herstructurering babberspolder-oost en de menselijke maat aanvraag budget 40+ wijken vlaardingen,...

16
Herstructurering Babberspolder- Oost en de menselijke maat Aanvraag budget 40+ wijken Vlaardingen, Babberspolder-Oost Hans Versluijs – wethouder Gemeente Vlaardingen Hans Riemens – bewoner Babberspolder- Oost

Upload: peter-vermeiren

Post on 08-Jul-2015

213 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Herstructurering Babberspolder-Oost en de menselijke maat Aanvraag budget 40+ wijken Vlaardingen, Babberspolder-Oost Hans Versluijs – wethouder Gemeente

Herstructurering Babberspolder-Oosten de menselijke maat

Aanvraag budget 40+ wijken

Vlaardingen, Babberspolder-Oost

Hans Versluijs – wethouder Gemeente Vlaardingen

Hans Riemens – bewoner Babberspolder-Oost

Page 2: Herstructurering Babberspolder-Oost en de menselijke maat Aanvraag budget 40+ wijken Vlaardingen, Babberspolder-Oost Hans Versluijs – wethouder Gemeente

Ontstaan Babberspolder-Oost

• Jaren 50 vorige eeuw nam Vlaardingen verantwoordelijkheid om te voorzien in enorme behoefte aan arbeiderswoningen in de regio

• Snel en goedkoop gebouwd

Oplossing van toen = probleem van nu

Page 3: Herstructurering Babberspolder-Oost en de menselijke maat Aanvraag budget 40+ wijken Vlaardingen, Babberspolder-Oost Hans Versluijs – wethouder Gemeente

De opgave van Vlaardingen

• Stad kampt met te grote voorraad sociale huurwoningen, meer aanbod dan vraag

• Oververtegenwoordiging naoorlogse gebieden• Uitstroom jonge gezinnen bij gebrek aan goede woonruimte• Instroom kwetsbare huishoudens• Enorme herstructurering in uitvoering: Actieplan Wonen

– Unieke samenwerking met bewoners, woningcorporaties en gemeente

– Sloop van 6.800 woningen, nieuwbouw 8.450 woningen– Renovatie 5.900 woningen

tussen nu en 2030

Page 4: Herstructurering Babberspolder-Oost en de menselijke maat Aanvraag budget 40+ wijken Vlaardingen, Babberspolder-Oost Hans Versluijs – wethouder Gemeente

Jaren ’50 nu

Page 5: Herstructurering Babberspolder-Oost en de menselijke maat Aanvraag budget 40+ wijken Vlaardingen, Babberspolder-Oost Hans Versluijs – wethouder Gemeente

Wonen in 2010

Page 6: Herstructurering Babberspolder-Oost en de menselijke maat Aanvraag budget 40+ wijken Vlaardingen, Babberspolder-Oost Hans Versluijs – wethouder Gemeente

Gevolgen herstructurering

Herstructurering heeft enorm hoog tempo• Grote impact op sociale samenhang in wijk• Schoksgewijs• Nieuwe bewoners betreden de wijk

– Vaste bewoners (nieuwe kopers/ huurders)– Tijdelijke bewoners (Midden/ Oost Europeanen,

studenten)• Oude bewoners verliezen sociale structuur

Page 7: Herstructurering Babberspolder-Oost en de menselijke maat Aanvraag budget 40+ wijken Vlaardingen, Babberspolder-Oost Hans Versluijs – wethouder Gemeente

Doel

• Alle bewoners van Babberspolder-Oost moeten zich thuis voelen in de wijk

– De wijk moet aantrekkelijk zijn voor nieuwe bewoners, die gaan ‘samenleven’ met de oude

– Tijdelijke bewoners laten bijdragen aan een prettige woonomgeving

– De zittende bewoners zoveel als mogelijk onderdeel laten zijn van de nieuwe sociale samenhang

Oud en nieuw verbinden

Page 8: Herstructurering Babberspolder-Oost en de menselijke maat Aanvraag budget 40+ wijken Vlaardingen, Babberspolder-Oost Hans Versluijs – wethouder Gemeente

Maatregelen

• Onff, sportpark, speeleiland• Met bewoners, Waterweg Wonen, HBWP, politie, gemeente en

anderen is een strategisch leefbaarheidsplan opgesteld. Focus op:– Schoon, heel, veilig– Ontmoeting– Jeugd

• Uitvoer plan dreigt te sneuvelen op onvoldoende financiën• Bewoners teleurgesteld over beperkte uitvoer• Geloofwaardigheid gemeente in geding• Tegenbeweging van bewoners op gang

Page 9: Herstructurering Babberspolder-Oost en de menselijke maat Aanvraag budget 40+ wijken Vlaardingen, Babberspolder-Oost Hans Versluijs – wethouder Gemeente

Ontmoeting

• Park ‘t Nieuwelant heeft bij aanleg in ’50 jaren nooit goede functie in de wijk gekregen

• Dé plek voor ontmoeting

• Plek om te recreëren, bewegen en ontmoeten

• In het kader van crisismaatregelen snelle aanpak, maar aansluiting op herstructurering heeft slag nodig

• Theehuis als centraal middenpunt

Page 10: Herstructurering Babberspolder-Oost en de menselijke maat Aanvraag budget 40+ wijken Vlaardingen, Babberspolder-Oost Hans Versluijs – wethouder Gemeente

Potentie: theehuis voor ontmoeting

Page 11: Herstructurering Babberspolder-Oost en de menselijke maat Aanvraag budget 40+ wijken Vlaardingen, Babberspolder-Oost Hans Versluijs – wethouder Gemeente

Financiën en partners

• Gemeente Vlaardingen

• Waterweg Wonen, jaarlijks € 125.000,-

Inzet preventiebudget:

• Uitvoer strategisch leefbaarheidsplan

• Helpt wijk door sociale en financiële crisisperiode heen

• Behoud en beheer door huidige partners

Page 12: Herstructurering Babberspolder-Oost en de menselijke maat Aanvraag budget 40+ wijken Vlaardingen, Babberspolder-Oost Hans Versluijs – wethouder Gemeente

Op de goede weg: Onff

Gebruiker
wie moet hier wat vertellen?
Page 13: Herstructurering Babberspolder-Oost en de menselijke maat Aanvraag budget 40+ wijken Vlaardingen, Babberspolder-Oost Hans Versluijs – wethouder Gemeente

Op de goede weg: Speeleiland

Page 14: Herstructurering Babberspolder-Oost en de menselijke maat Aanvraag budget 40+ wijken Vlaardingen, Babberspolder-Oost Hans Versluijs – wethouder Gemeente

Op de goede weg: Sportpark

Page 15: Herstructurering Babberspolder-Oost en de menselijke maat Aanvraag budget 40+ wijken Vlaardingen, Babberspolder-Oost Hans Versluijs – wethouder Gemeente

Op de goede weg: Jongerenwerk

Page 16: Herstructurering Babberspolder-Oost en de menselijke maat Aanvraag budget 40+ wijken Vlaardingen, Babberspolder-Oost Hans Versluijs – wethouder Gemeente

Dank voor uw aandacht