hemo proteine

Download Hemo Proteine

Post on 20-Feb-2018

229 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Hemo Proteine

  1/12

  HEMOPROTEINEHEMOPROTEINE

 • 7/23/2019 Hemo Proteine

  2/12

  Hemoproteine

  Mioglobina si hemoglobina, proteineimplicate n transportul i

  depozitarea O2. -Citocromii, proteine transportoarede electroni

  !neleoxidaze

  siperoxidaze

  "catalaza#

 • 7/23/2019 Hemo Proteine

  3/12

  $tructura

  %emoproteinelor &rupare prostetica

  ' Protopor(irina I)*nucleu tetrapirolic

  ' +e2' Histidine

  &rupare proteica

 • 7/23/2019 Hemo Proteine

  4/12

  Protopor(irina I)*nucleu

  tetrapirolic

 • 7/23/2019 Hemo Proteine

  5/12

 • 7/23/2019 Hemo Proteine

  6/12

  Mioglobina

  -earea O2 la miolo/in0 se (ace re1ersi/il M/ O2 M/O2 +ierul din %em este %e3acoordinat, ast(el Patru le0turi sunt n planul %emului i se realizeaz0 cu

  atomii de azot ai %eterociclurilor pirolice. 4 cincea leatur0 se sta/ilete cu un rest de %istidin0 din

  sementul +, notata +5 "%istidina pro3imal0# . 4 asea le0tura, se sta/ilete cu %istidina E6 "%istidina

  distal0# Molecula de o3ien este interpus0 ntre atomul de (ier i

  %istidina E6.

 • 7/23/2019 Hemo Proteine

  7/12

  Funcia Mb.Miolo/inadepoziteaz0 O2 n celule musculare.

  (i3eaz0 re1ersi/il o sinur0 molecul0 de o3ien.cinetica o3ien0rii miolo/inei este descris0printrun un arc de %iper/ol0. 4ceasta cur/0 seo/7ine prin reprezentarea procentului demiolo/in0 o3ienat0 n raport cu presiuneapar7ial0 a O2 "mm H*torri#Presiunea par7ial0 a O2 la care proteina "M/# este

  semisaturat0 cu o3ien "notata p89# este om0rime ce m0soar0 a(initatea miolo/inei pentruO2. Pentru M/, p89 este de : torr, 1aloare ce

  arat0 o a(initate mare a acestei proteine pentruo3ien.

  ;ac0 7inem seama c0 presiunea par7ial0 ao3ienului n capilarele san1ine ale 7esuturilor

  acti1e meta/olic este de 29 torri, putem spune c0

  o3imiolo/ina nu este capa/il0 s0 eli/ereze ocantitate semni(icati10 din o3ienul (i3at.

 • 7/23/2019 Hemo Proteine

  8/12

  Hemoglobina Este o protein0 oliomer0 cu < lan7uripolipeptidice, (iecare din acestea

  (iind asociat cu o rupare %em

 • 7/23/2019 Hemo Proteine

  9/12

  Structura cuaternar (SC)-caracteristici structurale care coner a!anta"e

  uncionale

  con(er0 sta/ilitate sporit0 proteinei

  cooperati1itate ntre protomeri 1iainterac7iuni

  alosterice"la distan70# modi(icare unui protomertransmis0 n restul moleculei, primele interac7iuni (a1(ormarea celorlalte e3. H/ learea mai uoar0 a O2

  colocalizarea mai multor acti1it07ie3. aceeaienzim0 s0 prezinte dou0 acti1it07i catalitice "(iecarelocalizat0 pe un protomer di(erit# e(icien70 catalitic0sporit0 "produsul primei acti1it07i enzimatice de1inesu/stratul celei dea doua acti1it07i enzimatice#

 • 7/23/2019 Hemo Proteine

  10/12

  +ctori care in(luen7eaz0

  a(initatea H/ pentru o3ien

  pHul mediului

  concentratia =O2 concentratia 2,> ?P& "2,> /is(os(olicerat#

  temperatura

 • 7/23/2019 Hemo Proteine

  11/12

  Curbele de saturare cuoxigen pentru Hb#$%HbF% Hb lama &imioglobin

  'nluenta pH-ului asupraainitatii Hb pentru

  oxigen (eect ohr)

 • 7/23/2019 Hemo Proteine

  12/12

  Citocromiitransport0 electroni prin oscilarea (ierului ntre starea de 1alen70 2i >cei mitocondriali "a, a>, /, c, c:# [email protected] trans(erul electronilor prinlan7ul respirator, proces care cuplat cu (os(orilarea o3idati10 asiur0

  /iosinteza 4TPului.

  Structura citocromului c