radijallahu anha:

  utu i smeu tekuinu, nakon istoe, nismo smatrali niim. (Ebu Davud, br. 307, hadis je

  sahih po ocjeni Albanija, a Buharija ga biljei bez rijei nakon istoe, br. 326) Nismo

  smatrali niim, tj. nismo smatrali hajzom, meutim pojava te tekuine kvari abdest. Ako se

  ova uta ili smea tekuina pojavljuje u uobiajenom periodu ciklusa, ili prije pojave znakova

  zavretka hajza, tretira se hajzom.

  Tree: Po pitanju prestanka istjecanja krvi u periodu mjesenog ciklusa, kao naprimjer

  da jedan dan postoji curenje, a drugi ne i sl., uenjaci imaju dva razliita miljenja:

  Hanefijski i afijski mezheb stanovita je da se istoa koja se pojavi u periodu hajza

  takoer tretira hajzom. Ovo miljenje izabrao je Ibn Tejmijje, jer se u tom sluaju bijela

  tekuina, koja je znak istoe, nije pojavila, te kada bi se tretiralo istoom to bi bila tekoa,

  jer ena bi bila obavezna kupati se svaki ili svaki drugi dan.

 • 39

  Malikijski i hanbelijski mezheb stanovita je da se vrijeme u kojem se pojavljuje krv

  tretira hajzom, a da se vrijeme u kojem nema krvi tretira istoom, osim ako to stanje potraje

  vie od 15 dana, onda je to istihaza o kojoj e slijediti detaljniji govor. Po ovom miljenju,

  kada curenje prestane, ena je duna okupati se i tretira se istom, te kada se ponovo vrati krv,

  ponovo je u hajzu. Ovo miljenje je preferirajue, jer krvarenje je znak hajza, a prestanak

  curenja je znak istoe, osim ako prestanak krvarenja traje krae od jednog dana, u tom

  sluaju nee se tretirati istoom, kao to to istie hanbelijski uenjak Ibn Kudame, jer

  obaveznost kupanja u kraem periodu od toga predstavlja tekou. Prema tome, prekid krai

  od jednog dana ne smatra se istoom osim ako na to ukazuju posebne okolnosti, kao

  naprimjer da se prekid pojavi na kraju uobiajenog perioda mjesenice ili da se pojavi bijela

  tekuina koja je znak zavretka ciklusa. (El-Mugni, 1/399, Mevsuatul-fikhijetul-kuvejtije,

  18/304, Ibn Usejmin, Ahkamud-dimait-tabiijje, 11)

  etvrto: Menstrualni ciklus moe postati dui u odnosu na uobiajeno trajanje, kao to

  moe postati krai. Sve dok traje curenje krvi tipinih osobina, koje e kasnije biti pojanjene,

  ena je u hajzu. Ako ena vidi znakove istoe i vjeruje da je ciklus prestao te se okupa i

  tretira se istom, zatim ponovo uoi krv hajza, to se tretira nastavkom prethodnog

  menstrualnog ciklusa i ponovo e ostaviti namaz i sve to je hajzom zabranjeno. Meutim,

  ako se krvarenje nakon istoe pojavljuje tokom veine vremena ili na nain da ena zna da to

  nije hajz, onda se ta krv tretira istihazom. Stalnoj komisiji za fetve u Saudijskoj Arabiji

  postavljeno je sljedee pitanje: Mjeseni ciklus kod mene nekad traje devet, a nekad deset

  dana. Nakon to postanem ista i radim kune poslove, ponovo mi se pojavi krvi u

  isprekidanim intervalima. Kada mi se ponovo vrati krv nakon uobiajenog ciklusa, da li mi je

  dozvoljen post, namaz i umra? Odgovor: Mjeseni ciklus kod tebe je u onom periodu u

  kojem ti obino dolazi hajz, a to je deset ili devet dana. Kad krv prestane curiti nakon devet ili

  deset dana, okupaj se te klanjaj, posti i obavljaj tavaf, a tvom muu je dozvoljen odnos s

  tobom. Krv koja se pojavi nakon uobiajenog ciklusa zbog kretanja pri poslu ili neeg drugog

  neoekivanog, nije krv hajza, nego je to krv koja se pojavljuje zbog odreene bolesti i

  poremeaja. Ta krv te ne spreava da klanja, posti, tavafi i tome slino, nego je oisti poput

  ostalih neistoa, zatim uzmi abdest za svaki namaz te klanjaj, tavafi, ui Kuran i sl.

  (Fetaval-ledne, 5/388)

  Peto: Stalno curenje krvi ili sa kraim prekidima, kao to je dan ili dva u mjesecu,

  naziva se istihaza. U pravilu, krv koja se pojavljuje kod ene tretira se hajzom osim ako je

  curenje kontinuirano i traje veinu mjeseca, po miljenju Ibn Tejmijje ili traje vie od 15 dana

  po miljenju veine uenjaka, u tom sluaju se tretira istihazom. Krv istihaze razlikuje se od

  krvi hajza u sljedeem:

  Krv hajza je crne boje, dok je krv istihaze prirodna boja krvi.

  Krv hajza je gusta, dok je krv istihaze rijetka.

  Krv hajza je neugodnog mirisa za razliku od krvi istihaze.

  Krv hajza izlazi iz maternice, a krv istihaze iz vene.

  Krv hajza se ne grua kada se pojavi, za razliku od krv istihaze.

  Propisi istihaze razlikuju se od propisa hajza u tome da se za vrijeme hajza ena tretira

  neistom i u tom periodu ostavlja namaz, dok se u istihazi tretira istom i ne ostavlja namaz.

 • 40

  Meutim, u istihazi ena e, ako je curenje konstantno ili se pojavi prije nastupanja sljedeeg

  namaza, pred svaki namaz oistiti se i sprijeiti izlazak krvi ulokom i sl., zatim e se abdestiti

  i klanjati. Ako se nakon ienja i abdesta za vrijeme namaza pojavi krv istihaze, to nee

  pokvariti namaz.

  esto: Istihaza moe imati tri razliita stanja:

  Prije pojave istihaze ena je imala poznat period u kojem je nastupao mjeseni ciklus. U

  tom sluaju e taj isti period tretirati hajzom, a ostalo vrijeme istihazom. Kao naprimjer, da

  ena ima redovan ciklus est dana na poetku svakog hidretskog mjeseca, zatim joj se pojavi

  istihaza tako da ima konstantno curenje, u tom sluaju prvih est dana svakog hidretskog

  mjeseca je hajz, a ostalo vrijeme istihaza. Na to ukazuje predaja u kojoj se navodi da je

  Fatima bint Ebi Hubej rekla: Allahov Poslanie, meni stalno dolazi krv tako da nikad nisam

  ista, da li u ostaviti namaz? Ne, to je krv iz vene. Ostavi namaz onoliki broj dana koliko ti

  je trajao hajz, a zatim se okupaj i klanjaj, odgovorio je Allahov Poslanik, alejhis-salatu ves-

  selam. (Buharija, br. 325).

  Prije pojave istihaze ena nije imala kontinuiran mjeseni ciklus, nego se pojavom

  menstruacije pojavila i istihaza. U ovom sluaju mjerilo prepoznavanja hajza je razlika u

  osobinama krvi. Ako ena moe prepoznati krv hajza na osnovu boje, mirisa, bolova koji

  prate njenu pojavu i sl., period u kojem se pojavljuje takva krv je hajz, a ostalo vrijeme, kada

  se pojavljuje krv drugih osobina je istihaza. Dokaz su rijei Poslanika, sallallahu alejhi ve

  sellem, Fatimi bint Ebi Hubej: Kada se pojavi krv hajza, to je crna krv, neugodnog mirisa,

  kada se to pojavi, ostavi namaz, a kada bude drugaije, abdesti se i klanjaj, jer to je krv iz

  vene. (Ebu Davud, br. 286, i Hakim, br. 618, hadis u sebi ima slabosti, ali su uenjaci

  prihvatili postupanje po njemu)

  Prije pojave istihaze ena nije imala kontinuiran mjeseni ciklus niti je u stanju razlikovati

  krv hajza od krvi istihaze. U tom sluaju ravnat e se prema ciklusu veine ena tako da se

  tretira u hajzu est ili sedam dana poevi od prvog vremena u kojem je vidjela krv, a nakon

  toga u istihazi. Naprimjer, ako vidi krv petog u mjesecu, zatim curenje traje a ne uoava se

  razlika na osnovu koje bi se prepoznala krv hajza, u tom sluaju ena je u hajzu est ili sedam

  dana poevi od petog dana svakog mjeseca. Dokaz su rijei Poslanika, sallallahu alejhi ve

  sellem, Hamni bint Dah, radijallahu anha, ashabijki kojoj se pojavila istihaza: U hajzu si

  est ili sedam dana, u Allahovom znanju, a zatim se okupaj... (Ahmed, br. 27514, Ebu

  Davud, br. 287, Tirmizi, br. 128, hadis je hasen po ocjeni Albanija) Rijeima Poslanika: est

  ili sedam dana, misli se da treba vidjeti ta je od to dvoje blie njenom stanju ravnajui se

  prema enama njene starosti i njenoj rodbini. Uzvieni Allah najbolje zna!

  Odgovorio: Mr. Hakija Kanuri

 • 41

  Da li se pri odlasku na seddu sputaju prvo koljena ili ruke

  Pie: Amir I. Smaji

  Zahvala pripada Allahu, delle e'nuh, Gospodaru svih svjetova. Donosimo salavat i

  selam na Allahovog Poslanika Muhammeda, njegovu asnu porodicu, ashabe i sve istinske

  sljedbenike do Sudnjega dana.

  Islamski uenjaci po ovom pitanju imaju tri miljenja:

  Prvo miljenje: Da se koljena sputaju prije ruku.

  Ovaj stav je zastupala veina islamskih uenjaka1, od kojih su: Ibrahim En-Neha'i,

  Muslim b. Jesar, Ebu-Kilabe, Muhammed b. Sirin, Sufijan es-Sevri, Ebu-Hanife, Abdullah b.

  Vehb, afija, Ahmed b. Hanbel, Ishak b. Rahuje, Ibn-Huzejme, Ibnul-Munzir, Tahavi,

  Hattabi, Hazimi, Ibnul-Kajjim, Ibn-Abdulhadi i drugi.2

  To je i zvanini stav u hanefijskom3, afijskom4 i hanbelijskom5 mezhebu.

  Najvjerodostojnije na emu su zasnovali svoj stav je hadis koji prenosi erik, od

  Asima b. Kulejba, od njegovog oca, a on od Vaila b. Hudra, radijallahu anhu, da je rekao:

  "Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi inio seddu da sputa

  svoja koljena prije ruku, a kada bi se dizao podigao bi ruke prije koljena."

  Hadis su zabiljeili imami: Ebu-Davud (838), Nesa'i (1089), Tirmizi (268) i Ibn-

  Made (882) u Sunenima, Ibn-Huzejme (626) i Ibn-Hibban (1912) u Sahihima, Darimi (1320)

  i Darekutni (1/345) u Sunenima i drugi.

  Hadis su vjerodostojnim ocijenili: Ibn-Huzejme, Ibnul-Munzir, Ibn-Hibban, Hakim,

  Tahavi, Begavi, Ibnul-Kajjim, Zehebi, Ibnul-Mulekkin i drugi.6

  1 Kao to to kau imami Tirmizi, Begavi, Ibn Redeb i drugi. Vidi: Sunen Tirmizi 2/56 kod hadisa br. 268, erhu-

  sunne 3/134, i Fethul-Bari 5/91.

  2 Vidi: Musannef 1/263 od Ibn Ebi ejbe, Mebsut 1/11 od Muhammeda E-ejbanija, Evsat 4/375, , Sahih Ibn

  Huzejme 1/319, erhu me'anil-asar 1/255, erhu Sahihil-Buhari 2/422 od Ibn-Bettala, E-erhul-kebir 1/554 i El-

  Mugni 1/589, Zadul-me'ad 1/223, Tenkihu-tahkik 1/401, Fethul-Bari 5/91 od Ibn-Redeba, erhu Sunen Ebi-

  Davud 4/23 od Ajnija, Nejlul-evtar 4/275.

  3 Vidi: Mebsut 1/11, Beda'ius-sanai 1/210, Muhitul-burhani 2/55, Mebsut 1/57 od Serhesija, Tebjinul-hakaik

  1/116, Behrur-raik 1/335, Haijetu Ibn Abidin 1/497-498, Multekal-ebhur, 1/146, El-Lubab 1/37.

  4 Vidi: El-Umm 1/113, E-erhul-kebir 3/472, El-Muhezzeb 1/75-76, El-Vesit 2/140, El-Medmu'a 3/421,

  Menhedut-tulab 1/11, El-Havil-kebir 2/285.

  5 Vidi: E-erhul-kebir 1/554 i El-Mugni 1/589 od Ibn Kudame, erh Zerkei 'ala muhtesaril-Hireki 1/181, El-

  Furu'u 2/200, El-Insaf 2/48, Keaful-kana'a 1/391, Menarus-sebil 1/133.

 • 42

  Ali ispravno je da je ovaj hadis da'if-slab, kao to su to zastupali Buhari, Tirmizi,

  Nesai, Ibn Ebi-Davud, Darekutni, Bejheki, Ibn-Redeb, Ibn-Hader, Hazimi, Ibn Sejjidi-Nas,

  Mubarekfuri, Albani i drugi7, radi ravije erika b. Abdullaha el-Kadija, koji se izdvojio u

  prenoenju ovog hadisa.

  Imam Ebu-Zur'a er-Razi o njemu je rekao: "Mnogo je grijeio..." A imam Ebu-Hatim

  veli: "Imao je greaka."8

  Imam Tirmizi: "erik b. Abdullah je imao mnogo greaka."9

  Imam Darekutni: "erik nije jak prenosilac u hadisima sa kojima se izdvoji."10

  Imam Bejheki: "Veina uenjaka nije uzimala hadise koje on prenosi kao dokaz."11

  Devheri veli: "Pogrijeio je u etiri stotine hadisa"12

  Hafiz Ibn-Hader: "Mnogo je grijeio, njegovo pamenje se poremetilo kada je postao

  kadija u Kufi..."13

  Svoj stav su, pored hadisa, zasnivali i na tome to se vjerodostojno prenosi od voe

  pravovjernih Omera b. el-Hattaba, radijallahu anhu, da je tako postupao.14

  Takoer, prenosi se i od njegovog sina Abdullaha b. Omera, radijellahu anhuma, da je

  tako postupao.15

  Taj stav se prenosi i od uenika Abdullaha b. Mes'uda, radijallahu anhu.16

  6 Vidi: Sahih Ibn Huzejme 1/318, El-Evsat 4/375, Sahih Ibn Hibban 5/237, Mustedrek 1/349, erhu me'anil-asar

  1/255, erhus-Sunne 3/134, Zadul-me'ad 1/230, Bedrul-munir 3/657 od ibnul-Mulekkina.

  7 Vidi: Ilelu Tirmizi kebir 1/70, Sunenu-Darekutni 1/345, Sunenul-kubra 2/99, Tenkihu-tahkik 1/399, Fethul-Bari

  5/89-90 i erhu ileli Tirmizi 1/33 od Ibn Redeba, Bedrul-munir 3/656, Et-Telhisul-Habir 1/617 i Bulugul-meram

  br. 310-312 od Ibn Hadera, Nejlul-evtar 4/273-281, Tuhfetul-ahvezi 2/117-119 i Irvaul-galil 2/75 od Albanija.

  8 Vidi: Tehzibu-tehzib 4/295.

  9 Vidi: Ilelu Tirmizi El-Kebir 1/69.

  10 Vidi: Sunenu-Darekutni 1/345.

  11 Vidi: Es-Sunenul-kubra 10/271.

  12 Vidi: Tehzibu-tehzib 4/295.

  13 Vidi: Tekribu-tehzib 1/417.

  14 Vidi: Musannef 1/263 od Ibn Ebi ejbe i erhu me'anil-asar 1/256 od Tahavije.

  15 Vidi: Musannef 1/263 od Ibn Ebi ejbe.

  16 Vidi: Musannef 1/264 od Ibn Ebi ejbe i Fethul-Bari 5/91 od Ibn Redeba.

 • 43

  Ibrahim en-Neha'i je prezirao da se sputaju ruke prije koljena i govorio bi: "To ne radi

  osim onaj ko je lud!"17

  Od dananjih uenjaka na tom stavu su Ibn-Baz, Ibn-Usejmin, Atijje Salim, Abdullah

  el-Dibrin, Salih el-Fevzan, Abdullah el-Fevzan i drugi.18

  Drugo miljenje: Da se ruke sputaju prije koljena.

  Ovo miljenje je zastupala skupina islamskih uenjaka, od kojih su: Hasan el-Basri,

  Malik b. Enes, Ahmed b. Hanbel (u jednoj predaji od njega), Evza'i, Ibn-Hazm, Ebu-Bekr b.

  el-Arebi, Ibn Sejjidi-Nas, Turkumani i drugi.19

  To je i zvanini stav u malikijskom20 i zahirijskom mezhebu.21

  Najvjerodostojnije na emu su zasnivali svoj stav je hadis koji prenosi Muhammed b.

  Abdullah b. Hasan, od Ebu-Zinada, ovaj od E'areda, a on od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu,

  da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Kada neko od vas ini seddu

  neka se ne sputa kao to se sputa deva, neka spusti ruke prije koljena."

  Hadis su zabiljeili: Ahmed (8955) u Musnedu, Ebu-Davud (840), Nesa'i (1091),

  Tirmizi (269), Darekutni (1/344) i Darimi (1321) u Sunenima, Bejheki (2739) u Es-Sunenul-

  kubra i drugi.

  Hadis su vjerodostojnim ocjenili: Ibnul-Devzi, Nevevi, Munziri, Ibn-Hader, Ibnul-

  Mulekkin, Sujuti, evkani, Mubarekfuri, Ahmed akir, Albani i drugi.22

  Ali, ispravno je da i ovaj hadis jeste da'if-slab, kao to su to zastupali Buhari, Tirmizi,

  Ibn-Adijj, Darekutni, Tahavi, Bejheki, Hamza Kinani, Ibn-Abdulhadi, Zehebi, Ibn-Redeb,

  17 Vidi: Musannef 1/263 od Ibn Ebi ejbe i Fethul-Bari 5/91 od Ibn Redeba.

  18 Vidi: Medmu'ul-fetava Ibn Baz 11/151-152, erhul-mumti'a 3/110-113, erh Bulugil-meram 66. predavanje

  od Atijje Salima, erh ehseril-muhtesarat 7. predavanje od Ibn Dibrina, Munteka min fetava Fevzan 3/20,

  Ahkamu huduril-mesadid od Abdullaha Fevzana str. 164.

  19 Vidi: Musannef 1/263 od Ibn Ebi ejbe, Evsat 4/375, El-Muhalla 4/129, E-erhul-kebir 1/554, El-Mugni 1/589,

  Devheru-nekijj 2/100, Fethul-Bari 5/91 od Ibn Redeba, Tuhfetul-ahvezi 2/121.

  20 Vidi: Bidajetul-mudtehid 1/138, Et-Tadu vel-iklil 1/541, Ez-Zehire 2/195, Dami'ul-ummehat str. 97, Haijetu

  Adevi 1/337, Mevahibul-delil 2/247, Fevakihu-devani 1/467, E-erhul-kebir 1/250 od Derdira, Semeru-dani str.

  110, Minahul-delil 1/263.

  21 Vidi: El-Muhalla 4/129.

  22 Vidi: Et-Tahkik 1/388 od Ibnul-Devzija, Hulasatul-ahkam 1/403 od Nevevija koji kae da je lanac prenosilaca

  ovog hadisa dobar, Bulugul-meram br. 310-312, Tejsir bi erh dami'i-sagir 1/207, Nejlul-evtar 4/280-281,

  Tuhfetul-ahvezi 2/120, El-Muhalla 4/129, Irvaul-galil 2/78.

 • 44

  Munavi i drugi23, radi ravije Muhammeda b. Abdullaha b. el-Hasana, koji se izdvojio u

  prenoenju ovog hadisa od Ebu-Zinada, a to se ne prima od njega zbog nedovoljne

  pouzdanosti.

  Kae imam Buhari o njemu: "Niko pored njega nije prenio ovu predaju od Ebu-

  Zinada, i ne znam da li je sluao hadise od Ebu-Zinada ili ne."24 Kae imam Ibn Adijj: "Nije

  sluao hadise od Ebu-Zinada"25

  Hadis ima i drugih prigovora, ali, zadrat emo se na ovoj mahani.

  Svoj stav su, pored hadisa, zasnovali i na tome to se vjerodostojno prenosi od

  Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, da je tako postupao.26

  Imam Evza'i kae: "Zatekao sam ljude da sputaju ruke prije koljena."27

  Kae Ibn Ebi-Davud: "To je stav sljedbenika hadisa."28

  Od dananjih uenjaka na tom stavu su: Mubarekfuri, Albani, Muhammed Muhtar

  enkiti i drugi.29

  Tree miljenje: Da e izabrati ono to mu je lake.

  Ovaj stav je zastupala skupina islamskih uenjaka, od kojih su: Katade, Malik (u

  jednoj predaji od njega), Ahmed (u jednoj predaji od njega), Nevevi, Ibn-Tejmijje i drugi.30

  23 Vidi: Et-Tarihul-kebir 1/139, Sunen Tirmizi 2/58 br. 269, El-Kamil fi du'afa 6/238, Es-Sunenul-kubra 2/100,

  Tenkihu-tahkik 1/401, Tenkihu kitabi tahkik 1/168, Fethul-Bari 5/89-90 od Ibn Redeba, Tejsir bi erh dami'i-

  sagir 1/207, Muhteleful-hadis inde imam Ahmed 1/465-466 od dr. Abdullaha b. Fevzana.

  24 Vidi: Et-Tarihul-kebir 1/139.

  25 Vidi: El-Kamil fi du'afa' 6/238 i Muhteleful-hadis inde imam Ahmed 1/465.

  26 Predaju je spomenuo imam Buhari u svome Sahihu bez lanca prenosilaca. Vidi: Fethul-Bari 2/375 od Ibn

  Hadera. Sa spojenim lancem prenosilaca je biljei Ibn Huzejme u Sahihu (627).

  27 Vidi: El-Mesail 1/147/1 od Merruzija, sa vjerodostojnim senedom do imama Evza'ija kao to spominje ejh

  Albani u Sifetu salatin-Nebijj str. 122.

  28 Govor Ibn Ebi Davuda nisam naao sa senedom do njega, ali ga spominju mnogi uenjaci u svojim djelima.

  Vidi: Nejlul-evtar 4/275 i Tuhfetul-ahvezi 2/119.

  29 Vidi: Tuhfetul-ahvezi 2/124, Sifetu salatin-Nebijj str. 122, erhu zadil-mustekni'a 41. predavanje od ejha

  enkitija.

  30 Vidi: Musannef 1/263 od Ibn Ebi ejbe, El-Medmu 3/421, Medmu'ul-fetava Ibn Tejmijje 22/449, Fethul-Bari

  5/91 od Ibn Redeba, Fethul-Bari 2/376 od Ibn Hadera, Mevahibul-delil li erhi muhtesaril-Halil 2/247.

 • 45

  Od dananjih uenjaka: Ibn-Baz31, Sulejman Ulvan, Abdullah b. Fevzan, Abdulaziz et-

  Tarifi i drugi.32

  Svoj stav su osnovali na tome to se nita vjerodostojno ne prenosi od Allahovog

  Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, po tom pitanju.

  To potvruje i injenica to se od ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve

  sellem, prenosi da su postupali i po jednom i po drugom miljenju, to ukazuje da se o tome

  ne prenosi nita posebno od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer bi ashabi bili

  prvi koji bi po tome postupali i na to podsticali.

  I ovo je najispravnije i preferirajue miljenje, a Allah, delle e'nuh, najbolje zna.

  31 Iako je smatrao da je pree da se sputaju koljena prije. Vidi: Medmu'ul-fetava Ibn Baz 11/151-152.

  32 Vidi: erhu Mukiza str. 28 od Sulejmana El-Ulvana i Sifetu salatin-Nebijj str. 130 od Et-Tarifija.

 • 46

  Smijanje u namazu - kvari li abdest i namaz

  Pie: Amir Durmi

  Tuga i radost su osnovne emocije kojima svaki insan ispoljava svoje unutarnje

  pozitivno ili negativno raspoloenje. Tuga je najee popraena plaem, a radost smijanjem.

  Sk