hidrolik preslerde †ift el kumanda sistemleriyle ... hidrolik preslerde †ift el...

Download Hidrolik Preslerde ‡ift El Kumanda Sistemleriyle ... Hidrolik Preslerde ‡ift El Kumanda Sistemleriyle

Post on 29-Jul-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • AK FEMBD 17 (2017) 015903 (280-291) AKU J. Sci. Eng. 17 (2017) 015903 (280-291) DOI: 10.5578/fmbd.53962

  Aratrma Makalesi / Research Article

  Hidrolik Preslerde ift El Kumanda Sistemleriyle Gvenliin yiletirilmesi H. Sevil Ergr1 1

  Eskiehir Osmangazi niversitesi, Mhendislik Mimarlk Fakltesi, Makine Mhendislii Blm, Eskiehir.

  e-posta: hsergur@ogu.edu.tr

  Geli Tarihi: 16.11.2016 ; Kabul Tarihi:31.03.2017

  Anahtar kelimeler

  ift El Kumanda;

  Hidrolik Pres; Mekik

  (OR) Valf; Zaman

  Rlesi; i Sal ve

  Gvenlii.

  zet

  Makine endstrisindeki gelime ve tezgh eitliliindeki art, ii sal ve i gvenlii (SG) asndan

  da birtakm sorunlara neden olmaktadr. Bu sorunlar, hatal kullanmlar ya da tezghlardaki yetersiz

  koruyuculardan kaynaklanan i kazalarna sebep olmaktadr. ift el kumandal sistemlerde, tek valfin

  devre d braklarak sadece dier valfin kullanlmas, deiik kazalara sebep olmaktadr. Bu sorunu

  zmek iin sistemdeki hidrolik pompa yardmyla hidrolik pres veya giyotin makastaki ift etkili silindir

  devreden kartlarak sistemin durmasn salayan yntemler gelitirilmitir. Birinci yntemde, valfle

  senkronize alan zaman rleleri kullanlarak her bir valfin uzun sre basl tutulmas engellenmitir.

  kinci yntemde ise OR (VEYAMEKK) valf yardmyla srekli basl tutulan tek valfin devre d

  braklmas salanarak silindir durdurulmaktadr. Bu almada, dk maliyetli ek dzenlemelerle

  yaplan gelitirmeler ile ii salnn korunmas ve makine banda i gvenlii salanmtr ve

  operatrn kaza riski azaltlmtr.

  Improving the Safety of Hydraulic Presses with Double Hand Control Systems

  Keywords

  Double Hand Control;

  Hydraulic Press; Shuttle

  (OR) Valve; Time Relay;

  Workplace Safety.

  Abstract

  Developments in machine industry and increases in tool types cause so many proplems on occupational

  health and safety. These problems may lead to industrial accident due to misuse or insufficient

  safeguards. In double-hand systems by-passing one of the valves and using the other one will result in

  various accidents. In order to solve such proplem by newly developped methods, the double acting

  cylinder of a hydraulic press or upcut shear must be taken out of order to stop the operation. In the first

  method, time relays syncronized with a valve prevents the valve holded down long period. In the

  second method, with the aid of OR (or shuttle valve) valve the cyclinder is retained by a consistent

  holded down valve. The aim of this study is prevent the occupational health and safety by low-cost

  subsidiary arrangement.

  Afyon Kocatepe niversitesi

  1. Giri

  Endstriyel geliim alannda, birok lkede olduu

  gibi Trkiye asndan da en nemli ilerleme

  sanayilemedeki aamalarn baaryla

  gerekletirilmesidir. Endstriyel geliim

  aamalarnda dikkat edilmesi gereken en nemli

  faktr, alan insan sal ve gvenlii olmaldr.

  Makine endstrisindeki retimlerde ii sal ve i

  gvenliinin salanmas ana amalardan birisidir.

  Mevcut i yasalarna gre alanlar i kazalarndan

  korumak ve tesis verimliliini artran nlemler

  almak iverenin ana grevleri arasndadr. i

  sal ve i gvenlii tzne uygun olacak ekilde

  iyerinde alanlarn korunmas, meslek hastalklar

  ve i kazalarnn sebep olduu i gc ve aktif

  alma gnlerinin azalarak, retimdeki veriminin

  artmas zellikle ekonomik adan ok nemlidir

  MEGEP (2005). Gelien sanayileme ile birlikte

  retime katk salayan iilerin salk ve

  gvenlikleriyle ilgili karlalan ancak dikkate

  alnmayan sorunlar, iyerindeki artlar ve

  dolaysyla alma verimini etkilemitir. Bunun

  Afyon Kocatepe niversitesi Fen ve Mhendislik Bilimleri Dergisi

  Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering

 • Hidrolik Preslerde ift El Kumanda Sistemleriyle Gvenliin yiletirilmesi, Ergr

  AK FEMBD 17 (2017) 015903 281

  zerine yaplan bilimsel aratrmalar sonucunda

  i Sal ve Gvenlii tanm ok daha fazla

  nem kazanmtr MEGEP (2006) ve ktem (1994).

  Gnmzde, imalat sanayi ve sosyal yaantmzda

  farkl dnce ve yaklamlar olumasna ramen

  endstriyel geliimin srdrlmesi, lkemiz

  asndan da karlanmas gereken bir ihtiyatr.

  Endstriyel verimi yksek bir seviyeye karmak iin

  alanlarn salk ve gvenliinin salanmas

  iletme retimini de artracaktr ktem (1994).

  Belirtilen nitelikte ii seiminde, dikkat edilmesi

  gereken noktalar, uygulanabilir ii sal, i

  gvenlii program ve meslek hastalklarna olan

  duyarlln belirlenmesidir. Bu duyarllk, konunun

  ciddiyetini kavrayan iveren ve ii ile

  salanmaldr. Meslek hastalklarna kar alnmas

  gereken tedbirlerin salanmas ve salkl ortamn

  korunmas aamasnda, sektr alanlarnn

  zerine den sorumluluu almalar ok nemlidir.

  Burada, insan unsuru ile birlikte ulusal ekonomiyi

  olumsuz ynde etkileyecek dier zararlarn ortadan

  kaldrlmas hedeflenmitir. almada, ift el

  kumanda sistemiyle eller megul edilerek ve

  hidrolik devre elemanlarnn kontrol salanarak

  kaza riskinin azaltlmas amalanmtr. Bylece,

  presin almasnda iki el kullanlarak ap kapama

  ilemini gerekletiren hidrolik devre kurulmutur.

  2. i Sal ve Gvenlii

  2.1. Kazalar

  i sal ve i gvenliinin bilimsel yaklamna

  gre i gvenlii, alma artlarnn salkl olduu,

  gvenlik snrlarnn saland ortamda i

  kazalarn ve meslek hastalklarn azaltmaktadr.

  Benzer ekilde yaplan bir dier tanmda, iyerinde

  farkl nedenlerden dolay ortaya kan tehlikeli

  artlarn oluumunu engellemek iin gelitirilmi

  almalarn tamamdr. Gnmzde artarak devam

  eden kazalarn gerek nedeni, nlemlerin veya

  uygulamalarn yetersizliidir. Uluslararas alma

  Tekilat (ILO)' ya gre i kazas, nceden tahmin

  edilemeyen bir zarar ya da yaralanmayla

  sonulanan bir olaydr. Ancak bu tanm, lkeler

  arasnda farkllk gsterebilmektedir MEGEP (2006)

  ve Evren (2016).

  kazalar, lkemizde teknik kaza ve yasal kaza

  eklinde gruplandrlarak ele alnmaktadr. Teknik

  kaza, retim srasnda almayla ilikili olarak

  ortaya kan yaralanma veya maddi hasar ile

  birlikte duraksamalar ve bazen de yaralanmalarn

  mevcut olduu istenmeyen bir durum olarak

  tanmlanmtr. Bu tanmda, tehlike ve/veya maddi

  hasar unsurlarnn da bulunmas gerekir. Bireysel

  hasarn dnda retim ve i akn engelleyen her

  olay i kazas kapsamnda deerlendirilir ktem

  (1994) ve Klk (2016). Bir olayn i kazas olarak

  kabul edilmesi iin oluumunda kast olmamas,

  maddi veya manevi bir kayp yaratmas gerekir.

  Ayrca, ile ilgili olmal, iyerinde gereklemeli ve

  kaza sonras kiiyi bedensel ya da ruhsal adan

  etkilemelidir Klk (2016).

  2.2. i Sal ve Gvenliinin nemi

  kazalar ve meslek hastalklarndan en ar ekilde

  etkilenen grup alanlardr. statistiklere gre

  imalat sektrnde tm dnyada, saniyede 3 alan

  i kazasna uramakta, dakikada 1 alan i

  kazas veya meslek hastalndan dolay hayatn

  kaybetmektedir. kazas veya meslek

  hastalklarna yakalanan iiler, geici ya da srekli

  olarak i gremez duruma dtkleri iin

  gelirlerinin bir blmn kaybetmektedirler. Bu

  durumdaki iiler, ek denek alrlar. Geici veya

  srekli i grmezlik demesi alan alanlar, imkn

  olutuunda normal geim standartlarna dnmek

  iin dk cretle almay da kabul

  edebilmektedirler. Bu nedenle, i gvenlii

  nlemleri ile alanlarn ekonomik skntlar

  engellenebilir. Gvenlik nlemleri alnm bir

  iyerinde alann psikolojik ve ruhsal sorunlar

  olmayacandan, igc verimi de

  etkilenmeyecektir Klk (2016) ve Agca (2013).

  Gvenlik nlemlerinin alnmas, iletmeye ek

  maliyet ykleyecektir. Ancak, alma artlarnn

  iyilemesi ile birlikte azalan i kazalar ve meslek

  hastalklar, toplam maliyeti drerek verimlilii

  artracandan, uzun dnemde retimin srekliliini

 • Hidrolik Preslerde ift El Kumanda Sistemleriyle Gvenliin yiletirilmesi, Ergr

  AK FEMBD 17 (2017) 015903 282

  salayacaktr. verenin salayaca gvenlik

  nlemleri, kaliteli igcyle iyerindeki ara ve

  gerelerin korunmasna yardmc olacaktr. Bylece

  cihazlarn bakm ve onarm giderleri azalacandan

  kaza ve sonularyla ilgilenen yneticilerin zaman

  kayb da nlenecektir. retimde kullanlan

  tezghlar, ayn zamanda bir yatrm arac olduklar

  iin bunlarn uygun bir ekilde korunmalar, hasar

  grmelerini azaltacandan piyasadaki rekabet

  koullarn da olumlu ynde etkileyecektir ktem

  (1994).

  2.3. i Sal ve Gvenlii Yatrmlar

  i sal ve i gvenliinin esaslar, alanlarn

  korunmas ve korunmann devamll iin yaplmas

  gerekenler, yatrm harcamalar, i gvenlii

  rgtnn kurulmas, gvenlik tzklerinin

  hazrlanmas, gvensiz artlarn aratrlmasn

  salamak iin gerekli aamalarn ve giderlerin

  belirlenmesinden oluur. Bunlar stratejik giderler,

  sabit giderler, denetim giderleri, donanm ve

  malzeme giderleri ile i gvenlii eitimine ynelik

  giderler eklinde zetlenebilir. Toplam maliyet,

  yatrm niteliinde yaplan korumaya ynelik

  giderler ile i kazas sonucunda iletmeye yklenen

  dolayl ve dolaysz harcamalardan oluur MEGEP

  (2005), MEGEP, (2006) ve ktem (1994).

  2.3.1. Dolaysz maliyetler

  verenler arasnda farkllk gsterebilen dolaysz

  maliyetler, aadaki gibi snflandrlabilir.

  verenin Sosyal Gvenlik Kurumuna

  altklar alann ve iin tehlike derecesine gre

  demek zorunda olduklar kaza primleri ile

  karlanan tm hastane masraflar, ila bedelleri,

  geici ve srekli i gre

Recommended

View more >