hipertansiyon epidemiyolojisi (fazlası için )

Click here to load reader

Post on 20-Jun-2015

1.024 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. HPERTANSYONEPDEMYOLOJS

2. Dersin AmacHipertansiyonla ilgili temel epidemiyolojikzellikler, risk faktrleri ve hipertansiyonkontrolnn ilkeleri hakknda bilgi vermek.O. Gnay 2 3. renim Hedefleri 1 saat teorik dersin sonunda renciler, Hipertansiyon tanmn ve snflamasnyapabilecek, Hipertansiyonun epidemiyolojik zellikleriniaklayabilecek Hipertansiyonla ilikili risk faktrlerinisayabilecek Toplumda hipertansiyon kontrol iin alnmasgereken nlemleri sayabileceklerdirO. Gnay 3 4. Dersle lgili Kaynaklar WHO. Hypertension Control. Techical Report Series. ztrk Y, Gnay O (ev Ed). Hipertansiyon Kontrol. Seventh Report of the Joint National Committee onPrevention, Detection, Evaluation, and Treatment ofHigh Blood Pressure (JNC7). Trk Hipertansiyon ve Bbrek Hastalklar Dernei.Trk Hipertansiyon Prevalans almas, 2003.O. Gnay4 5. TANIM Yetikinlerde, sistolik kan basncnn en az 140 mmHg ve/veyadiyastolik kan basncnn en az 90 mmHg olmas ve bu durumun tekrarl lmlerle gsterilmesi.O. Gnay 5 6. nemi Dnyada; Yaklak 1 milyar hipertansiyon vakas Ylda 7.1 milyon lm Toplam Hastalk Yknn %4.5i Serebrovaskler Hastalklarn %62si skemik Kalp Hastalklarnn %49uO. Gnay6 7. nemiHedef Organlar Hasarlar Kalp (Angina Pectoris, MI, Kalp Yetmezlii) Beyin (nme, TIA, Ensefalopati, Demans) Gz (Papildem, Retinopati) Bbrek (Bbrek yetmezlii) Periferik damarlar (Anevrizma)O. Gnay7 8. Yetikinlerde Hipertansiyon Normal tansiyon ile hipertansiyon arasnda gerek bir snr yoktur. Hipertansiyonkriterleri, mdahale aratrmalarnn sonularna dayanr. Tedavinin zarardan ok fayda salad deerler hipertansiyon olarak kabul edilir.O. Gnay 8 9. Yetikinlerde Hipertansiyon Hipertansiyon kriterleri zamanla deiebilir. Hipertansiyon olarak kabul edilen deerler btn yalar iin ayndr (yetikinlerde) Sistolik ve diyastolik kan basnlar birlikte deerlendirilmelidir Tekrarl lmler gereklidirO. Gnay 9 10. Snflama (JNC 7)(Yetikinlerde) SINIFLARSKBDKB Normal < 120< 80 Prehipertansiyon120 139 80 89 Stage 1 Hipertansiyon 140 160 90 99 Stage 2 Hipertansiyon 160 100 zole Sistolik HT 140 < 90O. Gnay 10 11. ocuklarda Hipertansiyon 018 ya grubu iin hipertansiyon tanmlar gzlemsel aratrmalara dayanr. Hipertansiyon kriterleri yaa gre deiir Her ya grubu iin 95. persentilin stndeki deerler Anlaml Hipertansiyon, 99. Persentilin stndeki deerler Ciddi HipertansiyonO. Gnay11 12. ocuklarda HipertansiyonYa Anlaml Hipertansiyon Ar Hipertansiyon SKBDKBSKB DKB02112117 7481 118 823-5116123 7683 124 846-9122129 7885 130 8610-12126133 8289 134 9013 - 15136143 8691 144 9216 - 18142149 9297 150 98O. Gnay12 13. Etiyolojik Snflama Primer (Esansiyel) hipertansiyon Sekonder hipertansiyonO. Gnay13 14. Sklk Gerek prevalansbelirlemekg. (Hipertansiyon kriterlerinin farkll, Tedavi altndaki hipertansif hastalar nedeniyle) Birok aratrmada, yetikinler iin prevalans %20nin stnde.O. Gnay 14 15. Epidemiyolojik zellikler Ya Cinsiyet Etnik Kken Ekonomik DurumO. Gnay 15 16. Cinsiyete ve Yaa Gre OrtalamaKan Basnc Deerleri TrkiyeO. Gnay16 17. Ya Gruplarnda Sistolik Kan Basnc160150140 mmHg130Erkek120 Kadn110100 9018-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 >=80 Trkiye Trk Hipertansiyon ve Bbrek Hastalklar DerneiO. Gnay 17 18. Ya Gruplarnda DiastolikKan Basnc110100 90 mmHg Erkek 80Kadn 70 6018-29 30-39 40-49 50-5960-69 70-79>=80Trk Hipertansiyon ve Bbrek Hastalklar DerneiO. Gnay18 19. Ya GruplarndaHipertansiyon Prevalans100908070Yzde %6050Erkek40Kadn302010 018-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 >=80 Trkiye Trk Hipertansiyon ve Bbrek Hastalklar DerneiO. Gnay 19 20. Risk Faktrleri Heredite ve genetik faktrler zgemi Vcut arl Santral obesite ve metabolik sendrom Beslenme faktrleri Alkol Fizik aktivite Psikososyal faktrler evresel faktrlerO. Gnay20 21. Beden Kitle ndeksi veHipertansiyon Skl 100 90 79 80 70 61.2Yzde% 60 5042.836.1 40 3019.8 2011.9 100 =40Trk Hipertansiyon ve Bbrek Hastalklar DerneiO. Gnay21 22. Hipertansiyon Kontrol Ama 1. Hipertansiyonun nlenmesi 2. Olumu Hipertansiyonun Kontrol Yntemler 1. Toplumsal Yaklam 2. Bireysel YaklamO. Gnay 22 23. Hipertansiyonun nlenmesi(Primer Koruma)Etkisi Kantlanm nlemler2. Sodyum almnn azaltlmas3. imanln nlenmesi4. Alkol tketiminin azaltlmas5. Fiziksel aktivitenin artrlmasO. Gnay 23 24. O. Gnay 24 25. Olumu Hipertansiyonun Kontrol(Sekonder Koruma) A. Kan Basncnn Drlmesi B. Toplam Kardiyovaskler Risk ile ilikili risk faktrlerinin kontrolO. Gnay 25 26. A. Kan Basncnn Drlmesi1. Farmakolojik Tedavi2. Yaam Biimi nlemleria) Sodyum almnn azaltlmasb) imanln nlenmesic) Alkol tketiminin azaltlmasd) Fiziksel aktivitenin artrlmasO. Gnay26 27. B. Toplam Kardiyovaskler Risk ilelikili Risk Faktrlerinin Kontrol a) Diabetin kontrol b) Ya almnn azaltlmas c) Sigarann nlenmesiO. Gnay 27