helpt u mee?

Download HELPT U MEE?

Post on 19-Jan-2016

30 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Deurcollecte Filipijnen 24 november. HELPT U MEE?. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Dia 1

HELPT U MEE?Red een kind, ZOA, Woord en Daad, Dorcas en Tear gaan samen noodhulp verlenen op de door een verwoestende tyfoon getroffen Filipijnen. Uw hulp is heel hard nodig voor dit zo zwaar getroffen land!

Volgende week is er een deurcollecte

DeurcollecteFilipijnen24 novemberWelkom in deze eredienstIn deze dienst zal Ds. A.P. Feijen voorgaan.

Na de zegen Lb. 434: 1,2,3

Schriftlezing:1 Korinte 11: 17-34

Tekst: Zondag 28

Hee!ben jij dat?Dat komt goed uitwant

Wij zijn Anja Kerkdijk, Annette Nijland en Annita Brokelman en wij zoeken jou!

Help je mee, en maak je sterk voor onze kids?

Meld je aan!

HELPT U MEE?Red een kind, ZOA, Woord en Daad, Dorcas en Tear gaan samen noodhulp verlenen op de door een verwoestende tyfoon getroffen Filipijnen. Uw hulp is heel hard nodig voor dit zo zwaar getroffen land!

Volgende week is er een deurcollecte

DeurcollecteFilipijnen24 novemberWelkom in deze eredienstIn deze dienst zal Ds. A.P. Feijen voorgaan.

Na de zegen Lb. 434: 1,2,3

Schriftlezing:1 Korinte 11: 17-34

Tekst: Zondag 28

Hee!ben jij dat?Dat komt goed uitwant

Wij zijn Anja Kerkdijk, Annette Nijland en Annita Brokelman en wij zoeken jou!

Help je mee, en maak je sterk voor onze kids?

Meld je aan!

HELPT U MEE?Red een kind, ZOA, Woord en Daad, Dorcas en Tear gaan samen noodhulp verlenen op de door een verwoestende tyfoon getroffen Filipijnen. Uw hulp is heel hard nodig voor dit zo zwaar getroffen land!

Volgende week is er een deurcollecte

DeurcollecteFilipijnen24 novemberWelkom in deze eredienstIn deze dienst zal Ds. A.P. Feijen voorgaan.

Na de zegen Lb. 434: 1,2,3

Schriftlezing:1 Korinte 11: 17-34

Tekst: Zondag 28

Hee!ben jij dat?Dat komt goed uitwant

Wij zijn Anja Kerkdijk, Annette Nijland en Annita Brokelman en wij zoeken jou!

Help je mee, en maak je sterk voor onze kids?

Meld je aan!

HELPT U MEE?Red een kind, ZOA, Woord en Daad, Dorcas en Tear gaan samen noodhulp verlenen op de door een verwoestende tyfoon getroffen Filipijnen. Uw hulp is heel hard nodig voor dit zo zwaar getroffen land!

Volgende week is er een deurcollecte

DeurcollecteFilipijnen24 novemberWelkom in deze eredienstIn deze dienst zal Ds. A.P. Feijen voorgaan.

Na de zegen Lb. 434: 1,2,3

Schriftlezing:1 Korinte 11: 17-34

Tekst: Zondag 28

Hee!ben jij dat?Dat komt goed uitwant

Wij zijn Anja Kerkdijk, Annette Nijland en Annita Brokelman en wij zoeken jou!

Help je mee, en maak je sterk voor onze kids?

Meld je aan!

HELPT U MEE?Red een kind, ZOA, Woord en Daad, Dorcas en Tear gaan samen noodhulp verlenen op de door een verwoestende tyfoon getroffen Filipijnen. Uw hulp is heel hard nodig voor dit zo zwaar getroffen land!

Volgende week is er een deurcollecte

DeurcollecteFilipijnen24 novemberWelkom in deze eredienstIn deze dienst zal Ds. A.P. Feijen voorgaan.

Na de zegen Lb. 434: 1,2,3

Schriftlezing:1 Korinte 11: 17-34

Tekst: Zondag 28

Liturgie

MededelingenVotum en zegengroet Lb. 434: 1,2,3GebedLezen: 1 Korinte 11: 17-34GK 170: 1,2,3Tekst:HC 28PreekLied over HC 2823

LiturgieVotum en zegengroet Lb. 434: 1,2,3GebedLezen: 1 Korinte 11: 17-34GK 170: 1,2,3Tekst:HC 28PreekLied over HC 2824Zingen

Votum en zegengroet Lb. 434: 1,2,3GebedLezen: 1 Korinte 11: 17-34GK 170: 1,2,3Tekst:HC 28PreekLied over HC 2825ZingenLiedboek 434: 1,2,3 Vers 1

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.Komt allen saam,psalmzingt de heilige naam,looft al wat ademt de Here.

ZingenLiedboek 434: 1,2,3 Vers 2

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.Hij die u leidt,zodat uw hart zich verblijdt,Hij heeft zijn woord u gegeven.

ZingenLiedboek 434: 1,2,3 Vers 3

Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven,dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.Hij heeft u lief,die tot zijn kind u verhief,ja, Hij beschikt u ten leven.

Liturgie

Votum en zegengroet Lb. 434: 1,2,3GebedLezen: 1 Korinte 11: 17-34GK 170: 1,2,3Tekst:HC 28PreekLied over HC 2829

LezenVotum en zegengroet Lb. 434: 1,2,3GebedLezen: 1 Korinte 11: 17-34GK 170: 1,2,3Tekst:HC 28PreekLied over HC 28Zingen

Votum en zegengroet Lb. 434: 1,2,3GebedLezen: 1 Korinte 11: 17-34GK 170: 1,2,3Tekst:HC 28PreekLied over HC 28Zingen Gezang 170: 1,2,3Vers 1

Vaste rots van mijn behoud,als de zonde mij benauwt,laat mij steunen op uw trouw,laat mij rusten in uw schauw,waar het bloed door u gestort,mij de bron des levens wordt.

32Zingen Gezang 170: 1,2,3Vers 2

Jezus, niet mijn eigen kracht,niet het werk door mij volbracht,niet het offer, dat ik breng,niet de tranen, die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, Gij alleen.

33Zingen Gezang 170: 1,2,3Vers 3

Zie, ik breng voor mijn behoudU geen wierook, mirr' of goud;moede kom ik, arm en naakt,tot de God, die zalig maakt,die de arme kleedt en voedt,die de zondaar leven doet.

34Tekst

Votum en zegengroet Lb. 434: 1,2,3GebedLezen: 1 Korinte 11: 17-34GK 170: 1,2,3Tekst:HC 28PreekLied over HC 28PreekHC 28

Na de preek: Lied over HC 28

Totdat Hij komtAvondmaal vieren in het licht van de eeuwigheid

Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt.Wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf.

wij eten het eigen en natuurlijke lichaam van Christus , wij drinken het eigen bloedvan Christus

Zingen

GK 170: 1,2,3Preek Lied over HC 28GeloofsbelijdenisPs. 89: 3,5GebedCollecteOpwekking 585ZegenZingen Lied HC 28: 1,2,3 (Wijs van psalm 38)Vers 1

Christus heeft het Zelf bevolen:`Wie geloven,moeten komen aan mijn dis.Want voor hen heb Ik mijn leven,prijsgegeven.Houd dat in gedachtenis.

44Zingen Lied HC 28: 1,2,3 (Wijs van psalm 38)Vers 2

Steeds weer maken brood en beker,mij heel zekervan het heil voor mij bereid.Christus aan het kruis gestorven,heeft verworvenook voor mij de zaligheid.

45Zingen Lied HC 28: 1,2,3 (Wijs van psalm 38)Vers 3

Wie `t gekruisigd lichaam eten,mogen weten:zo word ik met Christus n.Drinkend `t bloed door Hem vergoten,wordt genoten,dat de Geest met Hem vereent.

46Liturgie

GK 170: 1,2,3Preek Lied over HC 28GeloofsbelijdenisPs. 89: 3,5GebedCollecteOpwekking 585ZegenZingen

GK 170: 1,2,3Preek Lied over HC 28GeloofsbelijdenisPs. 89: 3,5GebedCollecteOpwekking 585ZegenVers 3

Uw macht bezingen, HEER, de engelen in koor.Het loflied van uw trouw weerklinkt de hemel door.Geen enkel schepsel, HEER, hoe hoog in 't licht gezeten,hoe bovenaards in glans, kan met uw macht zich meten.ZingenPsalm 89: 3,5 Ja, Gij zijt zo geducht, dat al de hemelingenin eerbied en ontzag uw grote troon omringen.ZingenPsalm 89 Vers 5

Hemel en aarde, HEER, 't is alles uw domein,o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn.Gij die de schepper zijt van 't noorden en het zuiden,de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide.De wereld is van U, de wind en de getijden,al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden.ZingenPsalm 89: 3,5 Liturgie

GK 170: 1,2,3Preek Lied over HC 28GeloofsbelijdenisPs. 89: 3,5GebedCollecteOpwekking 585Zegen52Collecte

Vandaag1e Theologische Universiteit2eRente en aflossing

Volgende week1eDiaconie2eRente en aflossing

Opwekking 585Zingen

GK 170: 1,2,3Preek Lied over HC 28GeloofsbelijdenisPs. 89: 3,5GebedCollecteOpwekking 585Zegen54Er is een dag, waar al wat leeft al lang op wachtEen dag van blijdschap, als heel de schepping wordt bevrijdEn op die dag, dan komt de Heer en haalt zijn bruidDie hij dan stralend, op haalt in zijn heerlijkheidZingenOpwekking 585 Er klinkt geschal, wanneer de graven open gaanEn doden opstaan, voor eeuwig levend door zijn krachtHun aardse tent, wordt nu bekleed met heerlijkheidDe dood verzwolgen, overwonnen voor altijdZingenOpwekking 585 Refrein:

Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals hij is, amenNooit meer tranen nooit meer pijnwant wij zullen met hem levenin zijn nabijheid, voor altijd, amen, amenZingenOpwekking 585 Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen ismaar wat beloofd is, dat krijgt in alle eeuwigheiden als je leidt, weet dat het maar voor even isals Jezus terug komt, wil je in zijn heerlijkheidZingenOpwekking 585 Refrein:

Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals hij is, amenNooit meer tranen nooit meer pijnwant wij zullen met hem levenin zijn nabijheid, voor altijd, amen, amenZingenOpwekking 585 Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals hij is, amen (2x)

Nooit meer tranen nooit meer pijnwant wij zullen met hem levenin zijn nabijheid, voor altijd, amen, amenZingenOpwekking 585 Zegen

HELPT U MEE?Red een kind, ZOA, Woord en Daad, Dorcas en Tear gaan samen noodhulp verlenen op de door een verwoestende tyfoon getroffen Filipijnen. Uw hulp is heel hard nodig voor dit zo zwaar getroffen land!

Volgende week is er een deurcollecte

DeurcollecteFilipijnen24 novemberTot volgende week zondag

Recommended

View more >