hem ljuva hem

of 24 /24
1

Upload: laensfoersaekringar-goeteborg-och-bohuslaen

Post on 25-Jul-2016

277 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tips för en tryggare vardag

TRANSCRIPT

Page 1: Hem ljuva hem

1

Page 2: Hem ljuva hem

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

3 INLEDNING

4 BRANDKOLLEN

6 Tips för att minska brandrisken

8 Förekom branden med vår checklista

12 VATTENKOLLEN

14 Tips för att undvika vattenskador

16 Undvik vattenskador med vår checklista

18 INBROTTSKOLLEN

20 Tips för att undvika inbrott och stöld

22 Förekom tjuven med vår checklista

2

Page 3: Hem ljuva hem

älkommen till Länsförsäkringar! Som villaägare har du säkert en hel del att stå i. För att du ska få mer tid över att njuta av din bostad vill vi därför vara så behjälpliga vi bara kan. Till att börja

med kan det vara skönt att veta att din villahemförsäkring från oss på Länsförsäkringar fungerar som en vanlig hem-försäkring, men också gäller för skador på själva huset och tomten det står på.

Det kan också kännas bra att veta att du gjort vad du kan för att undvika skador från första början. Vi har sammanställt några råd och tips på enkla förebyggande åtgärder som du själv kan utföra när det gäller vattenskador, brandskydd, inbrott och stöld. Här http://www.lansforsakringar.se/goteborg-och-bohuslan/privat/forsakring/forebygga-skador/ finns mer information kring skadeförebyggande åtgärder. Där kan du även beställa säkerhetsprodukter i webbshopen samt ta del av våra specialisters tips och råd.

Vi önskar dig en bra start och många härliga år i ditt nya hem!

3

Page 4: Hem ljuva hem

Brandkollen

4

Page 5: Hem ljuva hem

Väldigt många bostads-bränder orsakas av samma

saker år efter år. Om vi bara kunde komma tillrätta med just de sakerna så skulle vi

minska antalet bränder med så mycket som hälften.

Som försäkringsbolag har vi mycket kunskap om just detta

och nu vill vi dela med oss av den till dig.

5

Page 6: Hem ljuva hem

KÖKET

Det som orsakar flest antal utryckningar för räddningstjänsten är faktiskt det vi glömmer kvar på spisen. En brand kan starta och snabbt sprida sig upp i spisfläkten. Även om det inte blir en brand så kan det bli rökutveckling som ger skador.

• Lämna aldrig bostaden när du har mat på spisen eller i ugnen.

• Flambera och fritera inte under fläkten.

• Rengör fläkt och fläktfilter regelbundet.

LEVANDE LJUS

Levande ljus som glöms bort orsakar varje år en mängd bostadsbränder.

• Använd inte brännbara ljusstakar i till exempel trä. Ställ dem fritt från gardiner och annat brännbart.

• Den som tänder ljusen släcker dem när rummet lämnas.

• Undvik att ställa många värmeljus tätt på en bricka. Det kan orsaka övertändning med stora lågor.

TIPS FÖR ATT MINSKA BRANDRISKEN

6

Page 7: Hem ljuva hem

VEDELDNING

En vanlig brandorsak är vedeldning i olika eldstäder. Eldar du hårdare än vad tillverkaren har tänkt sig kan det bli farligt höga temperaturer runt skorstenen och det i sin tur kan leda till att det börjar brinna i tak och bjälklag. Soteldar är också en vanlig orsak till att räddningstjänster får rycka ut.

• Elda bara i sotad och kontrollerad eldstad.

• Elda enligt tillverkarens anvisning.

• Hantera askan säkert. Plåthink med lock är att rekommendera.

HUSHÅLLSMASKINER

Bränder i till exempel tvättmaskiner, torktumlare och disk-maskiner uppstår då och då.

• Använd bara dina hushållsmaskiner när du är hemma och vaken.

• Använd timer till kaffebryggare, vattenkokare, strykjärn och våffeljärn.

• Rengör torktumlarens filter och ta bort damm och smuts regelbundet.

ELINSTALLATIONER

En mycket vanlig orsak till brand i hemmen är dålig kontakt i elanslutningar och elcentraler.

• Ett bra sätt att öka brandsäkerheten är att låta en yrkesman göra en säkerhetsgenomgång av elinstallationerna.

• Att låta en yrkesman installera en jordfelsbrytare ökar också säkerheten.

7

Page 8: Hem ljuva hem

Förekom branden i fjorton enkla steg

3. BrandfiltBrandfilt finns i bostaden.

Ja Nej

2. BrandsläckareBrandsläckare finns (6-kilos-pulversläckare rekommenderas).

Ja Nej

1. BrandvarnareBrandvarnare finns på varje våningsplan och batteriet testas regelbundet.

Ja Nej

4. MedvetenhetAlla som bor i bostaden vet var släckare och brandfilt finns och hur de används.

Ja Nej

Förekom branden MED ENKLA MEDEL

BRANDSKYDD I DIN BOSTAD

Att göra en brandkoll tar bara några minuter men kan hjälpa till att undvika en katastrof. På kuppen kan du känna dig lite tryggare i ditt hem.

8

Page 9: Hem ljuva hem

5. UtrymningAlla känner till utrymningsvägarna och kan agera enligt ”Rädda, varna, larma, släck”.

Ja Nej

6. LjusstakarVi använder ljusstakar av icke bännbart material och har levande ljus under uppsikt.

Ja Nej

7. AvståndLevande ljus placeras alltid fritt från brännbart material.

Ja Nej

LEVANDE LJUS

8. EldstadVi eldar enligt tillverkarens råd och anvisningar i kaminer och vedpannor.

Ja Nej Vi har ingen eldstad

VEDELDNING

9

Page 10: Hem ljuva hem

EL- OCH HUSHÅLLSMASKINER

12. Tvätt och diskTvättmaskin, torktumlare och diskmaskin används bara när vi är vakna och hemma.

Ja Nej

9. SotareEldstaden och skorstenen är godkänd och kontrollerad av sotaren.

Ja Nej Vi har ingen eldstad

10. AvståndDet är ett säkert avstånd till brännbart material runt vedpanna och kaminer.

Ja Nej Vi har ingen eldstad

11. AskaAskan tas om hand i plåthink med lock.

Ja Nej Vi har ingen eldstad

13. LaddareLaddare till datorer och annan laddbar elektronik ligger fritt utan risk för övertäckning.

Ja Nej

10

Page 11: Hem ljuva hem

14. ElElinstallationen med elcentraler har kontrollerats av el- installatör under den senaste tioårsperioden.

Ja Nej

KÖK

15. KöksfläktKöksfläkten görs ren från fett regelbundet.

Ja Nej

16. SpisvaktSpisvakt finns för att undvika torrkokning.

Ja Nej

ANDRA BRANDRISKER I HEMMET

17. GrillaNär vi grillar är vi på säkert avstånd från byggnader.

Ja Nej

11

Page 12: Hem ljuva hem

Vattenkollen

12

Page 13: Hem ljuva hem

Många vattenskador orsakas av samma saker år efter år. Framför allt är de vanliga i kök, badrum och andra våtrum, men även

översvämningar i källare är vanligare än du kanske tror.

Med dessa enkla tips minskar du risken för vattenskador

hemma betydligt.

13

Page 14: Hem ljuva hem

RÖRINSTALLATION

Den största delen av alla vattenskador beror på läckande rörledningar och rörkopplingar. Ofta beror läckagen på att ledningar blivit gamla och råkat ut för rostskador.

• Kontrollera regelbundet att rör och kopplingar inte läcker.

• Byt alltid ut gamla vattenledningar vid renovering av kök och våtrum, och se till att det görs på ett fackmannamässigt sätt.

UTRUSTNING

Läckage från installerad utrustning som tvätt- och diskmaskin, kyl, frys och varmvattenberedare är vanligt.

• Kontrollera regelbundet att rör och kopplingar inte läcker.

• Installera vattenlarm så upptäcker du eventuellt läckage snabbt.

TÄTSKIKT I VÅTRUM

Läckage orsakade av otäta tätskikt förekommer ofta i badrum och tvättstugor med golvbrunn. Om du bygger nytt eller bygger om – se alltid till att arbetet utförs enligt de branschregler som finns.

• Svensk Våtrumskontrolls Branschregler som heter Säkra Våtrum ger anvisningar för plastmatta, foliesystem och vätskebaserat tätskikt.

• Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV, ger anvisningar för foliesystem, vattentäta skivor och vätskebaserat tätskikt.

TIPS FÖR ATT UNDVIKA VATTENSKADOR

14

Page 15: Hem ljuva hem

SKYFALL

Extrema vädertyper går inte att påverka, men det finns förebyggande åtgärder du kan göra om det är risk för översvämning, till exempel i källare.

• Flytta fuktkänsliga saker från källaren högre upp i huset eller placera dem minst 10 centimeter över golvet – lösa saker kan flyta iväg och täcka golvbrunnen.

• Rensa dina hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar utomhus från löv och skräp.

• Om vatten kommer in via markytan: avled vattnet genom ett mindre dike och täta öppningar, till exempel ventiler eller liknande.

FRYSRISKER

Glöm inte att stänga av vattnet med huvudkranen och tömma vattenledningarna när du stänger fritidshuset för vintern. Annars kan kylan spränga vattenledningarna och orsaka stora skador.

• God tillsyn av huset är mycket viktigt under köldperioder.

• Töm varmvattenberedare och pumpar, spola wc-stolen så att vattenbehållaren töms.

• Häll frostskyddsvätska i diskho, tvättställ, golvbrunnar och wc-stol.

• Öppna alla innerdörrar, även luckorna till diskbänkskåpet för att värma rören där.

15

Page 16: Hem ljuva hem

Undvik vattenskador med nio enkla steg

1. Vattenlås och golvbrunnarÄr vattenlås och golvbrunnar rensade det senaste halvåret?

Ja Nej

2. RörJag har kontrollerat så att befintliga rörgenomföringar i väggarna är täta.

Ja Nej

3. DiskmaskinVattentätt underlägg finns under diskmaskinen.

Ja Nej Vi har ingen diskmaskin

4. DiskmaskinDiskmaskinens vattenanslutning har lätt åtkomlig avstängningsventil.

Ja Nej Vi har ingen diskmaskin

Ta dig gärna tid att göra en så kallad vattenkoll! Tanken med checklistan är att göra dig medveten om de risker för vatten-skador som kan finnas i ditt hem.

Undvik vattenskador I NIO ENKLA STEG

16

Page 17: Hem ljuva hem

5. LedningarJag kontrollerar regelbundet så att vatten- och avloppsledningar i diskbänkskåpet är täta.

Ja Nej

9. NärvaroJag använder bara diskmaskin och andra vattenanslutna maskiner när någon är hemma och är vaken.

Ja Nej

8. InstallationNär jag installerar vattenanslutna hushållsmaskiner som disk-maskin eller kyl och frys med vattenanslutning anlitar jag alltid ett behörigt VVS-företag.

Ja Nej

6. Kyl och frysVattentätt underlägg finns under kyl och frys.

Ja Nej

7. DiskbänkskåpetDet finns vattentät insats i diskbänkskåpet.

Ja Nej

17

Page 18: Hem ljuva hem

INBROTTSKOLLEN

18

Page 19: Hem ljuva hem

För att motverka inbrott finns en rad olika lösningar,

och i grund och botten handlar det om att göra det svårt för tjuven att ta sig in i ditt hem.

Därför har du mycket att vinna på att förbättra exempel-

vis lås, fönster och dörrar. Som skydd för ditt hem ska

man heller aldrig underskatta ett avskräckande larm.

19

Page 20: Hem ljuva hem

ENTRÉDÖRRAR• Tvåfunktionslås ger både hemmabekväm och bortasäker låsning.

Hemmabekväm låsning innebär att dörren kan låsas eller öppnas inifrån med hjälp av vred. Bortasäker låsning innebär att vredet spärras så att låset bara kan öppnas med nyckel.

LÅS• Lås som är godkända av Stöldskyddsföreningen ökar skyddet mot

inbrott.

• Många entrédörrar har cylinderlås med enbart hemmabekväm låsning. De kan kompletteras med ett extralås för att få bortasäker låsning.

TERRASSDÖRRAR• Byt den gamla spanjoletten till en säkerhetsspanjolett med låsbart

handtag och säkerhetsslutbleck för att öka inbrottsskyddet avsevärt.

• Ett alternativ är att behålla den gamla spanjoletten och komplettera med ett låsbart handtag eller ett utanpåliggande terrassdörrlås. Då kan dörren inte öppnas genom att krossa rutan och sticka in handen.

SÄKERHETSDÖRR & GALLERGRIND• En säkerhetsdörr i motståndsklass 3 (MK3), enligt inbrotts-

standarden SS-ENV 1627, ger ett bra skydd mot inbrott.

TIPS FÖR ATT UNDVIKA INBROTT OCH STÖLD

20

Page 21: Hem ljuva hem

FÖNSTERGALLER & FÖNSTERLÅS• Montera fönstergaller för lågt placerade, insynsskyddade, fönster.

Gallren ska helst sitta på insidan och vara väl fastsatta i vägg och fönsterkarm.

• Förstärk fönstrets vanliga lås med extra fönsterlås. De är lätta att montera och ger ökad trygghet.

INBROTTSLARM• Larm är ett komplement till andra förebyggande åtgärder. Genom

larm kan grannar, väktare, polis med flera snabbt få vetskap om ett inbrott och vidta åtgärder.

LOKALLARM, INBROTTSVARNARE & CENTRALLARM• Lokallarm är skrämsel- och uppmärksamhetslarm som påkallar

allmän uppmärksamhet.

• Centrallarm är alltid uppkopplat till larmcentral. Larmet kan kompletteras med rökdetektorer, vattenvarnare, vattenfelsbrytare och kamera för ökat skydd och trygghet.

SKYDDA DIN EGENDOM• Genom att märka saker som är stöldbegärliga gör du dem helt

enkelt mindre intressanta för en tjuv att stjäla.

21

Page 22: Hem ljuva hem

Förekom tjuven i tio enkla stegFörekom tjuven

I TIO ENKLA STEG

3. NycklarReservnycklar är säkert placerade.

Ja Nej

4. Fönster och dörrarDörrar är alltid låsta och fönster stängda när bostaden lämnas.

Ja Nej

1. LarmVi har ett larm installerat av en certifierad larminstallatör.

Ja Nej

2. LåsBostadens ytterdörrar och altandörrar har bra lås. Så kallade tvåfunktionslås är en mycket bra lösning.

Ja Nej

Har du märkt dina värdeföremål och installerat tidsstyrd timer för din belysning? Med enkla insatser kan du undvika inbrott och stöld.

22

Page 23: Hem ljuva hem

5. BelysningTimer eller annan utrustning finns för att kunna styrabelysningen ute och inne när vi inte är hemma.

Ja Nej

7. VärdeföremålVärdeföremål som smycken pengar och pass förvaras så svåråtkomligt som möjligt när de inte används.

Ja Nej

8. DokumentationDokumentation med digitala bilder är utförd i bostaden,dokumentationen förvaras säkert.

Ja Nej

9. MärkningAlla värdeföremål är märkta med till exempel märk-DNA.

Ja Nej

10. GrannsamverkanSamverkan mot brott sker i området.

Ja Nej

6. TelefonHemtelefonen vidarekopplas vid resor.

Ja Nej

23

Page 24: Hem ljuva hem

BRA JOBBAT!Låt gärna checklistorna fungera som underlag så snart du känner dig osäker på hur du bäst förebygger skada eller brott. Eller kontakta oss så hjälper vi dig mer än gärna. Som kund hos oss kan du känna dig trygg i att alltid ha stöd och skydd för det du bryr dig om. Oavsett om det handlar om ditt hem, din bil eller familj. Men vårt engagemang stannar inte där. Vi är dessutom ditt bankkontor och din fastighets-förmedling – om du vill. Kontakta oss på 031-632382 eller [email protected] så hjälper vi dig.

lansforsakringar.se