historija komuniciranja 2

Post on 30-Oct-2015

195 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacije - korisne za studente FPN-a, odsjeka komunikologija.

TRANSCRIPT

 • HISTORIJA KOMUNICIRANJAVJEBE br. 2Prof.dr. emso TucakoviAsst. Irena Praska - Salin

 • KOMUNICIRANJE U ANTIKOJ EPOHIOvaj period karakterie :pojava pismapronalazak materijala za pisanjeorganizacija odgovarajuih medija za distribuciju komunikacijskih sadraja;

 • PISMOPismo je definirano kao grafiki ekvivalent govora, "utvrivanje" govornoga jezika u trajnom ili polutrajnom obliku, ili "vidljivo i trajno predoenje jezika, zahvaljujui kojemu se moe prenositi i ouvati!".EMBRIONALNO PISMOPIKTOGRAFSKO PISMOIDEOGRAFSKO PISMOPOJMOVNO PISMOFONETSKO /GLASOVNO/ PISMO

 • Pismo SumeranaSumerani su bili civilizacija koja je jedna od prvih utemeljila pisani vid komunikacije;

  Ploa iz Ura

 • Prvotno je sumersko pismo bilo piktografsko i ideografsko i imalo je vie od 2000 znakova. Pisalo se zailjenom trskom na glinenim ploicama. Postupno su se linije znakova oblikovale u manje grupe utisnutih crtica s jednim zadebljanim krajem. Kako takvi znakovi nalikuju na klin, pismo je nazvano klinastim pismom.

 • Egipatsko pismoEgiptolozi egipatsko pismo zovu egipatski hijeroglifi, oni su danas najstarije poznato pismo. Hijeroglifi su bili dijelom slogovni i dijelom slikovni. Hijeratski je kurzivna oblik egipatskih hijeroglifa a prvi puta se koristio za vrijeme prve dinastije. Koristio se od strane svetenika i vlastele. Demotski egipatski je pojam koji oznaava pismo i jezik koji je slijedio kasnoegipatskom i koristio ga je obian narod. Koptski je jezik preivio u govoru do srednjeg vijeka, a danas ga koristi kranska manjina kao liturgijski jezik.

 • Hijeroglifi su se prestali koristiti oko 4.st.n.e. Nakon 15.st.n.e. poeli su pokuaji da se hijeroglifi deifriraju. Deifrovao ih je ampolion 1822. godine.

 • Kinesko pismo je prelo put od slikovnog ka pojmovnom pismu.

 • Indijsko pismo SANSKRIT i PALI

 • Alfabet Alfabet se nalazi na kraju razvojnog lanca pisma. 26 do 36 znakova su grafemi, koji su znakovi za pojedine glasove foneme. Smatra se da su prvi tvorci alfabeta Feniani, iako ima i drugih teorija.

 • Razvoj latininog pismaRimska kapitala

  Rimska unicijala

 • Karolinka miniskulaGotika miniskula Baanska ploa s glagoljikim natpisom Glagoljica s Baanske ploe

 • Razvoj irilinog pismaPisma koja su proizila iz grke uncijale bila su glagoljica, bosanica i irilica.

 • Najstariji dokument pisan bosanicom datira iz 1189. godine i to je Povelja Kulina Bana.

 • MATERIJALI ZA PISANJE

 • MEDIJI KOMUNICIRANJA ANTIKOG DOBAGlasnici BiblioforiGovornici Rimljani su razvili slubu za prenos informacija i drugih poruka - CURSUS PUBLIKUS.Rimske zidne novine koje su organizovane od strane Gaja Julija Cezara bile su ACTA SENTUS odluke, akti senata a kasnije ACTA DIURNA - dnevni akti;

 • Komuniciranje u srednjem vijekuUsmena i pisana komunikacijaKomuniciranje slobodnog vremena komuniciranje na javnim manifestacijama.Vjerski vid komunikacije Ustanove za umnoavanje vjerskih knjiga Kaligrafija

 • HISTORIJA KOMUNICIRANJA