hollanda’dan dönüş yollar ı hollanda türkleri nerelerden ... · alice odé’den ald ım. bu...

of 28 /28
kebikeç / 30 • 2010 139 Hollanda’dan Dönüş Yolları Hollanda Türkleri nerelerden geldiler, nerelere dönüyorlar… Jak den EXTER T ürkiye’nin ‘moruklaşma’ sürecinde, son on, on beş yıldır Türkiye’nin güney sahillerindeki yerleşim yerlerine akın akın yerleşen ‘Özhollan- dalı’ yaşlılardan çok ‘Türk Hollandalı’, ‘Hollandalı Türk’ veya ‘Hollandacı’ denilen yaşlıların Türkiye’ye dönüp yerleşmelerine şahit olduk. Kimi Türkiye’nin neresinde doğmuş olursa olsun Hollanda’da edindiği yeni Türk dostları ile Kuşadası gibi Ege sahillerinde yer alan mekanlara yerleşiyor. Bazıla- rı doğduğu köye, doğduğu memleketin ilçe merkezi veya il merkezine yerleşiyor. Ba- zen ayrıldıklarında ilçe olan yere geri döndüklerinde, kendilerini il merkezinde bulu- yorlar. Çok sayıda eski Konyalı olan Karamanlılar gibi. Daha az sayıda Aksaraylılar, Ardahanlılar, Bartınlılar, Batmanlılar, Bayburtlular, Düzceliler, Iğdırlılar, Karabüklü- ler, Kırıkkalelliler, Kilisliler, Osmaniyeliler, Şırnaklılar ve Yalovalılar için geçerli, bu durum. Çıktıkları yeri döndüklerinde başka bir idari birime bağlanmış bulanlar da var. Başka bir ilçeye bağlanan bucaklar var, başka bir ile bağlanan ilçeler de… Çıktıkları ilin komşusu Başkent’e dönenler de var; Dönen Çankırılıların, Kırıkkalelilerin, Çorumluların, Yozgatlıların, Kırşehirlilerin büyük bir kısmının Ankara’ya yerleşmesi gibi. Zamanında Afyon-Emirdağ’dan çıkıp da yaşlı olarak köye veya ilçe merkezine dönmek istemeyenlerin Eskişehir’i tercih etmesi de mümkün. Eskişehir olmazsa, Afyon, olmadı çokça İstanbul, İzmir veya bir kısım Emirdağlının tercihi olan, yapı kooperatieri kurdukları Antalya gibi. Geri dönen bir Boğazlıyanlı Yozgat il merkezi yerine hemşerilerinin çoğunun tercihi olan Kayseri’ye yerleşmesi gibi. 60’lı 70’li yıllarda derin bir uykuda olan kırsal kentlerin birinden yurtdışına çıkmış olan bir işçi, dönüşte, ‘Anadolu Kaplanı’ denilen büyük ve hızla gelişen bir kentle karşı karşıya kaldı; Konya, Gaziantep, Kayseri gibi... Ya doğrudan Türkiye’den Hollanda’ya ya da Belçika, Almanya üzerinden

Author: trinhdan

Post on 27-Jan-2019

216 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

kebike / 30 2010

139

Hollandadan Dn YollarHollanda Trkleri nerelerden geldiler, nerelere dnyorlar

Jak den EXTER

Trkiyenin moruklama srecinde, son on, on be yldr Trkiyenin gney sahillerindeki yerleim yerlerine akn akn yerleen zhollan-dal yallardan ok Trk Hollandal, Hollandal Trk veya Hollandac denilen yallarn Trkiyeye dnp yerlemelerine ahit olduk.

Kimi Trkiyenin neresinde domu olursa olsun Hollandada edindii yeni Trk dostlar ile Kuadas gibi Ege sahillerinde yer alan mekanlara yerleiyor. Bazla-r doduu kye, doduu memleketin ile merkezi veya il merkezine yerleiyor. Ba-zen ayrldklarnda ile olan yere geri dndklerinde, kendilerini il merkezinde bulu-yorlar. ok sayda eski Konyal olan Karamanllar gibi. Daha az sayda Aksarayllar, Ardahanllar, Bartnllar, Batmanllar, Bayburtlular, Dzceliler, Idrllar, Karabkl-ler, Krkkalelliler, Kilisliler, Osmaniyeliler, rnakllar ve Yalovallar iin geerli, bu durum. ktklar yeri dndklerinde baka bir idari birime balanm bulanlar da var. Baka bir ileye balanan bucaklar var, baka bir ile balanan ileler de

ktklar ilin komusu Bakente dnenler de var; Dnen ankrllarn, Krkkalelilerin, orumlularn, Yozgatllarn, Krehirlilerin byk bir ksmnn Ankaraya yerlemesi gibi. Zamannda Afyon-Emirdadan kp da yal olarak kye veya ile merkezine dnmek istemeyenlerin Eskiehiri tercih etmesi de mmkn. Eskiehir olmazsa, Afyon, olmad oka stanbul, zmir veya bir ksm Emirdalnn tercihi olan, yap kooperatifl eri kurduklar Antalya gibi. Geri dnen bir Boazlyanl Yozgat il merkezi yerine hemerilerinin ounun tercihi olan Kayseriye yerlemesi gibi.

60l 70li yllarda derin bir uykuda olan krsal kentlerin birinden yurtdna km olan bir ii, dnte, Anadolu Kaplan denilen byk ve hzla gelien bir kentle kar karya kald; Konya, Gaziantep, Kayseri gibi...

Ya dorudan Trkiyeden Hollandaya ya da Belika, Almanya zerinden

kebike / 30 2010

140

Hollandaya ii g 70li yllarn ortasndaki petrol krizinin ardndan bir sr yasal engellerle zorlarken, daha da sonra aile birleimine de engeller getirilmesiyle g klf deitirdi. 12 Eyllden sonraki dnemde iltica akn ats altna, birok da i iin yurtdna kmak isteyenler gizlenmi durumdayd. i veya turist olarak artk gidemeyen ne yapsn?

Gn farkl farkl yzleri, g edenlerin Trkiyenin neresinden geldikleri ve Hollandann neresine yerletikleri hakknda daha nce de be makale yazm-tm. Kaynak olarak da yzlerce kiiyle yaptm konumalar, taradm onlarca ara-trma raporunu ve Hollanda Merkezi statistik Enstits (CBS) ve Hollanda Sosyal ve Kltrel Planlama Brosu (SCP)nun birlikte hazrlad Trkler ve Fasllarn Yaam Durumu 1984 (LSO-1984) adl aratrma verilerini kullanmtm.

Niye bu makalede bu eski konuya bir daha dnyorum, sorusunu yantlamak kolaydr. Son aylarda, mdr olduum Hollanda Yksek retim Enstitsnn Amsterdam Yksekokulu, Saxion Yksekokulu ile Hollanda G Enstits ile birlik-te dzenledii yllk bir staj ve aratrma projesi erevesinde eskiden kullandm malzemeden ok daha detayl, geni ve gvenilir olmak zere yeni bir kaynak elde ettim: AOW-2010: Trkiyede Hollanda Genel Yallk Yasas (AOW) gereince 1

Ocak 2010 tarihinde maa alanlarn listesi.Bunun yan sra ek bilgi verebilen ve bir nevi kontrol salayabilen iki yeni kaynak

daha buldum: WAO-2010: Hollanda gremezlik Yasas (WAO, 1 Ocak 2006 tarihinden sonra

WIA) gereince Trkiyede 1Austos 2010 tarihinde maa alanlar. REM-2010: Trkiyede zel dn uygulamas (REM) gereince 24 Mart 2010

tarihindeki duruma gre aylk alanlar.Kaynaklara daha yakndan bir bak ve baz metodolojik soru

ve sorunlar1980li yllarda Hollandada yaayan Trkler arasnda yaplan LSO-

1984 aratrmasndan ileri gelen Hollanda Trkleri Trkiyenin neresinden gel-di tablosu, 2010 ylnda Hollandadan dnm olan ve Hollandadan herhangi bir maa alan ahslarn u anda oturduklar mekanlar konusundaki veriler ile ayrntlandrlmaya kalklrsa, elbette ufak tefek metodolojik soru ve sorunlar meydana gelmektedir. Birinci sorunu girite ele aldk ve grdk ki insanlarn ktklar yer dndkleri yerle her zaman ayn olmuyor. Bu konuda g ve d-nle ilgili mekan ve istikamet bilgimiz her ne kadar varsa da, iki blge hak-kndaki bilgimiz yeterli olmayabilir ve yanl sonulara yol aabilir. Bunlarn

Hollandadan Dn Yollarden EXTER

141

arkasna bu makalenin sonu blmnde en azndan bir soru iareti konmaldr.kinci metodolojik sorun, her kaynan verilerinin ne derecede genelle-

nebilir olduu ve bunda gerek durumdan bir sapma sz konusuysa bu sapma-nn ne ynde olduuyla ilgilidir. Ge katlm olan kategorilerin bazs neden kullandm kaynaklarda fazla veya az bulunmakta veya hi bulunmamakta? Kullandm kaynaklarda tespit edilen veya beklenebilen sapmalar birbirlerini kuvvetlendiriyor mu yoksa zayfl atyor mu? Bir kaynakta gerek durumdan daha az bulunan bir kategori, br kaynakta fazla m yer alyor, gibi sorular ele aln-mal ve mmknse yantlanmaldr.

imdi bu makalede biri eski, yeni kullandm drt kaynaa daha yakndan bir bakalm.

LSO-1984 (Yaam durumu aratrmas) Hollanda Merkezi statistik Enstits (CBS) ile Hollanda Sosyal ve

Kltrel Planlama Brosu (SCP)nun birlikte hazrlad Trkler ve Fasllarn Yaam Durumu 1984 (LSO-1984) adl aratrmada; nce Hollandann o za-manki 700 akn belediyesinden 18 yanda veya daha byk en azndan 70 Trk gmeni bulunan belediyelerden 64n semiler. Bu 64 belediyenin n-fus sisteminden T.C. pasaportu olan rasgele 2000 kii seilmi. Seilen kiilerin mensup olduklar ailenin aile reisi ile grme yaplmas ngrlm. Tabii ki seilen kiinin kendisi de aile reisi olabilir. Grmeler Trke olarak yaplm ve toplam 1.348 aile reisiyle grme yaplm. (Demek ki temasa geilen aile reislerinin 3te biri katlmam. Aralarnda hangi blgelerden gelenlerin ne oran-da katld veya katlmad belli deildir).

Sorulan sorular arasnda, Hollandaya gelmeden nce Trkiyede son oturduklar ilin hangisi olduu sorusu da vardr. Yurtdna kanlardan bir ksm gitmeden nce asl memleketlerinden kp bir ara Ankaraya veya stanbula yerlemiler. Aratrmadaki son oturduklar il sorusuna cevaplar, o kentlerin payn, en azndan birazck, bytm sanrm.

Aratrmann ikinci bir zellii genel tabloya daha byk bir etki yapm olabilir. Aratrma Hollandann u belediyelerinde gerekletirilmitir: Delf-zijl, Hoogezand-Sappemaar, Leeuwarden, Almelo, Deventer, Enschede, Hen-gelo, Kampen, Raalte, Rijssen, Zwolle, Apeldoorn, Arnhem, Epe, Harderwijk, Nijmegen, Rheden, Tiel, Zutphen, Amersfoort, Bunschoten, Soest, Utrecht, Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Hilversum, Ho-orn, Huizen, Medemblik, Zaanstad, Alphen aan de Rijn, Dordrecht, Gorinchem,

kebike / 30 2010

142

s-Gravenhage, Hellevoetsluis, Leerdam, Leiden, Maassluis, Ridderkerk, Rot-terdam, Schiedam, Sliedrecht, Vlaardingen, Middelburg, Terneuzen, Bergen op Zoom, Drunen, Eindhoven, Gilze-Rijen, Helmond, s-Hertogenbosch, He-usden, Oss, Tilburg, Uden, Veghel, Waalwijk, Heerlen, Maastricht, Roermond ve Venlo. Grebildiim kadaryla sayl bir Trk topluluu olan her belediye bu listede vardr, fakat yerel Trk topluluklarnn aratrmada yer ald youn-luk belli deildir. Dolaysyla baz iller fazla byk veya fazla kk bir yer almaktalar. Ekseriyetle Trk iisi altran tek fabrikas olan yerlerde Trk topluluu byk ounlukla tek bir il veya tek bir ileden bile gelmektedir. Birka rnek: Haarlem Trklerinin yarsndan fazlas Afyon-Emirdal; Zee-uws-Vlaanderen blgesinde oturan Trklerin hemen hepsi Afyon-Emirdann bir vadisinde bulunan kyden gelmektedir. Veendamdaki Trklerin yars Kocaeli-Deirmenderelidir. Kampen Trklerinin drtte Posofl u, Sliedrecht Trklerinin hemen hepsi Giresunun birka kyndendir, Middelburg Trkleri-nin yars Sivasl, gibi.

AOW-2010 (Yallk Paras)Hollandada yasal olarak belli bir sre yaam olan her kii, 65 yana

geldiinde, yurtdna da gnderilebilen, aylk olarak denen bir yallk paras alma hakkna sahiptir.1 Ocak 2010 tarihinde Trkiyede (Trkiyede bulunan ve Trkiye adresine ba-lanan bir banka hesabnda) Hollandaca ksaltmas AOW olan bu yallk parasn alma hakkna sahip olanlarn says 20 bine yaklayordu. 13 yanl veya belirsiz veriyi bir yana braksak toplam say tam olarak 19.716dr.

Yallk denei, Hollandaca ksaltmas SVB olan Sosyal Sigortalar Bankas tarafndan denmektedir. SVB-AOW verilerini iki ayr yoldan elde et-tim: 2010 Ocak ay durumuna ait verileri, Hollanda Kraliyeti Bykeliliinde alan SVB grevlisi eski Sosyal Atae Sayn Jacinta vanWaterschootten al-dm. 2010 ubat ay durumuna ait olanlar ise Hollandaca ksaltmas NMI olan Hollanda G Enstits alan Sayn Alice Od vastasiyle aldm. kinci kay-na yalnzca kontrol kayna olarak kullandm.

Anonimize edilmi verilerden Trkiyenin gney sahillerinde ya-ayan z Hollandallar ayrmak olana yoktur. Yln byk bir ksmn Trkiyede geiren binlerce yal zhollandal arasnda yallk deneklerini Trkiyeye aktaranlarn saysnn olduka az olduunu yine Hollanda Kraliye-ti Bykeliliinde grev yapan Sayn Jelle vant Hoftan rendim. Bu say 100 bile bulmamaktaym ve bunlarn byk ounluu Antalya ve Mula

Hollandadan Dn Yollarden EXTER

143

(Marmaris, Fethiye) illerinde bulunmakta. Geri kalan stanbul, Mersin, Bursa, Konya, Urfa ve Adana illerinde oturmakta. Demek ki bu ciddi bir problem ya-ratmamaktadr.

u anda yallk paras alan hemen herkes, 60l, 70li yllarda Hollandaya ilk gelen akndandr. Onun iin AOW-2010, Hollanda Trkleri nereden kt? sorusunu yantlamak iin, verilerin yksek saysn da gznne bulundurursak, belki de en salam kaynaktr. Bu en azndan ii g iin ge-erli. Sonra gelen ilticaclarn byk bir ksm henz AOW paras almamakta ve alrsa da bir ksm Trkiyeye dnemez veya dnmek istemiyor.

WAO-2010 (gremezlik Paras)Hollanda devletinden igremezlik paras (yeni ksaltmal ad WIA-

denei olan WAO-denei ve buna benzer dier denekler1) alan kimseler baz durumlarda deneini yurtdna da ihra edebilirler. T.C. Leiden fahri konso-losu Sayn Joost Peters araclyla bu yln Austos aynda igremezlik yasa-larnn uygulanmasyla grevlendirilen UWV kurumundan igremezlik para-sn Trkiyede alan 1.414 kiinin anonimize edilmi verilerini aldm. Asl say 1.577 idi, fakat verilerden 9u yanl kt (Trkiye ile alakal olmayan veriler) ve 154 herhangi bir ile balanamad. Kalitesi ne kadar dkse de, bu verile-rin tm istatistiki glklere karn UWVnin veri tabanndan kartlmas iin elinden geleni yapan Sayn Ren Coodeye teekkr borluyum. En azndan benim iin bir nevi kontrol kayna olmutur.

REM-2010 (Dn Yasas Paras)Ayrntlar Dn Yasas ve Dn Ynetmeliinde yazlan belli bal

artlar altnda 45 yan doldurmu Hollanda Trklerine bir kesin dn aylk denei verilebilir. 24 Mart 2010 Trkiyede bu REM paras alma hakkna sa-hip, fakat ayn zamanda AOW (yallk) parasn henz alma hakkna sahip ol-mayan ahslarn says 1.493 idi (toplam 1516 veriden 23 yanl veya belirsiz oldu). Oturduklar illeri gsteren listeleri Hollanda G Enstits alan Sayn Alice Odden aldm. Bu kayna da ekseriyetle kontrol kayna iin kullandm.Bu makalede kullandm eski yeni her kaynak, kendisine zg henz birtakm dier metodolojik sorunlara yol aabilir. Bunlar gerektiinde ilgili blmde in-celeyeceim. ncelikle il seviyesine deineceim, sonra ile seviyesine. Sonu-lar blmnde de toplu ve karlatrmal bir tablo izmeye alacam.

1 Ksaltmalar yledir: Waz, Wajong, IVA ve WGA.

kebike / 30 2010

144

Kaynaklardan ortaya kan tablo: l seviyesiBu blmde, zerinde daha nce makale yazdm LSO-1984 Aratr-

mas ile balayarak her 4 kaynaktan ortaya kan verileri tablo ve harita eklinde kada dkeceim. LSO-1984 Aratrmasnn verilerini hem eski grntsyle hem de dier kaynaklarn verileriyle daha kolay karlatrabilmek zere yeni grntsyle (deiik yzdelik dalm ile) gz nne bulunduracam. Daha sonra sonu blmnde, metodolojik soru ve sorunlar de gz nnde bulundu-rarak genel bir sonu tablosu izmeye alacam.

TABLO 1: LSO-1984LSO-1984 Aratrmasna gre Hollanda Trklerinin geldikleri iller ()

(stun A). Stun Bdeki oranlama, DEnin 1960 yl iin verdii il nfuslarnn Trkiye toplam nfusundaki payna gre hesaplanmtr. Sralama B stununda-ki rakamlara gredir. (N=1.348)

L A B L A B

1 Krehir 3,90 9,40 35 Kastamonu 0,80 0,80

2 Kayseri 8,30 7,50 36 Ktahya 0,60 0,70

3 Yozgat 6,50 6,50 37 Sinop 0,40 0,70

4 Konya 12,10 4,80 38 (anl-)Urfa 0,70 0,70

5 Nide 3,60 4,70 39 Zonguldak 0,90 0,70

6 Nevehir 2,10 4,60 40 Bingl 0,20 0,60

7 Tunceli 1,00 3,00 41 orum 0,70 0,60

8 Aydn 2,50 2,50 42 stanbul 3,20 0,60

9 Denizli 2,50 2,50 43 Malatya 0,50 0,60

10 Giresun 2,30 2,50 44 Amasya 0,30 0,50

11 Erzincan 1,40 2,40 45 Edirne 0,30 0,50

12 Kars 3,00 2,40 46 Krklareli 0,30 0,50

13 Trabzon 2,90 2,30 47 Antalya 0,40 0,40

14 Afyon 2,70 2,20 48 Balkesir 0,70 0,40

15 Ankara 6,90 2,10 49 Bursa 0,70 0,40

Hollandadan Dn Yollarden EXTER

145

16 Gaziantep 2,00 2,00 50 Tokat 0,40 0,40

17 Adana 3,70 1,90 51 Bilecik 0,10 0,30

18 Sakarya 1,70 1,90 52 Artvin 0,10 0,20

19 Sivas 3,10 1,90 53 ankr 0,10 0,20

20 Gmhane 0,90 1,50 54 Diyarbakr 0,20 0,20

21 Kocaeli 0,90 1,30 55 Manisa 0,40 0,20

22 (K)Mara 1,20 1,30 56 Tekirda 0,10 0,20

23 Samsun 2,10 1,30 57 Bolu 0,10 0,10

24 Uak 0,60 1,30 58 anakkale 0,10 0,10

25 Burdur 0,50 1,20 59 Eskiehir 0,10 0,10

26 Isparta 0,70 1,20 60 Mardin 0,10 0,10

27 Ordu 1,30 1,20 61 Mula 0,10 0,10

28 Elaz 0,70 1,10 62 Adyaman - -

29 Rize 0,60 1,00 63 Bitlis - -

30 Erzurum 1,30 0,90 64 Hakkari - -

31 Ar 0,40 0,80 65 Mu - -

32 Hatay 0,80 0,80 66 Siirt - -

33 el (Mersin) 0,90 0,80 67 Van - -

34 zmir 2,10 0,80 Toplam 100 100

Harita 1: Tablo 1, stun Bde yer alan verileri gsteriyor. (Bu haritay 1992 ylnda yaptm.)

Hollandaya g veren blgeler Orta Anadolu arlkl olmakla birlikte, genel grnmde Trkiyenin gneybatsndan kuzeydousuna, bir baka de-

kebike / 30 2010

146

yile Aydndan Karsa kadar uzun bir izgidir. imdi bu verilerin hem kontrol hem de ayrntlandrlmasnda yardmc olan yeni kaynaktan kanlar gz nn-de bulunduralm ve birbiriyle karlatralm.

TABLO 2: FARKLI KAYNAKLARA GRE HOLLANDA TRK-LERNN TRKYE LLERNE GRE DAILIMI (1960 YILI DAR DURUMUNA GRE: 67 L)

LSO 1984N = 1.348

LSO1984

AOW 2010 N = 19.711

AOW2010

WAO 2010N = 1.414

WA O2010

REM 2010N = 1.493

REM2010

HARTA 2A HARTA 2B LLER % LLER % LLER % LLER % KONYA 12,1 KONYA 12,3 KONYA 15,1 KONYA 9,6 KAYSER 8,3 KAYSER 8,1 ANKARA 7,1 ISPARTA 9,2 ANKARA 6,9 ANKARA 6,8 KAYSER 6,4 ANKARA 6,7 YOZGAT 6,5 STANBUL 5,7 STANBUL 5,9 KAYSER 5,0 KIREHR 3,9 TRABZON 5,5 ZMR 5,7 KARAMAN 4,9 ADANA 3,7 KIREHR 4,0 ANTALYA 5,0 ZMR 4,8 NDE 3,6 YOZGAT 3,6 AYDIN 4,5 SAKARYA 3,8 STANBUL 3,2 NDE 3,4 DENZL 4,3 AKSARAY 3,6 SVAS 3,1 ZMR 3,2 NDE 3,8 DENZL 3,2 KARS 3,0 AYDIN 3,1 ADANA 3,5 TRABZON 2,9 TRABZON 2,9 SAMSUN 3,0 NEVEHR 2,3 AYDIN 2,8 AFYON 2,7 NEVEHR 3,0 SAMSUN 2,1 ANTALYA 2,6 AYDIN 2,5 DENZL 2,9 YOZGAT 2,1 SAMSUN 2,6 DENZL 2,5 GAZANTEP 2,4 KIREHR 1,8 NEVEHR 2,5 GRESUN 2,3 SVAS 2,0 GAZANTEP 1,8 MERSN (iel) 2,4 ZMR 2,1 GRESUN 2,0 SVAS 1,8 YOZGAT 2,4 NEVEHR 2,1 ORDU 1,9 MULA 1,7 BALIKESR 2,0 SAMSUN 2,1 KOCAEL 1,9 BURSA 1,6 KIREHR 2,0 GAZANTEP 2,0 BURSA 1,8 KOCAEL 1,6 BURSA 1,8 SAKARYA 1,7 ADANA 1,7 TRABZON 1,6 ADANA 1,8 ERZNCAN 1,4 ORUM 1,3 ISPARTA 1,5 GRESUN 1,7 ORDU 1,3 SAKARYA 1,3 MERSN 1,5 AFYON 1,4 (K.)MARA 1,2 ANTALYA 1,1 ELAZI 1,4 GAZANTEP 1,4 ERZURUM 1,2 KASTAMONU 1,1 SAKARYA 1,4 ORDU 1,3 TUNCEL 1,0 EL (MERSN) 1,1 BALIKESR 1,3 HATAY 1,3 ISPARTA 1,0 AFYON 1,2 MANSA 1,3 AFYON 1,0 ORDU 1,1 SVAS 1,3 BURDUR 1,0 KOCAEL 1,1

= 5 > = 3 - 5 = 1,5 - 3

Harita 2A: Tablo 2nin LSO-1984 stununda yer alan verileri gsteriyor:

Hollandadan Dn Yollarden EXTER

147

Harita 2B: Tablo 2nin AOW-2010 stununda yer alan verileri gsteriyor:

Harita 2A ile 2Bde eski il hudutlar ierisinde icabnda yeni il hudutlar da grnmek-tedir.

Ortaya kan tablo genellikle ayndr: Younluk Orta Anadoluda: Hem LSO-1984, hem de AOW-2010de en az 3 pay olan iller arasnda Konya, Kayseri, Ankara, Yozgat, Krehir ve Nide mevcuttur. Bundan baka sadece stanbul ortaktr;LSO-1984de en az 3 pay olan, fakat AOW-2010da buna ulamayan Adana, Sivas ve Kars yer almaktadr;Tam tersi, AOW-2010da en az 3 pay olan, fakat LSO-1984de buna ulamayan iller unlardr: Trabzon, zmir, Aydn, Samsun ve Nevehir.Dier iki kaynakta (WAO-2010 ile REM-2010) genel tablo ayn. lgin olan tek

kebike / 30 2010

148

ey REM-2010da Ispartann ar bir oran ( 9,2) gstermesi ve Konyadan hemen sonra ikinci sray almasdr. Bunun aklamas, galiba o ilden gelen-ler (Daha dorusu Yalva ilesinden gelenler) arasnda bu REM deneine bavurma hakknda geni bilgi verme ve tevik etme abas sarf edenlerin olmasdr. Isparta dier herhangi bir kaynakta 3 snrn hi de gemez. Bu makalenin ileler blmnde Yalva ilesine deinilecektir.

TABLO 3: FARKLI KAYNAKLARA GRE HOLLANDA TRKLER-NN TRKYE LLERNE GRE DAILIMI (L NFUSUNA GRE (1960DA 67 L)

(LSO - DIE 1960 saym; dierler TK 2009 saymlarna gre)

LSO 1984N = 1.348

L S O1984

AOW 2010 N = 19.711

A O W2010

WAO 2010N = 1.414

WAO2010

REM 2010N = 1.493

R E M2010

HARTA 3A

HARTA 3B

LLER % LLER % LLER % LLER %

1 KIREHR 9,4 KONYA 15,1 KONYA 24,4 KONYA 17,2 2 KAYSER 7,5 KIREHR 11,2 NDE 7,0 ISPARTA 14,6 3 YOZGAT 6,5 NEVEHR 6,5 KIREHR 5,8 NDE 7,1 4 KONYA 4,8 NDE 5,7 NEVEHR 5,6 KIREHR 6,1 5 NDE 4,7 YOZGAT 4,5 KAYSER 3,7 NEVEHR 5,9 6 NEVEHR 4,6 TRABZON 4,4 DENZL 3,3 YOZGAT 3,2 7 TUNCEL 3,0 KAYSER 4,2 AYDIN 3,2 SAKARYA 2,9 8 AYDIN 2,5 GMHANE 3,2 YOZGAT 3,0 KAYSER 2,8 9 DENZL 2,5 GRESUN 2,9 BURDUR 2,8 GRESUN 2,7 10 GRESUN 2,5 ERZNCAN 2,0 ISPARTA 2,5 TRABZON 2,5 11 ERZNCAN 2,4 SVAS 2,0 ANKARA 2,4 DENZL 2,3 12 KARS 2,4 DENZL 1,9 SVAS 2,0 AYDIN 1,9 13 TRABZON 2,3 KASTAMONU 1,9 ANTALYA 1,8 ANKARA 1,7 14 AFYON 2,2 AYDIN 1,9 ELAZI 1,8 UAK 1,4 15 ANKARA 2,1 KARS 1,9 ADANA 1,5 SAMSUN 1,4 16 GAZANTEP 2,0 ANKARA 1,7 MULA 1,5 BURDUR 1,4 17 ADANA 1,9 ORDU 1,7 TRABZON 1,4 SVAS 1,3 18 SAKARYA 1,9 ISPARTA 1,5 GMHANE 1,4 AFYON 1,3 19 SVAS 1,9 SAMSUN 1,5 BOLU 1,4 ORDU 1,2 20 GMHANE 1,5 ORUM 1,5 UAK 1,3 BALIKESR 1,2 21 KOCAEL 1,3 UAK 1,4 KARS 1,3 ELAZI 1,1 22 (K.)MARA 1,3 BOLU 1,4 AFYON 1,2 BOLU 1,1 23 SAMSUN 1,3 SNOP 1,3 GRESUN 1,2 EL 1,0 24 UAK 1,3 GAZANTEP 1,3 SAKARYA 1,2 25 BURDUR 1,2 STANBUL 1,3 SAMSUN 1,2 26 ISPARTA 1,2 BURDUR 1,2 GAZANTEP 1,1

Hollandadan Dn Yollarden EXTER

149

27 ORDU 1,2 ZONGULDAK 1,1 28 ELAZI 1,1 STANBUL 1,1 29 RZE 1,0 ZMR 1,0 30 ORDU 1,0

= 3 - 5 = 1,5 - 3

Harita 3A: Tablo 3n LSO-1984 stununda yer alan verileri gsteriyor:

Harita 3A ile 3Bde eski il hudutlar ierisinde icabnda yeni il hudutlar grnmektedir.Bu verilerden ortaya kan tablo gene genellikle ayndr:

Harita 3B: Tablo 3n AOW-2010 stununda yer alan verileri gsteriyor:

kebike / 30 2010

150

Younluk Orta Anadoluda: Hem LSO-1984, hem de AOW-2010de en az 3 pay olan iller arasnda Konya, Kayseri, Yozgat, Krehir Nide ve Nevehir mev-cuttur. Nfusu ok olan Ankara ve stanbulun bu listeden kmalar doaldr; LSO-1984de en az 3 pay olan, fakat AOW-2010da ona ulamayan Tunce-li yer almakta. Bildiim kadaryla Hollandaya Tunceliden ok fazla ii g etme-mitir. Yalnz LSO-1984 aratrmasna katlan belediyeler arasnda 1980 darbesin-den sonra Hollandaya snanlarn saysnn youn olduu birka belediyenin yer almas, bu sayya tatmin edici bir aklama olabilir; Tam tersi, AOW-2010da en az 3 pay olan, fakat LSO-1984de buna ula-mayan iller unlardr: Trabzon ve Gmhane. Dier iki kaynakta (WAO-2010 ile REM-2010) genel tablo ayn. lgin olan tek ey Konyann paynn her ikisinde de ok youn olmas ( 24,4 ile 17,2) ve gene REM-2010da Ispartann ar bir oran ( 14,6) gstermesidir.

TABLO 4: FARKLI KAYNAKLARA GRE HOLLANDA TRKLERNN LLERE GRE DAILIMI (2010 YILI DAR DURUMUNA GRE: 81 L)

AOW 2010 N = 19.711

A O W2010

WAO 2010N = 1.414

W A O2010

REM 2010N = 1.493

R E M2010

HARTA 4

LLER % LLER % LLER %

1 KAYSER 8,1 KONYA 8,1 KONYA 9,6 2 KONYA 7,5 KARAMAN 7,1 ISPARTA 9,2 3 ANKARA 6,4 ANKARA 6,5 ANKARA 6,7 4 TRABZON 5,5 KAYSER 6,4 KAYSER 5,0 5 STANBUL 5,4 STANBUL 5,7 KARAMAN 4,9 6 KARAMAN 4,8 ZMR 5,7 ZMR 4,8 7 KIREHR 4,0 ANTALYA 5,0 SAKARYA 3,8 8 YOZGAT 3,6 AYDIN 4,5 AKSARAY 3,6 9 ZMR 3,2 DENZL 4,3 DENZL 3,2 10 AYDIN 3,1 AKSARAY 3,6 TRABZON 2,9 11 SAMSUN 3,0 ADANA 3,3 AYDIN 2,8 12 NEVEHR 3,0 NEVEHR 2,3 ANTALYA 2,6 13 AKSARAY 3,0 SAMSUN 2,1 SAMSUN 2,6 14 DENZL 2,9 YOZGAT 2,1 NEVEHR 2,5 15 GAZANTEP 2,3 KIREHR 1,8 MERSN (EL) 2,4 16 SVAS 2,0 SVAS 1,8 YOZGAT 2,4 17 GRESUN 2,0 GAZANTEP 1,7 BALIKESR 2,0 18 ORDU 1,9 MULA 1,7 KIREHR 2,0 19 KOCAEL 1,9 BURSA 1,6 BURSA 1,8 20 BURSA 1,8 KOCAEL 1,6 ADANA 1,8 21 ADANA 1,5 TRABZON 1,6 GRESUN 1,7

Hollandadan Dn Yollarden EXTER

151

22 ORUM 1,3 ISPARTA 1,5 AFYON 1,4 23 SAKARYA 1,3 MERSN 1,5 GAZANTEP 1,4 24 ANTALYA 1,1 ELAZI 1,4 ORDU 1,3 25 KASTAMONU 1,1 SAKARYA 1,4 HATAY 1,3 26 MERSN (EL) 1,1 BALIKESR 1,3 MANSA 1,3 27 ISPARTA 1,0 AFYON 1,2 SVAS 1,3 28 AFYON 1,0 ORDU 1,1 KOCAEL 1,1 29 BURDUR 1,0

= 3 - 5 = 1,5 - 3

Harita 4: Tablo 4n AOW-2010 stununda yer alan verileri gsteriyor:AOW-2010 kaynandan ortaya kanlar: Younluk Orta Anadoluda olmakta devam etmektedir. Bu blgedeki iki yeni il 3 payn gemektedir: Karaman ve Aksaray. Karamann Konyadan ay-rlp il olmasndan sonra bu pay 3 gemektedir. Aksaray il olunca da ayrlan Nide ise artk bu listede yer almamaktadr.

kebike / 30 2010

152

Karadeniz blgesinde hem Samsun, hem de Trabzon 3 snrn geiyor, Bat Trkiyede ise stanbul, zmir ve Aydn listede yer alyor.

TABLO 5: FARKLI KAYNAKLARA GRE HOLLANDA TRKLERNN LLERE GRE DAILIMI. L NFUSUNA GRE (2010DA 81 L)

(TK 2009 saymlarna gre)

AOW 2010 N = 19.711

AOW2010

WAO 2010N = 1.414

W A O2010

REM 2010N = 1.493

R E M2010

HARTA 5

LLER

LLER

LLER

1 KARAMAN 12,8 KARAMAN 21,51 ISPARTA 14,60 2 KIREHR 11,2 AKSARAY 6,75 KARAMAN 14,00 3 NEVEHR 6,5 KIREHR 5,81 AKSARAY 6,40 4 AKSARAY 4,9 NEVEHR 5,62 KIREHR 6,10 5 YOZGAT 4,5 KAYSER 3,72 NEVEHR 5,87 6 TRABZON 4,4 DENZL 3,28 YOZGAT 3,24 7 KAYSER 4,2 AYDIN 3,21 KONYA 3,19 8 GRESUN 2,9 YOZGAT 2,97 SAKARYA 2,90 9 KONYA 2,3 KONYA 2,85 KAYSER 2,76 10 ERZNCAN 2,0 BURDUR 2,78 GRESUN 2,70 11 SVAS 2,0 ISPARTA 2,49 TRABZON 2,52 12 KASTAMONU 1,9 SVAS 1,97 DENZL 2,32 13 DENZL 1,9 ANTALYA 1,84 AYDIN 1,88 14 AYDIN 1,9 ELAZI 1,81 UAK 1,44 15 BAYBURT 1,8 MULA 1,49 SAMSUN 1,40 16 ORDU 1,7 TRABZON 1,43 BURDUR 1,40 17 ISPARTA 1,5 KIRIKKALE 1,42 SVAS 1,32 18 SAMSUN 1,5 UAK 1,34 AFYON 1,31 19 ORUM 1,5 AFYON 1,21 ORDU 1,21 20 UAK 1,4 GRESUN 1,18 BALIKESR 1,19 21 GMHANE 1,4 SAKARYA 1,16 ELAZI 1,12 22 SNOP 1,3 SAMSUN 1,16 23 BURDUR 1,2 ADANA 1,11 24 ARDAHAN 1,1 ZMR 1,04 25 YALOVA 1,0 ORDU 1,03

= 3 - 5 = 1,5 - 3

Harita 5: tablo 5in AOW-2010 stununda yer alan verileri gsteriyor:

Hollandadan Dn Yollarden EXTER

153

l nfus younluunu gz nnde bulundurarak AOW-2010 kaynandan ortaya kan sonular unlardr: Younluk Orta Anadoluda olmakta devam etmektedir. Bu blgede iki yeni il 3 payn

gemektedir: Karaman ve Aksaray. Karaman birinci sradadr. Karaman Konyadan ayrldktan sonra da 3 gemeye devam ediyor. Aksaray il olunca ayrld Nide ise artk bu listede yer almamaktadr.

Orta Anadolu dnda sadece Trabzon 3 snrn gemektedir. Dier iki kaynaa gz atarsak Karamann byk bir pay tekil etmesi ve REM-2010

kaynanda daha nce bahsettiimiz Ispartann birincilii ilgi ekmektedir.

AOW-2010 kaynandan ortaya kan tablo: ile seviyesi

Kullandm yeni kaynan yalnz biri hem genel, hem de ile seviyesine kadar gve-nilir bilgi vermekte. Verilere bir gz atalm:

lesi belirsiz olan veriler olduka oktur. Bu durum ounlukla il statsn yeni kazanan yerlerde sz konusu. Eskiden Konya-Karamanl olan bir kimse kendisini Karamann han-gi ilesinde bulunursa bulunsun hl Konya-Karamanl olarak tanmlyor.Verileri kyaslayabilmek zere belirsiz olan verileri u ekilde ilgili ilin ilelerine dattm: Yars ile merkezine (memleketlerine dnen insanlarn birou il merkezine (=mer-

kez ilesine) dnmektedir dncesinden hareketle; Dier yarsn ilin toplam saysnn 10unu gememek artyla belirli verilerin dal-

mna gre ilin dier ilelerine. 10 snrn geen say gene merkez ilesinin rakamna

kebike / 30 2010

154

eklenmekte. TABLO 6B: AOW-2010 LELERE GRE DAILIM (LE NFUSUNA

GRE) 1 Ocak 2010 Tarihinde Trkiyede AOW (yallk) paras alan ahslarn oturduklar

ileler (en az 25 kii): N=19.716 (toplam 19.729 verilerden 13 yanl veya belirsizdir.) Verilen yzdeliklerde

TKin 2009 yl iin verdii il nfuslarnn Trkiye toplam nfusundaki pay he-saba katlmtr. Bu ilemden sonra kaynan en azndan 0,1ini tekil eden ileler bu tabloda yer almaktadr.

L LE % L LE %KARAMAN KAZIMKARABEKR 8,12 KAYSER YELHSAR 0,36KAYSER FELAHYE 5,96 SAMSUN LADK 0,35KAYSER ZVATAN 2,92 KONYA KULU 0,35KONYA GNEYSINIR 2,39 KAYSER TALAS 0,34KIREHR MUCUR 2,06 DENZL ACIPAYAM 0,33KIREHR BOZTEPE 1,87 TRABZON OF 0,33YOZGAT ANDIR 1,76 SVAS YILDIZEL 0,31YOZGAT YENFAKILI 1,63 AYDIN KARACASU 0,30NEVEHR HACIBEKTA 1,35 TRABZON VAKFIKEBR 0,30YOZGAT AYIRALAN 1,31 KONYA BEYEHR 0,29DENZL BEKLL 1,23 ORUM ALACA 0,28YOZGAT BOAZLIYAN 1,21 AYDIN NAZLL 0,28AKSARAY SARIYAH 1,16 KAYSER TOMARZA 0,27AKSARAY AAREN 1,14 AKSARAY MERKEZ 0,27KASTAMONU AZDAVAY 1,13 GAZANTEP OUZEL 0,27AYDIN KUYUCAK 1,09 TRABZON YOMRA 0,26NEVEHR GLEHR 1,08 YOZGAT SARIKAYA 0,26NEVEHR RGP 1,04 KOCAEL BASKELE 0,25KONYA DEREBUCAK 0,98 DENZL SARAYKY 0,25GRESUN EYNESL 0,97 KONYA BOZKIR 0,23KARAMAN MERKEZ 0,95 SAMSUN TERME 0,23KIREHR KAMAN 0,90 KONYA SEYDEHR 0,22TRABZON MAKA 0,85 YOZGAT SORGUN 0,22NEVEHR KOZAKLI 0,83 SAKARYA AKYAZI 0,22KONYA AKREN 0,82 UAK EME 0,22KIREHR AKPINAR 0,82 KONYA MERAM 0,21KARAMAN ERMENEK 0,80 ERZURUM OLTU 0,21AKSARAY ORTAKY 0,79 AFYON SANDIKLI 0,21

Hollandadan Dn Yollarden EXTER

155

TRABZON ALPAZARI 0,78 TRABZON MERKEZ 0,21KARAMAN AYRANCI 0,76 AYDIN NCRLOVA 0,20ANKARA EREFLKOHSAR 0,76 NEVEHR MERKEZ 0,19SVAS GEMEREK 0,75 KONYA AKEHR 0,19KIREHR KIREHR-MERKEZ 0,71 SAMSUN BAFRA 0,19AKSARAY GLAA 0,70 KAYSER MELKGAZ 0,19BURDUR BURDUR-MERKEZ 0,65 KOCAEL GLCK 0,18ISPARTA GELENDOST 0,65 KAYSER YAHYALI 0,17SVAS ARKILA 0,63 ORUM SUNGURLU 0,17GRESUN TREBOLU 0,63 KONYA CHANBEYL 0,17TRABZON ARAKLI 0,60 DENZL VRL 0,17NEVEHR AVANOS 0,59 SAMSUN HAVZA 0,16ORDU PEREMBE 0,53 SAMSUN ARAMBA 0,16TRABZON AKAABAT 0,52 GRESUN MERKEZ 0,16KAYSER BNYAN 0,52 KONYA ILGIN 0,15DENZL TAVAS 0,50 ORDU NYE 0,15UAK ULUBEY 0,47 AFYON BOLVADN 0,15KONYA UMRA 0,46 GRESUN BULANCAK 0,15TRABZON BEKDZ 0,44 BURDUR BUCAK 0,14AFYON EMRDA 0,44 ORDU MERKEZ 0,13KONYA SARAYN 0,43 YOZGAT MERKEZ 0,13KAYSER NCESU 0,42 BAYBURT MERKEZ 0,13KONYA DOANHSAR 0,41 KONYA KARATAY 0,13ISPARTA YALVA 0,41 SAKARYA KARASU 0,13KAYSER KOCASNAN 0,41 KAYSER DEVEL 0,12YOZGAT EFAATLI 0,39 ANKARA KEREN 0,11TRABZON SRMENE 0,39 AYDIN KUADASI 0,11ORDU ULUBEY 0,38 ERZNCAN MERKEZ 0,10YOZGAT YERKY 0,38 BURSA GEMLK 0,10TRABZON AYKARA 0,36 TOPLAM 75,29

Bu tabloda Trkiyenin yaklak 900 ileden 115i yer alm durumdadr.Bu veriler, ubat 2010 durumunu gsteren tablo ile benzerlik gstermektedir.

Harita 6: Tablo 6da yer alan verileri gsteriyor: Genel sonular AOW-2010 kaynana ve genel olarak eski yeni dier kaynaklara baktmz-

da Hollanda Trklerinin gneybatkuzeydou izgisinde ve ekseriyetle Orta

kebike / 30 2010

156

L LE SAYI %1 KARAMAN ilesi belirsiz 835 4,22 KAYSER ilesi belirsiz 704 3,53 KIR EH R ilesi belirsiz 495 2,54 AKSARAY ilesi belirsiz 413 2,15 TRABZON ilesi belirsiz 375 1,96 KAYSER KOCAS NAN 359 1,87 ANKARA KE REN 340 1,78 SAMSUN ilesi belirsiz 268 1,39 DEN ZL ilesi belirsiz 257 1,3

10 KONYA MERAM 224 1,111 GAZ ANTEP AH NBEY 214 1,012 KAYSER MEL KGAZ 205 1,013 TRABZON AKAABAT 199 1,014 KONYA ilesi belirsiz 195 0,915 ANKARA YEN MAHALLE 194 0,916 ANKARA ANKAYA 190 0,917 YOZGAT BO AZLIYAN 184 0,918 KONYA SELUKLU 153 0,719 AYDIN NAZ LL 148 0,720 ORDU ilesi belirsiz 145 0,721 ESK EH R ilesi belirsiz 144 0,722 S VAS ilesi belirsiz 144 0,723 NEV EH R ilesi belirsiz 143 0,724 NEV EH R RGP 131 0,625 G RESUN ilesi belirsiz 127 0,626 ORUM ilesi belirsiz 122 0,627 ANKARA MAMAK 120 0,628 AYDIN ilesi belirsiz 120 0,629 AYDIN KUYUCAK 117 0,530 KIR EH R KAMAN 113 0,531 KIR EH R MUCUR 113 0,532 KONYA KARATAY 112 0,533 ANTALYA ilesi belirsiz 110 0,534 ZM R KAR IYAKA 110 0,535 KONYA UMRA 109 0,536 KAYSER FELAH YE 105 0,537 YOZGAT AYIRALAN 105 0,538 GAZ ANTEP EH TKAM L 103 0,539 MERS N ilesi belirsiz 103 0,540 KOCAEL GLCK 101 0,541 ADANA SEYHAN 100 0,542 NEV EH R GL EH R 98 0,543 TRABZON ARAKLI 96 0,444 KONYA GNEYSINIR 95 0,445 U AK ilesi belirsiz 95 0,446 ANKARA .KOH SAR 94 0,4

47 S VAS ARKI LA 9348 SAKARYA ilesi belirsiz 9249 ERZ NCAN ilesi belirsiz 9150 ZM R KONAK 9151 STANBUL KADIKY 9052 ISPARTA YALVA 8953 YOZGAT ilesi belirsiz 8754 SAMSUN BAFRA 8655 AKSARAY ORTAKY 8456 ERZURUM ilesi belirsiz 8257 ADANA ilesi belirsiz 8158 GAZ ANTEP ilesi belirsiz 8159 DEN ZL TAVAS 8060 K. MARA ilesi belirsiz 8061 ANKARA ilesi belirsiz 7862 YOZGAT SORGUN 7663 AFYON EM RDA 7564 NEV EH R AVANOS 7565 S VAS GEMEREK 7566 ZM R BORNOVA 7467 KONYA BEY EH R 7468 BURSA YILDIRIM 7269 STANBUL KARTAL 7270 KOCAEL ilesi belirsiz 7171 STANBUL PEND K 7072 KARAMAN KAZIMKARABEK R 7073 TRABZON MAKA 7074 STANBUL MALTEPE 6875 BALIKES R ilesi belirsiz 6776 KONYA AK EH R 6777 BURSA ilesi belirsiz 6678 STANBUL BAHEL EVLER 6579 KONYA KULU 6580 SAKARYA AKYAZI 6581 HATAY ilesi belirsiz 6482 G RESUN T REBOLU 6383 SAMSUN AR AMBA 6384 ANKARA ALTINDA 6285 KOCAEL BA SKELE 6286 KIRIKKALE ilesi belirsiz 6187 KAYSER TALAS 6088 ELAZI ilesi belirsiz 5989 ZM R BUCA 5990 NEV EH R HACIBEKTA 5991 ORDU PER EMBE 5992 YOZGAT YERKY 5993 BOLU ilesi belirsiz 58

Hollandadan Dn Yollarden EXTER

157

94 ORDU NYE 58 0,29%95 BURSA NEGL 57 0,29%96 N DE ilesi belirsiz 56 0,28%97 KOCAEL GEBZE 55 0,28%98 DEN ZL MERKEZ 54 0,27%99 DEN ZL ACIPAYAM 53 0,27%

100 KONYA SEYD EH R 53 0,27%101 MALATYA ilesi belirsiz 53 0,27%102 ANTALYA ALANYA 52 0,26%103 BURSA OSMANGAZ 52 0,26%104 SAMSUN TERME 51 0,26%105 TRABZON OF 51 0,26%106 AFYON SANDIKLI 50 0,25%107 STANBUL MRAN YE 48 0,24%108 KONYA SARAYN 48 0,24%109 S VAS YILDIZEL 48 0,24%110 ADANA YRE R 47 0,24%111 KASTAMONU ilesi belirsiz 47 0,24%112 STANBUL ilesi belirsiz 46 0,23%113 NEV EH R KOZAKLI 46 0,23%114 G RESUN EYNES L 45 0,23%115 STANBUL KKEKMECE 45 0,23%116 MERS N TARSUS 44 0,22%117 ANKARA S NCAN 43 0,22%118 STANBUL FAT H 43 0,22%119 YOZGAT ANDIR 43 0,22%120 YOZGAT SARIKAYA 43 0,22%121 BURDUR ilesi belirsiz 42 0,21%122 ISPARTA GELENDOST 42 0,21%123 STANBUL GAZ OSMANPA A 42 0,21%124 R ZE ilesi belirsiz 42 0,21%125 YOZGAT YEN FAKILI 42 0,21%126 TRABZON MERKEZ 41 0,21%127 HATAY SKENDERUN 40 0,20%128 ZM R ilesi belirsiz 40 0,20%129 ORUM ALACA 39 0,20%130 KONYA DEREBUCAK 39 0,20%131 MAN SA ilesi belirsiz 39 0,20%132 TRABZON SRMENE 39 0,20%133 YALOVA ilesi belirsiz 39 0,20%134 ANKARA ET MESGUT 38 0,19%135 STANBUL SKDAR 38 0,19%136 KONYA C HANBEYL 38 0,19%137 BAYBURT ilesi belirsiz 37 0,19%138 ORUM SUNGURLU 37 0,19%139 STANBUL BYKEKMECE 36 0,18%140 STANBUL GNGREN 36 0,18%

141 STANBUL BAKIRKY 35 0,18%142 KAYSER BNYAN 35 0,18%143 ISPARTA ilesi belirsiz 34 0,17%144 STANBUL ESENLER 34 0,17%145 KONYA ILGIN 34 0,17%146 MAN SA SAL HL 34 0,17%147 BURSA GEML K 33 0,17%148 KONYA DO ANH SAR 33 0,17%149 AYDIN NC RL OVA 32 0,16%150 AYDIN KU ADASI 32 0,16%151 KASTAMONU AZDAVAY 32 0,16%152 AYDIN SKE 31 0,16%153 BURDUR BUCAK 31 0,16%154 TRABZON BE KDZ 31 0,16%155 KOCAEL DER NCE 30 0,15%156 TRABZON ALPAZARI 30 0,15%157 G RESUN BULANCAK 29 0,15%158 KAYSER ZVATAN 29 0,15%159 DEN ZL BEK LL 28 0,14%160 DEN ZL VR L 28 0,14%161 ZM R KARABA LAR 28 0,14%162 KONYA BOZKIR 28 0,14%163 YOZGAT EFAATLI 28 0,14%164 AFYON BOLVAD N 27 0,14%165 AKSARAY GLA A 27 0,14%166 STANBUL BA CILAR 27 0,14%167 ORDU FATSA 27 0,14%168 OSMAN YE ilesi belirsiz 27 0,14%169 ANLIURFA ilesi belirsiz 26 0,13%170 TRABZON VAKFIKEB R 26 0,13%171 TRABZON YOMRA 26 0,13%172 AMASYA ilesi belirsiz 25 0,13%173 AYDIN MERKEZ 25 0,13%174 DZCE ilesi belirsiz 24 0,12%175 GAZ ANTEP O UZEL 24 0,12%176 STANBUL BE KTA 24 0,12%177 AYDIN KARACASU 23 0,12%178 BALIKES R EDREM T 23 0,12%179 ZM R BALOVA 23 0,12%180 KARS ilesi belirsiz 23 0,12%181 KTAHYA TAV ANLI 23 0,12%182 ORDU ULUBEY 23 0,12%183 ZONGULDAK ERE L 23 0,12%184 ADANA KOZAN 22 0,11%185 AKSARAY A AREN 22 0,11%186 BALIKES R BANDIRMA 22 0,11%187 D YARBAKIR ilesi belirsiz 22 0,11%

kebike / 30 2010

158

188 GAZ ANTEP N Z P 22 0,11%189 STANBUL EYP 22 0,11%190 STANBUL TUZLA 22 0,11%191 KIR EH R BOZTEPE 22 0,11%192 KOCAEL KRFEZ 22 0,11%193 KONYA AKREN 22 0,11%194 SAKARYA KARASU 22 0,11%195 SAMSUN HAVZA 22 0,11%196 U AK E ME 22 0,11%197 BURSA MUDANYA 21 0,11%198 BURSA N LFER 21 0,11%199 DEN ZL SARAYKY 21 0,11%200 GM HANE ilesi belirsiz 21 0,11%201 KONYA HYK 21 0,11%202 SAMSUN ATAKUM 21 0,11%203 TRABZON AYKARA 21 0,11%204 AYDIN SULTANH SAR 20 0,10%205 KARAMAN MERKEZ 20 0,10%206 KASTAMONU TOSYA 20 0,10%207 SAKARYA HENDEK 20 0,10%208 S NOP ilesi belirsiz 20 0,10%209 AFYON D NAR 19 0,10%210 ERZURUM OLTU 19 0,10%211 G RESUN P RAZ Z 19 0,10%212 ISPARTA KE BORLU 19 0,10%213 KASTAMONU DEVREKAN 19 0,10%214 KASTAMONU NEBOLU 19 0,10%215 KAYSER NCESU 19 0,10%216 KONYA ERE L 19 0,10%217 MU LA FETH YE 19 0,10%218 U AK ULUBEY 19 0,10%219 YOZGAT AKDA MADEN 19 0,10%220 AYDIN BUHARKENT 18 0,09%221 BARTIN KURUCA LE 18 0,09%222 BURDUR YE LOVA 18 0,09%223 ORUM MEC TZ 18 0,09%224 G RESUN DEREL 18 0,09%225 G RESUN GRELE 18 0,09%226 G RESUN KE AP 18 0,09%227 STANBUL AVCILAR 18 0,09%228 STANBUL BAYRAMPA A 18 0,09%229 STANBUL BEYO LU 18 0,09%230 ZM R BAYRAKLI 18 0,09%231 ZM R BERGAMA 18 0,09%232 KARAMAN ERMENEK 18 0,09%233 KASTAMONU PINARBA I 18 0,09%234 KTAHYA ilesi belirsiz 18 0,09%

235 N DE BOR 18 0,09%236 OSMAN YE KAD RL 18 0,09%237 SAMSUN LAD K 18 0,09%238 S NOP AYANCIK 18 0,09%239 ARDAHAN POSOF 17 0,09%240 G RESUN ESP YE 17 0,09%241 STANBUL BEYKOZ 17 0,09%242 STANBUL SARIYER 17 0,09%243 STANBUL L 17 0,09%244 STANBUL ZEYT NBURNU 17 0,09%245 KASTAMONU ATALZEYT N 17 0,09%246 KIR EH R AKPINAR 17 0,09%247 ORDU AYBASTI 17 0,09%248 ADANA CEYHAN 16 0,08%249 ARDAHAN ilesi belirsiz 16 0,08%250 ERZURUM TORTUM 16 0,08%251 KAYSER DEVEL 16 0,08%252 ORDU AKKU 16 0,08%253 YALOVA ALTINOVA 16 0,08%254 ANKARA ELMADA 15 0,08%255 ANKARA POLATLI 15 0,08%256 BALIKES R AYVALIK 15 0,08%257 STANBUL SANCAKTEPE 15 0,08%258 ZM R NARLIDERE 15 0,08%259 ZM R DEM 15 0,08%260 K.MARA ELB STAN 15 0,08%261 KAYSER TOMARZA 15 0,08%262 KIRKLAREL LLEBURGAZ 15 0,08%263 TEK RDA MALKARA 15 0,08%264 TRABZON ARS N 15 0,08%265 AKSARAY SARIYAH 14 0,07%266 BURSA M.KEMALPA A 14 0,07%267 D YARBAKIR MERKEZ 14 0,07%268 GM HANE KELK T 14 0,07%269 GM HANE TORUL 14 0,07%270 HATAY KIRIKHAN 14 0,07%271 ZM R L 14 0,07%272 ZM R URLA 14 0,07%273 KIR EH R MERKEZ 14 0,07%274 MU LA MARMAR S 14 0,07%275 NEV EH R DER NKUYU 14 0,07%276 SAKARYA FER ZL 14 0,07%277 TRABZON AR IBA I 14 0,07%278 TRABZON DZKY 14 0,07%279 AFYON ilesi belirsiz 13 0,07%280 AMASYA MERZ FON 13 0,07%281 ANKARA GLBA I 13 0,07%

Hollandadan Dn Yollarden EXTER

159

282 ANKARA HAYMANA 13 0,07%283 ELAZI KARAKOAN 13 0,07%284 ERZ NCAN TERCAN 13 0,07%285 ERZ NCAN ZML 13 0,07%286 ERZURUM NARMAN 13 0,07%287 G RESUN GCE 13 0,07%288 ZM R TORBALI 13 0,07%289 K.MARA AF N 13 0,07%290 KASTAMONU C DE 13 0,07%291 KASTAMONU TA KPR 13 0,07%292 KAYSER YAHYALI 13 0,07%293 KONYA KADINHANI 13 0,07%294 MERS N MEZ TL 13 0,07%295 MU LA BODRUM 13 0,07%296 R ZE AYEL 13 0,07%297 S VAS ZARA 13 0,07%298 TEK RDA ilesi belirsiz 13 0,07%299 TRABZON TONYA 13 0,07%300 ZONGULDAK ilesi belirsiz 13 0,07%301 ANTALYA KEMER 12 0,06%302 ZM R D K L 12 0,06%303 ZM R KEMALPA A 12 0,06%304 KAYSER YE LH SAR 12 0,06%305 KIR EH R EKDA I 12 0,06%306 K L S ilesi belirsiz 12 0,06%307 MERS N MUT 12 0,06%308 NEV EH R MERKEZ 12 0,06%309 ADIYAMAN GLBA I 11 0,06%310 AKSARAY MERKEZ 11 0,06%311 ANTALYA AKSEK 11 0,06%312 AYDIN D D M 11 0,06%313 BURSA ORHANGAZ 11 0,06%314 ORUM SK L P 11 0,06%315 DEN ZL AL 11 0,06%316 I DIR ilesi belirsiz 11 0,06%317 STANBUL KA ITHANE 11 0,06%318 ORDU MERKEZ 11 0,06%319 R ZE PAZAR 11 0,06%320 SAMSUN ALAAM 11 0,06%321 SAMSUN TEKKEKY 11 0,06%322 S NOP GERZE 11 0,06%323 A RI ELE K RT 10 0,05%324 ANTALYA MANAVGAT 10 0,05%325 AYDIN BOZDO AN 10 0,05%326 BALIKES R BURHAN YE 10 0,05%327 BOLU GEREDE 10 0,05%328 ERZ NCAN AYIRLI 10 0,05%

329 ERZURUM A KALE 10 0,05%330 ERZURUM UZUNDERE 10 0,05%331 K.MARA ANDIRIN 10 0,05%332 KIR EH R AKAKENT 10 0,05%333 KOCAEL KARAMRSEL 10 0,05%334 MARD N ilesi belirsiz 10 0,05%335 MERS N S L FKE 10 0,05%336 R ZE R ZE-MERKEZ 10 0,05%337 S NOP BOYABAT 10 0,05%338 S NOP ERFELEK 10 0,05%339 ANLIURFA HALFET 10 0,05%340 TEK RDA ORLU 10 0,05%341 ZONGULDAK DEVREK 10 0,05%342 HATAY SAMANDA 9 0,05%343 KAYSER SARIO LAN 9 0,05%344 KIRKLAREL ilesi belirsiz 9 0,05%345 MARD N KIZILTEPE 9 0,05%346 MERS N ANAMUR 9 0,05%347 SAMSUN MERKEZ 9 0,05%348 ANLIURFA SURU 9 0,05%349 TOKAT TURHAL 9 0,05%350 TRABZON DERNEKPAZARI 9 0,05%351 U AK S VASLI 9 0,05%352 YALOVA FTL KKY 9 0,05%353 AFYON AY 8 0,04%354 ANKARA BALA 8 0,04%355 ANKARA UBUK 8 0,04%356 BALIKES R VR ND 8 0,04%357 DEN ZL BABADA 8 0,04%358 DEN ZL BOZKURT 8 0,04%359 DEN ZL BULDAN 8 0,04%360 ERZURUM HORASAN 8 0,04%361 STANBUL ATA EH R 8 0,04%362 STANBUL SULTANBEYL 8 0,04%363 ZM R GZELBAHE 8 0,04%364 ZM R SEFER H SAR 8 0,04%365 K.MARA TRKO LU 8 0,04%366 KAYSER HACILAR 8 0,04%367 KIRIKKALE DEL CE 8 0,04%368 KONYA KARAPINAR 8 0,04%369 MALATYA MERKEZ 8 0,04%370 MALATYA YE LYURT 8 0,04%371 MAN SA AKH SAR 8 0,04%372 NEV EH R ACIGL 8 0,04%373 R ZE ARDE EN 8 0,04%374 SAMSUN KAVAK 8 0,04%375 SAMSUN ONDOKUZMAYIS 8 0,04%

kebike / 30 2010

160

376 TOKAT N KSAR 8 0,04%377 ADANA TUFANBEYL 7 0,04%378 AKSARAY ESK L 7 0,04%379 AMASYA SULUOVA 7 0,04%380 ANKARA KIZILCAHAMAM 7 0,04%381 AYDIN K K 7 0,04%382 B LEC K BOZYK 7 0,04%383 ELAZI MERKEZ 7 0,04%384 ERZURUM MERKEZ 7 0,04%385 ERZURUM SP R 7 0,04%386 GAZ ANTEP SLAH YE 7 0,04%387 HATAY DRTYOL 7 0,04%388 HATAY MERKEZ 7 0,04%389 STANBUL BAHE EH R 7 0,04%390 ZM R MENDERES 7 0,04%391 K.NMARA GKSUN 7 0,04%392 KIRKLAREL BABAESK 7 0,04%393 KONYA TUZLUKU 7 0,04%394 MERS N MERKEZ 7 0,04%395 MERS N YEN EH R 7 0,04%396 ORDU KUMRU 7 0,04%397 SAMSUN VEZ RKPR 7 0,04%398 S VAS MRANLI 7 0,04%399 ANLIURFA B REC K 7 0,04%400 TOKAT ilesi belirsiz 7 0,04%401 TRABZON KPRBA I 7 0,04%402 TUNCEL ilesi belirsiz 7 0,04%403 U AK KARAHALLI 7 0,04%404 ZONGULDAK MERKEZ 7 0,04%405 ADIYAMAN ilesi belirsiz 6 0,03%406 ANKARA GDL 6 0,03%407 ANKARA KALEC K 6 0,03%408 ANTALYA KEPEZ 6 0,03%409 BATMAN ilesi belirsiz 6 0,03%410 ANAKKALE ilesi belirsiz 6 0,03%411 DEN ZL HONAZ 6 0,03%412 ED RNE ilesi belirsiz 6 0,03%413 ERZURUM PAS NLER 6 0,03%414 GAZ ANTEP ARABAN 6 0,03%415 G RESUN ANAKI 6 0,03%416 G RESUN MERKEZ 6 0,03%417 HATAY REYHANLI 6 0,03%418 ISPARTA ARK KARAA A 6 0,03%419 STANBUL S L VR 6 0,03%420 STANBUL LE 6 0,03%421 ZM R FOA 6 0,03%422 ZM R GAZ EM R 6 0,03%

423 ZM R MENEMEN 6 0,03%424 K.MARA PAZARCIK 6 0,03%425 KARS SUSUZ 6 0,03%426 KOCAEL MERKEZ/ ZM T 6 0,03%427 KONYA ELT K 6 0,03%428 KONYA HALKAPINAR 6 0,03%429 KONYA YUNAK 6 0,03%430 MAN SA TURGUTLU 6 0,03%431 MARD N NUSAYB N 6 0,03%432 MERS N ERDEML 6 0,03%433 N DE ULUKI LA 6 0,03%434 SAKARYA KOCAAL 6 0,03%435 SAKARYA SAPANCA 6 0,03%436 SAKARYA SERD VAN 6 0,03%437 SAMSUN SALIPAZARI 6 0,03%438 S NOP DURA AN 6 0,03%439 S NOP TRKEL 6 0,03%440 YOZGAT AYDINCIK 6 0,03%441 ZONGULDAK ALAPLI 6 0,03%442 ADANA UKUROVA 5 0,03%443 ADANA POZANTI 5 0,03%444 AKSARAY GZELYURT 5 0,03%445 AMASYA GM HACIKY 5 0,03%446 ANKARA NALLIHAN 5 0,03%447 ANTALYA SER K 5 0,03%448 BALIKES R GNEN 5 0,03%449 BALIKES R KEPSUT 5 0,03%450 BARTIN ilesi belirsiz 5 0,03%451 B NGL ilesi belirsiz 5 0,03%452 ORUM BAYAT 5 0,03%453 ORUM OSMANCIK 5 0,03%454 DZCE AKAKOCA 5 0,03%455 DZCE MERKEZ 5 0,03%456 ESK EH R GNYZ 5 0,03%457 ESK EH R NN 5 0,03%458 ESK EH R MAHMUD YE 5 0,03%459 G RESUN EB NKARAH SAR 5 0,03%460 ISPARTA GNEN 5 0,03%461 STANBUL ADALAR 5 0,03%462 STANBUL EKMEKY 5 0,03%463 ZM R SELUK 5 0,03%464 ZM R T RE 5 0,03%465 KASTAMONU DO ANYURT 5 0,03%466 KAYSER SARIZ 5 0,03%467 KTAHYA GED Z 5 0,03%468 MALATYA AKADA 5 0,03%469 N DE ALTUNH SAR 5 0,03%

Hollandadan Dn Yollarden EXTER

161

470 N DE AMARDI 5 0,03%471 ORDU GLKY 5 0,03%472 R ZE Y DERE 5 0,03%473 SAKARYA KARAPREK 5 0,03%474 SAKARYA S TL 5 0,03%475 SAMSUN ASARCIK 5 0,03%476 S NOP D KMEN 5 0,03%477 S VAS GRN 5 0,03%478 TOKAT RE AD YE 5 0,03%479 YOZGAT EKEREK 5 0,03%480 ADANA MAMO LU 4 0,02%481 AFYON KIZILREN 4 0,02%482 AMASYA GYNCEK 4 0,02%483 ARTV N AV AT 4 0,02%484 AYDIN KOARLI 4 0,02%485 B LEC K ilesi belirsiz 4 0,02%486 BOLU MUDURNU 4 0,02%487 BURSA YEN EH R 4 0,02%488 ANAKKALE AYVACIK 4 0,02%489 ANAKKALE BAYRAM 4 0,02%490 ORUM ORTAKY 4 0,02%491 ORUM U URLUDA 4 0,02%492 D YARBAKIR ERGAN 4 0,02%493 DZCE CUMAYER 4 0,02%494 DZCE L ML 4 0,02%495 ED RNE UZUNKPR 4 0,02%496 ELAZI KOVANCILAR 4 0,02%497 ERZURUM OLUR 4 0,02%498 GM HANE KSE 4 0,02%499 GM HANE RAN 4 0,02%500 HATAY ALTINZ 4 0,02%501 HATAY ilesi belirsiz 4 0,02%502 ISPARTA E RD R 4 0,02%503 KARS D GOR 4 0,02%504 KARS SARIKAMI 4 0,02%505 KASTAMONU BOZKURT 4 0,02%506 KASTAMONU DADAY 4 0,02%507 KASTAMONU MERKEZ 4 0,02%508 KAYSER H SARCIK 4 0,02%509 KAYSER PINARBA I 4 0,02%510 KOCAEL KANDIRA 4 0,02%511 KONYA DERBENT 4 0,02%512 KTAHYA DOMAN 4 0,02%513 MAN SA MERKEZ 4 0,02%514 MERS N GLNAR 4 0,02%515 MU LA ORTACA 4 0,02%516 N DE MERKEZ 4 0,02%

517 R ZE FINDIKLI 4 0,02%518 SAKARYA PAMUKOVA 4 0,02%519 S VAS D VR 4 0,02%520 S VAS KANGAL 4 0,02%521 TEK RDA MERKEZ 4 0,02%522 TOKAT SULUSARAY 4 0,02%523 TUNCEL PERTEK 4 0,02%524 YOZGAT SARAYKENT 4 0,02%525 AMASYA TA OVA 3 0,02%526 ANKARA EVREN 3 0,02%527 ANKARA PURSAKLAR 3 0,02%528 ANTALYA GAZ PA A 3 0,02%529 ANTALYA KONYAALTI 3 0,02%530 ANTALYA KORKUTEL 3 0,02%531 ARTV N ARHAV 3 0,02%532 ARTV N ilesi belirsiz 3 0,02%533 AYDIN NE 3 0,02%534 AYDIN GERMENC K 3 0,02%535 BARTIN AMASRA 3 0,02%536 BAYBURT DEM RZ 3 0,02%537 B NGL K I 3 0,02%538 BOLU MENGEN 3 0,02%539 BURSA GRSU 3 0,02%540 BURSA KESTEL 3 0,02%541 ORUM MERKEZ 3 0,02%542 ORUM DODURGA 3 0,02%543 DEN ZL SER NH SAR 3 0,02%544 DZCE KAYNA LI 3 0,02%545 ERZ NCAN KEMAH 3 0,02%546 ESK EH R ALPU 3 0,02%547 ESK EH R FTELER 3 0,02%548 GAZ ANTEP NURDA I 3 0,02%549 HATAY BELEN 3 0,02%550 I DIR MERKEZ 3 0,02%551 ZM R AL A A 3 0,02%552 ZM R ALTINDA 3 0,02%553 ZM R E ME 3 0,02%554 K.MARA MERKEZ 3 0,02%555 KARABK ilesi belirsiz 3 0,02%556 KARAMAN AYRANCI 3 0,02%557 KARS AKYAKA 3 0,02%558 KASTAMONU ARA 3 0,02%559 KASTAMONU ENPAZAR 3 0,02%560 KIRIKKALE SULAKYURT 3 0,02%561 KTAHYA ALTINTA 3 0,02%562 KTAHYA EMET 3 0,02%563 MALATYA BATTALGAZ 3 0,02%

kebike / 30 2010

162

564 MERS N TOROSLAR 3 0,02%565 MU LA ilesi belirsiz 3 0,02%566 MU LA KYCE Z 3 0,02%567 MU LA M LAS 3 0,02%568 ORDU AMA 3 0,02%569 ORDU K ZCE 3 0,02%570 ORDU KABADZ 3 0,02%571 SAKARYA AR F YE 3 0,02%572 S VAS MERKEZ 3 0,02%573 TEK RDA ERKEZKY 3 0,02%574 TEK RDA HAYRABOLU 3 0,02%575 TOKAT ERBAA 3 0,02%576 TRABZON KARAPREK 3 0,02%577 TUNCEL EM GEZEK 3 0,02%578 TUNCEL OVACIK 3 0,02%579 ADANA KARATA 2 0,01%580 ADANA SA MBEYL 2 0,01%581 ADANA SARIAM 2 0,01%582 ADANA YUMURTALIK 2 0,01%583 AFYON BA MAKI 2 0,01%584 AFYON BAYAT 2 0,01%585 A RI ilesi belirsiz 2 0,01%586 ANKARA AKYURT 2 0,01%587 ANKARA BEYPAZARI 2 0,01%588 ANKARA KAZAN 2 0,01%589 ANTALYA AKSU 2 0,01%590 ANTALYA MERKEZ 2 0,01%591 ANTALYA GNDO MU 2 0,01%592 ANTALYA KA 2 0,01%593 ARDAHAN MERKEZ 2 0,01%594 ARDAHAN GLE 2 0,01%595 ARTV N ARDANU 2 0,01%596 BALIKES R MERKEZ 2 0,01%597 BALIKES R B GAD 2 0,01%598 BALIKES R HAVRAN 2 0,01%599 BALIKES R SINDIRGI 2 0,01%600 BARTIN MERKEZ 2 0,01%601 BARTIN ULUS 2 0,01%602 BAYBURT AYDINTEPE 2 0,01%603 B LEC K GLPAZARI 2 0,01%604 B TL S ilesi belirsiz 2 0,01%605 BOLU MERKEZ 2 0,01%606 BOLU GYNK 2 0,01%607 BURDUR ALTINYAYLA 2 0,01%608 ANAKKALE B GA 2 0,01%609 ANAKKALE GKEADA 2 0,01%610 ANAKKALE LAPSEK 2 0,01%

611 ANKIRI ilesi belirsiz 2 0,01%612 ANKIRI ORTA 2 0,01%613 ORUM LA N 2 0,01%614 DEN ZL AMEL 2 0,01%615 DEN ZL ARDAK 2 0,01%616 DEN ZL GNEY 2 0,01%617 D YARBAKIR B SM L 2 0,01%618 DZCE GM OVA 2 0,01%619 ED RNE MERKEZ 2 0,01%620 ED RNE MER 2 0,01%621 ELAZI S VR CE 2 0,01%622 ERZ NCAN MERKEZ 2 0,01%623 ERZ NCAN L 2 0,01%624 ERZ NCAN REFAH YE 2 0,01%625 ERZURUM KPRKY 2 0,01%626 ESK EH R SARICAKAYA 2 0,01%627 GAZ ANTEP YAVUZEL 2 0,01%628 G RESUN YA LIDERE 2 0,01%629 HATAY ERZ N 2 0,01%630 HATAY YAYLADA I 2 0,01%631 ISPARTA ATABEY 2 0,01%632 STANBUL ATALCA 2 0,01%633 STANBUL SULTANGAZ 2 0,01%634 ZM R BAYINDIR 2 0,01%635 ZM R KARABURUN 2 0,01%636 ZM R KINIK 2 0,01%637 ZM R K RAZ 2 0,01%638 K.MARA A LIYANCER T 2 0,01%639 KARABK YEN CE 2 0,01%640 KARS ARPAAY 2 0,01%641 KARS MERKEZ 2 0,01%642 K L S ELBEYL 2 0,01%643 K L S MUSABEYL 2 0,01%644 KOCAEL KARTEPE 2 0,01%645 KONYA HAD M 2 0,01%646 KONYA MERKEZ 2 0,01%647 KONYA YALIHYK 2 0,01%648 KTAHYA AVDARH SAR 2 0,01%649 KTAHYA S MAV 2 0,01%650 MALATYA ARAPG R 2 0,01%651 MAN SA AHMETL 2 0,01%652 MAN SA ALA EH R 2 0,01%653 MAN SA KULA 2 0,01%654 MARD N MERKEZ 2 0,01%655 MARD N M DYAT 2 0,01%656 MARD N MERL 2 0,01%657 MARD N SAVUR 2 0,01%

Hollandadan Dn Yollarden EXTER

163

658 MU LA MERKEZ 2 0,01%659 ORDU ATALPINAR 2 0,01%660 ORDU GRGENTEPE 2 0,01%661 OSMAN YE BAHE 2 0,01%662 SAKARYA MRKZ/ADAPAZARI 2 0,01%663 S RT AYDINLAR 2 0,01%664 S VAS HAF K 2 0,01%665 ANLIURFA BOZOVA 2 0,01%666 ANLIURFA S VEREK 2 0,01%667 IRNAK D L 2 0,01%668 TEK RDA MURATLI 2 0,01%669 TOKAT ALMUS 2 0,01%670 TOKAT YE LYURT 2 0,01%671 U AK BANAZ 2 0,01%672 YALOVA INARCIK 2 0,01%673 ZONGULDAK GKEBEY 2 0,01%674 ADIYAMAN MERKEZ 1 0,01%675 ADIYAMAN EL KHAN 1 0,01%676 ADIYAMAN TUT 1 0,01%677 AFYON HOCALAR 1 0,01%678 A RI MERKEZ 1 0,01%679 AMASYA MERKEZ 1 0,01%680 ANKARA AYA 1 0,01%681 ANTALYA ELMALI 1 0,01%682 ARDAHAN DAMAL 1 0,01%683 ARDAHAN HANAK 1 0,01%684 BALIKES R BALYA 1 0,01%685 BALIKES R DURSUNBEY 1 0,01%686 BALIKES R MARMARA 1 0,01%687 BALIKES R SUSURLUK 1 0,01%688 BATMAN BE R 1 0,01%689 BAYBURT MERKEZ 1 0,01%690 B LEC K OSMANEL 1 0,01%691 B NGL GEN 1 0,01%692 B TL S TATVAN 1 0,01%693 BOLU YEN A A 1 0,01%694 BURDUR MERKEZ 1 0,01%695 BURDUR AVDIR 1 0,01%696 ANAKKALE ECEABAT 1 0,01%697 ANAKKALE EZ NE 1 0,01%698 ANAKKALE GEL BOLU 1 0,01%699 ANKIRI ELD VAN 1 0,01%700 ANKIRI ILGAZ 1 0,01%701 ANKIRI KUR UNLU 1 0,01%702 ANKIRI ABANZ 1 0,01%703 ANKIRI YAPRAKLI 1 0,01%704 DEN ZL BAKLAN 1 0,01%

705 D YARBAKIR ERM K 1 0,01%706 ED RNE HAVSA 1 0,01%707 ED RNE PSALA 1 0,01%708 ED RNE KE AN 1 0,01%709 ERZ NCAN KEMAL YE 1 0,01%710 ERZURUM AT 1 0,01%711 ERZURUM HINIS 1 0,01%712 ERZURUM ILICA 1 0,01%713 ESK EH R MERKEZ 1 0,01%714 GM HANE KRTN 1 0,01%715 I DIR TUZLUCA 1 0,01%716 ISPARTA STLER 1 0,01%717 ZM R BEYDA 1 0,01%718 KARABK SAFRANBOLU 1 0,01%719 KARS SEL M 1 0,01%720 KASTAMONU A LI 1 0,01%721 KASTAMONU HSANGAZ 1 0,01%722 KAYSER MERKEZ 1 0,01%723 KIRIKKALE BALI EYH 1 0,01%724 KIRIKKALE KARAKE L 1 0,01%725 KIRIKKALE KESK N 1 0,01%726 KIRIKKALE YAH HAN 1 0,01%727 KIRKLAREL PINARH SAR 1 0,01%728 K L S POLATEL 1 0,01%729 KOCAEL D LOVASI 1 0,01%730 KOCAEL HSAN YE 1 0,01%731 KONYA AHIRLI 1 0,01%732 KONYA TA KENT 1 0,01%733 KTAHYA DUMLUPINAR 1 0,01%734 KTAHYA H SARCIK 1 0,01%735 MALATYA ARGUVAN 1 0,01%736 MALATYA DARENDE 1 0,01%737 MAN SA KIRKA A 1 0,01%738 MAN SA SOMA 1 0,01%739 MARD N MAZIDA I 1 0,01%740 MARD N YE LL 1 0,01%741 MU LA ULA 1 0,01%742 MU LA YATA AN 1 0,01%743 N DE FTL K 1 0,01%744 ORDU GLYALI 1 0,01%745 ORDU KABATA 1 0,01%746 ORDU KORGAN 1 0,01%747 OSMAN YE DZ 1 0,01%748 R ZE AMLIHEM N 1 0,01%749 R ZE DEREPAZARI 1 0,01%750 R ZE HEM N 1 0,01%751 SAKARYA KAYNARCA 1 0,01%

kebike / 30 2010

164

752 SAMSUN LKADIM 1 0,01%753 S RT KURTALAN 1 0,01%754 S VAS ALTINYAYLA 1 0,01%755 S VAS ULA 1 0,01%756 TEK RDA ARKY 1 0,01%757 TOKAT MERKEZ 1 0,01%758 TOKAT Z LE 1 0,01%759 TRABZON HAYRAT 1 0,01%760 TUNCEL MERKEZ 1 0,01%761 VAN MERKEZ 1 0,01%762 YALOVA MERKEZ 1 0,01%763 YOZGAT MERKEZ 1 0,01%764 ZONGULDAK AYCUMA 1 0,01%

Hollandadan Dn Yollarden EXTER

165

Anadoluda younlatn gryoruz. Ayn zamanda ile seviyesine kadar veriler sunan bu kaynak, imdiye kadar elde

ettiimiz tabloyu son derece detaylandrmaktadr. Hollandadan yallk denei alan kiilerin drtte , Trkiye ilelerinin

13nde oturmaktadr. Hollandaya youn g veren birok ile birbiriyle komudur. Kastamonu-Az-

davay gibi yalnzlar ok azdr. Ege blgesinden (zmir, Aydn, Denizli) balaya-rak Dou Karadeniz blgesine kadar birka veya birok ileden oluan blgeler mevcuttur.

En nemli iki blge Konya-Karaman ve Orta Anadolu illeridir. lgin bir sonu da; Ankara, Krehir, Yozgat, Nevehir, Aksaray, Kayseri ve

Sivas illerinde en ok Hollandaya g veren ilelerin birbiriyle bitiik il snr-larnda bulunmalardr. Haritaya bir gz atarsak, bu durum rahata grlecek-tir. Bylece Hollanda ile Kzlrmak havzas arasnda sk bir balant olduunu syleyebiliriz.

Bu makalede kaynaklar aras baz farkllklarn aklanmasna ksaca deindik. Hem kaynaklar aras farkllklar hem de bir kaynakla gerek arasndaki farkllk-lara k tutacak eitli deikenler vardr. Birka rnek vereyim:

Baz illerin Trkiye nfusundaki pay zaman getike ok deiti.o 70li yllarda benzer bir ekonomik durumda olan illerin u anda bulunduk-

lar durum ok deiebilir.o Baz blgelerde topraa bamllk gibi nedenlerden dolay kendi kyne

yatrm yapma ve kendi kynde yeni bir ev yaptrma eilimi dier bl-gelere nazaran byk olabilir. Bundan dolay kye dn rakamlar daha yksek olabilir.

o Ulam olanaklar (sk sk ocuk ve torun ziyareti iin havaalanna yakn-lk).

o Bakm olanaklar.o Hollandada baz byk irketler tm Trk iilerini ayn il veya ileden

temin ettiler. Baz sektrlerde daha erken yllarda veya ya daha byk i-iler Hollandaya getirildi. Dolaysyla yallk paras alanlarn says daha byk olabilir.

kebike / 30 2010

166

o Birok Trk kylsnn kopyalama eilimi. Bir komu baarl ise veya ba-arl olaca beklenirse, ayn hareket hemeriler tarafndan kopyalanr: G etme, kente yerleme, igremezlik parasna hak kazanma yntemleri, gibi.

KaynakaExter, Jak den (1992), Spreiding naar herkomstregio en patronen van regionalisme onder Turken in

Nederland, (Paper voor de Sociaal-wetenschappelijke studiedagen 1992 van SISWO, Culturen en Identiteiten d.d. 28 en 29 april 1992) (59 p.) (Hollanda Trklerinin geldikleri blgeler ile hemerilik zerinde)

Exter, Jak den (1993), Regionale herkomst van Turken in Nederland, Migrantenstudies, 1993 (9), 3, pp. 18-35. (Hollanda Trklerinin geldikleri blgeler ile hemerilik zerinde)

CBS-SCP, Hollanda statistik Enstits CBS ve Hollanda Sosyal ve Kltrel Planlama Brosu SCPnin ortak Trkler ve Fasllarn yaam durumu 1984 (LSO-1984) aratrmasnda kullandklar veri sistemi

SVB, Hollanda Sosyal Sigortalar Bankasnn AOW (Yallk denei) ile ilgili Ocak ile ubat 2010 Trkiye verileri

UWV, Hollanda devletinden Trkiyede Austos 2010da igremezlik denei (WAO, WA, v.b.) alan kimselerle ilgili veriler.

SVB-NMI, Hollanda devletinden Trkiyede Mart 2010da kesin dn denei (REM yasas gerein-ce) alan kimselerle ilgili veriler

zet: Makalenin yazar doksanlarn banda Hollanda Trklerinin geldikleri yerleri ancak il seviyesine kadar tespit edebildi. Bu makalede ise elde edilen yeni kaynaklardan dolay eski verilerini ile seviyesine kadar detaylayabilir. Buluntular tablolar ve haritalarla canlandrmaktadr.

Anahtar szckler: G, Hollanda, Trkiye, Hollanda Trkleri, kesin dn.Routes of return from Holland: Where have the Turks of Holland come from and where

they are returningAbstract: Due to a lack of statistically reliable information in the nineties, the author has so

far been able to provide information about the origin of Turks in the Netherlands on a provincial (il) scale. In this article, he presents a far more detailed picture at district (ile) level on the basis of new material on returned migrants. His article is accompa-nied by tables and maps.

Key words: Migration, Netherlands, Turkey, Dutch Turks, Return migration.