helse fonna

of 20/20
www.helse-fonna.no Leiaropplæring Verksemdtilpassa opplæring og verktøykasse for leiarar

Post on 04-Feb-2016

224 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Helse Fonna

TRANSCRIPT

 • 1 www.helse-fonna.no

  Leiaropplring Verksemdtilpassa opplring og verktykasse for leiarar

 • 2

 • 3INNHOLD

  Ml og hensikt ...................................... 4

  Kurskalender 2012 ................................ 6

  Strategi og verdier ............................... 9

  Program hsten 20112012 .................. 11

  Ledelse i Helse Fonna ....................................................... 11

  Kvalitet og pasientsikkerhet ............................................. 12

  HR-tema ........................................................................... 12

  konomi ........................................................................... 16

  Systemopplring ............................................................. 17

  Helse 2020 ............................................ 18

  Pmelding ............................................. 19

 • 4Ml og hensikt 1. Programmet skal tilby opplring som bidrar til leiarutvikling, gjennom fokus p forsting og utving av leiarolla.

  2. Programmet er ein opplringspakke med fokus p medarbeidarperspektiv. I tillegg skal leiaren tilbys ein verkty-kasse som hjelp i utvinga av rollen.

  3. Det er ogs eit ml at det gjennom opplring skal skapast ein arena for drfting og utvikling av leiarpraksis.

 • 5MlgruppeLeiarar p 24. niv. Opplringa er obligatorisk dersom tilsvarande opplring ikkje er gjennomfrt dei siste 3 ra. Nokre tema er opne for TV, VO og andre i forhold til fullmaktsstruktur.

  Varighet og gjennomfringVarighet p samlingane vil variera fr 3 timar til heile dagar. Nokre av opplrings- dagane vil avviklast felles i Auditoriet i Haugesund, medan andre emner vil vi tilby p andre lokasjonar i Helse Fonna.

  KostnaderEventuelle reiseutgifter m dekkast i eigen klinikk.

  EvalueringHR er ansvarleg for evaluering av opplringstiltaka. Deltakerane vil f e-post med elektronisk evaluering.

 • 6Uke 2 12. januar kl. 09.0011.30 Haugesund

  Forebygging og hndtering av arbeidsrelatert rus

  Uke 3 16. januar kl. 09.0011.30 Stord

  Forebygging og hndtering av arbeidsrelatert rus

  Uke 3 17. januar kl. 11.3014.00 Odda

  Forebygging og hndtering av arbeidsrelatert rus

  Uke 4 23. januar kl. 09.0011.30 Stord

  HMS/vernerunder Systematisk HMS arbeid

  Uke 4 25. januar kl. 11.3014.00 Odda

  HMS/vernerunder Systematisk HMS arbeid

  Uke 4 26. januar kl. 09.0011.30 Haugesund

  HMS/vernerunder Systematisk HMS arbeid

  Uke 5 30. januar kl. 10.0013.30 Valen

  HMS/vernerunder Systematisk HMS arbeid

  Uke 4/5 Januar Heildag Haugesund

  Organisasjonskunnskap/forstelse og kommunikasjonsstrategi

  Uke 6 08. februar kl. 09.0013.00 Haugesund

  Aktuelt lov- og avtaleverk

  Uke 8 20. februar kl. 11.3014.00 Odda

  Rekruttering/ansettelse/ mottak av nyansatte

  Uke 8 23. februar kl. 10.0013.30Stord

  Rekruttering/ansettelse/ mottak av nyansatte

  Uke 9 27. februar kl. 09.0012.00 Haugesund

  Rekruttering/ansettelse/ mottak av nyansatte

  Uke 10 Mars Heildag Haugesund

  Samhandlingskonferanse Styringsdokumentet/internt planverk

  Uke x Vr Haugesund

  Ledelsesprinsipper og lederrollen i Helse Fonna

  Uke 11 12. og 13. mars HeildagHaugesund/Stord

  HMS 40-timers lovplagt kurs

  Uke 12 19. mars kl. 09.0012.00 Haugesund

  FravrshndteringOppflging av sykemeldte IA

  Uke 12 22. mars kl. 10.0013.30Stord

  FravrshndteringOppflging av sykemeldte IA

  Uke 13 28. og 29. marsHeildagHaugesund

  HMS 40-timers lovplagt kurs

  KURSKALENDER 2012

 • 7Uke 13 29. mars kl. 11.3014.00 Odda

  FravrshndteringOppflging av sykemeldte IA

  Uke x AprilHalvdag Haugesund

  konomistyring

  Uke 15 13. april kl. 10.0015.30 Haugesund

  Arbeidstidsplanlegging

  Uke 19 11. mai kl. 10.0015.30 Haugesund

  Medarbeidersamtale

  Uke 21 21. mai kl. 09.0012.00 Stord

  Feriehndtering

  Uke 21 22. mai kl. 10.0013.30 Valen

  Feriehndtering

  Uke 21 24. mai kl. 09.0012.00 Haugesund

  Feriehndtering

  Uke 23 07. juniHaugesund

  Arbeidsrelatert rus

  Uke 34 23. august kl. 09.0012.00 Haugesund

  Avslutning av arbeidsforholdet

  Uke 34 24. august kl. 11.3014.00 Odda

  Avslutning av arbeidsforholdet

  Uke 35 27. augustkl. 10.0013.30 Stord

  Avslutning av arbeidsforholdet

  Uke 36 03. september kl. 10.0013.00 Haugesund

  Fra personalsak til oppsigelse

  Uke x SeptemberHaugesund

  Kloke ledergrep fr, under og etter endring

  Uke x September Halvdag Haugesund

  Budsjettering

  Uke 37 10. september kl. 10.0015.00 Haugesund

  Omstilling i Helse Fonna

  Uke 39 26. og 27. septemberHeildag Haugesund/Stord

  HMS 40-timers lovplagt kurs

  Uke 38 17. og 18. septemberHeildagHaugesund/Stord

  HMS 40-timers lovplagt kurs

  Uke x Oktober HeildagHaugesund

  Strategisk kompetansestyring, lrende organisasjoner

 • 8Uke x Oktober HeildagHaugesund

  Mellomleders ansvar for implementering av HR-strategier

  Uke 45 08. november kl. 09.0012.00 Haugesund

  Lederhndbok,Introduksjonsprogram for ledere

  Uke 46 12. novemberkl. 09.0012.00 Stord

  Lederhndbok,Introduksjonsprogram for ledere

 • 9I Helse Fonna si strategiplan for perioden

  20092013, tydeleggjerast visjonen: Fremme helse og livskvalitetMlsetting for Helse Fonna sitt virke:

  gje trygge og nre helsetenester

  Gje heilskapleg behandling og ha ein effektiv ressursbruk

  Vera ein framtidsretta kompetanseorganisasjon

 • 10

  I Helse Fonna skal flgjane verdier leggjast til grunn:

  Respekt i mte med pasient Kvalitet i prosess og resultat Tryggleik for tilgjenglegheit og omsorg

  Verdier

 • 11

  tema ressurser innhold mlgruppe tid

  Ledelse i Helse Fonna

  Arbeidsmilj, ledelse og org.kultur (felles dag med HMS-grunnkurs)

  Stle Einarsen fra UiB Kan org. kulturer endres? Hvordan? Hvordan kan vi skape god samhandlings- kultur og felles forstelse for verdier og ml? Felles virklighetsforstelse. Kultur og ukultur. Betydningen av ledelse.

  Ledere 14 niv,TV, VO og vrige intresserte

  07. desember 2011 kl. 09.3015.00Haugesund

  Organisasjonskunnskap/forstelse og kommunika sjons strategi

  Ekstern/intern frelesar Organisasjonsteori Helse Fonna sitt perspektiv Kommunikasjonsstrategi, informasjon slinjer og pressehndtering Sosiale medier

  Ledere alle niv,seksjonsspleiere, seksjons leger, TV og VO

  Uke 4/5

  Aktuelt lov- og avtaleverk Lucie C. Berge og Ivar Jordal fra Helse Fonna

  AML Hovedavtalen Overenskomster Foretak Styringslinjer

  Ledere 14 niv,TV og VO

  08. februar kl. 09.0013.00Haugesund

  SamhandlingskonferanseStyringsdokumentet/ internt planverk

  Ekstern/intern frelesar rlig konferanse Bestillingen fra Helse Vest for 2012 Rapportering

  Ledere 14 niv,TV og VO

  Mars Heildag Haugesund

  Ledelsesprinsipper og lederrollen i Helse Fonna

  Adm.dir. og HR-dir. Ansvar og myndighet Utvelse av lederrollen Fullmakt og konsekvens Beslutningslinjer og lojalitet

  Ledere 13 niv Vren

  LEDERUTVIKLING / OPPLRING PROGRAM 20112012

 • 12

  tema ressurser innhold mlgruppe tid

  Kloke ledergrep fr, under og etter endring

  Ekstern frelesar Hva skjer med personer, arbeidsmilj og syn p ledelse nr sm og store endringer gjennomfres?

  Ledere, TV og VO September 2012Siste halvdel

  Strategisk kompetansestyring, lrende organisasjoner

  Ekstern og regional frelesar

  Ledere Oktober Frste halvdel

  Mellomleders ansvar for implementering av HR-strategi

  Ekstern frelesar Mellomleders rolle som HR-ansvarlig: Effekt p HR? Hvordan sette mellomleder i stand til jobbe med HR? Hvordan kan forskning bidra i samspillet mellom HR-funksjonen og mellomlederen?

  Oktober Siste halvdel

  Kvalitet og pasientsikkerhet (hstsemester)

  Kvalitet, pasientsikkerhet, samhandling

  Anne Grimstvedt Kvalvik,seniorrdgiver ved Helse Vest og Tomas Jonson kvalitetsjef ved Helse Fonna

  Prioritering og prioriteringsveileder Meldekultur og avviksoppflging

  Ledere 14 niv,leger/behandlere ogvrige interesserte

  23. november 2011 kl. 10.0013.00Haugesund

  HR-tema

  Forebygging og hndteringav arbeidsrelatert rus

  Anne Marie Eggerud og HMS

  Nylig reviderte interne rutiner Ledere 14 niv 12. januar kl. 09.0011.30 Haugesund

  16. januarkl. 09.0011.30 Stord

  17. januar kl. 11.3014.00 Odda

 • 13

  tema ressurser innhold mlgruppe tid

  HMS/vernerunderSystematisk HMS arbeid

  Intern frelesar fra HMS og foretaks hovedverneombud

  Vernerunder, fokusomrder, nrvr, trivsel-IA, avvik og forbedringsforslag og HMS aktivitetshjul.

  Ledere 14 niv, TV og VO

  23. januar kl. 09.0011.30 Stord

  25. januar kl. 11.3014.00 Odda

  26. januar kl. 09.0011.30 Haugesund

  30. januar kl. 10.0013.30 Valen

  Rekruttering/ansettelse/ mottak av nyansatte

  Intern frelesar fra HR/personal

  Ledig stilling: markedsfring, utlysing, intervju og ansettelsesreglement, anke- frist og jobbtilbud Nyansatt: arbeidstid, lnn, oppflging, prvetid og helseopplysningsskjema

  Ledere 14 niv og vrige med fullmakt til rekruttere og ansette

  20. februar kl. 11.3014.00 Odda

  23. februar kl. 10.0013.30 Stord

  27. februar kl. 09.0012.00 Haugesund

 • tema ressurser innhold mlgruppe tid

  FravrshndteringOppflging av sykemeldte IA

  Intern frelesar fra HR,GAT og personal

  Lov og avtaleverk Fravr og refusjon Behandling av fravr Omplassering Hndtering i GAT, IA-bedrift

  Ledere 14 niv og vrige med fullmakt til fravrsregistrering

  19. mars kl. 09.0012.00 Haugesund

  22. mars kl. 10.0013.30Stord

  29. mars kl. 11.3014.00 Odda

  Arbeidstidsplanlegging Lov og avtaleverk, aktivitetsstyrt plan-legging, metodikk, rsplan, GAT som systemsttte og interne retningslinjer.

  Ledere 14 niv og vrige med fullmakt til arbeidstidsplan-legging

  13. april kl. 10.0015.30Haugesund

  Medarbeidersamtale Ekstern og intern frelesar fra HR

  Forml og hensikt med MAS Leders handlingsrom i MAS Verkty for MAS i Helse Fonna Funn fra intern underskelse

  Ledere 14 niv og vrige med fullmakt til gjennomfre medarbeidersamtale

  11. mai kl. 10.0015.30Haugesund

  Feriehndtering Intern frelesar fra HR Ferieloven, feriefritid, tilleggstid, ferie pengegrunnlag og fdsels permisjon Sjukdom og ferie Bankstatus i GAT Godkjenning av planer og ferievikarer

  Ledere 14 niv og vrige med fullmakt til arbeidstidsplanlegging

  21. mai kl. 09.0012.00 Stord

  22. mai kl. 10.0013.30 Valen

  24. mai kl. 09.0012.00 Haugesund

  14

 • 15

  tema ressurser innhold mlgruppe tid

  Arbeidsrelatert rus Ekstern frelesar Risikofaktorer i helsevesenet, forebygging og holdninger Hvordan mte medarbeidere med rusproblem?

  Ledere 14 niv,TV og VO

  7. juniHaugesund

  Avslutning av arbeidsforholdet Intern frelesar fr HR/personal

  Egen oppsigelse, alderspensjon/AFP, pen-sjon, ufrhet og ddsfall, senior politikk, avslutning i systemer.

  Ledere 14 niv

  23. august kl. 09.0012.00 Haugesund

  24. august kl. 11.3014.00 Odda

  27. augustkl. 10.0013.30 Stord

  Fra personalsak til oppsigelse Intern frelesar fr HR/personal

  Fra personalsak til oppsigelse: Hvordan forholder vi oss til dett? Ledersttte, saksgang og fullmakter

  Ledere 13 niv 3. september kl. 10.0013.00 Haugesund

  Omstilling i Helse Fonna Personal, HMS, HVO og FTV Retningslinjer og praksis for omstillingsprosesser Lsning av case

  Ledere 13 niv 10. septemberkl. 10.0015.00 (grupperom) Haugesund

  Lederhndbok,Introduksjonsprogram for ledere

  HR ved enhet for orga nis a sjon og kompetanse

  Ledere 14 niv 08. november kl. 09.0012.00 Haugesund

  12. novemberkl. 09.0012.00 Stord

 • 16

  tema ressurser innhold mlgruppe tid

  HMS 40-timerslovplagt kurs

  Ekstern og internfrelesar fr HR/HMS

  Ledere, verneombud og AMU-medlemmer

  12. og 13. mars28. og 29. mars 17. og 18. september 26. og 27. september 5. dag felles samling ioktober/november

  konomi (hstsemester)

  Budsjettering konomi dir./controller Budsjettprosess, modeller for budsjettering, budsjettoppflging og rapportering.

  Ledere med budsjettansvar

  September Halvdag

  konomistyring Intern frelesar, controller og regnskap

  Finansiering og styrende dokumentasjon, konomiforstelse, begreper, praktisk ko-nomi, rapportering, GAT, EFO, innkjpsrutiner og fullmakter.

  Ledere April 2012 Halvdag

 • 17

  tema ressurser innhold mlgruppe tid

  Webcruiter Personal Opplring i rekrutteringsportalen Egen plan

  Personalportalen Personal Implementering seksjonsvos Vren Egen plan

  GAT GAT Planlegging og daglig drift av ressursstyringsverkty

  Oktober og mars

  Agresso reiseregning Marit Karlsen Litt om utfylling + godkjenningsrutiner Egen plan

  Kompetanseportalen Org. og kompetanse CV, medarbeidersamtale, jobbeskrivelse, roller og kompetanseplaner

  Egen plan

  E-phorte Dokumentsenteret Saksbehandling, dokumentbehandling og arbeidsavtaler

  Ledere og saksbehandlere

  Egen plan

  Gjennomgang av div. IT-systemer

  HR og konomi AgressoWeb, samlepunktet, GAT, EFO og budsjett i GAT, fakturarsystem, helhetlig og ukentlig rapportering

  Nye ledere 15. desember 2011 kl. 12.0015.00 Haugesund

  Systemopplring

 • Helse 2020 Helse 2020 er Helse Vest si strategiplan. Her str det mellom anna:

  Organisasjonen si evne til mte dei utfor dringane

  Helse 2020 beskriv, vil st og falla med kvaliteten i

  leiarskapet. Dette gjeld fr RHF-styret og ut til alle

  leiarniv i dei enkelte HF A

  Leiaratferden skal vra: Ansvarleg

  Handlingsorientert

  Kommuniserande

  Utviklande/endringsvillig

  Truverdig

  Konsistent

  Inspirerande pdrivar

  Heilskapleg tenking

  18

 • Meld deg p Elektronisk pmelding via Lringsportalen p Fonna Nett. Den ligg under Tilsettesida. Program for kvart opplringstrinn vil bli publisert i frekant.

  Det vil serverast kaffe og te alle kursdagene.

  KontaktpersonerSissel Rasmussen, HR-omrdet [email protected] T: 52 73 20 94 / 482 07 714

  May Elin Jakobsen [email protected] T: 52 73 20 56 / 992 88 015

  19

 • PB 2 1 70 5 5 0 4 HAUGESUND S ENTRALBORD 0 5 2 5 3 [email protected] - FONNA .NO WWW.HELSE - FONNA .NO