histologija - test pitanja za zdravstvenu negu 2014.pdf

of 61 /61
Pitanja koja vuku 3 poena Opisati ćelijsku membranu Opisati jedro Opisati lizozome i perokizome Opisati Goldžijev aparat i endoplazmatski retikulum Opisati mitohondrije Opisati ribozome i centriole Opisati klasifikaciju epitela Opisati mikrovile i cilije Opisati ćelijske veze Opisati žlezdane epitele Opisati klasifikaciju vezivnih tkiva Opisati mezenhimske ćelije Opisati fibroblast Opisati mastocit Opisati makrofag Opisati adipocit Opisati plazmocit Opisati vezivna vlakna Opisati embrionalna vezivna tkiva Opisati rastresito vezivno tkivo Opisati fibrozno, elastično i retikularno tkivo Opisati masno tkivo Opisati hijalinu hrskavicu Opisati hrskavičave ćelije Opisati elastičnu i fibroznu hrskavicu Opisati koštane ćelije Opisati mikroskopsku građu kostiju Opisati eritrocite Opisati granulocite Opisati agranulocite Opisati trombocite Opisati skeletnu mišićnu ćeliju Opisati srčanu mišićnu ćeliju Opisati glatku mišićnu ćeliju Opisati karakteristike nervnog tkiva Opisati neuron Opisati podelu neurona Opisati neurogliju Opisati veliki mozak Opisati mali mozak i kičmenu moždinu Opisati ganglione Opisati periferni nerv Opisati srce Opisati plan građe krvnih sudova Opisati arterije Opisati kapilare Opisati vene i venule Opisati timus Opisati slezinu

Author: phamduong

Post on 28-Jan-2017

314 views

Category:

Documents


14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Pitanja koja vuku 3 poena Opisati elijsku membranu Opisati jedro Opisati lizozome i perokizome Opisati Goldijev aparat i endoplazmatski retikulum Opisati mitohondrije Opisati ribozome i centriole Opisati klasifikaciju epitela Opisati mikrovile i cilije Opisati elijske veze Opisati lezdane epitele Opisati klasifikaciju vezivnih tkiva Opisati mezenhimske elije Opisati fibroblast Opisati mastocit Opisati makrofag Opisati adipocit Opisati plazmocit Opisati vezivna vlakna Opisati embrionalna vezivna tkiva Opisati rastresito vezivno tkivo Opisati fibrozno, elastino i retikularno tkivo Opisati masno tkivo Opisati hijalinu hrskavicu Opisati hrskaviave elije Opisati elastinu i fibroznu hrskavicu Opisati kotane elije Opisati mikroskopsku grau kostiju Opisati eritrocite Opisati granulocite Opisati agranulocite Opisati trombocite Opisati skeletnu miinu eliju Opisati sranu miinu eliju Opisati glatku miinu eliju Opisati karakteristike nervnog tkiva Opisati neuron Opisati podelu neurona Opisati neurogliju Opisati veliki mozak Opisati mali mozak i kimenu modinu Opisati ganglione Opisati periferni nerv Opisati srce Opisati plan grae krvnih sudova Opisati arterije Opisati kapilare Opisati vene i venule Opisati timus Opisati slezinu

 • Opisati limfni vor Opisati slezinu Opisati krajnike Opisati adenohipofizu Opisati neurohipofizu Opisati epifizu Opisati titnu lezdu Opisati paratitnu lezdu Opisati koru nadbubrene lezde Opisati sr nadbubrene lezde Opisati nosnu duplju Opisati dunik Opisati bronhije i bronhiole Opisati alveole Opisati optu grau digestivne cevi Opisati pljuvane lezde Opisati jezik Opisati jednjak Opisati eludac Opisati tanko crevo Opisati debelo crevo Opisati klasini lobulus jetre Opisati acinus jetre Opisati pankreas Opisati bubreno telace Opisati bubrene kanalie Opisati mokraovod i mokranu beiku Opisati testis Opisati lezde mukog reproduktivnog sistema Opisati jajnik Opisati matericu Opisati tuniku fibrozu oka Opisati tuniku vaskulozu oka Opisati tuniku senzoriju oka Opisati ono soivo i staklasto telo Opisati spoljanje i srednje uvo Opisati unutranje uvo Opisati elije epidermisa Opisati dermis i dlake Opisati znojne ilojne lezde Pitanja koja vuku 1 poen

 • Iz kojih komponenti je izgraena plazmalema?_______________________________________________ Glavne lipidne komponente plazmaleme su: a) ____________________ i b) _______________________ Koliko iznosi debljina elijske membrane (plazmaleme)?______________________________________________ Koji vrsta lipida formira lipidni dvosloj u plazmalemi?__________________________________________ Tipovi transporta kroz plazmalemu su: prosta difuzija, olakana difuzija i ________________________ Tipovi transporta kroz plazmalemu su: prosta difuzija, ____________________________ i aktivni transport Tipovi transporta kroz plazmalemu su: __________________________, olakana difuzija i aktivni transport ta je fagocitoza?________________________________________________________________________ Proteini plazmaleme se u odnosu na lipidni dvosloj dele na: a) ____________________ i b)___________________ Proteini plazmaleme se na osnovu funkcije dele na: transportere, receptore, enzime, ____________________ Proteini plazmaleme se na osnovu funkcije dele na: transportere, receptore, ____________, elijske adhezivne proteine Proteini plazmaleme se na osnovu funkcije dele na: transportere, _______________, enzime, elijske adhezivne proteine Proteini plazmaleme se na osnovu funkcije dele na: ________________, receptore, enzime, elijske adhezivne proteine Kod integralnih-transmemebranskih proteina se opisuju: ekstracelularni,_____________ i _____________domen. Kod integralnih-transmemebranskih proteina se opisuju: transmembranski,____________ i ______________domen. Kod integralnih-transmemebranskih proteina se opisuju intracelularni,____________ i ______________domen. Iz ega je izgraena jedrova ovojnica?____________________________________________________________ Sa kojom organelom je u kontaktu perinukleusna cisterna?____________________________________________ ta se nalazi na spoljanjoj jedrovoj ovojnici?______________________________________________________ ta je vezano za unutranju jedrovu ovojnicu?_______________________________________________________ Komponente jedra su: jedrov omota, hromatin, jedarce, jedrova plazma (sok), _________________________ Komponente jedra su: jedrov omota, hromatin, jedarce, ___________________________, jedrov skelet Komponente jedra su: jedrov omota, hromatin, ________________, jedrova plazma (sok), jedrov skelet Komponente jedra su: jedrov omota, _____________________, jedarce, jedrova plazma (sok), jedrov skelet Komponente jedra su: __________________________, hromatin, jedarce, jedrova plazma (sok), jedrov skelet Endoplazmatski retikulum se javlja u dva oblika: _______________________ i _________________________

 • ta se nalazi na membrani granuliranog endoplazmatskog retikuluma?_____________________________________ ta se sekretuje unutar granuliranog endoplazmatskog retikuluma?________________________________________ ta se stvara unutar glatkog endoplazmatskog retikuluma?________________________________________________ Koja elijska organela ima cis i trans stranu? _________________________________________________________ Koja elijska organela ima konveksnu i konkavnu stranu? __________________________________________________ Goldijev kompleks ini sistem citerni, vezikula i __________________ Goldijev kompleks ini sistem citerni, _______________________ i vakuola Goldijev kompleks ini sistem ____________________, vezikula i vakuola Koja je funkciija Goldijevog kompleksa?____________________________________________________________ Koje organele su zaduene za digestiju i razlaganje materija u eliji?_______________________________________ Kako se dele lizozomi?_____________________________________________________________________________ Kako se drugaije zovu tercijarni lizozomi?______________________________________________________________ Koji tip lizozoma sadri aktivne hidrolazne enzime?_______________________________________________________ Koji enzimi se nalaze u peroksizomoma?___________________________________________________________ ta je funkcija peroksizoma? _____________________________________________________________________ Mitohondrije se sastoje iz spoljanje membrane, unutranje membrane, ________________________ i matriksa Mitohondrije se sastoje iz spoljanje membrane, unutranje membrane, intermembranskog prostora i ______________ Mitohondrije se sastoje iz: ____________________ , ____________________, intermembranskog prostora i matriksa ta se nalazi u mitohondrijskom matriksu? _____________________________________________________________ Kako se zovu nabori unutranje mitohondrijalne membrane?___________________________ Koja elijska organela sadri kriste? _________________________________________________________________ Gde se nalaze elementarna telaca?_____________ ________________________________________________ Citoskelet ine: aktinski filamenti, intermedijarni filamenti i ___________________________ Citoskelet ine: intermedijarni filamenti, mikrotubuli i ___________________________ Citoskelet ine aktinski filamenti, mikrotubuli i ______________________________

 • Koji elementi citoskeleta su promera oko 7 nm?____________________________________________________ Iz ega se sastoji centrozom?____________________________________________________________________ Koja organela uestvuje u formiranju mikrotubula? ________________________________________________________ Koju ulogu imaju ribozomi? ________________________________________________________________________ Koja elijska organela sintetie proteine? _____________________________________________________________ Koja organela formira mikrotubule deobnog vretena?_______________________________________________________ U inkluzije spadaju: a) centrioli b) ribozomi c) masne kapi d) nita od pobrojanog U inkluzije spadaju: a) granule glikogena b) ribozomi c) mikrotubuli d) nita od pobrojanog Koja tvrdnja nije tana? a) endocitoza je vid sekrecije materija u ECM b) fosfolipidi formiraju lipidni dvosloj u plazmalemi c) mikrotubuli imaju prenik 24 nm d) u glatkom endoplazmatinom retikulumu sintetie se holesterol Koja tvrdnja nije tana? a) egzocitoza je vid sekrecije materija u ECM b) holesterol formira lipidni dvosloj u plazmalemi c) mikrotubuli imaju prenik 24 nm d) u glatkom endoplazmatinom retikulumu sintetie se holesterol Koja tvrdnja nije tana? a) egzocitoza je vid sekrecije materija u ECM b) fosfolipidi formiraju lipidni dvosloj u plazmalemi c) mikrotubuli imaju prenik 7 nm d) u glatkom endoplazmatinom retikulumu sintetie se holesterol Koja tvrdnja nije tana? a) egzocitoza je vid sekrecije materija u ECM b) fosfolipidi formiraju lipidni dvosloj u plazmalemi c) mikrotubuli imaju prenik 24 nm d) u glatkom endoplazmatinom retikulumu sintetiu se proteini Koja tvrdnja nije tana? a) egzocitoza je proces unoenja sitnih estica iz ECM-a u eliju

 • b) od Goldijevog aparata se odvajaju sekretne vezikule i vakuole c) mitohondrije su odgovorne za sintezu ATF-a d) u granulisanom endoplazmatinom retikulumu sintetiu se proteini Koja tvrdnja nije tana? a) endocitoza je proces unoenja sitnih estica iz ECM-a u eliju b) od lizozoma se odvajaju sekretne vezikule i vakuole c) mitohondrije su odgovorne za sintezu ATF-a d) u granulisanom endoplazmatinom retikulumu sintetiu se proteini Koja tvrdnja nije tana? a) endocitoza je proces unoenja sitnih estica iz ECM-a u eliju b) od Goldijevog aparata se odvajaju sekretne vezikule i vakuole c) mitohondrije su odgovorne za sintezu ugljenih hidrata i masti d) u granulisanom endoplazmatinom retikulumu sintetiu se proteini Koja tvrdnja nije tana? a) endocitoza je proces unoenja sitnih estica iz ECM-a u eliju b) od Goldijevog aparata se odvajaju sekretne vezikule i vakuole c) mitohondrije su odgovorne za sintezu ATF-a d) u granulisanom endoplazmatinom retikulumu sintetiu holesterol i fosfolipidi Koje dve komponente izgrauju tkiva?_______________________ i ___________________________________ etiri osnovne vrste tkiva su: epitelno, miino, _____________________ i ___________________________ etiri osnovne vrste tkiva su: epitelno, nervno, _____________________ i ___________________________ etiri osnovne vrste tkiva su: miino, nervno, _____________________ i ___________________________ etiri osnovne vrste tkiva su: vezivno, miino, _____________________ i ___________________________ Na epitelnim elijama se opisuju tri povrine: apikalna, bazalna i ________________________ Na epitelnim elijama se opisuju tri povrine: apikalna, _______________________ i lateralna Na epitelnim elijama se opisuju tri povrine: _________________________, bazalna i lateralna Polarizovanost epitelne elije podrazumeva postojanje: lateralne________________________________povrine. Polarizovanost epitelne elije podrazumeva postojanje: bazalne________________________________povrine. Epiteli se dele na pokrovne, lezdane i ___________________________ Epiteli se dele na pokrovne, ________________________ i ulne Epiteli se dele na ___________________________, lezdane i ulne Koji tip epitela oblae mokraovod i mokranu beiku? ___________________________________________

 • Koji tip epitela oblae kou? ________________________________________________________________ Koji tip epitela oblae eudac i creva? ________________________________________________________ Koji tip epitela se jo zove i urotel? _____________________________________________________________ Koji tip epitela oblae alveole plua?__________________________________________________________ Gde se nalazi psedoslojeviti dvoredan epitel?____________________________________________________ Gde se nalazi psedoslojeviti troredan epitel?____________________________________________________ Koji tip epitela oblae usnu duplju? ____________________________________________________________ U sastav bazalne lamine ulaze: lamina lucida i___________________________________________ U sastav bazalne lamine ulaze: lamina densa i___________________________________________ Bazalnu membranu ine dve lamine: _______________________i________________________________ Koje se specijalizacije nalaze na apikalnoj povrini epitelnih elije?_____________________________________ Koje se specijalizacije nalaze na lateralnoj povrini epitelnih elije?_____________________________________ Iz ega su izgraeni mikrovili?__________________________________________________________ Koja je osnovna funkcija mikrovila? _______________________________________ Koji tipovi elija imaju najbrojnije mikrovile?_______________________________________________ Kolika je duina mikrovila?____________________________________________________________ Kolika je duina cilija?____________________________________________________________ Iz ega su izgraene cilije?___________________________________________________________ Na kojim elijama su prisutne cilije?________________________________________________________ Kolika je duina stereocilija?_________________________________________________________ Na kojim elijama se nalaze stereocije?_____________________________________________________ Na apikalnoj povrini epitelnih elija nalaze se mikrovili, cilije i _____________________________ Na apikalnoj povrini epitelnih elija nalaze se mikrovili, _________________________________ i stereocilije Na apikalnoj povrini epitelnih elija nalaze se ___________________________, cilije i stereocilije Koje su pokretne specijalizacije apikalne plazmaleme?__________________________________________ ta se nalazi na lateralnim povrinama elija?_________________________________________________

 • Koji protein povezuje elije u tesnim spojevima?_______________________________________________ Prema funkciji elijski spojevi se dele na: tesne, privrujue i _________________________ Prema funkciji elijski spojevi se dele na: tesne, ____________________ i komunikacijske Prema funkciji elijski spojevi se dele na: ___________________________, privrujue i komunikacijske Koji proteini uestvuju u formiranju tesnih veza? _________________________ Kod kojih elijskih veza uestvuju proteini okludini? __________________________ Koje elijske veze uestvuju u formiranju barijera? _____________________________ Koje elijske veze spreavaju prodor vode i drugih materija u intercelularni prostor? _________________ Koje elijske veze uestvuju u formiranju krvno-testisne barijere i krvno-vazdune barijere? _____________ Koji elementi citoskeleta ulaze u sastav dezmozoma?_____________________________________________ Koji elementi citoskeleta ulaze u sastav hemidezmozoma?______________________________________________ Koji elementi citoskeleta ulaze u sastav adherentnih spojeva?______________________________________ Komunikacijski spojevi dele se na: ______________________-i_______________________________ Kod koje vrste spojeva je omoguena direktna komunikacija meu elijama?____________________________________ Gde endokrine lezde oslobaaju proizvode sekrecije?___________________________________________________ Gde egzokrine lezde oslobaaju svoj sekret?________________________________________________________ Navedite primer jednoelijske egzokrine lezde?________________________________________________ U koju grupu egzokrinih lezda spadaju pljuvane lezde?____________________________________________ Kakav sekret stvaraju serozne lezde?____________________________________________________________ Kakav sekret stvaraju mukozne lezde?_____________________________________________________________ Koje lezde sekretuju holokrinim tipom sekrecije?___________________________________________________ Koje lezde sekretuju apokrinim tipom sekrecije?_____________________________________________________ Koje lezde sekretuju merokrinim tipom sekrecije?__________________________________________________ Jednoslojan ploast epitel se nalazi u: a) koi b) crevima i elucu c) sabirnim kanaliima bubrega

 • d) krvnim sudovima Jednoslojan kockast epitel se nalazi u: a) koi b) crevima i elucu c) sabirnim kanaliima bubrega d) krvnim sudovima Jednoslojan cilindrian epitel se nalazi u: a) koi b) crevima i elucu c) sabirnim kanaliima bubrega d) krvnim sudovima Koja tvrdnja nije tana? a) jednoslojan ploast epitel oblae krvne sudove b) lojna lezda sekretuje holokrinim tipom c) dezmozomi su tesni spojevi d) mikrovili su izgraeni iz aktinskih filamenata Koja tvrdnja nije tana? a) jednoslojan ploast epitel oblae krvne sudove b) lojna lezda sekretuje apokrinim tipom c) dezmozomi su privrujui spojevi d) mikrovili su izgraeni iz aktinskih filamenata Koja tvrdnja nije tana? a) jednoslojan ploast epitel oblae krvne sudove b) lojna lezda sekretuje holokrinim tipom c) dezmozomi su privrujui spojevi d) mikrovili su izgraeni iz mikrotubula Koja tvrdnja nije tana? a) jednoslojan ploast epitel oblae eludac i creva b) lojna lezda sekretuje holokrinim tipom c) dezmozomi su privrujui spojevi d) mikrovili su izgraeni iz aktinskih filamenata Koja tvrdnja je tana? a) epiteli ne poseduju ekstracelularni matriks b) epiteli su vaskularizovani c) lezdani epiteli formiraju endokrine lezde d) stereocilije su due od mikrovila Koja je organela tipina za makrofage?___________________________________________________________ U embrionalna vezivna tkiva spadaju: ______________________ i _______________________________ Adultna vezivna tkiva se dele u dve osnovne grupe: _____________________i_______________________ Kako se dele adultna vezivna tkiva sa optim svojstvima?________________________ i _______________________

 • U adultna vezivna tkiva sa specijalizovanim svojstvima spadaju: retikularno tkivo, masno tkivo, krv, _____________ U adultna vezivna tkiva sa specijalizovanim svojstvima spadaju: retikularno tkivo, masno tkivo,_______, hrskavica i kost U adultna vezivna tkiva sa specijalizovanim svojstvima spadaju: retikularno tkivo, _____________, krv, hrskavica i kost U adultna vezivna tkiva sa specijalizovanim svojstvima spadaju: __________________, masno tkivo, krv, hrskavica i kost Koja elija vezivnog tkiva produkuje kolagena vlakna?______________________________________________ Navesti najmanje dve morfofunkcionalne razlike izmeu fibroblasta i fibrocita:_________________________________ Za koju eliju je karakteristino prisustvo metahromatskih granula u citoplazmi?__________________________ Kako se dele mastociti:_____________________________ i_____________________________________________ Kakve dve vrste medijatora oslobaaju mastociti prilikom stimulacije?___________________ i ___________________ Koji medijatori se nalazi u granulama mastocita?___________________________________________ Kako se dele adipociti?____________________________i_______________________________________ Od kojih elija nastaju plazmociti?_________________________________________________________________ Kakav je raspored heterohromatina u jedru plazmocita?________________________________________________ ta sintetiu plazmociti? __________________________________ Gde su plazmociti najvie zastupljeni?______________________________________________________________ Koja organela je najzastupljenija kod plazmocita?___________________________________________________ Kako se dele vezivna vlakna?_____________________________________________________________________ Iz ega se sastoje kolagena vlakna?________________________________________________________________ Kako su najee rasporeena kolagena vlakna?___________________________________________________ Koliko tipova kolagena postoji?_______________________________________________________________ Gde se nalazi kolagen tip I?_______________________________________________________________________ Gde se nalazi kolagen tip II?________________________________________________________________________ ta gradi kolagen tip III?_____________________________________________________________________ Gde se nalaze retikularna vlakna?______________________________________________________________ Iz ega su izgraena elastina vlakna?______________________________________________________________

 • Koje elije stvaraju elastina vlakna?_______________________________________________________________ Iz ega su izgraeni glikozaminoglikani?_____________________________________________________________ Kako se dele glikozaminoglikani?________________________________________________________________ Nabrojati sulfatisane glikozaminoglikane?____________________________________________________________ Nabrojati nesulfatisane glikozaminoglikane:____________________________________________________________ ta ini proteoglikane?__________________________________________________________________________ U kom tkivu su proteoglikani najzastupljeniji?________________________________________________________ ra su agrekani?_______________________________________________________________________________ ta gradi adhezivne proteine?_________________________i____________________________________________ Koji glikoprotein je karakteristian za hrskavicu?______________________________________________________ Koji glikoprotein je karakteristian za kost?__________________________________________________________ Koji glikoprotein posreduje u vezivanju elija za bazalnu laminu?________________________________________ Gde se nalazi sluzno vezivno tkivo?_______________________________________________________________ Sem fibroblasta u sastav sluznog vezivnog tkiva ulaze i: 1)_______________________ 2)____________________ Diferencijacijom kojih elija nastaju sve elije vezivnog tkiva? _________________________________________ Iz ega je izgraen mezenhim?____________________________________________________________________ Koja vrsta vezivnog tkiva sadri melanocite?_________________________________ _________________________ Koja vrsta vezivnog tkiva ulazi u sastav pleure, perikarda i peritoneuma?___________________________________ Na osnovu ega je izvrena podela fibroznog veziva na regularno i iregularno vezivo?_______________________ Fibrozno (kolageno) vezivno tkivo deli se na:_____________________i______________________________ Fibrozno (kolageno) vezivno tkivo grade fibrociti,____________________i______________________________ Koja vrsta vezivnog tkiva je prisutna u papilarnom sloju dermisa koe? _______________________________________ Koja vrsta veziva gradi tetive i aponeuroze miia? __________________________________________________ Elastino vezivno tkivo se sastoji od: elastinih vlakana, ___________________i___________________________ Masno tkivo se deli na: ______________________________ i _________________________________ elija utog masnog tkiva zove se ____________________________________________________________________

 • elija mrkog masnog tkiva zove se ___________________________________________________________________ uto masno tkivo deli se na: ___________________ i ______________________________ Gde se nalazi skladino uto masno tkivo?__________________________________________________________ Gde se nalazi strukturno uto masno tkivo?_________________________________________________________ U ljudskom telu postoje tri tipa hrskavice: hijalina, elastina i _______________________ U ljudskom telu postoje tri tipa hrskavice: hijalina, _____________________ i fibrozna U ljudskom telu postoje tri tipa hrskavice: ______________________, elastina i fibrozna Koji tip hrskavice se nalazi u traheji, bronhima i na zglobnim povrinama? _________________________ Koje hrskavine elije se nalaze u perihondrijumu? _____________________________________ Koji tipovi hrskavice imaju vezivni omota- perihondrijum?_________________________________ Koji tip hrskavice ini skelet fetusa?_______________________________________________________ Kako se zovu mlade elije hrskavice?_________________________________________________________ Iz ega se sastoji hondron? ______________________________________________________________ Koji tip hrskavice se nalazi u epiglotisu u unoj koljci i epoglotisu?____________________________________ Koji tip kolagenih vlakana je zastupljen kod fibrozne hrskavice?____________________________________________ Gde se nalazi fibrozna hrskavica?__________________________________________________________________ Kotane elije su osteprogenitorne elije, osteoblasti, osteociti i ______________________ Kotane elije su osteprogenitorne elije, osteoblasti, osteoklasti i ______________________ Kotane elije su osteoblasti, osteociti, osteoklasti i ___________________________________ Koji tip kolagenih vlakana ulazi u sastav organskog dela kosti?________________________________ Kotani matriks grade dve komponente:____________________i ___________________________________ Iz ega je izgraena neorganska komponenta kosti?___________________________________________________ Gde se nalaze osteoprogenitorne elije kosti?_____________________________________________________ Koja je uloga osteoklasta? ___________________________________________________________ Koje elije stvaraju kotano tkivo? _____________________________________________________________

 • Gde su smeteni osteociti u kotanom tkivu?______________________________________________________ Kako se zove elija koja razjeda (resorbuje) kost? _________________________________________________ Na osnovu mikroskopskog izgleda kosti se dele na kompaktne i ______________________________________ Na osnovu mikroskopskog izgleda kosti se dele na spongiozne i ______________________________________ Koji tip kotanog tkiva gradi dijafize kostiju?_____________________________________________________ Koji tip kotanog tkiva gradi pljosnate kosti i epifize kostiju ?________________________________________ Kako se zove kotani unutranji omota?________________________________________________________ Kako se zove kotani spoljanji omota?________________________________________________________ Postoji tri vrste kotanih lamela: koncentrine,_______________________ i ____________________________ Postoji tri vrste kotanih lamela: cirkumferentne,_____________________ i ___________________________ Postoji tri vrste kotanih lamela: intersticijalne, _____________________i ___________________________ U kojim kotanim lamelama se nalaze Haversovi kanali?__________________________________________ Iz ega je izgraen osteon?_________________________________________________________________________ Koje vezivno tkivo sadri veliki broj elija i sva tri tipa vlakana: a) retikularno vezivno tkivo c) rastresito vezivno tkivo b) fibrozno vezivno tkivo d) sluzno vezivno tkivo Makrofag nastaje od: a) monocita b) mastocita c) plazmocita d) fibrocita Tkivni histiocit je: a) fibroblast b) mastocit c) makrofag d) nita od ponuenog nije tano U fagocitozi uestvuju... a) mastociti b) makrofagi c) adipociti d) fibroblasti Koja je funkcija plazmocita:

 • a) fagocitoza c) stvaranje vezivnih vlakana b) produkcija antitela d) luenje hormona Pod pojmom diferencijacija podrazumevamo: a) ubrzano deljenje elija b) sticanje novih morfofunkcionalnih osobina elije c) prestanak deoba elije d) gubitak elijskih specijalizacija Koja konstatacija je tana: a) nediferentovane mezenhimske (stem) elije kod odraslih se nalaze u epitelima b) nediferentovane mezenhimske (stem) elije kod odraslih se nalaze u vezivu oko malih krvnih sudova c) nediferentovane mezenhimske (stem) elije kod odraslih se nalaze u kostima d) odrasli nemaju stem mezenhimske elije Koje elije stvaraju vlakna i osnovnu supstancu vezivnog tkiva? a) fibroblasti b) makrofagi c) mastociti d) adipociti U povremeno prisutne (lutajue) elije vezivnog tkiva spadaju: a) fibroblasti i adipociti b) osteociti i adipociti c) limfociti i plazmociti d) fibrociti i osteociti U stalno prisutne elije vezivnog tkiva spadaju: a) fibroblasti i limfociti b) osteociti i adipociti c) limfociti i plazmociti d) granulociti i osteociti Vezivna vlakna su izgraena iz: a) proteina b) ugljenih hidrata c) lipida d) glikolipida Koja od navedenih elija ima okruglo ekscentrino postavljeno jedro? a) mezenhimska elija b) fibroblast c) adipocit d) plazmocit Koja od navedenih elija je ovalnog oblika, ali joj je jedro izdueno (spljoteno)? a) mezenhimska elija b) fibroblast c) adipocit

 • d) plazmocit Koja od navedenih elija ima brojne primarne, sekundarne i tercijarne lizozome? a) makrofag b) fibroblast c) adipocit d) plazmocit Koja od navedenih elija ima obilje ribozoma na granulisanom ER-u? a) makrofag b) fibroblast c) adipocit d) mastocit Koja od navedenih elija ima metahromatske granule u citoplazmi? a) makrofag b) fibroblast c) adipocit d) mastocit Koja od navedenih elija ima veliku masnu kap u citoplazmi? a) makrofag b) fibroblast c) adipocit d) mastocit Koja od navedenih elija uestvuje u prezentaciji antigena limfocitima? a) makrofag b) fibroblast c) adipocit d) mastocit Koja od navedenih elija oslobaa primarne i sekundarne mediajtore zapaljenja? a) makrofag b) fibroblast c) adipocit d) mastocit Elastino vezivo u vidu fenestrovanih lamela ulazi u sastav sredinjeg sloja zida: a) vena b) arteriola c) arterija d) kapilara Stroma veine limfnih organa izgraena je iz: a) rastresitog vezivnog tkiva c) fibroznog vezivnog tkiva b) retikularnog vezivnog tkiva d) masnog tkiva

 • Prisustvo Folkmanovih i Haversovih kanala karakteristino je za: a) kotano tkivo c) retikularno tkivo b) hrskaviavo tkivo d) nervno tkivo Koja tvrdnja vezana za trabekularnu kost je tana: a) ima osteone b) ima i Folkmanove i Haversove kanale c) ima kotane lamele d) nema Folkmanove, ali ima Haversove kanale Koja konstatacija je tana: a) hijalina hrskavica ima perihondrijum c) fibrozna hrskavica je obloena epitelom b) fibrozna hrskavica nema perihondrijum d) fibrozna hrskavica ima krvne sudove U izogenim grupama se nalaze... a) hondroblasti b) hondrociti c) osteoblsti d) osteoklasti Izogene grupe se nalaze u... a) hrskavici b) kosti c) pankreasu d) mezenhimu Teritorije, interteritorije i izogene grupe se nalaze u... a) hrskavici b) kostima c) bubregu d) CNS-u Granulociti se dele na: eozinofilne, bazofilne i __________________________ Granulociti se dele na: eozinofilne, _____________________ i neutrofilne Granulociti se dele na: ___________________, bazofilne i neutrofilne U agranulocite spadaju: __________________________ i ____________________________ U agranulocite spadaju: limfociti i ____________________________ U agranulocite spadaju: monociti i ____________________________ Koje elije krvi se zovu i polimorfonuklearni leukociti? ________________________________________

 • Koje granule sadre neutrofilni leukociti: a) _______________ b) _______________c)__________________ Koja vrsta granulocita ima najvee dimenzije (oko 15m)?________________________________________ Iz koliko segmenata se sastoji jedro neutrofilnih leukocita?_________________________________________ Iz koliko segmenata se sastoji jedro eozinofilnih leukocita?____________________________________________ U sastav specifinih granula eozinofilnih leukocita ulazi: bazni protein,_____________________________________ U sastav specifinih granula eozinofilnih leukocita ulazi: eozinofilni katjonski protein, __________________________ U sastav specifinih granula eozinofilnih leukocita ulazi: neurotoksin________________________________________ ta predstavljaju azurofilne granule leukocita?__________________________________________________________ Koji su dva najvanija medijatora deponovana u specifinim granulama bazofilnih granulocita? ___________________ Koji tip granula poseduju monociti?_____________________________________ Kakvo jedro imaju monociti?____________________________________________________ Kako se dele limfociti? _____________________________________________________________ Koje su elije zaduene za humoralni imuni odgovor?_________________________________________________ Koje su elije zaduene za elijski imuni odgovor?___________________________________________________ Koje elije ubijaju T-limfociti u celularnom imunom odgovoru?______________________________________________ Od koje elije nastaju trombociti?______________________________________________________________________ Trombociti se sastoje iz centralnog i perifernog dela koji se zovu: _________________i______________________ ta sadre granule trombocita?__________________________________________ Krv se sastoji iz: a) ____________________________i b) _______________________________________ Gde nastaju elije krvi?__________________________________________________________ Kotana sr se deli na: _______________________i________________________________ Koje elije krvi su najbrojnije?_________________________________________________________ Proces nastajanja uoblienih elemenata krvi naziva se_________________________________________ Proces nastajanja eritrocita naziva se_________________________________________ Proces nastajanja granulocita naziva se_________________________________________

 • Proces nastajanja monocita naziva se_________________________________________ Proces nastajanja limfocita naziva se ________________________________________ Proces nastajanja trombocita naziva se_________________________________________ Koliko u proseku ima leukocita u 1 mm krvi?_______________________________________________ Koliko u proseku ima trombocita u 1 mm krvi?__________________________________________________ Koji tip leukocita ispoljava jak antiparazitni efeket: a) neutrofilni granulociti b) eozinofilni granulociti c) bazofilni granulociti d) niti jedna od pobrojanih Kakvog je oblika eritrocit? a) loptastog b) ovalnog c) bikonveksnog diska d) bikonkavnog diska Kakvog je oblika trombocit? a) loptastog b) ovalnog c) bikonveksnog diska d) bikonkavnog diska ta je tano od navedenog? a) trombocit ima okruglo jedro b) limfociti spadaju u agranulocite c) eritociti imaju vee dimenzije od monocita d) leukociti uestvuju u zgruavanju krvi Okruglo jedro imaju... a) eritrociti b) limfociti c) trombociti d) monociti Koja elija krvi ima vei broj jedara? a) eritrocit b) trombocit c) monocit d) nijedna Koja od navedenih elija ne spada u leukocite? a) neutrofilni granulocit b) limfocit c) monocit d) sve pomenute elije su leukociti

 • Od ega potie fenomen poprene ispruganosti u popreno prugastim miiima?_________________________ Kako se nazivaju tamne pruge u popreno prugastim miiima? ______________________________________ Koja vrsta filamenata ini A- prugu?__________________________________________________________ ta prolazi sredinom A-pruge?_____________________________________________________ ta prolazi sredinom I-pruge?_____________________________________________________________ Kako se nazivaju svetle pruge u popreno prugastim miiima?______________________________________ Koja vrsta filamenata ini I- prugu?____________________________________________________________ Kako se nazivaju miina vlakanca? __________________________________________________________ Iz ega su sastavljeni miofibrili?______________________________________________________________ Aktiski filamenti sastavljeni su iz: F aktina,________________i______________________________ Aktiski filamenti sastavljeni su iz: troponina, ____________________i______________________________ Aktiski filamenti sastavljeni su iz: tropomiozina,________________i______________________________ ta se nalazi unutar sarkoplazmatskog retikuluma?______________________________________________ Skeletne miine elije se na osnovu morfolokih karakteristika dele na: crvene,_________i______________ Koja struktura registruje promene u istezanju miia?____________________________________________ Koja struktuta registruje napetost u tetivama?___________________________________________________ ta ini motornu plou?______________________i______________________________ Kod kojih elija se opisuju svetle i tamne pruge, kao i Z-linije? ____________________________________ Koji tip miinog tkiva ima elije vretenastog oblika? ___________________________________________ Kako se zovu linije koje ograniavaju sarkomeru? ___________________________________________ Koje miine elije poseduju trijade? _______________________________________________________ Koje miine elije poseduju dijade? _______________________________________________________ Koje miine elije poseduju gusta tela? _______________________________________________________ Kojim tipom veza su povezane glatke miine elije?________________________________________________ Perimizijum je sloj vezivnog tkiva koji okruuje... (ta?) __________________________________ Epimizijum je fibrozno vezivo koje okruuje... (ta?) ___________________________________

 • Endomizijum se sastoji iz:______________________i ____________________________________ Kako se deli miino tkivo?_________________________________________________________________ Kako se deli popreno prugasto miino tkivo?___________________________________________________ Koja tvrdnja nije tana? a) glatki mii se kontrahuje sporo b) glatke miine elije nemaju miofibrile c) skeletne miine elije imaju miofibrile d) skeletni mii se kontrahuje bez uticaja nae volje Koja tvrdnja nije tana? a) glatki mii se kontrahuje sporo b) glatke miine elije imaju miofibrile c) skeletne miine elije imaju miofibrile d) skeletni mii se kontrahuje pod uticajem nae volje Koja tvrdnja nije tana? a) glatki mii se kontrahuje sporo b) glatke miine elije nemaju miofibrile c) skeletne miine elije imaju miofibrile d) glatki mii se kontrahuje pod uticajem nae volje Koja tvrdnja nije tana? a) skeletni mii se kontrahuje sporo b) glatke miine elije nemaju miofibrile c) skeletne miine elije imaju miofibrile d) glatki mii se kontrahuje bez uticaja nae volje Kontrakcije su brze, snane i pod uticajem nae volje kod... a) glatkog miia b) skeletnog miia c) sranog miia d) kod svih miia Gusta tela su prisutna u elijama... a) glatkog miia b) skeletnog miia c) sranog miia d) kod svih miia Trijade su prisutne u elijama... a) glatkog miia b) skeletnog miia c) sranog miia d) kod svih miia Dijade su prisutne u elijama... a) glatkog miia

 • b) skeletnog miia c) sranog miia d) kod svih miia Miofibrili su odsutni u elijama... a) glatkog miia b) skeletnog miia c) sranog miia d) kod svih miia Kardiomiociti imaju: a) veliki broj periferno postavljenih jedara b) jedno do dva centralno postavljena jedra c) jedno do dva periferno postavljena jedra d) vie od dva centralno postaljena jedra Koje miine elije imaju veliki broj jedara? a) glatke b) srane c) skeletne d) nijedne nemaju vie od jednog jedra Skeletne miine elije... a) imaju samo jedno jedro u centru elije b) imaju jedno ili dva jedra u centru elije c) imaju vei broj jedara na periferiji elije d) imaju vei broj jedara u centru elije Koje elije sadre diskus interkalatus? a) glatke miine elije b) kardiomiociti c) adipociti d) hepatociti Perimizijum obavija... a) miofilamente b) miofibrile c) miine elije d) snopove miinih elija U okviru diskusa interkalatusa prisutni su: a) okludentvi spojevi i neksusi b) dezmozomi i neksusi c) samo dezmozomi d) nita od pobrojanog Nervni sistem se deli na:____________________i_______________________________________________ Centralni nervni sistem (CNS) ine:_________________________ i _____________________________________

 • Periferni nervni sistem (PNS) ine:_______________________ i ____________________________________ Sinapse se dele na elektrine i _____________________ Sinapse se dele na hemijske i _____________________ Koje elije formiraju mijelinski omota oko aksona u perifernom nervnom sistemu? __________________ Koje elije formiraju mijelinski omota oko aksona u centralnom nervnom sistemu?_____________________ ta se nalazi izmeu presinaptike i postsinaptike membrane? _______________________________ Koje 3 komponente ine hemijsku sinapsu?_______________________________________________ Koje dve vrste elija se nalaze u nervnom tkivu? ___________________________________________________ Kako se naziva deo perikariona od koga poinje da se prua aksonski produetak? _______________________________ Koliko aksona imaju multipolarni neuroni? _____________________________________________ Koliko produetaka imaju pseudounipolarni neuroni? _______________________________________ Kod kojih elija se opisuje Nislova supstanca i perikarion? _________________________________________ Ganglioni se dele na spinalne i ______________________________________ Ganglioni se dele na vegetativne i ______________________________________ Koji tip neurona se nalazi u spinalnim ganglionima?________________________________________________ Koji tip neurona se nalazi u vegetativnim ganglionima?______________________________________________ Neuroglija se deli u dve grupe: ________________________ i _______________________________ Kako se dele astrociti?__________________i_______________________________ U kom tkivu se nalaze oligodendrociti?________________________________________________ Kojoj vrsti elija pripadaju ependimociti?_____________________________________________________- Kako se dele neuroni prema funkciji?____________________________________________________ Kako se dele neuroni prema broju produetaka?__________________________________________________- Kako se dele neuroni prema neurotransmiterima?________________________________________________ ta izgrauje Nisslovu tigroidnu supstancu?________________________________________ Iz koji elija ili delova elija je izgraena siva masa velikog mozga?________________________________________ Iz koji elija ili delova elija je izgraena bela masa velikog mozga? ________________________________________

 • Iz koje vrste vezivnog tkiva je izgraena tvrda modanica?__________________________________________ Iz koje vrste vezivnog tkiva je izgraena meka modanica? __________________________________________ Krvno-modanu barijeru grade:endotelne elije kontinuiranih kapilara i njihova bazalna lamina i___________________ Krvno-modanu barijeru grade: produeci protoplazmatskih astrocita, njihova membrana i______________________ Koja dva dela postoje u kori velikog mozga: alokorteks i _______________ Koja dva dela postoje u kori velikog mozga:_________ i izokorteks Iz koliko slojeva se sastoji izokorteks velikog mozga?__________________________ Izokorteks ine sledei slojevi:____________________________________, spoljanji granularni, spoljanji piramidalni, unutranji granularni, unutranji piramidalni i multiformni Izokorteks ine sledei slojevi: molekularni, _____________________, spoljanji piramidalni, _____________________, unutranji piramidalni i multiformni Izokorteks ine sledei slojevi: molekularni, spoljanji granularni, ________________________, unutranji granularni, _________________________________ i multiformni Izokorteks ine sledei slojevi: molekularni, spoljanji granularni, spoljanji piramidalni, unutranji granularni, unutranji piramidalni i _______________________________ Koji tip neurona je karakteristian za koru malog mozga?_______________________________________ Kora malog mozga izgraena je iz: molekularnog,________________________i______________________sloja. Kora malog mozga izgraena je iz:___________________, ganglijskog i_______________________sloja. Kora malog mozga izgraena je iz:___________,__________i granuloznog sloja. Kakav je raspored sive i bele mase u kimenoj modini?____________________________________ Koji tip neurona se nalazi u prednjim rogovima kimene modine?___________________________________ Koji tip elija oblae centralni kanal kimene modine?_____________________________________________ Kako se zovu delovi aksona izmeu vanovih elija?_____________________________________________ Kako se iri nervni impuls u mijelinizovanim nervnim vlaknima?_____________________________ Na osnovu funkcije periferne nerve delimo na:____________________ i ________________________________ Koji tip vezivnog tkiva izgrauje endoneurijum?__________________________________________

 • Kako se nazivaju delovi aksona obmotani mijelinskim omotaem?_______________________________________ Preineurijum je omota oko (ega?)... _________________________________________ Deo nervnog sistema koji sprovodi nadraaje od periferije ka centru CNS-a je:_______________________________ Deo nervnog sistema koji sprovodi impulse iz CNS-a do periferije je:______________________________________ Motorni deo nervnog sistema ine:_______________________ i______________________________________ Kako se drugaije (na latinskom) zove meka modanica? _______________________________ Kako se drugaije (na latinskom) zove tvrda modanica? _______________________________ Kako se drugaije (na latinskom) zove pauinasta modanica? _______________________________ ta je uloga horoidnog pleksusa? ___________________________ Koja tvrdnja nije tana? a) Purkinjeove elije se nalaze u velikom mozgu b) alokorteks je sastavljen iz 3 zone c) u formiranju krvno-modane barijere uestvuju astrociti d) perineurijum omotava snop nervnih elija Koja tvrdnja nije tana? a) Purkinjeove elije se nalaze u malom mozgu b) alokorteks je sastavljen iz 6 zona c) u formiranju krvno-modane barijere uestvuju astrociti d) perineurijum omotava snop nervnih elija Koja tvrdnja nije tana? a) Purkinjeove elije se nalaze u malom mozgu b) alokorteks je sastavljen iz 3 zone c) u formiranju krvno-modane barijere uestvuju oligodendrociti d) perineurijum omotava snop nervnih elija Koja tvrdnja nije tana? a) Purkinjeove elije se nalaze u malom mozgu b) alokorteks je sastavljen iz 3 zone c) u formiranju krvno-modane barijere uestvuju astrociti d) perineurijum omotava itav periferni nerv Koja tvrdnja nije tana? a) horoidni splet stvara cerebrosinalnu tenost b) spinalni ganglion sadri pseudounipolarne neurone c) kimena modina sadri sivu i belu masu d) izokorteks sadri 3 sloja Koja tvrdnja nije tana? a) pauinasta modanica stvara cerebrosinalnu tenost b) spinalni ganglion sadri pseudounipolarne neurone

 • c) kimena modina sadri sivu i belu masu d) izokorteks sadri 6 slojeva Koja tvrdnja nije tana? a) horoidni splet stvara cerebrosinalnu tenost b) spinalni ganglion sadri pseudounipolarne neurone c) kimena modina sadri sivu i belu masu d) kora malog mozga sadri 6 slojeva Koja tvrdnja nije tana? a) horoidni splet stvara cerebrosinalnu tenost b) spinalni ganglion sadri pseudounipolarne neurone c) kimena modina sadri Purkinjeove elije d) izokorteks sadri 6 slojeva Koja tvrdnja nije tana? a) horoidni splet stvara cerebrosinalnu tenost b) spinalni ganglion sadri multipolarne neurone c) kimena modina sadri sivu i belu masu d) izokorteks sadri 6 slojeva Koja od navedenih elija ne spada u neuroglije? a) neuron b) vanova elija c) oligodendrocit d) mikroglija Koja od navedenih elija se deli na protoplazmatski i fibrozni tip? a) astrocit b) vanova elija c) oligodendrocit d) mikroglija Koje od navedenih elija oblau komore i kanale mozga? a) ependimske elije b) vanove elije c) oligodendrociti d) mikroglije Koje od navedenih elija uestvuju u formiranju krvno-modane barijere? a) ependimske elije b) vanove elije c) oligodendrociti d) astrociti Koje od navedenih elija spadaju u periferne neuroglije? a) ependimske elije b) vanove elije

 • c) oligodendrociti d) mikroglije Koje od navedenih elija se zovu amficiti? a) ependimske elije b) vanove elije c) oligodendrociti d) satelitske elije Koje od navedenih elija imaju makrofagnu ulogu? a) ependimske elije b) vanove elije c) oligodendrociti d) neuroglije U perifernu neurogliju spadaju: a) oligodendrociti, mikroglija c) vanove i satelitske elije b) fibrozni astrociti i mikroglija d) nita od nabrojanog Epineurijum je vezivni omota okolo: a) celog nerva b) snopova nervnih vlakana c) nervnog vlakna d) miinog vlakna Koja elija ljudskog tela sadri Nisslovu supstancu? a) glatka miina elija b) srana miina elija c) nervna elija d) leukocit Telo nervne elije zove se jo i... a) dendrit b) akson c) neurit d) perikarion Nabrojati slojeve u zidu srca: endokard, ______________________ i ___________________ Iz kojih slojeva je izgraen endokard srca?____________________________________________________ U kom sloju endokarda se priutne Purkunijeve sprovodne elije?_________________________________ Kako se zove unutranji sloj u zidu srca? ______________________________________________________ Kako se zove srednji sloj u zidu srca? ______________________________________________________

 • Kako drugaije nazivamo tipine kardiomiocite?______________________________________________ Atipini kardiomiociti mogu biti: ______________________, mioendokrini i sprovodni Atipini kardiomiociti mogu biti: adrenergini,______________________ i sprovodni Atipini kardiomiociti mogu biti: adrenergini, mioendokrini i ______________________________ ta produkuju mioendokrini kardiomiociti?_____________________________________________________ U kom organu su prisutni Hisov snop i Purkinijeve elije?___________________________________________ Koji tip epitala oblae unutranju povrinu srca?___________________________________________________ ta ini epikard?_____________________________ i __________________________________________ Kako se naziva deo cirkulatornog sistema izmeu arteriola i venula?___________________________________ Zid krvnog suda izgraen je iz tri sloja (tunike): intima, medija i __________________________ Zid krvnog suda izgraen je iz tri sloja (tunike): intima, ___________________ i adventicija Zid krvnog suda izgraen je iz tri sloja (tunike): _________________________, medija i adventicija Kapilari se dele na fenestrovane, kontinualne i ______________________________ Kapilari se dele na sinusoidne, kontinualne i ____________________________ Kapilari se dele na fenestrovane, sinusoidne______________________ Postoje dva tipa arterija: miine i ______________________________ Postoje dva tipa arterija: elastine i ______________________________ U koji tip arterija spadaju aorta i a. karotis komunis? _______________________________________ Koji sloj (tunika) u zidu arterija sadri subendotelno vezivo? __________________________________ Kom sloju (tunici) u zidu arterija pripada lamina elastica interna?______________________________ Kod kojih krvnih sudova je u zidu dobro izraena lamina elastica interna?_________________________ ta ini ttuniku mediu arterija elastinog tipa?______________________________________________________ ta ini tuniku mediu arterija miinog tipa?_______________________________________________________ Kod kog tipa krvnih sudova se u zidu uoava lamina elastika externa?____________________________ Koji tip kapilara se nalazi u jetri, slezini i kotanoj sri? ___________________________ Koji tip kapilara se nalazi u mozgu i miiima?__________________________________

 • Koji tip kapilara se nalazi u endokrinim lezdama?__________________________________________ Koji tip kapilara se nalazi u organima sa intenzivnom razmenom materija?____________________________ Koji tip elija okruuje endotelne elije kapilara?_______________________________________________ Vene se dele na:_____________________________________________________________________ Koja tvrdnja nije tana: a) sinusoidni kapilari se nalaze u mozgu i pluima b) a. karotis komunis i a. subklavija su elastinog tipa c) kapilari nemaju glatke miine elije u svom zidu d) najdeblji sloj u zidu arterije je medija Koja tvrdnja nije tana: a) sinusoidni kapilari se nalaze u jetri i slezini b) a. karotis komunis i a. subklavija su miinog tipa c) kapilari nemaju glatke miine elije u svom zidu d) najdeblji sloj u zidu arterije je medija Koja tvrdnja nije tana: a) sinusoidni kapilari se nalaze u jetri i slezini b) a. karotis komunis i a. subklavija su elastinog tipa c) kapilari imaju glatke miine elije u svom zidu d) najdeblji sloj u zidu arterije je medija Koja tvrdnja nije tana: a) sinusoidni kapilari se nalaze u jetri i slezini b) a. karotis komunis i a. subklavija su elastinog tipa c) kapilari nemaju glatke miine elije u svom zidu d) najdeblji sloj u zidu arterije je adventicija Periciti se nalaze u zidu... a) srterija b) vena c) kapilara d) svih krvnih sudova Koja tvrdnja nije tana: a) periciti nisu prisutni u zidu venula b) glomusi su arteriovenske anastomoze c) najiri sloj u zidu vene je adventicija d) endotelne elije su ploastog oblika Koja tvrdnja nije tana: a) periciti se nalaze u zidu venula b) glomusi su limfni sudovi c) najiri sloj u zidu vene je adventicija d) endotelne elije su ploastog oblika

 • Koja tvrdnja nije tana: a) periciti se nalaze u zidu venula b) glomusi su arteriovenske anastomoze c) najiri sloj u zidu vene je medija d) endotelne elije su ploastog oblika Koja tvrdnja nije tana: a) periciti se nalaze u zidu venula b) glomusi su arteriovenske anastomozr c) najiri sloj u zidu vene je adventicija d) endotelne elije su kockastog oblika Vene u svom zidu imaju: a) podjednako dobro razvijenu tuniku mediju i adventiciju b) dominantnu tuniku mediju c) dominantnu tuniku adventiciju d) dominantnu tuniku intimu Tunika medija arteriola sastoji se iz: a) 30-40 slojeva glatkih miocita b) 3-5 slojeva glatkih miocita c) 2-8 slojeva elastinih lamela c) 20-80 slojeva elastinih lamela Koje klase imunoglobulina postoje?________________________________ Kako se nazivaju molekuli koje elije imunog sistema prepoznaju i reaguju na njih?__________________ Centralni limfni organi su: timus i _________________________ Centralni limfni organi su: ________________________ i kotana sr Limfni organi se dele na: _____________________________ i ______________________________ U kom limfnom organu se stvaraju i diferentuju B-limfociti?___________________________________ U kom organu sazrevaju T-limfociti?_________________________________________________________ Koje elije timusa su ukljuene u proces sazrevanja nezrelih T-limfocita?______________________ Koji limfni organ sadri Hasalova tela? ______________________ Limfni vor ima 3 tipa sinusa: subkapsularni,___________i_______________________ Limfni vor ima 3 tipa sinusa: septalni,___________i_______________________ Limfni vor ima 3 tipa sinusa: medularni,___________i_______________________ ta ini potku limfnog vora?_____________________________________________________

 • Kako se deli kora (korteks) limfnog vora?______________________________________________ ta ini B-zavisnu zonu limfnog vora?__________________________________________________ ta ini T-zavisnu zonu limfnog vora?__________________________________________________ Belu pulpu slezine ine: _____________________________ i _____________________________ Crvenu pulpu slezine ine Bilrotove putanje i _____________________________ Crvenu pulpu slezine ine venski sinusi i _____________________________ Belu pulpu slezine ine limfni folikuli i _____________________________ Belu pulpu slezine ine periarterijski limfni omota i _____________________________ U kom organu se nalazi PALS (periarterijski limfni omota)?_______________________________________ ta ini T-zavisnu zonu nepanog krajnika?_______________________________________________________ ta ini B-zavisnu zonu nepanog krajnika?_______________________________________________________ ta nije tano? a) timus ima belu pulpu b) limfni vor ima parakorteks c) slezima sadri PALS d) nepani krajnik sadri polukapsulu i epitel ta nije tano? a) timus ima medulu b) limfni vor nema parakorteks c) slezima sadri PALS d) nepani krajnik sadri polukapsulu i epitel ta nije tano? a) timus ima medulu b) limfni vor ima parakorteks c) slezima sadri medularne sinuse d) nepani krajnik sadri polukapsulu i epitel ta nije tano? a) timus ima korteks b) limfni vor ima parakorteks c) slezima sadri PALS d) nepani krajnik ima korteks i medulu ta nije tano? a) timus sadri Bilrotove putanje b) limfni vor ima parakorteks c) slezima sadri belu pulpu d) nepani krajnik sadri polukapsulu i epitel

 • ta nije tano? a) timus ima parakorteks b) limfni vor ima korteks c) slezima sadri kortikalne sinuse d) nepani krajnik sadri T-zavisnu zonu ta nije tano? a) timus ima medulu b) limfni vor ima parakorteks c) slezima sadri medularne sinuse d) nepani krajnik sadri T-zavisnu zonu ta nije tano? a) timus ima medulu b) limfni vor ima parakorteks c) slezima sadri korteks d) nepani krajnik sadri B-zavisnu zonu ta nije tano? a) timus ima medulu b) limfni vor ima belu pulpu c) slezima sadri Bilrotove putanje d) nepani krajnik sadri prelazni epitel ta nije tano? a) timus ima PALS b) limfni vor ima medularne sinuse c) slezima sadri Bilrotove putanje d) nepani krajnik sadri ploasti slojeviti epitel ta nije tano? a) timus ima epitelne elije b) limfni vor ima parakorteks c) slezima sadri Bilrotove putanje d) nepani krajnik sadri polukapsulu i epitel ta nije tano? a) timus ima epitelne elije b) limfni vor ima parakorteks c) slezima sadri crvenu pulpu d) nepani krajnik sadri medulu Humoralni i celularni imuni odgovor deo su: a) nespecifinog uroenog imuniteta b) nespecifinog steenog imuniteta c) specifinog uroenog imuniteta d) specifinog steenog imuniteta Limfni folikuli graeni su iz: a) korteksa i medule

 • c) difuznog limfnog tkiva b) retikularnog vezivnog tkiva d) korone i germinativnog centra Timus je: a) primatni limoepitelni organ b) sekundarni limoepitelni organ c) primarni limforetikularni organ d) sekundarni limforetikularni organ Slezina je: a) primatni limoepitelni organ b) sekundarni limoepitelni organ c) primarni limforetikularni organ d) sekundarni limforetikularni organ Limfni vor je: a) primatni limoepitelni organ b) sekundarni limoepitelni organ c) primarni limforetikularni organ d) sekundarni limforetikularni organ Centralni limfni organi su... a) timus i slezina b) slezina i kotana sr c) timus i kotana sr d) slezina i limfni vorovi Hasalova tela se nalaze u... a) slezini b) pankreasu c) timusu d) hipofizi Koji limfni organ ima medularne trake i medularne sinuse? a) timus b) limfni vor c) nepani krajnik d) slezina Vajdejerov krajnini prsten ini: a) 6 tonzila c) 5 tonzila b) 2 tonzile d) nita od pobrojanog Nepani krajnik je prema usnoj duplji pokriven: a) ploastoslojevitim epitelom bez oroavanja b) ploastslojevitim epitelom sa oroavanjem c) kapsulom d) polukapsulom

 • U acidofilne elije hipofize spadaju somatotropne elije i ___________________________________ U acidofilne elije hipofize spadaju mamotropne elije i ___________________________________ elije prednjeg renja hipofize dele se na: ___________________ i ___________________________ Bazofilne elije hipofize dele se na tireotropne,gonadotropne i ____________________________ Bazofilne elije hipofize dele se na tireotropne, korikotropne i _____________________________ Bazofilne elije hipofize dele se na gonadotropne, korikotropne i ____________________________ Acidofilne elije adenohipofize dele se na: __________________ i _____________________ Bazofilne elije adenohipofize se dele na: ___________________ i ___________________ Tela neurosekretornih elija koja sintetiu oksitocin i vazopresin nalaze se u ______________ Koja endokrina lezda sadri parafolikulske elije? ____________________________________ U epifizi se nalaze dve vrste elija: ?________________________ i __________________________ U epifizi se nalaze dve vrste elija: ? ______________________ i glija elije U epifizi se nalaze dve vrste elija: pinealociti i _____________________________ Unutranja zona kore nadbubrega zove se _____________________________ Spoljanja zona kore nadbubrega zove se _____________________________ Sredinja zona kore nadbubrega zove se _____________________________ Koja zona kore nadbubrega sintetie kortizol? _____________________________ Koja zona kore nadbubrega sintetie polne hormone? _____________________________ Nadbubrena lezda se sastoji iz: _______________________ i ________________________ Medulociti nadbubrene lezde sekretuju 2 hormona: _____________________ i ______________________ Parenhim paratitne lezde sainjavaju: __________________ i ____________________ Hromofilne elije hipofize dele se na: _______________________ i ______________________ Hromofilne elije hipofize dele se na: acidofilne i ______________________ Hromofilne elije hipofize dele se na: bazofilne i ______________________ Koja lezda sadri kalcitoninske ili C-elije? ______________________________________ Koja lezda sadri folikulske i kalcitoninske elije? ___________________________________

 • Koja endokrina lezda sadri folikule ispunjene koloidom? ________________________ U kojoj lezdi se nalaze Ratkeove ciste? ________________________ Koji su delovi hipofize? _____________________________________________________________ Koji deo hipofize sadri pituicite? ________________________ Koja endokrina lezda sadri glavne i oksifilne elije? __________________________ Hromofobnih elija u adenohipofizi ima: a) 10% b) 25% c) 50% d) 90% Acidofilnih elija u adenohipofizi ima a) 10% b) 25% c) 40% d) 90% Bazofilnih elija u adenohipofizi ima: a) 10% b) 25% c) 50% d) 90% Epifiza se sastoji od: a) 95% glija elija i 5% parijetalnih elija b) 95% fibroblasta i 5% pinealocita c) 95% pinealocita i 5% pituicita d) 95% pinealocita i 5% glijalnih elija Tireoidni folikul se sastoji od: a) tireocita i kalcitoninskih elija b) tireocita i paratireocita c) tireocita i kapilara d) tireocita i koloida Modani pesak se nalazi u: a) adenohipofizi b) neurohipofizi c) epifizi d) paratireoidei Oksitocin i vazopresin sekretuju: a) jedra hipotalamusa b) hromofobne elije adenohipofize c) hromofilne elije adenohipofize

 • d) pituiciti ta nije tano? a) hromofobne elije se nalaze u neurohipofizi b) parafolikulske elije se nalaze u titnoj lezdi c) zona glomeruloza se nalazi u kori nadbubrene lezde d) pinealociti lue melatonin ta nije tano? a) hromofobne elije se nalaze u adenohipofizi b) parafolikulske elije se nalaze u paratitnoj lezdi c) zona glomeruloza se nalazi u kori nadbubrene lezde d) pinealociti lue melatonin ta nije tano? a) hromofobne elije se nalaze u adenohipofizi b) parafolikulske elije se nalaze u titnoj lezdi c) zona glomeruloza se nalazi u meduli nadbubrene lezde d) pinealociti lue melatonin ta nije tano? a) hromofobne elije se nalaze u adenohipofizi b) parafolikulske elije se nalaze u titnoj lezdi c) zona glomeruloza se nalazi u kori nadbubrene lezde d) pinealociti lue oksitocin Respiratorni sistem ine tri dela: sprovodni, ______________________ i ventilacioni deo Respiratorni sistem ine tri dela:___________________, respiratorni i ventilacioni deo. Respiratorni sistem ine tri dela: sprovodni, respiratorni i _____________________. Nosna duplja sadri tri regiona: vestibularni, respiratorni i ______________________________ Nosna duplja sadri tri regiona: vestibularni, ____________________________ i olfaktorni Nosna duplja sadri tri regiona: _______________________, respiratorni i olfaktorni. Koji region nosne duplje sadri potporne elije i Boumanove lezde? ______________ Kako se zovu elije koje na plazmalemi sadre receptore za miris? _____________________________ Koji tip epitela se drugaije zove respiratorni epitel? _________________________________ ta ini sredinji deo epiglotisa? _____________________________________ Zid dunika sadri sledee slojeve: mukozu, submukozu, ___________________ i adventiciju Kako se zove sloj u zidu dunika u kome se nalazi hijalina hrskavica? __________________________

 • U alveolarnom epitelu se razlikuju dve vrste pneumocita: membranozni i __________________________ U alveolarnom epitelu se razlikuju dve vrste pneumocita: ______________________ i granulozni Kako se zovu elije koje oblau zid alveole? _________________________________________ Ploaste elije alveolarnog epitela zovu se ___________________ Konove pore su otvori preko kojih komuniciraju susedne ... ______________________________ Kako se zovu otvori preko kojih komuniciraju susedne alveole?______________________________ Kako se zovu elije koje lue surfaktant? _______________________________ U kom se organu nalaze elije koje lue surfaktant? _________________________ Koliko slojeva se opisuje u zidu bronha? ________________ Koliko slojeva se opisuje u zidu bronhiola? ________________ U odnosu na bronh u zidu bronhiola nedostaju hrskavica i _______________________ U odnosu na bronh u zidu bronhiola nedostaju lezde i _______________________ Bronhiole se dele na preterminalne, terminalne i __________________________________ Bronhiole se dele na ________________, terminalne i ____________________________ Bronhiole se dele na _________________________, _____________ i respiratorne. Grananjem terminalnih bronhiola nastaju... __________________________________ Respiratorne bronhiole nastaju grananjem ________________________________ Respiratorne bronhiole se distalno nastavljaju na __________________________ Alveolarni duktusi nastaju distalnim grananjem... _______________________________ U kom delu bronhijalnog stabla se nalaze Klara elije? ______________________________ Respiratorne bronhiole se nalaze izmeu terminalnih bronhiola i _____________________ Respiratorne bronhiole se nalaze izmeu _____________________ i alveola. Krv-vazduh barijeru formiraju dva tipa elija: __________________ i _______________ Klara elije se nalaze u epitelu... a) bronha b) bronhiola c) materice d) jajovoda

 • Koja tvrdnja nije tana: a) u epitelu traheje se nalaze trepljaste i etkaste elije b) sredinji deo epiglotisa ini elastina hrskavica c) u zidu bronha opisuju se 3 sloja d) granulozni pneumociti lue surfaktant Terminalne bronhiole ne sadre: a) peharaste elije b) Klara elije c) trepljaste elije d) glatke miine elije Terminalne bronhiole ne sadre: a) lezde b) Klara elije c) trepljaste elije d) glatke miine elije Bronh ne sadri: a) hijalinu hrskavicu b) lezde c) Klara elije d) peharaste elije Bronhiol ne sadri a) hijalinu hrskavicu c) adventiciju b) Klara elije d) miini sloj Bronhiol ne sadri a) lezde c) adventiciju b) Klara elije d) miini sloj Klara elije se nalaze u a) alveolama c) bronhu b) duniku d) bronhiolama Sredinji deo epiglotisa ini a) hijalina hrskavica c) fibrozna hrskavica b) kost d) elastina hrskavica U fibro-miino-kartilaginoznom sloju dunika NE nalazi se: a) hijalina hrskavica

 • c) trahealni mii b) membranozni deo d) respiratorni epitel ta ispunjava centralnu upljinu zuba? ___________________________________ ta se nalazi okolo zubne pulpe? ___________________________________ ime je oblaena povrina dentina u predelu korena zuba? ______________________ ime je oblaena povrina dentina u predelu krunice zuba? ______________________ ta se nalazi na spoju korena i krunice zuba? ____________________________ Koliko ima mlenih zuba ______________________ Koliko ima stalnih zuba _______________________ Pomou ega je koren zuba privren za alveolarnu kost gornje ili donje vilice? ______________________ Najbrojnije i najsitnije papile jezika zovu se ___________________________________________ Sa kojim papilama jezika su u vezi Ebnerove pljuvane lezde? _____________________ Papile jezika su konaste, listaste, __________________ i ____________________ Papile jezika su peurkaste, listaste, __________________ i ____________________ Najvee papile jezika zovu se ___________________________ Velike pljuvane lezde su: zaune, sublingvalne i _____________________________ Velike pljuvane lezde su: zaune, __________________________ i submandibularne Velike pljuvane lezde su: ______________________________, sublingvalne i submandibularne Na kom organu se nalaze gustativna telaca? _______________________________ ta ini najvei deo mase jezika? ______________________________________ Gustativno telace se sastoji iz 3 tipa elija: bazalne, senzorne i ____________________________ Gustativno telace se sastoji iz 3 tipa elija: bazalne, __________________________ i potporne Gustativno telace se sastoji iz 3 tipa elija: senzorne, potporne i ______________________________ Otvor na vrhu gustativnog telaca naziva se ____________________________________. Kako se zovu receptori ula ukusa? ________________________________

 • Kom tipu pljuvanih lezda pripada zauna lezda? ________________________ Koje se elije nalaze u lezdanim acinusima pljuvanih lezda izmeu bazalne lamine i epitelnih elija?____________ Poetni izvodni kanali pljuvanih lezda zovu se ___________________ Prema vrsti sekreta pljuvane lezde mogu biti: serozne, mukozne i __________________ Prema vrsti sekreta pljuvane lezde mogu biti: serozne, meovite i __________________ Prema vrsti sekreta pljuvane lezde mogu biti: meovite, mukozne i __________________ U acinusima meovitih pljuvanih lezda se nalaze elije: serociti i ______________________ U acinusima meovitih pljuvanih lezda se nalaze elije: mukociti i ______________________ U acinusima seroznih pljuvanih lezda se nalaze elije koje se zovu ______________________ U acinusima mukoznih pljuvanih lezda se nalaze elije koje se zovu ______________________ Serozni deo meovitog acinusa se zove ______________________________________ Kom tipu pljuvanih lezda pripada podvilina (submandibularna) lezda? ______________ Koja tvrdnja nije tana? a) perferno od pulpe (okolo pulpe) nalazi se cement b) sekretni delovi pljuvanih lezda zovu se acinusi c) parotidna lezda spada u serozne pljuvane lezde d) Danucijeev polumesec se nalazi kod meovitih acinusa Koja tvrdnja nije tana? a) perferno od pulpe (okolo pulpe) nalazi se dentin b) sekretni delovi pljuvanih lezda zovu se duktusi c) parotidna lezda spada u serozne pljuvane lezde d) Danucijeev polumesec se nalazi kod meovitih acinusa Koja tvrdnja nije tana? a) perferno od pulpe (okolo pulpe) nalazi se dentin b) sekretni delovi pljuvanih lezda zovu se acinusi c) parotidna lezda spada u mukozne pljuvane lezde d) Danucijeev polumesec se nalazi kod meovitih acinusa Koja tvrdnja nije tana? a) perferno od pulpe (okolo pulpe) nalazi se dentin b) sekretni delovi pljuvanih lezda zovu se acinusi c) parotidna lezda spada u serozne pljuvane lezde d) Danucijeev polumesec se nalazi kod mukoznih acinusa Kom tipu pljuvanih lezda pripada zauna (parotidna) lezda? a) isto seroznom

 • b) isto mukoznom c) seromukoznom d) preteno mukoznom Serociti i mukociti su elije koje se nalaze u: a) pankreasu b) jetri c) slezini d) pljuvanim lezdama Kom tipu pljuvanih lezda pripada podvilina (submandibularna) lezda? a) isto seroznom b) isto mukoznom c) seromukoznom d) preteno mukoznom U kojim papilama se ne nalaze gustativni korpuskuli? a) opanane c) peurkaste b) listaste d) konaste Koji epitel oblae jednjak? ____________________________________ Koliko slojeva se opisuje u zidu jednjaka? ___________________ Koji sloj se nalazi izmeu submukoze i adventicije jednjaka? ______________ Koji sloj se nalazi izmeu mukoze i miinog sloja jednjaka? ______________ U kom sloju jednjaka se nalaze mukozne ezofagealne lezde? _____________________ Koje podslojeve sadri miini sloj jednjaka? _________________________ Koji epitel oblae povrinu eluca? ________________________________ Izmeu mukoze i miinog sloja eluca nalazi se tunica _____________________________ Izmeu submukoze i seroznog sloja eluca nalazi se tunica _____________________________ U kardiji se smenjuju sledei epiteli: ________________________ i ________________________ Koji organ sadri parijetalne i glavne elije? ______________________________________ Kako se zovu elije jednoslojnog cilindrinog epitela oblau fundus i korpus? __________________________________ Kako se zovu udubljenja na povrini eludane sluznice? ______________________ U kom podsloju sluznice eluca se nalaze specifine eludane lezde (gll. gastricae propriae)? _______________________

 • Iz kojih su delova sastavljene specifine eludane lezde (gll. gastricae propriae)? ________________________________ Koji organ sadri kardiju, antrum i pilorus? _________________________________________ ta lue parijetalne elije specifinih eludanih lezda? ______________________________ Koje elije eludanih lezdi lue jone vodonika i hlora? __________________________ ta lue glavne elije specifinih eludanih lezda? ______________________________ Koje elije u specifinim eludanim lezdama lue pepsinogen? ____________________ Specifine eludane lezde se sastoji iz tri dela: dna, tela i _______________ . Specifine eludane lezde se sastoji iz tri dela: ______________, tela i vrata. Specifine eludane lezde se sastoji iz tri dela: ___________, tela i vrata. U kom podsloju sluznice eluca se nalaze kardijalne i pilorine lezde? ______________ Koliko podsloja miia se nalaze u miinom delu fundusa eluca? _________________ Mukoza digestivnog trakta se sastoji iz tri podsloja: lamina epithelialis, lamina propria i lamina _________________ Mukoza digestivnog trakta se sastoji iz tri podsloja: lamina epithelialis, lamina ________ i lamina muscularis mucosae Mukoza digestivnog trakta se sastoji iz tri podsloja: lamina ___________, lamina propria i lamina muscularis mucosae ta imaju enterociti na svojoj apokalnoj povrini? ________________________________ Kako se zovu nabori mukoze tankog creva? _____________________________ Tanko crevo obloeno je epitelom koga sainjavaju dva tipa elija: __________________ i ________________________ Koji segment creva sadri Brunerove lezde? __________________________ U kom organu se nalaze Brunerove lezde? __________________________ U kom sloju duodenuma se nalaze Brunerove lezde? ___________________ Koji segment creva sadri Pajerove ploe? __________________________ U kom sloju ileuma se nalaze Pajerove ploe? ___________________ Uvrati epitela sluznice tankog creva nazivaju se ________________________________ Koji tip epitela oblae eudac i creva? _____________________________________ Izmeu mukoze i miinog sloja creva nalazi se tunica _____________________________ Koliko slojeva se opisuje u zidu creva? ___________________

 • Izmeu submukoze i seroznog sloja creva nalazi se tunica _____________________________ Antigen prezentujue elije u epitelu ileuma su ___________________________________ Koje elije su najbrojnije u epitela jejunuma? ____________________________________ Gde se nalaze Panetove elije? ______________________________________ Kako se zovu proste tubularne crevne lezde u sluznici creva? ___________________________________ Tanko crevo ima tri segmenta: ___________________, _____________________ i __________________ U kom delu tankog creva su najizraeniji cirkularni nabori submukoze? __________________ Apsorptivne elije epitela tankog creva zovu se _________________________________ Koji tip epitela oblae kolon?____________________________________________ Koje su elije najbrojnije u pokrovnom epitelu kolona? _____________________________ Gde se nalazi Brikeov mii? __________________________________________- ta se nalazi u lamini propriji crevuljka? ____________________________________. ta nije tano? a) vratne mukusne elije eluca lue hlorovodoninu kiselinu b) glavne elije eluca lue pepsinogen c) idui od duodenuma ka debelom crevu boj enterocita se smanjuje d) M-elije se nalaze u ileumu ta nije tano? a) parijetalne elije eluca lue hlorovodoninu kiselinu b) neuroendokrine elije eluca lue pepsinogen c) idui od duodenuma ka debelom crevu boj enterocita se smanjuje d) M-elije se nalaze u ileumu ta nije tano? a) parijetalne elije eluca lue hlorovodoninu kiselinu b) glavne elije eluca lue pepsinogen c) idui od duodenuma ka debelom crevu boj enterocita se poveava d) M-elije se nalaze u ileumu ta nije tano? a) parijetalne elije eluca lue hlorovodoninu kiselinu b) glavne elije eluca lue pepsinogen c) idui od duodenuma ka debelom crevu boj peharastih elija se smanjuje d) M-elije se nalaze u ileumu ta nije tano?

 • a) parijetalne elije eluca lue hlorovodoninu kiselinu b) glavne elije eluca lue pepsinogen c) idui od duodenuma ka debelom crevu boj enterocita se smanjuje d) M-elije se nalaze u elucu Koje od navedenih elija nisu prisutne u eludanim lezdama? a) peharaste elije b) parijetalne elije c) glavne elije d) neuroendokrine elije Koje od navedenih elija nisu prisutne u eludanim lezdama? a) vratne muskusne elije b) enterociti c) glavne elije d) neuroendokrine elije Koje od navedenih elija nisu prisutne u eludanim lezdama? a) vratne muskusne elije b) parijetalne elije c) glavne elije d) neuroendokrine elije Koje od navedenih elija nisu prisutne u eludanim lezdama? a) vratne muskusne elije b) parijetalne elije c) Panetove elije d) M- elije Koje od navedenih elija nisu prisutne u Liberkinovim kriptama? a) vratne mukusne elije b) peharaste elije c) Panetove elije d) neuroendokrine elije Koje od navedenih elija nisu prisutne u Liberkinovim kriptama? a) enterociti b) parijetalne elije c) Panetove elije d) neuroendokrine elije Koje od navedenih elija nisu prisutne u Liberkinovim kriptama? a) enterociti b) peharaste elije c) glavne elije d) neuroendokrine elije Koje od navedenih elija nisu prisutne u Liberkinovim kriptama? a) enterociti b) peharaste elije c) Panetove elije

 • d) povrne mukusne elije Glavne elije specifinih eludanih lezda lue: a) tripsin b) pepsinogen c) gastrin d) HCl Parijetalne elije specifinih eludanih lezda lue: a) HCl b) lipazu c) tripsin d) pepsin Peyerove ploe prisutne su u: a) ileumu b) elucu c) duodenumu b) kolonu Brikeov mii se nalazi u: a) crevnim resicama b) Liberkinovim kriptama c) submukozi tankog creva d) miinom sloju debelog creva Koja od navedenih konstatacija vezana za crevne recice NIJE tana: a) najbrojnije su u duodenumu i jejunumu b) nema ih u kolonu i rektumu c) obloene su jednoslojnim cilindrinim epitelom d) sadre Panetove i M-elije Liberkinove kripte se nalaze u... a) jednjaku b) elucu c) tankom crevu d) unoj kesi Ivine ili parijetalne elije se nalaze u.. a) elucu b) tankom crevu c) debelom crevu d) jednjaku Koje elije eluca stvaraju hlorovodoninu kiselinu? a) parijetalne elije b) glavne elije c) endokrine elije d) peharaste elije Broj peharastih elija od tankog do debelog creva se:

 • a) poveava b) smanjuje c) ne menja d) debelo crevo uopte ne sadri peharaste elije Broj enterocita od tankog do debelog creva se: a) poveava b) smanjuje c) ne menja d) debelo crevo uopte ne sadri enterocite Koja je konstatacija tana: a) u mukozi kolona se nalazi vie crevnih resica u odnosu na mukozu jejunuma. b) u mukozi kolona se nalazi manje crevnih resica u odnosu na mukozu jejunuma c) u mukozi kolona broj crevnih resica se ne menja u odnosu na mukozu jejunuma d) kolon nema crevne resice Semilunarni nabori su prisutni u... a) elucu i tankom crevu b) jejunumu c) kolonu d) rektumu Brunerove lezde se nalaze u: a) mukozi jejunuma b) submukozi ileuma c) serozi duodenuma d) nita od navedenog nije tano Panetove elije se nalaze u: a) eludanim lezdama b) Liberkinovim kriptama c) crevnim resicama d) sinusoidima jetre Enterociti na svojoj povrini poseduju: a) kinocilije b) mikrovile c) stereocilije d) flagele Koji organ ljudskog tela sadri lobuluse u ijem centru je vena centralis? ________________________ ta se nalazi u centru klasinog lobulusa jetre? _______________________________________ Gde se nalaze Kupferove elije? __________________________________ Koje elije se nalaze u Disseovim prostorima jetre? ______________________________ Kako se zovu makrofagi jetre? _____________________________

 • Glavna funkcionalna elija jetre zove se ______________________________ Koje elije formiraju lamine hepatis (Remakove gredice)? ________________________ ta se nalazi izmeu susednih hepatocitnih lamina (Remakove gredice)? __________________________ Hepatociti sadre dva pola _______________________ i _____________________ Koje elije oblau sinusoide jetre? _____________________________________ U portnom prostoru jetre nalaze se elementi portne trijade: _______________ , _________________ i _________________. U portnom prostoru jetre nalaze se elementi portne trijade: interlobularna arterija, interlobularna vena i _________________. U portnom prostoru jetre nalaze se elementi portne trijade: interlobularna arterija, interlobularni uni kanal i____________. U portnom prostoru jetre nalaze se elementi portne trijade: interlobularni uni kanal, interlobularna vena i _____________. Koje elije jetre deponuju vitamin A? _________________________________ U kom organu se nalaze Kupferove elije? ________________________________ U kom organu se nalaze Ito elije? _______________________________________ U kom organu se nalaze Remakove gredice? __________________________________ Koje elije grade Remakove gredice? _______________________________ U kom organu se nalazi portna trijada?__________________________________ Prostor izmeu tri lobulusa jetre koji sadri arteriju, venu i uni kanali naziva se ______________________ U kom organu se opisuju acinusne i centroacinusne elije? __________________________ Koji organ sadri elije koje se zovu A-, B-, PP- i D-insulociti? __________________________ Kako se zovu elije koje lue insulin? __________________________________________________ Koje elije se nalaze u Langerhansovim ostrvcima? _______________________________ Koji hormon lue A-elije pankreasa? _________________________ Koji hormon lue B-elije pankreasa? _________________________ Parenhim pankreasa ine dva dela: __________________________ i _____________________________ Kako se zovu grupe elija koje ine endokrini pankreas? _____________________ Acinus pankreasa sadri dva tipa elija: _____________________ i __________________________

 • U kom organu se nalaze Langerhansova ostrvca __________________________ U kom organu se nalaze insulociti? _______________________________________ Egzokrini acinus pankreasa slian je: a) seroznoj pljuvanoj lezdi c) mukoznoj pljuvanoj lezdi b) meovitoj pljuvanoj lezdi d) jetrinom lobulusu Acinus pankreasa je: a) endokrini deo pankreasa c) egzokrini deo pankreasa b) stroma pankreasa d) izvodni kanal pankreasa Na koje izvodne kanale se nastavljaju centroacinusne elije pankreasa: a) interkalatne c) interlobulusne b) intralobulusne d) pankreasni duktus Insulociti su elije koje se nalaze u... a) jetri c) guterai b) bubregu d) nadbubrenoj lezdi Diseovi prostori i sinusoidi se nalaze u: a) jetri c) jajniku c) bubregu d) pluima Medularni zraci (Ferajnove piramide) se nalaze u ... ___________________________________ Kako se zovu nefroni ija se bubrena telaca nalaze u blizini medule, a kanalii se pruaju duboko u medulu ____________ Prema lokalizaciji nefroni se dele na kortikalne i ____________________________ Prema lokalizaciji nefroni se dele na jukstamedularne i ____________________________ Prema lokalizaciji nefrone delimo na dva tipa _________________ i ____________ Delovi nefrona su: __________________________________________________________ Nefron se sastoji iz bubrenog telaca i _____________________________________ Nefron se sastoji iz ______________________________ i bubrenog tubula Bubreno telace se sastoji iz: _____________________ i _______________________

 • Bubreno telace se sastoji iz glomerula i _______________________ Bubreno telace se sastoji iz Boumanove kapsule i _______________________ Bubreno telace ima dva pola: vaskularni i ______________________ Bubreno telace ima dva pola: ________________________ i urinarni Kako se zove tubul koji odvodi primarnu mokrau iz bubrenog telaca? __________________ Splet kapilara u sklopu bubrenog telaca naziva se ________________________________ Nefrociti su elije koje oblau... __________________________________________________ Kako se zovu elije koje oblau proksimalni vijugavi bubreni kanali? __________________ ta se nalazi izmeu dva lista Bomanove kapsule? _____________________________________ Kako se zovu elije visceralnog lista Boumanove kapsule? ___________________ Koji tip epitela ini parijetalni list Boumanove kapsule? ______________________ Kojeg su tipa kapilari bubrenog telaca? ____________________________________ Prema lokalizaciji mezangijumske elije se dele na: _____________________________ i ________________________ Kako se zovu elije koje se nalaze izmeu kapilara burenog telaca? __________________ U kom organu se nalaze mezangijumske elije? ____________________________________ Henleova petlja se nalazi izmeu: ________________________ i ______________________ ta povezuje proksimalne sa distalnim vijugavim bubrenim kanaliima? ________________________ Proksimalni vijugavi tubul se prua od bubrenog telaca do_______________________________ Distalni vijugavi tubul se prua od Henleove petlje do_______________________________ Koji tip epitela oblae tanak krak Henleove petlje i parijetalni list Boumanove kapsule? ____________________ Iz nefrona mokraa odlazi u _____________________ kanalie bubrega. Urotel je drugi naziv za _________________________ Zid mokraovoda sagraen je iz tri sloja: ________________________________________________ Koji organ sprovodi mokrau od bubrega do mokrane beike? ___________________________- Zid mokrane beike je sagraen od sledeih slojeva: __________________________________________________

 • Koliko slojeva glatkih miinih elija ine tuniku muskularis mokane beike? ____________________ Koje se elije nalaze na povrini epitela koji oblae mokranu beiku? ___________________________ Koji epitel oblae mokranu beiku?___________________________________ Koji epitel oblae mokraovod?_________________________________________ Kako se zove tubul (kanali) ko ji polazi od renalnog korpuskula (bubrenog telaca)? ______________ Osnovna funkcionalna jedinica bubrega je... _____________________________________ Bomanova kapsula ima dva lista: ________________________ i __________________________ U kom organu se nalaze elije podociti? ________________________________ Medularni zraci (Ferajnove piramide) se nalaz