hl golf midi maxi nl - golf midi maxi nl.pdf · pdf filehandleiding golf midi/maxi 3...

Click here to load reader

Post on 22-Mar-2019

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Techneco/Ochsner

warmtepompen

installateurshandleidingGolf Midi/Maxi

Belangrijke aanwijzingen

Lees vr installatie en inbedrijfstelling eerst de installateurs- en gebruikershandleiding.

Algemeen Naast deze handleiding horen de volgende documenten bij de warmtepomplevering. Gebruikershandleiding (uitgezonderd bij aansturing door GBS). Handleiding O-Tronic regeling (uitgezonderd bij aansturing door GBS). Logboek voor STEK-controle (bij installatie te bewaren)). Originele Duitstalige handleiding. Duitstalige logboek "Prfbuch fr Wrmepumpanlage" (bij installatie te bewaren).Bewaar deze documenten zorgvuldig!

Transport en opslag De warmtepomp dient verpakt en rechtop te worden verplaatst. De warmtepomp mag indien noodzakelijk kortstondig onder een hoek van maximaal 45 schuin gehou-

den worden. Transportschade direct melden bij de transporteur. De opslagtemperatuur dient te liggen tussen -20 C en +70 C.

Verpakking De warmtepomp is zonder zijpanelen op een pallet met plastic folie vastgezet. De zijpanelen bevinden zich in een aparte kartonnen doos. Verwijder de verpakking zonder de inhoud te beschadigen. De verwerking van het verpakkingsmateriaal valt onder verantwoordelijkheid van de afnemer.

Opstelling Neem de minimale opstellingsruimte in acht, zie paragraaf 2.1. Houd de zijkanten van de warmtepomp vrij van kabels en leidingen. Plaats de warmtepomp op een stevige ondergrond (bij voorkeur beton) en in een geluidsdichte vorstvrije

omgeving. De warmtepomp is niet geschikt voor buitenopstelling.

Openen De panelen van de warmtepomp zijn aan elkaar verbonden door middel van klik- en klittenbandverbin-

dingen. Voor het openen van de warmtepomp dient eerst het paneel met daarin de regeling en deaan/uit-schakelaar naar voren getrokken te worden. Let op! Er is een kabelverbinding tussen dit pa-neel en de warmtepomp.

Elektrische aansluiting De warmtepomp dient aangesloten te worden op een spanning van 400 V met een rechts draaiveld.

Let op! Indien de warmtepomp is aangesloten op een spanning met een verkeerd draaiveld kandit tot schade leiden. Dit valt buiten de garantie. Raadpleeg de installateurshandleiding.

Hydraulische aansluiting Alle hydraulische aansluitingen dienen uitgevoerd te worden met flexibele slangen. In het andere geval

dienen vervangende maatregelen getroffen te worden om trillingen in het warmtepompsysteem te voor-komen.

Veiligheid De warmtepomp voldoet aan alle eisen conform de CE-richtlijnen.

Milieu Let op! De warmtepomp is gevuld met een chemisch koudemiddel (R 407C of R 134A). Alleen

STEK-erkende monteurs mogen reparaties uitvoeren aan het koudecircuit.

Let op! De handleiding voor de O-tronic regeling is een apart document.

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Inhoud

1 Introductie ............................................................................................................... 11.1 Type-aanduiding.............................................................................................................................. 11.2 Leveringsomvang ............................................................................................................................ 11.3 Werkingsprincipe ............................................................................................................................. 1

2 Installatie ................................................................................................................. 22.1 Opstellingsruimte............................................................................................................................. 22.2 Aansluiting bronzijde........................................................................................................................ 22.2.1 Algemeen ........................................................................................................................................ 22.2.2 Bronmedium: brijn (GMSW) ............................................................................................................. 22.2.3 Bronmedium: (grond)water (GMWW)............................................................................................... 32.3 Aansluiting afgiftezijde: verwarming ................................................................................................. 42.3.1 Algemeen ........................................................................................................................................ 42.3.2 Technische uitvoering...................................................................................................................... 42.4 Aansluiting afgiftezijde: warmtapwater.............................................................................................. 52.5 Warmtepomp met actieve koelfunctie (reversibel) ............................................................................ 6

3 Elektrische aansluiting........................................................................................... 73.1 Algemeen ........................................................................................................................................ 73.2 Voedingsspanning ........................................................................................................................... 73.3 Debietschakelaar ............................................................................................................................. 73.4 Naverwarming ................................................................................................................................. 73.5 Grondwaterpomp............................................................................................................................. 73.6 Temperatuurvoelers......................................................................................................................... 73.7 Koppeling aan een gebouwbeheersysteem (GBS) ........................................................................... 83.7.1 Randvoorwaarden............................................................................................................................ 83.7.2 Technische uitvoering...................................................................................................................... 8

4 Besturing en regeling ............................................................................................. 94.1 O-Tronic regeling............................................................................................................................. 94.1.1 Instellen parameters ........................................................................................................................ 94.1.2 Sneltoetsen ..................................................................................................................................... 94.2 Gebouwbeheersysteem ................................................................................................................... 9

5 Inbedrijfstelling ..................................................................................................... 105.1 Algemeen ...................................................................................................................................... 105.2 Procedure...................................................................................................................................... 105.2.1 Vr inbedrijfstelling ...................................................................................................................... 105.2.2 Aansturing met O-Tronic................................................................................................................ 105.2.3 Aansturing met GBS ...................................................................................................................... 105.2.4 Na inbedrijfstelling ......................................................................................................................... 10

6 Onderhoud ............................................................................................................ 11

7 Storing ................................................................................................................... 127.1 O-Tronic regeling........................................................................................................................... 127.2 Gebouwbeheersysteem (GBS) ...................................................................................................... 127.3 Storingsanalyse ............................................................................................................................. 127.3.1 Lagedrukstoring (LD) ..................................................................................................................... 127.3.2 Hogedrukstoring (HD) .................................................................................................................... 137.3.3 Vorstbeveiliging ............................................................................................................................. 137.3.4 Motorbeveiliging ............................................................................................................................ 14

8 Garantie en service............................................................................................... 158.1 Standaard garantie ........................................................................................................................ 158.2 Verlengde garantie kwaliteitswarmtepompen ................................................................................. 158.3 Service en storingsmelding ...........................................

View more