hemofili-b ve profilaksi - tphd.org.tr .• asl±nda a±r hemofili-a ve...

Download Hemofili-B ve Profilaksi - tphd.org.tr .• Asl±nda a±r hemofili-A ve a±r hemofili-B ayn±

Post on 01-Jun-2019

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Hemofili-Bve

Profilaksi

KAAN KAVAKLI

Hemofili-B ile Hemofili-A farkl m?

Trkiye -2014 hasta saylar; HEMOFL-A: 4.369 HEMOFL-B: 819 2015 ylnda >5.000 hastamz var. Hemofili-B daha lml bir hastalk m? Hemofili-Bde daha az m artropati geliiyor? Daha m az ortopedik operasyon gerekiyor?

Hemofili-B vey evlat m?

Hemofili-A Kraliyet hastal Hemofili-B Christmas hastal olarak

bilinirken.. Tarihi Rus mezarlklardaki DNA incelemeleri

sonucu Victoria hanedannda mevcut olan hastaln aslnda HEMOFL-B olduu anlald.

Hemofili-Bye artk iade-i itibar yaplyor

Sorun nerede?

Aslnda ar hemofili-A ve ar hemofili-B ayn oranda artropatiye yol ayor.

Ar hemofili: FVIII/IX dzeyi < %1 olmal Hemofili-Ada ar HA oran % 50-80 arasnda Hemofili-Bde ar HB oran % 35-50 arasnda Her 2 hastalk genel olarak karlatrldnda

farkl sonular alnr. Sorun hem laboratuvar hem klinik olarak ar

olan hemofili hastalarnda;profilaksinin unutulmamas gerekiyor

Ege Hemofili Merkezi deneyimi Int. Dr. Alex Abadir / New York Stoney Brook University Ege niversitesinde 2014 yaz aylarnda 2 aylk srede yapt klinik alma Hemofili-A / Hemofili-B ile ilgili tm parametreler karlatrld.

NHBTR ORANI ve VTAL KANAMALAR DIINDA FARK BULUNAMADI

Yllk kanama saylar Hedef eklem gelien hasta saylar Eklem ii zotop uygulanan hastalar (Radioizotop Sinovektomi) Ortopedik major operasyon / protez op. yaplanlar iliopsoas kanamalar Eklem skorlar ve Radyolojik skorlar..FARK YOK !!!

Hemofili B > Hemofili-A

(1) NHBTR GELM ANLAMLI OLARAK DK;

Hemofili-A: 29 (+) (kalc inhibitr: 20) (% 12)Hemofili-B: 2 (+) (kalc inhibitr: 0) (% 3)

(2) SSS KANAMASI SIKLII AZ DEL (profx. ncesi)

Hemofili-A: 4 / 239 (% 1.6)Hemofili-B: 4 / 66 (% 6.0)*Bu konuda Ulusal THD-Hemofili BAK projesi yapacaz.

Faktr-IX tedavisi ve profilaksisi iin seenekler

20 yl nce sadece PCC veya TDP kullanma imkan vard.

Daha sonra saf F-IX konsantreleri ardarda Trkiye ila piyasasna girdi.

(Octanine Berinin Aimafix - Betafact Immunine Nanofact)

6 farkl plazma kaynakl F-IX konsantresi hem tedavide hem profilakside etkin ve gvenilir olarak kullanld.

Kullanlan dozlar: Haftada 2 kez / 30-50 IU/kg.

Tek rekombinantF-IX konsantresi (BENEFIX)

15 yldr Bat dnyas gvenle kullanyor Halen Avrupa lkelerinde ve Bat dnyasnda

bebek ve ocuklarda profilaksideki ilk seenek USAda farkl bir rFIX ve rLA-FIX kt (2014 sonu) TRKYE de ise Eyll-2014den beri piyasada Dier 6 farkl plazma kaynakl FVIII konsantresiyle

ayn fiyattan geri demesi yaplyor (SGK). Artk Trkiyede elimizin altndaki bir seenek

Uluslararas ok merkezli Faz-3 alma;

Hemofili-Bde rF-IX ile haftada 1 gn profilaksi ile

etkinlik ve gvenirlik sonular

Kavakli K, Smith S, Kuliczowski K, Korth-Braedly J, YouCW, Fuiman J, Zupak-Salek S, Abdul Kerim F, Rendo P.

Once weekly prophylactic treatmentversus on-demand treatment of

Nonacog alfa in patients withmoderately severe to severe hemophilia-B

(1) ASH-2014 San Fransisco (Poster sunumu):

(2) HAEMOPHILIA Journal (submitted)(2015)

alma ncesi bilgi birikimi

Hemofili-Ada profilaksi: haftada 3-4 gn Hemofili-Bde profilaksi: haftada 2 gn GELECEKTE N PLANA IKACAK OLAN

UZUN ETKL FAKTRLER LE; Hemofili-A: Haftada 1 veya 4 gnde 1 Hemofili-B: Haftada veya 15 gnde 1 enjeksiyon

HEMOFL-B DE GEN TEDAVS: TEK ENJEKSYONLA (F-IX > % 5 / 5 yldr)(Prof. Nathwani London-UK).

Valentino et al. Hemophilia 2014

Ar hemofili-B de tedavi almas(Faz-4 alma) Episodik ve 2 farkl profilaksi grubu Profilaksi: 2 X 50 IU/kg veya 1X100 IU/kg

Sonular: En sk kanama episodik grupta ABR rakamlar 2 koruma grubunda farkl deil

Acaba haftada 1X100 IU yeterli ve emin mi?

Yeni almann inklzyon ve eksklzyon kriterleri

Profilaksi imkann henz bulamam ar HB hastalar (F-IX < %2) seildi;

Ylda en az 12 kanama (6s eklemde) olmal Ya grubu: 12-65 ya aras 5 Adlesan (100 ED) ve Inhibitr (-) olmal Hastalar ile katlan lkelerde 17 farkl merkez; TRKYE-POLONYA-GNEY KORE-HIRVATSTAN-

KANADA-MEKSKA-MALEZYA

alma dizayn

lkemizden katlan merkezler

1- Ege Pediatrik Hematoloji (Koordinatr Merkez)(Kaan Kavakl Can Balkan Deniz Ylmaz Karapnar)

2- Gaziantep- Erikin Hematoloji (Vahap Okan)3- Hacettepe Erikin Hematoloji (Salih Aksu)4- Cerrahpaa Tp- Ped. Hematoloji (Tiraje Celkan)5- Kayseri Ped. Hematoloji (Trkan Patrolu)________________________________________ Etik Kurulu onay ve Salk bakanl izni ile yapld. Tm ilalar hastalara cretsiz olarak tahsis edildi. Kaan Kavakli INTERNATIONAL PRINCIPAL INVESTIGATOR

alma Dizayn

Faz-3 ok uluslu ve ok merkezli klinik ila arat. Ak etiketli (Benefix kullanm) 2 aamal klinik alma (2011-2014 arasnda) 32 hasta tarand ancak 25 hasta tamamlad. 1. aama: tm hastalarda 6 aylk kanadka

tedavi 2. aama: ayn hastalarda 1 yl sreli haftada tek

doz koruma infzyonu (profilaksi)

Her 2 gruptaki ABR oranlar

PARAMETRELER KANADIKATEDAV

PROFLAKS (1 x 100)

ELDE EDLEN ABR deeriMean (+ SD)MedianRange

32.9 17.433.66 69

3.6 4.6*2.00 13

SPONTAN KANAMALAR 23.1 17.122.40 54

2.6 4.11.00 - 13

TRAVMATK KANAMALAR 9.9 14.54.10 52

1.0 1.61.00 - 7

P

PK data

F- IX:C iin (Trough level) (DP DEER) kan rnekleri; 1. gn / 6. ay / 12.ayda alnd.

25 hastann 17sinde rnekler eksiksiz alnd. Rezidel F-IX aktivitesi (ilatan 7 gn

sonraki); etkinlik ile uyumlu bulundu. 8 / 17 (% 48 hastadaki) F-IX dzeyleri: >%2 (%2-10) Dierlerinde < % 2

Kanama Tedavilerinde Benefix ile yant oranlar

Tm almada toplam 507 kanama epizotu

Tek infzyonla ksa srede iyileme (hem ar hem ROM dzelmesi 8 saatte: Mkemmel) (Mkemmel ve iyi yant: ): (% 89)

% 82 kanama ata TEK NFZYONLA dzeldi. (416 / 507 kanama ata)

Koruma tedavisinde Benefix 12 HASTADA (% 48)SIFIR KANAMA GZLEND. 1254 koruyucu rutin infzyon uyguland Koruma gc eksilmesi (LETE) saptanmad; Hibirisinde inhibitr gelimedi Hibirisinde trombo-emboli ata gzlenmedi Alerjik reaksiyon gzlenmedi.

En sk spontan kanama zaman: Profx. enjeksiyondan sonraki 5.- 6. gnlerde (% 23) ve sonra 2.-5. gnlerde (% 22); En az kanama olan sre: ilk 1. ve 2. gnlerde

Benefix ile AE raporlar

Hastalarn % 20 sinde (n=5) SAE tanmland; Toplamda 6 farkl SAE Kan basnc azalmas (lml) (Epizodik td. Srasnda) Ar ile hastane yat Suiei nedeniyle yat Lipoma tans Nefrolitiazis (1 olguda 2 kez) LALA LGL OLABLECEK SADECE 1 ADET 1 saat sonra tam dzelme ve Benefix td. devam

100 IU/kg absrd bir doz mu? % 100 faktr dzeyine ulamann forml; HEMOFL-A hastas iin Kg X 50 (ulalmak istenen dzeyin yars ile arplr) (50 kg bir ocuk 2.500 IU FVIII almaldr)

HEMOFL-B hastas iin kg X 100 (ulalmak istenen dzey ile ayn rakamla arp) (50 kg hastada ; % 100 dzeye ulamak iin; 5.000 IU ) Bunun nedeni: Damar dna kan F-IX (% 50) 100 IU / kg supra-fizyolojik ve yksek doz deil.

Ekstra-vaskler komponent

Faktr VIIIin aksine Faktr-IXda damar dna kan faktr miktar ok st dzeyde (% 50)

lm yaplamayan bu damar d proteinin de eklem ve kas blgesine yol ald ve mevcut sinovite olumlu katk yapt dnlyor.

Klinik kantlara rnek: (Faktr VIIa profilaksisi)

Haftada 1 yaklam aslnda hi yabanc deil

Zaten hemofili-A da da nceleri haftada 1 balayp bazen aylar bazen yllar sonra haftada 2 veya 3e gei yapyoruz.

zellikle profilaksisini aksatan adlesanocuklara ve gen erikinlere zaten gnlk pratikte de (hemofili-A ve hemofili-Bde) HAFTADA 1 kullanm gzlyoruz. Hi olmazsa haftada 1 yapsn sorun yaarsa ek doz yapsn

Zaten haftalk 4.500 IU tek doz verme ans var.

Yeni tan bebeklere ve PUP grubuna nermiyoruz

PUP grubu (ilk 50 ED) iinde; nhibitr riski her ne kadar ok dk olsa da; nhibitr (+) olan hastalarda allerji ve anaflaksi

riski var. Bu nedenle allerji yks olmayan ve 50 ED

tamamlam byk ocuklardan itibaren tavsiye edilebilir.

SONU: Benefix ilehaftada 1 uygulama fizibl grnyor.

Benefix (r F-IX) Haftada 1 kez 100 IU/kgdan uygulanan koruma uygulamas Hem etkin Hem gvenilir Hem de maliyet artm olmadan Daha kolay uygulanabilecek bir rejim Baz hastalarmzda (adlesan) yararl olabilir.

Hemofili-BveProfilaksiHemofili-B ile Hemofili-A farkl m?Hemofili-B vey evlat m?Sorun nerede?Ege Hemofili Merkezi deneyimiHemofili B > Hemofili-AFaktr-IX tedavisi ve profilaksisi iin seeneklerTek rekombinant F-IX konsantresi (BENEFIX)Uluslararas ok merkezli Faz-3 alma; Hemofili-Bde rF-IX ile haftada 1 gn profilaksi ile etkinlik ve gvenirlik sonularKavakli K, Smith S, Kuliczowski K, Korth-Braedly J, You CW, Fuiman J, Zupak-Salek S, Abdul Kerim F, Rendo P.alma ncesi bilgi birikimiValentino et al. Hemophilia 2014Yeni almann inklzyon ve eksklzyon kriterlerialma dizaynlkemizden katlan merkezleralma DizaynHer 2 gruptaki ABR oranlarPK dataKanama Tedavilerinde Benefix ile yant oranlarKoruma tedavisinde BenefixBenefix ile AE raporlar100 IU/kg absrd bir doz mu?Ekstra-vaskler komponentHaftada 1 yaklam aslnda hi yabanc deilYeni tan bebeklere ve PUP grubuna nermiyoruzSONU: Benefix ilehaftada 1 uygulama fizibl grnyor.

View more >