help bij adobe® illustrator® cc

Download Help bij Adobe® Illustrator® CC

Post on 11-Jan-2017

248 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Help bij Adobe Illustrator CC

  Juni 2016

 • InhoudsopgaveNieuwe functies 1

  Overzicht van nieuwe functies 2Aan de slag 13Creative Cloud 15

  Creative Cloud-bureaubladtoepassing 16Middelen bekijken, synchroniseren en beheren 29Creative Cloud Libraries 35Lettertypen van Typekit toevoegen 40Bestanden, bibliotheken en meer delen 46Creative Cloud-apps starten 52

  Werkruimte 57Beginselen van de werkruimte 58De werkruimte aanpassen 66Tools 71Gereedschapsgalerien 75Veilige modus 85Galerie met gereedschappen voor segmenteren en knippen 89Meerdere tekengebieden instellen 90Documentgegevens herstellen na een crash 97Voorkeuren instellen 99Werkruimte voor aanraken 101Illustraties weergeven 106Herstellen, ongedaan maken en automatisch laten uitvoeren 110Overzicht van het tekengebied 111Bestanden en sjablonen 113Deelvensters Aangepaste gereedschappen 117

  Tekenen 120Beginselen van het tekenen 121Tekenen met het gereedschap Pen, Potlood of Flakkering 127Eenvoudige lijnen en vormen tekenen 137Paden bewerken 143Paden met pixeluitlijning tekenen voor webworkflows 152Padsegmenten aanpassen 155Ankerpuntverbeteringen 159Voorvertoning van Elastisch voor gereedschap Pen 162Verbeterd gereedschap Potlood 163

 • Afbeeldingen overtrekken gebruiken 166Perspectiefraster 170Actief overtrekken gebruiken | CS5 en lager 173Perspectief tekenen 179Symboolgereedschappen en symboolsets 191Symbolen 195Automatisch hoeken genereren | Illustrator CC 205

  Kleur 207Kleuren 208Kleuren selecteren 212Stalen maken en gebruiken 215Kleurgroepen (harmonien) 224Kleurenthema's met Kuler maken 238Deelvenster Kleurthema's 240Kleuren aanpassen 243

  Verven 249Info over verven 250Verven met vullingen en lijnen 251Groepen van Actieve verf 261Penselen 268Transparantie- en overvloeimodi 283Verlopen 292Overzicht van het deelvenster Verloop en het gereedschap Verloop 293Patronen maken en bewerken 295Een verloop toepassen of bewerken 298Patronen 301Netten 306Een object voorzien van een lijn 309Afbeeldingen in penselen | Illustrator CC 313

  Objecten selecteren en ordenen 314Objecten selecteren 315Objecten groeperen en uitbreiden 326Objecten verplaatsen, uitlijnen en verdelen 328Objecten roteren en spiegelen 334Lagen 339Objecten vergrendelen, verbergen en verwijderen 345Objecten dupliceren 347Objecten stapelen 349

 • Objecten omvormen 351Objecten transformeren 352Objecten schalen, schuintrekken en vervormen 354Omvormen met omhulsels 361Objecten combineren 364Objecten knippen of splitsen 372Knipmaskers 374Werken met Actieve hoeken 377Actieve vormen 382Vormen maken met het gereedschap Vormen maken 387Nieuwe vormen maken met de gereedschappen Shaper en Vormen maken

  3893D-objecten maken 396Objecten laten overvloeien 405Objecten omvormen met effecten 409Verbeterde workflows voor omvormen met ondersteuning voor aanrakingen

  410Touchgereedschappen en -verbeteringen | Illustrator CC 412

  Importeren, exporteren en opslaan 415Middelen verzamelen en exporteren in batches 416Creative Cloud Libraries: Samenwerken en middelen synchroniseren en delen

  421Illustratiebestanden importeren 428Bitmapafbeeldingen importeren 434Adobe PDF-bestanden importeren 436EPS-, DCS- en AutoCAD-bestanden importeren 438Illustraties importeren uit Photoshop 440Illustraties opslaan 443Een illustratie exporteren 451Adobe PDF-bestanden maken 460Adobe PDF-opties 464Meerdere bestanden plaatsen | Illustrator CC 470Informatie over koppelingen 472Het insluiten van afbeeldingen ongedaan maken 474Pakketbestanden 475Delen op Behance 477Bestandsinformatie en metagegevens 481

  Tekst 483

 • Tekst importeren en exporteren 484Tekst maken 487Tekst op een pad maken 496Tekst schalen en roteren 500Spelling- en taalwoordenboeken 501Lettertypen 503Ontbrekende lettertypen zoeken (Typekit-workflow) 506Tekstverbeteringen 511Werken met Typekit-lettertypen 512Teken- en alineastijlen 514Samengestelde lettertypen maken 516Tekst uit Illustrator 10 bijwerken 519Regelafstand en tekenafstand 520Tabs 523Speciale tekens 526Aziatische tekens opmaken 530Tekst opmaken 537Alinea's opmaken 547Woordafbreking en regelafbreking 551Arabische en Hebreeuwse tekst 553Touchgereedschappen en -verbeteringen | Illustrator CC 560Ondersteuning voor Indische talen dankzij nieuwe composers | Illustrator CC

  563Speciale effecten maken 565

  Vormgevingskenmerken 566Werken met effecten 571Overzicht van effecten 574Een slagschaduw maken 580Slagschaduw, gloed en doezeleffect 581Schetsen en mozaeken maken 582Afbeeldingsstijlen 584

  Webafbeeldingen 588Aanbevolen procedures voor het maken van webafbeeldingen 589Segmenten en afbeeldingen met hyperlinks 593SVG 597Animaties maken 602

  Afdrukken 605Documenten instellen voor afdrukken 606

 • Het paginaformaat en de afdrukstand wijzigen 610Kleurscheidingen afdrukken 612Drukkersmarkeringen en aflooptekens 615PostScript-afdrukken 617Afdrukken met kleurbeheer 620Transparante illustraties afdrukken en opslaan 622Overdrukken 629Snijtekens opgeven voor verkleinen of uitlijnen 632Afdrukvoorinstellingen 633Verlopen, netten en kleurovervloeiingen afdrukken 635Afdrukken 638Overvullen 639Pakketbestanden 643Witte overdruk | Illustrator CC 645

  Taken automatiseren 646Gegevensgestuurde afbeeldingen via sjablonen en variabelen 647Automatiseren met behulp van handelingen 651Automatiseren met behulp van scripts 658

  Grafieken 659Grafieken maken 660

  Sneltoetsen 675Standaardsneltoetsen 676Sneltoetsen aanpassen 695

  Systeemvereisten 697Systeemvereisten | Illustrator 698

 • Nieuwe functies

  1

 • Overzicht van nieuwe functies2015-versie van Illustrator CC (juni 2015, november 2015, juni 2016)

  Naar boven

  Snel exporteren

  Verbeteringen in actievevormen

  Verbeterde Creative CloudLibraries

  Startervaring

  Nieuwe functies in november2015

  Naar boven

  Het dialoogvenster Exporteren voor schermen.

  Nieuwe en gewijzigde functies in Illustrator CC 2015.3Nieuwe functies in juni 2016

  Snel exporterenVerzamel op handige wijze middelen en exporteer ze naar meerdere bestandstypen en schalen.

  Exporteer nu afzonderlijke illustraties of volledige tekengebieden naar verschillende bestandsgrootten en -indelingen met n muisklik. Deze functie is uitermate geschikt voor mobiele workflows en webworkflows, enzorgt ervoor dat u uw tijd kunt besteden aan het optimaliseren van uw ontwerp en niet aan handmatige enrepeterende exporthandelingen.

  Met de nieuwe functie Exporteren voor schermen (Bestand > Exporteren > Exporterenvoor schermen) kunt u tekengebieden of illustraties exporteren met verschillendebestandsopties.Het nieuwe deelvenster Middelen exporteren (Venster > Middelen exporteren) is eenbewaargebied waar u middelen verzamelt die u vaak bewerkt en exporteert.

  2

 • Het dialoogvenster Middelenexporteren.

  Naar boven

  Naar boven

  Zie voor meer informatie over deze verbeterde functie de sectie over samenwerking in het artikel Middelenverzamelen en exporteren in batches.

  Verbeteringen in actieve vormenDoe meer met actieve vormen

  Actieve vormen zijn verbeterd om workflows eenvoudiger te maken en als reactie op feedback die we hebbenontvangen over de wijze waarop gebruikers met verschillende vormen werken. Hier volgen enkelesignificante wijzigingen:

  Het omsluitend kader is vereenvoudigd voor een meer overzichtelijke ervaring tijdens hetwerken met actieve vormen.Tijdens het werken met de vormtool kunt u het omsluitend kader weergeven of verbergen(schakelen via Shift + Ctrl + B (Win), of Shift + Cmd + B (Mac)).

  Veelhoeken:

  Veelhoeken behouden nu hun actieve vorm-eigenschappen, zelfs nadat de origineleactieve vorm is gewijzigd (geschaald, schuingetrokken, vormverandering, enz.)De widget Straal wordt niet standaard getekend bij een hoek van90graden. Als een veelhoek wordt gewijzigd, is er een nieuwe optie beschikbaar om de zijden vande veelhoek in lengte gelijk te maken.

  Zie voor meer informatie over deze verbeterde functie het artikel over actieve vormen.

  Verbeterde Creative Cloud Libraries

  Bibliotheken zijn verbeterd, zodat u meer controle hebt tijdens het samenwerken met andere gebruikers(alleen-lezen bibliotheken), en zijn nog hechter gentegreerd met Adobe Stock (dat nu meer dan 50 miljoenmiddelen bevat).

  3

 • Naar boven

  Naar boven

  Verbeterde Creative CloudLibraries

  Startwerkruimte en werkruimteRecente bestanden

  De tool Shaper

  Nieuwe actieve vormen

  Dynamische symbolen

  Slimme hulplijnen

  Nieuwe opties voor SVG-export

  Verbetering van de werkruimte voor aanraken

  Mobiele apps

  Nieuwe functies in juni2015

  Naar boven

  Groter deelvenster Bibliotheken. Op computers met schermen die breder zijn dan 1680px, wordt hetdeelvenster Bibliotheken op een groter formulier geopend, dat verticaal langs de rechterhoek van het schermloopt.

  Verbeterde integratie met Adobe Stock

  Functie voor in-app aankoop voor Adobe Stock-afbeeldingen. Wanneer u zoekt naareen afbeelding in Adobe Stock CC via het deelvenster CC Libraries en deze in uwdocument plaatst, kunt u nu met het winkelwagenpictogram direct vanaf het middel hetaankoopproces starten. Daarnaast wordt in het deelvenster Koppelingen ook eenwinkelwagenpictogram weergegeven naast Adobe Stock-afbeeldingen zonder licentie diein uw lay-out zijn geplaatst. Wanneer u op het pictogram klikt, wordt ook hetaankoopproces gestart.

  Plaatsen vanuit Adobe Stock. Terwijl u in Adobe Stock naar een middel zoekt, kunt uhet middel niet alleen naar uw desktop of CC Library downloaden, maar het ookrechtstreeks in uw document plaatsen.

  Zie voor meer informatie over deze verbeterde functie de sectie over samenwerking in het artikel CreativeCloud Libraries.

  Ontdek hoe het werkt

  Startwerkru

Recommended

View more >