historia do ies fÉlix muriel

Download Historia do IES FÉLIX MURIEL

Post on 11-Aug-2015

675 views

Category:

Travel

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. HISTORIA DO IES FLIX MURIEL
  INICIOS
  O ano 1987 marca o inicio da existencia de ensino secundario navila de Rianxo. O que no futuro coeceremos como o noso IES comeza a saandaina como Colexio Homologado, dependendo administrativamente do Instituto Praia Xardn de Boiro. Daquela, o primeiro Director foiRafael A. Rodrguez Gil e Francisco Pena Calvar era o vicesecretario, encargado de levar para Boiro a documentacin que entnxestionaba o Secretario do IESP de Rianxo, Manuel Daz Prez.
 2. 2. HISTORIA DO IES FLIX MURIEL
  OS PRIMEIROS ANOS
  Nos comezos non exista un edificio propio que se axustaras necesidades especficas dun IES. Precisbase, xa que logo, tempo para a saconstrucin. Como Colexio Homologado o noso actual Instituto reparta os cursos entre o Cuartel Vello (1 e 2 do antigo BUP dous cursos- ), 3 BUP un ano- e a Casa do Coxo(o que antes da entrada en vigor da LOGSE chamabamos COU). No 1988 1 de BUP pasou Biblioteca Municipal. Imaxinadeaos profesores irencorrendodun lugar para o outro a impartiren as clases!! Que tempos!!
 3. 3. HISTORIA DO IES FLIX MURIEL
  1990. INAUGURACIN DO ACTUAL EDIFICIO
  Como Colexio Homologado o noso IES permaneceudeica 1990, pois o 15 de Outubro dese ano inaugurouse o actual edificio en Rianxio, hoxe Ra Mara Ana Mogas 1.
  Impartanseensinanzas de BUP, 1, 2 e 3; COU e Estudos de Formacin Profesional da Rama Administrativa, polo que a denominacin exacta do noso centro era IESP de Rianxo(Instituto de Ensino Secundario e Profesional). Posteriormente, extinguronseestesestudos de Formacin Profesional eo centropasou a se denominar IES de Rianxo.
 4. 4. HISTORIA DO IES FLIX MURIEL
  A ELECCIN DO NOME PARA O INSTITUTO
  O noso instituto conservou a denominacin IES de Rianxoata o ano 1997. No Consello Escolar do 29 de xaneiro dese ano, sendo director Adelino Pose Reino, a representante da ANPA no Consello Escolar pregunta por que razn o Instituto non pose un nome especfico. Francisco Pena Calvar contesta que no primeiroConsello Escolar celebrado no novo Instituto, xa se tentara buscar unha denominacin individualizadora, pero o Concello de Rianxo, ao amparo da normativa que lleoutorgaba poder de veto naquelmomento, impediuno.
 5. 5. HISTORIA DO IES FLIX MURIEL
  A ELECCIN DO NOME PARA O INSTITUTO
  Meses mis tarde, no Consello Escolar do 29 de abril de 1997, abrdasenaorde do da a eleccin dunha denominacin especfica para o Instituto. Os representantes dos profesores non presentan propostasnintampouco o fai a representante dos Pais. o representante do Concello quensuxire o nome de Manoel Antonio e a Xefatura de Estudosmais Don Paco propoen a denominacin Virxe de Guadalupe, de vellaraizamenasociedaderianxeira.
  A profesora Margarita Santiago lembra que anos atrs algunhas alumnas fixeranunhaproposta para que o noso IES se denominase IESArcos Moldes.
 6. 6. HISTORIA DO IES FLIX MURIEL
  A ELECCIN DO NOME PARA O INSTITUTO
  Perante a indecisin de moitosmembros do Consello Escolar, decdese adiar a decisin para unha prxima reunin.
  Foio xoves 26 de xuo de 1997 a data que figurar como o da da eleccin do nomeFlix Murielpara o noso IES. No Consello Escolar celebrado nesa data presntanse a votacin varias denominacins:
  • O Concello avoga por Manoel Antonio, poeta nado en Asados, pero xa existe un IES con este nomenacidade de Vigo.
  • 7. Os representantes dos alumnos propoenSempre en Galiza, resultado dunha consulta previa en urna.
 7. HISTORIA DO IES FLIX MURIEL
  A ELECCIN DO NOME PARA O INSTITUTO
  A profesora Margarita Santiago informa entn da existencia dunha reunin previa aoConsellopor parte do profesorado na que se tratou a cuestin do nome do IES e aporta as tres denominacinsmis votadas entre o profesorado:
  Flix Muriel, con 7 votos.
  Virxe de Guadalupe, con 6 votos.
  Paio Gmez Charinho, con 4 votos.
  Sucdense diferentes intervencins das propostas. A profesora Margarita Santiago defendea denominacin Flix Murielpor ser tradicional vez que actual, poisRafael Dieste un persoeiro de Rianxo e expresouas sas vivencias a travs do pseudnimo e personaxe literaria Flix Muriel.
 8. 8. HISTORIA DO IES FLIX MURIEL
  A ELECCIN DO NOME PARA O INSTITUTO
  NesemesmoConsello Escolar rexorde a propostaIES Arcos Moldes, en honra de Xos Arcos Moldes, persoeiro impulsor das sociedades culturais, agrarias e marieiras de Rianxo, de grande memoria e recoecemento popular.
  Tras o correspondente debate sobre a validezdas diferentes propostas, acrdase unnimemente celebrar unha votacin a man alzada que decida por fin o nome do noso instituto.
 9. 9. HISTORIA DO IES FLIX MURIEL
  A ELECCIN DO NOME PARA O INSTITUTO
  Os resultados son os que seguen:
  IES Flix Muriel: 10 votos
  IES Virxe de Guadalupe: 1 voto
  IES Arcos Moldes: 0 votos.
  IES Manuel Antonio: 0 votos.
  IES Sempre en Galiza: 0 votos.
  IES Paio Gmez Charinho: 0 votos.
  Abstencins: 1 voto.
  Decdese, por maiora absoluta, que a nova denominacin do centro ser Instituto de Educacin Secundaria Flix Muriel de Rianxo.
 10. 10. HISTORIA DO IES FLIX MURIEL
  O INSTITUTO
  Durante estes 20 anos de historia foron varios os directores e directoras que estiveron fronte do IES Flix Muriel. Por orde cronolxica, responsabilizronse desta tarefa:
  Manuel Domingo Daz Prez (1991-1992)
  Adelino Pose Reino (1992-1998)
  Manuel Canabal Carreo (1998-2002)
  Luis Diz Mirn (2002-2007)
  Mnica Iglesias Maneiro (2007-2008)
  Victoria Bonino Iglesias (2008-2009)
  Rafael Saco Fernndez (2009-)
  Cmpre agradecer esta informacin a Francisco Pena Calvar, o noso querido Don Paco. Sen a sa aportacin e interese non sera posbel reconstrur esta pequena historia da orixe do nome do noso Instituto.