holland nyelvtan

Download Holland Nyelvtan

Post on 30-Nov-2015

959 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

holland nyelv nyelvtana

TRANSCRIPT

 • Albertn Balzsi Jlia Eszenyi Rka Hantosn Reviczky DraKis Irn Szalai Erika Varga Orsolya

  KIS HOLLAND NYELVTAN

  Budapest, 1997

 • A Kroli Gspr Reformtus Egyetem Idegennyelvi Lektortusnak kiadsa

  Megjelent aFelzrkzs az Eurpai Felsoktatshoz Alap (FEFA)

  1650. sz. projektje keretbenAz utnnyomshoz a szerzk beleegyezse szksges

  Felels szerkeszt: Hantosn Reviczky DraAnyanyelvi lektor: Douwe Boelens

  ISBN 9638392274

 • Elsz

  Ler nyelvtanunk magyar nyelven rdott. Egyrszt azrt, hogy Magyarorszgon is elrhet legyen egy holland nyelvtan. Msrszt pedig azrt, hogy segtsgre legyen azo-knak a nyelvtanulknak, akik holland nyelvtudssal mg nem rendelkeznek, de biztos nyelvtani alapokra szeretnk pteni nyelvi ismereteiket.Egyik clcsoportunk teht a teljesen kezd, a msik azonban mr a haladk csoportja, akik a nyelvtant kziknyvknt, egyes nyelvtani jelensgekre vonatkoz tudsuk ellenrzsre, kiegsztsre hasznlhatjk. Ezenkvl j hasznt veszi az a nyelvtanul is, aki nyelv-vizsgra rendszerezi tudst.Nyelvtanunkat a szfajok alapjn osztottuk fejezetekre, szerepel ezen kvl egy fejezet a mondattanrl is. Kt kln fejezetben trgyaljuk az egyes ktszavakat s a tagadst.A ktet hasznlatt a vgn elhelyezett rszletes tartalomjegyzk melyben minden alpontot feltntettnk s a fejezetekben szerepl keresztutalsok knnytik meg. Az egyes pontoknl, a magyar terminus technicus mellett, zrjelben szerepel azok holland, majd pedig latin vagy latinos elnevezse is.Nyelvtanunkat a szablytalan igk sztri alakjnak listja egszti ki.Ezen a helyen mondunk ksznetet Dr. Damokos Katalinnak, rtkes tancsairt s sz-revteleirt.

  A knyv hasznlathoz sok sikert kvn minden nyelvtanulnak

  a szerzi munkakzssg

  1997. szeptember

 • 1. FEJEZET

  Kiejts s helyesrs(de uitspraak en de spelling)

 • (DE UITSPRAAK EN DE SPELLING)

  1.1. A kiejts s az rskp viszonya

  A holland helyesrs szerencsre meglehetsen kvetkezetesen kveti a kiejtst. gy nhny szably elsajttsa utn viszonylag biztosak lehetnk a hallott szveg helyesrsban, vagy az rott szveg kiejtsben.A holland abc 26 betbl ll: a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, 1, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z Ez a huszonhat bet (ill. kombincii) jelli a holland nyelv mintegy 40 hangjt. Az kezet tbbnyire hangslyt jell: n Kt pont (trma) kerl a magnhangzra, ha msik sztagba kerl, mint az t

  megelz magnhangz. Ilyenkor kln ejtjk ket: tween, zologie, Belgi, pozie, renie, rune

  Ha a kiejts egyrtelm, a trma elmarad: principieel, chaos.Egy hangot tbb bet is jelezhet (pl. sch, sj).Tbb bet jellhet egy hangot is (pl. ee, mint a magyar )

  1. A kettztt mssalhangz azt jelli, hogy az eltte lev magnhangzt rviden ejtjk. A mssalhangzkat nem ejtjk kettzve. Pl. bakken, appel, kennis

  2. Nylt sztagban a magnhangzt hosszan ejtjk s egy betvel rjuk. Pl. nu, ja, spe-len.

  Zrt sztagban - a rviden ejtett magnhangzt egy betvel rjuk: pl. tak, spel - a hosszan ejtett magnhangzt kettztt betvel rjuk: p1. taak, speel3. Rviden ejtett magnhangz csak zrt sztagban llhat, vagyis sz nem vgzdhet

  rvid magnhangzval (kivtel: pl.: me, je s nhny idegen sz pl. taxi)4. Ajakkerektses a hangunkat Eurpban mshol nem ismerik. A holland a rvid

  ajakrses hangot jell; rviden ejtett .

  Ezek a betkombincik nem vlaszthatk szt: bij-scho-ling

  1.2. Sztagols a helyesrs szolglatban

  A holland helyesrs megrtshez ismernnk kell a nylt- s a zrt sztag fogalmt. Nylt sztagrl beszlnk, ha a sztag magnhangzra vgzdik:

  be-ken, bu-ren, boe-ken, wei-de A sztag akkor zrt, ha mssalhangzra vgzdik:

  bak-ken, rat-ten, Bel-gisch A sztagols szerinti elvlaszts szablyai megegyeznek a magyarval,

  Egy sztagba egy magnhangz, vagy egy kettshangz (diftongus) kerlhet. A szavak helyesrsnl a Woordenlijst Nederlandse taal (Groene boekje), Sdu Uit-

  gevers, Den Haag 1995-s s annl jabb kiadsai a mrvadak.

  1.3. Az egyes hangok kiejtse s rsa

  Nhny ltalnos szably:

  Az egyes hangok lersnl a magyar hangkszletet vettk kiindulsul.

  de: az j sztag kezddhet tbb mssalhangzval is, ha holland sz kezddhet ilyen betkombincival pl.: ven-ster, ern-stig, cen-trum, A-fri-ka, ze-bra, ma-kreel v. ma-gyar cent-rum, zeb-ra, mak-r-la

 • KIEJTS S HELYESRS

  1.3.1. Magnhangzk (Klinkers-vocalen)

  Bet Kiejts Fonetikaijelrs

  Zrt sztag Nylt sztaga rvid ; ajakrssel a pad, van, dak, bang

  a; aa hossz a aangenaam, straat straten, haven,samen

  e rvid e bed, het, fles,wekker

  e; ee hossz !de: szvgen ee

  e breed, speel, steentwee, tweede, idee

  zeven, spelen,stenen

  e elnyelt flhang; svnylt sztagban isrvid

  eten, kamer,keuken, verstaan

  de, je, warmte,geloven

  o rvid o pot, potten, tot,kom

  o; oo hossz o boot, groot, woon boter, wonen,groter

  i rvid i dit, ik, ik wil, is januari, catalogi,taxi

  i elnyelt flhang; sv -ig pl. prachtig,aardig

  ie hossz i muziek, tien, niet wie, die, dieren, ieder

  y i/ idegen szavakban systeem hobby, analyse, baby

  u rvid s kzti hang

  brug, kus, zus, ik, vul

  u; uu hossz y muur, ik huur muren, wij hurenoe flhossz ; nem

  kvetheti ketts ms-salhangz

  u stoel, boek, moet bloemen, zoenengroepen

  eu hossz ; nem k-vetheti ketts mssal-hangz

  neus, kleur, deur deuren, kleuren

 • (DE UITSPRAAK EN DE SPELLING)

  1.3.2. Kettshangzk (Tweeklanken - diftongen)

  Betk Kiejts Fonetikai jel

  Pldk

  ei ei i breien, seinij

  A hollandbanegy betnek

  szmt!

  ei; semmiben sem klnbzik az ei kettshangz ejtstlkivtel: -lijk; az ij-et itt a aflhangznak ejtjk

  i brij, zijn, kijken Id. mg lenti tblzatmoeilijk, natuurlijk

  ou; ouw u, ahol az rvid au koud, vrouwau; auw ugyanaz, mint ou ill. ouw -nl au pauze, blauw

  ui , ahol az rvid s nylt y tuin, suikeraai j a.j saai, lawaaiooi j o.j nooit, kooioei uj uj groei

  eeuw ! sneeu-wen, leeu-wen e.y leeuw, sneeuwieuw i ! nieu-we i.y nieuw

  A kettshangzknak nincs rvid ill. hossz vltozatuk, de a helyesrsban hosszknt viselkednek: nem kvetheti ket kettztt mssalhangz.

  A kettshangzkat nem lehet elvlasztani, kivve -eeuw/-ieuw Id. fent. Ugyangy ejtjk, de mst jelentenek:

  El IJmei (mjus) mij (engem)wei (legel) wij (mi)eis (kvetelmny) ijs (jg, fagylalt)reizen (utazik) rijzen (tszta megkel)leiden (vezet) lijden (szenved)bei(bogy) bij (-nl, -nl; mh)steil (meredek) stijl (stlus)peil (szint) pijl (nyl)zei (mondta) zij (, nnemben)

  Az ei rs igk ragozsa ltalban szablyos (gyenge), az ij rsak rendhagy (ers). Pl. reizen, reisde, gereisd; rijzen, rees, gerezen leiden, leidde, geleid; lijden, leed, geleden

  OU AUnou (most) nauw (szk)rouw (gysz) rauw (nyers)koud (hideg) kauwt (rg)

 • KIEJTS S HELYESRS

  1.3.3. Mssalhangzk (Medeklinkers - consonanten)

  1.3.3.1. Nhny ltalnos szably

  1. Kt azonos mssalhangz nem llhat a sz vgn. Pl. ik wil, kom, kan v. nmet ich will, kann, komm!

  2. Kt azonos mssalhangzt nem kvethet jabb mssalhangz: Pl. willen jij wilt3. Szvgen a zngs zrhangok (b, d) zngtlenednek, p illetve t lesz bellk, de ezt

  az rs nem jelli: P1: rib [rip], kind [kint]4. Szvgen nem ll v, z, j, h, q.

  Kivtel nhny idegen sz: P1: Allah, quiz5. A szsszettel minden tagja megtartja eredeti rsmdjt:

  Pl. Middeleeuwen (Middel + eeuwen; egy 1) middellijn (middel + lijn; kt 1) de: alleen (al + een; hagyomnyrzs)

  1.3.3.2 A mssalhangzk rszletes ismertetse

  Betk Kiejts Foneti-kai jel Pldk

  b b; szvgen p b boter, hebben, rib [rip]c a, o, u, c, 1, r eltt k

  e, i eltt szId. Woordenlijst Nederl. Taal1.2.

  ks

  cabaret, cultuur, club, creditcirkel, decibel, december,succes [ksz] Csak idegeneredet szavakban

  d d; szvgen tkt magnhangz kztt kies-het, vagy jNem halljuk, de rjuk a -d vgigk -t ragos alakjaiban

  d dak, redden, hond [hont]oude [alio]rode [roja](hij) antwoordt, wordt, vindt

  f f; ha a szvgi f-et hossz mghill. l, r elzi meg, magnhang-zs toldalk eltt tbbnyire v-vvlikId. mg v

  f fiets, boffen, briefwolf wolvensterf stervenlief hever (de: laf -lafferfilosoof filosofen)

  g sch

  ejtsk hasonl (abban is, hogyilyen a magyarban nincs). Leg-inkbb Allahhal szavunk h-jrahasonlt, de reszelsebb

  x

  geen, dicht, graagzich, achter, weggoochelen, ! A ch-t nem kettzzk, a mgh.eltte lehet rvid: lachen

  g idegen eredet szavakban: zsgn= ny

  nj

  college, giraf, budgetmagnifiek, champignon

  ch idegen eredet szavakban: s China, charmant, machineh h; szt, sztagot nem zr; nem

  kettzzkh haar, huishoud, hij, hond

  j j; mgh. utn s szvgen -ijelli ezt a hangotidegen szavakban olykor ll = j

  j juist, jullie, bejaardefooi, groeimedaille

 • (DE UITSPRAAK EN DE SPELLING)10

  j idegen eredet szavakban: zs,dzs

  d

  journalist, juryjob, joggen, jungle!jus (j=s,zs)

  k k; ld. mg cid. eredet szavakban ck = k

  k kaars, hokken, dakcockpit, ticket

  I l; ld. mg j l liefde, paling, bal, parallellenm m m muis, komen, kom, dammenn n;

  nj = ny;eo, io, jo, yo utn egy n,ha nem a kveti

  n naam, binnen, man,Spanje , oranjerationeel, miljonair(de: spionnen, stationnetje)

  ng ! nem n+g, hanem egy hangv. harang, inga, hangok

  hangen, bang, jongen, koning

  p p; Id. mg b p paar, slapen, kapper, zeepr r r rood, borrel, horen, kantoors sz; ha a szvgi s-et hossz mgh

  ill. 1, r elzi meg, magnhang-zs toldalk eltt gyakran z-vvliksc = szksc = szsj = sld. mg c s z

  s muis muizen, hals halzenlaars laarzen(de: eis eisenmens mensen stb.)scoren, scriptie, sculptuurscepter, scenario, sceptischmeisje, sjaal

  sch szh: sz ill. sztag elejnsz: -isch vgzdsnlrgi helysg- s szemlynevek-nl

  sxs

  school, beschouwenBelgisch, fantastischs Hertogenbosch,Jeroen Bosch

  t t; ld. mg dtj = ty

  tc

  tak, katten, datum, zittia