headcount 2015

Click here to load reader

Post on 25-Jul-2015

242 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. SJK( C ) HUA LIAN 1, 34 000 TAIPING Kod Sekolah :ABC6074 2. PENETAPAN SASARAN UPSR 2015 BIL. CALON TOV ETR BIL. (A) % Bil. (ABC) % GPS BIL. (A) % Bil. (ABC) % GPS 95 3 3.16 46 48.4 2.6 15 15.7 67 70.5 2.07 3. PENETAPAN SASARAN UPSR MENGIKUT KELAS 2015 Kelas Bil. calon TOV ETR Kualiti % Kuantiti % GPS Kualiti % Kuantiti % GPS 6A 31 0 0 5 16.13 3.46 0 0 11 35.48 2.71 6B 27 0 0 4 14.81 3.05 1 3.70 19 70.37 2.40 6C 37 3 8.11 37 100.0 1.66 14 37.84 37 100.0 1.30 4. MP Bil. calon TOV ETR GPS Bil lulus % Bil lulus % MAT 95 76 80.0 87 91.6 1.82 SNS 95 74 77.9 86 90.5 2.06 BM(PM) 95 64 67.4 90 94.7 2.20 BM(PN) 95 60 63.2 71 74.7 2.58 BI 95 66 69.5 84 88.4 2.18 BC(PM) 95 85 89.5 94 98.9 1.57 BC(PN) 95 68 71.6 81 85.3 2.09 PENETAPAN SASARAN UPSR 2015 MENGIKUT MATAPELAJARAN 5. SENARAI MURID CEMERLANG DAN POTENSI CEMERLANG UPSR 2015 BIL NAMA MURID BM(Pm) BM(Pn) BI MAT SNS BC(Pm) BC(Pn) TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR TOV ETR 1 GOH JIA YEE 88 90 90 92 82 86 85 86 86 87 93 94 82 84 2 LEONG YAN XIA 85 87 88 89 87 88 95 96 94 95 90 91 90 91 3 TANG JIA HUI 88 90 83 85 88 89 97 98 86 87 90 91 98 99 4 CHIN KAH HIN 70 80 72 80 66 80 90 91 74 80 85 86 90 91 5 WONG ZHENG BIN 82 85 82 86 76 80 93 94 66 80 80 82 73 80 6 ADELENE TEOH CHIA LYNN 62 80 68 80 90 91 79 80 74 80 73 80 77 82 7 ANG JIA PEI 72 80 70 80 80 83 87 88 86 87 83 84 73 83 8 LIM YIN WUN 75 82 82 84 80 84 89 90 88 90 90 91 93 94 9 LIM ZI WEI 78 82 78 82 75 82 91 92 92 93 83 84 87 88 10 LOH WEE JENN 78 82 72 80 70 80 98 99 78 83 90 91 90 91 11 TAN QIAN JING 80 82 82 83 80 84 92 93 66 80 90 91 93 94 12 TAN YENN HAN 82 84 72 80 71 80 89 90 72 80 83 85 88 90 13 TEE SZE MIN 72 82 83 93 72 90 80 92 80 87 83 94 77 84 14 YEW WEI ERN 88 89 82 83 77 80 94 95 76 80 85 86 73 82 15 NG YEE CHENG 80 85 70 80 76 81 81 90 72 82 78 86 75 80 6. * MP Bil. calon TOV ETR GPS Bil lulus % Bil lulus % MAT 31 18 58.1 25 80.6 2.48 SNS 31 22 71.0 27 87.1 2.45 BM(PM) 31 11 35.5 27 87.1 2.81 BM(PN) 31 7 22.6 11 35.5 3.58 BI 31 10 32.3 22 71.0 2.94 BC(PM) 31 23 74.2 30 96.8 1.87 BC(PN) 31 14 45.2 22 71.0 2.84 7. * MP Bil. calon TOV ETR GPSBil lulus % Bil lulus % MAT 27 21 77.8 25 92.6 2.15 SNS 27 15 55.6 22 81.5 2.59 BM(PM) 27 16 59.3 26 96.3 2.67 BM(PN) 27 16 59.3 23 85.2 2.70 BI 27 19 70.4 25 92.6 2.26 BC(PM) 27 25 92.6 27 100.0 1.89 BC(PN) 27 17 63.0 22 81.5 2.56 8. * MP Bil. calon TOV ETR GPS Bil lulus % Bil lulus % MAT 37 37 100.0 37 100.0 1.03 SNS 37 37 100.0 37 100.0 1.35 BM(PM) 37 37 100.0 37 100.0 1.35 BM(PN) 37 37 100.0 37 100.0 1.65 BI 37 37 100.0 37 100.0 1.49 BC(PM) 37 37 100.0 37 100.0 1.08 BC(PN) 37 37 100.0 37 100.0 1.14 9. STATUS PENCAPAIAN UPSR DARI TAHUN 2011 HINGGA 2014 DAN TARGET 2015 TAHUN KUALITI KUANTITI GPS Bil. % Bil. % 2011 13 8.61 79 52.32 2.31 2012 19 9.74 104 53.33 2.33 2013 9 7.83 62 53.91 2.25 2014 9 7.30 52 42.28 2.49 TARGET 2015 15 15.7 67 70.5 2.07 10. * TAHUN SUBJEK KUALITI KUANTITI GPS Bil. % Bil. % 2010 BM1 37 23.4 101 63.92 2.84 2011 47 31.1 99 65.56 2.68 2012 37 19 121 62.05 2.87 2013 35 30.4 90 78.3 2.43 2014 23 18.7 73 59.3 2.93 TAHUN SUBJEK KUALITI KUANTITI GPS Bil. % Bil. % 2010 BM2 43 27.2 111 70.25 2.64 2011 25 16.6 91 60.26 3.07 2012 37 19 134 68.72 2.81 2013 26 22.6 92 80 2.41 2014 16 13.0 69 56.1 3.19 11. TAHUN SUBJEK KUALITI KUANTITI GPS Bil. % Bil. % 2010 BI 38 24.1 106 67.09 2.81 2011 34 22.5 101 66.89 2.87 2012 43 22.1 130 66.67 2.85 2013 21 18.3 72 62.6 2.97 2014 21 17.1 58 47.2 3.35 TAHUN SUBJEK KUALITI KUANTITI GPS Bil. % Bil. % 2010 MAT 108 68.4 152 96.2 1.53 2011 111 74 145 96.67 1.42 2012 141 72.3 190 97.44 1.43 2013 78 67.8 110 95.70 1.56 2014 85 69.1 114 92.7 1.63 12. TAHUN SUBJEK KUALITI KUANTITI GPS Bil. % Bil. % 2010 BC1 45 28.5 136 86.08 2.35 2011 64 42.7 141 94 1.9 2012 73 37.4 171 87.69 2.1 2013 37 32.2 104 90.4 2.13 2014 46 37.4 110 89.4 2.10 TAHUN SUBJEK KUALITI KUANTITI GPS Bil. % Bil. % 2010 BC2 48 30.4 132 83.54 2.29 2011 39 26 132 88 2.21 2012 57 29.2 166 85.13 2.3 2013 25 21.7 105 91.3 2.34 2014 31 25.2 107 87.0 2.28 13. TAHUN SUBJEK KUALITI KUANTITI GPS Bil. % Bil. % 2010 SNS 65 41.1 150 94.94 1.87 2011 45 29.8 141 93.38 2.04 2012 74 37.9 175 89.74 1.98 2013 43 37.4 109 94.8 1.91 2014 32 26.0% 118 95.9% 1.98 14. Kod M/P MATA PELAJARAN BIL CALON BILANGAN DAN PERATUS LULUS ABC BIL & PERATUS GAGAL DE GPMP DAF TH HDR A % B % C % JUM % D % E % JUM % 021 BM (SJK ( C ) - Ujian Pemahaman 123 0 123 23 18.7% 28 22.8% 22 17.9% 73 59.3% 35 28.5% 15 12.2% 50 40.7% 2.93 031 BM (SJK ( T ) - Ujian Pemahaman 022 BM (SJK ( C ) - Ujian Penulisan 123 0 123 16 13.0% 28 22.8% 25 20.3% 69 56.1% 25 20.3% 29 23.6% 54 43.9% 3.19 032 BM (SJK ( T ) - Ujian Penulisan 014 Bahasa Inggeris 123 0 123 21 17.1% 19 15.4% 18 14.6% 58 47.2% 26 21.1% 39 31.7% 65 52.8% 3.35024 034 015 Matematik 123 0 123 85 69.1% 13 10.6% 16 13.0% 114 92.7% 4 3.3% 5 4.1% 9 7.3% 1.63025 035 026 Bahasa Cina - Pemahaman 123 0 123 46 37.4% 37 30.1% 27 22.0% 110 89.4% 8 6.5% 5 4.1% 13 10.6% 2.10 036 Bahasa Tamil - Pemahaman 027 Bahasa Cina - Penulisan 123 0 123 31 25.2% 49 39.8% 27 22.0% 107 87.0% 9 7.3% 7 5.7% 16 13.0% 2.28 037 Bahasa Tamil - Penulisan 018 Sains 123 0 123 32 26.0% 67 54.5% 19 15.4% 118 95.9% 4 3.3% 1 0.8% 5 4.1% 1.98028 038 Bilangan calon lulus semua matapelajaran(ABC) : 52 orang ( 42.28%) Bilangan calon mendapat 7A : 9 orang Kualiti : 7.3% GPS : 2.49 STATUS BIL BM1 BM2 BI MT SN BC1 BC2 6A 1B 1 0 0 0 0 0 1 0 Gagal 1 MP 16 1 2 13 0 0 0 0 ANALISIS KEPUTUSAN UPSR - 2014 15. Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 A 23.4% 31.1% 19% 30.4% 18.7% B 20.25% 13.9% 23.59% 23.5% 22.8% C 20.3% 20.5% 19.5% 24.3% 17.9% Lulus ABC 63.92% 65.6% 62.05% 78.3% 59.35 Gagal 36.08% 34.4% 37.95% 21.7% 40.7% Berdasarkan jadual di atas, murid-murid yang memperoleh gred A telah menurun sebanyak 11.7% berbanding DENGAN tahun 2013.Begitu juga bagi murid-murid yang memperolehi gred B pada tahun ini telah menurun sebanyak 0.7% berbanding dengan tahun 2013. Pada keseluruhannya, keputusan Bahasa Melayu Kertas Pemahaman telah menurun sebanyak 18.95% berbanding dengan tahun sebelumnya. Analisis Keputusan Dan Post- Mortem UPSR Bahasa Melayu (Pemahaman) Untuk Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 16. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan kertas Pemahaman dan strategi yang telah dirancang. a) Peratus kertas Pemahaman telah menurun sebanyak 18.95. Kesimpulannya masih terdapat murid-murid yang kurang menguasai perbendaharaan kata Bahasa Melayu dan lemah menjawab soalan-soalan berkaitan tatabahasa. b) Strategipeningkatan telah diperbincangkan dalam mesyuarat panitia.Semua guru akan mempertingkatkan lagi pengajaran dan pembelajaran si dalam kelas serta: i) Menggalakkan murid menggunakan kamus untuk mengetahui makna perkataan. ii)) Memberi dorongan dan galakkan kepada murid-murid terutama yang lemah. iii)Melaksanakan kelas tambahan bagi murid-murid Tahun 6. iv)Menggalakkan murid-murid supaya banyak membaca. v)Mengadakan Program Mentor-Mentee bagi meningkatkan prestasi murid-murid dalam pelajaran Bahasa Melayu. vi)Mengadakan program motivasi dan memperbanyak latih tubi sistem bahasa di kalangan murid-murid. Post-Mortem UPSR Mata Pelajaran Bahasa Melayu (Pemahaman) Tahun 2014 17. Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 A 27.2% 16.6% 19% 22.6% 13% B 30.38% 26.5% 33.33% 42.6% 22.8% C 12.7% 17.2% 16.4% 14.8% 20.3% Lulus ABC 70.25% 60.3% 68.72% 80% 56.1% Gagal 29.75% 39.7% 31.28% 20% 43.9% Berdasarkan jadual di atas, murid-murid yang memperoleh gred A telah menurun sebanyak 9.6% berbanding dengan tahun 2013. Begitu juga bagi murid-murid yang memperolehi gred B pada tahun ini telah menurun sebanyak 19.8%. Pada keseluruhannya keputusan Bahasa melayu Kertas Penulisan telah menurun sebanyak 23.9% berbanding dengan tahun sebelumnya. Analisis Keputusan Dan Post- Mortem UPSR Bahasa Melayu (Penulisan) Untuk Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 18. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan kertas Pemahaman dan strategi yang telah dirancang. a) Peratus kertas Pemahaman telah menurun sebanyak 23.9%. Kesimpulannya masih terdapat murid-murid yang kurang menguasai perbendaharaan kata Bahasa Melayu dan lemah membina ayat yang betul serta lengkap. b)Pelbagai strategi akan di rancang oleh guru-guru Bahasa Melayu dalam mesyuarat panitia bagi menghadapi UPSR 2015 pada tahun hadapan.Semua guru akan mempertingkatkan lagi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. i) Memperbanyakkan latihan mengarang dengan betul kepada murid-murid. ii)) Memberi dorongan dan galakan kepada murid-murid terutama yang lemah. iii)Menggalakkan murid-murid banyak membaca. iv)Memberi galakan dan bimbingan berfokus yang sewajarnya kepada murid-murid yang lemah. v)Mengadakan kem motivasi dan teknik mengarang berkesan kepada murid-murid Tahun vi)Mempertingkatkan pemahaman murid-murid dalam kertas penulisan melalui kelas tambahan. Post-Mortem UPSR Mata Pelajaran Bahasa Melayu (Penulisan) Tahun 2014 19. ANALISIS KEPUTUSAN UPSR BAHASA INGGERIS UNTUK TAHUN 2010,2011,2012, 2013, 2014 GRED 2010 2011 2012 2013 2014 SJK SJK SJK SJK SJK A 24.1% 22.5% 22.1 % 18.3 % 17.1 % B 20.9% 20.5% 23.59 % 17.4 % 15.4 % C 22.2% 23.8% 21.0 % 27.0 % 14.6 % LULUS (A/B/C) 67.2% 66.8% 66.69 % 62.6 % 47.2 % GAGAL 32.8% 33.2% 33.31 % 37.4 % 52.8 % Berdasarkan jadual di atas, murid-murid yang memperolehi gred A telah menurun sebanyak 1.2%. Murid murid yang memperolehi gred B pada tahun ini telah menurun sebanyak 2%. Murid-murid yang memperolehi gred C telah menurun sebanyak 15.4%. Pada keseluruhannya,keputusan Bahasa Inggeris telah menurun sebanyak 15.4% berbanding tahun sebelumnya. 20. POST-MORTEM UPSR MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS UNTUK TAHUN 2014 Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dan strategi yang telah dirancangkan : a) Peratus keputusan menurun iaitu 15.4%. Kesimpulannya masih terdapat murid-murid yang kurang menguasai perbendaharaan kata . Murid-murid juga lemah dalam pembinaan ayat terutama dalam Section C . b) Strategi peningkatan telah diperbincangkan dalam mesyuarat panitia,semua guru akan me