het leven!!

Download Het leven!!

If you can't read please download the document

Post on 15-Jan-2017

94 views

Category:

Spiritual

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PowerPoint-presentatie

Welkom

Voorganger dhr KamphuisOrganiste mevr Schaper

Thema: lechaim, het leven

VDD Opw 221 Prijs de Heer met blijde galmen enJdH 153 Lof zij de Heer

Prijst de Heer met blijde galmen (EL 37) t. Psalm 146 (OB); m. J. de Heer

Prijst de Heer met blijde galmen (EL 37) t. Psalm 146 (OB); m. J. de Heer

Prijst de Heer met blijde galmen (EL 37) t. Psalm 146 (OB); m. J. de Heer

Prijst de Heer met blijde galmen (EL 37) t. Psalm 146 (OB); m. J. de Heer

Prijst de Heer met blijde galmen (EL 37) t. Psalm 146 (OB); m. J. de Heer

Prijst de Heer met blijde galmen (EL 37) t. Psalm 146 (OB); m. J. de Heer

Prijst de Heer met blijde galmen (EL 37) t. Psalm 146 (OB); m. J. de Heer

Prijst de Heer met blijde galmen (EL 37) t. Psalm 146 (OB); m. J. de Heer

Prijst de Heer met blijde galmen (EL 37) t. Psalm 146 (OB); m. J. de Heer

Prijst de Heer met blijde galmen (EL 37) t. Psalm 146 (OB); m. J. de Heer

Lof zij de Heer (LB 868)t. J. Neander; m. 1741; J. Wit, J.W. Schulte Nordholt

Lof zij de Heer (LB 868)t. J. Neander; m. 1741; J. Wit, J.W. Schulte Nordholt

Lof zij de Heer (LB 868)t. J. Neander; m. 1741; J. Wit, J.W. Schulte Nordholt

Lof zij de Heer (LB 868)t. J. Neander; m. 1741; J. Wit, J.W. Schulte Nordholt

Lof zij de Heer (LB 868)t. J. Neander; m. 1741; J. Wit, J.W. Schulte Nordholt

Lof zij de Heer (LB 868)t. J. Neander; m. 1741; J. Wit, J.W. Schulte Nordholt

Lof zij de Heer (LB 868)t. J. Neander; m. 1741; J. Wit, J.W. Schulte Nordholt

Lof zij de Heer (LB 868)t. J. Neander; m. 1741; J. Wit, J.W. Schulte Nordholt

Lof zij de Heer (LB 868)t. J. Neander; m. 1741; J. Wit, J.W. Schulte Nordholt

Lof zij de Heer (LB 868)t. J. Neander; m. 1741; J. Wit, J.W. Schulte Nordholt

Welkom

Voorganger dhr KamphuisOrganiste mevr Schaper

Thema: lechaim, het leven

Opw 213U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer!U zij de victorie, nu en immermeer.Uit een blinkend stromen,daald' een engel af,heeft de steen genomenvan 't verwonnen graf.U zij de glorie, opgestane Heer!U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.Weest dan volk des Heren,blijd' en welgezind,en zegt telkenkere: Christus overwint!U zij de glorie, opgestane Heer,U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,niets heb ik te vrezen in leven en dood.U zij de glorie, opgestane Heer,U zij de victorie, nu en immermeer.

Votum en groet,Aansluitend Opw 40Zoek eerst het Koninkrijk

Zoek eerst het koninkrijk van God (Gotz-105)v. H. Lieberton t. + m. K. Lafferty

Zoek eerst het koninkrijk van God (Gotz-105)v. H. Lieberton t. + m. K. Lafferty

Zoek eerst het koninkrijk van God (Gotz-105)v. H. Lieberton t. + m. K. Lafferty

Zoek eerst het koninkrijk van God (Gotz-105)v. H. Lieberton t. + m. K. Lafferty

Zoek eerst het koninkrijk van God (Gotz-105)v. H. Lieberton t. + m. K. Lafferty

Zoek eerst het koninkrijk van God (Gotz-105)v. H. Lieberton t. + m. K. Lafferty

Gebed bidden voor het leven

Opw 44 Geprezen zij de Heer

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft (EL 125)t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft (EL 125)t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame

refrein:

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft (EL 125)t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft (EL 125)t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame

refrein:

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft (EL 125)t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft (EL 125)t. J. van Ingen Schenau; m. T. Ame

refrein:

Lezen Klaagliederen 3 : 22 t/m 33 HSV

22Het zijn de gunstbewijzen desHeren, dat wij niet omgekomen zijn,want zijn barmhartigheden houden niet op,23elke morgen zijn zij nieuw,groot is uw trouw!24Mijn ziel zegt: Mijn deel is deHere,daarom zal ik op Hem hopen.

25Goed is deHerevoor wie Hem verwachten,voor de ziel die Hem zoekt;26goed is het, in stilheid te wachtenop het heil desHeren;27goed is het voor de man,dat hij eenjukin zijn jeugd draagt.

28Hij zitte eenzaam en zwijge stil,als Hij het hem heeft opgelegd.29Hij drukke zijn mond in het stof,misschien is er hoop.30Hij biede de wang aan wie hem slaat,hij worde verzadigd van smaad.

31Want niet voor eeuwig verstootde Here.32Want als Hij bedroefd heeft, ontfermt Hij Zichnaar de grootheid van zijn gunstbewijzen.33Immers niet van harte verdrukten bedroeft Hij de mensenkinderen.

Opw 240Hosanna, Hosanna,

Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408)t. & m. E. van der Poll

Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408)t. & m. E. van der Poll

Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408)t. & m. E. van der Poll

Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408)t. & m. E. van der Poll

Hosanna, hosanna, de Koning komt (EL 408)t. & m. E. van der Poll

Lechaim,Het leven

JdH 140Ik zie een poort wijd open staan

Ik zie een poort wijd open staan (JdH 140) t. M.S. Bromet; m. S.J. Vail

Ik zie een poort wijd open staan (JdH 140) t. M.S. Bromet; m. S.J. Vail

Ik zie een poort wijd open staan (JdH 140) t. M.S. Bromet; m. S.J. Vail

Ik zie een poort wijd open staan (JdH 140) t. M.S. Bromet; m. S.J. Vail

Ik zie een poort wijd open staan (JdH 140) t. M.S. Bromet; m. S.J. Vail

Ik zie een poort wijd open staan (JdH 140) t. M.S. Bromet; m. S.J. Vail

Ik zie een poort wijd open staan (JdH 140) t. M.S. Bromet; m. S.J. Vail

Ik zie een poort wijd open staan (JdH 140) t. M.S. Bromet; m. S.J. Vail

Gebed

Collecte1ste radiokerkdiensten2de eigen gemeente

JdH 15Als de Heiland zal verschijnenAls de Heiland zal verschijnen in glorie op aard, met Zijn kind'ren, al de Zijnen om zich heen geschaard,

Refrein:o, dan zullen zij juichen, rondom Jezus' troon; 's Heren lof dan vermelden, zo heerlijk en schoon.

Als de Meester zal vergaad'ren van heinde en veer, die Hem volgen op Zijn wenken. steeds zoekend Zijn eer.

Refrein:o, dan zullen zij juichen, rondom Jezus' troon; 's Heren lof dan vermelden, zo heerlijk en schoon.

Als het Lam Gods op de wolken van zuid en van noord zal verzaam'len uit de volken, wie Hem toebehoort.

Refrein:o, dan zullen zij juichen, rondom Jezus' troon; 's Heren lof dan vermelden, zo heerlijk en schoon.

O, mijn ziele, blijf dan waken en wachten op Hem, want dat tijdstip zal dra naken, ja, let op Zijn stem.

Refrein:o, dan zullen zij juichen, rondom Jezus' troon; 's Heren lof dan vermelden, zo heerlijk en schoon.

Zegen, Aansluitend Ga nu heen in vrede

Ga nu heen in vrede (EL-270)t. J. de Heer; m. E. Elgar

Ga nu heen in vrede (EL-270)t. J. de Heer; m. E. Elgar