horoskop, krzyżówka 13 - .1 listopada 2012 r. horoskop, krzyżówka 13 ziemia piotrkowska...

Download horoskop, krzyżówka 13 - .1 listopada 2012 r. horoskop, krzyżówka 13 Ziemia Piotrkowska Żonadomęża:

Post on 01-Mar-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

13horoskop, k r zywka1 l i s topada 2012 r. Z i e m i a P i o t r k o w s k a

ona do ma: Wiesz kochanie, ta para, co mieszka nad nami... Oni si bardzo kochaj.On j cauje na powitanie i na poegnanie. Czy ty nie mgby te tak robi? Daj spokj! Prawie jej nie znam...

BARANZamarzy Ci si uciecz-ka od codziennych sche-matw, rosncej odpo-wiedzialnoci i domo-wych narzeka. Brak

koncentracji i spore rozdranienie to nic in-nego, jak oznaki przemczenia. Niestetynawet wolne dni nie przynios zwolnieniatempa. Tym bardziej ce chwile relaksuw towarzystwie Wagi.

BYKW nadchodzcychdniach czekaj Citrudne a nawet skom-plikowane zadania,mae kopoty i spora

nerwwka. Wiele bdw rodzi si z praw-dy w oczy, ktr nie zawsze trzeba mwi.Zacznij bardziej docenia dyplomacj!To pozwoli atwiej przetrwa ten tydzie.Bierz przykad z poczyna Strzelca.

BLINITAW tym tygodniu moeCi ogarn praw-dziwy sza dziaania.Niemal we wszystkichdziedzinach. Zechcesz

nagle uporzdkowa swoje ycie, a nadodatek poczu smak powodzenia.Porzdkowanie nie bardzo Ci wyjdzie,natomiast sukces moe by w zasigurki, jeli skorzystasz z sugestii Byka.

RAKBlinita bd rozta-czay przed Tob bar-dzo atrakcyjne wizjeprzyszoci zwizanez jak wspln dzia-

alnoci. Bardzo dokadnie przyjrzyj sitemu wszystkiemu, bo chyba korzycibdzie niewiele, a sukcesy bardzo wt-pliwe. Wy swoje racje w szczerej, alekategorycznej rozmowie.

LEWOdyj zapomnianewydarzenia z przeszo-ci. Kto, komu dawnotemu wywiadczye ja-k przysug, bdzie

szuka kontaktu z Tob. Moe to zaowoco-wa bardzo udanym interesem. Natomiastbliskie Ci Ryby chc odby powan roz-mow. To dobry pomys - wyjanicie sobiewreszcie kilka spraw.

PANNASprbuj w tym tygo-dniu poszerzy obszarwpyww w codzien-nym yciu, gdy ostat-nio zbyt czsto wyco-

fujesz si z bahych nawet zobowiza. Nieprzesadzaj wic z obiektywnymi trud-nociami. Materialnie do krucho, alena horyzoncie moliwo poprawy tejsytuacji. Kierunek wskae Ci Baran.

WAGAPojawi si godne wik-szej uwagi moliwocipodjcia ciekawej ini-cjatywy zawodowej.Przyjrzyj si im z bliska

i bacz, by nie okazao si to jedn wielkprzynt, na ktr kto chce Ci zowi.Bdzie to egzamin Twojej wnikliwoci.Zainteresuj si Wodnikiem, moe potrze-bowa pomocy.

SKORPIONCzas maych napi.Nie komplikuj sytuacjijakimi pomysamitrudnymi do spenie-nia. Posunicia zrozu-

miae dla otoczenia i argumenty trafiajcedo przekonania powinny teraz przynienajlepszy efekt. Bd te bardzo pomocnew przedsiwziciu, ktre chcesz podjwsplnie z Lwem.

STRZELECOywiony tydzie peenniespodzianek i drob-nych (niestety!) suk-cesw. Bdc na falimoesz zacz lekko-

mylnie wydawa pienidze. Ograniczzakupy! Nie odmawiaj natomiast poycz-ki starszemu nieco Koziorocowi z rodziny.Jest w przejciowych kopotach i liczy naTwoj pomoc.

KOZIOROECZnw nagromadzi sisporo problemw, ktrepowanie zaczn Ci sidawa we znaki. Biu-rokracja bardziej ni

zazwyczaj zajdzie Ci za skr. Nie znie-chcaj si tym. Najblisze dnie powina poszukiwanie najlepszych rozwiza.W wyprowadzeniu wszystkich spraw naprost pomoe Ci Skorpion.

WODNIKTroch zanadto bie-gasz, a przy tym kr-cisz si w kko. Taruchliwo jest terazraczej przejawem Two-

jej nerwowoci, nie za przedsibior-czoci. Jeli wic chcesz powaniej po-myle o biznesie, musisz najpierw si wy-ciszy, uspokoi i przemyle rne pro-jekty. Wysuchaj opinii Raka.

RYBYKto w tych dniachmocno Ci si narazi.Najpierw poczujeszrozgoryczenie, potempodejmiesz plan zemsty.

Wyzbywszy si jednak zych zamiarwi ochonwszy nieco, przestaniesz myleo tym nieprzyjemnym epizodzie. Pozo-stanie cenne dowiadczenie yciowe. Przy-jazny znak - Panna.

Ziemi Piotrkowskiej

POZIOMO: 1. rozmoka ziemia, 6. art, szyderstwo, 7. tgipalec, 8. praktykant, terminator, 9. odrobina pynu, 12. pod opiekseniora, 13. krakowski klub pikarski, 14. tkanina z Ameryki,18. sekretna choroba, 19. synteza wykadu, 20. kontrolowa czuj-no wart, 21. czynu nie zastpi, 22. czarno-biae ptaki wodne.PIONOWO: 2. wa piasku na rzece, 3. polonez wikszy odcaro, 4. may ptak wdrowny, biaorzytka, 5. przeciwiestwodiablicy, 9. mieszkanie samotnika, 10. wybra wasne towa-rzystwo, 11. miasto w pobliu Baku, 15. kamie szlachetny berylokrzemian glinu, 16. robota z ig, 17. gazowy olbrzymz 62 ksiycami.ROZWIZANIE KRZYWKI (z 18 padziernika 2012 r.)Poziomo: rebus, zadra, boeuf, stres, pilaw, Opako, omot,azotki, wamp, myjnia, neon, kapela, Egon.Pionowo: epoki, uuda, Santiago, przeskok, piowanie,Lumumbowo, wota, zmywak, tender, Ibadan.

Gdy przyszo nas zatrwaa,cofamy si w nasz przeszo.

(Antoni Kpiski)